საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ

საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის და ევროინტეგრაციის მიმართ

პასუხების ანალიზი

საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ

საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის და ევროინტეგრაციის მიმართ

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • დიდი ქალაქები
 • სხვა ქალაქები
 • სოფელი
 • არაქართული დასახლება

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში არსებული AGE ცვლადიდან

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

ACTPBM: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - დაესწარით საჯარო შეხვედრას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში - დაესწარით თუ არა საჯარო შეხვედრას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTORP: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - გაუკეთეთ ორგანიზება საჯარო შეხვედრას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში - გაუკეთეთ თუ არა ორგანიზება საჯარო შეხვედრას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTCLN: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - მიიღეთ მონაწილეობა საზოგადოებრივი სივრცის დასუფთავებაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში - მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა საზოგადოებრივი სივრცის, მაგალითად, სადარბაზოს, სკოლის ან ეკლესიის ეზოს დასუფთავებაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTTREE: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - დარგეთ ხე საკუთარი ეზოს ან ნაკვეთის ფარგლებს გარეთ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში - დარგეთ თუ არა ხე საკუთარი ეზოს ან ნაკვეთის ფარგლებს გარეთ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTSPT: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - მოაწერეთ ხელი კოლექტიურ წერილს ან პეტიციას მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი საკითხის მოგვარების მოთხოვნით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში - მოაწერეთ თუ არა ხელი კოლექტიურ წერილს ან პეტიციას, ონლაინ პეტიციის ჩათვლით, მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი საკითხის მოგვარების მოთხოვნით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTLPT: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - წამოიწყეთ ხელმოწერების შეგროვების კამპანია ან პეტიცია მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი საკითხის მოგვარების მოთხოვნით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში - წამოიწყეთ თუ არა ხელმოწერების შეგროვების კამპანია ან პეტიცია მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი საკითხის მოგვარების მოთხოვნით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTTRAIN: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - მიიღეთ მონაწილეობა არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში ან სხვა ღონისძიებაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში - მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში ან სხვა ღონისძიებაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTNGOV: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - მოვიდა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი თქვენს სახლში ან სამსახურში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში - მოვიდა თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი თქვენს სახლში ან სამსახურში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTWNGO: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - დარეკეთ ან მიხვედით არასამთავრობო ორგანიზაციის ოფისში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში - დარეკეთ ან მიხვედით თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციის ოფისში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTWLMO: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - დარეკეთ ან მიხვედით ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოს ოფისში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში - დარეკეთ ან მიხვედით თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოს ოფისში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRARM: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - საქართველოს ჯარს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - საქართველოს ჯარს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი

TRCOURT: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - საქართველოს სასამართლოებს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - საქართველოს სასამართლოებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRNGO: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - არასამთავრობო ორგანიზაციებს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - არასამთავრობო ორგანიზაციებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRPRES: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - საქართველოს პრეზიდენტს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - საქართველოს პრეზიდენტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRPMIN: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - საქართველოს პრემიერ-მინისტრს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - საქართველოს პრემიერ-მინისტრს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRPARL: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - საქართველოს პარლამენტს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - საქართველოს პარლამენტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRPART: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - პოლიტიკურ პარტიებს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - პოლიტიკურ პარტიებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRPOLIC: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - საპატრულო პოლიციას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - საპატრულო პოლიციას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRLGOV: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRRELIN: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტებს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TREU: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - ევროკავშირს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - ევროკავშირს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TREEU: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირს, რომელიც დაარსებულია რუსეთის მიერ?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRHUMR: ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს ამ საკითხის მოგვარებას? - ადამიანის უფლებების დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს თითოეული ამ საკითხის მოგვარებას საქართველოში? - ადამიანის უფლებების დაცვა

შენიშვნა: კითხვაში პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა. პასუხები: 'პროფკავშირები' და 'ბიზნეს-კომპანიები' გაერთიანდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • საქართველოს ცენტრალური მთავრობა
 • ხალხი
 • ადგილობრივი ხელისუფლება (მერია,საკრებულო)
 • ეკლესია
 • ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები
 • სხვა
 • ვერავინ
 • მოგვარებულია/არ სჭირდება მოგვარება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FCORRUP: ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს ამ საკითხის მოგვარებას? - კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს თითოეული ამ საკითხის მოგვარებას საქართველოში? - კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა

შენიშვნა: კითხვაში პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა. პასუხები: 'პროფკავშირები' და 'ბიზნეს-კომპანიები' გაერთიანდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • საქართველოს ცენტრალური მთავრობა
 • ხალხი
 • ადგილობრივი ხელისუფლება (მერია,საკრებულო)
 • ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები
 • ეკლესია
 • სხვა
 • ვერავინ
 • მოგვარებულია/არ სჭირდება მოგვარება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSSENV: ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს ამ საკითხის მოგვარებას? - ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს თითოეული ამ საკითხის მოგვარებას საქართველოში? - ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა

შენიშვნა: კითხვაში პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა. პასუხები: 'ეკლესია', 'პროფკავშირები' და 'ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები' გაერთიანდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • საქართველოს ცენტრალური მთავრობა
 • ბიზნეს-კომპანიები
 • ადგილობრივი ხელისუფლება (მერია,საკრებულო)
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები
 • ხალხი
 • ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები
 • სხვა
 • ვერავინ
 • მოგვარებულია/არ სჭირდება მოგვარება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

UNEMPL: ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს ამ საკითხის მოგვარებას? - უმუშევართა დასაქმება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს თითოეული ამ საკითხის მოგვარებას საქართველოში? - უმუშევართა დასაქმება

შენიშვნა: კითხვაში პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა. პასუხები: 'ეკლესია' და 'საერთაშორისო ორგანიზაციები' გაერთიანდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • საქართველოს ცენტრალური მთავრობა
 • ადგილობრივი ხელისუფლება (მერია,საკრებულო)
 • ბიზნეს-კომპანიები
 • ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები
 • ხალხი
 • პროფკავშირები
 • სხვა
 • ვერავინ
 • მოგვარებულია/არ სჭირდება მოგვარება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PREMPLR: ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს ამ საკითხის მოგვარებას? - დასაქმებულთა უფლებების დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს თითოეული ამ საკითხის მოგვარებას საქართველოში? - დასაქმებულთა უფლებების დაცვა

შენიშვნა: კითხვაში პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა. პასუხი 'ეკლესია' გაერთიანდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • საქართველოს ცენტრალური მთავრობა
 • პროფკავშირები
 • ადგილობრივი ხელისუფლება (მერია,საკრებულო)
 • ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები
 • ხალხი
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები
 • ბიზნეს-კომპანიები
 • სხვა
 • ვერავინ
 • მოგვარებულია/არ სჭირდება მოგვარება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ENSURLAW: ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს ამ საკითხის მოგვარებას? - კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს თითოეული ამ საკითხის მოგვარებას საქართველოში? - კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფა

შენიშვნა: კითხვაში პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა. პასუხები: 'ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები', 'საერთაშორისო ორგანიზაციები', 'ეკლესია', 'ბიზნეს-კომპანიები', 'პროფკავშირები' გაერთიანდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • საქართველოს ცენტრალური მთავრობა
 • ადგილობრივი ხელისუფლება (მერია,საკრებულო)
 • ხალხი
 • ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები
 • სხვა
 • ვერავინ
 • მოგვარებულია/არ სჭირდება მოგვარება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRENV: ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს ამ საკითხის მოგვარებას? - გარემოს დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს თითოეული ამ საკითხის მოგვარებას საქართველოში? - გარემოს დაცვა

შენიშვნა: კითხვაში პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა. პასუხები: 'ეკლესია', 'ბიზნეს-კომპანიები', 'პროფკავშირები' გაერთიანდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • საქართველოს ცენტრალური მთავრობა
 • ხალხი
 • ადგილობრივი ხელისუფლება (მერია,საკრებულო)
 • ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები
 • სხვა
 • ვერავინ
 • მოგვარებულია/არ სჭირდება მოგვარება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ROADCON: ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს ამ საკითხის მოგვარებას? - გზების რეაბილიტაცია, ახალი გზების მშენებლობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს თითოეული ამ საკითხის მოგვარებას საქართველოში? - გზების რეაბილიტაცია, ახალი გზების მშენებლობა

შენიშვნა: კითხვაში პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა. პასუხები: 'ბიზნეს-კომპანიები' და 'პროფკავშირები' გაერთიანდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • საქართველოს ცენტრალური მთავრობა
 • ადგილობრივი ხელისუფლება (მერია,საკრებულო)
 • ბიზნეს-კომპანიები
 • ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები
 • ხალხი
 • სხვა
 • ვერავინ
 • მოგვარებულია/არ სჭირდება მოგვარება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ASPOP: ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს ამ საკითხის მოგვარებას? - სოციალურად დაუცველთა დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს თითოეული ამ საკითხის მოგვარებას საქართველოში? - სოციალურად დაუცველთა დახმარება

შენიშვნა: კითხვაში პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა. პასუხი 'პროფკავშირები' გაერთიანდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • საქართველოს ცენტრალური მთავრობა
 • ადგილობრივი ხელისუფლება (მერია,საკრებულო)
 • ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები
 • ეკლესია
 • ხალხი
 • ბიზნეს-კომპანიები
 • სხვა
 • ვერავინ
 • მოგვარებულია/არ სჭირდება მოგვარება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PUBAWAR: ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს ამ საკითხის მოგვარებას? - სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, ყველაზე უკეთ ვინ შეძლებს თითოეული ამ საკითხის მოგვარებას საქართველოში? - სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება

შენიშვნა: კითხვაში პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა. პასუხები: 'ბიზნეს-კომპანიები' და 'პროფკავშირები' გაერთიანდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • საქართველოს ცენტრალური მთავრობა
 • ხალხი
 • ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები
 • ადგილობრივი ხელისუფლება (მერია,საკრებულო)
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები
 • ეკლესია
 • სხვა
 • ვერავინ
 • მოგვარებულია/არ სჭირდება მოგვარება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PARTPROT: ცხოვრება გაუმჯობესდება თუ - ხალხი მონაწილეობას მიიღებს საპროტესტო აქციებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში ცხოვრება გაუმჯობესდება თუ არა იმ შემთხვევაში, თუ - ხალხი მონაწილეობას მიიღებს საპროტესტო აქციებში?

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SHOWINIT: ცხოვრება გაუმჯობესდება თუ - ხალხი გამოიჩენს ინიციატივას არსებული პრობლემების მოგვარებისას

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში ცხოვრება გაუმჯობესდება თუ არა იმ შემთხვევაში, თუ - ხალხი გამოიჩენს ინიციატივას არსებული პრობლემების მოგვარებისას, მაგალითად, მოითხვოს ახალი გზების მშენებლობას?

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INVPARTWOR: ცხოვრება გაუმჯობესდება თუ - ხალხი ჩაერთვება პოლიტიკური პარტიების საქმიანობაში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში ცხოვრება გაუმჯობესდება თუ არა იმ შემთხვევაში, თუ - ხალხი ჩაერთვება პოლიტიკური პარტიების საქმიანობაში?

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PARTELEC: ცხოვრება გაუმჯობესდება თუ - ხალხი უფრო აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში ცხოვრება გაუმჯობესდება თუ არა იმ შემთხვევაში, თუ - ხალხი უფრო აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებში?

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PARTLELEC: ცხოვრება გაუმჯობესდება თუ - ხალხი უფრო აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს ადგილობრივ არჩევნებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში ცხოვრება გაუმჯობესდება თუ არა იმ შემთხვევაში, თუ - ხალხი უფრო აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს ადგილობრივ არჩევნებში?

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INNGOWOR: ცხოვრება გაუმჯობესდება თუ - ხალხი ჩაერთვება არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობაში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში ცხოვრება გაუმჯობესდება თუ არა იმ შემთხვევაში, თუ - ხალხი ჩაერთვება არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობაში?

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PROTEST: ხალხი უნდა მონაწილეობდეს საპროტესტო აქციებში VS არ უნდა მონაწილეობდეს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რათა უჩვენოს მთავრობას, რომ ხალხი არის მმართველი ძალა. მოსაზრება 2: ხალხმა არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რადგან ეს საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სტაბილურობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა - სრულად ვეთანხმები 2. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა - ვეთანხმები 3. საპროტესტო აქციებში არმონაწილეობა - ვეთანხმები 4. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს ' 3 და 4 - როგორც 'ხალხმა მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს ', 5 - არ ვიცი

პასუხები:
 • ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს
 • ხალხმა მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMBRUNI: ხართ თუ არა ამჟამად რომელიმე გაერთიანების, კლუბის, ორგანიზაციის ან ასოციაციის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: ხართ თუ არა ამჟამად რომელიმე გაერთიანების, კლუბის, ორგანიზაციის ან ასოციაციის წევრი? ეს შეიძლება იყოს წიგნების მოყვარულთა კლუბი, თეატრის, ცეკვის ან სპორტის მოყვარულთა გაერთიანება, ან ონლაინ გაერთიანება, რომელთა წევრებსაც საერთო ინტერესები გააჩნიათ.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JOINORG: მთავარი მიზეზი, რის გამოც გაერთიანების ან ორგანიზაციის წევრი გახდით

შეკითხვის ტექსტი: რა იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც თქვენ ამ გაერთიანების ან ორგანიზაციის წევრი გახდით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ ამჟამად რომელიმე გაერთიანების, კლუბის, ორგანიზაციის ან ასოციაციის წევრები არიან.
შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხის ვარიანტი - 'ეს კარგია ჩემი რეპუტაციისთვის' დაჯგუფდა 'სხვა' ვარიანტთან.

