საჯარო პოლიტიკის კვლევა, 2015

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველოს დაკვეთით და მიზნად ისახავდა მოქალაქეების ცნობიერების დონის გაზმოვას სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით

პასუხების ანალიზი

საჯარო პოლიტიკის კვლევა, 2015

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველოს დაკვეთით და მიზნად ისახავდა მოქალაქეების ცნობიერების დონის გაზმოვას სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: Settlement type

შეკითხვის ტექსტი: Settlement type

პასუხები:
 • Capital
 • Urban
 • Rural

RESPSEX: Gender of the respondent

შეკითხვის ტექსტი: Gender of the respondent

პასუხები:
 • Male
 • Female

AGEGROUP: Age of the respondent

შეკითხვის ტექსტი: Age of the respondent

შენიშვნა: This variable was recoded from open-ended question

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

RESPEDU: Education of the respondent

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education you have achieved to date?

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher
 • DK/RA

HAVEJOB: Do you have a job

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a job? This job may be part-time or full-time, you may be officially employed, informally employed, or self-employed, but it should bring you monetary income

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INTSTJOB: Interested in finding a job

შეკითხვის ტექსტი: Are you currently interested in finding a job?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not have job

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LOOKJOB: Been looking for a job during the past four weeks

შეკითხვის ტექსტი: Have you been looking for a job during the past four weeks

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not have job

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

JOBSTART: Able to start working within the next 14 days

შეკითხვის ტექსტი: If a suitable job were to become available, would you be able to start working within the next 14 days?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not have job

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WORKTYP: Status and type of primary workplace

შეკითხვის ტექსტი: Speaking only about your primary place of employment, which of the following best describes your status and the type of workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who work part-time or full-time

პასუხები:
 • Employee in a local private organization, company or enterprise
 • Employee in the state-funded organization
 • Own business without employees – a public official
 • Employee in the state-funded organization – not a public official
 • Employee of a small local / family business
 • Own business with employees
 • Other
 • DK/RA

OVRTIME: Did you have to work overtime during the past six months?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, did you have to work overtime during the past six months (e.g.: during non-working hours or holidays)?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who work part-time or full-time (not including self-employed participants)

პასუხები:
 • Yes, almost everyday
 • Yes, at least once a week
 • Yes, less frequently than once a week
 • No
 • DK/RA

CMPOVRT: Do you get paid for your overtime hours?

შეკითხვის ტექსტი: Do you get paid for your overtime hours?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who work part-time or full-time (not including self-employed participants) and do overtime work

პასუხები:
 • Yes, always
 • Yes, often
 • Yes, sometimes
 • No
 • DK/RA

CURRSTUD: Are you currently a student?

შეკითხვის ტექსტი: Are you currently a student?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CURRRET: Are you currently retired?

შეკითხვის ტექსტი: Are you currently retired?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CURRVET: Are you currently a war veteran?

შეკითხვის ტექსტი: Are you currently a war veteran?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CURRIDP: Are you currently an IDP?

შეკითხვის ტექსტი: Are you currently an IDP?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CURRSOVUL1: Are you currently socially vulnerable (up to 56000 points)?

შეკითხვის ტექსტი: Are you currently socially vulnerable (up to 56000 points)?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CURRSOVUL2: Are you currently socially vulnerable (from 56000 to 70000 points)?

შეკითხვის ტექსტი: Are you currently socially vulnerable (from 56000 to 70000 points)?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CURRDISAB: Are you currently disabled?

შეკითხვის ტექსტი: Are you currently disabled?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MONYTOT: HH monetary income last month

შეკითხვის ტექსტი: Focusing on the last month, please tell me to which of the following groups does your overall family income belong. This implies the income of all family members, including pensions and social assistance after all taxes are paid.

პასუხები:
 • More than GEL 2500
 • GEL 1601 – 2500
 • GEL 1201 – 1600
 • GEL 801 – 1200
 • GEL 401 – 800
 • GEL 261 – 400
 • GEL 151 - 260
 • Up to GEL 150
 • No income
 • DK/RA

FRQINTR: Frequency of internet usage

შეკითხვის ტექსტი: How often do you use the internet? You use it…

პასუხები:
 • Everyday
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Less frequently
 • Never
 • Don't know what internet is
 • DK/RA

USEEML: Use internet for - Send and receive e-mails

შეკითხვის ტექსტი: What do you do most often when using the internet? - Send and receive e-mails

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

USESONET: Use internet for - Use social networks

შეკითხვის ტექსტი: What do you do most often when using the internet? - Use social networks

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

USECHAT: Use internet for - Use some sort of chat

შეკითხვის ტექსტი: What do you do most often when using the internet? - Use some sort of chat

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

USETFOR: Use internet for - Participate in discussions on various forums

შეკითხვის ტექსტი: What do you do most often when using the internet? - Participate in discussions on various forums

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

USEINTBLOG: Use internet for - Read myself with blogs

შეკითხვის ტექსტი: What do you do most often when using the internet? - Read myself with blogs

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

USENEWS: Use internet for - Look for information and news, excluding those posted on social media

შეკითხვის ტექსტი: What do you do most often when using the internet? - Look for information and news, excluding those posted on social media

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

USESHOP: Use internet for - Buy various products

შეკითხვის ტექსტი: What do you do most often when using the internet? - Buy various products

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

USEDOWN: Use internet for - Download / listen / watch movies, music, videos

შეკითხვის ტექსტი: What do you do most often when using the internet? - Download / listen / watch movies, music, videos

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

USEGAME: Use internet for - Play online games

შეკითხვის ტექსტი: What do you do most often when using the internet? - Play online games

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

USEDATE: Use internet for - Visit dating websites

შეკითხვის ტექსტი: What do you do most often when using the internet? - Visit dating websites

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

USEOTHER: Use internet for - Other

შეკითხვის ტექსტი: What do you do most often when using the internet? - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

USETWWK: Social networks used at least once a week-Twitter

შეკითხვის ტექსტი: Do you use at least once a week...? - Twitter

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet at least once a month

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

USEFBWK: Social networks used at least once a week-Facebook

შეკითხვის ტექსტი: Do you use at least once a week...? - Facebook

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet at least once a month

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

USEODWK: Social networks used at least once a week-Odnoklassniki

შეკითხვის ტექსტი: Do you use at least once a week...? - Odnoklassniki

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet at least once a month

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

USEVKONT: Social networks used at least once a week-Vkontakte

შეკითხვის ტექსტი: Do you use at least once a week...? - Vkontakte

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet at least once a month

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

PARLVOT: Voted in the Parliamentary elections of 2012?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, did you participate in the Parliamentary elections of 1 October, 2012?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PRESVOT: Voted in the Presidential elections of 2013?

