ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში, 2011

კვლევა სწავლობს საზოგადოებრივ წარმოდგენებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისკენ მისწრაფების შესახებ, ხალხის მოლოდინსა და საზოგადოების აზრს ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ღირებულებებისა შესახებ, 2011

პასუხების ანალიზი

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში, 2011

კვლევა სწავლობს საზოგადოებრივ წარმოდგენებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისკენ მისწრაფების შესახებ, ხალხის მოლოდინსა და საზოგადოების აზრს ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ღირებულებებისა შესახებ, 2011

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: Settlement type

შეკითხვის ტექსტი:

პასუხები:
 • Capital
 • Urban
 • Rural

RESPSEX: Respondent's gender

შეკითხვის ტექსტი:

პასუხები:
 • Male
 • Female

AGEGROUP: Age group

შეკითხვის ტექსტი:

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

HHSIZE: Household size

შეკითხვის ტექსტი:

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more

INTERDP: Interest towards domestic policy of Georgia

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you say you are in Georgia's domestic policy? Are you …

პასუხები:
 • Not at all interested
 • Hardly interested
 • Quite interested
 • Very interested
 • DK/RA

INTERFP: Interest towards foreign policy of Georgia

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you say you are in Georgia's foreign policy? Are you …

პასუხები:
 • Not at all interested
 • Hardly interested
 • Quite interested
 • Very interested
 • DK/RA

NATCORR: Most important issue: corruption

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Corruption

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NATNATO: Most important issue: NATO membership

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - NATO membership

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NATPENS: Most important issue: pensions

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Pensions

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NATRU: Most important issue: relations with Russia

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Relations with Russia

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NATROP: Most important issue: property rights

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Property rights

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NATEU: Most important issue: EU membership

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - EU membership

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NATELECT: Most important issue: fairness of elections

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Fairness of elections

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NATJOBS: Most important issue: jobs

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NATCOURT: Most important issue: court system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Court system

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NATSPEECH: Most important issue: freedom of speech

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Freedom of speech

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NATHR: Most important issue: human rights

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Human rights

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NATPOV: Most important issue: poverty

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Poverty

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NATTERR: Most important issue: territorial integrity

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Territorial integrity

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NATPRICE: Most important issue: rising prices

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Rising prices

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NATHCARE: Most important issue: affordable healthcare

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Affordable healthcare

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NATWAGES: Most important issue: salaries

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Salaries

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NATLABR: Most important issue: labor rights

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Labor rights

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NATOTHER: Most important issue: other

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Other

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

TIEAZ: Importance of strengthening ties with Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion how important is it for Georgian government to strengthen the country's ties with the following states or entities? - Azerbaijan

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK
 • RA

TIENATO: Importance of strengthening ties with NATO

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion how important is it for Georgian government to strengthen the country's ties with the following states or entities? - NATO

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

TIERU: Importance of strengthening ties with Russia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion how important is it for Georgian government to strengthen the country's ties with the following states or entities? - Russia

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK
 • RA

TIEEU: Importance of strengthening ties with EU

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion how important is it for Georgian government to strengthen the country's ties with the following states or entities? - EU

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

TIEAM: Importance of strengthening ties with Armenia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion how important is it for Georgian government to strengthen the country's ties with the following states or entities? - Armenia

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK
 • RA

TIECIS: Importance of strengthening ties with CIS

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion how important is it for Georgian government to strengthen the country's ties with the following states or entities? - CIS

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK
 • RA

TIETR: Importance of strengthening ties with Turkey

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion how important is it for Georgian government to strengthen the country's ties with the following states or entities? - Turkey

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK
 • RA

TIEUS: Importance of strengthening ties with USA

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion how important is it for Georgian government to strengthen the country's ties with the following states or entities? - USA

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

TIEUA: Importance of strengthening ties with Ukraine

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion how important is it for Georgian government to strengthen the country's ties with the following states or entities? - Ukraine

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK
 • RA

WAREND: Who played the most important role in ending Russia-Georgia war?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which of the following played the most important role in bringing the military conflict between Russia and Georgia to an end?

