სასამართლო ხელმისაწვდომობა, 2020

„სასამართლო რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერის“ პროექტის ფარგლებში, რომელსაც „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი“ (EMC) პარტნიორ ორგანიზაციებთან, „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან (IDFI) და „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრთან“ (CRRC-საქართველო) ერთად ახორციელებს, CRRC-საქართველომ ჩაატარა კვლევა, რომელიც ეხება სასამართლოს ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ასპექტსა და მოსახლეობის განწყობებს.

პასუხების ანალიზი

სასამართლო ხელმისაწვდომობა, 2020

„სასამართლო რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერის“ პროექტის ფარგლებში, რომელსაც „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი“ (EMC) პარტნიორ ორგანიზაციებთან, „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან (IDFI) და „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრთან“ (CRRC-საქართველო) ერთად ახორციელებს, CRRC-საქართველომ ჩაატარა კვლევა, რომელიც ეხება სასამართლოს ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ასპექტსა და მოსახლეობის განწყობებს.

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • ქალაქი
 • სოფელი

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში არსებული AGE ცვლადიდან.

პასუხები:
 • 18-34
 • 35-54
 • 55+

INTSTCRT: რამდენად გაინტერესებთ ის, რაც საქართველოს სასამართლოებში ხდება?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, რამდენად გაინტერესებთ ის, რაც საქართველოს სასამართლოებში ხდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ მაინტერესებს“, ხოლო კოდი ‘10’ შეესაბამება პასუხს „ძალიან მაინტერესებს“.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ მაინტერესებს
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან მაინტერესებს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

COURTWRK: როგორ მუშაობს ამჟამად საქართველოს სასამართლო სისტემა?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, როგორ მუშაობს ამჟამად საქართველოს სასამართლო სისტემა?

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • ცუდად
 • საშუალოდ
 • კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CRCHANGE: ბოლო 6 წლის განმავლობაში, სასამართლო სისტემა გაუმჯობესდა, იგივე დარჩა თუ გაუარესდა?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ბოლო 6 წლის განმავლობაში, სასამართლო სისტემა საქართველოში გაუმჯობესდა, იგივე დარჩა თუ გაუარესდა?

პასუხები:
 • გაუმჯობესდა
 • იგივე დარჩა
 • გაუარესდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CRTRUST: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით სასამართლოებს საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით სასამართლოებს საქართველოში?

შენიშვნა: პასუხის ვარინატები 'ნაწილობრივ ვენდობი' და 'ნაწილობრივ არ ვენდობი' დაჯგუფდა როგორც 'ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა'

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • სრულიად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CRINDEP: რამდენად თავისუფალია სასამართლო სისტემა პოლიტიკური გავლენებისგან?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად თავისუფალია ან არ არის თავისუფალი სასამართლო სისტემა პოლიტიკური გავლენებისგან?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის თავისუფალი
 • უფრო არ არის თავისუფალი, ვიდრე - კი
 • უფრო თავისუფალია, ვიდრე - არა
 • სრულიად თავისუფალია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CRACCES: რამდენად ხელმისაწვდომია სასამართლო სისტემა საქართველოში მცხოვრები ადამიანებისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, ყველაფრის გათვალისწინებით რამდენად ხელმისაწვდომია ან არ არის ხელმისაწვდომი სასამართლო სისტემა საქართველოში მცხოვრები ადამიანებისთვის? [იგულისხმება: ფინანსური, ტერიტორიული, ნდობის, დოკუმენტების შედგენის სირთულის და სხვა ნებისმიერი ბარიერის შემთხვევაში წარმოქმნილი ხელმისაწვდომობის პრობლემა]

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად ხელმისაწვდომია
 • სრულიად ხელმისაწვდომია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CVLDISP: საშუალოდ რამდენ ხანს გრძელდება სასამართლოში სამოქალაქო დავების განხილვა?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საშუალოდ რამდენ ხანს გრძელდება სასამართლოში შემდეგი ტიპის საქმეების განხილვა? სამოქალაქო დავების განხილვა - ნებისმიერი დავა კერძო პირებს შორის (მათ შორის როცა ერთი ან ორივე მხარე კომპანიაა), მაგალითად: საოჯახო და სამემკვიდრეო დავები (განქორწინება, შვილად აყვანა, მემკვიდრეობის მიღება), სახელშეკრულებო დავები (სესხები, ლიზინგი, განვადება და ა.შ) და სხვა.

პასუხები:
 • 0 - 5 თვე
 • 6 - 9 თვე
 • 10 - 11 თვე
 • 1 - 2 წელი
 • 3 წელი ან მეტი
 • გააჩნია კონკრეტულ შემთხვევას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ADMDISP: საშუალოდ რამდენ ხანს გრძელდება სასამართლოში ადმინისტრაციული დავების განხილვა?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საშუალოდ რამდენ ხანს გრძელდება სასამართლოში შემდეგი ტიპის საქმეების განხილვა? ადმინისტრაციული დავების განხილვა - ყველა ის დავა, სადაც მეორე მხარე არის სახელმწიფო ორგანო (გარდა სისხლისა), მაგალითად: საპატრულო ჯარიმები, საგადასახადო დავები, მერიის მიერ გაცემული ნებართვები და ა.შ

პასუხები:
 • 0 - 5 თვე
 • 6 - 9 თვე
 • 10 - 11 თვე
 • 1 - 2 წელი
 • 3 წელი ან მეტი
 • გააჩნია კონკრეტულ შემთხვევას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CRMPRC: საშუალოდ რამდენ ხანს გრძელდება სასამართლოში სისხლის სამართლის საქმეების განხილვა?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საშუალოდ რამდენ ხანს გრძელდება სასამართლოში შემდეგი ტიპის საქმეების განხილვა? სისხლის სამართლის საქმეების განხილვა - ნებისმიერი რამ რაც დანაშაულს შეეხება, მაგალითად: მკვლელობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, ნარკოტიკული დანაშაულები, ქრთამის აღება და ა.შ.

პასუხები:
 • 0 - 5 თვე
 • 6 - 9 თვე
 • 10 - 11 თვე
 • 1 - 2 წელი
 • 3 წელი ან მეტი
 • გააჩნია კონკრეტულ შემთხვევას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CREXPEN: თქვენნაირი ადამიანისთვის, რამდენად ძვირი ან იაფი ჯდება სასამართლოსთვის მიმართვა?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, თქვენნაირი ადამიანისთვის, რამდენად ძვირი ან იაფი ჯდება სასამართლოსთვის მიმართვა/სასამართლო პროცესში მონაწილეობა? (იგულისხმება: ადვოკატის მომსახურების ხარჯები, საპროცესო დოკუმენტების მომზადების ხარჯები, ექსპერტიზის ხარჯი, ბაჟი, მგზავრობის ხარჯი და ა.შ.)