შეკითხვის ტექსტი: Did you participate in the Presidential elections of 27 October, 2013?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SFGOVVOTFR: Voted in the first round of the 2014 Local Self-governemnt elections?

შეკითხვის ტექსტი: Did you participate in the first round of the 2014 Local Self-government elections held on 15th of June?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SFGOVVOSR: Voted in the second round of the 2014 Local Self-governemnt elections?

შეკითხვის ტექსტი: Did you participate in the second round of the 2014 Local Self-government elections held on 12th of July in certain districts?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HLTHINS: Type of health insurance

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, please tell me, which corresponds to your health insurance type?

პასუხები:
 • Universal Healthcare Program
 • Corporate health insurance
 • Individual health insurance package
 • Other
 • I don't have incurance
 • DK/RA

UHPPCG: Type of Universal Healthcare Program package

შეკითხვის ტექსტი: Which Universal Healthcare Program package do you have?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were insured through Universal Healthcare Program

პასუხები:
 • Minimal
 • Basic
 • For pensioners (old 165th decree)
 • For socially vulnerable (old 218th decree)
 • For veterans
 • DK/RA

UHPREG: Are you registered in any of the medical institutions participating in the UHP?

შეკითხვის ტექსტი: Are you registered in any of the medical institutions participating in the Universal Healthcare Program?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were insured through Universal Healthcare Program

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

REFAMB: Refusal to providing a planned ambulatory care

შეკითხვის ტექსტი: Has the medical institution where you have been registered for the past 2 years refused to provide a planned ambulatory care to you?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were registered in any of the medical institutions participating in the Universal Healthcare Program

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • I did not need a planned ambulatory care in that period
 • DK/RA

PAYPLAMB: Payment of an additional cost for a planned ambulatory care for the past 2 years

შეკითხვის ტექსტი: In the past two years, did you have to pay an additional cost for a planned ambulatory care at the medical institution where you are registered?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were registered in any of the medical institutions participating in the Universal Healthcare Program

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • I did not need such a service
 • DK/RA

PAYURGAMB: Payment of an additional cost for an urgent ambulatory care for the past 2 years

შეკითხვის ტექსტი: In the past 2 years, did you have to pay an additional cost for an urgent ambulatory care?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • I did not need such a service
 • DK/RA

ADVSURG: Was advised to get a surgery at a medical institution participating in the UHP for the past 2 years?

შეკითხვის ტექსტი: In the past 2 years, was there a case where you or your family member were advised to get a surgery at a medical institution participating in the Universal Healthcare Program?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • Was advised, but not sure about medical institution
 • DK/RA

CONSSPEC: Have you consulted another specialist regarding the necessity of the aforementioned surgery?

შეკითხვის ტექსტი: Has there been a case where you consulted another specialist regarding the necessity of the aforementioned surgery?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who or whose family member were advised to get a surgery at a medical institution participating in the Universal Healthcare Program

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NEEDSURG: According to the specialist, did you or your family member need the surgery?

შეკითხვის ტექსტი: According to the specialist, did you or your family member need the surgery?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who consulted another specialist regarding the necessity of the aforementioned surgery

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • In some cases – yes, in some cases – no
 • DK/RA

HLTHINSPA: How much would you pay for health insurance per month?

შეკითხვის ტექსტი: Imagine that there is a health insurance program in Georgia which is exactly the kind of insurance that you want. How much would you pay per month for such an insurance?

პასუხები:
 • Under 10 GEL
 • 11-20 GEL
 • 21-30 GEL
 • More than 30 GEL
 • None, it should be free
 • DK/RA

HLTHPAYG: Should people pay for their health insurance or should the state pay for them?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, should people pay for their and their family members’ health insurance on their own, or should the expenditures be covered by the state?

პასუხები:
 • People should pay for their and their family members' health
 • Expenses should be covered completely by the state
 • Partially by the state, partially by the citizens themselves
 • DK/RA

MEDIPAY: Which statement do you agree with?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following opinions do you agree with? Opinion 1: Those whose income is higher than average should pay more for medical insurance, and thus, partially cover the costs of the health insurance for those with low income. Opinion 2: Every person should take care of their health on their own, and should cover their health insurance costs regardless of what their income is.

შენიშვნა: Answer options 'Agree very strongly' and 'Agree' were merged together

პასუხები:
 • Those with high income should pay more
 • Everyone should pay for own healthcare
 • Agree with neither
 • DK/RA

MEDBFRQ: Frequency of buying the medicine during last 12 months

შეკითხვის ტექსტი: In last 12 months, how often did you have to buy medicines for yourself or your family members, with or without the insurance? The question concerns any medicine which the respondent purchased within the last 12 months for himself/herself or family members, but excludes the medicines that were purchased for anyone who is not the respondent’s family member. This includes medicines purchased with 100% coverage as well.

პასუხები:
 • Everyday
 • A few times a week
 • Once a week
 • At least once a month
 • Less often than once a month
 • I have not bought any medicine in last 12 months
 • DK/RA

MEDMON: Amount of money spent on the medicines during last 30 days

შეკითხვის ტექსტი: During the last month, how much did you spend on your or your family members’ medical purchases? In case if the costs of the medicines were covered by the insurance, please do not subtract the reimbursed amount.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who had purchased medicine during the last 12 months

პასუხები:
 • 0 GEL
 • Under 20 GEL
 • 21 – 50 GEL
 • 51–100 GEL
 • 101–200 GEL
 • 201–300 GEL
 • 301–400 GEL
 • 401–500 GEL
 • More than 500 GEL
 • DK/RA

PRSCPOL: What effect did the change in prescription policy have on you and your family?

