სიხშირის განაწილება (%)
ძალიან სუსტი0
სუსტი3
საშუალო48
ძლიერი35
ძალიან ძლიერი12
არ ვიცი/უარი პასუხზე2

CHOSTRNG: როგორ შეაფასებდით თქვენს მხარდაჭერას პირველი არჩევანის მიმართ.

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, როგორ შეაფასებდით თქვენს მხარდაჭერას პირველი არჩევანის მიმართ.

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ არჩევნებზე სავარაუდოდ წამსველ რესპოდენტებს, რომლებმაც დაასახელეს კონკრეტული კანდიდატი, ვისაც ხმას მისცემდნენ.

პასუხები:
 • ძალიან სუსტი
 • სუსტი
 • საშუალო
 • ძლიერი
 • ძალიან ძლიერი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

პასუხების ანალიზი

 • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.