ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში, 2013

კვლევა სწავლობს საზოგადოებრივ წარმოდგენებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისკენ მისწრაფების შესახებ, ხალხის მოლოდინსა და საზოგადოების აზრს ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ღირებულებებისა შესახებ, 2013

პასუხების ანალიზი

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში, 2013

კვლევა სწავლობს საზოგადოებრივ წარმოდგენებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისკენ მისწრაფების შესახებ, ხალხის მოლოდინსა და საზოგადოების აზრს ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ღირებულებებისა შესახებ, 2013

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: Settlement type

შეკითხვის ტექსტი: Settlement type

პასუხები:
 • Capital
 • Urban
 • Rural
 • Minorities

RESPSEX: Respondent's gender

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's gender

პასუხები:
 • Male
 • Female

AGEGROUP: Age group

შეკითხვის ტექსტი: Age group

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

HHSIZE: Household size

შეკითხვის ტექსტი: Total number of people per household

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more

INTERDP: Interest towards domestic policy of Georgia

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you say you are in Georgia's domestic policy? Are you …

პასუხები:
 • Not at all interested
 • Hardly interested
 • Quite interested
 • Very interested
 • DK/RA

INTERFP: Interest towards foreign policy of Georgia

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you say you are in Georgia's foreign policy? Are you …

პასუხები:
 • Not at all interested
 • Hardly interested
 • Quite interested
 • Very interested
 • DK/RA

NATCORR: Most important issue: corruption

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Corruption

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATNATO: Most important issue: NATO membership

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - NATO membership

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATPENS: Most important issue: pensions

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Pensions

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATRU: Most important issue: relations with Russia

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Relations with Russia

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATROP: Most important issue: property rights

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Property rights

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATEU: Most important issue: EU membership

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - EU membership

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATELECT: Most important issue: fairness of elections

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Fairness of elections

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATJOBS: Most important issue: jobs

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATCOURT: Most important issue: court system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Court system

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATSPEECH: Most important issue: freedom of speech

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Freedom of speech

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATHR: Most important issue: human rights

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Human rights

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATPOV: Most important issue: poverty

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Poverty

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATTERR: Most important issue: territorial integrity

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Territorial integrity

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATPRICE: Most important issue: rising prices

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Rising prices

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATHCARE: Most important issue: affordable healthcare

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Affordable healthcare

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATWAGES: Most important issue: salaries

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Salaries

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATLABR: Most important issue: labor rights

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Labor rights

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATCRIM: Most important issue: crime rate

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Crime rate

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATOTHER: Most important issue: other

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you think are three the most important issues facing Georgia at the moment? - Other

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

TIEAZ: Importance of strengthening ties with Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion how important is it for Georgian government to strengthen the country's ties with the following states or entities? - Azerbaijan

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

TIENATO: Importance of strengthening ties with NATO

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion how important is it for Georgian government to strengthen the country's ties with the following states or entities? - NATO

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

TIERU: Importance of strengthening ties with Russia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion how important is it for Georgian government to strengthen the country's ties with the following states or entities? - Russia

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

TIEEU: Importance of strengthening ties with EU

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion how important is it for Georgian government to strengthen the country's ties with the following states or entities? - EU

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

TIEAM: Importance of strengthening ties with Armenia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion how important is it for Georgian government to strengthen the country's ties with the following states or entities? - Armenia

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

TIECIS: Importance of strengthening ties with CIS

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion how important is it for Georgian government to strengthen the country's ties with the following states or entities? - CIS

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

TIETR: Importance of strengthening ties with Turkey

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion how important is it for Georgian government to strengthen the country's ties with the following states or entities? - Turkey

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

TIEUS: Importance of strengthening ties with USA

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion how important is it for Georgian government to strengthen the country's ties with the following states or entities? - USA

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

TIEUA: Importance of strengthening ties with Ukraine

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion how important is it for Georgian government to strengthen the country's ties with the following states or entities? - Ukraine

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

FRQR2: Frequency of keeping up politics on Rustavi-2

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Rustavi 2

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

FRQGPB1: Frequency of keeping up politics on GPB

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Georgian Public Broadcaster

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

FRQKAVK: Frequency of keeping up politics on Kavkasia

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Kavkasia

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

FRQMAES: Frequency of keeping up politics on Maestro

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Maestro

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

FRQLOC: Frequency of keeping up politics on local/regional TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Local/regional TV

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

FRQIMD: Frequency of keeping up politics on Imedi

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Imedi

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

FRQADJ: Frequency of keeping up politics on Adjara

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Adjara

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

FRQMAES24: Frequency of keeping up politics on Maestro 24

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Maestro 24

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

FRQCHAN9: Frequency of keeping up politics on Channel 9

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Channel 9

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

FRQPALIT: Frequency of keeping up politics on Palitra TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Palitra TV

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

FRQGPB2: Frequency of keeping up politics on GPB2

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - GPB2

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

FRQTABL: Frequency of keeping up politics on Tabula

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - Tabula

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

FRQTV3: Frequency of keeping up politics on TV3

შეკითხვის ტექსტი: How often do you follow politics in the following media sources - TV3

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Never
 • Only during particular political events
 • Less often
 • At least once a week
 • Daily
 • DK
 • RA

ICITHELP: Importance for good citizen to help poorer people

შეკითხვის ტექსტი: To be a good citizen, how important would you say it is for a person to support people who are worse off than themselves?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

ICITVOTE: Importance for good citizen to vote

შეკითხვის ტექსტი: To be a good citizen, how important would you say it is for a person to vote in elections?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

ICITPROT: Importance for good citizen to participate in protests

შეკითხვის ტექსტი: To be a good citizen, how important would you say it is for a person to participate in protest actions against the government?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

ICITLAW: Importance for good citizen to obey laws

შეკითხვის ტექსტი: To be a good citizen, how important would you say it is for a person to always obey laws and regulations?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

ICITTRAD: Importance for good citizen to protect traditions

შეკითხვის ტექსტი: To be a good citizen, how important would you say it is for a person to keep their traditions?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

ICITOPIN: Importance for good citizen to form views independently

შეკითხვის ტექსტი: To be a good citizen, how important would you say it is for a person to form their own opinions, independently of others?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

ICITVOLNT: Importance for good citizen to work as volunteer

შეკითხვის ტექსტი: To be a good citizen, how important would you say it is for a person to work as volunteer?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

ICITOPP: Importance for good citizen to be critical towards government

შეკითხვის ტექსტი: To be a good citizen, how important would you say it is for a person to be critical towards the government?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

ICITTAX: Importance for good citizen to pay taxes

შეკითხვის ტექსტი: To be a good citizen, how important would you say it is for a person to pay taxes?

პასუხები:
 • Not important at all
 • Rather not important than important
 • Rather important than not important
 • Very important
 • DK/RA

JUSTHELP: Justified: requesting undeserved help from a state

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Receiving help from the state when you do not deserve it

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTTAX: Justified: avoiding paying taxes whenever possible

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Avoiding paying taxes when possible

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTSTOL: Justified: buying a stolen thing

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Buying something, that you know is stolen

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTTEST: Justified: giving a testimony to police voluntarily

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Giving testimony to the police voluntarily if you are witness of a crime

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTGIVE: Justified: giving a bribe

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Giving a bribe

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTCRIM: Justified: discussing problem with criminal authority

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Consulting with a criminal authority about a problem that you have

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTWOMSEX: Justified: woman having sex before marriage

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Woman having a sexual relationship before marriage

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTMANSEX: Justified: man having sex before marriage

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Man having a sexual relationship before marriage

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTWOMCH: Justified: woman bearing a child without marriage

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Woman giving birth to a child without being married

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

JUSTBRIBE: Justified: receiving bribes

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how justified are following activities? - Receiving bribes

პასუხები:
 • Never justified
 • Sometimes justified
 • Always justified
 • DK
 • RA

FEELTRU: There are many people I can trust completely

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent each of the following statements describes your feelings? - There are many people I can trust completely

პასუხები:
 • Does not describe at all
 • Rather does not describe than describes
 • Rather describes than does not describe
 • Fully describes
 • DK/RA

FEELRLY: There are plenty of people I can rely on when I have problems

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent each of the following statements describes your feelings? - There are plenty of people I can rely on when I have problems

პასუხები:
 • Does not describe at all
 • Rather does not describe than describes
 • Rather describes than does not describe
 • Fully describes
 • DK/RA

FEELREJ: I often feel rejected

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent each of the following statements describes your feelings? - I often feel rejected

პასუხები:
 • Does not describe at all
 • Rather does not describe than describes
 • Rather describes than does not describe
 • Fully describes
 • DK/RA

DEMGE: How democratic Georgia is

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, please tell me, which statement you agree with?

