სიხშირის განაწილება (%)
Mentioned52
Not mentioned46
DK2

EUVOTCLT: Why vote against EU membership: it would harm Georgia's culture and traditions

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would vote against Georgia's membership of the EU (name up to three reasons)? - This would harm our culture and traditions

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would vote against Georgia's membership of the EU

პასუხები:
  • Mentioned
  • Not mentioned
  • DK

EUVOTCLT სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში, 2013

კვლევა სწავლობს საზოგადოებრივ წარმოდგენებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისკენ მისწრაფების შესახებ, ხალხის მოლოდინსა და საზოგადოების აზრს ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ღირებულებებისა შესახებ, 2013

პასუხების ანალიზი