შენიშვნა: The question was recoded. Option OSCE was grouped with Other

პასუხები:
 • United Nations
 • European Union
 • NATO
 • USA
 • France
 • Heads of 4 states who visited Georgia
 • None of the above
 • Other
 • DK/RA

FRQR2: Frequency of keeping up politics on Rustavi-2

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Rustavi 2

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK/RA

FRQGPB1: Frequency of keeping up politics on GPB

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Georgian Public Broadcaster

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK/RA

FRQKAVK: Frequency of keeping up politics on Kavkasia

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Kavkasia

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

FRQMAES: Frequency of keeping up politics on Maestro

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Maestro

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

FRQLOC: Frequency of keeping up politics on local/regional TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Local/regional TV

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

FRQIMD: Frequency of keeping up politics on Imedi

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Imedi

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK/RA

FRQRAD1: Frequency of keeping up politics on radio Channel One

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Radio Channel One

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

FRQRFE: Frequency of keeping up politics on radio Liberty

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Radio 'Tavisufleba (Liberty)

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

FRQPAP: Frequency of keeping up politics in newspapers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Newspapers

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK/RA

FRQINTRP: Frequency of keeping up politics in Internet

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - The Internet

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

ICITHELP: Importance for good citizen to help poorer people

შეკითხვის ტექსტი: To be a good citizen, how important would you say it is for a person to support people who are worse off than themselves?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

ICITVOTE: Importance for good citizen to vote

შეკითხვის ტექსტი: To be a good citizen, how important would you say it is for a person to vote in elections?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITPROT: Importance for good citizen to participate in protests

შეკითხვის ტექსტი: To be a good citizen, how important would you say it is for a person to participate in protest actions against the government?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITLAW: Importance for good citizen to obey laws

შეკითხვის ტექსტი: To be a good citizen, how important would you say it is for a person to always obey laws and regulations?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITTRAD: Importance for good citizen to protect traditions

შეკითხვის ტექსტი: To be a good citizen, how important would you say it is for a person to keep their traditions?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITOPIN: Importance for good citizen to form views independently

შეკითხვის ტექსტი: To be a good citizen, how important would you say it is for a person to form their own opinions, independently of others?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITVOLNT: Importance for good citizen to work as volunteer

შეკითხვის ტექსტი: To be a good citizen, how important would you say it is for a person to work as volunteer?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITOPP: Importance for good citizen to be critical towards government

შეკითხვის ტექსტი: To be a good citizen, how important would you say it is for a person to be critical towards the government?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITTAX: Importance for good citizen to pay taxes

შეკითხვის ტექსტი: To be a good citizen, how important would you say it is for a person to pay taxes?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK
 • RA

JUSTHELP: Justified: requesting undeserved help from a state

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Receiving help from the state when you do not deserve it

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTTAX: Justified: avoiding paying taxes whenever possible

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Avoiding paying taxes when possible

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTSTOL: Justified: buying a stolen thing

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Buying something, that you know is stolen

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTTEST: Justified: giving a testimony to police voluntarily

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Giving testimony to the police voluntarily if you are witness of a crime

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTGIVE: Justified: giving a bribe

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Giving a bribe

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTCRIM: Justified: discussing problem with criminal authority

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Consulting with a criminal authority about a problem that you have

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTWOMSEX: Justified: woman having sex before marriage

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Woman having a sexual relationship before marriage

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTMANSEX: Justified: man having sex before marriage

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Man having a sexual relationship before marriage

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTWOMCH: Justified: woman bearing a child without marriage

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Woman giving birth to a child without being married

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTBRIBE: Justified: receiving bribes

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Receiving bribes

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTHOMO: Justified: homosexuality

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Homosexuality

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

FEELTRU: There are many people I can trust completely

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent each of the following statements describes your feelings? - There are many people I can trust completely

პასუხები:
 • Does not describe at all
 • Rather does not describe than describes
 • Rather describes than does not describe
 • Fully describes
 • DK/RA

FEELEMP: I experience a general sense of emptiness

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent each of the following statements describes your feelings? - I experience a general sense of emptiness

პასუხები:
 • Does not describe at all
 • Rather does not describe than describes
 • Rather describes than does not describe
 • Fully describes
 • DK
 • RA

FEELCLS: There are quite a lot of people I feel close to

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent each of the following statements describes your feelings? - There are enough people I feel close to

პასუხები:
 • Does not describe at all
 • Rather does not describe than describes
 • Rather describes than does not describe
 • Fully describes
 • DK/RA