პასუხები:
 • Not a democracy and never will be
 • Might become a democracy but not developing
 • Not a democracy yet is developing
 • Democracy already but still needs improvement
 • Democracy already and needs no improvement
 • DK/RA

ELECEQP: All parties/candidates had equal possibilities to campaign for elections

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - All parties/candidates have equal opportunities to campaign

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

ELADMBS: Election administration is/was politically biased

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - Election administration is politically impartial

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

VOTERFR: Voters were free from intimidation and pressure

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - Voters are not intimidated or pressured

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

ACMEDIA: Parties/candidates had equal access to media during election campaigns

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - Parties /candidates have equal access to the media

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

POLRLAW: Georgia is governed by the rule of law

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - Georgia is governed by the rule of law

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

COURIMP: Courts handled election disputes impartially

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - Courts handle election disputes impartially

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EXECPUN: High officials are not punished for unlawful actions

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - High officials are punished for illegal actions

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

POLMEDI: Major TV channels are independent from the government

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - TV channels are independent from the government

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

COURINF: Courts are under the government influence

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - Courts are free from political pressure

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

VOTECNT: Votes were counted correctly

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - Votes are counted correctly

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

POLUNIO: Citizens can form or join political parties without any restrictions

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - Citizens have the right to create or join political parties

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

WINNERG: The winner of elections is entitled to govern Georgia as he/she feels fit

შეკითხვის ტექსტი: When speaking about the current political system in Georgia, please tell me, how much do you agree or disagree with the following statements? - The one who wins the presidential elections has the right to rule country as he/she wishes

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

TRUHLTH: Trust: healthcare system

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Healthcare system

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUBANK: Trust: banks

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Banks

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUARMY: Trust: army

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Army

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUCRTS: Trust: courts

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Courts

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUNGOS: Trust: NGOs

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - NGOs

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUPARL: Trust: parliament

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Parliament

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUPRES: Trust: president

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - President

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUPRIM: Trust: prime minister

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Prime Minister

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUMINS: Trust: ministers

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Ministers

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPOLP: Trust: political parties

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Political parties

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPOLI: Trust: police

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Police

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUMEDI: Trust: media

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Media

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRULOCG: Trust: local government

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Local government

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRURELI: Trust: religious institutions you belong to

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Religious institutions you belong to

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUOMB: Trust: ombudsman

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - Ombudsmen

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUSTEU: Trust: European Union

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - European Union

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUSTUN: Trust: United Nations

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of social institutions and political unions. Please assess your trust toward each of these using a 5 point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust - United Nations

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

FAIRTRT: People like you are treated fairly by the government

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree that people like yourself are treated fairly by the government?

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

GOVTROL: Government as parent VS government as employee

შეკითხვის ტექსტი: Please indicate which of the following statements you agree with and to what level: 1. People are like children, the government should take care of them like a parent 2. The government is like an employee, the people should be the bosses who control the government

შენიშვნა: The question was recoded. Options Agree very strongly with Statement 1 and Agree with Statement 1 were grouped with Parent, options Agree with Statement 2 and Agree very strongly with Statement 2 were grouped with Employee, Agree with neither was grouped with DK

პასუხები:
 • Parent
 • Employee
 • DK/RA

FEELOGFD: Attitude towards Our Georgia - Free Democrats

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - Our Georgia - Free Democrats (Irakli Alasania)

პასუხები:
 • Negative
 • Neutral
 • Positive
 • DK
 • RA

FEELREP: Attitude towards Republicans

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - Republicans (Davit Usupashvili)

პასუხები:
 • Negative
 • Neutral
 • Positive
 • DK
 • RA

FEELUNM: Attitude towards the United National Movement

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - United National Movement (Mikheil Saakashvili)

პასუხები:
 • Negative
 • Neutral
 • Positive
 • DK
 • RA

FEELGED: Attitude towards Georgian Dream Party

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - Georgian Dream Party (Bidzina Ivanishvili)

პასუხები:
 • Negative
 • Neutral
 • Positive
 • DK
 • RA

FEELNF: Attitude towards National Forum

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - National Forum (Gubaz Sanikidze)

პასუხები:
 • Negative
 • Neutral
 • Positive
 • DK
 • RA

FEELCP: Attitude towards Conservative Party

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - Conservative Party (Zviad Dzidziguri)

პასუხები:
 • Negative
 • Neutral
 • Positive
 • DK
 • RA

FEELLB: Attitude towards Labor Party

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - Labour Party (Shalva Natelashvili)

პასუხები:
 • Negative
 • Neutral
 • Positive
 • DK
 • RA

FEELIWSG: Attitude towards Industry will save Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - Industry Will Save Georgia(Gogi Topadze, Zurab Tkemaladze)

პასუხები:
 • Negative
 • Neutral
 • Positive
 • DK
 • RA

FEELCDM: Attitude towards Christian-Democratic Movement

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me what your attitude is toward the following parties. Use the 5-point scale, where '1' means very negative and '5' means very positive - Christian-Democratic Movement (Giorgi Targamadze)

პასუხები:
 • Negative
 • Neutral
 • Positive
 • DK
 • RA

EUOGFD: Pro-European: Our Georgia-Free Democrats

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do the following parties share European values? - Our Georgia - Free Democrats

პასუხები:
 • Does not share
 • Neither
 • Shares
 • DK
 • RA

EUREP: Pro-European: Republicans

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do the following parties share European values? - Republicans

პასუხები:
 • Does not share
 • Neither
 • Shares
 • DK
 • RA

EUUNM: Pro-European: United National Movement

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do the following parties share European values? - United National Movement

პასუხები:
 • Does not share
 • Neither
 • Shares
 • DK
 • RA

EUGED: Pro-European: Georgian Dream Party

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do the following parties share European values? - Georgian Dream Party

პასუხები:
 • Does not share
 • Neither
 • Shares
 • DK
 • RA

EUNF: Pro-European: National Forum

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do the following parties share European values? - National Forum

პასუხები:
 • Does not share
 • Neither
 • Shares
 • DK
 • RA

EUCP: Pro-European: Conservative Party

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do the following parties share European values? - Conservative Party

პასუხები:
 • Does not share
 • Neither
 • Shares
 • DK
 • RA

EULB: Pro-European: Labor Party

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do the following parties share European values? - Labour Party

პასუხები:
 • Does not share
 • Neither
 • Shares
 • DK
 • RA

EUIWSG: Pro-European: Industry Will Save Georgia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do the following parties share European values? - Industry Will Save Georgia

პასუხები:
 • Does not share
 • Neither
 • Shares
 • DK
 • RA

EUCDM: Pro-European: Christian-Democratic Movement

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do the following parties share European values? - Christian-Democrats

პასუხები:
 • Does not share
 • Neither
 • Shares
 • DK
 • RA

MEMBREU: Is Georgia currently a member of the EU?

შეკითხვის ტექსტი: To the best of your knowledge, is Georgia currently a member of the EU?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MEMBRCOE: Is Georgia currently a member of the Council of Europe?

შეკითხვის ტექსტი: To the best of your knowledge, is Georgia currently a member of the Council of Europe?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EUGEHRD: Have you heard about Georgia-EU agreement on partnership and cooperation?

შეკითხვის ტექსტი: Have you heard about Georgia-EU agreement on partnership and cooperation?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EUHRDNP: Have you heard of the European Neighborhood Policy?

შეკითხვის ტექსტი: Have you heard of the European Neighborhood Policy?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EUNPRES: What result will the European Neighborhood Policy bring for Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: What result will the European Neighborhood Policy bring for Georgia?

შენიშვნა: Note: The question was asked only to the respondents, who have heard about the European Neighborhood Policy.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Political closeness and tight economic integration with EU
 • EU membership
 • Restoration of territorial integrity
 • NATO membership
 • Improvement of relations with Russia
 • Other
 • DK/RA

EUHREPI: Have you heard of the Eastern Partnership initiative?

შეკითხვის ტექსტი: Have you heard of the Eastern Partnership initiative?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

EUHRAM: Have you heard of the EU Association Agreement?

შეკითხვის ტექსტი: Have you heard of the EU Association Agreement?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

EUAMRES: What result can forming the EU Association Agreement bring for Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: What result can forming the EU Association Agreement bring for Georgia?

შენიშვნა: Note: The question was asked only to the respondents, who have heard about the EU Association Agreement.

პასუხები:
 • Political closeness and tight economic integration with EU
 • EU membership
 • NATO membership
 • Restoration of territorial integrity
 • Improvement of relations with Russia
 • Other
 • DK

IMPNATO: Important for Georgia: NATO

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - NATO

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPOSCE: Important for Georgia: OSCE

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPUN: Important for Georgia: UN

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - United Nations (UN)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPCIS: Important for Georgia: CIS

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - Commonwealth of Independent States (CIS)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPIMF: Important for Georgia: IMF

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - International Monetary Fund (IMF)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPWB: Important for Georgia: World Bank

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - World Bank

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPEU: Important for Georgia: EU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - European Union (EU)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPWTO: Important for Georgia: WTO

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - World Trade Organization (WTO)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPCOE: Important for Georgia: Council of Europe

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - Council of Europe

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPOECD: Important for Georgia: OECD

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPGUAM: Important for Georgia: GUAM

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - GUAM

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPUEFA: Important for Georgia: UEFA

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - UEFA

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPBSEC: Important for Georgia: BSEC

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - BSEC

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPOTHR: Important for Georgia: Other

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - Other

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IMPNONE: Important for Georgia: None

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me the three the most important international organizations or entities for Georgia? - None

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EUMMGE: What does the EUMM do in Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: To the best of your knowledge, what does the European Union Monitoring Mission (EUMM) do in Georgia?

პასუხები:
 • Supports democratic and market-oriented reforms
 • Supports regional cooperation in South Caucasus
 • Supports strengthening ties with EU in high education
 • Supports regulation of situation in war-affected areas
 • DK
 • RA

EUEPGE: What will be the result of Eastern Partnership for Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: What will be the result of Eastern Partnership for Georgia?