პასუხები:
 • ძალიან იაფი
 • უფრო იაფი, ვიდრე ძვირი
 • უფრო ძვირი, ვიდრე იაფი
 • ძალიან ძვირი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CVCOST: სასამართლოში სამოქალაქო დავის წარმოების სავარაუდო ხარჯი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა სავარაუდო ხარჯებთან არის დაკავშირებული სასამართლო პროცესში მონაწილეობა სამოქალაქო დავებზე? (ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის მომსახურების ხარჯები, საპროცესო დოკუმენტების მომზადების ხარჯები, ექსპერტიზის ხარჯი, ბაჟი, მგზავრობის ხარჯი და ა.შ.)

პასუხები:
 • 0 – 99 ლარი
 • 100 – 499 ლარი
 • 500 – 999 ლარი
 • 1000 – 2999 ლარი
 • 3000 ლარი ან მეტი
 • სხვა
 • არანაირ ხარჯთან არ არის დაკავშირებული
 • გააჩნია კონკრეტულ შემთხვევას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ADMCOST: სასამართლოში ადმინისტრაციული დავის წარმოების სავარაუდო ხარჯი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა სავარაუდო ხარჯებთან არის დაკავშირებული სასამართლო პროცესში მონაწილეობა ადმინისტრაციულ დავებზე? (ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის მომსახურების ხარჯები, საპროცესო დოკუმენტების მომზადების ხარჯები, ექსპერტიზის ხარჯი, ბაჟი, მგზავრობის ხარჯი და ა.შ.)

პასუხები:
 • 0 – 99 ლარი
 • 100 – 499 ლარი
 • 500 – 999 ლარი
 • 1000 – 2999 ლარი
 • 3000 ლარი ან მეტი
 • სხვა
 • არანაირ ხარჯთან არ არის დაკავშირებული
 • გააჩნია კონკრეტულ შემთხვევას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CRMCOST: სასამართლოში სისხლის სამართლის საქმის წარმოების სავარაუდო ხარჯი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა სავარაუდო ხარჯებთან არის დაკავშირებული სასამართლო პროცესში მონაწილეობა სისხლის სამართლის საქმეებზე? (ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის მომსახურების ხარჯები, საპროცესო დოკუმენტების მომზადების ხარჯები, ექსპერტიზის ხარჯი, ბაჟი, მგზავრობის ხარჯი და ა.შ.)

პასუხები:
 • 0 – 99 ლარი
 • 100 – 499 ლარი
 • 500 – 999 ლარი
 • 1000 – 2999 ლარი
 • 3000 ლარი ან მეტი
 • სხვა
 • არანაირ ხარჯთან არ არის დაკავშირებული
 • გააჩნია კონკრეტულ შემთხვევას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HNCREXPN: სასამართლო მიმართვიანობაში ხელშემშლელი ფაქტორი: სასამართლო ხარჯები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს, რომ მიმართონ სასამართლოს? სასამართლო ხარჯები (ბაჟი, ადვოკატის ხარჯი, საპროცესო დოკუმენტები შედგენის ხარჯი, ექსპერტის ხარჯი და ა.შ.)

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HNHRDUR: სასამართლო მიმართვიანობაში ხელშემშლელი ფაქტორი: საქმის განხილვის ვადები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს, რომ მიმართონ სასამართლოს? საქმის განხილვის ვადები/ხანგრძლივობა

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HNCRLOC: სასამართლო მიმართვიანობაში ხელშემშლელი ფაქტორი: სასამართლოს ადგილმდებარეობა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს, რომ მიმართონ სასამართლოს? სასამართლოს ადგილმდებარეობა/ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HNDOCS: სასამართლო მიმართვიანობაში ხელშემშლელი ფაქტორი: დოკუმენტების მომზადება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს, რომ მიმართონ სასამართლოს? სასამართლოსთვის წარსადგენი დოკუმენტების მომზადება

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HNDIST: სასამართლო მიმართვიანობაში ხელშემშლელი ფაქტორი: სასამართლოსადმი უნდობლობა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს, რომ მიმართონ სასამართლოს? სასამართლოსადმი უნდობლობა

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HNLANG: სასამართლო მიმართვიანობაში ხელშემშლელი ფაქტორი: ქართული ენის კარგად არ ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს, რომ მიმართონ სასამართლოს? ქართული ენის საკმარისად კარგად არ ცოდნა

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HNSEX: სასამართლო მიმართვიანობაში ხელშემშლელი ფაქტორი: სქესი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს, რომ მიმართონ სასამართლოს? სქესი

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HNSCVL: სასამართლო მიმართვიანობაში ხელშემშლელი ფაქტორი: სოციალურად დაუცველის სტატუსი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს, რომ მიმართონ სასამართლოს? სოციალურად დაუცველის სტატუსი

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HNCULT: სასამართლო მიმართვიანობაში ხელშემშლელი ფაქტორი: კულტურული ფაქტორი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს, რომ მიმართონ სასამართლოს? ის რომ ზოგიერთი ჯგუფისთვის მიუღებელია დავის მოსაგვარებლად სასამართლოს ჩარევა (კულტურული ფაქტორი)

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

HNREVEG: სასამართლო მიმართვიანობაში ხელშემშლელი ფაქტორი: შურისძიების საფრთხე

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს, რომ მიმართონ სასამართლოს? შურისძიების საფრთხე (იგულისხმება: დამნაშავის მიერ მომავალში დაზარალებულზე შურისძიება)

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HNPNSH: სასამართლო მიმართვიანობაში ხელშემშლელი ფაქტორი: დამნაშავის შეცოდება, მოსალოდნელი მძიმე სასჯელის გამო

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს, რომ მიმართონ სასამართლოს? დაზარალებულის მიერ დამნაშავის შეცოდება, მოსალოდნელი მძიმე სასჯელის გამო

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ უშლის ხელს
 • ნაწილობრივ არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACCETHMN: სასამართლო ხელმისაწვდომობა: ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ხელმისაწვდომია ან არ არის ხელმისაწვდომი სასამართლო საქართველოში მცხოვრები შემდეგი ჯგუფებისთვის? ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად ხელმისაწვდომია
 • სრულიად ხელმისაწვდომია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACCETHGEO: სასამართლო ხელმისაწვდომობა: ეთნიკური ქართველი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ხელმისაწვდომია ან არ არის ხელმისაწვდომი სასამართლო საქართველოში მცხოვრები შემდეგი ჯგუფებისთვის? ეთნიკური ქართველი

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად ხელმისაწვდომია
 • სრულიად ხელმისაწვდომია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACCSEXMN: სასამართლო ხელმისაწვდომობა: სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ხელმისაწვდომია ან არ არის ხელმისაწვდომი სასამართლო საქართველოში მცხოვრები შემდეგი ჯგუფებისთვის? სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი (ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი)