პასუხები:
 • მჯერა, რომ სასარგებლო საქმეს ვაკეთებ საქართველოსთვის
 • ეს საშუალებას მაძლევს, შევიძინო სასარგებლო გამოცდილება
 • გართობის მიზნით გავწევრიანდი
 • ჩემი მეგობრები არიან ამ ორგანიზაციის წევრები
 • ეს მეხმარება სასარგებლო კავშირების დამყარებაში
 • საკითხები, რომლებზეც ეს ორგანიზაცია მუშაობს, პირდაპირ მეხება მე/ჩემს ოჯახს
 • პერიოდულად გარკვეულ შემოსავალს ვიღებ
 • სხვა
 • არ ვიცი

INCOMORG: იღებთ თუ არა ფულად შემოსავალს ამ ორგანიზაციიდან?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, იღებთ თუ არა ფულად შემოსავალს ამ ორგანიზაციიდან?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ ამჟამად რომელიმე გაერთიანების, კლუბის, ორგანიზაციის ან ასოციაციის წევრები არიან.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

BENFTORG: მიგიღიათ თუ არა ოდესმე არაფულადი წახალისება ამ ორგანიზაციისგან?

შეკითხვის ტექსტი: მიგიღიათ თუ არა ოდესმე არაფულადი წახალისება ამ ორგანიზაციისგან, მაგალითად, მოგზაურობა, ექსკურსია, საჩუქარი?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ ამჟამად რომელიმე გაერთიანების, კლუბის, ორგანიზაციის ან ასოციაციის წევრები არიან.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

JOINIMPI: გაწევრიანდებოდით თუ არა ისეთ ორგანიზაციაში, რომელიც იმუშავებს საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადასაჭრელად?

შეკითხვის ტექსტი: მიუხედავად იმისა, ხართ თუ არა ამჟამად რომელიმე გაერთიანების, კლუბის, ორგანიზაციის ან ასოციაციის წევრი, გაწევრიანდებოდით თუ არა აგრეთვე ისეთ ორგანიზაციაში, რომელიც საკუთარი ინიციატივით იმუშავებს საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადასაჭრელად?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NOTJOIN: რატომ არ გაწევრიანდებოდით ასეთ ორგანიზაციაში?

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არ გაწევრიანდებოდით ასეთ ორგანიზაციაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ გაწევრიანდებოდნენ ორგანიზაციაში.
შეკითხვა გადაიკოდა. ვარიანტები:'არ ვენდობი იმ ხალხს, ვინც ასეთ ორგანიზაციებშია გაწევრიანებული', 'ასეთ ორგანიზაციაში წევრობა სარგებელს ვერ მომიტანს', 'ასეთი ორგანიზაციები იგივეს აკეთებენ, რასაც ხელისუფლება', 'არ ვიცი, როგორ დავუკავშირდე ასეთ ორგანიზაციებს', 'არ ვიცი, როგორ უნდა ვიბრძოლო საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადასაჭრელად' დაჯგუფდა 'სხვა' ვარიანტთან.

პასუხები:
 • მირჩევნია ჩემს/ჩემი ოჯახის საქმეებს მივხედო
 • ეს დროის ფლანგვად მიმაჩნია
 • არ მჯერა, რომ ასეთი ორგანიზაციები მართლა არსებობს
 • მე მაინც ვერაფერს შევცვლი
 • არ მაქვს დრო
 • ასაკის ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

JOINENPRO: გახდებოდით ორგანიზაციის წევრი, რომელიც გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმუშავებს?

შეკითხვის ტექსტი: გახდებოდით თუ არა ისეთი ორგანიზაციის ან გაერთიანების წევრი, რომელიც თქვენს ქალაქში/სოფელში გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმუშავებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

JOINFDSFT: გახდებოდით ორგანიზაციის წევრი, რომელიც იმუშავებს საკვები პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად?

შეკითხვის ტექსტი: გახდებოდით თუ არა ისეთი ორგანიზაციის ან გაერთიანების წევრი, რომელიც იმუშავებს საქართველოში საკვები პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NGOUSAID: არის თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაცია - აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, USAID

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე ორგანიზაციას. გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა ის არასამთავრობო ორგანიზაცია. თუ რომელიმე ორგანიზაციის შესახებ არ გსმენიათ, მითხარით, რომ არ გსმენიათ ამ ორგანიზაციის შესახებ - აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, USAID

პასუხები:
 • არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არასდროს მსმენია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOGYLA: არის თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაცია - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე ორგანიზაციას. გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა ის არასამთავრობო ორგანიზაცია. თუ რომელიმე ორგანიზაციის შესახებ არ გსმენიათ, მითხარით, რომ არ გსმენიათ ამ ორგანიზაციის შესახებ - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

პასუხები:
 • არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არასდროს მსმენია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOPARL: არის თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაცია - საქართველოს პარლამენტი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე ორგანიზაციას. გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა ის არასამთავრობო ორგანიზაცია. თუ რომელიმე ორგანიზაციის შესახებ არ გსმენიათ, მითხარით, რომ არ გსმენიათ ამ ორგანიზაციის შესახებ - საქართველოს პარლამენტი

პასუხები:
 • არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არასდროს მსმენია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOLB: არის თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაცია - ლეიბორისტული პარტია

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე ორგანიზაციას. გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა ის არასამთავრობო ორგანიზაცია. თუ რომელიმე ორგანიზაციის შესახებ არ გსმენიათ, მითხარით, რომ არ გსმენიათ ამ ორგანიზაციის შესახებ - ლეიბორისტული პარტია

პასუხები:
 • არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არასდროს მსმენია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOALDAG: არის თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაცია - ალდაგი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე ორგანიზაციას. გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა ის არასამთავრობო ორგანიზაცია. თუ რომელიმე ორგანიზაციის შესახებ არ გსმენიათ, მითხარით, რომ არ გსმენიათ ამ ორგანიზაციის შესახებ - ალდაგი

პასუხები:
 • არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არასდროს მსმენია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOAUP: არის თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაცია - უმუშევარ ხალხთა ასოციაცია

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე ორგანიზაციას. გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა ის არასამთავრობო ორგანიზაცია. თუ რომელიმე ორგანიზაციის შესახებ არ გსმენიათ, მითხარით, რომ არ გსმენიათ ამ ორგანიზაციის შესახებ - უმუშევარ ხალხთა ასოციაცია

პასუხები:
 • არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არასდროს მსმენია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOTRANSP: არის თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაცია - საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე ორგანიზაციას. გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა ის არასამთავრობო ორგანიზაცია. თუ რომელიმე ორგანიზაციის შესახებ არ გსმენიათ, მითხარით, რომ არ გსმენიათ ამ ორგანიზაციის შესახებ - საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

პასუხები:
 • არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არასდროს მსმენია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOR2: არის თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაცია - რუსთავი-2

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე ორგანიზაციას. გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა ის არასამთავრობო ორგანიზაცია. თუ რომელიმე ორგანიზაციის შესახებ არ გსმენიათ, მითხარით, რომ არ გსმენიათ ამ ორგანიზაციის შესახებ - რუსთავი-2

პასუხები:
 • არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არასდროს მსმენია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NGOOSGF: არის თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაცია - ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველო“

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე ორგანიზაციას. გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა ის არასამთავრობო ორგანიზაცია. თუ რომელიმე ორგანიზაციის შესახებ არ გსმენიათ, მითხარით, რომ არ გსმენიათ ამ ორგანიზაციის შესახებ - ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველო“

პასუხები:
 • არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არასდროს მსმენია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOSSL: არის თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაცია - წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე ორგანიზაციას. გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა ის არასამთავრობო ორგანიზაცია. თუ რომელიმე ორგანიზაციის შესახებ არ გსმენიათ, მითხარით, რომ არ გსმენიათ ამ ორგანიზაციის შესახებ - წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

პასუხები:
 • არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • არასდროს მსმენია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOTV: ინფორმაციის მიღება არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე - ტელევიზიით

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე ხშირად, რომელი წყაროებიდან იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ? - ტელევიზიით

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ინფორმაციას არ ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOINT: ინფორმაციის მიღება არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე - ინტერნეტით, სოციალური ქსელების გარდა

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე ხშირად, რომელი წყაროებიდან იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ? - ინტერნეტით, სოციალური ქსელების გარდა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ინფორმაციას არ ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOSCN: ინფორმაციის მიღება არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე - სოციალური ქსელების მეშვეობით

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე ხშირად, რომელი წყაროებიდან იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ? - სოციალური ქსელების მეშვეობით (მაგ., ფეისბუქი)

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ინფორმაციას არ ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGORAD: ინფორმაციის მიღება არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე - რადიოთი

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე ხშირად, რომელი წყაროებიდან იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ? - რადიოთი

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ინფორმაციას არ ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGONWSP: ინფორმაციის მიღება არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე - გაზეთებიდან

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე ხშირად, რომელი წყაროებიდან იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ? - გაზეთებიდან

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ინფორმაციას არ ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOACQU: ინფორმაციის მიღება არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე - ნაცნობებისგან

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე ხშირად, რომელი წყაროებიდან იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ? - ნაცნობებისგან

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ინფორმაციას არ ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOMEMB: ინფორმაციის მიღება არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე - თავად არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლებისგან

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე ხშირად, რომელი წყაროებიდან იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ? - თავად არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლებისგან

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ინფორმაციას არ ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOOTHER: ინფორმაციის მიღება არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე ხშირად, რომელი წყაროებიდან იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ინფორმაციას არ ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOINST: რომლი სოციალური ქსელით იღებთ ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე - Instagram

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რომელი სოციალური ქსელების მეშვეობით იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ ყველაზე ხშირად? - Instagram

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ინფორმაციას საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ, ყველაზე ხშირად, სოციალური ქსელების მეშვეობით იღებენ.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

NGOFB: რომლი სოციალური ქსელით იღებთ ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე - Facebook

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რომელი სოციალური ქსელების მეშვეობით იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ ყველაზე ხშირად? - Facebook

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ინფორმაციას საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ, ყველაზე ხშირად, სოციალური ქსელების მეშვეობით იღებენ.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

NGOTWIT: რომლი სოციალური ქსელით იღებთ ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე - Twitter

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რომელი სოციალური ქსელების მეშვეობით იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ ყველაზე ხშირად? - Twitter

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ინფორმაციას საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ, ყველაზე ხშირად, სოციალური ქსელების მეშვეობით იღებენ.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

NGOODN: რომლი სოციალური ქსელით იღებთ ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე - Одноклассники

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რომელი სოციალური ქსელების მეშვეობით იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ ყველაზე ხშირად? - Одноклассники

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ინფორმაციას საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ, ყველაზე ხშირად, სოციალური ქსელების მეშვეობით იღებენ.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

NGOOTHR: რომლი სოციალური ქსელით იღებთ ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რომელი სოციალური ქსელების მეშვეობით იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ ყველაზე ხშირად? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ინფორმაციას საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ, ყველაზე ხშირად, სოციალური ქსელების მეშვეობით იღებენ.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

CONTGOV: არასამთავრობო ორგანიზაციები - უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობის მუშაობას

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, რას უნდა აკეთებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობის მუშაობას

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა არსებობდნენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PROTCIT: არასამთავრობო ორგანიზაციები - უნდა იცავდნენ მოქალაქეთა უფლებებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, რას უნდა აკეთებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - უნდა იცავდნენ მოქალაქეთა უფლებებს

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა არსებობდნენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOELEC: არასამთავრობო ორგანიზაციები - უნდა უზრუნველყონ არჩევნების სამართლიანობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, რას უნდა აკეთებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - უნდა უზრუნველყონ არჩევნების სამართლიანობა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა არსებობდნენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOCONS: არასამთავრობო ორგანიზაციები - უნდა გაუწიონ მოქალაქეებს უფასო იურიდული დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, რას უნდა აკეთებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - უნდა გაუწიონ მოქალაქეებს უფასო იურიდული დახმარება

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა არსებობდნენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CONTBUSS: არასამთავრობო ორგანიზაციები - უნდა აკონტროლებდნენ ბიზნეს-კომპანიების მუშაობას

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, რას უნდა აკეთებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - უნდა აკონტროლებდნენ ბიზნეს-კომპანიების მუშაობას

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა არსებობდნენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOCHAR: არასამთავრობო ორგანიზაციები - უნდა ეწეოდნენ ქველმოქმედებას

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, რას უნდა აკეთებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - უნდა ეწეოდნენ ქველმოქმედებას

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა არსებობდნენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOMEET: არასამთავრობო ორგანიზაციები - უნდა მოაწყონ შეხვედრები მოქალაქეებსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, რას უნდა აკეთებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - უნდა მოაწყონ შეხვედრები მოქალაქეებსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა არსებობდნენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOCONC: არასამთავრობო ორგანიზაციები - უნდა გაუწიონ მოქალაქეებს კონსულტაციები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, რას უნდა აკეთებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - უნდა გაუწიონ მოქალაქეებს კონსულტაციები მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარების გზების შესახებ

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა არსებობდნენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PROSERV: არასამთავრობო ორგანიზაციები - უნდა გაუწიონ მოქალაქეებს მომსახურება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, რას უნდა აკეთებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - უნდა გაუწიონ მოქალაქეებს მომსახურება, მაგალითად, პროფესიული სწავლება, ტრეინინგები და სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა არსებობდნენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOTHR: არასამთავრობო ორგანიზაციები - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, რას უნდა აკეთებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა არსებობდნენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GOVMON: არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - აკონტროლებენ მთავრობის მუშაობას

