ქვეყანათაშორისი ბაზები (%)საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება.საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება.არ ვიცი/უარი პასუხზე
სომხეთი15805
საქართველო22698

CNTPROS: გაუმჯობესდება თუ არა სიტუაცია /ქვეყანა/ში?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ მოსაზრებას ეთანხმებით, და რამდენად? მოსაზრება 1: /ქვეყანა/ში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება, მოსაზრება 2: საბოლოო ჯამში, /ქვეყანა/ში ყველაფერი კარგად იქნება.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. /ქვეყანა/ში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება - სრულიად ვეთანხმები 2. /ქვეყანა/ში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება - ვეთანხმები 3. საბოლოო ჯამში, /ქვეყანა/ში ყველაფერი კარგად იქნება - ვეთანხმები 4. საბოლოო ჯამში, /ქვეყანა/ში ყველაფერი კარგად იქნება - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც '/ქვეყანა/ში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება ', 3 და 4 როგორც 'საბოლოო ჯამში, /ქვეყანა/ში ყველაფერი კარგად იქნება', 5 - არ ვიცი / უარი პასუხზე

პასუხები:
  • საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება.
  • საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება.
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CNTPROS სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრი 2019 ქვეყანათაშორისი ბაზა (სომხეთი და საქართველო)

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.