შეკითხვის ტექსტი: Since 1 September 2014, the list of prescription medicines increased. What effect did this change in prescription policy have on you and your family?

პასუხები:
 • Definitely negative
 • More negative than positive
 • No effect
 • More positive than negative
 • Definitely positive
 • DK/RA

PRSCDEC: Do you think that the decision to increase the list of medicines that require prescription was the right decision?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, taking everything into account, do you think that the decision to increase the list of medicines that require prescription was the right decision?

პასუხები:
 • It was definitely the right decision
 • It was more or less the right decision
 • Was not a right decision
 • DK/RA

PRESCMED: Did you buy a medicine that requires a prescription without a doctor’s prescription?

შეკითხვის ტექსტი: Since the change in the prescription policy, did you have a case where you bought a medicine that requires a prescription without a doctor’s prescription?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • I did not need such a medicine
 • DK/RA

PRSCOBPR: Agree/disagree that as a result of the change in the prescription policy Obstacles to purchasing medicines were created?

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or not with the statement that as a result of the change in the prescription policy Obstacles to purchasing medicines were created?

პასუხები:
 • Yes
 • More or less
 • No
 • DK/RA

PRSCNST: Agree/disagree that as a result of the change in the prescription policy Negative effects of self-treatment have been reduced?

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or not with the statement that as a result of the change in the prescription policy Negative effects of self-treatment have been reduced?

პასუხები:
 • Yes
 • More or less
 • No
 • DK/RA

PRSCINCS: Agree/disagree that as a result of the change in the prescription policy Costs related to purchasing medicines increased?

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or not with the statement that as a result of the change in the prescription policy Costs related to purchasing medicines increased?

პასუხები:
 • Yes
 • More or less
 • No
 • DK/RA

PRSCBTMN: Agree/disagree that as a result of the change in the prescription policy Better monitoring of the dishonest pharmacies is carried out?

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or not with the statement that as a result of the change in the prescription policy Better monitoring of the dishonest pharmacies is carried out?

პასუხები:
 • Yes
 • More or less
 • No
 • DK/RA

PRSCILPR: Agree/disagree that as a result of the change in the prescription policy Illegal purchase of medicines is more rampant?

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or not with the statement that as a result of the change in the prescription policy Illegal purchase of medicines is more rampant?

პასუხები:
 • Yes
 • More or less
 • No
 • DK/RA

PRSCPHCR: Agree/disagree that as a result of the change in the prescription policy Corruption appeared in pharmacies?

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or not with the statement that as a result of the change in the prescription policy Corruption appeared in pharmacies?

პასუხები:
 • Yes
 • More or less
 • No
 • DK/RA

PRSCPROF: Agree/disagree that as a result of the change in the prescription policy Prescription happens in a more professional manner?

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or not with the statement that as a result of the change in the prescription policy Prescription happens in a more professional manner?

პასუხები:
 • Yes
 • More or less
 • No
 • DK/RA

MEDSTATM: Which statement do you agree with?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following opinions do you agree with? Opinion 1: Nowadays in Georgia politics determine what and how is covered by media. Opinion 2: Nowadays media tells politicians how to act

შენიშვნა: Answer options Agree very strongly and Agree were merged together

პასუხები:
 • Nowadasy in Georgia politics determine what and how is covered by media
 • Nowadays media dictates politicians how to act
 • Agree with neither
 • DK/RA

GEOJRPROF: Agree/disagree that Georgian journalists are high level professionals

შეკითხვის ტექსტი: Using this card where ‘1’ means “Do not agree at all” and ‘5’ means “Fully agree”, how much do you agree or disagree that Georgian journalists are high level professionals

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Rather disagree than agree
 • Partially agree partially disagree
 • Rather agree than disagree
 • Fully agree
 • DK/RA

GEOJRPPLI: Agree/disagree that Georgian journalists consider the interests of people like you

შეკითხვის ტექსტი: Using this card where ‘1’ means “Do not agree at all” and ‘5’ means “Fully agree”, how much do you agree or disagree that Georgian journalists consider the interests of people like you.

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Rather disagree than agree
 • Partially agree partially disagree
 • Rather agree than disagree
 • Fully agree
 • DK/RA

GEOJRCOVR: Agree/disagree that Georgian journalists cover current events superficially

შეკითხვის ტექსტი: Using this card where ‘1’ means “Do not agree at all” and ‘5’ means “Fully agree”, how much do you agree or disagree that Georgian journalists cover current events superficially.

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Rather disagree than agree
 • Partially agree partially disagree
 • Rather agree than disagree
 • Fully agree
 • DK/RA

GEOJROWNR: Agree/disagree that Georgian journalists work considering the interests of the owners of media outlets

შეკითხვის ტექსტი: Using this card where ‘1’ means “Do not agree at all” and ‘5’ means “Fully agree”, how much do you agree or disagree that Georgian journalists work considering the interests of the owners of media outletsof media outletsinterests.

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Rather disagree than agree
 • Partially agree partially disagree
 • Rather agree than disagree
 • Fully agree
 • DK/RA

JRNRGOVT: The role journalists should play-Protect the interests of the government

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what role should the journalists play in Georgia? - Protect the interests of the government

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

JRNRCRITG: The role journalists should play-Criticize the government

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what role should the journalists play in Georgia? - Criticize the government

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

JRNRCITNW: The role journalists should play-Provide the citizens with news about the government

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what role should the journalists play in Georgia? - Provide the citizens with news about the government decisions

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

JRNRSOCP: The role journalists should play-Cover social problems of the society

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what role should the journalists play in Georgia? - Cover social problems of the society

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

JRNRENTRT: The role journalists should play-Make entertaining programs

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what role should the journalists play in Georgia? - Make entertaining programs

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

JRNRREJP: The role journalists should play-Voice the problems of people rejected by the society

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what role should the journalists play in Georgia? - Voice the problems of people rejected by the society

