სიხშირის განაწილება (%)
შეამციროს8
იგივე დატოვოს 32
გაზარდოს48
არ ვიცი/უარი პასუხზე12

DEFBUDG: საქართველომ უნდა გაზარდოს, იგივე დატოვოს, თუ შეამციროს ეროვნულ თავდაცვაზე გამოყოფილი თანხა?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2017 წელს 670 მილიონ ლარს იღებს. ეს ქვეყნის მთლიანი ბიუჯეტის 6%-ია. თქვენი აზრით, საქართველომ უნდა გაზარდოს, იგივე დატოვოს, თუ შეამციროს ეროვნულ თავდაცვაზე გამოყოფილი თანხა?

პასუხები:
  • შეამციროს
  • იგივე დატოვოს
  • გაზარდოს
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2017 წლის აპრილი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2017 წლის აპრილი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.