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად ხელმისაწვდომია
 • სრულიად ხელმისაწვდომია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ACCHTRSX: სასამართლო ხელმისაწვდომობა: ჰეტეროსექსუალი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ხელმისაწვდომია ან არ არის ხელმისაწვდომი სასამართლო საქართველოში მცხოვრები შემდეგი ჯგუფებისთვის? ტრადიციული სექსუალური ორიენტაციის წარმომადგენელი - ჰეტეროსექსუალი

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად ხელმისაწვდომია
 • სრულიად ხელმისაწვდომია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ACCNORTH: სასამართლო ხელმისაწვდომობა: არამართლმადიდებელი ქრისტიანი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ხელმისაწვდომია ან არ არის ხელმისაწვდომი სასამართლო საქართველოში მცხოვრები შემდეგი ჯგუფებისთვის? არამართლმადიდებელი ქრისტიანი, რომელიმე სხვა რელიგიის წარმომადგენელი

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად ხელმისაწვდომია
 • სრულიად ხელმისაწვდომია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACCORTHD: სასამართლო ხელმისაწვდომობა: მართლმადიდებელი ქრისტიანი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ხელმისაწვდომია ან არ არის ხელმისაწვდომი სასამართლო საქართველოში მცხოვრები შემდეგი ჯგუფებისთვის? მართლმადიდებელი ქრისტიანი

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად ხელმისაწვდომია
 • სრულიად ხელმისაწვდომია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACCPLPDIS: სასამართლო ხელმისაწვდომობა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ხელმისაწვდომია ან არ არის ხელმისაწვდომი სასამართლო საქართველოში მცხოვრები შემდეგი ჯგუფებისთვის? შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად ხელმისაწვდომია
 • სრულიად ხელმისაწვდომია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACCSVAL: სასამართლო ხელმისაწვდომობა: სოციალურად დაუცველი პირი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ხელმისაწვდომია ან არ არის ხელმისაწვდომი სასამართლო საქართველოში მცხოვრები შემდეგი ჯგუფებისთვის? სოციალურად დაუცველი პირი

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად ხელმისაწვდომია
 • სრულიად ხელმისაწვდომია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACCWM: სასამართლო ხელმისაწვდომობა: ქალი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ხელმისაწვდომია ან არ არის ხელმისაწვდომი სასამართლო საქართველოში მცხოვრები შემდეგი ჯგუფებისთვის? ქალი

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად ხელმისაწვდომია
 • სრულიად ხელმისაწვდომია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACCMEN: სასამართლო ხელმისაწვდომობა: კაცი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ხელმისაწვდომია ან არ არის ხელმისაწვდომი სასამართლო საქართველოში მცხოვრები შემდეგი ჯგუფებისთვის? კაცი

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად არ არის ხელმისაწვდომი
 • ძირითადად ხელმისაწვდომია
 • სრულიად ხელმისაწვდომია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CRADDR: თუკი ადამიანი არ ენდობა სასამართლოს, საჭიროების შემთხვევაში მიმართავს თუ არა მას?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, თუკი საქართველოში მცხოვრები ადამიანი არ ენდობა სასამართლოს, საჭიროების შემთხვევაში მაინც მიმართავს თუ არა მას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESEXPN: მიზეზები, რის გამოც ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს: ძვირი ჯდება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც საქართველოში მცხოვრები ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს? სასამართლოს მომსახურება ძვირი ჯდება

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, თუკი ადამიანი არ ენდობა სასამართლოს, საჭიროების შემთხვევაშიც არ მიმართავდა მას.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESTIME: მიზეზები, რის გამოც ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს: საქმის განსახილვას დიდი ხანი სჭირდება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც საქართველოში მცხოვრები ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს? სასამართლოს დიდი ხანი სჭირდება საქმის განსახილველად

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, თუკი ადამიანი არ ენდობა სასამართლოს, საჭიროების შემთხვევაშიც არ მიმართავდა მას.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESTRUST: მიზეზები, რის გამოც ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს: არ ვენდობი სასამართლოს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც საქართველოში მცხოვრები ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს? არ ვენდობი სასამართლოს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, თუკი ადამიანი არ ენდობა სასამართლოს, საჭიროების შემთხვევაშიც არ მიმართავდა მას.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESNTFRE: მიზეზები, რის გამოც ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს: სასამართლო არ არის თავისუფალი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც საქართველოში მცხოვრები ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს? სასამართლო არ არის თავისუფალი გარე გავლენებისგან

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, თუკი ადამიანი არ ენდობა სასამართლოს, საჭიროების შემთხვევაშიც არ მიმართავდა მას.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESNTFAIR: მიზეზები, რის გამოც ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს: საქმეს სამართლიანად არ განიხილავენ

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც საქართველოში მცხოვრები ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს? არ მაქვს მოლოდინი, რომ სასამართლოში საქმეს სამართლიანად განიხილავენ

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, თუკი ადამიანი არ ენდობა სასამართლოს, საჭიროების შემთხვევაშიც არ მიმართავდა მას.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESJGPR: მიზეზები, რის გამოც ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს: მოსამართლეები არ არიან პროფესიონალები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც საქართველოში მცხოვრები ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს? მოსამართლეები არ არიან პროფესიონალები

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, თუკი ადამიანი არ ენდობა სასამართლოს, საჭიროების შემთხვევაშიც არ მიმართავდა მას.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESJGCON: მიზეზები, რის გამოც ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს: მოსამართლეები არ არიან კეთილსინდისიერები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც საქართველოში მცხოვრები ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს? მოსამართლეები არ არიან კეთილსინდისიერები

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, თუკი ადამიანი არ ენდობა სასამართლოს, საჭიროების შემთხვევაშიც არ მიმართავდა მას.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESTRACC: მიზეზები, რის გამოც ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს: არ არის ტერიტორიულად ხელმისაწვდომი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც საქართველოში მცხოვრები ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს? სასამართლო არ არის ტერიტორიულად ხელმისაწვდომი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, თუკი ადამიანი არ ენდობა სასამართლოს, საჭიროების შემთხვევაშიც არ მიმართავდა მას.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESREV: მიზეზები, რის გამოც ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს: შურისძიების საფრთხის გამო

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც საქართველოში მცხოვრები ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს? შურისძიების საფრთხის გამო (იგულისხმება: დამნაშავის მიერ მომავალში დაზარალებულზე შურისძიება)

