სიხშირის განაწილება (%)
არ არის პრობლემატური5
მეტ-ნაკლებად პრობლემატურია32
ძალიან პრობლემატურია60
არ ვიცი/უარი პასუხზე3

EPRGLWA: რამდენად პრობლემატურია საქართველოში? - გლობალური დათბობა/ კლიმატის ცვლილება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებს. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად პრობლემატურია თითოეული მათგანი საქართველოში? - გლობალური დათბობა/ კლიმატის ცვლილება

პასუხები:
  • არ არის პრობლემატური
  • მეტ-ნაკლებად პრობლემატურია
  • ძალიან პრობლემატურია
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.