FEELMSS: I lack people around me

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent each of the following statements describes your feelings? - I miss having people around

პასუხები:
 • Does not describe at all
 • Rather does not describe than describes
 • Rather describes than does not describe
 • Fully describes
 • DK/RA

FEELRLY: There are plenty of people I can rely on when I have problems

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent each of the following statements describes your feelings? - There are plenty of people I can rely on when I have problems

პასუხები:
 • Does not describe at all
 • Rather does not describe than describes
 • Rather describes than does not describe
 • Fully describes
 • DK/RA

FEELREJ: I often feel rejected

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent each of the following statements describes your feelings? - I often feel rejected

პასუხები:
 • Does not describe at all
 • Rather does not describe than describes
 • Rather describes than does not describe
 • Fully describes
 • DK
 • RA

DEMGE: How democratic Georgia is

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, please tell me, which statement you agree with?

პასუხები:
 • Not a democracy and never will be
 • Might become a democracy but not developing
 • Not a democracy yet is developing
 • Democracy already but still needs improvement
 • Democracy already and needs no improvement
 • DK/RA

ELECEQP: All parties/candidates had equal possibilities to campaign for elections

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - All parties/candidates have equal opportunities to campaign

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

ELADMBS: Election administration is/was politically biased

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - Election administration is politically impartial

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

VOTERFR: Voters were free from intimidation and pressure

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - Voters are not intimidated or pressured

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

ACMEDIA: Parties/candidates had equal access to media during election campaigns

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - Parties /candidates have equal access to the media

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

POLRLAW: Georgia is governed by the rule of law

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - Georgia is governed by the rule of law

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

COURIMP: Courts handled election disputes impartially

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - Courts handle election disputes impartially

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EXECPUN: High officials are not punished for unlawful actions

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - High officials are punished for illegal actions

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

POLMEDI: Major TV channels are independent from the government

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - TV channels are independent from the government

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

COURINF: Courts are under the government influence

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - Courts are free from political pressure

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

VOTECNT: Votes were counted correctly

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - Votes are counted correctly

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

POLUNIO: Citizens can form or join political parties without any restrictions

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - Citizens have the right to create or join political parties

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

WINNERG: The winner of elections is entitled to govern Georgia as he/she feels fit

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - The one who wins the presidential elections has the right to rule country as he/she wishes

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

TRUHLTH: Trust: healthcare system

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Healthcare system

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUBANK: Trust: banks

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Banks

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUARMY: Trust: army

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Army

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUCRTS: Trust: courts

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Courts

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUNGOS: Trust: NGOs

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - NGOs

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUPARL: Trust: parliament

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Parliament

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUEXEC: Trust: executive government

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Executive government

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUPRES: Trust: president

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - President

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUPOLI: Trust: police

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Police

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUMEDI: Trust: media

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Media

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRULOCG: Trust: local government

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Local government

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRURELI: Trust: religious institutions you belong to

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Religious institutions you belong to

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUOMB: Trust: ombudsman

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Ombudsmen

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUSTEU: Trust: European Union

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - European Union

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUSTUN: Trust: United Nations

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - United Nations

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

FAIRTRT: People like you are treated fairly by the government

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree that people like yourself are treated fairly by the government?

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

GOVTROL: Government as parent VS government as employee

შეკითხვის ტექსტი: Please indicate which of the following statements you agree with and to what level: 1. People are like children, the government should take care of them like a parent 2. The government is like an employee, the people should be the bosses who control the government

შენიშვნა: The question was recoded. Options Agree very strongly with Statement 1 and Agree with Statement 1 were grouped with Parent, options Agree with Statement 2 and Agree very strongly with Statement 2 were grouped with Employee, Agree with neither was grouped with DK

პასუხები:
 • Parent
 • Employee
 • DK/RA

FEELOGFD: Attitude towards Our Georgia Free Democrats

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - Our Georgia - Free Democrats (Irakli Alasania)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELREP: Attitude towards Republicans

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - Republicans (Davit Usupashvili)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELNR: Attitude towards New Rights

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - New Rights (Davit Gamkrelidze)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELDMUG: Attitude towards Democratic Movement United Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - Democratic Movement-United Georgia (Nino Burjanadze)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELUNM: Attitude towards the United National Movement