შეკითხვის ტექსტი: რეალურად, რას აკეთეებენ ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - აკონტროლებენ მთავრობის მუშაობას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NGOPRCIT: არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - იცავენ მოქალაქეთა უფლებებს

შეკითხვის ტექსტი: რეალურად, რას აკეთეებენ ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - იცავენ მოქალაქეთა უფლებებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NGOGUAEL: არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - უზრუნველყოფენ არჩევნების სამართლიანობას

შეკითხვის ტექსტი: რეალურად, რას აკეთეებენ ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - უზრუნველყოფენ არჩევნების სამართლიანობას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRLEGCN: არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - უფასო იურიდულ დახმარებას უწევენ მოქალაქეებს

შეკითხვის ტექსტი: რეალურად, რას აკეთეებენ ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - უფასო იურიდულ დახმარებას უწევენ მოქალაქეებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BUSMON: არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - აკონტროლებენ ბიზნეს-კომპანიების მუშაობას

შეკითხვის ტექსტი: რეალურად, რას აკეთეებენ ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - აკონტროლებენ ბიზნეს-კომპანიების მუშაობას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NGOCHA: არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - ეწევიან ქველმოქმედებას

შეკითხვის ტექსტი: რეალურად, რას აკეთეებენ ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - ეწევიან ქველმოქმედებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NGORGMT: არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - აწყობენ შეხვედრებს მოქალაქეებსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის

შეკითხვის ტექსტი: რეალურად, რას აკეთეებენ ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - აწყობენ შეხვედრებს მოქალაქეებსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NGCONSL: არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - უწევენ მოქალაქეებს კონსულტაციებს მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარების გზების შესახებ

შეკითხვის ტექსტი: რეალურად, რას აკეთეებენ ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - უწევენ მოქალაქეებს კონსულტაციებს მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარების გზების შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRSERVIC: არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - უწევენ მოქალაქეებს მომსახურებას

შეკითხვის ტექსტი: რეალურად, რას აკეთეებენ ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - უწევენ მოქალაქეებს მომსახურებას, მაგალითად, პროფესიული სწავლება, ტრეინინგები და სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NGOGRANT: არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - იღებენ გრანტებს საკუთარი წევრების კეთილდღეობასთვის

შეკითხვის ტექსტი: რეალურად, რას აკეთეებენ ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - იღებენ გრანტებს საკუთარი წევრების კეთილდღეობასთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NGODOTH: არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რეალურად, რას აკეთეებენ ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NGOEVA: როგორ შეაფასებდით არასამთავრობო ორგანიზაციების გავლენას საქართველოს განვითარებაზე?

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით არასამთავრობო ორგანიზაციების გავლენას საქართველოს განვითარებაზე? თქვენი აზრით, ეს გავლენა ამჟამად ...

პასუხები:
 • ცალსახად დადებითია
 • ძირითადად დადებითია
 • ძირითადად უარყოფითია
 • ცალსახად უარყოფითია
 • არანაირი გავლენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NGMOT: არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრების მიზანი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, რა მიზანი ამოძრავებს არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებს საქართველოში ამჟამად?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხის ვარიანტები: 'დაიცვან ხელისუფლების ინტერესები' და 'დაიცვან ოპოზიციის ინტერესები' დაჯგუფდა 'სხვა' ვარიანტთან.

პასუხები:
 • დაეხმარონ საქართველოს მოსახლეობას მის წინაშე მდგარი პრობლემების მოგვარებაში
 • ხელი შეუწყონ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში
 • ხელი შეუწყონ საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში
 • დაიცვან ადამიანის უფლებები საქართველოში
 • დაიცვან თავისი უცხოელი დამფინანსებლების ინტერესები საქართველოში
 • მიიღონ დაფინანსება, გრანტები
 • ხელი შეუწყონ დემოკრატიის, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას საქართველოში
 • უზრუნველყონ სამართლიანობა საქართველოში
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PROTPL: არასამთავრობო ორგანიზაციები იცავენ თუ არა - თქვენნაირი ხალხის ინტერესებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად, იცავენ თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - თქვენნაირი ხალხის ინტერესებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • ნაწილობრივ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PROTTRAD: არასამთავრობო ორგანიზაციები იცავენ თუ არა - ქართულ ტრადიციებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად, იცავენ თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - ქართულ ტრადიციებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • ნაწილობრივ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PROTINT: არასამთავრობო ორგანიზაციები იცავენ თუ არა - არასამთავრობო ორგანიზაციებში მომუშავე ხალხის ინტერესებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად, იცავენ თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - არასამთავრობო ორგანიზაციებში მომუშავე ხალხის ინტერესებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • ნაწილობრივ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PROTGOV: არასამთავრობო ორგანიზაციები იცავენ თუ არა - ხელისუფლების ინტერესებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად, იცავენ თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - ხელისუფლების ინტერესებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • ნაწილობრივ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PROTOPP: არასამთავრობო ორგანიზაციები იცავენ თუ არა - ოპოზიციის ინტერესებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად, იცავენ თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - ოპოზიციის ინტერესებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • ნაწილობრივ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PROTUSA: არასამთავრობო ორგანიზაციები იცავენ თუ არა - ამერიკის ინტერესებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად, იცავენ თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - ამერიკის ინტერესებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • ნაწილობრივ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PROTEU: არასამთავრობო ორგანიზაციები იცავენ თუ არა - ევროკავშირის ინტერესებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად, იცავენ თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - ევროკავშირის ინტერესებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • ნაწილობრივ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PROTRUS: არასამთავრობო ორგანიზაციები იცავენ თუ არა - რუსეთის ინტერესებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად, იცავენ თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში - რუსეთის ინტერესებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • ნაწილობრივ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTENG: ვინაა აქტიური - ვინც იცის ინგლისური და კომპიუტერი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამჟამად საქართველოში როგორი ადამიანები არიან ყველაზე აქტიურები არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში? - ვინც იცის ინგლისური და კომპიუტერი

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავითარი შეხება არ მაქვს ასეთ ხალხთან
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTHELP: ვინაა აქტიური - ვისაც ჩემნაირი ადამიანების დახმარება სურს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამჟამად საქართველოში როგორი ადამიანები არიან ყველაზე აქტიურები არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში? - ვისაც ჩემნაირი ადამიანების დახმარება სურს

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავითარი შეხება არ მაქვს ასეთ ხალხთან
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTGRAN: ვინაა აქტიური - „გრანტიჭამიები“

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამჟამად საქართველოში როგორი ადამიანები არიან ყველაზე აქტიურები არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში? - „გრანტიჭამიები“

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავითარი შეხება არ მაქვს ასეთ ხალხთან
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTIMPR: ვინაა აქტიური - ვინც ქვეყანაში მდგომარეობის გაუმჯობესებას ცდილობს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამჟამად საქართველოში როგორი ადამიანები არიან ყველაზე აქტიურები არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში? - ვინც ქვეყანაში მდგომარეობის გაუმჯობესებას ცდილობს

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავითარი შეხება არ მაქვს ასეთ ხალხთან
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTOPPO: ვინაა აქტიური - ოპოზიციის მხარდამჭერები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამჟამად საქართველოში როგორი ადამიანები არიან ყველაზე აქტიურები არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში? - ოპოზიციის მხარდამჭერები

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავითარი შეხება არ მაქვს ასეთ ხალხთან
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTGOV: ვინაა აქტიური - მთავრობის მხარდამჭერები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამჟამად საქართველოში როგორი ადამიანები არიან ყველაზე აქტიურები არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში? - მთავრობის მხარდამჭერები

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავითარი შეხება არ მაქვს ასეთ ხალხთან
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTPOKE: ვინაა აქტიური - ,,არამკითხე მოამბეები”

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამჟამად საქართველოში როგორი ადამიანები არიან ყველაზე აქტიურები არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში? - ,,არამკითხე მოამბეები”

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავითარი შეხება არ მაქვს ასეთ ხალხთან
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTPROB: ვინაა აქტიური - ვისაც საკუთარი პრობლემების მოგვარება უნდა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამჟამად საქართველოში როგორი ადამიანები არიან ყველაზე აქტიურები არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში? - ვისაც საკუთარი პრობლემების მოგვარება უნდა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავითარი შეხება არ მაქვს ასეთ ხალხთან
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTCAREE: ვინაა აქტიური - კარიერისტები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამჟამად საქართველოში როგორი ადამიანები არიან ყველაზე აქტიურები არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში? - კარიერისტები

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავითარი შეხება არ მაქვს ასეთ ხალხთან
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTCOMM: ვინაა აქტიური - თანამედროვე კომკავშირელები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამჟამად საქართველოში როგორი ადამიანები არიან ყველაზე აქტიურები არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში? - თანამედროვე კომკავშირელები

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავითარი შეხება არ მაქვს ასეთ ხალხთან
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTINTR: ვინაა აქტიური - ინტრიგნები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამჟამად საქართველოში როგორი ადამიანები არიან ყველაზე აქტიურები არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში? - ინტრიგნები

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავითარი შეხება არ მაქვს ასეთ ხალხთან
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTOTH: ვინაა აქტიური - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამჟამად საქართველოში როგორი ადამიანები არიან ყველაზე აქტიურები არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავითარი შეხება არ მაქვს ასეთ ხალხთან
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTACT: ენდობით/არ ენდობით ადამიანს, რომელიც აქტიურადაა ჩართული არ. ორგანიზაციების საქმიანობაში

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ადამიანს, რომელიც აქტიურადაა ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არავითარი შეხება არ მაქვს ასეთ ხალხთან
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ACQHELP: იცნობთ თუ არა ვინმეს, ვისაც არასამთავრობო დაეხმარა საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: იცნობთ თუ არა პირადად ვინმეს, ვისაც არასამთავრობო ორგანიზაცია დაეხმარა საქართველოში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • მე დამეხმარა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOBENEF: მეტი სარგებელი - თბილისში თუ რეგიონებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, სად უფრო მეტი სარგებელი მოაქვს თქვენნაირი ადამიანებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობას - თბილისში თუ რეგიონებში?

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • თბილისში
 • რეგიონებში
 • თბილისშიც და რეგიონებშიც ერთნაირად მოაქვს სარგებელი
 • არც თბილისში და არც რეგიონებში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BENENTRE: ყველაზე მეტ სარგებელი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან - მეწარმეები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ იღებს ყველაზე მეტ სარგებელს არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად საქართველოში? - მეწარმეები

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ
 • ყველა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BENPOLIT: ყველაზე მეტ სარგებელი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან - პოლიტიკოსები, მაღალჩინოსნები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ იღებს ყველაზე მეტ სარგებელს არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად საქართველოში? - პოლიტიკოსები, მაღალჩინოსნები

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ
 • ყველა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BENRICH: ყველაზე მეტ სარგებელი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან - მდიდრები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ იღებს ყველაზე მეტ სარგებელს არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად საქართველოში? - მდიდრები

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ
 • ყველა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BENORD: ყველაზე მეტ სარგებელი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან - რიგითი, ჩვეულებრივი ადამიანები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ იღებს ყველაზე მეტ სარგებელს არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად საქართველოში? - რიგითი, ჩვეულებრივი ადამიანები

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ
 • ყველა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BENPEOP: ყველაზე მეტ სარგებელი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან - თავად არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ იღებს ყველაზე მეტ სარგებელს არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად საქართველოში? - თავად არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლები

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ
 • ყველა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BENDON: ყველაზე მეტ სარგებელი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან - დამფინანსებლები, დამკვეთები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ იღებს ყველაზე მეტ სარგებელს არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად საქართველოში? - დამფინანსებლები, დამკვეთები

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ
 • ყველა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BENOTH: ყველაზე მეტ სარგებელი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ იღებს ყველაზე მეტ სარგებელს არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად საქართველოში? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ
 • ყველა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

POSEDU: არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია - განათლება / მეცნიერება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ სფეროებში უნდა ითვალისწინებდეს საქართველოს მთავრობა არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციას? - განათლება / მეცნიერება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთ სფეროში
 • ყველა სფეროში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

POSSOC: არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია - სოციალური დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ სფეროებში უნდა ითვალისწინებდეს საქართველოს მთავრობა არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციას? - სოციალური დაცვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთ სფეროში
 • ყველა სფეროში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

POSHEA: არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია - ჯანმრთელობის დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ სფეროებში უნდა ითვალისწინებდეს საქართველოს მთავრობა არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციას? - ჯანმრთელობის დაცვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთ სფეროში
 • ყველა სფეროში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

POSYOU: არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია - ახალგაზრდობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ სფეროებში უნდა ითვალისწინებდეს საქართველოს მთავრობა არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციას? - ახალგაზრდობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთ სფეროში
 • ყველა სფეროში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

POSCUL: არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია - კულტურა / სპორტი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ სფეროებში უნდა ითვალისწინებდეს საქართველოს მთავრობა არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციას? - კულტურა / სპორტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთ სფეროში
 • ყველა სფეროში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

POSHUR: არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია - ადამიანის უფლებების დაცვა / უმცირესობების უფლებები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ სფეროებში უნდა ითვალისწინებდეს საქართველოს მთავრობა არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციას? - ადამიანის უფლებების დაცვა / უმცირესობების უფლებები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთ სფეროში
 • ყველა სფეროში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

POSSCIV: არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია - სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ სფეროებში უნდა ითვალისწინებდეს საქართველოს მთავრობა არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციას? - სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთ სფეროში
 • ყველა სფეროში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

