დროითი მწკრივები (%)YesNo
20096931
20107921
20117624
20127426
20137327
20157525
20176436
20196931

LISTENO: Anybody able to listen to the answers?

შეკითხვის ტექსტი: Was anybody but you and the respondent him/herself able to listen to the respondent's answers during the interview?

შენიშვნა: Options Yes, during the entire interview, Yes, most of the time, Yes, for less than half of the interview, except the sections about the household, Yes, for only a few questions, except questions from the sections about the household, Yes, only while the respondent was answering questions from the sections about the household were recoded into Yes, option Never into No

პასუხები:
  • Yes
  • No

LISTENO სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - სომხეთი

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - სომხეთი

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.