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - United National Movement (Mikheil Saakashvili)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELNDP: Attitude towards National-Democratic Party

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - National-Democratic Party (Bachuki Kardava)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELNF: Attitude towards National Forum

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - National Forum (Gubaz Sanikidze)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELCP: Attitude towards Conservative Party

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - Conservative Party (Zviad Dzidziguri)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELLB: Attitude towards Labor Party

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - Labour Party (Shalva Natelashvili)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELPP: Attitude towards People's Party

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - People's Party (Koba Davitashvili)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELIWSG: Attitude towards Industry will save Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - Industry Will Save Georgia(Gogi Topadze, Zurab Tkemaladze)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELFP: Attitude towards Freedom Party

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - Freedom Party (Koko Gamsakhurdia)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELGP: Attitude towards Georgian Party

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - Georgian Party (Levan Gachechiladze, Irakli Okruashvili)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELGDP: Attitude towards Democratic Party of Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - Democratic Party of Georgia (Gia Tortladze)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELGT: Attitude towards Georgian Group

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - Georgian Group (Jondi Baghaturia)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELCDM: Attitude towards Christian-Democratic Movement

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - Christian-Democratic Movement (Giorgi Targamadze)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELWO: Attitude towards We Ourselves

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - We Ourselves (Paata Davitaia)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

EUOGFD: Pro-European: Our Georgia-Free Democrats

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, with 1 meaning not pro-European at all and 5 meaning very pro-European, please indicate where you would place the following political parties? - Our Georgia - Free Democrats

პასუხები:
 • Not at all pro-European
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very pro-European
 • DK
 • RA

EUREP: Pro-European: Republicans

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, with 1 meaning not pro-European at all and 5 meaning very pro-European, please indicate where you would place the following political parties? - Republicans

პასუხები:
 • Not at all pro-European
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very pro-European
 • DK
 • RA

EUNR: Pro-European: New Rights

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, with 1 meaning not pro-European at all and 5 meaning very pro-European, please indicate where you would place the following political parties? - New Rights

პასუხები:
 • Not at all pro-European
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very pro-European
 • DK
 • RA

EUDMUG: Pro-European: Democratic Movement-United Georgia

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, with 1 meaning not pro-European at all and 5 meaning very pro-European, please indicate where you would place the following political parties? - Democratic Movement-United Georgia

პასუხები:
 • Not at all pro-European
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very pro-European
 • DK
 • RA

EUUNM: Pro-European: United National Movement

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, with 1 meaning not pro-European at all and 5 meaning very pro-European, please indicate where you would place the following political parties? - United National Movement

პასუხები:
 • Not at all pro-European
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very pro-European
 • DK
 • RA

EUNDP: Pro-European: National-Democratic party

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, with 1 meaning not pro-European at all and 5 meaning very pro-European, please indicate where you would place the following political parties? - National-Democratic Party

პასუხები:
 • Not at all pro-European
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very pro-European
 • DK
 • RA

EUNF: Pro-European: National Forum

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, with 1 meaning not pro-European at all and 5 meaning very pro-European, please indicate where you would place the following political parties? - National Forum

პასუხები:
 • Not at all pro-European
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very pro-European
 • DK
 • RA

EUCP: Pro-European: Conservative Party

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, with 1 meaning not pro-European at all and 5 meaning very pro-European, please indicate where you would place the following political parties? - Conservative Party

პასუხები:
 • Not at all pro-European
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very pro-European
 • DK
 • RA

EULB: Pro-European: Labor Party

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, with 1 meaning not pro-European at all and 5 meaning very pro-European, please indicate where you would place the following political parties? - Labour Party

პასუხები:
 • Not at all pro-European
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very pro-European
 • DK
 • RA

EUPP: Pro-European: People's party

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, with 1 meaning not pro-European at all and 5 meaning very pro-European, please indicate where you would place the following political parties? - People's party

პასუხები:
 • Not at all pro-European
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very pro-European
 • DK
 • RA

EUIWSG: Pro-European: Industry Will Save Georgia

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, with 1 meaning not pro-European at all and 5 meaning very pro-European, please indicate where you would place the following political parties? - Industry Will Save Georgia

პასუხები:
 • Not at all pro-European
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very pro-European
 • DK
 • RA