POSDEMO: არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია - დემოკრატია / კარგი მმართველობა / სამართლის უზენაესობა / არჩევნები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ სფეროებში უნდა ითვალისწინებდეს საქართველოს მთავრობა არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციას? - დემოკრატია / კარგი მმართველობა / სამართლის უზენაესობა / არჩევნები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთ სფეროში
 • ყველა სფეროში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

POSECO: არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია - ეკონომიკა / მეწარმეობა / ტურიზმი / დასაქმება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ სფეროებში უნდა ითვალისწინებდეს საქართველოს მთავრობა არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციას? - ეკონომიკა / მეწარმეობა / ტურიზმი / დასაქმება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთ სფეროში
 • ყველა სფეროში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

POSAGR: არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია - სოფლის მეურნეობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ სფეროებში უნდა ითვალისწინებდეს საქართველოს მთავრობა არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციას? - სოფლის მეურნეობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთ სფეროში
 • ყველა სფეროში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

POSMED: არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია - მედია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ სფეროებში უნდა ითვალისწინებდეს საქართველოს მთავრობა არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციას? - მედია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთ სფეროში
 • ყველა სფეროში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

POSECOL: არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია - ეკოლოგია / გარემოს დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ სფეროებში უნდა ითვალისწინებდეს საქართველოს მთავრობა არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციას? - ეკოლოგია / გარემოს დაცვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთ სფეროში
 • ყველა სფეროში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

POSCON: არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია - კონფლიქტების მოგვარება / დევნილთა საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ სფეროებში უნდა ითვალისწინებდეს საქართველოს მთავრობა არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციას? - კონფლიქტების მოგვარება / დევნილთა საკითხები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთ სფეროში
 • ყველა სფეროში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

POSPOL: არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია - საგარეო პოლიტიკა / ევროპული ინტეგრაცია / უსაფრთხოების პოლიტიკა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ სფეროებში უნდა ითვალისწინებდეს საქართველოს მთავრობა არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციას? - საგარეო პოლიტიკა / ევროპული ინტეგრაცია / უსაფრთხოების პოლიტიკა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთ სფეროში
 • ყველა სფეროში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

POSOTH: არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ სფეროებში უნდა ითვალისწინებდეს საქართველოს მთავრობა არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციას? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთ სფეროში
 • ყველა სფეროში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

STFORCE: ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით?

შეკითხვის ტექსტი: საბჭოთა კავშირის დროს არსებობდა „შაბათობა“, რომლის დროსაც მთავრობის ინიციატივით ყველა ერთად ასუფთავებდა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს. რას ფიქრობთ დღეს საქართველოში მსგავსი ღონისძიებების შესახებ? გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით?მოსაზრება 1: კიდევ კარგი, ხელისუფლება მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობას არ გვავალდებულებს. მოსაზრება 2: საქართველოში უკეთესი მდგომარეობა იქნებოდა, ხელისუფლება მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობას რომ გვავალდებულებდეს.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. კიდევ კარგი, ხელისუფლება მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობას არ გვავალდებულებს - სრულად ვეთანხმები, 2. კიდევ კარგი, ხელისუფლება მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობას არ გვავალდებულებს - ვეთანხმები, 3 საქართველოში უკეთესი მდგომარეობა იქნებოდა, ხელისუფლება მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობას რომ გვავალდებულებდეს - ვეთანხმები, 4. საქართველოში უკეთესი მდგომარეობა იქნებოდა, ხელისუფლება მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობას რომ გვავალდებულებდეს - სრულიად ვეთანხმები, 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც ' სრულად ვეთანხმები პირველ მოსაზრებას ' 3 და 4 - როგორც 'ვეთანხმები პირველ მოსაზრებას', 5 - არ ვიცი/უარი პასუხზე

პასუხები:
 • სრულად ვეთანხმები პირველ მოსაზრებას
 • ვეთანხმები პირველ მოსაზრებას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOFUND: არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება ამჟამად

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად ვინ აფინანსებს ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხის ვარიანტები: 'ჩვეულებრივი მოქალაქეები' და 'რუსეთი' დაჯგუფდა 'სხვა' ვარიანტთან.

პასუხები:
 • უცხოეთი
 • ამერიკა
 • საქართველოს მთავრობა
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები
 • ევროკავშირი
 • ქართველი ბიზნესმენები
 • უცხოელი ბიზნესმენები
 • ოპოზიცია
 • თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FUNGOV: არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა აფინანსებდეს - საქართველოს მთავრობა

შეკითხვის ტექსტი: და ვინ უნდა აფინანსებდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში? - საქართველოს მთავრობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ/არ არის საჭირო მათი დაფინანსება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FUNOPP: არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა აფინანსებდეს - ოპოზიცია

შეკითხვის ტექსტი: და ვინ უნდა აფინანსებდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში? - ოპოზიცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ/არ არის საჭირო მათი დაფინანსება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FUNBUSI: არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა აფინანსებდეს - ქართველი ბიზნესმენები

შეკითხვის ტექსტი: და ვინ უნდა აფინანსებდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში? - ქართველი ბიზნესმენები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ/არ არის საჭირო მათი დაფინანსება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FUNFBUS: არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა აფინანსებდეს - უცხოელი ბიზნესმენები

შეკითხვის ტექსტი: და ვინ უნდა აფინანსებდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში? - უცხოელი ბიზნესმენები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ/არ არის საჭირო მათი დაფინანსება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FUNCIT: არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა აფინანსებდეს - ჩვეულებრივი მოქალაქეები

შეკითხვის ტექსტი: და ვინ უნდა აფინანსებდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში? - ჩვეულებრივი მოქალაქეები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ/არ არის საჭირო მათი დაფინანსება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FUNFCN: არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა აფინანსებდეს - უცხოეთი

შეკითხვის ტექსტი: და ვინ უნდა აფინანსებდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში? - უცხოეთი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ/არ არის საჭირო მათი დაფინანსება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FUNUS: არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა აფინანსებდეს - ამერიკა

შეკითხვის ტექსტი: და ვინ უნდა აფინანსებდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში? - ამერიკა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ/არ არის საჭირო მათი დაფინანსება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FUNEU: არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა აფინანსებდეს - ევროკავშირი

შეკითხვის ტექსტი: და ვინ უნდა აფინანსებდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში? - ევროკავშირი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ/არ არის საჭირო მათი დაფინანსება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FUNRUSS: არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა აფინანსებდეს - რუსეთი

შეკითხვის ტექსტი: და ვინ უნდა აფინანსებდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში? - რუსეთი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ/არ არის საჭირო მათი დაფინანსება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FUNINT: არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა აფინანსებდეს - საერთაშორისო ორგანიზაციები

შეკითხვის ტექსტი: და ვინ უნდა აფინანსებდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში? - საერთაშორისო ორგანიზაციები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ/არ არის საჭირო მათი დაფინანსება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FUNNGO: არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა აფინანსებდეს - თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები

შეკითხვის ტექსტი: და ვინ უნდა აფინანსებდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში? - თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციების ორგანიზაციების წევრები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ/არ არის საჭირო მათი დაფინანსება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FUNOTH: არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა აფინანსებდეს - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: და ვინ უნდა აფინანსებდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ/არ არის საჭირო მათი დაფინანსება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

VOTEEU: დაუჭერდით თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: ხვალ რომ ტარდებოდეს რეფერენდუმი საქართველოს ევროკავშირში შესვლის შესახებ, პირადად თქვენ დაუჭერდით თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

პასუხები:
 • მხარს დავუჭერდი საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
 • არ დავუჭერდი მხარს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
 • არ მივიღებდი მონაწილეობას რეფერენდუმში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUSUPPD: ვეთანხმები/არ ვეთანხმები - ევროკავშირი ხელს უწყობს დემოკრატიის განვითარებას მის ფარგლებს გარეთ არსებულ ქვეყნებში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ევროკავშირი ხელს უწყობს დემოკრატიის განვითარებას მის ფარგლებს გარეთ არსებულ ქვეყნებში

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUSUPPE: ვეთანხმები/არ ვეთანხმები - ევროკავშირი ხელს შეუწყობს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ევროკავშირი ხელს შეუწყობს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPEACE: ვეთანხმები/არ ვეთანხმები - ევროკავშირი მშვიდობისა და უსაფრთხოების წყაროა ევროპაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ევროკავშირი მშვიდობისა და უსაფრთხოების წყაროა ევროპაში

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUTRAD: ვეთანხმები/არ ვეთანხმები - ევროკავშირი საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ევროკავშირი საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUEMPI: ვეთანხმები/არ ვეთანხმები - ევროკავშირი იმპერიის ახალი ფორმაა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ევროკავშირი იმპერიის ახალი ფორმაა

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUPROB: ვეთანხმები/არ ვეთანხმები - ევროკავშირის ქვეყნებს არანაკლები პრობლემები აქვთ, ვიდრე საქართველოს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ევროკავშირის ქვეყნებს არანაკლები პრობლემები აქვთ, ვიდრე საქართველოს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFTV: ინფორმაციის წყარო - ტელევიზიით

შეკითხვის ტექსტი: რეკლამას თუ არ ჩავთვლით, ყველაზე ხშირად რომელი წყაროებიდან იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მოქმედი კომპანიების საქმიანობის შესახებ? ტელევიზიით

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რეკლამის გარდა, ინფორმაციას არ ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFIN: ინფორმაციის წყარო - ინტერნეტით, სოციალური ქსელების გარდა

შეკითხვის ტექსტი: რეკლამას თუ არ ჩავთვლით, ყველაზე ხშირად რომელი წყაროებიდან იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მოქმედი კომპანიების საქმიანობის შესახებ? ინტერნეტით, სოციალური ქსელების გარდა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რეკლამის გარდა, ინფორმაციას არ ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFSOC: ინფორმაციის წყარო - სოციალური ქსელების მეშვეობით

შეკითხვის ტექსტი: რეკლამას თუ არ ჩავთვლით, ყველაზე ხშირად რომელი წყაროებიდან იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მოქმედი კომპანიების საქმიანობის შესახებ? სოციალური ქსელების მეშვეობით (მაგ., ფეისბუქი)

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რეკლამის გარდა, ინფორმაციას არ ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRAD: ინფორმაციის წყარო - რადიოთი

შეკითხვის ტექსტი: რეკლამას თუ არ ჩავთვლით, ყველაზე ხშირად რომელი წყაროებიდან იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მოქმედი კომპანიების საქმიანობის შესახებ? რადიოთი

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რეკლამის გარდა, ინფორმაციას არ ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFNEW: ინფორმაციის წყარო - გაზეთებიდან

შეკითხვის ტექსტი: რეკლამას თუ არ ჩავთვლით, ყველაზე ხშირად რომელი წყაროებიდან იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მოქმედი კომპანიების საქმიანობის შესახებ? გაზეთებიდან

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რეკლამის გარდა, ინფორმაციას არ ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFACQ: ინფორმაციის წყარო - ნაცნობებისგან

შეკითხვის ტექსტი: რეკლამას თუ არ ჩავთვლით, ყველაზე ხშირად რომელი წყაროებიდან იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მოქმედი კომპანიების საქმიანობის შესახებ? ნაცნობებისგან

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რეკლამის გარდა, ინფორმაციას არ ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFEMP: ინფორმაციის წყარო - კომპანიის თანამშრომლებისგან

შეკითხვის ტექსტი: რეკლამას თუ არ ჩავთვლით, ყველაზე ხშირად რომელი წყაროებიდან იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მოქმედი კომპანიების საქმიანობის შესახებ? კომპანიის თანამშრომლებისგან

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რეკლამის გარდა, ინფორმაციას არ ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFOTH: ინფორმაციის წყარო - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რეკლამას თუ არ ჩავთვლით, ყველაზე ხშირად რომელი წყაროებიდან იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მოქმედი კომპანიების საქმიანობის შესახებ? სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რეკლამის გარდა, ინფორმაციას არ ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMOWN: მეტი ინფორმაცია - კომპანიის მფლობელები

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა მეტი ინფორმაციის მიღებას საქართველოში მოღვაწე კომპანიების შესახებ, კერძოდ: ვინ არიან ამა თუ იმ კომპანიის მფლობელები/მეწილეები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMPPRO: მეტი ინფორმაცია - კომპანიის მოგება

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა მეტი ინფორმაციის მიღებას საქართველოში მოღვაწე კომპანიების შესახებ, კერძოდ: რამდენი იყო ამა თუ იმ კომპანიის მოგება გასულ წელს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMPTR: მეტი ინფორმაცია - როგორ ექცევა კომპანია თანამშრომლებს

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა მეტი ინფორმაციის მიღებას საქართველოში მოღვაწე კომპანიების შესახებ, კერძოდ: როგორ ექცევა კომპანია თანამშრომლებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMPCH: მეტი ინფორმაცია - ვის დაეხმარა კომპანია თავისი საქველმოქმდეო საქმიანობით

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა მეტი ინფორმაციის მიღებას საქართველოში მოღვაწე კომპანიების შესახებ, კერძოდ: ვის დაეხმარა კომპანია თავისი საქველმოქმდეო საქმიანობით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMPBEN: მეტი ინფორმაცია - როგორ შეარჩია კომპანიამ საქველმოქმედო დახმარების მიმღებები

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა მეტი ინფორმაციის მიღებას საქართველოში მოღვაწე კომპანიების შესახებ, კერძოდ: როგორ შეარჩია კომპანიამ საქველმოქმედო დახმარების მიმღებები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMPRGR: მეტი ინფორმაცია - რა პროგრამები განახორციელა კომპანიამ საზოგადოების საკეთილდღეოდ