შენიშვნა: Note: The question was asked only to the respondents, who have heard about the Eastern Partnership initiative.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Political and economic integration with the EU
 • EU membership
 • Restoration of territorial integrity
 • NATO membership
 • Improvement of relations with Russia
 • DK/RA

EUHLPIMP: What kind of support would be most important for Georgia coming from the EU?

შეკითხვის ტექსტი: What kind of support would be most important for Georgia coming from the EU?

პასუხები:
 • Restoring territorial integrity
 • Investment in Georgia's economy
 • Solving social problems
 • Solving relations with Russia
 • Humanitarian aid to poor citizens
 • Opening the EU market for Georgian products
 • Support in developing agriculture
 • Other
 • DK/RA

EUAIDHUM: EU support to Georgia: humanitarian

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Humanitarian

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDFIN: EU support to Georgia: financial

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Financial

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDINS: EU support to Georgia: building state institutions

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Building state institutions

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDCIV: EU support to Georgia: developing civil society

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Developing civil society

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDMED: EU support to Georgia: developing media

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Developing media

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDARM: EU support to Georgia: equipment of armed forces

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Equipment of armed forces

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDSOC: EU support to Georgia: solution of social problems

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Solution of social problems

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDRU: EU support to Georgia: developing relations with Russia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Developing relations with Russia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDTER: EU support to Georgia: restoring territorial integrity

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Restoring territorial integrity

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDOTH: EU support to Georgia: other

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDNON: EU support to Georgia: Does not provide any kind of support

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what kind of support does the European Union provide to Georgia? - Does not provide any kind of support

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUPRFEOF: Who profits the most from EU support allocated for Georgia: European officials

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, who profits the most from EU support allocated for Georgia? - European officials

შენიშვნა: The question was not asked to the respondents who thought EU does not provide any kind of support

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUPRGEOF: Who profits the most from EU support allocated for Georgia: Georgian officials

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, who profits the most from EU support allocated for Georgia? - Georgian officials

შენიშვნა: The question was not asked to the respondents who thought EU does not provide any kind of support

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUPRNGO: Who profits the most from EU support allocated for Georgia: NGOs

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, who profits the most from EU support allocated for Georgia? - NGOs

შენიშვნა: The question was not asked to the respondents who thought EU does not provide any kind of support

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUPRPPL: Who profits the most from EU support allocated for Georgia: People

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, who profits the most from EU support allocated for Georgia? - People

შენიშვნა: The question was not asked to the respondents who thought EU does not provide any kind of support

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUPRJOU: Who profits the most from EU support allocated for Georgia: Journalists

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, who profits the most from EU support allocated for Georgia? - Journalists

შენიშვნა: The question was not asked to the respondents who thought EU does not provide any kind of support

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUPROTH: Who profits the most from EU support allocated for Georgia: Other

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, who profits the most from EU support allocated for Georgia? - Other

შენიშვნა: The question was not asked to the respondents who thought EU does not provide any kind of support

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUAIDPUR: How purposeful or pointless is the spending of the EU aid in Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how purposeful or pointless is the spending of the EU aid in Georgia?

შენიშვნა: The question was not asked to the respondents who thought EU does not provide any kind of support

პასუხები:
 • Totally pointless
 • Rather pointless than purposeful
 • Rather purposeful than pointless
 • Totally purposeful
 • DK
 • RA

EUAIDIMP: How important is the support of EU for Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: How important is the support of the European Union for Georgia?

შენიშვნა: The question was not asked to the respondents who thought EU does not provide any kind of support

პასუხები:
 • Not important at all
 • Less important
 • Important
 • Very important
 • DK/RA

EUWHYSUB: Why EU supports Georgia: wants to subordinate Georgia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why does the European Union support Georgia? - EU wants to subordinate Georgia

პასუხები:
 • Fully disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUWHYHLP: Why EU supports Georgia: EU helps all developing countries

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why does the European Union support Georgia? - EU helps all developing countries and Georgia among them

პასუხები:
 • Fully disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUWHYTRN: Why EU supports Georgia: wants stability of Georgia to transport oil and gas

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why does the European Union support Georgia? - EU is interested in the stability of Georgia in order to use the territory to transport oil and gas to Europe

პასუხები:
 • Fully disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUWHYDEM: Why EU supports Georgia: wants development of exemplary new democracy

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why does the European Union support Georgia? - Georgia is an exemplary new democracy in the world. This is why the EU wants its further development

პასუხები:
 • Fully disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUWHYSTA: Why EU supports Georgia: wants stability in its neighborhood

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why does the European Union support Georgia? - EU wants stability in its neighborhood

პასუხები:
 • Fully disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUWHYMIG: Why EU supports Georgia: wants to reduce the flow of migrants to the EU

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why does the European Union support Georgia? - EU wants to reduce the flow of migrants to the EU

პასუხები:
 • Fully disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUWHYINF: Why EU supports Georgia: wants to influence Georgia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why does the European Union support Georgia? - EU wants to influence Georgia

პასუხები:
 • Fully disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUHELPBST: Who can currently best support Georgia – the EU, USA or Russia

შეკითხვის ტექსტი: Who can currently best support Georgia – the EU, USA or Russia?

პასუხები:
 • EU
 • Russia
 • USA
 • Neither
 • DK/RA

FLMANDSC: Which foreign language should be mandatory in Georgian public schools?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which foreign language should be mandatory in Georgian public schools?

პასუხები:
 • English
 • Russian
 • No foreign language should be mandatory
 • Other
 • DK/RA

EUINFPAP: Information on EU from newspapers

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - Newspapers

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFRAD: Information on EU from radio

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - Radio

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFINT: Information on EU from Internet

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - Internet

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFEC: Information on EU from EC delegation to Georgia

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - EC Delegation to Georgia

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFEMB: Information on EU from embassies/international organizations

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - Embassies/International Organizations

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFSCH: Information on EU from school or university

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - School or university

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFTV: Information on EU from TV

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - Television

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFREL: Information on EU from friends, relatives, colleagues

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - Friends, relatives, colleagues

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFGOV: Information on EU from Georgian governmental organizations

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - Georgian governmental organizations

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFNGO: Information on EU from Georgian NGOs

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - Georgian non-governmental Organizations

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFPOS: Information on EU from information booklets

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - Information booklets

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUNAINFC: Information you receive on the EU from: NATO and EU information centre

შეკითხვის ტექსტი: How much information do you receive on the EU from the following sources? Please evaluate on a '1' to '5' scale where '1' is No information at all and '5' is A lot of information - NATO and EU information centre

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • No information at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A lot of information
 • DK
 • RA

EUINFMOR: Would you like to get more information about the EU?

შეკითხვის ტექსტი: Would you like to get more information about the EU?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

EUINFTRD: Information you would like to get on EU: Georgia-EU trade relations

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - Georgia-EU trade relations

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFEDU: Information you would like to get on EU: EU education programs

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - EU education programs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFCLT: Information you would like to get on EU: EU cultural programs

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - EU cultural programs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFLAW: Information you would like to get on EU: rule of law in the EU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - Rule of law in the EU

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFSOP: Information you would like to get on EU: social protection in the EU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - Social protection in the EU

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFSAL: Information you would like to get on EU: salaries in the EU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - Salaries in the EU

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFMAR: Information you would like to get on EU: job market in the EU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - Job market in the EU

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFVIS: Information you would like to get on EU: getting a visa for EU countries

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - Getting visa for EU countries

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFINS: Information you would like to get on EU: EU institutions

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - EU institutions

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFHLT: Information you would like to get on EU: EU healthcare system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - The EU healthcare system

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUINFCON: Information you would like to get on EU: EU's role in conflict resolution

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what kind of information would you like to get about the EU? - The EU's role in conflict resolution

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUGETTV: Would like to get information from television

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, through which source would you like to get information about the EU? - Television

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUGETRAD: Would like to get information from radio

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, through which source would you like to get information about the EU? - Radio

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUGETPAP: Would like to get information from newspapers

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, through which source would you like to get information about the EU? - Newspapers

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUGETINT: Would like to get information from Internet

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, through which source would you like to get information about the EU? - Internet

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUGETEC: Would like to get information from EC Delegation to Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, through which source would you like to get information about the EU? - EC Delegation to Georgia

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUGEINTOR: Would like to get information from international organizations

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, through which source would you like to get information about the EU? - International Organizations

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUGETSCH: Would like to get information from school or university

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, through which source would you like to get information about the EU? - School or university

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUGETREL: Would like to get information from friends/relatives/colleagues

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, through which source would you like to get information about the EU? - Friends, relatives, colleagues

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUGETGOV: Would like to get information from Georgian governmental organizations

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, through which source would you like to get information about the EU? - Georgian governmental organizations

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUGETNGO: Would like to get information from Georgian NGOs

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, through which source would you like to get information about the EU? - Georgian non-governmental organizations

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUGETBKL: Would like to get information from information booklets

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, through which source would you like to get information about the EU? - Information booklets

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to get more information about the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUROPEAN: I am Georgian, and therefore I am European

შეკითხვის ტექსტი: Do agree or disagree with the statement by a Georgian politician in the Council of Europe: I am Georgian, and therefore I am European?

პასუხები:
 • Agree
 • Disagree
 • DK/RA

EUWORK: Would you like to go to a European country to work?

