კავკასიის ბარომეტრი 2017 სომხეთი

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2017 წლის 13 ოქტომბრიდან 2017 წლის 27 ოქტომბრამდე

პასუხების ანალიზი

კავკასიის ბარომეტრი 2017 სომხეთი

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2017 წლის 13 ოქტომბრიდან 2017 წლის 27 ოქტომბრამდე

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: Settlement type

შეკითხვის ტექსტი: Settlement type

პასუხები:
 • Capital
 • Urban
 • Rural

RESPSEX: Respondent's sex

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's sex

პასუხები:
 • Male
 • Female

AGEGROUP: Age group

შეკითხვის ტექსტი: Age group

შენიშვნა: The variable is generated from AGE variable, present in the original dataset

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

ACTCHORE: Activities during last 6 months: Helped a neighbor/friend with household chores

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Helped a neighbor or a friend with some household chores or childcare.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTRESDT: Activities during last 6 months: Helped someone to resolve a dispute

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Helped someone to resolve a dispute.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTCLEAN: Activities during last 6 months: Cleaned/helped to clean public space

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Helped cleaning public space (e.g. entrance to the apartment building, school or church yard, or other).

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTTHEA: Activities during last 6 months: Went to a theatre / cinema

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Went to a theatre or cinema.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTREST: Activities during last 6 months: Went to a restaurant

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Went to a restaurant. This includes pizzeria, ‘sakhinkle', mcdonald's, etc.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTVLNT: Activities during last 6 months: Volunteered without expecting compensation

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Did volunteer work without expecting compensation.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTCOMM: Activities during last 6 months: Made a comment online regarding an important issue

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Made a comment online (e.g. on Facebook or other social media platform) regarding an important issue.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTDNCH: Activities during last 6 months: Donated money to a church or mosque

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Donated money to a church or mosque.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTNRCHN: Activities during last 6 months: Donated money to a non-religious charity, including donations by sms and giving money to beggars

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Donated money to a non-religious charity, including donations by sms and giving money to beggars. This does not include donations to churches or mosques

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTPBLM: Activities during last 6 months: Attended a public meeting

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Attended a public meeting. By public meeting, we mean a gathering of the members of a given community in order to discuss the issues that are of importance for the community members

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTSPET: Activities during last 6 months: Signed a petition or a demand/request, including online petitions

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Signed a petition or a demand/request, including online petitions.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

RATEHAP: How happy would you say you are?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how happy would you say you are?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Very unhappy
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very happy
 • DK/RA

GALLTRU: Most people can be trusted?

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, would you say that most people in Armenia can be trusted, or that you can't be too careful in dealing with people?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • You can't be too careful
 • 2
 • 3
 • 4
 • Most people can be trusted
 • DK/RA

HLTHRAT: How would you rate your health?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how would you rate your health? Would you describe it as …

პასუხები:
 • Very poor
 • Poor
 • Fair
 • Good
 • Very good
 • DK/RA

DISCPRPR: Frequency of discussing private problems with close relatives and friends

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close relatives and friends, how often do you discuss each other's private problems?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK/RA

BUSINUSA: Approval of doing business with American

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with American?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINARM: Approval of doing business with Armenian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Armenian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINAZE: Approval of doing business with Azerbaijani

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Azerbaijani?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINITA: Approval of doing business with Italian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Italian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINARA: Approval of doing business with Arab

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Arab?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINGEO: Approval of doing business with Georgian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Georgian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINIRA: Approval of doing business with Iranian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Iranian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINJEW: Approval of doing business with Jew

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Jew?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINKUR: Approval of doing business with Kurd, Yezidi

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Kurd, Yezidi?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINRUS: Approval of doing business with Russian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Russian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINTUR: Approval of doing business with Turk

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Turk?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINUKR: Approval of doing business with Ukrainian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Ukrainian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINMOL: Approval of doing business with Molokan

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Molokan?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWUSA: Approval of women marrying American

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying American?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWARM: Approval of women marrying Armenian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Armenian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWAZE: Approval of women marrying Azerbaijani

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Azerbaijani?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWITA: Approval of women marrying Italian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Italian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWARA: Approval of women marrying Arab

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Arab?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWGEO: Approval of women marrying Georgian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Georgian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWIRA: Approval of women marrying Iranian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Iranian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWJEW: Approval of women marrying Jew

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Jew?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWKUR: Approval of women marrying Kurd, Yezidi

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Kurd, Yezidi?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWRUS: Approval of women marrying Russian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Russian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWTUR: Approval of women marrying Turk

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Turk?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWUKR: Approval of women marrying Ukrainian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Ukrainian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWMOL: Approval of women marrying Molokan

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Molokan?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

CLRLABR: Having a close relative currently living abroad

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a close relative currently living abroad, outside the borders of Armenia? By ‘living' We mean, the person has spent at least a total of 3 month abroad

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CLFRDAB: Have any close friends currently living abroad

შეკითხვის ტექსტი: Do you have any close friends currently living abroad, outside the borders of Armenia? By ‘living' We mean, the person has spent at least a total of 3 month abroad

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FATEINLF: Perception of fatalism

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which comes closest to your view on this CARD, where '1' means Everything in life is determined by fate and '10' means People shape their fate themselves.

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Everything in life is determined by fate
 • 2
 • 3
 • 4
 • People shape their fate themselves
 • DK/RA

NEIGHBOR: Which of these people would you not wish to have your neighbors most?

შეკითხვის ტექსტი: Which of these people would you not wish to have your neighbors most?

შენიშვნა: Sequence of the answer options was rotated in the Show cards during the fieldwork. Answer options Black people, People having political views that are different to yours, Europeans who come to live in Armenia and want to stay and Asians who come to live in Armenia and want to stay were grouped to other.

პასუხები:
 • Drug addicts
 • Homosexuals
 • Criminals
 • People following a religion that is different to yours
 • Other
 • I would not wish any of these people as my neighbors
 • DK/RA

JUSDVRS: Always justified/never justified: Getting a divorce

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent, in your opinion,each of the following actions can be justified or not? - Getting a divorce

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Can never be justified
 • 2
 • 3
 • 4
 • Can always be justified
 • DK/RA

JUSABOR: Always justified/never justified: Having an abortion

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent, in your opinion,each of the following actions can be justified or not? - Having an abortion

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Can never be justified
 • 2
 • 3
 • 4
 • Can always be justified
 • DK/RA

JUSSPOUS: Always justified/never justified: Cheating on one's spouse

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent, in your opinion,each of the following actions can be justified or not? - Cheating on one's spouse

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Can never be justified
 • 2
 • 3
 • 4
 • Can always be justified
 • DK/RA

TRUPOLLRN: Would you say that you trust or distrust the results of public opinion polls conducted in our country?

