სიხშირის განაწილება (%)
2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების პერიოდში უფრო მეტი ძალადობა იყო ვიდრე 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში 18
ძალადობის დონე ერთნაირი იყო 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების და 2016 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში 11
2016 წლის ოქტომბრის არჩევნების პერიოდში უფრო მეტი ძალადობა იყო ვიდრე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში 12
ძალადობას არ ჰქონია ადგილი 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების და 2016 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში46
არ ვიცი13
უარი პასუხზე1

PREELCT: მეტი ძალადობა 2012წლის არჩევნები/2016 წლის არჩევნები

შეკითხვის ტექსტი: 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისა და 2016 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდებზე თუ ვისაუბრებთ, ჩამოთვლილთაგან რომელ მოსაზრებას ეთანხმებით?

პასუხები:
 • 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების პერიოდში უფრო მეტი ძალადობა იყო ვიდრე 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში
 • ძალადობის დონე ერთნაირი იყო 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების და 2016 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში
 • 2016 წლის ოქტომბრის არჩევნების პერიოდში უფრო მეტი ძალადობა იყო ვიდრე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში
 • ძალადობას არ ჰქონია ადგილი 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების და 2016 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ნოემბერი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ნოემბერი

პასუხების ანალიზი

 • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.