შეკითხვის ტექსტი: Would you like to go to a European country to work?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

EUWORKC: Which country would be your first choice to work?

შეკითხვის ტექსტი: If yes, what would be your first choice to work?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to go to a European country to work.
The question was open-ended and recoded. Options Greece, Spain, Canada, Austria, Azerbaijan, Switzerland, Belarus, Ukraine, Norway, Netherlands, Eastern countries, Japan, Egypt, Armenia, China, Czech Republic, Poland, United Arab Emirates, Ireland, Jordan and India were grouped with Other.

პასუხები:
 • USA
 • Russia
 • Germany
 • Italy
 • Great Britain
 • Turkey
 • France
 • Other
 • DK/RA

EUSTUDY: Would you like to go to a European country to study?

შეკითხვის ტექსტი: Would you like to go to a European country to study?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

EUSTUDYC: Which country would be your first choice to study?

შეკითხვის ტექსტი: If yes, what would be your first choice to study?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to go to a European country to study
The question was open-ended and recoded. Options Italy, Ukraine, Switzerland, Armenia, Eastern countries, Sweden, Azerbaijan, Turkey, Japan, Spain, Czech Republic, Austria, Canada and Western Europe were grouped with Other.

პასუხები:
 • Great Britain
 • USA
 • Germany
 • France
 • Russia
 • Other country
 • DK

EULIVE: Would you like to permanently settle in an EU country?

შეკითხვის ტექსტი: If you had the opportunity, would you like to permanently settle in an EU country?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EULIVEC: Which country would be your first choice to settle permanently?

შეკითხვის ტექსტი: If yes, what would be your first choice to settle permanently?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to settle permanently in an EU country
The question was open-ended and recoded. Options Spain, Great Britain, Armenia, Canada, Azerbaijan, Turkey, Greece, Belarus, Norway, Ukraine, Austria, Czech Republic, Japan, Abkhazia, Scandinavian countries, Finland, Brazil, India and Sweden were grouped to Other.

პასუხები:
 • USA
 • Russia
 • France
 • Germany
 • Switzerland
 • Italy
 • Other country
 • DK

EULIVELA: Why would you choose the country? - Speak the language

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would choose this country? - Speak the language

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to settle permanently in an EU country

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EULIVECU: Why would you choose the country? - Like the culture

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would choose this country? - Like the culture

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to settle permanently in an EU country

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EULIVEMO: Why would you choose the country? - Can make the most money there

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would choose this country? - Can make the most money there

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to settle permanently in an EU country

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EULIVEQU: Why would you choose the country? - Quality of life is the best there

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would choose this country? - Quality of life is the best there

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to settle permanently in an EU country

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EULIVEFM: Why would you choose the country? - I have friends/family there

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would choose this country? - I have friends or family there

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to settle permanently in an EU country

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EULIVEVI: Why would you choose the country? - Easy to get a visa

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would choose this country? - Easy to get a visa

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to settle permanently in an EU country

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EULIVEJO: Why would you choose the country? - Easy to get a job

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would choose this country? - Easy to get a job

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would like to settle permanently in an EU country

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EULIVEOT: Why would you choose the country: Other

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would choose this country? - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUGEREL: Relationship between Georgia and EU

შეკითხვის ტექსტი: Nowadays, would you say that the relationship between Georgia and EU is…

პასუხები:
 • Very bad
 • Quite bad
 • Neutral
 • Quite good
 • Very good
 • DK/RA

EUFREP: In your opinion, first and foremost, what does the EU represent?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, first and foremost, what does the EU represent?

პასუხები:
 • International organization
 • Political union
 • Economic union
 • Military bloc
 • Cultural union
 • NGO
 • Other
 • DK/RA

EUMEMN: How many members states does the EU currently have?

შეკითხვის ტექსტი: How many members states does the EU currently have?

პასუხები:
 • Up to 10
 • From 11 to 20
 • From 21 to 30
 • From 31 to 40
 • More than 40
 • DK
 • RA

CHMEMEU: Is Switzerland currently a member of the EU?

შეკითხვის ტექსტი: Is Switzerland currently a member of the EU?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

RUMEMEU: Is Russia currently a member of the EU?

შეკითხვის ტექსტი: Is Russia currently a member of the EU?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HRMEMEU: Is Croatia currently a member of the EU?

შეკითხვის ტექსტი: Is Croatia currently a member of the EU?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ROMEMEU: Is Romania currently a member of the EU?

შეკითხვის ტექსტი: Is Romania currently a member of the EU?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATOPR: In general, what is your perception of the NATO?

შეკითხვის ტექსტი: In general, what is your perception of the NATO?

პასუხები:
 • Very negative
 • Rather negative than positive
 • Neutral
 • Rather positive than negative
 • Very positive
 • DK/RA

NAGEREL: Relationship between Georgia and EU

შეკითხვის ტექსტი: Nowadays, would you say that the relationship between Georgia and NATO is…

პასუხები:
 • Very bad
 • Rather bad
 • Neutral
 • Rather good
 • Very good
 • DK/RA

EUPERC: In general, what is your perception of the EU?

შეკითხვის ტექსტი: In general, what is your perception of the EU?

პასუხები:
 • Very negative
 • Rather negative than positive
 • Neutral
 • Rather positive than negative
 • Very positive
 • DK/RA

EUMEMGE: Should Georgia be in the EU?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, should the following countries be in the European Union? - Georgia

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

EUMEMTR: Should Turkey be in the EU?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, should the following countries be in the European Union? - Turkey

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

EUMEMAM: Should Armenia be in the EU?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, should the following countries be in the European Union? - Armenia

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

EUMEMAZ: Should Azerbaijan be in the EU?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, should the following countries be in the European Union? - Azerbaijan

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

EUMEMUA: Should Ukraine be in the EU?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, should the following countries be in the European Union? - Ukraine

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

EUMEMMD: Should Moldova be in the EU?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, should the following countries be in the European Union? - Moldova

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

EUMEMBY: Should Belarus be in the EU?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, should the following countries be in the European Union? - Belarus

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

EUMEMRU: Should Russia be in the EU?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, should the following countries be in the European Union? - Russia

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GEPOLUS: Georgia should have closest political cooperation with the US

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest political cooperation with? Please rank the top three - United States

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEPOLEU: Georgia should have closest political cooperation with EU

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest political cooperation with? Please rank the top three - European Union

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEPOLRU: Georgia should have closest political cooperation with Russia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest political cooperation with? Please rank the top three - Russia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEPOLTR: Georgia should have closest political cooperation with Turkey

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest political cooperation with? Please rank the top three - Turkey

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEPOLUA: Georgia should have closest political cooperation with Ukraine

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest political cooperation with? Please rank the top three - Ukraine

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GEPOLCN: Georgia should have closest political cooperation with China

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest political cooperation with? Please rank the top three - China

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEPOLKZ: Georgia should have closest political cooperation with Kazakhstan

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest political cooperation with? Please rank the top three - Kazakhstan

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEPOLAM: Georgia should have closest political cooperation with Armenia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest political cooperation with? Please rank the top three - Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEPOLAZ: Georgia should have closest political cooperation with Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest political cooperation with? Please rank the top three - Azerbaijan

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEPOLIR: Georgia should have closest political cooperation with Iran

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest political cooperation with? Please rank the top three - Iran

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEPOLIN: Georgia should have closest political cooperation with India

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest political cooperation with? Please rank the top three - India

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEECOUS: Georgia should have closest economic cooperation with the US

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest economic cooperation with? Please rank the top three - United States

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEECOEU: Georgia should have closest economic cooperation with EU

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest economic cooperation with? Please rank the top three - European Union

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEECORU: Georgia should have closest economic cooperation with Russia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest economic cooperation with? Please rank the top three - Russia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEECOTR: Georgia should have closest economic cooperation with Turkey

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest economic cooperation with? Please rank the top three - Turkey

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEECOUA: Georgia should have closest economic cooperation with Ukraine

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest economic cooperation with? Please rank the top three - Ukraine

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEECOCN: Georgia should have closest economic cooperation with China

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest economic cooperation with? Please rank the top three - China

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEECOKZ: Georgia should have closest economic cooperation with Kazakhstan

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest economic cooperation with? Please rank the top three - Kazakhstan

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEECOAM: Georgia should have closest economic cooperation with Armenia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest economic cooperation with? Please rank the top three - Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEECOAZ: Georgia should have closest economic cooperation with Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest economic cooperation with? Please rank the top three - Azerbaijan

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEECOIR: Georgia should have closest economic cooperation with Iran

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest economic cooperation with? Please rank the top three - Iran

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GEECOIN: Georgia should have closest economic cooperation with India

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, of the listed countries and unions, which of the following should Georgia have the closest economic cooperation with? Please rank the top three - India

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

EUMEMVOT: If there was referendum tomorrow, would you vote for or against EU membership?

შეკითხვის ტექსტი: If there were to be a referendum tomorrow on the question of the Georgia's membership of the EU, would you personally vote for or against it?

პასუხები:
 • For EU membership
 • Against EU membership
 • Would not vote at all
 • DK

EUVOTECC: First and foremost, why would you support Georgia’s accession to the EU?

შეკითხვის ტექსტი: First and foremost, why would you support Georgia’s accession to the EU?