შეკითხვის ტექსტი: There have been discussions lately about the results of public opinion polls, like the one we are conducting right now, in Armenia. Generally speaking, would you say that you trust or distrust the results of public opinion polls conducted in our country?

პასუხები:
 • Trust / Rather trust
 • Distrust / Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Not applicable – don't know anything about these polls
 • DK
 • RA

TRUPOLLON: Level of trust of people around you in Public Opinion Polls conducted in Armenia

შეკითხვის ტექსტი: And would you say that most of the people around you trust or distrust the results of public opinion polls conducted in our country?

შენიშვნა: Question asked only to the respondents, who knew something about public opinion polls

პასუხები:
 • Trust / Rather trust
 • Distrust / Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • DK
 • RA

PLSKNOWN: Public opinion polls help all of us get better knowledge about the society we live in

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether you agree or disagree with the statement: “Public opinion polls help all of us get better knowledge about the society we live in.”

შენიშვნა: Question asked only to the respondents, who knew something about public opinion polls

პასუხები:
 • Agree / Rather agree
 • Disagree / Rather disagree
 • DK/RA

PLLIKEOPN: Ordinary people trust public opinion poll results only when they like the results

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or disagree with the statement: “Ordinary people trust public opinion poll results only when they like the results.”

შენიშვნა: Question asked only to the respondents, who knew something about public opinion polls

პასუხები:
 • Agree / Rather agree
 • Disagree / Rather disagree
 • DK/RA

PLSDEMON: Public opinion polls can only work well in developed democratic countries, but not in countries like Armenia

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or disagree with the statement: Public opinion polls can only work well in developed democratic countries, but not in countries like Armenia.

შენიშვნა: Question asked only to the respondents, who knew something about public opinion polls

პასუხები:
 • Agree / Rather agree
 • Disagree / Rather disagree
 • DK/RA

PLSGVRNMN: The government should consider the results of public opinion polls while making political decisions

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or disagree with the statement: “The government should consider the results of public opinion polls while making political decisions.”

შენიშვნა: Question asked only to the respondents, who knew something about public opinion polls

პასუხები:
 • Agree / Rather agree
 • Disagree / Rather disagree
 • DK/RA

PLLIKEPON: Politicians trust public opinion poll results only when these are favorable for them or for their party

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or disagree with the statement: “Politicians trust public opinion poll results only when these are favorable for them or for their party.”

შენიშვნა: Question asked only to the respondents, who knew something about public opinion polls

პასუხები:
 • Agree / Rather agree
 • Disagree / Rather disagree
 • DK/RA

PLSUNDSTN: I think I understand quite well how public opinion polls are conducted

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or disagree with the statement: “I think I understand quite well how public opinion polls are conducted.”

შენიშვნა: Question asked only to the respondents, who knew something about public opinion polls

პასუხები:
 • Agree / Rather agree
 • Disagree / Rather disagree
 • DK/RA

HAVEJOB: Do you have a job?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a job?

შენიშვნა: The variable is generated from EMPLSIT variable, present in the original dataset

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

UNEMYRS: Years of unemployment

შეკითხვის ტექსტი: From which year have you not had a job?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed
The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • Never had a job
 • Less than 5 years
 • 6-10
 • 11-15
 • 16-20
 • Longer than 20 years
 • DK
 • RA

INTSTJOB: Interested in a job

შეკითხვის ტექსტი: Are you currently interested in a job, or not?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LOOKJOB: Looking for a job during the past 4 weeks

შეკითხვის ტექსტი: Have you been looking for a job during the past four weeks, or not?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

JOBSTART: Able to start working within the next 14 days

შეკითხვის ტექსტი: If a suitable job were available, would you be able to start working within the next 14 days?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

WORKTYP: Status and type of primary workplace

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your primary place of employment only, which of the following best describes your status and the type of workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
Following option was grouped with Other: Employee in a local or international non-governmental or non-profit organization and Employee in a foreign organization/business.

პასუხები:
 • Employee in a state organization, company, or enterprise
 • Employee in a medium-sized or big local private organization, company, or enterprise
 • Run my own business / Self-employed without employees, including working on a land plot
 • Run my own business / Self-employed with employees, including working on a land plot
 • Employee in a small local family business / household production
 • Other
 • DK/RA

WORKYRS: Years of employment

შეკითხვის ტექსტი: From which year have you been working at this workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • Less than 1 year
 • 1-5
 • 6-10
 • 11+
 • DK
 • RA

WORKSEC: Primary employment sector

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following best describes the sector in which you work?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
Following option was grouped with Other: Mining and quarrying, Civil society / NGOs, Real estate, property- and rent-related activities, Mass media and Fishing.

პასუხები:
 • Education
 • Agriculture, hunting, and forestry
 • Government, public administration and defense
 • Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods
 • Construction
 • Healthcare and social work
 • Manufacturing
 • Electricity, gas, or water supply
 • Transport, storage, communication
 • Financial intermediation / Banking
 • Hotels, restaurants, or cafes
 • Other
 • DK/RA

JOBSARFN: Overall job satisfaction

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me, overall, how satisfied or dissatisfied are you with your job?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Very dissatisfied
 • Somewhat dissatisfied
 • Average satisfaction
 • Somewhat satisfied
 • Very satisfied
 • DK/RA

PERSINC: Personal income last month

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your personal monetary income last month, after all taxes are paid, to which of the following groups do you belong? Please think of all sources of income that you had last month.

შენიშვნა: Options: USD 401 - 800, USD 801 - 1200 and More than USD 1200 were grouped to More than USD 400

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51– 100
 • USD 101 – 250
 • USD 251 – 400
 • More than USD 400
 • No personal income
 • DK
 • RA

SAVPERS: Do you have any personal savings?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have any personal savings?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DEBTPERS: Do you have any personal debts?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have any personal debts?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWEMON: Does anybody owe you money?

შეკითხვის ტექსტი: Does anybody currently owe you any money?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

BANKACC: Do you have a bank account or a bank card?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have a bank account or a bank card?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GETJOBF: The most important factor for getting a good job

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following factors do you consider most important for getting a good job in Armenia?