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, თუკი ადამიანი არ ენდობა სასამართლოს, საჭიროების შემთხვევაშიც არ მიმართავდა მას.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESCLTFC: მიზეზები, რის გამოც ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს: კულტურული ფაქტორი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც საქართველოში მცხოვრები ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს? კულტურული ფაქტორი - ის რომ ზოგიერთი ჯგუფისთვის მიუღებელია დავის მოსაგვარებლად სასამართლოს ჩარევა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, თუკი ადამიანი არ ენდობა სასამართლოს, საჭიროების შემთხვევაშიც არ მიმართავდა მას.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESPUN: მიზეზები, რის გამოც ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს: დაზარალებულის მიერ დამნაშავის შეცოდება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც საქართველოში მცხოვრები ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს? დაზარალებულის მიერ დამნაშავის შეცოდება, მოსალოდნელი მძიმე სასჯელის გამო

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, თუკი ადამიანი არ ენდობა სასამართლოს, საჭიროების შემთხვევაშიც არ მიმართავდა მას.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESNCOTH: მიზეზები, რის გამოც ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს: სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც საქართველოში მცხოვრები ადამიანი არ მიმართავდა სასამართლოს? სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, თუკი ადამიანი არ ენდობა სასამართლოს, საჭიროების შემთხვევაშიც არ მიმართავდა მას.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

HRMED: გსმენიათ თუ არა მედიაციის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა მორიგების/დავის გადაწყვეტის შემდეგ ალტერნატიულ მექანიზმებზე? მედიაცია

პასუხები:
 • მსმენია
 • არ მსმენია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRARB: გსმენიათ თუ არა არბიტრაჟის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა მორიგების/დავის გადაწყვეტის შემდეგ ალტერნატიულ მექანიზმებზე? არბიტრაჟი

პასუხები:
 • მსმენია
 • არ მსმენია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

HRDIV: გსმენიათ თუ არა განრიდებს შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა მორიგების/დავის გადაწყვეტის შემდეგ ალტერნატიულ მექანიზმებზე? განრიდება

პასუხები:
 • მსმენია
 • არ მსმენია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRDMOTH: გსმენიათ თუ არა სხვა მექანიზმის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა მორიგების/დავის გადაწყვეტის შემდეგ ალტერნატიულ მექანიზმებზე? სხვა

პასუხები:
 • მსმენია
 • არ მსმენია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRLAS: გსმენიათ თუ არა სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

KNLASHP: იცით თუ არა, რა ტიპის დავებზე შეგიძლიათ გამოიყენოთ მათი დახმარება?

შეკითხვის ტექსტი: იცით თუ არა, რა ტიპის დავებზე შეგიძლიათ გამოიყენოთ მათი დახმარება?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სმენიათ სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურის შესახებ.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ADDLAS: პირადად თქვენ მიგიმართავთ თუ არა სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: პირადად თქვენ მიგიმართავთ თუ არა სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სმენიათ სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურის შესახებ.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LASHLPCNS: სახელმწიფო იურიდიული სამსახურისთვის მიმართვა: ადვოკატის კონსულტაცია

შეკითხვის ტექსტი: რისთვის მიმართეთ სახელმწიფო იურიდიულ სამსახურს? ადვოკატის კონსულტაციისთვის

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ მიუმართავთ სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LASHLPCRT: სახელმწიფო იურიდიული სამსახურისთვის მიმართვა: სასამართლოში წარმომადგენლობა

შეკითხვის ტექსტი: რისთვის მიმართეთ სახელმწიფო იურიდიულ სამსახურს? სასამართლოში წარმომადგენლობისთვის (ადვოკატის აყვანა სასამართლო პროცესებისთვის)

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ მიუმართავთ სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LASHLPDOC: სახელმწიფო იურიდიული სამსახურისთვის მიმართვა: იურიდიული დოკუმენტების შედგენაში დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: რისთვის მიმართეთ სახელმწიფო იურიდიულ სამსახურს? იურიდიული დოკუმენტების შედგენაში დახმარება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ მიუმართავთ სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LASHLPOTH: სახელმწიფო იურიდიული სამსახურისთვის მიმართვა: სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რისთვის მიმართეთ სახელმწიფო იურიდიულ სამსახურს? სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ მიუმართავთ სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRNGOLAS: გსმენიათ თუ არა არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრებზე?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა სხვა, არასახელმწიფო/არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრებზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRGYLA: რომელი არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრის შესახებ გსმენიათ? ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

შეკითხვის ტექსტი: კონკრეტულად რომელი არასახელმწიფო/არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრების შესახებ გსმენიათ? საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია - GYLA)

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი. რესპონდენტებს არ უკითხავდნენ პასუხის ვარიანტებს.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სმენიათ არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრების შესახებ.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

HRTI: რომელი არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრის შესახებ გსმენიათ? საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო

შეკითხვის ტექსტი: კონკრეტულად რომელი არასახელმწიფო/არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრების შესახებ გსმენიათ? საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო (თიაი - TI)

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი. რესპონდენტებს არ უკითხავდნენ პასუხის ვარიანტებს.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სმენიათ არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრების შესახებ.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

HRGDI: რომელი არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრის შესახებ გსმენიათ? საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა

შეკითხვის ტექსტი: კონკრეტულად რომელი არასახელმწიფო/არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრების შესახებ გსმენიათ? საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (ჯიდიაი - GDI)

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი. რესპონდენტებს არ უკითხავდნენ პასუხის ვარიანტებს.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სმენიათ არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრების შესახებ.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

HREMC: რომელი არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრის შესახებ გსმენიათ? ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი

შეკითხვის ტექსტი: კონკრეტულად რომელი არასახელმწიფო/არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრების შესახებ გსმენიათ? ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (იემსი - EMC)

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი. რესპონდენტებს არ უკითხავდნენ პასუხის ვარიანტებს.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სმენიათ არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრების შესახებ.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

HRHRC: რომელი არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრის შესახებ გსმენიათ? ადამიანის უფლებათა ცენტრი

შეკითხვის ტექსტი: კონკრეტულად რომელი არასახელმწიფო/არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრების შესახებ გსმენიათ? ადამიანის უფლებათა ცენტრი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი. რესპონდენტებს არ უკითხავდნენ პასუხის ვარიანტებს.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სმენიათ არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრების შესახებ.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

HRNOTH: რომელი არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრის შესახებ გსმენიათ? სხვა

შეკითხვის ტექსტი: კონკრეტულად რომელი არასახელმწიფო/არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრების შესახებ გსმენიათ? სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი. რესპონდენტებს არ უკითხავდნენ პასუხის ვარიანტებს.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სმენიათ არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრების შესახებ.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ADDNLAS: მიგიმართავთ თუ არა რომელიმე არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: პირადად თქვენ მიგიმართავთ თუ არა რომელიმე არასახელმწიფო/არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრისთვის?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სმენიათ არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრების შესახებ.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NLASHPCNS: რისთვის მიმართეთ ამ ცენტრს? ადვოკატის კონსულტაცია