პასუხები:
 • My economic condition would improve
 • I would be able to travel to Europe without a visa
 • Many countries would get to know Georgian traditions and cul
 • Georgia would be better protected from foreign threats
 • Georgia would have a better chance towards territorial integ
 • Other
 • DK/RA

EUBARLWL: Barriers: lack of political will from the EU

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what are the barriers to Georgia becoming a EU member state? - Lack of political will from the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUVOTLSTN: Why vote against EU membership: the living standards in Georgia would worsen

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would vote against Georgia's membership of the EU (name up to three reasons)? - The living standards in Georgia would worsen

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would vote against Georgia's membership of the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

EUVOTIND: Why vote against EU membership: it would restrict Georgia's independence

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would vote against Georgia's membership of the EU (name up to three reasons)? - This would restrict Georgia's independence

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would vote against Georgia's membership of the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUVOTINT: Why vote against EU membership: less chance to restore territorial integrity

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would vote against Georgia's membership of the EU (name up to three reasons)? - Less chance to restore territorial integrity

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would vote against Georgia's membership of the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

EUVOTCLT: Why vote against EU membership: it would harm Georgia's culture and traditions

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would vote against Georgia's membership of the EU (name up to three reasons)? - This would harm our culture and traditions

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would vote against Georgia's membership of the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

EUVOTRUR: Why vote against EU membership: it would hinder good relations with Russia

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would vote against Georgia's membership of the EU (name up to three reasons)? - This would hinder establishing good relations with Russia

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would vote against Georgia's membership of the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

EUVOTOTH: Why vote against EU membership: other

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would vote against Georgia's membership of the EU (name up to three reasons)? - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would vote against Georgia's membership of the EU

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

GEEUSUPP: Majority of Georgian citizens support Georgia becoming a EU member state

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the majority of Georgian citizens support Georgia becoming a EU member state?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EUCITJOI: Majority of European citizens would like Georgia to join the EU

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the majority of European citizens would like Georgia to join the European Union?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EUSTAJOI: All EU member states would like Georgia to join the EU

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that all the European Union member states would like Georgia to join the European Union?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATOMEMV: If there was referendum tomorrow, would you vote for or against NATO membership?

შეკითხვის ტექსტი: If there were to be a referendum tomorrow on the question of the Georgia's membership of the NATO, would you personally vote for or against it?

პასუხები:
 • For NATO membership
 • Against NATO membership
 • Would not vote at all
 • DK

MEMFIRST: Which organization should Georgia join first - NATO or EU?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which, if any, organization should Georgia join first - the NATO or the EU?

პასუხები:
 • NATO
 • EU
 • None
 • DK/RA

GEEUDEM: Georgia ready for EU: formation of democratic institutions

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that Georgia is ready for EU accession in the following areas? - Formation of democratic institutions

პასუხები:
 • Definitely not
 • Rather not than yes
 • Rather yes than no
 • Definitely yes
 • DK
 • RA

GEEULAW: Georgia ready for EU: rule of law

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that Georgia is ready for EU accession in the following areas? - Rule of law

პასუხები:
 • Definitely not
 • Rather not than yes
 • Rather yes than no
 • Definitely yes
 • DK
 • RA

GEEUHR: Georgia ready for EU: protection of human rights

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that Georgia is ready for EU accession in the following areas? - Protection of human rights

პასუხები:
 • Definitely not
 • Rather not than yes
 • Rather yes than no
 • Definitely yes
 • DK
 • RA

GEEUMIN: Georgia ready for EU: protection/respect of minority rights

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that Georgia is ready for EU accession in the following areas? - Protection and respect of minorities

პასუხები:
 • Definitely not
 • Rather not than yes
 • Rather yes than no
 • Definitely yes
 • DK
 • RA

GEEUECO: Georgia ready for EU: competitive economy

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that Georgia is ready for EU accession in the following areas? - Competitive economy

პასუხები:
 • Definitely not
 • Rather not than yes
 • Rather yes than no
 • Definitely yes
 • DK
 • RA

GEEULEG: Georgia ready for EU: harmonization of legislation

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that Georgia is ready for EU accession in the following areas? - Harmonization of legislation

პასუხები:
 • Definitely not
 • Rather not than yes
 • Rather yes than no
 • Definitely yes
 • DK
 • RA

GEEUPREP: When will Georgia be ready to join the EU?

შეკითხვის ტექსტი: When, if ever, do you think Georgia will be prepared to join the European Union?

პასუხები:
 • It is already prepared
 • In 5 years or less
 • In 5-10 years
 • In more than 10 years
 • Never
 • DK/RA

GEEUMEMB: When will Georgia join the EU?

შეკითხვის ტექსტი: When, if ever, do you think Georgia will actually join the European Union?

პასუხები:
 • In 5 years or less
 • In 5-10 years
 • In more than 10 years
 • Never
 • DK/RA

GEEURU: How will deeper cooperation with the EU impact Georgia's relations with Russia?

შეკითხვის ტექსტი: If Georgia further deepens cooperation with the EU, how do you think it would impact Georgia's relations with Russia?

პასუხები:
 • Very negatively
 • More negatively than positively
 • Not at all
 • More positively than negatively
 • Very positively
 • DK
 • RA

EUDEMORG: The EU is a democratic organization

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read out some statements about the EU. Do you tend to agree or disagree with the statements? - The EU is a democratic organization

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Rather disagree than agree
 • Rather agree than disagree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUSECURT: The EU is a source of peace and security in Europe

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read out some statements about the EU. Do you tend to agree or disagree with the statements? - The EU is a source of peace and security in Europe

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Rather disagree than agree
 • Rather agree than disagree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUTHREAT: The EU threatens Georgian traditions

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read out some statements about the EU. Do you tend to agree or disagree with the statements? - The EU threatens Georgian traditions

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Rather disagree than agree
 • Rather agree than disagree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUDEMABR: The EU promotes and supports democracy in countries outside EU

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read out some statements about the EU. Do you tend to agree or disagree with the statements? - The EU promotes and supports democracy in countries outside EU

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Rather disagree than agree
 • Rather agree than disagree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUEMPIRE: The EU is a new form of empire

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read out some statements about the EU. Do you tend to agree or disagree with the statements? - The EU is a new form of empire

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Rather disagree than agree
 • Rather agree than disagree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUECOABR: The EU promotes the economic development of countries outside EU

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read out some statements about the EU. Do you tend to agree or disagree with the statements? - The EU promotes the economic development of countries outside EU

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Rather disagree than agree
 • Rather agree than disagree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

EUANYCOU: The EU is open to accepting any European country as its member

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read out some statements about the EU. Do you tend to agree or disagree with the statements? - The EU is open to accepting any European country as it's a member

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Rather disagree than agree
 • Rather agree than disagree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

GECHNCOR: Result of EU membership: level of corruption

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how will following issues change if Georgia becomes an EU member? Please evaluate each issue on a 5 point scale, where '1' means Will decrease significantly and '5' Will increase significantly. - Level of corruption

პასუხები:
 • Will decrease significantly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Will increase significantly
 • DK
 • RA

GECHNPEN: Result of EU membership: pensions

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how will following issues change if Georgia becomes an EU member? Please evaluate each issue on a 5 point scale, where '1' means Will decrease significantly and '5' Will increase significantly. - Pensions

პასუხები:
 • Will decrease significantly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Will increase significantly
 • DK
 • RA

GECHNPRO: Result of EU membership: protection of property rights

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how will following issues change if Georgia becomes an EU member? Please evaluate each issue on a 5 point scale, where '1' means Will decrease significantly and '5' Will increase significantly. - Protection of property rights

პასუხები:
 • Will decrease significantly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Will increase significantly
 • DK
 • RA

GECHNELE: Result of EU membership: possibility of conducting fair elections

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how will following issues change if Georgia becomes an EU member? Please evaluate each issue on a 5 point scale, where '1' means Will decrease significantly and '5' Will increase significantly. - Possibility of conducting fair elections

პასუხები:
 • Will decrease significantly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Will increase significantly
 • DK
 • RA

GECHNJOB: Result of EU membership: number of available jobs

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how will following issues change if Georgia becomes an EU member? Please evaluate each issue on a 5 point scale, where '1' means Will decrease significantly and '5' Will increase significantly. - Jobs

პასუხები:
 • Will decrease significantly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Will increase significantly
 • DK
 • RA

GECHNCOU: Result of EU membership: independence of court

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how will following issues change if Georgia becomes an EU member? Please evaluate each issue on a 5 point scale, where '1' means Will decrease significantly and '5' Will increase significantly. - Independence of courts

პასუხები:
 • Will decrease significantly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Will increase significantly
 • DK
 • RA

GECHNSPE: Result of EU membership: level of freedom of speech

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how will following issues change if Georgia becomes an EU member? Please evaluate each issue on a 5 point scale, where '1' means Will decrease significantly and '5' Will increase significantly. - Level of freedom of speech

პასუხები:
 • Will decrease significantly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Will increase significantly
 • DK
 • RA

GECHNPOV: Result of EU membership: level of poverty

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how will following issues change if Georgia becomes an EU member? Please evaluate each issue on a 5 point scale, where '1' means Will decrease significantly and '5' Will increase significantly. - Level of poverty

პასუხები:
 • Will decrease significantly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Will increase significantly
 • DK
 • RA

GECHNTER: Result of EU membership: possibility of restoring territorial integrity

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how will following issues change if Georgia becomes an EU member? Please evaluate each issue on a 5 point scale, where '1' means Will decrease significantly and '5' Will increase significantly. - Possibility of restoration of territorial integrity

