სიხშირის განაწილება (%)
საერთოდ არ ვეთანხმები13
ნაწილობრივ არ ვეთანხმები14
ნაწილობრივ ვეთანხმები43
სრულად ვეთანხმები19
არ ვიცი/უარი პასუხზე12

PARLMEMB: ახალი პარლამენტის წევრები გაითვალისწინებენ თქვენნაირი ადამიანების შეხედულებებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ახალი პარლამენტის წევრები გაითვალისწინებენ თქვენნაირი ადამიანების შეხედულებებს?

პასუხები:
  • საერთოდ არ ვეთანხმები
  • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
  • ნაწილობრივ ვეთანხმები
  • სრულად ვეთანხმები
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PARLMEMB სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ნოემბერი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ნოემბერი

პასუხების ანალიზი

  • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.