Frequency distribution (%)
Լիովին արդարացել են7
Մասամբ արդարացել են37
Քիչ են արդարացել19
Բոլորովին չեն արդարացել34
Չգիտեմ2
Հրաժարվում եմ պատասխանել1

REVEXP2: Որքանո՞վ են արդարացել 2018թ. «թավշյա հեղափոխությանն» հետ կապված Ձեր սպասելիքները։

Question text: Որքանո՞վ են արդարացել 2018թ. ապրիլի իրադարձությունների (հայտնի որպես «թավշյա հեղափոխություն») հետ կապված Ձեր սպասելիքները։

Note: Այս հարցը տրվել է միայն այն հարցվողներին, որոնք նախորդ հարցին պատասխանել են 'Սպասելիքներ չունեմ'

Values:
  • Լիովին արդարացել են
  • Մասամբ արդարացել են
  • Քիչ են արդարացել
  • Բոլորովին չեն արդարացել
  • Չգիտեմ
  • Հրաժարվում եմ պատասխանել

REVEXP2 in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.