სიხშირის განაწილება (%)
დასახელდა8
არ დასახელდა77
არ არსებობს დაბრკოლებები9
არ ვიცი/უარი პასუხზე7

BARRCAMP: არჩევნების დაბრკოლება - საჯარო მოხელეების კამპანია ერთი პარტიის სასარგებლოდ

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან რა არის, თუ საერთოდ არის ასეთი, სამი უმთავრესი დაბრკოლება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის საქართველოში? - საჯარო მოხელეების კამპანია ერთი პარტიის სასარგებლოდ

პასუხები:
  • დასახელდა
  • არ დასახელდა
  • არ არსებობს დაბრკოლებები
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BARRCAMP სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ივნისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ივნისი

პასუხების ანალიზი

  • აღნიშნული კვლევა დაფინანსებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას. ყურადღება მიაქციეთ, რომ "სვეტის" ცვლადებით შესაძლებელია მოსახლეობის ქვეჯგუფებზე დაკვირვება - თუ გსურთ, გაიგოთ რას ფიქრობს სხვადასხვა დასახლებული პუნქტის ტიპში ხალხი რომელიმე საკითხთან დაკავშირებით, სვეტში უნდა გამოიყენოთ SETTYPE ცვლადი, ხოლო სხვა ცვლადი - რიგში

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.