EUFP: Pro-European: Freedom Party

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, with 1 meaning not pro-European at all and 5 meaning very pro-European, please indicate where you would place the following political parties? - Freedom Party

პასუხები:
 • Not at all pro-European
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very pro-European
 • DK
 • RA

EUGP: Pro-European: Georgian Party

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, with 1 meaning not pro-European at all and 5 meaning very pro-European, please indicate where you would place the following political parties? - Georgian Party

პასუხები:
 • Not at all pro-European
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very pro-European
 • DK
 • RA

EUGDP: Pro-European: Democratic Party of Georgia

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, with 1 meaning not pro-European at all and 5 meaning very pro-European, please indicate where you would place the following political parties? - Democratic Party of Georgia

პასუხები:
 • Not at all pro-European
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very pro-European
 • DK
 • RA

EUGT: Pro-European: Georgian Group

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, with 1 meaning not pro-European at all and 5 meaning very pro-European, please indicate where you would place the following political parties? - Georgian Group

პასუხები:
 • Not at all pro-European
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very pro-European
 • DK
 • RA

EUCDM: Pro-European: Christian-Democratic Movement

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, with 1 meaning not pro-European at all and 5 meaning very pro-European, please indicate where you would place the following political parties? - Christian-Democrats

პასუხები:
 • Not at all pro-European
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very pro-European
 • DK
 • RA

EUWO: Pro-European: We Ourselves

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, with 1 meaning not pro-European at all and 5 meaning very pro-European, please indicate where you would place the following political parties? - We Ourselves

პასუხები:
 • Not at all pro-European
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very pro-European
 • DK
 • RA

GEOAID: What would help Georgia the most?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what would be the most important international aid for Georgia?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Improving infrastructure, Improving protection of environment and Building democratic institutions were grouped with Other

პასუხები:
 • Simplifying visa and travel procedures
 • The EU membership
 • Restoring territorial integrity
 • NATO membership
 • Creating jobs
 • Other
 • DK/RA

EDUEUL: Every Georgian student should know a western European language

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or disagree with the statement that in order to receive education corresponding to European standards, every Georgian student should know one of the European languages and read academic literature in this language?

პასუხები:
 • Agree
 • Disagree
 • DK/RA

MEMBREU: Is Georgia currently a member of the EU?

შეკითხვის ტექსტი: To the best of your knowledge, is Georgia currently a member of the EU?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MEMBRCOE: Is Georgia currently a member of the Council of Europe?

შეკითხვის ტექსტი: To the best of your knowledge, is Georgia currently a member of the Council of Europe?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EUGEHRD: Have you heard about Georgia-EU agreement on partnership and cooperation?

შეკითხვის ტექსტი: Have you heard about Georgia-EU agreement on partnership and cooperation?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

EUHRDNP: Have you heard of the European Neighborhood Policy?

შეკითხვის ტექსტი: Have you heard of the European Neighborhood Policy?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

IMPNATO: Important for Georgia: NATO

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - NATO

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPOSCE: Important for Georgia: OSCE

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPUN: Important for Georgia: UN

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - United Nations (UN)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPCIS: Important for Georgia: CIS

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - Commonwealth of Independent States (CIS)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPIMF: Important for Georgia: IMF

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - International Monetary Fund (IMF)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPWB: Important for Georgia: World Bank

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - World Bank

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPEU: Important for Georgia: EU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - European Union (EU)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPWTO: Important for Georgia: WTO

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - World Trade Organization (WTO)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPCOE: Important for Georgia: Council of Europe

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - Council of Europe

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPOECD: Important for Georgia: OECD

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPGUAM: Important for Georgia: GUAM

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - GUAM

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPUEFA: Important for Georgia: UEFA

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - UEFA

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPBSEC: Important for Georgia: BSEC

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - BSEC

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPOTHR: Important for Georgia: Other

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - Other

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPNONE: Important for Georgia: None

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - None

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EUMMGE: What does the EUMM do in Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: To the best of your knowledge, what does the European Union Monitoring Mission (EUMM) do in Georgia?

პასუხები:
 • Supports democratic and market-oriented reforms
 • Supports regional cooperation in South Caucasus
 • Supports strengthening ties with EU in high education
 • Supports regulation of situation in war-affected areas
 • DK
 • RA

EUEPGE: What will be the result of Eastern Partnership for Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what will be the result program of the Eastern Partnership for Georgia?

