ქვეყანათაშორისი ბაზები (%)გაწევრიანება ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში, რომელსაც უძღვება რუსეთიგაწევრიანება ევროკავშირში, რომელსაც უძღვებიან დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიორივე კავშირთან თანაბრად ახლო ურთიერთობების ქონაარცერთ კავშირში გაწევრიანებაარ ვიცი/უარი პასუხზე
სომხეთი25654312
საქართველო102937617

RAND3: საუკეთესო არჩევანი /ქვეყანა/ მომავალი ეკონომიკური და პოლიტიკური განვითარებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა იქნებოდა საუკეთესო არჩევანი /ქვეყანა/ მომავალი ეკონომიკური და პოლიტიკური განვითარებისთვის?

შენიშვნა: ცვლადის სახელი შეცვლილია. საწყის მონაცემთა ბაზაში მოცემულია ცვლადი RAND3A სომხეთისთვის, ხოლო ცვლადიRAND3G საქართველოსთვის.

პასუხები:
  • გაწევრიანება ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში, რომელსაც უძღვება რუსეთი
  • გაწევრიანება ევროკავშირში, რომელსაც უძღვებიან დასავლეთ ევროპის ქვეყნები
  • ორივე კავშირთან თანაბრად ახლო ურთიერთობების ქონა
  • არცერთ კავშირში გაწევრიანება
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

კავკასიის ბარომეტრი 2017 ქვეყანათაშორისი ბაზა (სომხეთი და საქართველო)

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყნები: სომხეთი და საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2017 წლის 22 სექტემბრიდან 2017 წლის 27 ოქტომბრამდე

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.