შეკითხვის ტექსტი: რისთვის მიმართეთ ამ ცენტრს? ადვოკატის კონსულტაციისთვის

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ მიუმართავთ არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრებისთვის.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NLASHPCRT: რისთვის მიმართეთ ამ ცენტრს? სასამართლოში წარმომადგენლობა

შეკითხვის ტექსტი: რისთვის მიმართეთ ამ ცენტრს? სასამართლოში წარმომადგენლობისთვის (ადვოკატის აყვანა სასამართლო პროცესებისთვის)

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ მიუმართავთ არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრებისთვის.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NLASHPDOC: რისთვის მიმართეთ ამ ცენტრს? იურიდიული დოკუმენტების შედგენაში დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: რისთვის მიმართეთ ამ ცენტრს? იურიდიული დოკუმენტების შედგენაში დახმარება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ მიუმართავთ არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრებისთვის.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NLASHPOTH: რისთვის მიმართეთ ამ ცენტრს? სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რისთვის მიმართეთ ამ ცენტრს? სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ მიუმართავთ არასამთავრობო იურიდიული დახმარების ცენტრებისთვის.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LASTRUST: რომელს უფრო ენდობით?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურს უფრო ენდობით თუ სხვა, არასახელმწიფო/არასამთავრობო, იურიდიული დახმარების ცენტრებს?

პასუხები:
 • სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურს
 • არასამთავრობო იურიდული დახმარების ცენტრებს
 • ორივეს თანაბრად ვენდობი
 • არცერთს არ ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GONECRT: სასამართლოსთვის მიმართვიანობა ბოლო 6 წლის მანძილზე

შეკითხვის ტექსტი: მიგიმართავთ თუ არა სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WNTGOCRT: სასამართლოსთვის მიმართვის სურვილი ბოლო 6 წლის მანძილზე

შეკითხვის ტექსტი: გქონდათ თუ არა სურვილი რომ მიგემართათ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც არ თქვეს, რომ მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WLDADDCRT: მიმართავდით თუ არა სასამართლოს?

შეკითხვის ტექსტი: მომავალში რომ დაგჭირდეთ, მიმართავდით თუ არა სასამართლოს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც არ მიუმართავთ და არც სურვილი ჰქონიათ, რომ მიემართათ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DISPTYPE: სასამართლოში დავის ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: რა ტიპის დავა გქონდათ/გაქვთ სასამართლოში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • სამოქალაქო სამართლებრივი დავა
 • ადმინისტრაციული სამართლებრივი დავა
 • სისხლის სამართლებრივი დავა
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRSTATUS: სამართალწარმოებისას რესპონდენტის სტატუსი

შეკითხვის ტექსტი: სამართალწარმოებისას რა იყო/არის თქვენი სტატუსი?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • მოსარჩელე
 • მოპასუხე
 • მოწმე
 • ბრალდებული
 • დაზარალებული
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LAWUSE: სასამართლოში საქმის წარმოებისას ადვოკატის მომსახურებით სარგებლობა

შეკითხვის ტექსტი: სასამართლოში საქმის წარმოებისას სარგებლობდით/სარგებლობთ თუ არა ადვოკატის მომსახურებით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • დიახ, სახელმწიფო ადვოკატის მომსახურებით
 • დიახ, არასამთავრობო ადვოკატების მომსახურებით
 • დიახ, კერძო ადვოკატების მომსახურებით
 • არა, არ მისარგებლია ადვოკატის მომსახურებით
 • არ მისარგებლია, რადგან თავად ვარ ადვოკატი
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESMONEY: ადვოკატის მომსახურებით არ სარგებლობის მიზეზი: არ მქონდა საკმარისი თანხა ადვოკატის ასაყვანად

შეკითხვის ტექსტი: რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც არ ისარგებლეთ/არ სარგებლობთ ადვოკატის მომსახურებით? არ მქონდა საკმარისი თანხა ადვოკატის ასაყვანად

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის სამი ვარიანტი.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც მიმართეს სასამართლოს ბოლო 6 წლის მანძილზე და არ გამოუყენებიათ ადვოკატის მომსახურება.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESNOINF: ადვოკატის მომსახურებით არ სარგებლობის მიზეზი: არ მქონდა ინფორმაცია, როგორ ამეყვანა ადვოკატი

შეკითხვის ტექსტი: რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც არ ისარგებლეთ/არ სარგებლობთ ადვოკატის მომსახურებით? არ მქონდა ინფორმაცია, როგორ ამეყვანა ადვოკატი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის სამი ვარიანტი.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც მიმართეს სასამართლოს ბოლო 6 წლის მანძილზე და არ გამოუყენებიათ ადვოკატის მომსახურება.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESNOATT: ადვოკატის მომსახურებით არ სარგებლობის მიზეზი: ჩემს დასახლებულ პუნქტში არ არის/არ იყო ადვოკატი

შეკითხვის ტექსტი: რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც არ ისარგებლეთ/არ სარგებლობთ ადვოკატის მომსახურებით? ჩემს დასახლებულ პუნქტში არ არის/არ იყო ადვოკატი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის სამი ვარიანტი.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც მიმართეს სასამართლოს ბოლო 6 წლის მანძილზე და არ გამოუყენებიათ ადვოკატის მომსახურება.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESDISTRU: ადვოკატის მომსახურებით არ სარგებლობის მიზეზი: არ ვენდობი არცერთ ადვოკატს

შეკითხვის ტექსტი: რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც არ ისარგებლეთ/არ სარგებლობთ ადვოკატის მომსახურებით? არ ვენდობი არცერთ ადვოკატს

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის სამი ვარიანტი.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც მიმართეს სასამართლოს ბოლო 6 წლის მანძილზე და არ გამოუყენებიათ ადვოკატის მომსახურება.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESMYDEF: ადვოკატის მომსახურებით არ სარგებლობის მიზეზი: დამოუკიდებლად შემეძლო საკუთარი ინტერესების დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც არ ისარგებლეთ/არ სარგებლობთ ადვოკატის მომსახურებით? დამოუკიდებლად შემეძლო საკუთარი ინტერესების დაცვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის სამი ვარიანტი.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც მიმართეს სასამართლოს ბოლო 6 წლის მანძილზე და არ გამოუყენებიათ ადვოკატის მომსახურება.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESATOTH: ადვოკატის მომსახურებით არ სარგებლობის მიზეზი: სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც არ ისარგებლეთ/არ სარგებლობთ ადვოკატის მომსახურებით? სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის სამი ვარიანტი.
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც მიმართეს სასამართლოს ბოლო 6 წლის მანძილზე და არ გამოუყენებიათ ადვოკატის მომსახურება.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CRTTER: ტერიტორიულად რამდენად მარტივად ხელმისაწვდომია სასამართლო?