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა მეტი ინფორმაციის მიღებას საქართველოში მოღვაწე კომპანიების შესახებ, კერძოდ: რა პროგრამები განახორციელა კომპანიამ საზოგადოების საკეთილდღეოდ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMPDEM: მეტი ინფორმაცია - რა ზიანს აყენებს კომპანია გარემოს

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა მეტი ინფორმაციის მიღებას საქართველოში მოღვაწე კომპანიების შესახებ, კერძოდ: რა ზიანს აყენებს კომპანია გარემოს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMPRES: მეტი ინფორმაცია - კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის რა პროგრამები განახორციელა კომპანიამ

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა მეტი ინფორმაციის მიღებას საქართველოში მოღვაწე კომპანიების შესახებ, კერძოდ: კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის რა პროგრამები განახორციელა კომპანიამ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

COMPQUA: მეტი ინფორმაცია - წარმოებული ან სარეალიზაციო პროდუქციის შემადგენლობა და ხარისხი

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა მეტი ინფორმაციის მიღებას საქართველოში მოღვაწე კომპანიების შესახებ, კერძოდ: პროდუქციის მწარმოებელი ან რეალიზატორი კომპანიის შემთხვევაში, როგორია წარმოებული ან სარეალიზაციო პროდუქციის შემადგენლობა და ხარისხი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMENV: კომპანიები ზრუნავენ გარემოზე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, შეიძლება თუ არა ითქვას ქართული კომპანიების შესახებ, რომ ისინი ზრუნავენ გარემოზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMUN: კომპანიები ზრუნავენ უმუშევართა დასაქმებაზე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, შეიძლება თუ არა ითქვას ქართული კომპანიების შესახებ, რომ ისინი ზრუნავენ უმუშევართა დასაქმებაზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMCH: კომპანიები ეწევიან ქველმოქმედებას

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, შეიძლება თუ არა ითქვას ქართული კომპანიების შესახებ, რომ ისინი ეწევიან ქველმოქმედებას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMRIGH: კომპანიები იცავენ საკუთარი თანამშრომლების უფლებებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, შეიძლება თუ არა ითქვას ქართული კომპანიების შესახებ, რომ ისინი იცავენ საკუთარი თანამშრომლების უფლებებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMTRA: კომპანიები ზრუნავენ ქართული ტრადიციების დაცვაზე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, შეიძლება თუ არა ითქვას ქართული კომპანიების შესახებ, რომ ისინი ზრუნავენ ქართული ტრადიციების დაცვაზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

COMECO: კომპანიები ზრუნავენ საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაზე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, შეიძლება თუ არა ითქვას ქართული კომპანიების შესახებ, რომ ისინი ზრუნავენ საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

COMBEN: კომპანიები მხოლოდ საკუთარ მოგებაზე ზრუნავენ

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, შეიძლება თუ არა ითქვას ქართული კომპანიების შესახებ, რომ ისინი მხოლოდ საკუთარ მოგებაზე ზრუნავენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMBEP: კომპანიები საზოგადოებისთვის სიკეთე მოაქვთ

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, შეიძლება თუ არა ითქვას ქართული კომპანიების შესახებ, რომ ისინი საზოგადოებისთვის სიკეთე მოაქვთ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

COMINT: კომპანიები ზრუნავან მომხმარებლების ინტერესებზე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, შეიძლება თუ არა ითქვას ქართული კომპანიების შესახებ, რომ ისინი ზრუნავან მომხმარებლების ინტერესებზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

COMPRO: კომპანიები მოგების მიღების მიზნით კორუფციულ გარიგებებში შედიან მთავრობასთან

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, შეიძლება თუ არა ითქვას ქართული კომპანიების შესახებ, რომ ისინი მოგების მიღების მიზნით კორუფციულ გარიგებებში შედიან მთავრობასთან?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

KEYAD: გადამწყვეტი ფაქტორი - რომლის რეკლამაც უფრო მომწონს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ უნდა გააკეთოთ არჩევანი ორ მსგავს პროდუქტს შორის, რომელთა ხარისხი და ფასი არ განსხვავდება. რომელი ფაქტორები იქნება გადამწყვეტი, თუ რომელ პროდუქტს შეიძენთ? - რომლის რეკლამაც უფრო მომწონს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რომელიც ხელში მომხვდება / არ მივაქცევ ყურადღებას / სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

KEYPAC: გადამწყვეტი ფაქტორი - რომელსაც უფრო მიმზიდველი შეფუთვა ან გაფორმება აქვს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ უნდა გააკეთოთ არჩევანი ორ მსგავს პროდუქტს შორის, რომელთა ხარისხი და ფასი არ განსხვავდება. რომელი ფაქტორები იქნება გადამწყვეტი, თუ რომელ პროდუქტს შეიძენთ? - რომელსაც უფრო მიმზიდველი შეფუთვა ან გაფორმება აქვს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რომელიც ხელში მომხვდება / არ მივაქცევ ყურადღებას / სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

KEYPROG: გადამწყვეტი ფაქტორი - რომელიც წარმოებულია საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ უნდა გააკეთოთ არჩევანი ორ მსგავს პროდუქტს შორის, რომელთა ხარისხი და ფასი არ განსხვავდება. რომელი ფაქტორები იქნება გადამწყვეტი, თუ რომელ პროდუქტს შეიძენთ? - რომელიც წარმოებულია საქართველოში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რომელიც ხელში მომხვდება / არ მივაქცევ ყურადღებას / სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

KEYPROA: გადამწყვეტი ფაქტორი - რომელიც წარმოებულია საზღვარგარეთ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ უნდა გააკეთოთ არჩევანი ორ მსგავს პროდუქტს შორის, რომელთა ხარისხი და ფასი არ განსხვავდება. რომელი ფაქტორები იქნება გადამწყვეტი, თუ რომელ პროდუქტს შეიძენთ? - რომელიც წარმოებულია საზღვარგარეთ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რომელიც ხელში მომხვდება / არ მივაქცევ ყურადღებას / სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

KEYCHA: გადამწყვეტი ფაქტორი - რომლის მწარმოებელი კომპანიაც ცნობილია თავისი ქველმოქმედებით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ უნდა გააკეთოთ არჩევანი ორ მსგავს პროდუქტს შორის, რომელთა ხარისხი და ფასი არ განსხვავდება. რომელი ფაქტორები იქნება გადამწყვეტი, თუ რომელ პროდუქტს შეიძენთ? - რომლის მწარმოებელი კომპანიაც ცნობილია თავისი ქველმოქმედებით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რომელიც ხელში მომხვდება / არ მივაქცევ ყურადღებას / სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

KEYENV: გადამწყვეტი ფაქტორი - რომლის მწარმოებელი კომპანიაც ცნობილია იმით, რომ გარემოზე ზრუნავს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ უნდა გააკეთოთ არჩევანი ორ მსგავს პროდუქტს შორის, რომელთა ხარისხი და ფასი არ განსხვავდება. რომელი ფაქტორები იქნება გადამწყვეტი, თუ რომელ პროდუქტს შეიძენთ? - რომლის მწარმოებელი კომპანიაც ცნობილია იმით, რომ გარემოზე ზრუნავს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რომელიც ხელში მომხვდება / არ მივაქცევ ყურადღებას / სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

KEYRELA: გადამწყვეტი ფაქტორი - რომელიც წარმოებულია იმ კომპანიის მიერ, სადაც ჩემი ახლობელი მუშაობს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ უნდა გააკეთოთ არჩევანი ორ მსგავს პროდუქტს შორის, რომელთა ხარისხი და ფასი არ განსხვავდება. რომელი ფაქტორები იქნება გადამწყვეტი, თუ რომელ პროდუქტს შეიძენთ? - რომელიც წარმოებულია იმ კომპანიის მიერ, სადაც ჩემი ახლობელი მუშაობს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რომელიც ხელში მომხვდება / არ მივაქცევ ყურადღებას / სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

KEYEMP: გადამწყვეტი ფაქტორი - რომელიც წარმოებულია ისეთი კომპანიის მიერ, სადაც თანამშრომლებს უკეთესი სამუშაო პირობები აქვთ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ უნდა გააკეთოთ არჩევანი ორ მსგავს პროდუქტს შორის, რომელთა ხარისხი და ფასი არ განსხვავდება. რომელი ფაქტორები იქნება გადამწყვეტი, თუ რომელ პროდუქტს შეიძენთ? - რომელიც წარმოებულია ისეთი კომპანიის მიერ, სადაც თანამშრომლებს უკეთესი სამუშაო პირობები აქვთ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რომელიც ხელში მომხვდება / არ მივაქცევ ყურადღებას / სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

KEYCORR: გადამწყვეტი ფაქტორი - რომლის მწარმოებელი კომპანიაც არასოდეს ყოფილა კორუფციული გარიგების მონაწილე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ უნდა გააკეთოთ არჩევანი ორ მსგავს პროდუქტს შორის, რომელთა ხარისხი და ფასი არ განსხვავდება. რომელი ფაქტორები იქნება გადამწყვეტი, თუ რომელ პროდუქტს შეიძენთ? - რომლის მწარმოებელი კომპანიაც არასოდეს ყოფილა კორუფციული გარიგების მონაწილე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რომელიც ხელში მომხვდება / არ მივაქცევ ყურადღებას / სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

KEYGOOD: გადამწყვეტი ფაქტორი - რომელიც წარმოებულია ისეთი კომპანიის მიერ, რომელიც საზოგადოებისთვის საკეთილდღეო პროგრამებს ახორციელებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ უნდა გააკეთოთ არჩევანი ორ მსგავს პროდუქტს შორის, რომელთა ხარისხი და ფასი არ განსხვავდება. რომელი ფაქტორები იქნება გადამწყვეტი, თუ რომელ პროდუქტს შეიძენთ? - რომელიც წარმოებულია ისეთი კომპანიის მიერ, რომელიც საზოგადოებისთვის საკეთილდღეო პროგრამებს ახორციელებს (მაგალითად, სკოლების და გზების რემონტი, ჯანდაცვა)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რომელიც ხელში მომხვდება / არ მივაქცევ ყურადღებას / სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

KEYADV: გადამწყვეტი ფაქტორი - რასაც ახლობელი მირჩევს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ უნდა გააკეთოთ არჩევანი ორ მსგავს პროდუქტს შორის, რომელთა ხარისხი და ფასი არ განსხვავდება. რომელი ფაქტორები იქნება გადამწყვეტი, თუ რომელ პროდუქტს შეიძენთ? - რასაც ახლობელი მირჩევს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რომელიც ხელში მომხვდება / არ მივაქცევ ყურადღებას / სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

KEYOTH: გადამწყვეტი ფაქტორი - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ უნდა გააკეთოთ არჩევანი ორ მსგავს პროდუქტს შორის, რომელთა ხარისხი და ფასი არ განსხვავდება. რომელი ფაქტორები იქნება გადამწყვეტი, თუ რომელ პროდუქტს შეიძენთ? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • რომელიც ხელში მომხვდება / არ მივაქცევ ყურადღებას / სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

REFSER: უარი თქვით პროდუქციის შეძენაზე/მომსახურებით სარგებლობაზე

შეკითხვის ტექსტი: ყოფილა თუ არა შემთხვევა, რომ მას შემდეგ, რაც გაიგეთ, რომ რომელიმე კომპანიამ თქვენთვის მიუღებელი რამ ჩაიდინა (მაგალითად, გარეულია კორუფციულ გარიგებებში, ან ზიანს აყენებს გარემოს), თქვენ უარი თქვით ამ კომპანიის პროდუქციის შეძენაზე, ან მისი მომსახურებით სარგებლობაზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • მინდოდა ამის გაკეთება/ მიფიქრია ამაზე, მაგრამ არ გავაკეთე
 • არაფერი მსგავსი არ მსმენია არცერთი კომპანიის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GCADV: კარგი კომპანია: კომპანიას მიმზიდველი სარეკლამო კამპანია აქვს

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვთ, თუ როგორი კომპანია წარმოადგენს კარგ კომპანიას. მოდით, წარმოვიდგინოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც ათი წელია, საქართველოს ბაზარზეა. კომპანია აწარმოებს ბევრი სახეობის საპონს ოჯახებისთვის, სასტუმროებისთვის, საავადმყოფოებისთვის და ა.შ. კომპანიის პროდუქცია იყიდება ყველა დიდ სუპერმარკეტსა და აფთიაქში. ბოლო წლების მანძილზე კომპანიის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 800 ათასი ლარია. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის რომელი სამი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, რათა ეს კომპანია კარგ კომპანიად ჩათვალოთ? - კომპანიას მიმზიდველი სარეკლამო კამპანია აქვს

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GCENV: კარგი კომპანია: კომპანია გარემოზე ზრუნავს

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვთ, თუ როგორი კომპანია წარმოადგენს კარგ კომპანიას. მოდით, წარმოვიდგინოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც ათი წელია, საქართველოს ბაზარზეა. კომპანია აწარმოებს ბევრი სახეობის საპონს ოჯახებისთვის, სასტუმროებისთვის, საავადმყოფოებისთვის და ა.შ. კომპანიის პროდუქცია იყიდება ყველა დიდ სუპერმარკეტსა და აფთიაქში. ბოლო წლების მანძილზე კომპანიის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 800 ათასი ლარია. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის რომელი სამი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, რათა ეს კომპანია კარგ კომპანიად ჩათვალოთ? - კომპანია გარემოზე ზრუნავს

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GCQUAL: კარგი კომპანია: კომპანია ხარისხიან პროდუქციას აწარმოებს

