Frequency distribution (%)
Ամեն ինչ կյանքում որոշված է ճակատագրով15
23
320
411
Մարդիկ իրենք են կերտում իրենց ճակատագիրը51
Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել1

FATEINLF: Ֆատալիզմի ընկալումները

Question text: Խնդրում եմ հետևյալ քարտից նշեք, թե որն է ամենամոտը Ձեր տեսանկյանը։

Note: Հարցը 10 բալանոց սանդղակից վերակոդավորվել է 5 բալանոցի
The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

Values:
  • Ամեն ինչ կյանքում որոշված է ճակատագրով
  • 2
  • 3
  • 4
  • Մարդիկ իրենք են կերտում իրենց ճակատագիրը
  • Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել

FATEINLF in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.