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

JRNRINEQ: The role journalists should play-Fight inequality in the society

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what role should the journalists play in Georgia? - Fight inequality in the society

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

JRNROTHE: The role journalists should play-Other

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what role should the journalists play in Georgia? - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

JRNRNONE: The role journalists should play-None of the above

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what role should the journalists play in Georgia? - None of the above

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVSIGANT: How do you receive TV signal?-Via antenna

შეკითხვის ტექსტი: How do you receive TV signal? Do you receive it via - Antenna

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • I do not have / watch TV / My TV is not working
 • DK/RA

TVSIGSDI: How do you receive TV signal?-Via satellite dish

შეკითხვის ტექსტი: How do you receive TV signal? Do you receive it via - Satellite dish

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • I do not have / watch TV / My TV is not working
 • DK/RA

TVSIGCAB: How do you receive TV signal?-Via cable

შეკითხვის ტექსტი: How do you receive TV signal? Do you receive it via - Cable

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • I do not have / watch TV / My TV is not working
 • DK/RA

TVSIGONL: How do you receive TV signal?-Online, via internet

შეკითხვის ტექსტი: How do you receive TV signal? Do you receive it via - Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • I do not have / watch TV / My TV is not working
 • DK/RA

TVSIGOTH: How do you receive TV signal?-Other

შეკითხვის ტექსტი: How do you receive TV signal? Do you receive it via - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • I do not have / watch TV / My TV is not working
 • DK/RA

SWTDGBR: Do you know that from June 2015 Georgia switches to digital broadcasting?

შეკითხვის ტექსტი: Do you know that from June 2015 Georgia switches to digital broadcasting?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PREPDGBR: What have you done or what are you planning to do in order to prepare for digital broadcasting?

შეკითხვის ტექსტი: What have you done or what are you planning to do in order to prepare for digital broadcasting?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who knew that from June 2015 Georgia switches to digital broadcasting

პასუხები:
 • I have done nothing / I am not going to do anything / I do not know what should be done
 • I have TV that has appropriate maintenance (DVBT-2) and I do not need to do anything
 • I am cable, satellite dish or internet TV user I do not need to do anything
 • I am planning to acquire “Set-top box”
 • I am socially vulunarable and “Set-top box” will be given to me free of charge
 • I am going to buy new TV that has appropriate maintenance (DVBT-2)
 • Other
 • DK/RA

SMSCOMM: Receive massages from commercial companies without your permission?

შეკითხვის ტექსტი: Do you receive telephone messages (SMS) from commercial companies, without your permission?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • Doesn’t have mobile phone
 • DK/RA

SMSCOPN: What do you think about this massages?

შეკითხვის ტექსტი: What do you think about these messages (SMS)?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were receiving SMS ads

პასუხები:
 • Often they are useful
 • Sometimes they are useful
 • They are useless but they don’t irritate me
 • They irritate me
 • DK/RA

PHONESCR: Would share personal secret with a friend through phone?

შეკითხვის ტექსტი: Would share personal secret with a friend through a phone?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PHONEPOL: Would share critical opinion about political events with a friend through phone?

შეკითხვის ტექსტი: Would you share critical opinion about current political events in Georgia with a friend through a phone?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INTGRCR: Do the law enforcement authorities have technical capacity to intercep phone conversations of the suspects of exceptionally grave crimes?

შეკითხვის ტექსტი: According to your information, do the law enforcement authorities have technical capacity to intercep phone conversations of the suspects of exceptionally grave crimes?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INTMNCR: Do the law enforcement authorities have technical capacity to intercep phone conversations of the suspects of relatively minor crimes?

შეკითხვის ტექსტი: According to your information, do the law enforcement authorities have technical capacity to intercep phone conversations of the suspects of relatively minor crimes?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INTJRNL: Do the law enforcement authorities have technical capacity to intercep phone conversations of journalists?

შეკითხვის ტექსტი: According to your information, do the law enforcement authorities have technical capacity to intercep phone conversations of journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INTPLTC: Do the law enforcement authorities have technical capacity to intercep phone conversations of politicians?

შეკითხვის ტექსტი: According to your information, do the law enforcement authorities have technical capacity to intercep phone conversations of politicians?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INTACTCT: Do the law enforcement authorities have technical capacity to intercep phone conversations of politically active citizens that are neither suspects, nor journalists or politicians?

შეკითხვის ტექსტი: According to your information, do the law enforcement authorities have technical capacity to intercep phone conversations of politically active citizens that are neither suspects, nor journalists or politicians?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WRTGRCR: Do law enforcement authorities currently wiretaps the Suspects of exceptionally grave crimes?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do law enforcement authorities currently wiretaps the following groups of people…? - Suspects of exceptionally grave crimes

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WRTMNCR: Do law enforcement authorities currently wiretaps the Suspected of relatively minor crimes?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do law enforcement authorities currently wiretaps the following groups of people…? - Suspected of relatively minor crimes

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WRTLRNL: Do law enforcement authorities currently wiretaps the Journalists?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do law enforcement authorities currently wiretaps the following groups of people…? - Journalist

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WRTPLTC: Do law enforcement authorities currently wiretaps the Politicians?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do law enforcement authorities currently wiretaps the following groups of people…? - Politicians

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WRTACTCT: Do law enforcement authorities currently wiretaps the Politically active citizens that are neither suspects, nor journalists or politicians?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do law enforcement authorities currently wiretaps the following groups of people…? - Politically active citizens that are neither suspects, nor journalists or politicians

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INTRWTCH: Does government watch your internet activities?

შეკითხვის ტექსტი: Does government watch/follow your internet activities: email, social networks, forums?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • Not applicable
 • DK/RA

TRJOURN: How much do you trust/distrust journalists?

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ stands for „Completely distrust“ and ‘5’ stands for “Fully trust”, to what extent do you trust or distrust Journalists?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially distrust partially trust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRJUDGE: How much do you trust/distrust judges?

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ stands for „Completely distrust“ and ‘5’ stands for “Fully trust”, to what extent do you trust or distrust judges?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially distrust partially trust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRPOLIC: How much do you trust/distrust police?