პასუხები:
 • Will decrease significantly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Will increase significantly
 • DK
 • RA

GECHNPRI: Result of EU membership: prices on main products

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how will following issues change if Georgia becomes an EU member? Please evaluate each issue on a 5 point scale, where '1' means Will decrease significantly and '5' Will increase significantly. - Prices on main products of consumption

პასუხები:
 • Will decrease significantly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Will increase significantly
 • DK
 • RA

GECHNHLT: Result of EU membership: affordability of healthcare

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how will following issues change if Georgia becomes an EU member? Please evaluate each issue on a 5 point scale, where '1' means Will decrease significantly and '5' Will increase significantly. - Affordability of healthcare

პასუხები:
 • Will decrease significantly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Will increase significantly
 • DK
 • RA

GECHNINC: Result of EU membership: level of personal income

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how will following issues change if Georgia becomes an EU member? Please evaluate each issue on a 5 point scale, where '1' means Will decrease significantly and '5' Will increase significantly. - Level of personal income

პასუხები:
 • Will decrease significantly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Will increase significantly
 • DK
 • RA

GECHNSEC: Result of EU membership: level of national security

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how will following issues change if Georgia becomes an EU member? Please evaluate each issue on a 5 point scale, where '1' means Will decrease significantly and '5' Will increase significantly. - Level of national security

პასუხები:
 • Will decrease significantly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Will increase significantly
 • DK
 • RA

GECHNMIG: Result of EU membership: number of potential emigrants

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how will following issues change if Georgia becomes an EU member? Please evaluate each issue on a 5 point scale, where '1' means Will decrease significantly and '5' Will increase significantly. - Number of people who want to emigrate

პასუხები:
 • Will decrease significantly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Will increase significantly
 • DK
 • RA

GECHNEDU: Result of EU membership: quality of education

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how will following issues change if Georgia becomes an EU member? Please evaluate each issue on a 5 point scale, where '1' means Will decrease significantly and '5' Will increase significantly. - Quality of education

პასუხები:
 • Will decrease significantly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Will increase significantly
 • DK
 • RA

GECHNMIN: Result of EU membership: level of protection of minorities

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how will following issues change if Georgia becomes an EU member? Please evaluate each issue on a 5 point scale, where '1' means Will decrease significantly and '5' Will increase significantly. - Level of protection of minorities

პასუხები:
 • Will decrease significantly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Will increase significantly
 • DK
 • RA

GECHNTRA: Result of EU membership: respect for Georgian traditions

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how will following issues change if Georgia becomes an EU member? Please evaluate each issue on a 5 point scale, where '1' means Will decrease significantly and '5' Will increase significantly. - Respect for Georgian traditions

პასუხები:
 • Will decrease significantly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Will increase significantly
 • DK
 • RA

GEBENBUS: Benefit or be disadvantaged: businessmen

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following groups of people would benefit or be disadvantaged if Georgia became a member of the EU? - Businessmen

პასუხები:
 • Would be disadvantaged
 • Would neither benefit nor be disadvantaged
 • Would benefit
 • DK
 • RA

GEBENPOL: Benefit or be disadvantaged: politicians

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following groups of people would benefit or be disadvantaged if Georgia became a member of the EU? - Politicians

პასუხები:
 • Would be disadvantaged
 • Would neither benefit nor be disadvantaged
 • Would benefit
 • DK
 • RA

GEBENPEN: Benefit or be disadvantaged: pensioners

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following groups of people would benefit or be disadvantaged if Georgia became a member of the EU? - Pensioners

პასუხები:
 • Would be disadvantaged
 • Would neither benefit nor be disadvantaged
 • Would benefit
 • DK
 • RA

GEBENUNE: Benefit or be disadvantaged: unemployed people

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following groups of people would benefit or be disadvantaged if Georgia became a member of the EU? - Unemployed people

პასუხები:
 • Would be disadvantaged
 • Would neither benefit nor be disadvantaged
 • Would benefit
 • DK
 • RA

GEBENQUA: Benefit or be disadvantaged: qualified personnel

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following groups of people would benefit or be disadvantaged if Georgia became a member of the EU? - Qualified workforce

პასუხები:
 • Would be disadvantaged
 • Would neither benefit nor be disadvantaged
 • Would benefit
 • DK
 • RA

GEBENNOQ: Benefit or be disadvantaged: unqualified workforce

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following groups of people would benefit or be disadvantaged if Georgia became a member of the EU? - Unqualified workforce

პასუხები:
 • Would be disadvantaged
 • Would neither benefit nor be disadvantaged
 • Would benefit
 • DK
 • RA

GEBENSTU: Benefit or be disadvantaged: students

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following groups of people would benefit or be disadvantaged if Georgia became a member of the EU? - Students

პასუხები:
 • Would be disadvantaged
 • Would neither benefit nor be disadvantaged
 • Would benefit
 • DK
 • RA

EUBARENV: Barriers: problems in protection of environment

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what are the barriers to Georgia becoming a EU member state? - Problems in protection of environment

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUBARADM: Barriers: lack of professionalism in public administration

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what are the barriers to Georgia becoming a EU member state? - Lack of professionalism in public administration

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUBARGOV: Barriers: lack of political will from the government

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what are the barriers to Georgia becoming a EU member state? - Lack of political will from the government

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUBARSUP: Barriers: lack of population supporting EU membership

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what are the barriers to Georgia becoming a EU member state? - Lack of population supporting EU membership

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUBARCON: Barriers: unresolved conflicts

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what are the barriers to Georgia becoming a EU member state? - Unresolved conflicts

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUBARCIV: Barriers: underdeveloped civil society

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what are the barriers to Georgia becoming a EU member state? - Underdeveloped civil society

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUBARDEM: Barriers: lack of democracy

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what are the barriers to Georgia becoming a EU member state? - Lack of democracy

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUBAREDU: Barriers: low level of education among citizens

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what are the barriers to Georgia becoming a EU member state? - Low level of education among citizens

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUBARMIG: Barriers: illegal migration

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what are the barriers to Georgia becoming a EU member state? - Illegal migration

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUBARECO: Barriers: underdeveloped economy

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what are the barriers to Georgia becoming a EU member state? - Non-competitive economy

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUBARINS: Barriers: political instability

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what are the barriers to Georgia becoming a EU member state? - Political instability

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUBARRU: Barriers: Russia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what are the barriers to Georgia becoming a EU member state? - Russia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

EUBARMNT: Barriers: that we are different people with a different way of thinking

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what are the barriers to Georgia becoming a EU member state? -That we are different people with a different way of thinking

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

DECUNEM: Who should be responsible for unemployment?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following policy areas do you think should be decided by the Georgian government, which should be decided by the EU and which should be decided jointly by the Georgian government and the EU? - Unemployment

პასუხები:
 • Georgian government
 • EU
 • Georgian government and EU jointly
 • DK
 • RA

EUBAROTH: Barriers: other

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what are the barriers to Georgia becoming a EU member state? - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

DECENVI: Who should be responsible for protection of environment?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following policy areas do you think should be decided by the Georgian government, which should be decided by the EU and which should be decided jointly by the Georgian government and the EU? - Environmental Protection

პასუხები:
 • Georgian government
 • EU
 • Georgian government and EU jointly
 • DK
 • RA

DECCRIM: Who should be responsible for organized crime?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following policy areas do you think should be decided by the Georgian government, which should be decided by the EU and which should be decided jointly by the Georgian government and the EU? - Organized crime

პასუხები:
 • Georgian government
 • EU
 • Georgian government and EU jointly
 • DK
 • RA

DECFPOL: Who should be responsible for foreign policy towards countries outside the EU?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following policy areas do you think should be decided by the Georgian government, which should be decided by the EU and which should be decided jointly by the Georgian government and the EU? - Foreign policy towards countries outside the European Community

პასუხები:
 • Georgian government
 • EU
 • Georgian government and EU jointly
 • DK
 • RA

DECHUMR: Who should be responsible for human rights?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following policy areas do you think should be decided by the Georgian government, which should be decided by the EU and which should be decided jointly by the Georgian government and the EU? - Human rights

პასუხები:
 • Georgian government
 • EU
 • Georgian government and EU jointly
 • DK
 • RA

DECDRUG: Who should be responsible for fighting against drugs?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following policy areas do you think should be decided by the Georgian government, which should be decided by the EU and which should be decided jointly by the Georgian government and the EU? - Drugs

პასუხები:
 • Georgian government
 • EU
 • Georgian government and EU jointly
 • DK
 • RA

DECTERR: Who should be responsible for fighting against international terrorism?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following policy areas do you think should be decided by the Georgian government, which should be decided by the EU and which should be decided jointly by the Georgian government and the EU? - International terrorism

პასუხები:
 • Georgian government
 • EU
 • Georgian government and EU jointly
 • DK
 • RA

DECSECR: Who should be responsible for security and defense?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following policy areas do you think should be decided by the Georgian government, which should be decided by the EU and which should be decided jointly by the Georgian government and the EU? - Security and defense

პასუხები:
 • Georgian government
 • EU
 • Georgian government and EU jointly
 • DK
 • RA

DECREGD: Who should be responsible for regional development?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following policy areas do you think should be decided by the Georgian government, which should be decided by the EU and which should be decided jointly by the Georgian government and the EU? - Regional development

პასუხები:
 • Georgian government
 • EU
 • Georgian government and EU jointly
 • DK
 • RA