შეკითხვის ტექსტი: ტერიტორიულად რამდენად მარტივად ან რთულად ხელმისაწვდომი იყო/არის სასამართლო თქვენთვის?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • ძალიან რთულად ხელმისაწვდომი
 • უფრო რთულად ხელმისაწვდომი, ვიდრე მარტივად
 • უფრო მარტივად ხელმისაწვდომი, ვიდრე რთულად
 • ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DOCPREP: სასამართლოსთვის წარსადგენი დოკუმენტების მომზადება იყო...

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად რთული ან მარტივი იყო/არის სასამართლოსთვის წარსადგენი დოკუმენტების მომზადება?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • ძალიან რთული
 • უფრო რთული, ვიდრე მარტივი
 • უფრო მარტივი, ვიდრე რთული
 • ძალიან მარტივი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRLTIME: რა დრო დასჭირდა თქვენი სასამართლო პროცესის დასრულებას?

შეკითხვის ტექსტი: რა დრო დასჭირდა თქვენი სასამართლო პროცესის დასრულებას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • 0 -6 თვემდე
 • 7 – 12 თვემდე
 • 1 წელზე მეტი
 • პროცესი მიმდინარეა/ჯერ არ დასრულებულა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TREXPEN: რამდენი ლარი დაგეხარჯათ სასამართლოში საქმის წარმოებისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: დაახლოებით, რამდენი ლარი დაგეხარჯათ სასამართლოში საქმის წარმოებისთვის?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები. პასუხები გადაკოდილია ღია კითხვიდან ინტერვალურ სკალაზე.

პასუხები:
 • 100 ლარზე ნაკლები
 • 100 - 499 ლარი
 • 500 - 999 ლარი
 • 1000 - 2999 ლარი
 • 3000 ლარი ან მეტი
 • პროცესი მიმდინარეა/ჯერ არ დასრულებულა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ASSCASE: თქვენი საქმე სამართლიანად განიხილეს?

შეკითხვის ტექსტი: ფიქრობთ თუ არა, რომ თქვენი საქმე სამართლიანად განიხილეს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • პროცესი მიმდინარეა/ჯერ არ დასრულებულა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CASEOUTC: საქმის შედეგი

შეკითხვის ტექსტი: რა შედეგით დასრულდა თქვენი საქმე?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • საქმე ჩემს სასარგებლოდ დასრულდა
 • საქმე ჩემს სასარგებლოდ არ დასრულდა
 • საქმე მორიგებით დასრულდა
 • პროცესი მიმდინარეა/ჯერ არ დასრულებულა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LITEXPRT: როგორ შეაფასებდით სამართალწარმოებაში თქვენს გამოცდილებას?

შეკითხვის ტექსტი: საერთო ჯამში, როგორ შეაფასებდით სამართალწარმოებაში თქვენს გამოცდილებას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითად
 • უფრო უარყოფითად, ვიდრე დადებითად
 • უფრო დადებითად, ვიდრე უარყოფითად
 • ძალიან დადებითად
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMCREXPN: სასამართლოს ხელმისაწვდომობაში ხელშემშლელი ფაქტორები: სასამართლო ხარჯები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები სასამართლოს ხელმისაწვდომობას? სასამართლო ხარჯები (ბაჟი, ადვოკატის ხარჯი, საპროცესო დოკუმენტები შედგენის ხარჯი, ექსპერტის ხარჯი და ა.შ.)

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ძირითადად უშლის ხელს
 • ძირითადად არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMHRDUR: სასამართლოს ხელმისაწვდომობაში ხელშემშლელი ფაქტორები: საქმის განხილვის ვადები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები სასამართლოს ხელმისაწვდომობას? საქმის განხილვის ვადები/ხანგრძლივობა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ძირითადად უშლის ხელს
 • ძირითადად არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMCRLOC: სასამართლოს ხელმისაწვდომობაში ხელშემშლელი ფაქტორები: სასამართლოს ადგილმდებარეობა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები სასამართლოს ხელმისაწვდომობას? სასამართლოს ადგილმდებარეობა/ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ძირითადად უშლის ხელს
 • ძირითადად არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMDOCS: სასამართლოს ხელმისაწვდომობაში ხელშემშლელი ფაქტორები: დოკუმენტების მომზადება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები სასამართლოს ხელმისაწვდომობას? სასამართლოსთვის წარსადგენი დოკუმენტების მომზადება

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ძირითადად უშლის ხელს
 • ძირითადად არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMDIST: სასამართლოს ხელმისაწვდომობაში ხელშემშლელი ფაქტორები: სასამართლოსადმი უნდობლობა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები სასამართლოს ხელმისაწვდომობას? სასამართლოსადმი უნდობლობა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ძირითადად უშლის ხელს
 • ძირითადად არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMLANG: სასამართლოს ხელმისაწვდომობაში ხელშემშლელი ფაქტორები: ქართული ენის კარგად არ ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები სასამართლოს ხელმისაწვდომობას? ქართული ენის საკმარისად კარგად არ ცოდნა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ძირითადად უშლის ხელს
 • ძირითადად არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMSEX: სასამართლოს ხელმისაწვდომობაში ხელშემშლელი ფაქტორები: სქესი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები სასამართლოს ხელმისაწვდომობას? სქესი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ძირითადად უშლის ხელს
 • ძირითადად არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMSCVL: სასამართლოს ხელმისაწვდომობაში ხელშემშლელი ფაქტორები: სოციალურად დაუცველის სტატუსი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები სასამართლოს ხელმისაწვდომობას? სოციალურად დაუცველის სტატუსი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ძირითადად უშლის ხელს
 • ძირითადად არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMCULT: სასამართლოს ხელმისაწვდომობაში ხელშემშლელი ფაქტორები: კულტურული ფაქტორი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები სასამართლოს ხელმისაწვდომობას? ის რომ ზოგიერთი ჯგუფისთვის მიუღებელია დავის მოსაგვარებლად სასამართლოს ჩარევა (კულტურული ფაქტორი)

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ძირითადად უშლის ხელს
 • ძირითადად არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMREVEG: სასამართლოს ხელმისაწვდომობაში ხელშემშლელი ფაქტორები: შურისძიების საფრთხე

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები სასამართლოს ხელმისაწვდომობას? შურისძიების საფრთხე (იგულისხმება: დამნაშავის მიერ მომავალში დაზარალებულზე შურისძიება)

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ძირითადად უშლის ხელს
 • ძირითადად არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMPNSH: სასამართლოს ხელმისაწვდომობაში ხელშემშლელი ფაქტორები: დამნაშავის შეცოდება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით, რამდენად უშლის ან არ უშლის ხელს ეს ფაქტორები სასამართლოს ხელმისაწვდომობას? დაზარალებულის მიერ დამნაშავის შეცოდება, მოსალოდნელი მძიმე სასჯელის გამო

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე. რამდენიმე დავის შემთხვევაში ეკითხებოდნენ ბოლო დასრულებულ დავაზე. ხარჯებში იგულისხმება: ადვოკატის, ექსპერტიზის, მგზავრობის, თარჯიმნის, ბაჟის და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები.

