სიხშირის განაწილება (%)
სრულად ვეწინააღმდეგები1
ნაწილობრივ ვეწინააღმდეგები2
ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს10
სრულად ვუჭერ მხარს85
არ ვიცი/უარი პასუხზე2

IMPWLPRO: ქალების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისათვის - ქალების ეკონომიკური საქმიანობის წამახალისებელი პროგრამების შემოღება

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ქალების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისათვის სხვადასხვა ნაბიჯი შეიძლება გადაიდგას. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად უჭერთ ან არ უჭერთ მხარს შემდეგ ნაბიჯებს - ქალების ეკონომიკური საქმიანობის წამახალისებელი პროგრამების შემოღება

პასუხები:
  • სრულად ვეწინააღმდეგები
  • ნაწილობრივ ვეწინააღმდეგები
  • ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს
  • სრულად ვუჭერ მხარს
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ნოემბერი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ნოემბერი

პასუხების ანალიზი

  • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.