DECAGRI: Who should be responsible for agriculture?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following policy areas do you think should be decided by the Georgian government, which should be decided by the EU and which should be decided jointly by the Georgian government and the EU? - Agriculture

პასუხები:
 • Georgian government
 • EU
 • Georgian government and EU jointly
 • DK
 • RA

DECSOCW: Who should be responsible for social welfare?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following policy areas do you think should be decided by the Georgian government, which should be decided by the EU and which should be decided jointly by the Georgian government and the EU? - Social welfare

პასუხები:
 • Georgian government
 • EU
 • Georgian government and EU jointly
 • DK
 • RA

DECHELT: Who should be responsible for health?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following policy areas do you think should be decided by the Georgian government, which should be decided by the EU and which should be decided jointly by the Georgian government and the EU? -Health

პასუხები:
 • Georgian government
 • EU
 • Georgian government and EU jointly
 • DK
 • RA

DECENRG: Who should be responsible for energy?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following policy areas do you think should be decided by the Georgian government, which should be decided by the EU and which should be decided jointly by the Georgian government and the EU? - Energy

პასუხები:
 • Georgian government
 • EU
 • Georgian government and EU jointly
 • DK
 • RA

DECEDUC: Who should be responsible for education?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following policy areas do you think should be decided by the Georgian government, which should be decided by the EU and which should be decided jointly by the Georgian government and the EU? - Education

პასუხები:
 • Georgian government
 • EU
 • Georgian government and EU jointly
 • DK
 • RA

DECIMMG: Who should be responsible for immigration and refugees?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following policy areas do you think should be decided by the Georgian government, which should be decided by the EU and which should be decided jointly by the Georgian government and the EU? - Immigration and refugees

პასუხები:
 • Georgian government
 • EU
 • Georgian government and EU jointly
 • DK
 • RA

DECINFL: Who should be responsible for inflation/rising prices?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following policy areas do you think should be decided by the Georgian government, which should be decided by the EU and which should be decided jointly by the Georgian government and the EU? - Inflation/rising prices

პასუხები:
 • Georgian government
 • EU
 • Georgian government and EU jointly
 • DK
 • RA

MARSTAT: Respondent's marital status

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what is your marital status?

პასუხები:
 • Married
 • Separated
 • Single
 • Widowed
 • Other
 • DK

ETHNIC: Respondent's ethnicity

შეკითხვის ტექსტი: There are a number of ethnic groups living in Georgia. Which ethnic group do you consider yourself a part of?

პასუხები:
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Georgian
 • Other ethnicity

IDENTITY: Respondent's self-identification

შეკითხვის ტექსტი: How do you identify yourself? As…

პასუხები:
 • Only [respondent's ethnicity]
 • [Respondent's ethnicity] and European
 • Only European
 • Asian
 • Caucasian
 • [Respondent's ethnicity] and Asian
 • [Respondent's ethnicity] and Caucasian
 • Other
 • DK/RA

KNOWGEO: Respondent's ability in Georgian

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, which of these levels best describes your ability in the following: - Georgian

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced

KNOWRUS: Respondent's ability in Russian

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, which of these levels best describes your ability in the following: - Russian

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • RA

KNOWENG: Respondent's ability in English

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, which of these levels best describes your ability in the following: - English

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK
 • RA

FRQINTR: Frequency of internet usage

შეკითხვის ტექსტი: How often do you use the Internet? You use the internet…

პასუხები:
 • Daily
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Less often
 • Never
 • I don't know what internet is
 • DK/RA

NOINTRWHY: Main reason for not using internet

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you do not use the Internet?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not use the internet.
I don't have time, The internet is tasteless/ immoral, The internet is too slow in the area where I live and The internet is too slow in the area where I live were grouped in Other.

პასუხები:
 • I don't have access to a computer
 • I don't need the internet
 • I'm not interested/ I don't want to use the internet
 • I don't know how to use the internet
 • No phone connection/modem/other means to use the internet
 • There is no internet in the area where I live
 • Other
 • DK/RA

INTASCNA: Most frequent internet activities - Use social networks

შეკითხვის ტექსტი: What is it that you most often do when using the internet? - Use social networks

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTASKY: Most frequent internet activities - Use Skype - chat and call

შეკითხვის ტექსტი: What is it that you most often do when using the internet? - Use Skype - chat and call

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTAIMSG: Most frequent internet activities - Use other means for chatting

შეკითხვის ტექსტი: What is it that you most often do when using the internet? - Use other means for chatting

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACFD: Most frequent internet activities - Engage in forum discussions

შეკითხვის ტექსტი: What is it that you most often do when using the internet? - Engage in forum discussions

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACBL: Most frequent internet activities - Write / read other's blogs

შეკითხვის ტექსტი: What is it that you most often do when using the internet? - Write / read other's blogs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACIN: Most frequent internet activities - Search for information

შეკითხვის ტექსტი: What is it that you most often do when using the internet? - Search for information

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACSH: Most frequent internet activities - Purchase different products

შეკითხვის ტექსტი: What is it that you most often do when using the internet? - Purchase different products

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACNW: Most frequent internet activities - Read / listen to / watch news

შეკითხვის ტექსტი: What is it that you most often do when using the internet? - Read / listen to / watch news

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACEN: Most frequent internet activities - Download / listen to music / watch movies, videos

შეკითხვის ტექსტი: What is it that you most often do when using the internet? - Download / listen to music / watch movies, videos

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACGM: Most frequent internet activities - Play internet games

შეკითხვის ტექსტი: What is it that you most often do when using the internet? - Play internet games

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACDW: Most frequent internet activities - Visit dating web pages

შეკითხვის ტექსტი: What is it that you most often do when using the internet? - Visit dating web pages

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACOT: Most frequent internet activities - Other

შეკითხვის ტექსტი: What is it that you most often do when using the internet? - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HAVEJOB: Do you have a job?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a job? This job may be part-time or full-time, you may be officially employed, informally employed, or self-employed, but it brings you monetary income

შენიშვნა: The variable was generated from EMPLSIT

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EMPLSIT: Primary activity or situation

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following best describes your situation? Please select your main activity type.

პასუხები:
 • I receive a pension and do not work
 • I am a student and do not work
 • I am a housewife and do not work
 • I am unemployed
 • I work full or part-time, including seasonal jobs
 • I am self-employed, including seasonal jobs
 • I am disabled and cannot work
 • Other
 • DK/RA

GETJOBO: Most important obstacle for getting a job in Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following factors do you consider most important obstacle for getting a job in Georgia?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Lack of professional training, Poor health, Corruption in state organizations and Corruption in business were grouped with Other.

პასუხები:
 • Lack of connections
 • I do not know where to look for a job
 • Lack of knowledge of foreign languages
 • Lack of experience
 • Lack of formal education
 • Corruption in state organizations
 • Other
 • DK
 • RA

RELGION: Respondent's religion

შეკითხვის ტექსტი: What religion or denomination, if any, do you consider yourself as belonging to?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Roman Catholic Church, Protestant Church, Other Christian Church, Judaism were grouped with Other

პასუხები:
 • Armenian Apostolic Church
 • Georgian, Russian or Greek Orthodox Church
 • Islam
 • Other
 • None
 • DK/RA

RELSERV: How often do you attend religious services?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how often do you attend religious services?

პასუხები:
 • Once a week or more often
 • Once a month
 • Only on special religious holidays
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

RELIMP: To what extent do your religious beliefs help you make decisions in daily life?

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do your own religious beliefs help you to make decisions in daily life? Please place your answer on a scale of 1 to 5, with '1' meaning that your own religious beliefs are not at all an important influence on your decisions in daily life, and '5' meaning that your own religious beliefs are a very important influence on decisions in your daily life

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK/RA

INCSOUCO: Income source - Money from family members/relative/friends living in Georgia

შეკითხვის ტექსტი: According to this card, please tell me every source of income for your household for the past 12 months - Money from family members/relative/friends living in Georgia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

INCSOUAB: Income source - Money from family members/relatives/friends living abroad

შეკითხვის ტექსტი: According to this card, please tell me every source of income for your household for the past 12 months - Money from family members/relatives/friends living abroad

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

INCSOUAG: Income source - Sales of agricultural goods

შეკითხვის ტექსტი: According to this card, please tell me every source of income for your household for the past 12 months - Sales of agricultural goods

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

INCSOUSL: Income source - Salaries of all HH members / exclud. selling agricultural goods

შეკითხვის ტექსტი: According to this card, please tell me every source of income for your household for the past 12 months - Salaries of all HH members / exclud. selling agricultural goods

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

INCSOUGO: Income source - Pensions and state support

შეკითხვის ტექსტი: According to this card, please tell me every source of income for your household for the past 12 months - Pensions and state support

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

INCSOURE: Income source - Income from rent of property

შეკითხვის ტექსტი: According to this card, please tell me every source of income for your household for the past 12 months - Income from rent of property

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

INCSOUPR: Income source - Income from sales of property

შეკითხვის ტექსტი: According to this card, please tell me every source of income for your household for the past 12 months - Income from sales of property

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

INCSOUBD: Income source - Income from bank deposits

შეკითხვის ტექსტი: According to this card, please tell me every source of income for your household for the past 12 months - Income from bank deposits

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

INCSOUOT: Income source - Other sources

შეკითხვის ტექსტი: According to this card, please tell me every source of income for your household for the past 12 months - Other sources

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

SPENDMN: HH average monthly expenditure during last month

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, approximately how much did your household spend per month during last month?