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ stands for „Completely distrust“ and ‘5’ stands for “Fully trust”, to what extent do you trust or distrust police?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially distrust partially trust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRDOCT: How much do you trust/distrust doctors?

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ stands for „Completely distrust“ and ‘5’ stands for “Fully trust”, to what extent do you trust or distrust doctors?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially distrust partially trust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRTEACH: How much do you trust/distrust teachers?

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ stands for „Completely distrust“ and ‘5’ stands for “Fully trust”, to what extent do you trust or distrust teachers?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially distrust partially trust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRNGOGE: How much do you trust/distrust NGOs working in Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ stands for „Completely distrust“ and ‘5’ stands for “Fully trust”, to what extent do you trust or distrust NGOs working in Georgia?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially distrust partially trust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRPRESD: How much do you trust/distrust the president?

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ stands for „Completely distrust“ and ‘5’ stands for “Fully trust”, to what extent do you trust or distrust president of Georgia?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially distrust partially trust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRPARLM: How much do you trust/distrust the parliament?

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ stands for „Completely distrust“ and ‘5’ stands for “Fully trust”, to what extent do you trust or distrust parliament of Georgia?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially distrust partially trust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRPRMIN: How much do you trust/distrust the Prime Minister?

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ stands for „Completely distrust“ and ‘5’ stands for “Fully trust”, to what extent do you trust or distrust Prime Minister of Georgia?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially distrust partially trust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRLOCGVT: How much do you trust/distrust local government?

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ stands for „Completely distrust“ and ‘5’ stands for “Fully trust”, to what extent do you trust or distrust local government of your district?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially distrust partially trust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

ASKBRB12: Anybody asked for a bribe during the last 12 months?

შეკითხვის ტექსტი: During the last 12 months, have you or your family member been asked to pay a bribe (both monetary or non-monenaty) for a public service.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

BRBPHS: In which fields did it take place? - Public Health Service

შეკითხვის ტექსტი: In which of the following fields did it take place? - Public Health Service

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BBRSOCPR: In which fields did it take place? - Social programs

შეკითხვის ტექსტი: In which of the following fields did it take place? - Social programs

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRBSCHL: In which fields did it take place? - Schools

შეკითხვის ტექსტი: In which of the following fields did it take place? - Schools

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRBUNIV: In which fields did it take place? - University

შეკითხვის ტექსტი: In which of the following fields did it take place? - University

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRBMILSER: In which fields did it take place? - Military Service

შეკითხვის ტექსტი: In which of the following fields did it take place? - Military Service

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRBRGREST: In which fields did it take place? - Registration of real estate

შეკითხვის ტექსტი: In which of the following fields did it take place? - Registration of real estate

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRBBUSN: In which fields did it take place? - Business, permission and license

შეკითხვის ტექსტი: In which of the following fields did it take place? - Business, permission and license

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRBTAX: In which fields did it take place? - Taxes

შეკითხვის ტექსტი: In which of the following fields did it take place? - Taxes

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRBOTHER: In which fields did it take place? - Other

შეკითხვის ტექსტი: In which of the following fields did it take place? - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

OFFCOPRP: Officials using their position for own purposes since October 1, 2012

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, since parliamentary elections of October 1, 2012, how common is it for Georgian officials to use their position for own purposes? Please use this card where ‘1’ means “Not common at all” and ‘5’ means “Very common”.

პასუხები:
 • Not common at all
 • Rather non common than common
 • Partially common partially not common
 • Rather common than uncommon
 • Very common
 • DK/RA

EMPLPBSC: How justified/unjustified is it for Georgian officials to employ their relatives, friends or fellow party members without fair competition In the public sector?

შეკითხვის ტექსტი: Using this card where ‘1’ means “Not justified at all” and ‘5’ means “Completely justified”, in your opinion, how justified or unjustified, is it for Georgian officials to employ their relatives, friends or fellow party members without fair competition In the public sector (Ministries, City Halls, Gamgeobas, City Councils, etc.)?

პასუხები:
 • Not justified at all
 • Rather not justified than justified
 • Partially justified partially not justified
 • Rather justified than not justified
 • Completely justified
 • DK/RA

EMPLPRSC: How justified/unjustified is it for Georgian officials to employ their relatives, friends or fellow party members without fair competition In the private sector?

შეკითხვის ტექსტი: Using this card where ‘1’ means “Not justified at all” and ‘5’ means “Completely justified”, in your opinion, how justified or unjustified, is it for Georgian officials to employ their relatives, friends or fellow party members without fair competition In the private sector?

პასუხები:
 • Not justified at all
 • Rather not justified than justified
 • Partially justified partially not justified
 • Rather justified than not justified
 • Completely justified
 • DK/RA

UNFCPPSC: During the last two years, have you heard that competition for a job opening in public service was unfair?

შეკითხვის ტექსტი: Apart from the information spread by mass media, during the last two years, have you heard of the cases where the competition for a job opening in public service was unfair and preference was given to the top management’s friends, relatives or fellow party members?

პასუხები:
 • I have not heard at all
 • I have heard rarely
 • I have heard frequently
 • DK/RA

UNFCPPRSC: During the last two years, have you heard that competition for a job opening in private sector was unfair?

შეკითხვის ტექსტი: Apart from the information spread by mass media, during the last two years have you heard of the cases where the competition for a job opening in private sector was unfair and preference was given to the top management’s friends, relatives or fellow party members?

პასუხები:
 • I have not heard at all
 • I have heard rarely
 • I have heard frequently
 • DK/RA

EMPPNSH: Should employing relatives, friends or fellow party members in public service in violation of competition rules be punishable?

შეკითხვის ტექსტი: In our opinion, should employing relatives, friends or fellow party members in public service in violation of competition rules be punishable? Punishment implies fines, dismissal, etc.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PARLNTF: Number of the parliament members - correct/incorrect

შეკითხვის ტექსტი: Did the respondent answer correctly how many members are in Georgian parliament?