პასუხები:
 • ძალიან უშლის ხელს
 • ძირითადად უშლის ხელს
 • ძირითადად არ უშლის ხელს
 • საერთოდ არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NADEXPN: რის გამო არ მიმართეთ სასამართლოს: სასამართლო ხარჯები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თითოეულ მათგანს რამდენად ჰქონდა ან არ ჰქონდა გავლენა თქვენს გადაწყვეტილებაზე, რომ არ მიმართეთ სასამართლოს? სასამართლო ხარჯები (ბაჟი, ადვოკატის ხარჯი, საპროცესო დოკუმენტები შედგენის ხარჯი, ექსპერტის ხარჯი და ა.შ.)

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰქონდათ სურვილი, მიემართათ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე, მაგრამ არ მიმართეს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად ჰქონდა გავლენა
 • დიდი გავლენა ჰქონდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NADHRDUR: რის გამო არ მიმართეთ სასამართლოს: საქმის განხილვის ვადები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თითოეულ მათგანს რამდენად ჰქონდა ან არ ჰქონდა გავლენა თქვენს გადაწყვეტილებაზე, რომ არ მიმართეთ სასამართლოს? საქმის განხილვის ვადები/ხანგრძლივობა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰქონდათ სურვილი, მიემართათ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე, მაგრამ არ მიმართეს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად ჰქონდა გავლენა
 • დიდი გავლენა ჰქონდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NADCRLOC: რის გამო არ მიმართეთ სასამართლოს: სასამართლოს ადგილმდებარეობა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თითოეულ მათგანს რამდენად ჰქონდა ან არ ჰქონდა გავლენა თქვენს გადაწყვეტილებაზე, რომ არ მიმართეთ სასამართლოს? სასამართლოს ადგილმდებარეობა/ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰქონდათ სურვილი, მიემართათ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე, მაგრამ არ მიმართეს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად ჰქონდა გავლენა
 • დიდი გავლენა ჰქონდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NADDOCS: რის გამო არ მიმართეთ სასამართლოს: დოკუმენტების მომზადება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თითოეულ მათგანს რამდენად ჰქონდა ან არ ჰქონდა გავლენა თქვენს გადაწყვეტილებაზე, რომ არ მიმართეთ სასამართლოს? სასამართლოსთვის წარსადგენი დოკუმენტების მომზადება

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰქონდათ სურვილი, მიემართათ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე, მაგრამ არ მიმართეს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად ჰქონდა გავლენა
 • დიდი გავლენა ჰქონდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NADDIST: რის გამო არ მიმართეთ სასამართლოს: სასამართლოსადმი უნდობლობა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თითოეულ მათგანს რამდენად ჰქონდა ან არ ჰქონდა გავლენა თქვენს გადაწყვეტილებაზე, რომ არ მიმართეთ სასამართლოს? სასამართლოსადმი უნდობლობა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰქონდათ სურვილი, მიემართათ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე, მაგრამ არ მიმართეს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად ჰქონდა გავლენა
 • დიდი გავლენა ჰქონდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NADLANG: რის გამო არ მიმართეთ სასამართლოს: ქართული ენის კარგად არ ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თითოეულ მათგანს რამდენად ჰქონდა ან არ ჰქონდა გავლენა თქვენს გადაწყვეტილებაზე, რომ არ მიმართეთ სასამართლოს? ქართული ენის საკმარისად კარგად არ ცოდნა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰქონდათ სურვილი, მიემართათ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე, მაგრამ არ მიმართეს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად ჰქონდა გავლენა
 • დიდი გავლენა ჰქონდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NADSEX: რის გამო არ მიმართეთ სასამართლოს: სქესი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თითოეულ მათგანს რამდენად ჰქონდა ან არ ჰქონდა გავლენა თქვენს გადაწყვეტილებაზე, რომ არ მიმართეთ სასამართლოს? სქესი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰქონდათ სურვილი, მიემართათ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე, მაგრამ არ მიმართეს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად ჰქონდა გავლენა
 • დიდი გავლენა ჰქონდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NADSCVL: რის გამო არ მიმართეთ სასამართლოს: სოციალურად დაუცველის სტატუსი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თითოეულ მათგანს რამდენად ჰქონდა ან არ ჰქონდა გავლენა თქვენს გადაწყვეტილებაზე, რომ არ მიმართეთ სასამართლოს? სოციალურად დაუცველის სტატუსი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰქონდათ სურვილი, მიემართათ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე, მაგრამ არ მიმართეს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად ჰქონდა გავლენა
 • დიდი გავლენა ჰქონდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NADCULT: რის გამო არ მიმართეთ სასამართლოს: კულტურული ფაქტორი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თითოეულ მათგანს რამდენად ჰქონდა ან არ ჰქონდა გავლენა თქვენს გადაწყვეტილებაზე, რომ არ მიმართეთ სასამართლოს? ის რომ ზოგიერთი ჯგუფისთვის მიუღებელია დავის მოსაგვარებლად სასამართლოს ჩარევა (კულტურული ფაქტორი)

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰქონდათ სურვილი, მიემართათ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე, მაგრამ არ მიმართეს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად ჰქონდა გავლენა
 • დიდი გავლენა ჰქონდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NADREVEG: რის გამო არ მიმართეთ სასამართლოს: შურისძიების საფრთხე

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თითოეულ მათგანს რამდენად ჰქონდა ან არ ჰქონდა გავლენა თქვენს გადაწყვეტილებაზე, რომ არ მიმართეთ სასამართლოს? შურისძიების საფრთხე (იგულისხმება: დამნაშავის მიერ მომავალში დაზარალებულზე შურისძიება)

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰქონდათ სურვილი, მიემართათ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე, მაგრამ არ მიმართეს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად ჰქონდა გავლენა
 • დიდი გავლენა ჰქონდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NADPNSH: რის გამო არ მიმართეთ სასამართლოს: დამნაშავის შეცოდება, მოსალოდნელი მძიმე სასჯელის გამო

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ფაქტორს და გთხოვთ მითხრათ, თითოეულ მათგანს რამდენად ჰქონდა ან არ ჰქონდა გავლენა თქვენს გადაწყვეტილებაზე, რომ არ მიმართეთ სასამართლოს? დაზარალებულის მიერ დამნაშავის შეცოდება, მოსალოდნელი მძიმე სასჯელის გამო

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰქონდათ სურვილი, მიემართათ სასამართლოსთვის ბოლო 6 წლის მანძილზე, მაგრამ არ მიმართეს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად არ ჰქონდა გავლენა
 • ძირითადად ჰქონდა გავლენა
 • დიდი გავლენა ჰქონდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RMARST: რესპონდენტის ოჯახური მდგომარეობა

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი ამჟამინდელი ოჯახური მდგომარეობა?