პასუხები:
 • Connections
 • Education
 • Age
 • Professional abilities, work experience
 • Doing favors for the 'right' people
 • Hard work
 • Luck
 • Appearance
 • Talent
 • Other
 • DK/RA

NEWHHJOB: Anyone in the HH started a new job in the last 12 months?

შეკითხვის ტექსტი: Has anybody in your household started a new job during the last 12 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

JOBLOST: Anyone in the HH lost job in the last 12 month?

შეკითხვის ტექსტი: Has anybody in your household lost his/her job during the last 12 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PARTCMPC: Do you currently participate in the cumulative pension system?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently participate in the cumulative pension system?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • I don't know what the cumulative pension system is
 • DK/RA

SUPCUMPSN: Support of pension system which will be obligatory from 2018 for citizens born after 1974?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you support or not support the introduction of the cumulative pension system, which will be obligatory starting from 2018 for citizens born after 1974?

შენიშვნა: The question was asked only to the respondents who were aware about the cumulative pension system

პასუხები:
 • Completely disapprove
 • Rather disapprove
 • Neutral
 • Rather approve
 • Completely approve
 • DK/RA

POLDIRN: Direction in which the country's domestic politics are going

შეკითხვის ტექსტი: There are different opinions regarding the direction in which Armenia's domestic politics are going. Which of the following would you personally agree with?

პასუხები:
 • Politics is definitely going in the wrong direction
 • Politics is going mainly in the wrong direction
 • Politics does not change at all
 • Politics is going mainly in the right direction
 • Politics is definitely going in the right direction
 • DK
 • RA

CNTPROS: Will the situation in Armenia improve or not?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with and to what extent? Statement 1: Situation in Armenia will never improve, Statement 2: Eventually, everything will be fine in Armenia.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Situation in Armenia will never improve - Strongly agree 2. Situation in Armenia will never improve - Agree 3. Eventually, everything will be fine in Armenia - Agree 4. Eventually, everything will be fine in Armenia - Strongly agree 5. Agree with neither. Options 1 and 2 were grouped to Situation in Armenia will never improve, 3 and 4 to Eventually, everything will be fine in Armenia, 5 - DK/RA

პასუხები:
 • Situation in Armenia will never improve
 • Eventually, everything will be fine in Armenia.
 • DK/RA

SUPTSRER: Condemn or support Sasna Tsrer‘s actions?

შეკითხვის ტექსტი: In July 2016, a group of people calling themselves Sasna Tsrer seized the building of the Patrol-Guard Service Regiment of Armenia. People reacted differently to this action, some strongly condemning and others fully supporting it. Using this CARD, please tell me whether you condemn or support Sasna Tsrer‘s actions?

პასუხები:
 • Strongly condemn
 • Rather condemn
 • Neutral, neither condemn nor support
 • Rather support
 • Fully support
 • Have not heard about this
 • DK
 • RA

QUALINF: How well TVs in Armenia inform the population

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how well do you think TVs in Armenia inform the population about what is actually going on in Armenia?

პასუხები:
 • Very poorly
 • Quite poorly
 • In the middle
 • Quite well
 • Very well
 • DK/RA

TRUHLTH: Trust - Healthcare system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Healthcare system?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUBANK: Trust - Banks

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Banks?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUEDUC: Trust - Educational system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Educational system?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUARMY: Trust - Army

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Army?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUCRTS: Trust - Court system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Court system?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUNGOS: Trust - NGOs

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust NGOs working in the Armenia?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPARL: Trust - Parliament

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Parliament?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUEXEC: Trust - Executive government

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Executive government (Prime minister and ministers)?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPRES: Trust - President

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's President?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPOLI: Trust - Police

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Police?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPPS: Trust - Political parties

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Political parties?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUMEDI: Trust - Media

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Media?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRULOCG: Trust - Local government

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Local government?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRURELI: Trust - Religious institutions respondent belongs to

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust religious institutions to which you belong?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUOMB: Trust - Ombudsman

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Ombudsman?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUSTEU: Trust - EU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust European Union?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUSTUN: Trust - UN

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust United Nations?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUCBARM: Trust - Central Bank of Armenia

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Central Bank of Armenia?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

SYRCULT: Does inflow of Syrian-Armenians into Armenia contribute to the invigoration of the cultural life of Armenia

შეკითხვის ტექსტი: The war in Syria led to a large inflow of Syrian-Armenians into Armenia. In your opinion, does it contribute to the invigoration of the cultural life of Armenia?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SYRECON: Does inflow of Syrian-Armenians into Armenia contribute to the economic development of Armenia?

შეკითხვის ტექსტი: The war in Syria led to a large inflow of Syrian-Armenians into Armenia. In your opinion, does it contribute to the economic development of Armenia?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SYRPOPU: Does inflow of Syrian-Armenians into Armenia contribute to population growth in Armenia?

შეკითხვის ტექსტი: The war in Syria led to a large inflow of Syrian-Armenians into Armenia. In your opinion, does it contribute to population growth in Armenia?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SYRECOPR: Does inflow of Syrian-Armenians into Armenia deepen Armenia's social and economic problems?

შეკითხვის ტექსტი: The war in Syria led to a large inflow of Syrian-Armenians into Armenia. In your opinion, does it deepen Armenia's social and economic problems?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SYRJOBS: Does inflow of Syrian-Armenians into Armenia make it more difficult for the local population to find jobs?

შეკითხვის ტექსტი: The war in Syria led to a large inflow of Syrian-Armenians into Armenia. In your opinion, does it make it more difficult for the local population to find jobs?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPISS1: Most important issue facing the country

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Armenia at the moment?

შენიშვნა: Rising prices / Inflation, Violation of human rights, Unfairness of elections, Unfairness of courts, Threat to national traditions, Low quality of education, Problematic relations with Russia, Immigration (foreigners coming to Armenia), Unaffordability of professional or higher education, Gender inequality and Religious intolerance were grouped to Other.

პასუხები:
 • Unemployment
 • Poverty
 • Lack of peace in the country
 • Corruption
 • Unsolved territorial conflicts
 • Emigration (people leaving Armenia)
 • Low pensions
 • Low wages
 • Unaffordability of healthcare
 • Political instability in the country
 • Other
 • DK/RA

IMPISS2: Second most important issue facing the country

შეკითხვის ტექსტი: And tell me the second most important issue facing Armenia at the moment

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option
Options Political instability in the country, Unsolved territorial conflicts, Low quality of education, Unfairness of courts, Unaffordability of professional or higher education, Problematic relations with Russia, Immigration (foreigners coming to Armenia), Threat to national traditions, Unfairness of elections, Gender inequality, Religious intolerance and Violation of property rights were grouped to Other.