პასუხები:
 • Correct
 • Incorrect
 • DK/RA

PARLNUM: The number of the parliament members is too many, enough or too few?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, this number of the parliament members for the country like Georgia is too many, enough or too few?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who gave valid answers (not refusal and don't know) to the PARLNTF question

პასუხები:
 • Too many
 • Enough
 • Too few
 • DK/RA

PARLSPTF: Who is the speaker of the parliament?

შეკითხვის ტექსტი: Did the respondent answer correctly who is the speaker of Georgian parliament?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who gave valid answers (not refusal and don't know) to the PARLNTF question

პასუხები:
 • Correct
 • Incorrect
 • DK/RA

MAJORTF: Who's your majoritarian? - Correct/incorrect

შეკითხვის ტექსტი: Did the respondent answer correctly who is the majoritarian MP of the district?

პასუხები:
 • Correct
 • Incorrect
 • I do not vote / I do not participate in the elections
 • DK/RA

EVLMP: How do you evaluate the work of your Majoritarian MP?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how do you evaluate the work of your Majoritarian MP?

პასუხები:
 • Definitely negatively
 • More or less negatively
 • More or less positively
 • Definitively positively
 • DK/RA

DISCMP: Do you agree that the Majroitarian system should be discarded in the next Parliamentary elections?

შეკითხვის ტექსტი: Presently Majoritarian MPs comprise half of the total composition of the parliament. An argument has been made that the Majroitarian system should be discarded in the next Pariamentary elections, do you agree with this viewpoint or not?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Rather disagree than agree
 • Rather agree than disagree
 • Completely agree
 • It makes no difference to me
 • DK/RA

PARLFOLW: Do you follow the work of the parliament?

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, please tell me, how closely, if at all, do you follow the news about the work of the Parliament?

პასუხები:
 • I follow closely
 • I follow somewhat
 • I almost don’t follow
 • I do not follow at all
 • DK/RA

PARLACTM: Who are the most active members of the parliament?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, who are the three most active Members of the Georgian Parliament?

შენიშვნა: Options with frequency less than 1 percent were grouped to Other

პასუხები:
 • Eka Beselia
 • Tina Khidasheli
 • Davit Bakradze
 • Manana Kobakhidze
 • Davit Usupashvili
 • Gia Volski
 • Soso Jachvliani
 • Akaki Bobokhidze
 • Other
 • None of them is active
 • All of them
 • DK/RA

PARLMPOS: Members of the Georgian Parliament whose work is evaluated most positively

შეკითხვის ტექსტი: Please name three Members of the Georgian Parliament whose work you evaluate most positively?

შენიშვნა: Options with frequency less than 1 percent were grouped to Other

პასუხები:
 • Davit Usupashvili
 • Davit Bakradze
 • Tina Khidasheli
 • Eka Beselia
 • Manana Kobakhidze
 • Davit Sergeenko
 • Other
 • I do not evaluate anyone’s work positively
 • I evaluate everybody’s work positively
 • DK/RA

PARLMNEG: Members of the Georgian Parliament whose work is evaluated most negatively

შეკითხვის ტექსტი: Please name three Members of the Georgian Parliament whose work you evaluate most negatively

შენიშვნა: Options with frequency less than 1 percent were grouped to Other

პასუხები:
 • Eka Beselia
 • Irma Nadirashvili
 • Chiora Taktakishvili
 • Akaki Bobokhidze
 • Soso Jachvliani
 • Other
 • I do not evaluate anyone’s work negatively
 • I evaluate everybody’s work negatively
 • DK/RA

PARLLAW: Agree/disagree that the Parliament approves laws that are beneficial for Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ means ‘I disagree completely’ and ‘5’ means ‘I agree completely’, please tell me, to what extent do you agree or disagree with the following statement regarding the current Parliament of Georgia: The Parliament approves laws that are beneficial for Georgia

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Somewhat disagree, somewhat agree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK/RA

PARLDBT: Agree/disagree that the Parliament hosts debates on the matters that are crucial to the population

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ means ‘I disagree completely’ and ‘5’ means ‘I agree completely’, please tell me, to what extent do you agree or disagree with the following statement regarding the current Parliament of Georgia: Parliament hosts debates on the matters that are crucial to the population

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Somewhat disagree, somewhat agree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK/RA

PARLDIFF: Agree/disagree that a difference of opinion between the political forces represented in the Parliament improves the work of the Parliament

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ means ‘I disagree completely’ and ‘5’ means ‘I agree completely’, please tell me, to what extent do you agree or disagree with the following statement regarding the current Parliament of Georgia: A difference of opinion between the political forces represented in the Parliament improves the work of the Parliament

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Somewhat disagree, somewhat agree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK/RA

PARLDISC: Agree/disagree that existing political discord in the Parliament is negatively reflected on the work of the Parliament

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ means ‘I disagree completely’ and ‘5’ means ‘I agree completely’, please tell me, to what extent do you agree or disagree with the following statement regarding the current Parliament of Georgia: Existing political discord in the Parliament is negatively reflected on the work of the Parliament

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Somewhat disagree, somewhat agree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK/RA

PARLSERVP: Agree/disagree that the Members of the Parliament are in the service of people

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ means ‘I disagree completely’ and ‘5’ means ‘I agree completely’, please tell me, to what extent do you agree or disagree with the following statement regarding the current Parliament of Georgia: Members of the Parliament are in the service of people

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Somewhat disagree, somewhat agree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK/RA

PARLRESP: Agree/disagree that the Members of the Parliament fulfill their responsibilities well

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ means ‘I disagree completely’ and ‘5’ means ‘I agree completely’, please tell me, to what extent do you agree or disagree with the following statement regarding the current Parliament of Georgia: Members of the Parliament fulfill their responsibilities well

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Somewhat disagree, somewhat agree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK/RA

PARLETHC: Agree/disagree that the Members of the Parliament act ethically

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ means ‘I disagree completely’ and ‘5’ means ‘I agree completely’, please tell me, to what extent do you agree or disagree with the following statement regarding the current Parliament of Georgia: Members of the Parliament act ethically

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Somewhat disagree, somewhat agree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK/RA

PARLREPR: Agree/disagree that the Parliament duly represents different groups of population, for example, minorities and women

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ means ‘I disagree completely’ and ‘5’ means ‘I agree completely’, please tell me, to what extent do you agree or disagree with the following statement regarding the current Parliament of Georgia: Parliament duly represents different groups of population, for example, minorities and women

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Disagree
 • Somewhat disagree, somewhat agree
 • Agree
 • Fully agree
 • DK/RA

MANDQOT: Do you support the introduction of mandatory quotas in order to increase the number of women in the Parliament?