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვთ, თუ როგორი კომპანია წარმოადგენს კარგ კომპანიას. მოდით, წარმოვიდგინოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც ათი წელია, საქართველოს ბაზარზეა. კომპანია აწარმოებს ბევრი სახეობის საპონს ოჯახებისთვის, სასტუმროებისთვის, საავადმყოფოებისთვის და ა.შ. კომპანიის პროდუქცია იყიდება ყველა დიდ სუპერმარკეტსა და აფთიაქში. ბოლო წლების მანძილზე კომპანიის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 800 ათასი ლარია. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის რომელი სამი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, რათა ეს კომპანია კარგ კომპანიად ჩათვალოთ? - კომპანია ხარისხიან პროდუქციას აწარმოებს

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GCHON: კარგი კომპანია: კომპანიის ხელმძღვანელები პატიოსანი ადამიანები არიან

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვთ, თუ როგორი კომპანია წარმოადგენს კარგ კომპანიას. მოდით, წარმოვიდგინოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც ათი წელია, საქართველოს ბაზარზეა. კომპანია აწარმოებს ბევრი სახეობის საპონს ოჯახებისთვის, სასტუმროებისთვის, საავადმყოფოებისთვის და ა.შ. კომპანიის პროდუქცია იყიდება ყველა დიდ სუპერმარკეტსა და აფთიაქში. ბოლო წლების მანძილზე კომპანიის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 800 ათასი ლარია. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის რომელი სამი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, რათა ეს კომპანია კარგ კომპანიად ჩათვალოთ? - კომპანიის ხელმძღვანელები პატიოსანი ადამიანები არიან

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GCCAREM: კარგი კომპანია: კომპანია საკუთარ თანამშრომლებზე ზრუნავს

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვთ, თუ როგორი კომპანია წარმოადგენს კარგ კომპანიას. მოდით, წარმოვიდგინოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც ათი წელია, საქართველოს ბაზარზეა. კომპანია აწარმოებს ბევრი სახეობის საპონს ოჯახებისთვის, სასტუმროებისთვის, საავადმყოფოებისთვის და ა.შ. კომპანიის პროდუქცია იყიდება ყველა დიდ სუპერმარკეტსა და აფთიაქში. ბოლო წლების მანძილზე კომპანიის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 800 ათასი ლარია. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის რომელი სამი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, რათა ეს კომპანია კარგ კომპანიად ჩათვალოთ? - კომპანია საკუთარ თანამშრომლებზე ზრუნავს

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GCLOC: კარგი კომპანია: კომპანია ადგილობრივ ნედლეულს იყენებს წარმოებაში

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვთ, თუ როგორი კომპანია წარმოადგენს კარგ კომპანიას. მოდით, წარმოვიდგინოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც ათი წელია, საქართველოს ბაზარზეა. კომპანია აწარმოებს ბევრი სახეობის საპონს ოჯახებისთვის, სასტუმროებისთვის, საავადმყოფოებისთვის და ა.შ. კომპანიის პროდუქცია იყიდება ყველა დიდ სუპერმარკეტსა და აფთიაქში. ბოლო წლების მანძილზე კომპანიის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 800 ათასი ლარია. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის რომელი სამი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, რათა ეს კომპანია კარგ კომპანიად ჩათვალოთ? - კომპანია ადგილობრივ ნედლეულს იყენებს წარმოებაში

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GCGEOEM: კარგი კომპანია: კომპანია საქართველოს მოქალაქეებს ასაქმებს

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვთ, თუ როგორი კომპანია წარმოადგენს კარგ კომპანიას. მოდით, წარმოვიდგინოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც ათი წელია, საქართველოს ბაზარზეა. კომპანია აწარმოებს ბევრი სახეობის საპონს ოჯახებისთვის, სასტუმროებისთვის, საავადმყოფოებისთვის და ა.შ. კომპანიის პროდუქცია იყიდება ყველა დიდ სუპერმარკეტსა და აფთიაქში. ბოლო წლების მანძილზე კომპანიის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 800 ათასი ლარია. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის რომელი სამი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, რათა ეს კომპანია კარგ კომპანიად ჩათვალოთ? - კომპანია საქართველოს მოქალაქეებს ასაქმებს

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GCTAX: კარგი კომპანია: კომპანია პატიოსნად იხდის გადასახადებს

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვთ, თუ როგორი კომპანია წარმოადგენს კარგ კომპანიას. მოდით, წარმოვიდგინოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც ათი წელია, საქართველოს ბაზარზეა. კომპანია აწარმოებს ბევრი სახეობის საპონს ოჯახებისთვის, სასტუმროებისთვის, საავადმყოფოებისთვის და ა.შ. კომპანიის პროდუქცია იყიდება ყველა დიდ სუპერმარკეტსა და აფთიაქში. ბოლო წლების მანძილზე კომპანიის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 800 ათასი ლარია. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის რომელი სამი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, რათა ეს კომპანია კარგ კომპანიად ჩათვალოთ? - კომპანია პატიოსნად იხდის გადასახადებს

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GCINVS: კარგი კომპანია: კომპანია დაარსებულია უცხოელი ინვესტორ(ებ)ის მიერ

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვთ, თუ როგორი კომპანია წარმოადგენს კარგ კომპანიას. მოდით, წარმოვიდგინოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც ათი წელია, საქართველოს ბაზარზეა. კომპანია აწარმოებს ბევრი სახეობის საპონს ოჯახებისთვის, სასტუმროებისთვის, საავადმყოფოებისთვის და ა.შ. კომპანიის პროდუქცია იყიდება ყველა დიდ სუპერმარკეტსა და აფთიაქში. ბოლო წლების მანძილზე კომპანიის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 800 ათასი ლარია. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის რომელი სამი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, რათა ეს კომპანია კარგ კომპანიად ჩათვალოთ? - კომპანია დაარსებულია უცხოელი ინვესტორ(ებ)ის მიერ

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GCGEOC: კარგი კომპანია: კომპანიაში ჩადებულია მხოლოდ ქართული კაპიტალი

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვთ, თუ როგორი კომპანია წარმოადგენს კარგ კომპანიას. მოდით, წარმოვიდგინოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც ათი წელია, საქართველოს ბაზარზეა. კომპანია აწარმოებს ბევრი სახეობის საპონს ოჯახებისთვის, სასტუმროებისთვის, საავადმყოფოებისთვის და ა.შ. კომპანიის პროდუქცია იყიდება ყველა დიდ სუპერმარკეტსა და აფთიაქში. ბოლო წლების მანძილზე კომპანიის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 800 ათასი ლარია. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის რომელი სამი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, რათა ეს კომპანია კარგ კომპანიად ჩათვალოთ? - კომპანიაში ჩადებულია მხოლოდ ქართული კაპიტალი

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GCMODT: კარგი კომპანია: კომპანია თანამედროვე ტექნოლოგიებს ნერგავს საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვთ, თუ როგორი კომპანია წარმოადგენს კარგ კომპანიას. მოდით, წარმოვიდგინოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც ათი წელია, საქართველოს ბაზარზეა. კომპანია აწარმოებს ბევრი სახეობის საპონს ოჯახებისთვის, სასტუმროებისთვის, საავადმყოფოებისთვის და ა.შ. კომპანიის პროდუქცია იყიდება ყველა დიდ სუპერმარკეტსა და აფთიაქში. ბოლო წლების მანძილზე კომპანიის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 800 ათასი ლარია. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის რომელი სამი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, რათა ეს კომპანია კარგ კომპანიად ჩათვალოთ? - კომპანია თანამედროვე ტექნოლოგიებს ნერგავს საქართველოში

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GCPROF: კარგი კომპანია: კომპანიის თანამშრომლები თავისი საქმის პროფესიონალები არიან

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვთ, თუ როგორი კომპანია წარმოადგენს კარგ კომპანიას. მოდით, წარმოვიდგინოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც ათი წელია, საქართველოს ბაზარზეა. კომპანია აწარმოებს ბევრი სახეობის საპონს ოჯახებისთვის, სასტუმროებისთვის, საავადმყოფოებისთვის და ა.შ. კომპანიის პროდუქცია იყიდება ყველა დიდ სუპერმარკეტსა და აფთიაქში. ბოლო წლების მანძილზე კომპანიის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 800 ათასი ლარია. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის რომელი სამი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, რათა ეს კომპანია კარგ კომპანიად ჩათვალოთ? - კომპანიის თანამშრომლები თავისი საქმის პროფესიონალები არიან

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GCCHAR: კარგი კომპანია: კომპანია ახორციელებს საქველმოქმედო პროექტებს

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვთ, თუ როგორი კომპანია წარმოადგენს კარგ კომპანიას. მოდით, წარმოვიდგინოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც ათი წელია, საქართველოს ბაზარზეა. კომპანია აწარმოებს ბევრი სახეობის საპონს ოჯახებისთვის, სასტუმროებისთვის, საავადმყოფოებისთვის და ა.შ. კომპანიის პროდუქცია იყიდება ყველა დიდ სუპერმარკეტსა და აფთიაქში. ბოლო წლების მანძილზე კომპანიის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 800 ათასი ლარია. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის რომელი სამი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, რათა ეს კომპანია კარგ კომპანიად ჩათვალოთ? - კომპანია ახორციელებს საქველმოქმედო პროექტებს

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GCPUBG: კარგი კომპანია: კომპანია ახორციელებს საზოგადოებისთვის სასარგებლო პროექტებს

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვთ, თუ როგორი კომპანია წარმოადგენს კარგ კომპანიას. მოდით, წარმოვიდგინოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც ათი წელია, საქართველოს ბაზარზეა. კომპანია აწარმოებს ბევრი სახეობის საპონს ოჯახებისთვის, სასტუმროებისთვის, საავადმყოფოებისთვის და ა.შ. კომპანიის პროდუქცია იყიდება ყველა დიდ სუპერმარკეტსა და აფთიაქში. ბოლო წლების მანძილზე კომპანიის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 800 ათასი ლარია. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის რომელი სამი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, რათა ეს კომპანია კარგ კომპანიად ჩათვალოთ? - კომპანია ახორციელებს საზოგადოებისთვის სასარგებლო პროექტებს

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GCTRANS: კარგი კომპანია: კომპანიის საქმიანობა გამჭვირვალეა

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვთ, თუ როგორი კომპანია წარმოადგენს კარგ კომპანიას. მოდით, წარმოვიდგინოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც ათი წელია, საქართველოს ბაზარზეა. კომპანია აწარმოებს ბევრი სახეობის საპონს ოჯახებისთვის, სასტუმროებისთვის, საავადმყოფოებისთვის და ა.შ. კომპანიის პროდუქცია იყიდება ყველა დიდ სუპერმარკეტსა და აფთიაქში. ბოლო წლების მანძილზე კომპანიის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 800 ათასი ლარია. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის რომელი სამი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, რათა ეს კომპანია კარგ კომპანიად ჩათვალოთ? - კომპანიის საქმიანობა გამჭვირვალეა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GCCOR: კარგი კომპანია: კომპანია არასოდეს ყოფილა გახვეული კორუფციულ გარიგებაში

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვთ, თუ როგორი კომპანია წარმოადგენს კარგ კომპანიას. მოდით, წარმოვიდგინოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც ათი წელია, საქართველოს ბაზარზეა. კომპანია აწარმოებს ბევრი სახეობის საპონს ოჯახებისთვის, სასტუმროებისთვის, საავადმყოფოებისთვის და ა.შ. კომპანიის პროდუქცია იყიდება ყველა დიდ სუპერმარკეტსა და აფთიაქში. ბოლო წლების მანძილზე კომპანიის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 800 ათასი ლარია. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის რომელი სამი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, რათა ეს კომპანია კარგ კომპანიად ჩათვალოთ? - კომპანია არასოდეს ყოფილა გახვეული კორუფციულ გარიგებაში

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GCAFOR: კარგი კომპანია: ფასები კომპანიის პროდუქციაზე ხელმისაწვდომია

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვთ, თუ როგორი კომპანია წარმოადგენს კარგ კომპანიას. მოდით, წარმოვიდგინოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც ათი წელია, საქართველოს ბაზარზეა. კომპანია აწარმოებს ბევრი სახეობის საპონს ოჯახებისთვის, სასტუმროებისთვის, საავადმყოფოებისთვის და ა.შ. კომპანიის პროდუქცია იყიდება ყველა დიდ სუპერმარკეტსა და აფთიაქში. ბოლო წლების მანძილზე კომპანიის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 800 ათასი ლარია. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის რომელი სამი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, რათა ეს კომპანია კარგ კომპანიად ჩათვალოთ? - ფასები კომპანიის პროდუქციაზე ხელმისაწვდომია

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GCOTHR: კარგი კომპანია: სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვთ, თუ როგორი კომპანია წარმოადგენს კარგ კომპანიას. მოდით, წარმოვიდგინოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც ათი წელია, საქართველოს ბაზარზეა. კომპანია აწარმოებს ბევრი სახეობის საპონს ოჯახებისთვის, სასტუმროებისთვის, საავადმყოფოებისთვის და ა.შ. კომპანიის პროდუქცია იყიდება ყველა დიდ სუპერმარკეტსა და აფთიაქში. ბოლო წლების მანძილზე კომპანიის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 800 ათასი ლარია. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის რომელი სამი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, რათა ეს კომპანია კარგ კომპანიად ჩათვალოთ? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RLSMBUS: საქართველოს განვითარებაში კომპანიების როლი: მცირე ბიზნესი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვან ან უმნიშვნელო როლს თამაშობენ მსგავსი კომპანიები საქართველოს განვითარებაში? - მცირე ბიზნესი

შენიშვნა: მცირე ბიზნესი [დასაქმებულთა რ-ნობა ნაკლებია 20-ზე ან წლიური ბრუნვა არ აღემატება 0.5 მლნ. ლარს] ლალის გახსნილი აქვს სამკერვალო სახელოსნო, სადაც იგი თავად მუშაობს. ლალის გარდა, სახელოსნოში კიდევ ორი მკერავია დასაქმებული. ლალის სახელოსნოს შემოსავალი თვეში საშუალოდ 2000 ლარს შეადგენს. ეს თანხა ძირითადად შრომის ანაზღაურებაში, მასალების შესაძენად და საკერავი მანქანების რემონტში იხარჯება. ლალის სახელოსნო მცირე ბიზნესად ითვლება.