პასუხები:
 • Poverty
 • Unemployment
 • Emigration (people leaving Armenia)
 • Corruption
 • Low pensions
 • Rising prices / Inflation
 • Lack of peace in the country
 • Low wages
 • Violation of human rights
 • Unaffordability of healthcare
 • Other
 • DK/RA

DISCPOL: How often do you discuss politics/current events with friends/close relatives?

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close relatives and friends, how often do you discuss politics / current affairs?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK/RA

ATRAGSME: Benefit from the privileged trade agreement with the EU - Small entrepreneurs in Armenia

შეკითხვის ტექსტი: Armenia has a privileged trade agreement with the EU. According to this agreement, trade with the European countries has become easier. In your opinion, who benefits most from this agreement? - Small entrepreneurs in Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Nobody will benefit
 • Everybody will benefit
 • Have not heard about this agreement
 • DK/RA

ATRAGLGE: Benefit from the privileged trade agreement with the EU - Large entrepreneurs in Armenia

შეკითხვის ტექსტი: Armenia has a privileged trade agreement with the EU. According to this agreement, trade with the European countries has become easier. In your opinion, who benefits most from this agreement? - Large entrepreneurs in Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Nobody will benefit
 • Everybody will benefit
 • Have not heard about this agreement
 • DK/RA

ATRAGBME: Benefit from the privileged trade agreement with the EU - Businessmen in the EU

შეკითხვის ტექსტი: Armenia has a privileged trade agreement with the EU. According to this agreement, trade with the European countries has become easier. In your opinion, who benefits most from this agreement? - Businessmen in the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Nobody will benefit
 • Everybody will benefit
 • Have not heard about this agreement
 • DK/RA

ATRAGPOG: Benefit from the privileged trade agreement with the EU - Politicians and/or high-level officials in Armenia

შეკითხვის ტექსტი: Armenia has a privileged trade agreement with the EU. According to this agreement, trade with the European countries has become easier. In your opinion, who benefits most from this agreement? - Politicians and/or high-level officials in Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Nobody will benefit
 • Everybody will benefit
 • Have not heard about this agreement
 • DK/RA

ATRAGPOE: Benefit from the privileged trade agreement with the EU - Politicians and/or high-level officials in the EU

შეკითხვის ტექსტი: Armenia has a privileged trade agreement with the EU. According to this agreement, trade with the European countries has become easier. In your opinion, who benefits most from this agreement? - Politicians and/or high-level officials in the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Nobody will benefit
 • Everybody will benefit
 • Have not heard about this agreement
 • DK/RA

ATRAGRIC: Benefit from the privileged trade agreement with the EU - Rich people in Armenia

შეკითხვის ტექსტი: Armenia has a privileged trade agreement with the EU. According to this agreement, trade with the European countries has become easier. In your opinion, who benefits most from this agreement? - Rich people in Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Nobody will benefit
 • Everybody will benefit
 • Have not heard about this agreement
 • DK/RA

ATRAGORD: Benefit from the privileged trade agreement with the EU - Ordinary people in Armenia

შეკითხვის ტექსტი: Armenia has a privileged trade agreement with the EU. According to this agreement, trade with the European countries has become easier. In your opinion, who benefits most from this agreement? - Ordinary people in Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Nobody will benefit
 • Everybody will benefit
 • Have not heard about this agreement
 • DK/RA

ATRAGOTH: Benefit from the privileged trade agreement with the EU - Other

შეკითხვის ტექსტი: Armenia has a privileged trade agreement with the EU. According to this agreement, trade with the European countries has become easier. In your opinion, who benefits most from this agreement? - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Nobody will benefit
 • Everybody will benefit
 • Have not heard about this agreement
 • DK/RA

DEVGOVT: The best support for Armenia's economic development - Armenia's government

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which of the following can best support Armenia's economic development? - Armenia's government

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • None of these actors
 • DK/RA

DEVUNA: The best support for Armenia's economic development - The United Nations and its agencies

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which of the following can best support Armenia's economic development? - The United Nations and its agencies

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • None of these actors
 • DK/RA

DEVEU: The best support for Armenia's economic development - The European Union

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which of the following can best support Armenia's economic development? - The European Union

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • None of these actors
 • DK/RA

DEVEEU: The best support for Armenia's economic development - The Eurasian Economic Union

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which of the following can best support Armenia's economic development? - The Eurasian Economic Union

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • None of these actors
 • DK/RA

DEVUS: The best support for Armenia's economic development - The United States

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which of the following can best support Armenia's economic development? - The United States

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • None of these actors
 • DK/RA

DEVRUS: The best support for Armenia's economic development - Russia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which of the following can best support Armenia's economic development? - Russia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • None of these actors
 • DK/RA

DEVWBIMF: The best support for Armenia's economic development - The World Bank or International Monetary Fund

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which of the following can best support Armenia's economic development? - The World Bank or International Monetary Fund

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • None of these actors
 • DK/RA

DEVNGO: The best support for Armenia's economic development - Non-Governmental organizations

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which of the following can best support Armenia's economic development? - Non-Governmental organizations

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • None of these actors
 • DK/RA

DEVPRC: The best support for Armenia's economic development - Private companies

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which of the following can best support Armenia's economic development? - Private companies

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • None of these actors
 • DK/RA

DEVREL: The best support for Armenia's economic development - Religious organizations

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which of the following can best support Armenia's economic development? - Religious organizations

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • None of these actors
 • DK/RA

DEVOTH: The best support for Armenia's economic development - Other

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which of the following can best support Armenia's economic development? - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • None of these actors
 • DK/RA

FREESPK: People have the right to openly say what they think

შეკითხვის ტექსტი: In Armenia today, do you think or not that people like yourself have the right to openly say what they think?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAIRTRT: People like yourself are treated fairly by the government

შეკითხვის ტექსტი: Under the present government in Armenia, do you completely agree, somewhat agree, somewhat disagree, or completely disagree that people like yourself are treated fairly by the government?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

GOVTROL: Government should be like a parent VS Government should be like an employee

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: people are like children, the government should take care of them like a parent. Statement 2: government is like an employee, the people should be the bosses who control the government