პასუხები:
 • არასდროს ვყოფილვარ ქორწინებაში
 • დაოჯახებული (სახელმწიფო რეგისტრაცია და/ან რელიგიური ცერემონია)
 • ცხოვრობს პარტნიორთან ერთად სამოქალაქო და რელიგიური ქორწინების გარეშე
 • განქორწინებული/დაშორებული
 • ქვრივი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ETHNIC: რესპონდენტის ეროვნება

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ რომელ ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'ქურთი ან იეზიდი' და 'აზერბაიჯანელი' გაერთიანდა 'სხვა ეროვნება'-ში.

პასუხები:
 • ქართველი
 • სომეხი
 • რუსი
 • სხვა კავკასიური ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი (აფხაზი, ლეკი, ოსი და სხვა)
 • აზერბაიჯანელი
 • ქურთი ან იეზიდი
 • სხვა ეროვნება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESPEDU: რესპონდენტის განათლება

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი დონე?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლების გარეშე', 'დაწყებითი განათლება', 'არასრული საშუალო განათლება', 'სრული საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც ' საშუალო ან დაბალი', არასრული უმაღლესი განათლება', 'უმაღლესი განათლება' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'.

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LAWEDU: გაქვთ თუ არა მიღებული იურიდიული განათლება?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა მიღებული იურიდიული განათლება?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UNEMPST: რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, შეარჩიეთ ის საქმიანობა, რომელიც თქვენთვის ძირითადია.

პასუხები:
 • ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ
 • ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ
 • ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ
 • ვარ უმუშევარი
 • ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით
 • ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით.
 • ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და მუშაობა არ შემიძლია.
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WRKFLD: რესპონდენტის დასაქმების სფერო

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, რომელ სფეროში მუშაობთ?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ მუშაობენ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით ან არიან თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით.

პასუხები:
 • განათლება
 • სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობა
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, საავტომობილო საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების შეკეთება
 • მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა
 • მშენებლობა
 • ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა, ფოსტა
 • სასტუმროები, რესტორნები ან კაფეები
 • ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა
 • მრეწველობა
 • ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე
 • ელექტრომომარაგება, გაზმომარაგება ან წყალმომარაგება
 • სამთო მრეწველობა
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EMPLSEC: რომელ სექტორში ხართ დასაქმებული?

შეკითხვის ტექსტი: რომელ სექტორში ხართ დასაქმებული?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ მუშაობენ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით ან არიან თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით.

პასუხები:
 • საჯარო სექტორი
 • კერძო სექტორი
 • არასამთავრობო სექტორი
 • საერთაშორისო ორგანიზაციაში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PERSIN: გასულ თვეში თქვენი პირადი ფულადი შემოსავალი

შეკითხვის ტექსტი: გასულ თვეში თქვენს პირად ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოცემულ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება თქვენი შემოსავალი?

პასუხები:
 • 2000 ლარზე მეტი
 • 1001 – 2000 ლარი
 • 801 – 1000 ლარი
 • 601 – 800 ლარი
 • 401 – 600 ლარი
 • 201 – 400 ლარი
 • 101 – 200 ლარი
 • 100 ლარამდე
 • შემოსავლის გარეშე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MONYTOT: ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულადი შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. თქვენი ოჯახის ყველა წევრის გასული თვის საერთო ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება ეს შემოსავალი?

პასუხები:
 • 2000 ლარზე მეტი
 • 1001 – 2000 ლარი
 • 801 – 1000 ლარი
 • 601 – 800 ლარი
 • 401 – 600 ლარი
 • 201 – 400 ლარი
 • 101 – 200 ლარი
 • 100 ლარამდე
 • შემოსავლის გარეშე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

STASIS: სახელმწიფო დახმარების მიღება

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, იღებთ თუ არა სახელმწიფოსგან რაიმე ტიპის ფულად დახმარებას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LGSTPN: რა სტატუსით იღებთ დახმარებას? ხანდაზმულობის პენსია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, რა სტატუსით იღებთ დახმარებას? ხანდაზმულობის პენსია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი
კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ იღებენ რაიმე ტიპის ფულად დახმარებას სახელმწიფოსგან.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LGSTPNSV: რა სტატუსით იღებთ დახმარებას? სოციალურად დაუცველი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, რა სტატუსით იღებთ დახმარებას? სოციალურად დაუცველი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი
კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ იღებენ რაიმე ტიპის ფულად დახმარებას სახელმწიფოსგან.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LGSTIDP: რა სტატუსით იღებთ დახმარებას? დევნილი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, რა სტატუსით იღებთ დახმარებას? დევნილი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი
კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ იღებენ რაიმე ტიპის ფულად დახმარებას სახელმწიფოსგან.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LGSTPWD: რა სტატუსით იღებთ დახმარებას? შშმ პირი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, რა სტატუსით იღებთ დახმარებას? შშმ პირი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი
კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ იღებენ რაიმე ტიპის ფულად დახმარებას სახელმწიფოსგან.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LGSTVET: რა სტატუსით იღებთ დახმარებას? ვეტერანი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, რა სტატუსით იღებთ დახმარებას? ვეტერანი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი
კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ იღებენ რაიმე ტიპის ფულად დახმარებას სახელმწიფოსგან.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LGSTCHL: რა სტატუსით იღებთ დახმარებას? მრავალშვილიანი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, რა სტატუსით იღებთ დახმარებას? მრავალშვილიანი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი
კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ იღებენ რაიმე ტიპის ფულად დახმარებას სახელმწიფოსგან.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LGSTOTH: რა სტატუსით იღებთ დახმარებას? სხვა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, რა სტატუსით იღებთ დახმარებას? სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი
კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ იღებენ რაიმე ტიპის ფულად დახმარებას სახელმწიფოსგან.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

HHSIZE: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი და მეტი

HHASIZE: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი და მეტი

მოიძებნა: 134 შედეგი