საჯარო პოლიტიკის კვლევა, 2015

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველოს დაკვეთით და მიზნად ისახავდა მოქალაქეების ცნობიერების დონის გაზმოვას სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით

ინფორმაცია გამოკითხვის შესახებ

The main objective of this study was to assess knowledge and attitudes of Georgian population towards various policy issues in the country.

Population: Georgian-speaking adults (18 years old and over), excluding the populations living in territories affected by military conflict (South Ossetia and Abkhazia).

Sample Design: Multi-stage cluster sampling with preliminary stratification.

Sample Size: 1867 respondents.

Response rate: 65%.

Survey mode: Computer-assisted personal interview (CAPI).

Interview languages: Georgian.

Fieldwork Dates: April 24, 2015 to May 7, 2015.

Results are weighted.

საჯარო პოლიტიკის კვლევა, 2015

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველოს დაკვეთით და მიზნად ისახავდა მოქალაქეების ცნობიერების დონის გაზმოვას სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით

პასუხების ანალიზი