სიხშირის განაწილება (%)
სახელმწიფო პენსიის გაზრდა შეუძლებელია 7
სახელმწიფო პენსიის 200 ლარამდე გაზრდა 17
სახელმწიფო პენსიის 240 ლარამდე გაზრდა24
სახელმწიფო პენსიის 280 ლარამდე გაზრდა14
სახელმწიფო პენსიის 320 ლარამდე გაზრდა33
არ ვიცი/უარი პასუხზე3

REALPEN: ამჟამინდელი სახელმწიფო პენსიის (160 ლარი) რამდენით გაზრდა არის რეალისტური?

შეკითხვის ტექსტი: ამჟამად საქართველოში სახელმწიფო პენსია 160 ლარია. ამ ბარათის გამოყენებით და საქართველოს ამჟამინდელი ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, გთხოვთ, მითხრათ, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი მიგაჩნიათ ყველაზე რეალისტურად?

პასუხები:
 • სახელმწიფო პენსიის გაზრდა შეუძლებელია
 • სახელმწიფო პენსიის 200 ლარამდე გაზრდა
 • სახელმწიფო პენსიის 240 ლარამდე გაზრდა
 • სახელმწიფო პენსიის 280 ლარამდე გაზრდა
 • სახელმწიფო პენსიის 320 ლარამდე გაზრდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ივნისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ივნისი

პასუხების ანალიზი

 • აღნიშნული კვლევა დაფინანსებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას. ყურადღება მიაქციეთ, რომ "სვეტის" ცვლადებით შესაძლებელია მოსახლეობის ქვეჯგუფებზე დაკვირვება - თუ გსურთ, გაიგოთ რას ფიქრობს სხვადასხვა დასახლებული პუნქტის ტიპში ხალხი რომელიმე საკითხთან დაკავშირებით, სვეტში უნდა გამოიყენოთ SETTYPE ცვლადი, ხოლო სხვა ცვლადი - რიგში

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.