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Government as parent - Strongly agree 2. Government as parent - Agree 3. Government as employee - Agree 4. Government as employee - Strongly agree 5. Agree with neither. Options 1 and 2 were grouped to Parent, 3 and 4 to Employee, 5 - DK/RA

პასუხები:
 • Parent
 • Employee
 • DK/RA

OBJCOUR: Court system favors some citizens VS treats all equally

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements do you agree with? Statement 1: The court system in Armenia favors some citizens over others. Statement 2: The court system in Armenia treats all citizens equally, rather than favoring some over others

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Court favours some citizens - Strongly agree 2. Court favours some citizens - Agree 3. Court treats everyone equally - Agree 4. Court treats everyone equally - Strongly agree 5. Agree with neither. Options 1 and 2 were grouped to Partial 3 and 4 to Impartial, 5 - DK/RA

პასუხები:
 • Favors some citizens
 • Treats all equally
 • DK/RA

PROTEST: People should VS People should not participate in protest actions

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements do you agree with? Statement 1: people should participate in protest actions against the government, as this shows the government that the people are in charge. Statement 2: people should not participate in protest actions against the government, as it threatens stability in our country.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Participation in protests - Strongly agree 2. Participation in protests - Agree 3. Non-participation in protests - Agree 4. Non-participation in protests - Strongly agree 5. Agree with neither. Options 1 and 2 were grouped to Yes 3 and 4 to No, 5 - DK/RA

პასუხები:
 • People should participate
 • People should not participate
 • DK/RA

VOTPRCP: Would you participate in parliamentary elections next Sunday?

შეკითხვის ტექსტი: If parliamentary elections were held next Sunday, would you participate in the elections or not?

პასუხები:
 • Certainly not participate
 • Most probably not participate
 • Most probably participate
 • Certainly participate
 • DK/RA

VOTLELE: Did you vote in the Parliamentary elections on April 2, 2017?

შეკითხვის ტექსტი: Did you vote in the Parliamentary elections on April 2, 2017?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ELCOND: Fairness of the most recent national elections

შეკითხვის ტექსტი: Would you say that those elections were conducted ….

პასუხები:
 • Not at all fairly
 • To some extent fairly
 • Completely fairly
 • DK
 • RA

CONSEVR: Influence of the new Constitution on your everyday life

შეკითხვის ტექსტი: An Armenian Constitutional Referendum took place in December, 2015. Please tell me, how does the new Constitution influence your everyday life?

პასუხები:
 • Very negatively
 • Negatively
 • No influence
 • Positively
 • Very positively
 • DK/RA

CONSFUT: Influence of the new Constitution on the future political development of Armenia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how will the Constitution influence the future political development of Armenia?

პასუხები:
 • Very negatively
 • Negatively
 • No influence
 • Positively
 • Very positively
 • DK/RA

ICITLAW: Important for a good citizen -always obey laws

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to always obey laws?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITGOV: Important for a good citizen - support the government on every occasion

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to support the government on every occasion?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITVOTE: Important for a good citizen - vote in elections

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to vote in elections?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITTRAD: Important for a good citizen - protect traditions

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to protect traditions?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

IMPGCVW: Important for a good citizen - do volunteer work

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to do volunteer work meeting the needs of the community without expecting any compensation?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITHELP: Important for a good citizen - support people who are worse off

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to support people who are worse off than themselves?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITOPP: Important for a good citizen - be critical towards the government

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to be critical towards the government?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

CNTRDEM: How much of a democracy is country today?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much of a democracy is Armenia today?

პასუხები:
 • Not a democracy
 • A democracy but with major problems
 • A democracy but with minor problems
 • A full democracy
 • DK/RA

ATTDEM: Attitude towards democracy

შეკითხვის ტექსტი: Which of these three statements is closest to your own opinion?

პასუხები:
 • Democracy is preferable to any other kind of government
 • In some circumstances, a non-democratic government can be preferable
 • For someone like me, it doesn't matter what kind of government we have
 • DK
 • RA

NATOSUPP: Support of country's membership in NATO

შეკითხვის ტექსტი: Using a scale of 1 to 5, where code ‘1' means no support and code ‘5' means your full support, to what extent would you support Armenia's membership in NATO?

პასუხები:
 • Don't support at all
 • Rather not support
 • Partially support, partially don't support
 • Rather support
 • Fully support
 • DK/RA

NATNSUPW: What is the main reason you would not support Armenia's membership in NATO?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would not support Armenia's membership in NATO?

შენიშვნა: The question was asked only to those who would not support Armenia's membership in NATO

პასუხები:
 • NATO membership will not benefit Armenia
 • Membership in NATO would hinder Armenia's relations with Russia
 • Neutrality is the best choice for Armenia
 • Membership in NATO would restrict Armenia's independence
 • Membership in NATO would harm Armenia's culture and traditions
 • Armenia would be less protected from foreign threats
 • People's economic conditions in Armenia would worsen
 • People's everyday life in Armenia will become more dangerous, less safe
 • There would be less of a chance to restore Armenia's territorial integrity
 • Other
 • DK/RA

NATOSUPW: What is the main reason you would support Armenia's membership in NATO?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would support Armenia's membership in NATO?

შენიშვნა: The question was asked only to those who would support Armenia's membership in NATO

პასუხები:
 • Armenia would be better protected from foreign threats
 • People's economic conditions in Armenia would improve
 • Membership in NATO would help strengthen Armenia's relations with the West
 • Membership in NATO would result in improved safety in everyday life in Armenia
 • Armenia would have a better chance to restore its territorial integrity
 • Other
 • DK/RA

EUSUPP: Support of country's membership in EU

შეკითხვის ტექსტი: Using a scale of 1 to 5, where code ‘1' means no support and code ‘5' means your full support, to what extent would you support Armenia's membership in the European Union?

პასუხები:
 • Don't support at all
 • Rather not support
 • Partially support, partially don't support
 • Rather support
 • Fully support
 • DK/RA

EUNSUPW: What is the main reason you would not support Armenia's membership in the EU?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would not support Armenia's membership in the European Union?

