სიხშირის განაწილება (%)
დასახელდა 0
არ დასახელდა60
საერთოდ არ დამკავშირებიან36
არ ვიცი/უარი პასუხზე4

CTPUBMEET: დაგიკავშირდნენ თუ არა კანდიდატების/პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები - დაგიკავშირდნენ ელექტრონული ფოსტით

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ მითხრათ, 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე ან მეორე ტურამდე დაგიკავშირდნენ თუ არა კანდიდატების/პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები შემდეგი ფორმით? - დაგიკავშირდნენ ელექტრონული ფოსტით

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ ყველა პასუხი

პასუხები:
  • დასახელდა
  • არ დასახელდა
  • საერთოდ არ დამკავშირებიან
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CTPUBMEET სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ნოემბერი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ნოემბერი

პასუხების ანალიზი

  • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.