შეკითხვის ტექსტი: Do you support the introduction of mandatory quotas in order to increase the number of women in the Parliament?

პასუხები:
 • I oppose
 • I rather oppose than support
 • I rather support than oppose
 • I support
 • DK/RA

PRLTBSKUT: Should parliament operate in Tbilisi or Kutaisi?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, where should the Parliament of Georgia be operating – in Tbilisi or in Kutaisi?

პასუხები:
 • In Tbilisi
 • In Kutaisi
 • In both places
 • In neither of them / other
 • DK/RA

LOCGOVTU: How well do you understand how your local government works?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how well, if at all, do you understand how the local government of your city/municipality works? Please use this card where ‘1’ means “Very badly” and ‘5’ means “Very well”.

პასუხები:
 • Very poorly
 • Poorly
 • Average
 • Well
 • Very well
 • DK/RA

LOCGOVIN: How much does local governor/mayor represent the interests of people like you?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much does local governor/mayor represent the interests of people like you. Please use this card where ‘1’ means “Does not represent at all” and ‘5’ means “Fully represents”.

პასუხები:
 • Does not represent at all
 • Rather does not represent
 • Represents on average
 • Rather represents
 • Fully represents
 • DK/RA

ATTMUNSS: Attended any sessions of you municipality/city council?

შეკითხვის ტექსტი: In the course of the past year have you attended any sessions of you municipality/city council?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • I don’t know anything about such sessions
 • DK/RA

LOCSAKIN: How much does your city/municipality council represent the interests of people like you?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how well, if at all, does your city/municipality council represent the interests of people like you? Please use this card where ‘1’ means ‘does not represent at all’ and ‘5’ means ‘fully represents’.

პასუხები:
 • Does not represent at all
 • Rather does not represent
 • Represents on average
 • Rather represents
 • Fully represents
 • DK/RA

GAMBIND: The gambling industry in Georgia should be prohibited, restricted, encouraged or nothing should be changed?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, the gambling industry in Georgia should be prohibited, restricted, encouraged or nothing should be changed?

პასუხები:
 • Should be completely prohibited
 • Should be restricted
 • Should be encouraged
 • Nothing should be changed
 • DK/RA

GAMBONL: Are you or your family member currently gambling for money including online games?

შეკითხვის ტექსტი: Are you or your family member currently gambling for money including online games?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLCASN: Do you or your family member currently play In casino (immediately in the casino building and not online)?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, do you or your family member currently play In casino (immediately in the casino building and not online)?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who or whose family members were gambling

პასუხები:
 • Yes, often
 • Yes, sometimes
 • Yes, very rarely
 • No
 • DK/RA

PLONLCS: Do you or your family member currently play Online casino?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, do you or your family member currently play Online casino?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who or whose family members were gambling

პასუხები:
 • Yes, often
 • Yes, sometimes
 • Yes, very rarely
 • No
 • DK/RA

PLTOT: Do you or your family member currently play In totalizator (immediately in the totalizator building and not online)?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, do you or your family member currently play In totalizator (immediately in the totalizator building and not online)?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who or whose family members were gambling

პასუხები:
 • Yes, often
 • Yes, sometimes
 • Yes, very rarely
 • No
 • DK/RA

PLONLTOT: Do you or your family member currently play Online totalizator?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, do you or your family member currently play Online totalizator?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who or whose family members were gambling

პასუხები:
 • Yes, often
 • Yes, sometimes
 • Yes, very rarely
 • No
 • DK/RA

PLSLTCL: Do you or your family member currently play In a slot club (immediately in the slot club building and not online)?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, do you or your family member currently play In a slot club (immediately in the slot club building and not online)?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who or whose family members were gambling

პასუხები:
 • Yes, often
 • Yes, sometimes
 • Yes, very rarely
 • No
 • DK/RA

PLONLSLT: Do you or your family member currently play Online slot games?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, do you or your family member currently play Online slot games?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who or whose family members were gambling

პასუხები:
 • Yes, often
 • Yes, sometimes
 • Yes, very rarely
 • No
 • DK/RA

PLPRVBET: Do you or your family member currently play Private betting?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, do you or your family member currently play Private betting?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who or whose family members were gambling

პასუხები:
 • Yes, often
 • Yes, sometimes
 • Yes, very rarely
 • No
 • DK/RA

PLLOTTR: Do you or your family member currently play Lottery?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, do you or your family member currently play Lottery?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who or whose family members were gambling

პასუხები:
 • Yes, often
 • Yes, sometimes
 • Yes, very rarely
 • No
 • DK/RA

GAMBMN: Gambling to win money

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, Why do you or your family member gamble for money? - To win money

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who or whose family members were gambling

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GAMBFN: Gambling for fun

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, Why do you or your family member gamble for money? - For fun

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who or whose family members were gambling

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GAMBHAB: Gambling out of habit

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, Why do you or your family member gamble for money? - Out of habit

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who or whose family members were gambling

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GAMBNRS: Gambling for other reasons

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, Why do you or your family member gamble for money? - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who or whose family members were gambling

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

WNLOS: Do you or your family member more often win or lose?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, do you or your family member more often win or lose?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who or whose family members were gambling

პასუხები:
 • Always lose
 • More often lose than win
 • With equal frequency win and lose
 • More often win than lose
 • Always win
 • DK/RA

FINPROB: Have you or your family member had serious financial problems because of having lost money in gambling?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, has there been a situation when you or your family member had serious financial problems because of having lost money in gambling?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LASTFNPR: When was the last time when it happened?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, when was the last time when it happened?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who or whose family members have had serious financial problems because of having lost money in gambling

პასუხები:
 • During the last 12 months
 • 1-5 years ago
 • 6-10 years ago
 • 11 and more years ago
 • DK/RA

OWNCAR: Do your family own a car that’s in a working condition, like motorcar, truck, agricultural machinery, etc.?