შენიშვნა: The question was asked only to those who would not support Armenia's membership in the European Union

პასუხები:
 • EU membership will not benefit Armenia
 • Membership in the European Union would restrict Armenia's independence
 • Membership in the European Union would harm Armenia's culture and traditions
 • Membership in the European Union would hinder Armenia's relations with Russia
 • People's economic conditions in Armenia would worsen
 • Armenia would be less protected from foreign threats
 • People's everyday life in Armenia will become more dangerous, less safe
 • Other
 • DK/RA

EUSUPWHY: What is the main reason you would support Armenia's membership in the EU?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would support Armenia's membership in the European Union?

შენიშვნა: The question was asked only to those who would support Armenia's membership in the European Union

პასუხები:
 • People's economic conditions in Armenia would improve
 • Armenia would be better protected from foreign threats
 • Membership in the European Union would help strengthen Armenia's relations with the Western countries
 • Armenia would have a better chance to restore its territorial integrity
 • I would be able to travel to the European Union countries without a visa
 • Membership in the European Union would result in improved safety in everyday life in Armenia
 • The countries of the European Union would get to know Armenia's culture and traditions better
 • Other
 • DK/RA

EEUSUPNA: To what extent do you support Armenia's membership in the Eurasian Economic Union

შეკითხვის ტექსტი: Using a scale of 1 to 5, where code ‘1' means no support and code ‘5' means your full support, to what extent do you support Armenia's membership in the Eurasian Economic Union led by the Russian Federation?

პასუხები:
 • Don't support at all
 • Rather not support
 • Partially support, partially don't support
 • Rather support
 • Fully support
 • DK/RA

EEUNSUW: What is the main reason you would not support Armenia's membership in the Eurasian Union?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would not support Armenia's membership in the Eurasian Union?

შენიშვნა: The question was asked only to those who would not support Armenia's membership in the Eurasian Economic Union

პასუხები:
 • EEU membership does not benefit Armenia
 • People's economic conditions in Armenia worsen
 • Membership in the European Union restricts Armenia's independence
 • Armenia is less protected from foreign threats
 • There is less of a chance to restore Armenia's territorial integrity
 • Membership in the Eurasian Union hinders Armenia's relations with the Western countries
 • Membership in the Eurasian Union harms Armenia's culture and traditions
 • Other
 • DK/RA

EEUSUPW: What is the main reason you support Armenia's membership in the Eurasian Union?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you support Armenia's membership in the Eurasian Union?

შენიშვნა: The question was asked only to those who would support Armenia's membership in the Eurasian Economic Union

პასუხები:
 • Membership in the Eurasian Union would help strengthen Armenia's relations with Russia
 • People's economic conditions in Armenia would improve
 • Armenia would be better protected from foreign threats
 • Armenia would have a better chance to restore its territorial integrity
 • Membership in the Eurasian Union would result in improved safety in everyday life in Armenia
 • I would be able to travel to the Eurasian Union countries without a visa
 • Other
 • DK/RA

MAINFRN: Main friend of the country

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which country is currently main friend of Armenia?

შენიშვნა: Options: China, Europe, Italy, Turkey, Germany, Great Britain, Greece, Kazakhstan, Bulgaria, Cyprus and Syria were grouped to Other.

პასუხები:
 • Russia
 • France
 • Iran
 • Georgia
 • USA
 • Other
 • None
 • DK/RA

MAINENEM: Main enemy of the country

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which country is currently main enemy of Armenia?

შენიშვნა: Options: Armenia, USA, Georgia, All countries, Iran and Israel were grouped to Other.

პასუხები:
 • Azerbaijan
 • Turkey
 • Russia
 • Other
 • None
 • DK/RA

RAND1: Tensions between Russia and the Western European countries and the US are detrimental to Armenia

შეკითხვის ტექსტი: I have a few more questions about international affairs and relationships with other countries. Please tell me how much would you agree or disagree with the following statement: Tensions between Russia and the Western European countries and the US are detrimental to Armenia. Do you …

პასუხები:
 • Completely agree
 • Somewhat agree
 • Somewhat disagree
 • Completely disagree
 • DK/RA

RAND2: Neutrality vs Alignment with a block

შეკითხვის ტექსტი: Some people believe that the Armenia's neutrality could help resolve conflicts and improve its security, while others think that alignment with a certain bloc would bring more benefits to Armenia. Which of these two statements would you agree more?

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Armenia's neutrality could help resolve conflicts and improve Armenia's security - Strongly agree 2. Armenia's neutrality could help resolve conflicts and improve Armenia's security - Agree 3. Alignment with a certain bloc would bring more benefits to Armenia - Agree 4. Alignment with a certain bloc would bring more benefits to Armenia - Strongly agree 5. Agree with neither. Options 1 and 2 were grouped to Armenia's neutrality could help resolve conflicts and improve Armenia's security, 3 and 4 to Armenia's neutrality could help resolve conflicts and improve Armenia's security, 5 - DK

პასუხები:
 • Armenia's neutrality could help resolve conflicts and improve Armenia's security
 • Alignment with a certain bloc would bring more benefits to Armenia
 • DK
 • RA

RAND3A: What would be the best choice for Armenia's future economic and political development?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what would be the best choice for Armenia's future economic and political development?

პასუხები:
 • Remain in the Eurasian Economic Union, led by Russia
 • Join the European Union, led by the Western European countries
 • Have equally close relations with both Unions
 • Not join any Union
 • DK/RA

RAND4A: What would be the best choice for Armenia to ensure its security?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what would be the best choice for Armenia to ensure its security?

პასუხები:
 • Remain in Collective Security Treaty Organization, led by Russia
 • Join NATO, led by the Western European countries and the US
 • Have equally close relations with both organizations
 • Not join any organization
 • DK/RA

RAND5: Which of the following countries should be the model for Armenia?

შეკითხვის ტექსტი: In terms of security and economic integration, which of the following countries should be the model for Armenia?

პასუხები:
 • Poland
 • Switzerland
 • Belarus
 • Finland
 • None
 • DK/RA

PAYBRIB: Paid a bribe during the last 12 months

შეკითხვის ტექსტი: Have you or any member of your household been in a situation during the last 12 months when you/they had to pay a bribe in order to get a service or to obtain preferential treatment or consideration?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ETHNIC: Respondent's ethnicity

შეკითხვის ტექსტი: There are a number of ethnic groups living in Armenia. Which ethnic group do you consider yourself a part of?

შენიშვნა: Options: Other Caucasian, Russian, Yezid or Kurd were grouped to Other.

პასუხები:
 • Armenian
 • Other ethnicity
 • DK/RA

RESPEDU: Highest level of education you have achieved

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education you have achieved to date?