პასუხები:
 • More than 1301 GEL
 • 701-1300 GEL
 • 401-700 GEL
 • 251-400 GEL
 • 130-250 GEL
 • Up to 130 GEL
 • DK
 • RA

MONYTOT: HH monetary income last month

შეკითხვის ტექსტი: Based on the monetary income of all your household members last month, to which of the following groups does your household belong?

პასუხები:
 • More than 2000 GEL
 • 1301 - 2000 GEL
 • 701 - 1300 GEL
 • 401 - 700 GEL
 • 251 - 400 GEL
 • 130 - 250 GEL
 • Up to 130 GEL
 • None
 • DK
 • RA

INCENOUG: Sufficiency of income for HH

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent is your current income enough for your household?

პასუხები:
 • Is not enough at all
 • Is hardly enough
 • Is enough
 • Is absolutely enough
 • DK
 • RA

CURRUNG: HH's current economic rung

შეკითხვის ტექსტი: Let's imagine there is a 5-step ladder reflecting the economic standing of all households in Georgia today. The first rung of this ladder corresponds to the lowest possible economic position in society, while the 10th rung corresponds to the highest possible position. Which rung of this ladder do you think your household stands on currently?

შენიშვნა: The question was changed from 10-point scale to 5-point scale and recoded

პასუხები:
 • Lowest economic position in society
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest economic position in society
 • DK
 • RA

EDUDGR: Respondent's level of education

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education that you have completed?

შენიშვნა: The question was recoded. Options No education, Primary education, Incomplete secondary education, Completed secondary education were grouped with Secondary or lower, options Incomplete higher education, Bachelor's degree, Master's degree, Doctoral degree - to Higher education

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher
 • DK/RA

PLIVED93: Have you/family member lived in EU for 3 months or more since 1993?

შეკითხვის ტექსტი: Since 1993, have you or any member of your household lived in the current European Union member states for 3 months or more?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDAT: Lived in Austria

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Austria for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDBE: Lived in Belgium

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Belgium for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDBG: Lived in Bulgaria

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Bulgaria for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDCY: Lived in Cyprus

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Cyprus for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDCZ: Lived in Czech Republic

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Czech Republic for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDDK: Lived in Denmark

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Denmark for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDEE: Lived in Estonia

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Estonia for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDFI: Lived in Finland

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Finland for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDFR: Lived in France

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in France for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDDE: Lived in Germany

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Germany for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDGR: Lived in Greece

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Greece for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDHU: Lived in Hungary

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Hungary for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDIE: Lived in Republic of Ireland

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Republic of Ireland for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDIT: Lived in Italy

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Italy for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDLV: Lived in Latvia

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Latvia for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDLT: Lived in Lithuania

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Lithuania for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDLU: Lived in Luxembourg

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Luxembourg for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDMT: Lived in Malta

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Malta for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDNL: Lived in Netherlands

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Netherlands for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDPL: Lived in Poland

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Poland for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDPT: Lived in Portugal

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Portugal for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDRO: Lived in Romania

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Romania for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDSK: Lived in Slovakia

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Slovakia for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDSL: Lived in Slovenia

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Slovenia for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDES: Lived in Spain

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Spain for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDSE: Lived in Sweden

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in Sweden for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDUK: Lived in the United Kingdom

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in the United Kingdom for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLIVEDHR: Lived in the Croatia

შეკითხვის ტექსტი: Have you lived in the Croatia for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who lived to the current EU member states for 3 months or more

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FMLIVEDEU: Family members lived in any EU member countries?

შეკითხვის ტექსტი: Have any of your family members lived in any of the EU member countries for at least three months since 1993?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLAT: Family member lived in Austria

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Austria for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLBE: Family member lived in Belgium

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Belgium for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLBG: Family member lived in Bulgaria

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Bulgaria for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLCY: Family member lived in Cyprus

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Cyprus for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLCZ: Family member lived in Czech Republic

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Czech Republic for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLDK: Family member lived in Denmark

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Denmark for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLEE: Family member lived in Estonia

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Estonia for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLFI: Family member lived in Finland

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Finland for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLFR: Family member lived in France

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in France for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLDE: Family member lived in Germany

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Germany for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLGR: Family member lived in Greece

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Greece for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLHU: Family member lived in Hungary

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Hungary for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLIE: Family member lived in Republic oF Ireland

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Republic of Ireland for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLIT: Family member lived in Italy

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Italy for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLLV: Family member lived in Latvia

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Latvia for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLLT: Family member lived in Lithuania

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Lithuania for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLLU: Family member lived in Luxembourg

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Luxembourg for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLMT: Family member lived in Malta

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Malta for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLNL: Family member lived in Netherlands

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Netherlands for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLPL: Family member lived in Poland

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Poland for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLPT: Family member lived in Portugal

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Portugal for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLRO: Family member lived in Romania

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Romania for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLSK: Family member lived in Slovakia

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Slovakia for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLSL: Family member lived in Slovenia

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Slovenia for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLES: Family member lived in Spain

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Spain for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLSE: Family member lived in Sweden

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in Sweden for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLUK: Family member lived in the United Kingdom

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in the United Kingdom for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLLHR: Family member lived in the Croatia

შეკითხვის ტექსტი: Have family member lived in the Croatia for 3 months or more since 1993?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose household members lived to the current EU member states for 3 months or more.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

TRAVEL93: Have you/family member ever traveled to EU since 1993?

შეკითხვის ტექსტი: Since 1993, have you or your household member ever traveled to any of the current EU countries?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

TRAVELUS: Have you/family member traveled to the United States since 1993?

შეკითხვის ტექსტი: Since 1993, have you or your household member ever traveled to any of the following countries? - United States

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

TRAVELRU: Have you/family member traveled to Russia since 1993?

შეკითხვის ტექსტი: Since 1993, have you or your household member ever traveled to any of the following countries? - Russia

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

TRAVELTR: Have you/family member traveled to Turkey since 1993?

შეკითხვის ტექსტი: Since 1993, have you or your household member ever traveled to any of the following countries? - Turkey

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

TRAVELUA: Have you/family member traveled to Ukraine since 1993?

შეკითხვის ტექსტი: Since 1993, have you or your household member ever traveled to any of the following countries? - Ukraine

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

TRAVELIL: Have you/family member traveled to Israel since 1993?

შეკითხვის ტექსტი: Since 1993, have you or your household member ever traveled to any of the following countries? - Israel

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

TRAVELOT: Have you/family member traveled to any other country since 1993?

შეკითხვის ტექსტი: Since 1993, have you or your household member ever traveled to any of the following countries? - Any other country not yet mentioned

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GECITVISA: How simple or hard is it for a regular Georgian citizen to get an EU visa?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, currently, how simple or hard is it for a regular Georgian citizen to get an EU visa?

პასუხები:
 • Very simple
 • Quite simple
 • Quite hard
 • Very hard
 • DK/RA

APPLVISA: Have you applied for an EU visa in the past 12 months?

შეკითხვის ტექსტი: Have you applied for an EU visa in the past 12 months?

პასუხები:
 • Yes, once
 • Yes, multiple times
 • No
 • DK/RA

RESLTVISA: Did you easily receive visa?

შეკითხვის ტექსტი: Did you Easily receive the visa, Receive the visa with difficulty, Or not receive the visa?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have applied for an EU visa in the past 12 months

პასუხები:
 • Not receive the visa
 • Receive the visa with difficulty
 • Easily receive the visa
 • DK/RA

BUSINFRE: Would you approve of people of your ethnicity doing business with French

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of people of your ethnicity doing business with French

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK
 • RA

BUSINENG: Would you approve of people of your ethnicity doing business with English

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of people of your ethnicity doing business with English

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK
 • RA

BUSINUSA: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Americans

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Americans

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK
 • RA

BUSINRUS: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Russians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Russians

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK
 • RA

BUSINTUR: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Turks

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Turks

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK
 • RA

BUSINIRA: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Iranians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Iranians

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINARM: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Armenians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Armenians

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINAZE: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Azerbaijanis

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Azerbaijanis

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINGEO: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Georgians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Georgians

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK
 • RA

BUSINABK: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Abkhaz

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Abkhaz

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINOSS: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Ossetians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Ossetians

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINITA: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Italians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Italians

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINSPA: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Spanish

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Spanish

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINPOL: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Poles

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Poles

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINGRE: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Greeks

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Greeks

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINJEW: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Jews

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of people of your ethnicity doing business with Jews

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWFRE: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying French

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying French

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWENG: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying English

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying English

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWUSA: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying American

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying American

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWRUS: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Russian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Russian

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWTUR: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Turk

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Turk

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWIRA: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Iranian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Iranian

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWARM: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Armenian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Armenian

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWAZE: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Azerbaijani

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Azerbaijani

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWGEO: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Georgian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Georgian

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK
 • RA

MARWABK: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Abkhaz

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Abkhaz

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWOSS: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Ossetian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Ossetian

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWITA: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Italian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Italian

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWSPA: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Spanish

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Spanish

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWPOL: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Pole

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Pole

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWGRE: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Greek

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Greek

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWJEW: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Jew

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve of a woman of your ethnicity marrying Jew

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

მოიძებნა: 487 შედეგი