Frequency distribution (%)
Լիովին արդարացել են14
Մասամբ արդարացել են 59
Քիչ են արդարացել20
Բոլորովին չեն արդարացել6
ՉԳ1

REVEXP2: Որքանո՞վ են արդարացել 2018թ. ապրիլի իրադարձությունների։

Question text: Որքանո՞վ են արդարացել 2018թ. ապրիլի իրադարձությունների (հայտնի որպես «թավշյա հեղափոխություն») հետ կապված Ձեր սպասելիքները։

Note: Հարցը տրվել է նրանց, ում ակնկալիքները դրական կամ բացասական էին 2018-ի ապրիլյան իրադարձություններից։

Values:
  • Լիովին արդարացել են
  • Մասամբ արդարացել են 
  • Քիչ են արդարացել
  • Բոլորովին չեն արդարացել
  • ՉԳ

REVEXP2 in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.