პასუხები:
 • ძალიან მნიშვნელოვან როლს
 • საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს
 • საშუალო როლს
 • საკმაოდ უმნიშვნელო როლს
 • ძალიან უმნიშვნელო, ან არავითარ როლს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RLMDBUS: საქართველოს განვითარებაში კომპანიების როლი: საშუალო ბიზნესი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვან ან უმნიშვნელო როლს თამაშობენ მსგავსი კომპანიები საქართველოს განვითარებაში? - საშუალო ბიზნესი

შენიშვნა: საშუალო ბიზნესი [საშუალო ბიზნესი: დასაქმებულთა რ-ნობა 20-100 კაცს შორის მერყეობს ან წლიური ბრუნვა უდრის 0.5-1.5 მლნ. ლარს] შპს ,,გზამშენის” ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს მუნიციპალური საავტომობილო გზების დაგება და არსებული გზების რემონტი. ,,გზამშენი” წელიწადში დაახლოებით 1 მლნ. ლარის შეკვეთებს ასრულებს. კომპანიაში 35 ადამიანია დასაქმებული სრულ განაკვეთზე. შპს ,,გზამშენი” საშუალო ზომის ბიზნესად ითვლება.

პასუხები:
 • ძალიან მნიშვნელოვან როლს
 • საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს
 • საშუალო როლს
 • საკმაოდ უმნიშვნელო როლს
 • ძალიან უმნიშვნელო, ან არავითარ როლს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RLLRBUS: საქართველოს განვითარებაში კომპანიების როლი: მსხვილი ბიზნესი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვან ან უმნიშვნელო როლს თამაშობენ მსგავსი კომპანიები საქართველოს განვითარებაში? - მსხვილი ბიზნესი

შენიშვნა: მსხვილი ბიზნესი [მსხვილი ბიზნესი: დასაქმებულთა რ-ნობა 100 კაცს აღემატება ან წლიური ბრუნვა აღემატება 1.5 მლნ. ლარს] სააქციო საზოგადოება ,,ცისარტყელა’’ ქვეყნის მასშტაბით საცალო ვაჭრობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქსელია, რომლის 20-მდე სავაჭრო წერტილში ჯამში 400 ადამიანი მუშაობს. ,,ცისარტყელას’’ წლიური შემოსავალი დაახლოებით 40 მლნ. ლარია. კომპანია მსხვილ ბიზნესად ითვლება.

პასუხები:
 • ძალიან მნიშვნელოვან როლს
 • საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს
 • საშუალო როლს
 • საკმაოდ უმნიშვნელო როლს
 • ძალიან უმნიშვნელო, ან არავითარ როლს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRDCSR: გსმენიათ თუ არა დღემდე კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა დღემდე კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ?

შენიშვნა: კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა განმარტებული იყო ბარათზე შემდეგნაირად - ბოლო პერიოდში სულ უფრო მეტი კომპანია გამოირჩევა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობით. მოკლედ რომ ვთქვათ,კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა გულისხმობს კომპანიის მიერ კანონმდებლობის მიღმა აღებულ პასუხისმგებლობას, იზრუნოს არა მხოლოდ საკუთარ ინტერესებზე, არამედ აგრეთვე საზოგადოებრივი პრობლემების გადაჭრაზე, გაჭირვებულების დახმარებაზე, გარემოს დაცვაზე, აგრეთვე - საკუთარ თანამშრომლებზე. ინერგება მოდელი, რომლის თანახმადაც ბიზნესი სულ უფრო დიდ როლს თამაშობს საზოგადოების განვითარებაში.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

COMCSR: არის საქართველოში კომპანიები, რომელთა საქმიანობაც კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობით ხასიათდება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, არის თუ არა ამჟამად საქართველოში კომპანიები, რომელთა საქმიანობაც კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობით ხასიათდება?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომელთაც სმენიათ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SMLBUSS: ვინ უნდა გაიზიაროს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა: მცირე ბიზნესი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი ტიპის კომპანიებს ან მეწარმეებს უნდა მოეთხოვებოდეს ყველაზე მეტად, იზიარებდნენ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპებს -- მსხვილ, საშუალო თუ წვრილ ბიზნესს? შეგახსენებთ, რომ კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობაში ვგულისხმობთ კომპანიის მიერ კანონმდებლობის მიღმა აღებულ პასუხისმგებლობას, იზრუნოს არა მხოლოდ საკუთარ ინტერესებზე, არამედ აგრეთვე საზოგადოებაზე - მცირე ბიზნესი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MEDBUSS: ვინ უნდა გაიზიაროს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა: საშუალო ბიზნესი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი ტიპის კომპანიებს ან მეწარმეებს უნდა მოეთხოვებოდეს ყველაზე მეტად, იზიარებდნენ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპებს -- მსხვილ, საშუალო თუ წვრილ ბიზნესს? შეგახსენებთ, რომ კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობაში ვგულისხმობთ კომპანიის მიერ კანონმდებლობის მიღმა აღებულ პასუხისმგებლობას, იზრუნოს არა მხოლოდ საკუთარ ინტერესებზე, არამედ აგრეთვე საზოგადოებაზე - საშუალო ბიზნესი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LRGBUSS: ვინ უნდა გაიზიაროს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა: მსხვილი ბიზნესი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი ტიპის კომპანიებს ან მეწარმეებს უნდა მოეთხოვებოდეს ყველაზე მეტად, იზიარებდნენ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპებს -- მსხვილ, საშუალო თუ წვრილ ბიზნესს? შეგახსენებთ, რომ კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობაში ვგულისხმობთ კომპანიის მიერ კანონმდებლობის მიღმა აღებულ პასუხისმგებლობას, იზრუნოს არა მხოლოდ საკუთარ ინტერესებზე, არამედ აგრეთვე საზოგადოებაზე - მსხვილი ბიზნესი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RSCLIENT: რატომ იღებენ კომპანიები სოც. პასუხისმგებლობას: მეტი კლიენტის მოზიდვას ცდილობს, ეს მისი რეკლამაა

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც კომპანია არის სოციალურად პასუხისმგებელი და საკუთარი მოგების გარდა საზოგადოების განვითარებაზეც ზრუნავს, თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა რატომ აკეთებს ის ამას? - მეტი კლიენტის მოზიდვას ცდილობს, ეს მისი რეკლამაა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RSRPUT: რატომ იღებენ კომპანიები სოც. პასუხისმგებლობას: ცდილობს, კარგი რეპუტაცია შეიქმნას

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც კომპანია არის სოციალურად პასუხისმგებელი და საკუთარი მოგების გარდა საზოგადოების განვითარებაზეც ზრუნავს, თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა რატომ აკეთებს ის ამას? - ცდილობს, კარგი რეპუტაცია შეიქმნას

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RSLAW: რატომ იღებენ კომპანიები სოც. პასუხისმგებლობას: ეს კანონის / მთავრობის მოთხოვნაა

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც კომპანია არის სოციალურად პასუხისმგებელი და საკუთარი მოგების გარდა საზოგადოების განვითარებაზეც ზრუნავს, თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა რატომ აკეთებს ის ამას? - ეს კანონის / მთავრობის მოთხოვნაა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RSNGO: რატომ იღებენ კომპანიები სოც. პასუხისმგებლობას: ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნაა

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც კომპანია არის სოციალურად პასუხისმგებელი და საკუთარი მოგების გარდა საზოგადოების განვითარებაზეც ზრუნავს, თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა რატომ აკეთებს ის ამას? - ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნაა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RSINORG: რატომ იღებენ კომპანიები სოც. პასუხისმგებლობას: ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნაა

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც კომპანია არის სოციალურად პასუხისმგებელი და საკუთარი მოგების გარდა საზოგადოების განვითარებაზეც ზრუნავს, თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა რატომ აკეთებს ის ამას? - ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნაა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RSPARTN: რატომ იღებენ კომპანიები სოც. პასუხისმგებლობას: ეს მისი უცხოელი პარტნიორების მოთხოვნაა

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც კომპანია არის სოციალურად პასუხისმგებელი და საკუთარი მოგების გარდა საზოგადოების განვითარებაზეც ზრუნავს, თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა რატომ აკეთებს ის ამას? - ეს მისი უცხოელი პარტნიორების მოთხოვნაა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RSECPR: რატომ იღებენ კომპანიები სოც. პასუხისმგებლობას: გულწრფელად სურს, მოაგვაროს მოსახლეობის წინაშე მდგარი ეკონომიკური პრობლემები

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც კომპანია არის სოციალურად პასუხისმგებელი და საკუთარი მოგების გარდა საზოგადოების განვითარებაზეც ზრუნავს, თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა რატომ აკეთებს ის ამას? - გულწრფელად სურს, მოაგვაროს მოსახლეობის წინაშე მდგარი ეკონომიკური პრობლემები

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RSEMPL: რატომ იღებენ კომპანიები სოც. პასუხისმგებლობას: ზრუნავს თანამშრომელთა კეთილდღეობაზე

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც კომპანია არის სოციალურად პასუხისმგებელი და საკუთარი მოგების გარდა საზოგადოების განვითარებაზეც ზრუნავს, თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა რატომ აკეთებს ის ამას? - ზრუნავს თანამშრომელთა კეთილდღეობაზე

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RSSOC: რატომ იღებენ კომპანიები სოც. პასუხისმგებლობას: ზრუნავს საზოგადოებაზე

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც კომპანია არის სოციალურად პასუხისმგებელი და საკუთარი მოგების გარდა საზოგადოების განვითარებაზეც ზრუნავს, თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა რატომ აკეთებს ის ამას? - ზრუნავს საზოგადოებაზე

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RSGOV: რატომ იღებენ კომპანიები სოც. პასუხისმგებლობას: უნდა, რომ მთავრობასთან უკეთესი ურთიერთობა ჰქონდეს

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც კომპანია არის სოციალურად პასუხისმგებელი და საკუთარი მოგების გარდა საზოგადოების განვითარებაზეც ზრუნავს, თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა რატომ აკეთებს ის ამას? - უნდა, რომ მთავრობასთან უკეთესი ურთიერთობა ჰქონდეს

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RSOTHR: რატომ იღებენ კომპანიები სოც. პასუხისმგებლობას: სხვა

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც კომპანია არის სოციალურად პასუხისმგებელი და საკუთარი მოგების გარდა საზოგადოების განვითარებაზეც ზრუნავს, თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა რატომ აკეთებს ის ამას? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RSNTBEN: რატომ არ იღებენ კომპანიები სოც. პასუხისმგებლობას: თვლის, რომ ეს მას სარგებელს არ მოუტანს

შეკითხვის ტექსტი: და თუ კომპანია არ არის სოციალურად პასუხისმგებელი, თქვენი აზრით, რატომ? - თვლის, რომ ეს მას სარგებელს არ მოუტანს

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RSNTINT: რატომ არ იღებენ კომპანიები სოც. პასუხისმგებლობას: თვლის, რომ ეს არ აინტერესებს ხალხს

შეკითხვის ტექსტი: და თუ კომპანია არ არის სოციალურად პასუხისმგებელი, თქვენი აზრით, რატომ? - თვლის, რომ ეს არ აინტერესებს ხალხს

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RSNTSUP: რატომ არ იღებენ კომპანიები სოც. პასუხისმგებლობას: მთავრობა ხელს არ უწყობს ბიზნესს ამაში

შეკითხვის ტექსტი: და თუ კომპანია არ არის სოციალურად პასუხისმგებელი, თქვენი აზრით, რატომ? - მთავრობა ხელს არ უწყობს ბიზნესს ამაში

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RSNTCON: რატომ არ იღებენ კომპანიები სოც. პასუხისმგებლობას: ეს ბიზნესის საქმე არ არის

შეკითხვის ტექსტი: და თუ კომპანია არ არის სოციალურად პასუხისმგებელი, თქვენი აზრით, რატომ? - ეს ბიზნესის საქმე არ არის

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RSNTFUN: რატომ არ იღებენ კომპანიები სოც. პასუხისმგებლობას: კომპანიას არ აქვს სათანადო სახსრები

შეკითხვის ტექსტი: და თუ კომპანია არ არის სოციალურად პასუხისმგებელი, თქვენი აზრით, რატომ? - კომპანიას არ აქვს სათანადო სახსრები

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RSNTOTHR: რატომ არ იღებენ კომპანიები სოც. პასუხისმგებლობას: სხვა

შეკითხვის ტექსტი: და თუ კომპანია არ არის სოციალურად პასუხისმგებელი, თქვენი აზრით, რატომ? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LNGSHRT: გრძელვადიანი vs. მოკლევადიანი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? 1: კომპანიებმა ისეთი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტები უნდა განახორციელონ, რომლებიც შედეგს გრძელვადიან პერსპექტივაში მოიტანს და ღრმა გავლენა ექნება საზოგადოების განვითარებაზე. 2: კომპანიებმა ისეთი საქველმოქმედო საქმიანობა უნდა განახორციელონ, რომლის შედეგადაც რაც შეიძლება სწრაფად დაეხმარებიან კონკრეტულ გაჭირვებულ ადამიანებს, თუნდაც ამ საქმიანობის გავლენა საზოგადოებაზე არ იყოს განსაკუთრებით ღრმა.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. გრძელვადიანი პროექტები - სრულიად ვეთანხმები 2. გრძელვადიანი პროექტები - ვეთანხმები 3. მოკლევადიანი პროექტები - ვეთანხმები 4. მოკლევადიანი პროექტები - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'გრძელვადიანი პროექტები' 3 და 4 - როგორც 'მოკლევადიანი პროექტები ', 5 - არ ვიცი / უარი პასუხზე