შენიშვნა: Options No primary education, Primary education, Incomplete secondary education, Secondary education were grouped to Secondary or lower, Incomplete higher education, Completed higher education and Post-graduate degree were grouped to Higher than secondary

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary
 • DK/RA

RFAEDUC: Highest level of education your father has achieved

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education your father has achieved?

შენიშვნა: Options No primary education, Primary education, Incomplete secondary education, Secondary education were grouped to Secondary or lower, Incomplete higher education, Completed higher education and Post-graduate degree were grouped to Higher than secondary

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary
 • DK/RA

RMOEDUC: Highest level of education your mother has achieved

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education your mother has achieved?

შენიშვნა: Options No primary education, Primary education, Incomplete secondary education, Secondary education were grouped to Secondary or lower, Incomplete higher education, Completed higher education and Post-graduate degree were grouped to Higher than secondary

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary
 • DK/RA

KNOWRUS: Knowledge of Russian

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in Russian

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK/RA

KNOWENG: Knowledge of English

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in English

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK/RA

KNOWOTH: Knowledge of other foreign language

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in Other foreign language, except English and Russian

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK/RA

COMPABL: Knowledge of computer

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in Computer (Microsoft Office programs, excluding games)

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK/RA

FLMANDSC: Any foreign language mandatory at schools?

შეკითხვის ტექსტი: Which foreign language, if any, do you think should be mandatory in secondary schools of Armenia?

პასუხები:
 • No foreign language should be mandatory
 • English
 • Russian
 • Other foreign language
 • DK/RA

FRQINTR: Frequency of internet usage

შეკითხვის ტექსტი: How often do you use the Internet?

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Less often
 • Never
 • I don't know what the Internet is
 • DK/RA

INTACEM: Most frequent internet activities - Receive / send emails

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Receive / send emails

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTASKY: Most frequent internet activities - Use Skype for instant messaging and for calls

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Use Skype for instant messaging and for calls

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACFB: Most frequent internet activities - Use Facebook

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Use Facebook

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACSN: Most frequent internet activities - Use social networking site(s) other than Facebook (e.g. Odnoklassniki, MySpace, Google+, etc.)

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Use social networking site(s) other than Facebook (e.g. Odnoklassniki, MySpace, Google+, etc.)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACFD: Most frequent internet activities - Engage in forum discussions

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Engage in forum discussions

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACBL: Most frequent internet activities - Write a blog / read other's blogs

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Write a blog / read other's blogs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACIN: Most frequent internet activities - Search for information (Google, Wiki, etc.)

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Search for information (Google, Wiki, etc.)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACSH: Most frequent internet activities - Shop

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Shop

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACNW: Most frequent internet activities - Read, listen to or watch the news, including watching online TV, apart from news on social networking sites

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Read, listen to or watch the news, including watching online TV, apart from news on social networking sites

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACEN: Most frequent internet activities - Download / Listen to / Watch music/videos/movies

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Download / Listen to / Watch music/videos/movies

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTAGAME: Most frequent internet activities - Play online games, except gambling

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Play online games, except gambling

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTABET: Most frequent internet activities - Gamble, bet

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Gamble, bet

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACDW: Most frequent internet activities - Visit dating websites

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Visit dating websites

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACOT: Most frequent internet activities - Other

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

IDEALNCH: Ideal number of children per family

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the ideal number of children per family in Armenia?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • No children at all
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more
 • Whatever number the God will give us
 • DK/RA

RELGION: Which religion or denomination, if any, do you consider yourself belong to?

შეკითხვის ტექსტი: Which religion or denomination, if any, do you consider yourself belong to?

შენიშვნა: Answer options Roman Catholic Church, Protestant Church, Other Christian Church or group, Judaism were grouped to Other, Sunni Islam, Shia Islam and Other Islamic branches were grouped to Islam

პასუხები:
 • Armenian Apostolic Church
 • Other
 • None
 • DK/RA

RELSERV: Frequency of attendance of religious services

შეკითხვის ტექსტი: Apart from special occasions such as weddings and funerals, about how often do you attend religious services nowadays?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who consider themselves as the members of any religious denomination
Answer options Every day, More than once a week and Once a week were grouped as Once a week or more often.

პასუხები:
 • Once a week or more often
 • At least once a month
 • Only on special religious holidays
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

RELFAST: Frequency of fasting when required by religious tradition

შეკითხვის ტექსტი: How often do you fast when it is required by your religion?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who consider themselves as the members of any religious denomination
Frequencies are calculated without option 'Fasting is not required in my religion'

პასუხები:
 • Always fast
 • Often fast
 • Sometimes fast
 • Rarely fast
 • Never fast
 • DK/RA

EMIGRAT: Interested in permanent emigration?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Armenia forever to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MIGSHRT: Interested in temporary emigration?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Armenia for a certain period of time to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

RESPMAR: Respondent's marital status

შეკითხვის ტექსტი: What is your current marital status?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Separated and Divorced were grouped.

პასუხები:
 • Married: official state marriage only no religious ceremony
 • Married: both state marriage and religious ceremony
 • Never married
 • Widow/Widower
 • Cohabiting without civil or religious marriage
 • Married: religious ceremony only not registered with state
 • Divorced / Separated
 • DK/RA

ECONSTN: HH economic situation

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements best describes the current economic situation of your household?

პასუხები:
 • Money is not enough for food
 • Money is enough for food only, but not for clothes
 • Money is enough for food and clothes, but not enough for expensive durables like a refrigerator or washing machine
 • We can afford to buy some expensive durables like a refrigerator or washing machine
 • We can afford to buy anything we need
 • DK/RA

OWNCOTV: HH owns - Color television

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Color television

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNDIGC: HH owns - Digital photo camera

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Digital photo camera

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNWASH: HH owns - Automatic washing machine

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Automatic washing machine

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNFRDG: HH owns - Refrigerator

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Refrigerator

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNAIRC: HH owns - Air conditioner

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Air conditioner

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCARS: HH owns - Car

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Car

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNLNDP: HH owns - Land line phone

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Land line phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCELL: HH owns - Cell phone

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Cell phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CELLINTH: Does any of your household members have Internet access from his/her cell phone?

შეკითხვის ტექსტი: Does any of your household members have Internet access from his/her cell phone?

შენიშვნა: This question was asked to those who said they own a cell phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCOMP: HH owns - Personal computer

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Personal computer, including laptop

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WEBHOMEH: HH has internet access

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Does any of your household members access the Internet from your home computer or laptop?