შეკითხვის ტექსტი: Do your family own a car that’s in a working condition, like motorcar, truck, agricultural machinery, etc.?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CARNUMB: Number of cars in family’s ownership

შეკითხვის ტექსტი: If so, how many cars are in your family’s ownership?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who owned a car that’s in a working condition

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • More than 3

FUELGASL: Fuel used for car/cars - Gasoline

შეკითხვის ტექსტი: Which fuel do you use for the car/cars? - Gasoline

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who owned a car that’s in a working condition

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FUELDIES: Fuel used for car/cars - Diesel

შეკითხვის ტექსტი: Which fuel do you use for the car/cars? - Diesel

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who owned a car that’s in a working condition

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FUELGAS: Fuel used for car/cars - Gas

შეკითხვის ტექსტი: Which fuel do you use for the car/cars? - Gas

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who owned a car that’s in a working condition

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FUELELC: Fuel used for car/cars - Electric power

შეკითხვის ტექსტი: Which fuel do you use for the car/cars? - Electric power

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who owned a car that’s in a working condition

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FUELLUK: Company's fuel used for car - Lukoil

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, which company’s fuel do you use for your car? - Lukoil

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who used gasoline or diesel

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FUELROMP: Company's fuel used for car - Rompetrol

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, which company’s fuel do you use for your car? - Rompetrol

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who used gasoline or diesel

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FUELGULF: Company's fuel used for car - Gulf

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, which company’s fuel do you use for your car? - Gulf

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who used gasoline or diesel

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FUELSOCR: Company's fuel used for car - Socar

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, which company’s fuel do you use for your car? - Socar

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who used gasoline or diesel

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FUELWISS: Company's fuel used for car - Wissol

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, which company’s fuel do you use for your car? - Wissol

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who used gasoline or diesel

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FUELDIFF: Company's fuel used for car - Using fuel of different companies

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, which company’s fuel do you use for your car? - Using fuel of different companies

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who used gasoline or diesel

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FUELOTHER: Company's fuel used for car - Other

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, which company’s fuel do you use for your car? - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who used gasoline or diesel

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

RSFULQL: Reason for choosing the fuel - Fuel quality

შეკითხვის ტექსტი: What determines your or your family member’s choice of fuel? - Fuel quality

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who used gasoline or diesel

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

RSLOWPR: Reason for choosing the fuel - Low prices

შეკითხვის ტექსტი: What determines your or your family member’s choice of fuel? - Low prices

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who used gasoline or diesel

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

RSPARCN: Reason for choosing the fuel - Opportunity of participating in contests or accumulating bonus points

შეკითხვის ტექსტი: What determines your or your family member’s choice of fuel? - Opportunity of participating in contests or accumulating bonus points

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who used gasoline or diesel

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

RSTERRNMB: Reason for choosing the fuel - Territorial proximity to/or large number of gasoline stations

შეკითხვის ტექსტი: What determines your or your family member’s choice of fuel? - Territorial proximity to/or large number of gasoline stations

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who used gasoline or diesel

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

RSTRSCH: Reason for choosing the fuel - Trusting that I will not be cheated

შეკითხვის ტექსტი: What determines your or your family member’s choice of fuel? - Trusting that I will not be cheated

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who used gasoline or diesel

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

RSTRFALS: Reason for choosing the fuel - Trusting that the fuel is not falsified

შეკითხვის ტექსტი: What determines your or your family member’s choice of fuel? - Trusting that the fuel is not falsified

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who used gasoline or diesel

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

RSFUELUS: Reason for choosing the fuel - Only this company/companies has/have got the fuel which I/we use

შეკითხვის ტექსტი: What determines your or your family member’s choice of fuel? - Only this company/companies has/have got the fuel which I/we use

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who used gasoline or diesel

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

RSOTHER: Reason for choosing the fuel - Other

შეკითხვის ტექსტი: What determines your or your family member’s choice of fuel? - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who used gasoline or diesel

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

STSCHOOL: Do any of your family members study at school?

შეკითხვის ტექსტი: Do any of your family members study at school?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SCHGRAD: Which grade is he/she currently enrolled in?

შეკითხვის ტექსტი: Which grade is he/she currently enrolled in?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who reported at least one of its family members studied at school

პასუხები:
 • 1-5 grades
 • 6-9 grades
 • 10-12 grades
 • DK/RA

PRVTTUTR: Does he/she have a private tutor in subjects which he/she currently studies at school?

შეკითხვის ტექსტი: Does he/she have a private tutor in subjects which he/she currently studies at school?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who reported at least one of its family members studied at school

პასუხები:
 • Yes, in 1-2 subjects
 • Yes, in 3 or more subjects
 • No
 • DK/RA

PRVTTSCH: Are these private tutors the same teachers who teach those subjects at school?

შეკითხვის ტექსტი: Are these private tutors the same teachers who teach those subjects at school?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who reported at least one of its school pupil family members had private tutors

პასუხები:
 • Yes, in all subjects
 • Yes, in some of the subjects
 • No
 • DK/RA

CLLMON: Have collected money at school during the last 12 months

შეკითხვის ტექსტი: Over the course of the last 12 months, have you collected money at school for the purpose of fixing or purchasing something?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who reported at least one of its family members studied at school

პასუხები:
 • Yes, often
 • Yes, rarely
 • No
 • DK/RA

CLLMONPR: Have collected money for purchasing a present for a teacher during the last 12 months

შეკითხვის ტექსტი: Over the course of the last 12 months, have you collected money for purchasing a present for a teacher?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who reported at least one of its family members studied at school

პასუხები:
 • Yes, often
 • Yes, rarely
 • No
 • DK/RA

HHSIZE: Total number of HH members

შეკითხვის ტექსტი: Total number of HH members

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more
 • DK/RA

HHASIZE: Total number of adults per household

შეკითხვის ტექსტი: Total number of adults per household

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more
 • DK/RA

მოიძებნა: 195 შედეგი