სიხშირის განაწილება (%)
საქართველო ნამდვილად არასწორი მიმართულებით ვითარდება22
საქართველო ძირითადად არასწორი მიმართულებით ვითარდება40
საქართველო ძირითადად სწორი მიმართულებით ვითარდება 25
საქართველო ნამდვილად სწორი მიმართულებით ვითარდება4
არ ვიცი/უარი პასუხზე9

POLDIRN4: როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო?

შეკითხვის ტექსტი: განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, თუ საერთო ჯამში როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო. გთხოვთ, მიპასუხოთ ამ ბარათის გამოყენებით.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტების მხოლოდ ნახევარს.

პასუხები:
  • საქართველო ნამდვილად არასწორი მიმართულებით ვითარდება
  • საქართველო ძირითადად არასწორი მიმართულებით ვითარდება
  • საქართველო ძირითადად სწორი მიმართულებით ვითარდება
  • საქართველო ნამდვილად სწორი მიმართულებით ვითარდება
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.