შენიშვნა: The question was asked only to the respondents, who own Personal computer, including laptop

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NOMONFD: Not enough money to buy food for past 12 months

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the past 12 months, how often did it happen that you did not have enough money to buy the food you or your family needed?

პასუხები:
 • Every day
 • Every week
 • Every month
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

INCSOUCO: Sources of HH income: Money from relatives living in the country

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Money from family members, relatives, or friends living elsewhere in this country.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUAB: Sources of HH income: Money from relatives living abroad

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Money from family members, relatives, or friends living in another country.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUAG: Sources of HH income: Sales of agricultural products

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Cash sales from agricultural products.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUSL: Sources of HH income: Salaries

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Aggregated earned income (salary) of all household members, except sales of agricultural products.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUGO: Sources of HH income: Pensions and government benefits

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Pensions and government benefits.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOURE: Sources of HH income: Rent collected

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Income from renting of property, vehicles, or appliances.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUPR: Sources of HH income: Sold property

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Income from sale of property, vehicles, or appliances.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUIN: Sources of HH income: Interest/Investment returns

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Interest or earnings on deposits or securities.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUOT: Sources of HH income: Other source

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Other sources of income.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MONYTOT: HH monetary income last month

შეკითხვის ტექსტი: Household income is a sum of monetary income of all household members. Speaking about monetary income of all your household members last month, to which of the following groups does your household belong?

პასუხები:
 • More than USD 1200
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 101 – 250
 • USD 51– 100
 • Up to USD 50
 • None
 • DK
 • RA

SPENDMO: HH spending last month

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me your household's spending last month?

პასუხები:
 • More than USD 1200
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 101 – 250
 • USD 51– 100
 • Up to USD 50
 • None
 • DK
 • RA

FOODDBT: Frequency of borrowing money for food

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to buy food? By ‘borrowing', we do not mean a bank loan. However, we do mean, for instance, a credit in a local shop.

პასუხები:
 • Each week
 • Each month
 • Every other month
 • Less frequently
 • Never
 • DK/RA

UTILDBT: Frequency of borrowing money for utilities

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to pay for utilities?

პასუხები:
 • Each week
 • Each month
 • Every other month
 • Less frequently
 • Never
 • DK/RA

CURRUNG: Current perceived economic rung

შეკითხვის ტექსტი: Let's imagine there is a 10-step ladder reflecting the economic standing of all households in Armenia today. The first rung of this ladder corresponds to the lowest possible economic position in society, while the 10th rung corresponds to the highest possible position. On which rung of this ladder do you think your household currently stands?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest
 • DK/RA

FUTRUNG: Perceived economic rung in 5 years

შეკითხვის ტექსტი: On which rung of this ladder do you think your household will be standing 5 years from now?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest
 • DK/RA

RELCOND: Perceived relative economic condition

შეკითხვის ტექსტი: Relative to most of the households around you, would you describe the current economic condition of your household as …

პასუხები:
 • Very poor
 • Poor
 • Fair
 • Good
 • Very good
 • DK/RA

MININCR: Minimal monthly income for normal life

შეკითხვის ტექსტი: What minimal monthly income would enable your household live a normal life?

შენიშვნა: Options USD 51– 100 and Up to USD 50 were grouped with USD 250 or less

პასუხები:
 • USD 250 or less
 • USD 251 – 400
 • USD 401 – 800
 • USD 801 – 1200
 • More than USD 1200
 • DK/RA

LISTENO: Did anybody else listen the interview?

შეკითხვის ტექსტი: Was anybody but you and the respondent him/herself able to listen to the respondent's answers during the interview?

პასუხები:
 • Yes, during the entire interview
 • Yes, most of the time
 • Yes, for less than half of the interview, except the sections about the household (Parts 5 and/or 6)
 • Yes, for only a few questions, except questions from the sections about the household (Parts 5 and/or 6)
 • Yes, only while the respondent was answering questions from the sections about the household (Parts 5 and/or 6)
 • No

FRQDIST: Frequency of respondent being distracted

შეკითხვის ტექსტი: How often was the respondent distracted during the interview – e.g. had to receive or make a phone call, talk to a household member or a neighbor, etc.?

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (fewer than ten)
 • For some questions, but not that many (approximately between 10 and 20 questions)
 • For a substantial number of questions, but less than half the interview
 • Throughout most of the interview, or through the entire interview

FRQUNDST: How often did you feel that the respondent did not understand the questions?

შეკითხვის ტექსტი: How often did you feel that the respondent did not understand the questions you asked?

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (fewer than ten)
 • For some questions, but not that many (approximately between 10 and 20 questions)
 • For a substantial number of questions, but less than half the interview
 • Throughout most of the interview, or through the entire interview

FRQSHCD: How often did you feel the respondent was reluctant to use the SHOW CARDS?

შეკითხვის ტექსტი: How often did you feel the respondent was reluctant to use the SHOW CARDS (read them carefully him/herself)?

პასუხები:
 • Never, the respondent was always reading the Show Cards
 • Just for a few show cards (less than ten)
 • For some show cards, but not that many (approximately 25% of the show cards)
 • For a substantial number of show cards, but less than half them
 • For more than half / for all show cards

RESPINL: Respondent's level of intelligence

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, how would you rate the respondent's level of intelligence?

პასუხები:
 • Not at all intelligent
 • Not very intelligent
 • Average
 • Intelligent
 • Very intelligent

RESPSINC: Level of sincerity of the respondent

შეკითხვის ტექსტი: How would you evaluate sincerity of respondent's answers?

შენიშვნა: The question was recoded from 11-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Not at all sincere
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely sincere

RESPTIR: How tired was respondent at the end of the interview?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how tired was the respondent in the end of the interview?

შენიშვნა: The question was recoded from 11-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Very tired
 • 2
 • 3
 • 4
 • Not tired at all

INTNUM: Number of people present during the interview

შეკითხვის ტექსტი: Number of people present at the interview

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded. Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more

INTLANG: Interview language

შეკითხვის ტექსტი: Interview language

პასუხები:
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Armenian

HHSIZE: Total number of people per household

შეკითხვის ტექსტი: Total number of people per household

პასუხები:
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more

HHASIZE: Total number of adults per household

შეკითხვის ტექსტი: Total number of adults per household

პასუხები:
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more

მოიძებნა: 235 შედეგი