სიხშირის განაწილება (%)
Repatriation to repair injustice38
Repatriation as Georgia's obligation26
DK31
RA5

MESREP1: Repatriation to repair injustice VS repatriation as Georgia's obligation

შეკითხვის ტექსტი: Please indicate which of the following statements you agree with and to what level? 1. Repatriation is necessary to repair injustice, which was committed against the Meskhetians by the Soviet regime 2. Repatriation is necessary, because it is Georgia's obligation to the international community (Council of Europe)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who had heard about the discussion on returning Meskhetians and was not asked to those who think that Meskhetians and their descendants should NOT be allowed to return
The question was recoded. Options Agree very strongly with Statement 1 and Agree with Statement 1 were grouped with Repatriation will repair injustice, options Agree with Statement 2 and Agree very strongly with Statement 2 were grouped with Repatriation as Georgia's obligation, Agree with neither was grouped with DK

პასუხები:
  • Repatriation to repair injustice
  • Repatriation as Georgia's obligation
  • DK
  • RA

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში, 2011

კვლევა სწავლობს საზოგადოებრივ წარმოდგენებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისკენ მისწრაფების შესახებ, ხალხის მოლოდინსა და საზოგადოების აზრს ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ღირებულებებისა შესახებ, 2011

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.