პასუხები:
 • გრძელვადიანი პროექტები
 • მოკლევადიანი პროექტები
 • არ ვიცი

PERPPL: ვინ უნდა დაარწმუნოს ქართული კომპანიები: ხალხმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, ვინ უნდა დაარწმუნოს ქართული კომპანიები, რომ მათ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტები განახორციელონ? - ხალხმა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • კომპანიების ხელმძღვანელობა თავად უნდა იყოს ამით დაინტერესებული
 • არ უნდა იყოს საჭირო კომპანიების დარწმუნება ამაში / არავინ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PERNGO: ვინ უნდა დაარწმუნოს ქართული კომპანიები: არასამთავრობო ორგანიზაციებმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, ვინ უნდა დაარწმუნოს ქართული კომპანიები, რომ მათ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტები განახორციელონ? - არასამთავრობო ორგანიზაციებმა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • კომპანიების ხელმძღვანელობა თავად უნდა იყოს ამით დაინტერესებული
 • არ უნდა იყოს საჭირო კომპანიების დარწმუნება ამაში / არავინ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PEREMP: ვინ უნდა დაარწმუნოს ქართული კომპანიები: კომპანიების რიგითმა თანამშრომლებმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, ვინ უნდა დაარწმუნოს ქართული კომპანიები, რომ მათ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტები განახორციელონ? - კომპანიების რიგითმა თანამშრომლებმა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • კომპანიების ხელმძღვანელობა თავად უნდა იყოს ამით დაინტერესებული
 • არ უნდა იყოს საჭირო კომპანიების დარწმუნება ამაში / არავინ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PERGOV: ვინ უნდა დაარწმუნოს ქართული კომპანიები: სახელმწიფომ

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, ვინ უნდა დაარწმუნოს ქართული კომპანიები, რომ მათ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტები განახორციელონ? - სახელმწიფომ

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • კომპანიების ხელმძღვანელობა თავად უნდა იყოს ამით დაინტერესებული
 • არ უნდა იყოს საჭირო კომპანიების დარწმუნება ამაში / არავინ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PEREU: ვინ უნდა დაარწმუნოს ქართული კომპანიები: ევროკავშირმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, ვინ უნდა დაარწმუნოს ქართული კომპანიები, რომ მათ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტები განახორციელონ? - ევროკავშირმა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • კომპანიების ხელმძღვანელობა თავად უნდა იყოს ამით დაინტერესებული
 • არ უნდა იყოს საჭირო კომპანიების დარწმუნება ამაში / არავინ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PERPART: ვინ უნდა დაარწმუნოს ქართული კომპანიები: კომპანიის უცხოელმა პარტნიორებმა / ინვესტორებმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, ვინ უნდა დაარწმუნოს ქართული კომპანიები, რომ მათ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტები განახორციელონ? - კომპანიის უცხოელმა პარტნიორებმა / ინვესტორებმა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • კომპანიების ხელმძღვანელობა თავად უნდა იყოს ამით დაინტერესებული
 • არ უნდა იყოს საჭირო კომპანიების დარწმუნება ამაში / არავინ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PEROTHR: ვინ უნდა დაარწმუნოს ქართული კომპანიები: სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, ვინ უნდა დაარწმუნოს ქართული კომპანიები, რომ მათ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტები განახორციელონ? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • კომპანიების ხელმძღვანელობა თავად უნდა იყოს ამით დაინტერესებული
 • არ უნდა იყოს საჭირო კომპანიების დარწმუნება ამაში / არავინ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRVARI: პრიორიტეტი: კომპანიამ მომხმარებელს მრავალფეროვანი არჩევანი უნდა შესთავაზოს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაიხსენოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც საპონს აწარმოებს. ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან, უპირველეს ყოვლისა რომლებს უნდა მიაქციოს კომპანიამ ყველაზე დიდი ყურადღება მომხმარებლებთან ურთიერთობისას? - კომპანიამ მომხმარებელს მრავალფეროვანი არჩევანი უნდა შესთავაზოს

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRPRICE: პრიორიტეტი: კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს შეძლებისდაგვარად ხელმისაწვდომი ფასები თავის პროდუქციაზე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაიხსენოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც საპონს აწარმოებს. ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან, უპირველეს ყოვლისა რომლებს უნდა მიაქციოს კომპანიამ ყველაზე დიდი ყურადღება მომხმარებლებთან ურთიერთობისას? - კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს შეძლებისდაგვარად ხელმისაწვდომი ფასები თავის პროდუქციაზე

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRLABL: პრიორიტეტი: პროდუქციაზე არსებული წარწერა უნდა ასახავდეს მის შემადგენლობას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაიხსენოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც საპონს აწარმოებს. ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან, უპირველეს ყოვლისა რომლებს უნდა მიაქციოს კომპანიამ ყველაზე დიდი ყურადღება მომხმარებლებთან ურთიერთობისას? - პროდუქციაზე არსებული წარწერა უნდა ასახავდეს მის შემადგენლობას

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRADS: პრიორიტეტი: კომპანიის მიერ გავრცელებულ რეკლამას მომხმარებელი შეცდომაში არ უნდა შეყავდეს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაიხსენოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც საპონს აწარმოებს. ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან, უპირველეს ყოვლისა რომლებს უნდა მიაქციოს კომპანიამ ყველაზე დიდი ყურადღება მომხმარებლებთან ურთიერთობისას? - კომპანიის მიერ გავრცელებულ რეკლამას მომხმარებელი შეცდომაში არ უნდა შეყავდეს

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRTIME: პრიორიტეტი: კომპანია დროულად და საფუძვლიანად უნდა პასუხობდეს მომხმარებლების კითხვებზე და პრეტენზიებზე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაიხსენოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც საპონს აწარმოებს. ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან, უპირველეს ყოვლისა რომლებს უნდა მიაქციოს კომპანიამ ყველაზე დიდი ყურადღება მომხმარებლებთან ურთიერთობისას? - კომპანია დროულად და საფუძვლიანად უნდა პასუხობდეს მომხმარებლების კითხვებზე და პრეტენზიებზე

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PROTHR: პრიორიტეტი: სხვა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაიხსენოთ კომპანია „ალოე“, რომელიც საპონს აწარმოებს. ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან, უპირველეს ყოვლისა რომლებს უნდა მიაქციოს კომპანიამ ყველაზე დიდი ყურადღება მომხმარებლებთან ურთიერთობისას? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ ორი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FRQINTR: ინტერნეტის მოხმარების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით? თქვენ სარგებლობთ ინტერნეტით ...

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი, რა არის ინტერნეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EMPLSIT: რესპონდენტის ძირითადი საქმიანობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება ამჟამად თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, მითხარით ის საქმიანობა, რომელიც თქვენთვის ძირითადია.

პასუხები:
 • ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ
 • ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ
 • ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ
 • ვარ უმუშევარი
 • ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით
 • ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით
 • ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და მუშაობა არ შემიძლია
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WORKTYP: მიმდინარე სამსახურის ტიპი და სამსახურში დაკავებული პოზიციის სტატუსი

შეკითხვის ტექსტი: მხოლოდ თქვენი ძირითადი სამსახურის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, რა უფრო შეესაბამება თქვენს სამსახურებრივ სტატუსს და სამსახურის ტიპს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული

პასუხები:
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი საშუალო ან დიდი ზომის ადგილობრივ კერძო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში.
 • ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის ჩათვლით.
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში.
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი მცირე ადგილობრივ საოჯახო ბიზნესში / საოჯახო საწარმოში.
 • ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული და მყავს დაქირავებული თანამშრომლები, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის ჩათვლით.
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი უცხოურ ან საერთაშორისო ბიზნეს-კომპანიაში ან ერთობლივ საწარმოში.
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი ადგილობრივ ან საერთაშორისო არასამთავრობო / არაკომერციულ ორგანიზაციაში.
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CSRPRG: აქვს თქვენს ორგანიზაციას კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამა, თუ ეს თქვენ არ გეხებათ?

შეკითხვის ტექსტი: აქვს თუ არა ამჟამად თქვენს ორგანიზაციას კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამა, თუ ეს თქვენ არ გეხებათ?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული

პასუხები:
 • გვაქვს
 • არ გვაქვს
 • არ გვეხება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MONYTOT: შინამეურნეობის ფულადი შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება თქვენი ოჯახის შემოსავალი? გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შემოსავლის ყველა წყარო, რაც თქვენი ოჯახის ყველა წევრს ჰქონდა გასულ თვეში.

პასუხები:
 • 1600 ლარზე მეტი
 • 1201 – 1600 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 501 – 800 ლარი
 • 301 – 500 ლარი
 • 181 - 300 ლარი
 • 180 ლარამდე
 • შემოსავლის გარეშე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ECONSTN: შინამეურნეობის ეკონომიკური მდგომარება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა უფრო კარგად აღწერს თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას?

პასუხები:
 • ფული არ გვყოფნის საკვებზე
 • ფული გვყოფნის მხოლოდ საკვებზე, მაგრამ არ გვყოფნის ტანსაცმელზე
 • ფული გვყოფნის საკვებზეც და ტანსაცმელზეც, მაგრამ არ გვაქვს საშუალება, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები
 • საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა
 • საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ყველაფერი, რაც გვჭირდება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESPEDU: რესპონდენტის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რომელი შეესაბამება თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი)', ' არასრული საშუალო განათლება', 'სრული საშუალო განათლება' დაჯგუფდა, როგორც 'საშუალო ან დაბალი'. ვარიანტები: 'არასრული უმაღლესი განათლება', 'უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის, მაგისტრის ან სპეციალისტის დიპლომი)' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა, როგორც 'საშუალოზე მაღალი'.

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LISTENO: უსმენდა თუ არა ვინმე სხვა ინტერვიუს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი და რესპონდენტის გარდა, შეეძლო თუ არა კიდევ ვინმეს რესპონდენტის პასუხების მოსმენა?

პასუხები:
 • დიახ, მთელი ინტერვიუს დროს
 • დიახ, უმეტესი დროის განმავლობაში
 • დიახ, ინტერვიუს მსვლელობის ნახევარზე ნაკლები დროის განმავლობაში
 • დიახ, სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში
 • არა

FRQDIST: რამდენად ხშირად შეუშალეს ხელი რესპონდენტს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად შეუშალეს ხელი რესპონდენტს ინტერვიუს მსვლელობისას – მაგალითად, მას მოუწია სატელეფონო ზარზე პასუხის გაცემა ან დარეკვა, ოჯახის წევრისთვის ან მეზობლისთვის რამის თქმა და ა.შ.?

პასუხები:
 • არასდროს
 • სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების)
 • არც ისე ბევრი კითხვის შემთხვევაში (დაახლოებით 10-დან 20-მდე)
 • საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში
 • კითხვების უმრავლესობის, ან ყველა კითხვის შემთხვევაში

FRQUNDST: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ ესმოდა, რას ეკითხებოდით?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ ესმოდა, რას ეკითხებოდით?

პასუხები:
 • არასდროს
 • სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების)
 • არც ისე ბევრი კითხვის შემთხვევაში (დაახლოებით 10-დან 20-მდე)
 • საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში
 • კითხვების უმრავლესობის, ან ყველა კითხვის შემთხვევაში

FRQSHCD: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ სურდა ბარათების გამოყენება (თავად წაკითხვა)?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ სურდა ბარათების გამოყენება (თავად წაკითხვა)?

პასუხები:
 • ასეთი რამ არ მომხდარა, რესპონდენტი სულ იყენებდა ბარათებს
 • მხოლოდ რამდენიმე ბარათის შემთხვევაში (10-ზე ნაკლების)
 • რამდენიმე ბარათის შემთხვევაში, მაგრამ არა ბევრის (ბარათების დაახლოებით 25%-ის)
 • ბარათების საკმაოდ დიდი რაოდენობის შემთხვევაში, თუმცა ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში
 • ბარათების ნახევარზე მეტის, ან ყველა ბარათის შემთხვევაში

RESPINL: რესპონდენტის ინტელექტის დონე

შეკითხვის ტექსტი: სკალაზე ‘1'-დან ‘5'-მდე, როგორ შეაფასებდით რესპონდენტის ინტელექტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ იყო ჭკვიანი
 • არც ისე ჭკვიანი
 • საშუალო
 • ჭკვიანი
 • ძალიან ჭკვიანი

RESPSINC: რესპონდენტის გულწრფელობის დონე

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით რესპონდენტის გულწრფელობას?

შენიშვნა: კითხვა 11-ბალიანი სკალიდან გადაიკოდა 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ იყო გულწრფელი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულიად გულწრფელი იყო

RESPTIR: რამდენად დაღლილი იყო რესპონდენტი ინტერვიუს ბოლოს?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად დაღლილი იყო რესპონდენტი ინტერვიუს ბოლოს?

შენიშვნა: კითხვა 11-ბალიანი სკალიდან გადაიკოდა 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ძალიან დაღლილი იყო
 • 2
 • 3
 • 4
 • საერთოდ არ იყო დაღლილი

INTNUM: რამდენი ადამიანი ესწრებოდა ინტერვიუს

შეკითხვის ტექსტი: ინტერვიუს ხანგრძლივობის უმეტეს დროზე თუ ვილაპარაკებთ, სულ რამდენი ადამიანი ესწრებოდა ინტერვიუს თქვენი და რესპონდენტის ჩათვლით?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

INTLANG: ინტერვიუს ენა

შეკითხვის ტექსტი: ინტერვიუს ენა

პასუხები:
 • აზერბაიჯანული
 • სომხური
 • ქართული

HHSIZE: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

HHASIZE: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

მოიძებნა: 277 შედეგი