ქვეყანათაშორისი ბაზები (%)18 წლამდე18-2526+არ არის დასაშვები არც ერთ ასაკშიარ ვიციუარი პასუხზე
სომხეთი01138230
საქართველო12326482

ACCSEBM: რომელი ასაკიდანაა მისაღები ქალისთვის სექსი ქორწინებამდე?

შეკითხვის ტექსტი: ხანდახან ადამიანები ძალზე ახალგაზრდებად ითვლებიან გარკვეული ქმედებისათვის. თუ შეიძლება მითხარით, თქვენი აზრით, რომელი ასაკიდანაა მისაღები ქალისთვის სქესობრივი ურთიერთობის დამყარება ქორწინებამდე?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
  • 18 წლამდე
  • 18-25
  • 26+
  • არ არის დასაშვები არც ერთ ასაკში
  • არ ვიცი
  • უარი პასუხზე

ACCSEBM სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრი 2019 ქვეყანათაშორისი ბაზა (სომხეთი და საქართველო)

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.