პასუხები:
 • EU membership
 • Political and economic integration with the EU
 • Improvement of relations with Russia
 • Restoration of territorial integrity
 • NATO membership
 • DK
 • RA

EUAIDHUM: EU support to Georgia: humanitarian

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Humanitarian

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDFIN: EU support to Georgia: financial

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Financial

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDINS: EU support to Georgia: building state institutions

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Building state institutions

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDCIV: EU support to Georgia: developing civil society

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Developing civil society

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDMED: EU support to Georgia: developing media

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Developing media

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDCON: EU support to Georgia: conflict resolution

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Conflict resolution

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDARM: EU support to Georgia: equipment of armed forces

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Equipment of armed forces

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDSOC: EU support to Georgia: solution of social problems

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Solution of social problems

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDNCA: EU support to Georgia: developing relations with North Caucasus

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Developing relations with the North Caucasus

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDRU: EU support to Georgia: developing relations with Russia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Developing relations with Russia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDTER: EU support to Georgia: restoring territorial integrity

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Restoring territorial integrity

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDOTH: EU support to Georgia: other

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDIMP: How important is the support of EU for Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: How important is the support of the European Union for Georgia?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Less important
 • Important
 • Very important
 • DK/RA

EUWHYSUB: Why EU supports Georgia: wants to subordinate Georgia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why does the European Union support Georgia? - EU wants to subordinate Georgia

პასუხები:
 • Fully disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUWHYHLP: Why EU supports Georgia: EU helps all developing countries

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why does the European Union support Georgia? - EU helps all developing countries and Georgia among them

პასუხები:
 • Fully disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUWHYTRN: Why EU supports Georgia: wants stability of Georgia to transport oil and gas

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why does the European Union support Georgia? - EU is interested in the stability of Georgia in order to use the territory to transport oil and gas to Europe

პასუხები:
 • Fully disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUWHYDEM: Why EU supports Georgia: wants development of exemplary new democracy

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why does the European Union support Georgia? - Georgia is an exemplary new democracy in the world. This is why the EU wants its further development

პასუხები:
 • Fully disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUWHYSTA: Why EU supports Georgia: wants stability in its neighborhood

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why does the European Union support Georgia? - EU wants stability in its neighborhood

პასუხები:
 • Fully disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUWHYMIG: Why EU supports Georgia: wants to reduce the flow of migrants to the EU

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why does the European Union support Georgia? - EU wants to reduce the flow of migrants to the EU

პასუხები:
 • Fully disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUINFPAP: Information on EU from newspapers

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - Newspapers

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFRAD: Information on EU from radio

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - Radio

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFINT: Information on EU from Internet

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - Internet

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFEC: Information on EU from EC delegation to Georgia

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - EC Delegation to Georgia

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFEMB: Information on EU from embassies/international organizations

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - Embassies/International Organizations

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFSCH: Information on EU from school or university

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - School or university

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFTV: Information on EU from TV

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - Television

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFREL: Information on EU from friends, relatives, colleagues

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - Friends, relatives, colleagues

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFGOV: Information on EU from Georgian governmental organizations

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - Georgian governmental organizations

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFNGO: Information on EU from Georgian NGOs

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - Georgian non-governmental Organizations

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFPOS: Information on EU from information booklets

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - Information booklets

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFMOR: Would you like to get more information about the EU?

შეკითხვის ტექსტი: Would you like to get more information about the EU?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

EUINFTRD: Information you would like to get on EU: Georgia-EU trade relations

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - Georgia-EU trade relations

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFEDU: Information you would like to get on EU: EU education programs

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - EU education programs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFCLT: Information you would like to get on EU: EU cultural programs

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - EU cultural programs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFENR: Information you would like to get on EU: effective energy consumption in the EU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - Effective energy consumption in the EU

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFLAW: Information you would like to get on EU: rule of law in the EU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - Rule of law in the EU

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFSOP: Information you would like to get on EU: social protection in the EU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - Social protection in the EU

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFSAL: Information you would like to get on EU: salaries in the EU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - Salaries in the EU

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFMAR: Information you would like to get on EU: job market in the EU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - Job market in the EU

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFVIS: Information you would like to get on EU: getting a visa for EU countries

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - Getting visa for EU countries

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFINS: Information you would like to get on EU: EU institutions

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - EU institutions

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები: