მასწავლებლების მიერ ბავშვთა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ შეტყობინება, 2019 წლის ივნისი

მასწავლებლების მიერ ბავშვთა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ შეტყობინება, 2019 წლის ივნისი

 • კვლევა ჩატარდა CRRC საქართველოს მიერ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტისთვის მასწავლებლების პოზიცია ქალების და ბავშვების მიმართ ძალადობაზე საქართველოში“, რომელიც დანიის მთავრობის მიერ არის დაფინანსებული. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ან დანიის მთავრობის აზრს. კვლევის ფარგლებში შეგროვებული ინფორმაციასა და მოსაზრებებს პასუხისმგებლობა მთლიანად ენიჭებათ კვლევის ავტორებს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას. მონაცემები შესაძლოა განსხვავდებოდეს კვლევის ანგარიშის შედეგებთან მონაცემებზე ჩატარებელი განსხვავებული სტატისტიკური ოპერაციების გამო .

პასუხების ანალიზი

მასწავლებლების მიერ ბავშვთა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ შეტყობინება, 2019 წლის ივნისი

მასწავლებლების მიერ ბავშვთა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ შეტყობინება, 2019 წლის ივნისი

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • ქალაქი
 • სოფელი

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • ქალი
 • კაცი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში ღია კითხვიდან

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

STSPR: მოსწავლეები ერთმანეთის მიმართ კეთილგანწყობილნი არიან

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მოსწავლეები ერთმანეთის მიმართ კეთილგანწყობილნი არიან

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STTRS: მასწავლებლები მოსწავლეებს პატივისცემით ეპყრობიან

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მასწავლებლები მოსწავლეებს პატივისცემით ეპყრობიან

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STSFF: მოსწავლეებს შეუძლიათ თავისუფლად სთხოვონ დახმარება მასწავლებლებს, როცა სხვა მოსწავლესთან რაიმე პრობლემა აქვს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მოსწავლეებს შეუძლიათ თავისუფლად სთხოვონ დახმარება მასწავლებლებს, როცა სხვა მოსწავლესთან რაიმე პრობლემა აქვს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STBLL: მასწავლებლებმა იციან როდესაც მოსწავლეს აბუჩად იგდებენ ან ჩაგრავენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მასწავლებლებმა იციან როდესაც მოსწავლეს აბუჩად იგდებენ ან ჩაგრავენ

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STDMS: მასწავლებლები ხვდებიან, როდესაც მოსწავლეს სახლში ოჯახში ძალადობის პრობლემა აქვს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მასწავლებლები ხვდებიან, როდესაც მოსწავლეს სახლში ოჯახში ძალადობის პრობლემა აქვს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STSCL: განსხვავებული სქესის, სოციალური კლასის, რელიგიისა და ეთნიკური წარმომავლობის მოსწავლეები კარგად ეწყობიან ერთმანეთს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - განსხვავებული სქესის, სოციალური კლასის, რელიგიისა და ეთნიკური წარმომავლობის მოსწავლეები კარგად ეწყობიან ერთმანეთს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STNFR: მოსწავლეები აჩერებენ სხვა უსამართლო და წესრიგის დამრღვევ მოსწავლეებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მოსწავლეები აჩერებენ სხვა უსამართლო და წესრიგის დამრღვევ მოსწავლეებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STCRT: მასწავლებლები უფრო ხშირად აქებენ მოსწავლეებს, ვიდრე აკრიტიკებენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მასწავლებლები უფრო ხშირად აქებენ მოსწავლეებს, ვიდრე აკრიტიკებენ

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STHLP: მოსწავლეებმა იციან, თუ ვის მიმართონ დახმარებისთვის იმ შემთხვევაში, თუ მათ ცუდად ეპყრობიან სხვა მოსწავლეები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მოსწავლეებმა იციან, თუ ვის მიმართონ დახმარებისთვის იმ შემთხვევაში, თუ მათ ცუდად ეპყრობიან სხვა მოსწავლეები

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STGAW: მოსწავლეები უმეტეს შემთხვევაში კარგად უგებენ ერთმანეთს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მოსწავლეები უმეტეს შემთხვევაში კარგად უგებენ ერთმანეთს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STRDS: მოსწავლეები პატივისცემით უსმენენ ერთმანეთს საკლასო დისკუსიების დროს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მოსწავლეები პატივისცემით უსმენენ ერთმანეთს საკლასო დისკუსიების დროს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STTFF: მასწავლებლები სამართლიანად ეპყრობიან მოსწავლეებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მასწავლებლები სამართლიანად ეპყრობიან მოსწავლეებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STEQL: მასწავლებლები ერთნაირად ეპყრობიან ბიჭებსა და გოგოებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მასწავლებლები ერთნაირად ეპყრობიან ბიჭებსა და გოგოებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STRPT: მოსწავლეები ატყობინებენ სკოლის ადმინისტრაციას/მასწავლებლებს, როდესაც ერთი მოსწავლე მეორეს არტყამს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მოსწავლეები ატყობინებენ სკოლის ადმინისტრაციას/მასწავლებლებს, როდესაც ერთი მოსწავლე მეორეს არტყამს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STSBL: როდესაც მოსწავლეები ატყობინებენ ბულინგის შესახებ მასწავლებლები მოქმედებენ პრობლემის გადასაჭრელად

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - როდესაც მოსწავლეები ატყობინებენ ბულინგის შესახებ მასწავლებლები მოქმედებენ პრობლემის გადასაჭრელად

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STBHV: მასწავლებლები მუდმივად მოუწოდებენ მოსწავლეებს, დაემორჩილონ მოსწავლის ქცევის წესებს, იმის მიუხედავად, ეს მოსწავლეები მათ კლასში არიან თუ არა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მასწავლებლები მუდმივად მოუწოდებენ მოსწავლეებს, დაემორჩილონ მოსწავლის ქცევის წესებს, იმის მიუხედავად, ეს მოსწავლეები მათ კლასში არიან თუ არა

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STFRD: მოსწავლეები ადვილად იძენენ მეგობრებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მოსწავლეები ადვილად იძენენ მეგობრებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STENJ: მოსწავლეებს მოსწონთ სკოლაში ყოფნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მოსწავლეებს მოსწონთ სკოლაში ყოფნა

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STGFS: გოგოები თავს დაცულად გრძნობენ სკოლის შენობაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - გოგოები თავს დაცულად გრძნობენ სკოლის შენობაში

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STHDF: მასწავლებლები დროს უთმობენ მოსწავლეებს შორის უთანხმოების მოგვარებას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მასწავლებლები დროს უთმობენ მოსწავლეებს შორის უთანხმოების მოგვარებას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STRFN: მოსწავლეები აცხადებენ, თუ სხვა მოსწავლე დასცინის ან აბუჩად იგდებს მას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მოსწავლეები აცხადებენ, თუ სხვა მოსწავლე დასცინის ან აბუჩად იგდებს მას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STRMV: მოსწავლეებს იშვიათად აგდებენ გაკვეთილიდან

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მოსწავლეებს იშვიათად აგდებენ გაკვეთილიდან

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STRLS: მოსწავლეები თვლიან, რომ სასკოლო წესები და შედეგები სამართლიანია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მოსწავლეები თვლიან, რომ სასკოლო წესები და შედეგები სამართლიანია

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STTCH: მასწავლებლები კლასში უფრო მეტ დროს უთმობენ სწავლებას, ვიდრე წესრიგის შენარჩუნებას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მასწავლებლები კლასში უფრო მეტ დროს უთმობენ სწავლებას, ვიდრე წესრიგის შენარჩუნებას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STSHT: მასწავლებლები მოსწავლეებს უყვირიან

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მასწავლებლები მოსწავლეებს უყვირიან

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STTWL: როდესაც მასწავლებელი გადის ოთახიდან, მოსწავლეები კარგად იქცევიან

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - როდესაც მასწავლებელი გადის ოთახიდან, მოსწავლეები კარგად იქცევიან

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

STTTP: მოსწავლეები ატყობინებენ მასწავლებლებს, როდესაც აღმოჩნდებიან ისეთი პრობლემების წინაშე, როგორებიცაა: სექსუალური შევიწროება, ძალადობა ან ადევნება.

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - მოსწავლეები ატყობინებენ მასწავლებლებს, როდესაც აღმოჩნდებიან ისეთი პრობლემების წინაშე, როგორებიცაა: სექსუალური შევიწროება, ძალადობა ან ადევნება.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

DMVHRT: თუ რეგულარულად განვაცხადებ ძალადობის შესახებ, შევძლებ სხვისთვის ზიანის მიყენების თავიდან აცილებას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა თითოეული სიტუაცია/ქმედება თქვენთვის, თუ გადაწყვეტთ დაეხმაროთ მოსწავლეებს, რომლებსაც აქვთ ოჯახში ძალადობის გამოცდილება: თუ რეგულარულად განვაცხადებ ძალადობის შესახებ, შევძლებ სხვისთვის ზიანის მიყენების თავიდან აცილებას

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • ცოტათი მნიშვნელოვანია
 • საშუალოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • უაღრესად მნიშვნელოვანი

DMVPSF: მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მასწავლებელს შეჰქონდეს წვლილი სხვების უსაფრთხოების დაცვაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა თითოეული სიტუაცია/ქმედება თქვენთვის, თუ გადაწყვეტთ დაეხმაროთ მოსწავლეებს, რომლებსაც აქვთ ოჯახში ძალადობის გამოცდილება: მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მასწავლებელს შეჰქონდეს წვლილი სხვების უსაფრთხოების დაცვაში

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • ცოტათი მნიშვნელოვანია
 • საშუალოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • უაღრესად მნიშვნელოვანი

DMVADM: სხვა მასწავლებლებისთვის ვიქნები მაგალითი/მისაბაძი თუ ძალადობის შემთხვევების შესახებ განვაცხადებ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა თითოეული სიტუაცია/ქმედება თქვენთვის, თუ გადაწყვეტთ დაეხმაროთ მოსწავლეებს, რომლებსაც აქვთ ოჯახში ძალადობის გამოცდილება: სხვა მასწავლებლებისთვის ვიქნები მაგალითი/მისაბაძი თუ ძალადობის შემთხვევების შესახებ განვაცხადებ

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • ცოტათი მნიშვნელოვანია
 • საშუალოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • უაღრესად მნიშვნელოვანი

DMVLDR: კოლეგებს შორის თავს ლიდერად ვიგრძნობ თუ ძალადობის შესახებ განვაცხადებ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა თითოეული სიტუაცია/ქმედება თქვენთვის, თუ გადაწყვეტთ დაეხმაროთ მოსწავლეებს, რომლებსაც აქვთ ოჯახში ძალადობის გამოცდილება: კოლეგებს შორის თავს ლიდერად ვიგრძნობ თუ ძალადობის შესახებ განვაცხადებ

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • ცოტათი მნიშვნელოვანია
 • საშუალოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • უაღრესად მნიშვნელოვანი

DMVHLP: მომწონს როდესაც შემიძლია სხვების დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა თითოეული სიტუაცია/ქმედება თქვენთვის, თუ გადაწყვეტთ დაეხმაროთ მოსწავლეებს, რომლებსაც აქვთ ოჯახში ძალადობის გამოცდილება: მომწონს როდესაც შემიძლია სხვების დახმარება

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • ცოტათი მნიშვნელოვანია
 • საშუალოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • უაღრესად მნიშვნელოვანი

DMVANG: თუ ძალადობის შესახებ განვაცხადებ ეს სხვა მასწავლებლებს გაანაწყენებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა თითოეული სიტუაცია/ქმედება თქვენთვის, თუ გადაწყვეტთ დაეხმაროთ მოსწავლეებს, რომლებსაც აქვთ ოჯახში ძალადობის გამოცდილება: თუ ძალადობის შესახებ განვაცხადებ ეს სხვა მასწავლებლებს გაანაწყენებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • ცოტათი მნიშვნელოვანია
 • საშუალოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • უაღრესად მნიშვნელოვანი

DMVFRD: განცხადება ძალადობის შესახებ შეიძლება მეგობრობის ფასად დამიჯდეს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა თითოეული სიტუაცია/ქმედება თქვენთვის, თუ გადაწყვეტთ დაეხმაროთ მოსწავლეებს, რომლებსაც აქვთ ოჯახში ძალადობის გამოცდილება: განცხადება ძალადობის შესახებ შეიძლება მეგობრობის ფასად დამიჯდეს

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • ცოტათი მნიშვნელოვანია
 • საშუალოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • უაღრესად მნიშვნელოვანი

DMVPHS: თუ ძალადობის შესახებ განვაცხადებ შეიძლება ფიზიკური ზიანი მომაყენონ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა თითოეული სიტუაცია/ქმედება თქვენთვის, თუ გადაწყვეტთ დაეხმაროთ მოსწავლეებს, რომლებსაც აქვთ ოჯახში ძალადობის გამოცდილება: თუ ძალადობის შესახებ განვაცხადებ შეიძლება ფიზიკური ზიანი მომაყენონ

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • ცოტათი მნიშვნელოვანია
 • საშუალოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • უაღრესად მნიშვნელოვანი

DMVEMB: შეიძლება მივიღო არასწორი გადაწყვეტილება და განვაცხადო ძალადობის შესახებ, მაშინ როცა არაფერი მომხდარა და ამის გამო უხერხულ მდგომარეობაში ჩავვარდე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა თითოეული სიტუაცია/ქმედება თქვენთვის, თუ გადაწყვეტთ დაეხმაროთ მოსწავლეებს, რომლებსაც აქვთ ოჯახში ძალადობის გამოცდილება: შეიძლება მივიღო არასწორი გადაწყვეტილება და განვაცხადო ძალადობის შესახებ, მაშინ როცა არაფერი მომხდარა და ამის გამო უხერხულ მდგომარეობაში ჩავვარდე

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • ცოტათი მნიშვნელოვანია
 • საშუალოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • უაღრესად მნიშვნელოვანი

DMVOVR: თუ ძალადობის შესახებ განვაცხადებ, ხალხმა შეიძლება ჩათვალოს, რომ ზედმეტად მგრძნობიარე ვარ და გადაჭარბებულად ვაფასებ სიტუაციას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა თითოეული სიტუაცია/ქმედება თქვენთვის, თუ გადაწყვეტთ დაეხმაროთ მოსწავლეებს, რომლებსაც აქვთ ოჯახში ძალადობის გამოცდილება: თუ ძალადობის შესახებ განვაცხადებ, ხალხმა შეიძლება ჩათვალოს, რომ ზედმეტად მგრძნობიარე ვარ და გადაჭარბებულად ვაფასებ სიტუაციას

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • ცოტათი მნიშვნელოვანია
 • საშუალოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • უაღრესად მნიშვნელოვანი

DMVWRG: შესაძლოა ცუდ მდგომარეობაში აღმოვჩნდე თუ არასწორად შევარჩევ ძალადობის შესახებ განცხადების გაკეთების ფორმას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა თითოეული სიტუაცია/ქმედება თქვენთვის, თუ გადაწყვეტთ დაეხმაროთ მოსწავლეებს, რომლებსაც აქვთ ოჯახში ძალადობის გამოცდილება: შესაძლოა ცუდ მდგომარეობაში აღმოვჩნდე თუ არასწორად შევარჩევ ძალადობის შესახებ განცხადების გაკეთების ფორმას

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • ცოტათი მნიშვნელოვანია
 • საშუალოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • უაღრესად მნიშვნელოვანი

IDVUCF: ამ სიტუაციაში ჩარევით თავს არაკომფორტულად იგრძნობს

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი კოლეგა შეესწრო ან ინფორმირებულია ოჯახში არსებული ძალადობის შესახებ, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ბავშვების წინააღმდეგაა მიმართული და ამ ფაქტის შეტყობინებაზე თავს იკავებს. გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ამ სიტუაციაში ჩარევით თავს არაკომფორტულად იგრძნობს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

IDVRGR: ის ვერ იქნება დარწმუნებული, რომ კონკრეტულ ქმედებას რეგულარული ხასიათი აქვს

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი კოლეგა შეესწრო ან ინფორმირებულია ოჯახში არსებული ძალადობის შესახებ, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ბავშვების წინააღმდეგაა მიმართული და ამ ფაქტის შეტყობინებაზე თავს იკავებს. გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ის ვერ იქნება დარწმუნებული, რომ კონკრეტულ ქმედებას რეგულარული ხასიათი აქვს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

IDVRPR: ძალადობა არ არის საკმარისად მძიმე, რომ განაცხადოს

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი კოლეგა შეესწრო ან ინფორმირებულია ოჯახში არსებული ძალადობის შესახებ, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ბავშვების წინააღმდეგაა მიმართული და ამ ფაქტის შეტყობინებაზე თავს იკავებს. გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ძალადობა არ არის საკმარისად მძიმე, რომ განაცხადოს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

IDVENG: ის ფიქრობს, რომ ინფორმაცია რაც მას აქვს არ არის საკმარისი ძალადობის შესახებ შესაბამისი უწყებებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი კოლეგა შეესწრო ან ინფორმირებულია ოჯახში არსებული ძალადობის შესახებ, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ბავშვების წინააღმდეგაა მიმართული და ამ ფაქტის შეტყობინებაზე თავს იკავებს. გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ის ფიქრობს, რომ ინფორმაცია რაც მას აქვს არ არის საკმარისი ძალადობის შესახებ შესაბამისი უწყებებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

IDVINT: ის ფიქრობს, რომ არ უნდა ჩაერიოს სხვისი ოჯახის საქმეებში

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი კოლეგა შეესწრო ან ინფორმირებულია ოჯახში არსებული ძალადობის შესახებ, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ბავშვების წინააღმდეგაა მიმართული და ამ ფაქტის შეტყობინებაზე თავს იკავებს. გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ის ფიქრობს, რომ არ უნდა ჩაერიოს სხვისი ოჯახის საქმეებში

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

IDVBLK: ის ნერვიულობს, რომ ამ ფაქტის შეტყობინების შემდეგ აგრესიის/ცემის/მუქარის ან შანტაჟის მსხვერპლები გახდებიან ის ან მისი ოჯახის წევრები

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი კოლეგა შეესწრო ან ინფორმირებულია ოჯახში არსებული ძალადობის შესახებ, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ბავშვების წინააღმდეგაა მიმართული და ამ ფაქტის შეტყობინებაზე თავს იკავებს. გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ის ნერვიულობს, რომ ამ ფაქტის შეტყობინების შემდეგ აგრესიის/ცემის/მუქარის ან შანტაჟის მსხვერპლები გახდებიან ის ან მისი ოჯახის წევრები

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

IDVEFT: ის არ არის დარწმუნებული, რომ შესაბამისი უწყებები ეფექტურად გადაწყვეტენ პრობლემას

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი კოლეგა შეესწრო ან ინფორმირებულია ოჯახში არსებული ძალადობის შესახებ, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ბავშვების წინააღმდეგაა მიმართული და ამ ფაქტის შეტყობინებაზე თავს იკავებს. გთხოვთ, მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ის არ არის დარწმუნებული, რომ შესაბამისი უწყებები ეფექტურად გადაწყვეტენ პრობლემას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

AGRAFR: არაუშავს, თუ ბავშვებს ეშინიათ თავიანთი მშობლების, ასეთ შემთხვევაში ისინი უფრო მორჩილები იქნებიან და მეტი პატივისცემა ექნებათ უფროსების მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: არაუშავს, თუ ბავშვებს ეშინიათ თავიანთი მშობლების, ასეთ შემთხვევაში ისინი უფრო მორჩილები იქნებიან და მეტი პატივისცემა ექნებათ უფროსების მიმართ

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

AGRHMT: აღზრდის მკაცრი მეთოდები აძლიერებს და ამზადებს ბავშვებს მომავალი სირთულეების მარტივად გადალახვაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: აღზრდის მკაცრი მეთოდები აძლიერებს და ამზადებს ბავშვებს მომავალი სირთულეების მარტივად გადალახვაში

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

AGRHRT: ბავშვები განიცდიან, როდესაც მშობლები მათი თანდასწრებით ყვირიან და კამათობენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: ბავშვები განიცდიან, როდესაც მშობლები მათი თანდასწრებით ყვირიან და კამათობენ

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

AGRPPN: ფიზიკური დასჯის გამოყენება ყოველთვის მისაღებია, როდესაც მშობლები მიიჩნევენ, რომ ამას დადებითი შედეგი მოყვება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: ფიზიკური დასჯის გამოყენება ყოველთვის მისაღებია, როდესაც მშობლები მიიჩნევენ, რომ ამას დადებითი შედეგი მოყვება

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

AGRLAL: ბავშვი ყოველთვის სახლში უნდა ცხოვრობდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახში მისი მშობლები ახორციელებენ ძალადობრივ ქმედებებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: ბავშვი ყოველთვის სახლში უნდა ცხოვრობდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახში მისი მშობლები ახორციელებენ ძალადობრივ ქმედებებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

AGRBGP: ფიზიკური დასჯის გამოყენება ბიჭების მიმართ უფრო მისაღებია, ვიდრე გოგოების

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: ფიზიკური დასჯის გამოყენება ბიჭების მიმართ უფრო მისაღებია, ვიდრე გოგოების

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

AGRPPP: მშობლები, რომლებიც ფიზიკურად არ სჯიან თავიანთ შვილებს აფუჭებენ მათ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: მშობლები, რომლებიც ფიზიკურად არ სჯიან თავიანთ შვილებს აფუჭებენ მათ

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

AGRPDC: თითოეული ბავშვი ეკუთვნის მის მშობელს და მხოლოდ მშობელს აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება ბავშვების შესახებ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: თითოეული ბავშვი ეკუთვნის მის მშობელს და მხოლოდ მშობელს აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება ბავშვების შესახებ

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

AGRPST: მშობლები გოგოების ქცევას უფრო მკაცრად უნდა აკონტროლებდნენ ვიდრე ბიჭების

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: მშობლები გოგოების ქცევას უფრო მკაცრად უნდა აკონტროლებდნენ ვიდრე ბიჭების

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

AGRPHT: არაუშავს, თუ ბავშვები ხედავენ თუ როგორ ურტყამს ერთი მშობელი მეორეს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: არაუშავს, თუ ბავშვები ხედავენ თუ როგორ ურტყამს ერთი მშობელი მეორეს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

PNSGRL: რა ასაკამდე შეიძლება გოგოების ფიზიკური დასჯა?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა ასაკამდე შეიძლება გოგოების ფიზიკური დასჯა?

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში ღია კითხვიდან

პასუხები:
 • არცერთ ასაკში არ არის მისაღები
 • 1 - 10 წელი
 • 11 წელი და მეტი

PNSBOY: რა ასაკამდე შეიძლება ბიჭების ფიზიკური დასჯა?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა ასაკამდე შეიძლება ბიჭების ფიზიკური დასჯა?

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში ღია კითხვიდან

პასუხები:
 • არცერთ ასაკში არ არის მისაღები
 • 1 - 10 წელი
 • 11 წელი და მეტი

CMNSEX: ვფიქრობ, რომ ქალს არ შეუძლია თავის ქმარს, სექსზე უარი უთხრას

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს, კაცებსა და ქალებს შორის ურთიერთობისა და ოჯახის შესახებ სხვადასხვა შეხედულება აქვთ. გთხოვთ, აღნიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითეულ მოსაზრებას - ვფიქრობ, რომ ქალს არ შეუძლია თავის ქმარს, სექსზე უარი უთხრას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

CMNSAT: ქალს და კაცს თანაბარი ავტორიტეტი უნდა ჰქონდეს ოჯახში

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს, კაცებსა და ქალებს შორის ურთიერთობისა და ოჯახის შესახებ სხვადასხვა შეხედულება აქვთ. გთხოვთ, აღნიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითეულ მოსაზრებას - ქალს და კაცს თანაბარი ავტორიტეტი უნდა ჰქონდეს ოჯახში

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

CMNWTK: ქალის ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი არის ოჯახზე ზრუნვა

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს, კაცებსა და ქალებს შორის ურთიერთობისა და ოჯახის შესახებ სხვადასხვა შეხედულება აქვთ. გთხოვთ, აღნიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითეულ მოსაზრებას - ქალის ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი არის ოჯახზე ზრუნვა

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

CMNWOB: ცოლი უნდა დაემორჩილოს თავის ქმარს, მაშინაც კი როცა არ ეთანხმება

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს, კაცებსა და ქალებს შორის ურთიერთობისა და ოჯახის შესახებ სხვადასხვა შეხედულება აქვთ. გთხოვთ, აღნიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითეულ მოსაზრებას - ცოლი უნდა დაემორჩილოს თავის ქმარს, მაშინაც კი როცა არ ეთანხმება

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

CMNWSP: ქალს უნდა შეეძლოს სხვისი ნებართვის გარეშე, საკუთარი ფულის ნაწილის სურვილისამებრ დახარჯვა, ოჯახის სხვა წევრების საჭიროებების გათვალისწინებით (ოჯახს აქვს ფული ყოველდღიური საჭიროებებისთვის)

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს, კაცებსა და ქალებს შორის ურთიერთობისა და ოჯახის შესახებ სხვადასხვა შეხედულება აქვთ. გთხოვთ, აღნიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითეულ მოსაზრებას - ქალს უნდა შეეძლოს სხვისი ნებართვის გარეშე, საკუთარი ფულის ნაწილის სურვილისამებრ დახარჯვა, ოჯახის სხვა წევრების საჭიროებების გათვალისწინებით (ოჯახს აქვს ფული ყოველდღიური საჭიროებებისთვის)

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

CMNVHW: ცოლ-ქმარს შორის ძალადობა მათი პირადი საქმეა და სხვები არ უნდა ჩაერიონ

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს, კაცებსა და ქალებს შორის ურთიერთობისა და ოჯახის შესახებ სხვადასხვა შეხედულება აქვთ. გთხოვთ, აღნიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითეულ მოსაზრებას - ცოლ-ქმარს შორის ძალადობა მათი პირადი საქმეა და სხვები არ უნდა ჩაერიონ

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

CMNWST: ქალმა უნდა აიტანოს ძალადობა,რათა შეინარჩუნოს ოჯახი

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს, კაცებსა და ქალებს შორის ურთიერთობისა და ოჯახის შესახებ სხვადასხვა შეხედულება აქვთ. გთხოვთ, აღნიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითეულ მოსაზრებას - ქალმა უნდა აიტანოს ძალადობა,რათა შეინარჩუნოს ოჯახი

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

CMNWRP: თუ ქალი გააუპატიურეს, როგორც წესი, ის დაუფიქრებლად მოიქცა და თავად ჩაიგდო თავი ამ მდგომარეობაში.

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს, კაცებსა და ქალებს შორის ურთიერთობისა და ოჯახის შესახებ სხვადასხვა შეხედულება აქვთ. გთხოვთ, აღნიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითეულ მოსაზრებას - თუ ქალი გააუპატიურეს, როგორც წესი, ის დაუფიქრებლად მოიქცა და თავად ჩაიგდო თავი ამ მდგომარეობაში.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

CMNWFB: თუ ქალი ფიზიკურად არ ეწინააღმდეგება, მაშინ ამას გაუპატიურებას ვერ უწოდებ

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს, კაცებსა და ქალებს შორის ურთიერთობისა და ოჯახის შესახებ სხვადასხვა შეხედულება აქვთ. გთხოვთ, აღნიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითეულ მოსაზრებას - თუ ქალი ფიზიკურად არ ეწინააღმდეგება, მაშინ ამას გაუპატიურებას ვერ უწოდებ

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

JSTGOT: გამართლებულია თუ არა ქმრის მიერ ცოლის ცემა: თუ ცოლი სახლიდან ქმრის გაუფრთხილებლად გადის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გამართლებულია თუ არა ქმრის მიერ ცოლის ცემა შემდეგ სიტუაციაში: თუ ცოლი სახლიდან ქმრის გაუფრთხილებლად გადის?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის გამართლებული
 • არ არის გამართლებული
 • არც გამართლებულია და არც გაუმართლებელია
 • გამართლებულია
 • სრულიად გამართლებულია

JSTNGL: გამართლებულია თუ არა ქმრის მიერ ცოლის ცემა: თუ ბავშვებს უყურადღებოდ ტოვებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გამართლებულია თუ არა ქმრის მიერ ცოლის ცემა შემდეგ სიტუაციაში: თუ ბავშვებს უყურადღებოდ ტოვებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის გამართლებული
 • არ არის გამართლებული
 • არც გამართლებულია და არც გაუმართლებელია
 • გამართლებულია
 • სრულიად გამართლებულია

JSTARG: გამართლებულია თუ არა ქმრის მიერ ცოლის ცემა: თუ ქმარს ეკამათება და არ ემორჩილება?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გამართლებულია თუ არა ქმრის მიერ ცოლის ცემა შემდეგ სიტუაციაში: თუ ქმარს ეკამათება და არ ემორჩილება?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის გამართლებული
 • არ არის გამართლებული
 • არც გამართლებულია და არც გაუმართლებელია
 • გამართლებულია
 • სრულიად გამართლებულია

JSTRSX: გამართლებულია თუ არა ქმრის მიერ ცოლის ცემა: თუ მასთან სექსზე უარს ამბობს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გამართლებულია თუ არა ქმრის მიერ ცოლის ცემა შემდეგ სიტუაციაში: თუ მასთან სექსზე უარს ამბობს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის გამართლებული
 • არ არის გამართლებული
 • არც გამართლებულია და არც გაუმართლებელია
 • გამართლებულია
 • სრულიად გამართლებულია

JSTBRN: გამართლებულია თუ არა ქმრის მიერ ცოლის ცემა: თუ მზადებისას საჭმელს წვავს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გამართლებულია თუ არა ქმრის მიერ ცოლის ცემა შემდეგ სიტუაციაში: თუ მზადებისას საჭმელს წვავს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის გამართლებული
 • არ არის გამართლებული
 • არც გამართლებულია და არც გაუმართლებელია
 • გამართლებულია
 • სრულიად გამართლებულია

JSTUNF: გამართლებულია თუ არა ქმრის მიერ ცოლის ცემა: თუ ქმარი აღმოაჩენს, რომ ცოლი ღალატობს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გამართლებულია თუ არა ქმრის მიერ ცოლის ცემა შემდეგ სიტუაციაში: თუ ქმარი აღმოაჩენს, რომ ცოლი ღალატობს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის გამართლებული
 • არ არის გამართლებული
 • არც გამართლებულია და არც გაუმართლებელია
 • გამართლებულია
 • სრულიად გამართლებულია

CARNSM: პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე - მეზობლები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე? - მეზობლები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

CARPFM: პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე - მშობელი, ოჯახის სხვა წევრი, ოჯახის მეგობრები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე? - მშობელი, ოჯახის სხვა წევრი, ოჯახის მეგობრები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

CARSKS: პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე - სკოლის და ბაღის თანამშრომლები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე? - სკოლის და ბაღის თანამშრომლები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

CARSSW: პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე - სოციალური სააგენტოები, სოციალური მუშაკები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე? - სოციალური სააგენტოები, სოციალური მუშაკები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

CARPOL: პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე - პოლიცია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე? - პოლიცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

CARHCS: პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე - ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე? - ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

CARCRO: პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე - ეკლესია/რელიგიური ორგანიზაციები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე? - ეკლესია/რელიგიური ორგანიზაციები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

CARPOD: პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე - სახალხო დამცველი/ომბუდსმენი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე? - სახალხო დამცველი/ომბუდსმენი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

CARSSO: პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე - მანდატურები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე? - მანდატურები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

CAROTH: პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებაზე? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

DMSNSM: პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება - მეზობლები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება? - მეზობლები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

DMSPFM: პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება - მშობელი, ოჯახის სხვა წევრი, ოჯახის მეგობრები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება? - მშობელი, ოჯახის სხვა წევრი, ოჯახის მეგობრები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

DMSSKS: პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება - სკოლის და ბაღის თანამშრომლები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება? - სკოლის და ბაღის თანამშრომლები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

DMSSSW: პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება - სოციალური სააგენტოები, სოციალური მუშაკები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება? - სოციალური სააგენტოები, სოციალური მუშაკები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

DMSPOL: პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება - პოლიცია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება? - პოლიცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

DMSHCS: პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება - ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება? - ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

DMSCRO: პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება - ეკლესია/რელიგიური ორგანიზაციები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება? - ეკლესია/რელიგიური ორგანიზაციები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

DMSPOD: პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება - სახალხო დამცველი/ომბუდსმენი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება? - სახალხო დამცველი/ომბუდსმენი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

DMSSSO: პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება - მანდატურები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება? - მანდატურები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

DMSOTH: პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ოჯახში ძალადობის ისეთი ფაქტების შეტყობინებაზე, რომლებიც ბავშვს არ ეხება? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ

CAFHIT: მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ძალადობად: როდესაც მშობელი/მეურვე ურტყამს ბავშვს

შეკითხვის ტექსტი: მიიჩნევთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილ ქმედებებს ბავშვის მიმართ ძალადობად? - როდესაც მშობელი/მეურვე ურტყამს ბავშვს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CAFHIP: მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ძალადობად: როდესაც ერთი მშობელი/მეურვე ურტყამს მეორეს ბავშვის თანდასწრებით

შეკითხვის ტექსტი: მიიჩნევთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილ ქმედებებს ბავშვის მიმართ ძალადობად? - როდესაც ერთი მშობელი/მეურვე ურტყამს მეორეს ბავშვის თანდასწრებით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CAFTCO: მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ძალადობად: როდესაც მშობელი/მეურვე ურტყამს ბავშვს რაიმე ნივთით

შეკითხვის ტექსტი: მიიჩნევთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილ ქმედებებს ბავშვის მიმართ ძალადობად? - როდესაც მშობელი/მეურვე ურტყამს ბავშვს რაიმე ნივთით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CAFHOP: მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ძალადობად: როდესაც მშობელი/მეურვე ურტყამს მეორე მშობელს/მეურვეს რაიმე ნივთით

შეკითხვის ტექსტი: მიიჩნევთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილ ქმედებებს ბავშვის მიმართ ძალადობად? - როდესაც მშობელი/მეურვე ურტყამს მეორე მშობელს/მეურვეს რაიმე ნივთით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CAFCVH: მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ძალადობად: როდესაც მშობლის/მეურვის მხრიდან, ხდება ბავშვის სიტყვიერი დამცირება, შეურაცხყოფა ან მუქარა

შეკითხვის ტექსტი: მიიჩნევთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილ ქმედებებს ბავშვის მიმართ ძალადობად? - როდესაც მშობლის/მეურვის მხრიდან, ხდება ბავშვის სიტყვიერი დამცირება, შეურაცხყოფა ან მუქარა?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CAFWVH: მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ძალადობად: როდესაც ქმარი ცოლს სიტყვიერად შეურაცხყოფს ბავშვის თანდასწრებით

შეკითხვის ტექსტი: მიიჩნევთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილ ქმედებებს ბავშვის მიმართ ძალადობად? - როდესაც ქმარი ცოლს სიტყვიერად შეურაცხყოფს ბავშვის თანდასწრებით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CSBUHG: მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნად: როდესაც ბავშვი ხშირად მშიერია

შეკითხვის ტექსტი: მიიჩნევთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნებად? - როდესაც ბავშვი ხშირად მშიერია?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CSBUDR: მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნად: როდესაც ბავშვი ხშირად ბინძურია

შეკითხვის ტექსტი: მიიჩნევთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნებად? - როდესაც ბავშვი ხშირად ბინძურია?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CSBUSO: მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნად: როდესაც ბავშვი ხშირად მთელ დღეს ქუჩაში ატარებს

შეკითხვის ტექსტი: მიიჩნევთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნებად? - როდესაც ბავშვი ხშირად მთელ დღეს ქუჩაში ატარებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CSBCBG: მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნად: როდესაც ბავშვი მათხოვრობს

შეკითხვის ტექსტი: მიიჩნევთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნებად? - როდესაც ბავშვი მათხოვრობს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CSBFTC: მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნად: როდესაც ბავშვი იძულებულია მოუაროს საკუთარ და-ძმებს

შეკითხვის ტექსტი: მიიჩნევთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნებად? - როდესაც ბავშვი იძულებულია მოუაროს საკუთარ და-ძმებს (თვალყური ადევნოს მათ, მოუმზადოს საჭმელი და გამოკვებოს, გაურეცხოს ტანსაცმელი და ა.შ.)?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CSBUDP: მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნად: როდესაც ბავშვი ხშირად დეპრესიაშია

შეკითხვის ტექსტი: მიიჩნევთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნებად? - როდესაც ბავშვი ხშირად დეპრესიაშია?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CSBUAN: მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნად: როდესაც ბავშვი ხშირად აფორიაქებულია

შეკითხვის ტექსტი: მიიჩნევთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნებად? - როდესაც ბავშვი ხშირად აფორიაქებულია?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CSBAOU: მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნად: როდესაც ბავშვი ცუდად იქცევა სკოლაში, რათა ყურადღება მიიპყროს

შეკითხვის ტექსტი: მიიჩნევთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნებად? - როდესაც ბავშვი ცუდად იქცევა სკოლაში, რათა ყურადღება მიიპყროს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CSBBSF: მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნად: როდესაც ბავშვს აქვს სხეულზე სილურჯეები/ნაკაწრები/მოტეხილობა/შეშუპება

შეკითხვის ტექსტი: მიიჩნევთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნებად? - როდესაც ბავშვს აქვს სხეულზე სილურჯეები/ნაკაწრები/მოტეხილობა/შეშუპება?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CSBRTN: მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნად: როდესაც ბავშვს სახლში დაბრუნება არ უნდა

შეკითხვის ტექსტი: მიიჩნევთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნებად? - როდესაც ბავშვს სახლში დაბრუნება არ უნდა?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CSBADC: მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნად: როდესაც ბავშვის აკადემიური მოსწრება უარესდება?

შეკითხვის ტექსტი: მიიჩნევთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილს ბავშვის მიმართ ძალადობის ნიშნებად? - როდესაც ბავშვის აკადემიური მოსწრება უარესდება?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

FRQWVL: საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირია საქართველოში ძალადობა ქალის მიმართ პარტნიორის, ნაცნობის ან უცხო ადამიანის მხრიდან?

პასუხები:
 • ძალიან ხშირია
 • საკმაოდ ხშირია
 • არც ისე ხშირია
 • საერთოდ არ არის ხშირი

AWCHDW: გსმენიათ თუ არა, თქვენი სკოლის რომელიმე მოსწავლის შესახებ, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი გახდა?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში, გსმენიათ თუ არა, თქვენი სკოლის რომელიმე მოსწავლის შესახებ, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი გახდა?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

AWPDW: გსმენიათ თუ არა თქვენი სკოლის მოსწავლის მშობლის შესახებ, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი გახდა?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში, გსმენიათ თუ არა თქვენი სკოლის მოსწავლის მშობლის შესახებ, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი გახდა?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

AWDVP: სკოლის მოსწავლის რომელი მშობლი გახდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, ვინ იყო მსხვერპლი?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც აღნიშნეს რომ სმენიათ სკოლის მოსწავლის მშობლის შესახებ, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი გახდა

პასუხები:
 • დედა
 • მამა
 • არ ვიცი

EXHTL: არსებობს თუ არა საქართველოში ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთათვის ცხელი ხაზი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი ინფორმაციით, არსებობს თუ არა საქართველოში ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთათვის შემდეგი სერვისები...? - ცხელი ხაზი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

EXSHL: არსებობს თუ არა საქართველოში ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთათვის თავშესაფარი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი ინფორმაციით, არსებობს თუ არა საქართველოში ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთათვის შემდეგი სერვისები...? - თავშესაფარი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

EXCRS: არსებობს თუ არა საქართველოში ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთათვის კრიზისული ცენტრი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი ინფორმაციით, არსებობს თუ არა საქართველოში ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთათვის შემდეგი სერვისები...? - კრიზისული ცენტრი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

DMVPNL: იცით თუ არა, რომ საქართველოში ოჯახში ძალადობა ისჯება კანონით?

შეკითხვის ტექსტი: იცით თუ არა, რომ საქართველოში ოჯახში ძალადობა ისჯება კანონით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

TRQRDV: მასწავლებლებისთვის სავალდებულოა განაცხადონ ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის შესახებ თუ მათ ამის ეჭვი აქვთ

შეკითხვის ტექსტი: სავალდებულოა თუ არა საქართველოში მასწავლებლებისთვის განაცხადონ ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის შესახებ თუ მათ ამის ეჭვი აქვთ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

TLRPRN: მასწავლებელმა უნდა მიმართოს ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში: დირექტორს

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, ვის უნდა მიმართოს მასწავლებელმა? - დირექტორს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც აღნიშნეს რომ მასწავლებლებისთვის სავალდებულოა განაცხადონ ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის შესახებ თუ მათ ამის ეჭვი აქვთ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

TLRPOL: მასწავლებელმა უნდა მიმართოს ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში: პოლიციას

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, ვის უნდა მიმართოს მასწავლებელმა? - პოლიციას

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც აღნიშნეს რომ მასწავლებლებისთვის სავალდებულოა განაცხადონ ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის შესახებ თუ მათ ამის ეჭვი აქვთ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

TLRSSA: მასწავლებელმა უნდა მიმართოს ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში: სოციალური მომსახურების სააგენტოს

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, ვის უნდა მიმართოს მასწავლებელმა? - სოციალური მომსახურების სააგენტოს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც აღნიშნეს რომ მასწავლებლებისთვის სავალდებულოა განაცხადონ ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის შესახებ თუ მათ ამის ეჭვი აქვთ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

TLRSCO: მასწავლებელმა უნდა მიმართოს ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში: სკოლის დაცვის სამსახურს

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, ვის უნდა მიმართოს მასწავლებელმა? - სკოლის დაცვის სამსახურს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც აღნიშნეს რომ მასწავლებლებისთვის სავალდებულოა განაცხადონ ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის შესახებ თუ მათ ამის ეჭვი აქვთ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

TLRHTC: მასწავლებელმა უნდა მიმართოს ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში: სასწავლო ნაწილს

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, ვის უნდა მიმართოს მასწავლებელმა? - სასწავლო ნაწილს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც აღნიშნეს რომ მასწავლებლებისთვის სავალდებულოა განაცხადონ ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის შესახებ თუ მათ ამის ეჭვი აქვთ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

TLRPOD: მასწავლებელმა უნდა მიმართოს ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში: სახალხო დამცველის აპარატს

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, ვის უნდა მიმართოს მასწავლებელმა? - სახალხო დამცველის აპარატს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც აღნიშნეს რომ მასწავლებლებისთვის სავალდებულოა განაცხადონ ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის შესახებ თუ მათ ამის ეჭვი აქვთ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

TLRDSM: მასწავლებელმა უნდა მიმართოს ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში: სპეციალურად გამოყოფილ სკოლის თანამშრომელს

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, ვის უნდა მიმართოს მასწავლებელმა? - სპეციალურად გამოყოფილ სკოლის თანამშრომელს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც აღნიშნეს რომ მასწავლებლებისთვის სავალდებულოა განაცხადონ ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის შესახებ თუ მათ ამის ეჭვი აქვთ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

TLROTH: მასწავლებელმა უნდა მიმართოს ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში: სხვას

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, ვის უნდა მიმართოს მასწავლებელმა? - სხვას

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც აღნიშნეს რომ მასწავლებლებისთვის სავალდებულოა განაცხადონ ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის შესახებ თუ მათ ამის ეჭვი აქვთ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

TRQHDV: მასწავლებლებისთვის სავალდებულოა განაცხადონ იმის შესახებ რომ, ბავშვი ცხოვრობს ოჯახში სადაც ადგილი აქვს ოჯახში ძალადობას

შეკითხვის ტექსტი: სავალდებულოა თუ არა საქართველოში მასწავლებლებისთვის განაცხადონ იმის შესახებ რომ ბავშვი ცხოვრობს ოჯახში სადაც ადგილი აქვს ოჯახში ძალადობას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

TDRPRN: მასწავლებელმა უნდა მიმართოს ბავშვის ოჯახში ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში: დირექტორს

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, ვის უნდა მიმართოს მასწავლებელმა? - დირექტორს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც აღნიშნეს რომ მასწავლებლებისთვის სავალდებულოა განაცხადონ იმის შესახებ რომ, ბავშვი ცხოვრობს ოჯახში სადაც ადგილი აქვს ოჯახში ძალადობას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

TDRPOL: მასწავლებელმა უნდა მიმართოს ბავშვის ოჯახში ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში: პოლიციას

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, ვის უნდა მიმართოს მასწავლებელმა? - პოლიციას

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც აღნიშნეს რომ მასწავლებლებისთვის სავალდებულოა განაცხადონ იმის შესახებ რომ, ბავშვი ცხოვრობს ოჯახში სადაც ადგილი აქვს ოჯახში ძალადობას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

TDRSSA: მასწავლებელმა უნდა მიმართოს ბავშვის ოჯახში ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში: სოციალური მომსახურების სააგენტოს

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, ვის უნდა მიმართოს მასწავლებელმა? - სოციალური მომსახურების სააგენტოს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც აღნიშნეს რომ მასწავლებლებისთვის სავალდებულოა განაცხადონ იმის შესახებ რომ, ბავშვი ცხოვრობს ოჯახში სადაც ადგილი აქვს ოჯახში ძალადობას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

TDRSCO: მასწავლებელმა უნდა მიმართოს ბავშვის ოჯახში ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში: სკოლის დაცვის სამსახურს

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, ვის უნდა მიმართოს მასწავლებელმა? - სკოლის დაცვის სამსახურს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც აღნიშნეს რომ მასწავლებლებისთვის სავალდებულოა განაცხადონ იმის შესახებ რომ, ბავშვი ცხოვრობს ოჯახში სადაც ადგილი აქვს ოჯახში ძალადობას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

TDRHTC: მასწავლებელმა უნდა მიმართოს ბავშვის ოჯახში ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში: სასწავლო ნაწილს

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, ვის უნდა მიმართოს მასწავლებელმა? - სასწავლო ნაწილს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც აღნიშნეს რომ მასწავლებლებისთვის სავალდებულოა განაცხადონ იმის შესახებ რომ, ბავშვი ცხოვრობს ოჯახში სადაც ადგილი აქვს ოჯახში ძალადობას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

TDRPOD: მასწავლებელმა უნდა მიმართოს ბავშვის ოჯახში ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში: სახალხო დამცველის აპარატს

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, ვის უნდა მიმართოს მასწავლებელმა? - სახალხო დამცველის აპარატს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც აღნიშნეს რომ მასწავლებლებისთვის სავალდებულოა განაცხადონ იმის შესახებ რომ, ბავშვი ცხოვრობს ოჯახში სადაც ადგილი აქვს ოჯახში ძალადობას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

TDRDSM: მასწავლებელმა უნდა მიმართოს ბავშვის ოჯახში ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში: სპეციალურად გამოყოფილ სკოლის თანამშრომელს

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, ვის უნდა მიმართოს მასწავლებელმა? - სპეციალურად გამოყოფილ სკოლის თანამშრომელს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც აღნიშნეს რომ მასწავლებლებისთვის სავალდებულოა განაცხადონ იმის შესახებ რომ, ბავშვი ცხოვრობს ოჯახში სადაც ადგილი აქვს ოჯახში ძალადობას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

TDROTH: მასწავლებელმა უნდა მიმართოს ბავშვის ოჯახში ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში: სხვას

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, ვის უნდა მიმართოს მასწავლებელმა? - სხვას

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც აღნიშნეს რომ მასწავლებლებისთვის სავალდებულოა განაცხადონ იმის შესახებ რომ, ბავშვი ცხოვრობს ოჯახში სადაც ადგილი აქვს ოჯახში ძალადობას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

ADDVS: მიგიმართავთ თუ არა ოფიციალური დაწესებულებისთვის ოჯახში ძალადობის შემთხვევაზე, რომელსაც შეესწარით ან ეჭვი გქონდათ?

შეკითხვის ტექსტი: პირადად თქვენ მიგიმართავთ თუ არა ოფიციალური დაწესებულებისთვის ოჯახში ძალადობის შემთხვევაზე, რომელსაც შეესწარით ან ეჭვი გქონდათ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

NDDVS: გქონიათ თუ არა შემთხვევა როდესაც ოჯახში ძალადობას შესწრებიხართ ან ეჭვი გქონიათ და არ მიგიმართავთ რომელიმე დაწესებულებისათვის?

შეკითხვის ტექსტი: გქონიათ თუ არა შემთხვევა როდესაც ოჯახში ძალადობას შესწრებიხართ ან ეჭვი გქონიათ და არ მიგიმართავთ რომელიმე დაწესებულებისათვის?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

TRSCL: ინსტიტუტების ნდობა ბავშვების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში: სკოლები

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, გთხოვთ მონიშნოთ ორი დაწესებულება ან ჯგუფი, რომელსაც ყველაზე მეტად ენდობით ბავშვების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში? - სკოლები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TRMND: ინსტიტუტების ნდობა ბავშვების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში: მანდატურის სამსახური

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, გთხოვთ მონიშნოთ ორი დაწესებულება ან ჯგუფი, რომელსაც ყველაზე მეტად ენდობით ბავშვების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში? - მანდატურის სამსახური

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TRSSA: ინსტიტუტების ნდობა ბავშვების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში: სოციალური სერვისების სააგენტო

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, გთხოვთ მონიშნოთ ორი დაწესებულება ან ჯგუფი, რომელსაც ყველაზე მეტად ენდობით ბავშვების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში? - სოციალური სერვისების სააგენტო

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TRPOL: ინსტიტუტების ნდობა ბავშვების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში: პოლიცია

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, გთხოვთ მონიშნოთ ორი დაწესებულება ან ჯგუფი, რომელსაც ყველაზე მეტად ენდობით ბავშვების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში? - პოლიცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TRHOC: ინსტიტუტების ნდობა ბავშვების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში: საავადმყოფოები და სხვა ჯანდაცვის დაწესებულებები

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, გთხოვთ მონიშნოთ ორი დაწესებულება ან ჯგუფი, რომელსაც ყველაზე მეტად ენდობით ბავშვების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში? - საავადმყოფოები და სხვა ჯანდაცვის დაწესებულებები და პროფესიონალები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TRRO: ინსტიტუტების ნდობა ბავშვების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში: რელიგიური ორგანიზაციები

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, გთხოვთ მონიშნოთ ორი დაწესებულება ან ჯგუფი, რომელსაც ყველაზე მეტად ენდობით ბავშვების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში? - ეკლესიები/მეჩეთი/რელიგიური ორგანიზაციები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TRPOD: ინსტიტუტების ნდობა ბავშვების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში: სახალხო დამცველის ოფისი

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, გთხოვთ მონიშნოთ ორი დაწესებულება ან ჯგუფი, რომელსაც ყველაზე მეტად ენდობით ბავშვების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში? - სახალხო დამცველის ოფისი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

CDVRPR: ოჯახში ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში შეატყობინებდით თუ არა ამის შესახებ შესაბამის ორგანოებს?

შეკითხვის ტექსტი: ოჯახში ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში შეატყობინებდით თუ არა ამის შესახებ შესაბამის ორგანოებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CDVNGB: თქვენი მეზობლის ოჯახში ძალადობის შემთხვევაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში შეატყობინებდით თუ არა ამის შესახებ შესაბამის ორგანოებს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი მეზობლის ოჯახში ძალადობის შემთხვევაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში შეატყობინებდით თუ არა ამის შესახებ შესაბამის ორგანოებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

TRDVL: გაგივლიათ თუ არა რაიმე სახის ტრენინგი ოჯახში ძალადობისა და/ან ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გაგივლიათ თუ არა რაიმე სახის ტრენინგი ოჯახში ძალადობისა და/ან ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

TRRDV: გაგივლიათ თუ არა რაიმე სახის ტრენინგი იმაზე, თუ როგორ უნდა განაცხადოთ ოჯახში ძალადობის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გაგივლიათ თუ არა რაიმე სახის ტრენინგი იმაზე, თუ როგორ უნდა განაცხადოთ ოჯახში ძალადობის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

ACTTAW: მისაღებია თუ არა: პრივილეგიების ჩამორთმევა, რაიმეს აკრძალვა

შეკითხვის ტექსტი: ყველა ზრდასრული იყენებს გარკვეულ მეთოდს, რათა ასწავლოს ბავშვებს სწორი მოქცევა. ქვემოთ მოცემულია სხვადასხვა მეთოდი და გთხოვთ, მითხრათ, მისაღებია თუ არა მათი გამოყენება: პრივილეგიების ჩამორთმევა, რაიმეს აკრძალვა, სახლის დატოვების აკრძალვა, პირადი ნივთების ჩამორთმევა

პასუხები:
 • მისაღებია
 • გააჩნია სიტუაციას
 • არ არის მისაღები

ACTESB: მისაღებია თუ არა: ახსნა თუ რატომაა რაღაც (ქცევა) ცუდი

შეკითხვის ტექსტი: ყველა ზრდასრული იყენებს გარკვეულ მეთოდს, რათა ასწავლოს ბავშვებს სწორი მოქცევა. ქვემოთ მოცემულია სხვადასხვა მეთოდი და გთხოვთ, მითხრათ, მისაღებია თუ არა მათი გამოყენება: ახსნა თუ რატომაა რაღაც (ქცევა) ცუდი

პასუხები:
 • მისაღებია
 • გააჩნია სიტუაციას
 • არ არის მისაღები

ACTSHK: მისაღებია თუ არა: შეჯანჯღარება

შეკითხვის ტექსტი: ყველა ზრდასრული იყენებს გარკვეულ მეთოდს, რათა ასწავლოს ბავშვებს სწორი მოქცევა. ქვემოთ მოცემულია სხვადასხვა მეთოდი და გთხოვთ, მითხრათ, მისაღებია თუ არა მათი გამოყენება: შეჯანჯღარება

პასუხები:
 • მისაღებია
 • გააჩნია სიტუაციას
 • არ არის მისაღები

ACTSTH: მისაღებია თუ არა: ყვირილი

შეკითხვის ტექსტი: ყველა ზრდასრული იყენებს გარკვეულ მეთოდს, რათა ასწავლოს ბავშვებს სწორი მოქცევა. ქვემოთ მოცემულია სხვადასხვა მეთოდი და გთხოვთ, მითხრათ, მისაღებია თუ არა მათი გამოყენება: ყვირილი

პასუხები:
 • მისაღებია
 • გააჩნია სიტუაციას
 • არ არის მისაღები

ACTGTS: მისაღებია თუ არა: დავალების მიცემა, რათა ასე გამოისყიდოს თავისი დანაშაული

შეკითხვის ტექსტი: ყველა ზრდასრული იყენებს გარკვეულ მეთოდს, რათა ასწავლოს ბავშვებს სწორი მოქცევა. ქვემოთ მოცემულია სხვადასხვა მეთოდი და გთხოვთ, მითხრათ, მისაღებია თუ არა მათი გამოყენება: დავალების მიცემა, რათა ასე გამოისყიდოს თავისი დანაშაული

პასუხები:
 • მისაღებია
 • გააჩნია სიტუაციას
 • არ არის მისაღები

ACTSHB: მისაღებია თუ არა: უკანალზე წამორტყმა / გატყეპვა

შეკითხვის ტექსტი: ყველა ზრდასრული იყენებს გარკვეულ მეთოდს, რათა ასწავლოს ბავშვებს სწორი მოქცევა. ქვემოთ მოცემულია სხვადასხვა მეთოდი და გთხოვთ, მითხრათ, მისაღებია თუ არა მათი გამოყენება: უკანალზე წამორტყმა / გატყეპვა

პასუხები:
 • მისაღებია
 • გააჩნია სიტუაციას
 • არ არის მისაღები

ACTSTB: მისაღებია თუ არა: ქამრით ცემა, გაწკეპვლა

შეკითხვის ტექსტი: ყველა ზრდასრული იყენებს გარკვეულ მეთოდს, რათა ასწავლოს ბავშვებს სწორი მოქცევა. ქვემოთ მოცემულია სხვადასხვა მეთოდი და გთხოვთ, მითხრათ, მისაღებია თუ არა მათი გამოყენება: ქამრით ცემა, გაწკეპვლა

პასუხები:
 • მისაღებია
 • გააჩნია სიტუაციას
 • არ არის მისაღები

ACTSDL: მისაღებია თუ არა: სულელის, უტვინოს ან ზარმაცის დაძახება

შეკითხვის ტექსტი: ყველა ზრდასრული იყენებს გარკვეულ მეთოდს, რათა ასწავლოს ბავშვებს სწორი მოქცევა. ქვემოთ მოცემულია სხვადასხვა მეთოდი და გთხოვთ, მითხრათ, მისაღებია თუ არა მათი გამოყენება: სულელის, უტვინოს ან ზარმაცის დაძახება

პასუხები:
 • მისაღებია
 • გააჩნია სიტუაციას
 • არ არის მისაღები

ACTDHE: მისაღებია თუ არა: სახეში, თავში ან ყურებში შემორტყმა

შეკითხვის ტექსტი: ყველა ზრდასრული იყენებს გარკვეულ მეთოდს, რათა ასწავლოს ბავშვებს სწორი მოქცევა. ქვემოთ მოცემულია სხვადასხვა მეთოდი და გთხოვთ, მითხრათ, მისაღებია თუ არა მათი გამოყენება: სახეში, თავში ან ყურებში შემორტყმა

პასუხები:
 • მისაღებია
 • გააჩნია სიტუაციას
 • არ არის მისაღები

ACTHAL: მისაღებია თუ არა: ხელში, მხარში ან ფეხში ჩარტყმა

შეკითხვის ტექსტი: ყველა ზრდასრული იყენებს გარკვეულ მეთოდს, რათა ასწავლოს ბავშვებს სწორი მოქცევა. ქვემოთ მოცემულია სხვადასხვა მეთოდი და გთხოვთ, მითხრათ, მისაღებია თუ არა მათი გამოყენება: ხელში, მხარში ან ფეხში ჩარტყმა

პასუხები:
 • მისაღებია
 • გააჩნია სიტუაციას
 • არ არის მისაღები

ACTBWI: მისაღებია თუ არა: საგნით ცემა

შეკითხვის ტექსტი: ყველა ზრდასრული იყენებს გარკვეულ მეთოდს, რათა ასწავლოს ბავშვებს სწორი მოქცევა. ქვემოთ მოცემულია სხვადასხვა მეთოდი და გთხოვთ, მითხრათ, მისაღებია თუ არა მათი გამოყენება: საგნით ცემა

პასუხები:
 • მისაღებია
 • გააჩნია სიტუაციას
 • არ არის მისაღები

DMVHH: ყოფილა თუ არა ოჯახში ძალადობის შემთხვევები იმ ოჯახში, რომელშიც გაიზარდეთ?

შეკითხვის ტექსტი: ყოფილა თუ არა ოჯახში ძალადობის შემთხვევები იმ ოჯახში, რომელშიც გაიზარდეთ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

PPHPR: იყებებდნენ თუ არა თქვენი მშობლები ფიზიკური დასჯის მეთოდებს თქვენი აღზრდისას?

შეკითხვის ტექსტი: იყებებდნენ თუ არა თქვენი მშობლები ფიზიკური დასჯის მეთოდებს თქვენი აღზრდისას?

პასუხები:
 • დიახ, ხშირად
 • დიახ, ხანდახან
 • დიახ, მაგრამ მხოლოდ ერთ, ორ ან სამ შეთხვევაში
 • არა, არასდროს

EVFPR: ოდესმე ყოფილხართ თუ არა ძალადობის მსხვრეპლი თქვენი პარტნიორის/მეუღლის მხრიდან?

შეკითხვის ტექსტი: ოდესმე ყოფილხართ თუ არა ძალადობის მსხვრეპლი თქვენი პარტნიორის/მეუღლის მხრიდან? (მაგ: მეუღლე, ვინმე, ვისაც ხვდებოდით ან სხვა პარტნიორისგან)

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

EXPWAV: ექსპერიმენტის ჯგუფები

შეკითხვის ტექსტი: ექსპერიმენტის ჯგუფები

პასუხები:
 • ექსპერიმენტული პირობა 1: ინფორმაციის მიწოდება
 • ექსპერიმენტული პირობა 2: სოციალური ნორმირება
 • ექსპერიმენტული პირობა 3: სოციალური ნორმირება და ინფორმაციის მიწოდება
 • კონტროლი

VRASPC: თუ შევესწრები ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტს ამას განვაცხადებ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - თუ შევესწრები ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტს ამას განვაცხადებ

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

VRAFLP: ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტის შეტყობინებისას ვასრულებ ჩემს პროფესიულ ვალდებულებებს.

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტის შეტყობინებისას ვასრულებ ჩემს პროფესიულ ვალდებულებებს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

VRANCF: ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინება აუცილებელია ბავშვების უსაფრთხოებისათვის

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინება აუცილებელია ბავშვების უსაფრთხოებისათვის

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

VRARAD: ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტის შესახებ განვაცხადებ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ სკოლის ადმინისტრაცია არ მეთანხმება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტის შესახებ განვაცხადებ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ სკოლის ადმინისტრაცია არ მეთანხმება

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

VRAIRC: ბავშვებისთვის გრძელვადიანი ნეგატიური შედეგების თავიდან ასაცილებლად, მნიშვნელოვანია, რომ სკოლის მასწავლებლები ჩართული იყვნენ ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტების გამოვლენაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - ბავშვებისთვის გრძელვადიანი ნეგატიური შედეგების თავიდან ასაცილებლად, მნიშვნელოვანია, რომ სკოლის მასწავლებლები ჩართული იყვნენ ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტების გამოვლენაში

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

VRAGNT: მასწავლებლებისთვის აუცილებელია ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებისათვის საჭირო წესების არსებობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - მასწავლებლებისთვის აუცილებელია ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებისათვის საჭირო წესების არსებობა

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

VRAGIT: მასწავლებლებს, რომლებიც ბავშვის მიმართ ძალადობას დაუსაბუთებლად იტყობინებიან, შესაძლოა პრობლემები შეექმნათ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - მასწავლებლებს, რომლებიც ბავშვის მიმართ ძალადობას დაუსაბუთებლად იტყობინებიან, შესაძლოა პრობლემები შეექმნათ

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

VRADRE: ვფიქრობ, გამიჭირდება ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევის შეტყობინება, რადგან ძალიან რთულია საკმარისი მტკიცებულებების შეგროვება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - ვფიქრობ, გამიჭირდება ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევის შეტყობინება, რადგან ძალიან რთულია საკმარისი მტკიცებულებების შეგროვება

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

VRANSA: ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებამ შესაძლოა ოჯახური ძალადობის საწინააღმდეგო სახელმწიფო სერვისები უფრო მეტად ხელმისაწვდომი გახადოს ბავშვებისა და ოჯახებისათვის

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინებამ შესაძლოა ოჯახური ძალადობის საწინააღმდეგო სახელმწიფო სერვისები უფრო მეტად ხელმისაწვდომი გახადოს ბავშვებისა და ოჯახებისათვის

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

VRAFFC: შემეშინდებოდა ბავშვის მიმართ ძალადობის შესახებ შეტყობინება ოჯახის ან დასახლების მხრიდან სამაგიეროს გადახდის გამო

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - შემეშინდებოდა ბავშვის მიმართ ძალადობის შესახებ შეტყობინება ოჯახის ან დასახლების მხრიდან სამაგიეროს გადახდის გამო

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

VRARRE: არ შემიძლია განვაცხადო ბავშვის მიმართ ძალადობის შესახებ, რადგან, შეტყობინების შემდეგ, არ ვიცი მშობლები როგორ მოექცევიან ბავშვს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - არ შემიძლია განვაცხადო ბავშვის მიმართ ძალადობის შესახებ, რადგან, შეტყობინების შემდეგ, არ ვიცი მშობლები როგორ მოექცევიან ბავშვს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

VRALCA: არ ვარ დარწმუნებული, რომ პასუხისმგებელი პირები შესაბამის რეაგირებას მოახდენენ ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევაზე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - არ ვარ დარწმუნებული, რომ პასუხისმგებელი პირები შესაბამის რეაგირებას მოახდენენ ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

VRAWTR: ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინება დროის ფუჭი კარგვაა იმიტომ, რომ არავინ მოახდენს მასზე რეაგირებას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - ბავშვის მიმართ ძალადობის შეტყობინება დროის ფუჭი კარგვაა იმიტომ, რომ არავინ მოახდენს მასზე რეაგირებას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

VRABCR: მჯერა, რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობის შეტყობინების სისტემა ეფექტურია პრობლემის გადაჭრაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - მჯერა, რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობის შეტყობინების სისტემა ეფექტურია პრობლემის გადაჭრაში

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

VRASCT: მე განვაცხადებ ოჯახში ძალადობის შესახებ, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მსხვერპლი ბავშვი არ არის

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - მე განვაცხადებ ოჯახში ძალადობის შესახებ, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მსხვერპლი ბავშვი არ არის

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები

INDVTR: დაინტერესებული ხართ თუ არა, გაიაროთ ტრენინგები ოჯახში ძალადობის და/ან ქალების მიმართ ძალადობის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: დაინტერესებული ხართ თუ არა, გაიაროთ ტრენინგები ოჯახში ძალადობის და/ან ქალების მიმართ ძალადობის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

PLDDVC: თანხმობა სკოლასა და დასახლებულ პუნქტში ოჯახში ძალადობის დასამარცხებლად განკუთვნილ განცხადებაზე

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ მოცემულია განცხადება თქვენს სკოლასა და დასახლებულ პუნქტში ოჯახში ძალადობის დასამარცხებლად. ამ განცხადებაზე ხელმოწერა სრულიად ნებაყოფლობითია. თუ გინდათ, რომ განცხადებაზე ხელი მოაწეროთ, გთხოვთ მიუთოთ თქვენი სახელი და გვარი განცხადების ბოლოს.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

YRSTTS: რამდენი წელია რაც ამ სკოლაში ასწავლით?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი წელია რაც ამ სკოლაში ასწავლით?

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში ღია კითხვიდან

პასუხები:
 • 1 - 20 წელი
 • 21 - 40 წელი
 • 41 წელი და მეტი

YRSWAT: რამდენი წელია რაც მასწავლებლად მუშაობთ?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი წელია რაც მასწავლებლად მუშაობთ?

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში ღია კითხვიდან

პასუხები:
 • 1 - 20 წელი
 • 21 - 40 წელი
 • 41 წელი და მეტი

TCHGEL: საგნის მასწავლებელი: ქართული ენა და ლიტერატურა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ საგანს ასწავლით? - ქართული ენა და ლიტერატურა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHARL: საგნის მასწავლებელი: სომხური ენა და ლიტერატურა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ საგანს ასწავლით? - სომხური ენა და ლიტერატურა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHAZL: საგნის მასწავლებელი: აზერბაიჯანული ენა და ლიტერატურა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ საგანს ასწავლით? - აზერბაიჯანული ენა და ლიტერატურა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHMTC: საგნის მასწავლებელი: დაწყებითის მასწავლებელი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ საგანს ასწავლით? - დაწყებითის მასწავლებელი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHGSL: საგნის მასწავლებელი: ქართული როგორც მეორე ენა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ საგანს ასწავლით? - ქართული როგორც მეორე ენა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHMTH: საგნის მასწავლებელი: მათემატიკა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ საგანს ასწავლით? - მათემატიკა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHHST: საგნის მასწავლებელი: ისტორია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ საგანს ასწავლით? - ისტორია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHGEG: საგნის მასწავლებელი: გეოგრაფია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ საგანს ასწავლით? - გეოგრაფია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHCHM: საგნის მასწავლებელი: ქიმია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ საგანს ასწავლით? - ქიმია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHPHS: საგნის მასწავლებელი: ფიზიკა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ საგანს ასწავლით? - ფიზიკა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHBIL: საგნის მასწავლებელი: ბიოლოგია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ საგანს ასწავლით? - ბიოლოგია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHINF: საგნის მასწავლებელი: ინფორმატიკა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ საგანს ასწავლით? - ინფორმატიკა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHART: საგნის მასწავლებელი: ხელოვნება

შეკითხვის ტექსტი: რომელ საგანს ასწავლით? - ხელოვნება (მუსიკა, ცეკვა და ხატვა)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHGYM: საგნის მასწავლებელი: სპორტი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ საგანს ასწავლით? - სპორტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHFRL: საგნის მასწავლებელი: უცხო ენა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ საგანს ასწავლით? - უცხო ენა (ინგლისური, გერმანული, რუსული და სხვ)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHCED: საგნის მასწავლებელი: სამოქალაქო განათლება

შეკითხვის ტექსტი: რომელ საგანს ასწავლით? - სამოქალაქო განათლება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHOTH: საგნის მასწავლებელი: სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ საგანს ასწავლით? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

HMRTCH: გყავთ თუ არა სადამრიგებლო კლასი?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა სადამრიგებლო კლასი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

TCHGR1: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 1 კლასი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 1 კლასი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHGR2: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 2 კლასი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 2 კლასი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHGR3: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 3 კლასი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 3 კლასი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHGR4: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 4 კლასი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 4 კლასი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHGR5: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 5 კლასი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 5 კლასი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHGR6: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 6 კლასი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 6 კლასი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHGR7: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 7 კლასი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 7 კლასი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHGR8: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 8 კლასი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 8 კლასი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHGR9: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 9 კლასი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 9 კლასი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHGR10: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 10 კლასი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 10 კლასი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHGR11: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 11 კლასი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 11 კლასი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

TCHGR12: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 12 კლასი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი კლასის მოსწავლეებს ასწავლით? - 12 კლასი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

RSPEDU: რესპონდენტის განათლება

შეკითხვის ტექსტი: რომელი შეესაბამება თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: კითხვის საწყისი პასუხის ვარიანტები დაჯგუფთა შემდეგნაირად: საშუალო პროფესიული განათლება (9 კლასის დასრულების შემდეგ პროფესიული/ტექნიკური განათლება) და უმაღლესი პროფესიული განათლება (სრული საშუალო განათლების შემდეგ მიღებული პროფესიული/ტექნიკური განათლება) დაჯგუფთა როგორც საშუალო ტექნიკური. არასრული ბაკალავრიატი, ბაკალავრიატი, არასრული მაგისტრატურა (ან არასრული 5-წლიანი დიპლომი), მაგისტრატურა (5-წლიანი დიპლომის ჩათვლით), არასრული დოქტორანტურა და დოქტორანტურა - უმაღლესი.

პასუხები:
 • საშუალო ტექნიკური
 • უმაღლესი

RSDMED: რესპონდენტის დედის განათლება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რა არის/იყო დედათქვენის განათლება?

შენიშვნა: კითხვის საწყისი პასუხის ვარიანტები დაჯგუფთა შემდეგნაირად: არანაირი ან სკოლამდელი განათლება, დაწყებითი განათლება (1-დან 6 კლასის ჩათვლით დასრულებული ან დაუსრულებელი), საბაზო საფეხურის განათლება (7-დან 9 კლასის ჩათვლით, დასრულებული ან დაუსრულებელი) და სრული საშუალო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი) დაჯგუფთა როგორც საშუალო ან დაბალი. საშუალო პროფესიული განათლება (9 კლასის დასრულების შემდეგ პროფესიული/ტექნიკური განათლება) და უმაღლესი პროფესიული განათლება (სრული საშუალო განათლების შემდეგ მიღებული პროფესიული/ტექნიკური განათლება) დაჯგუფთა როგორც საშუალო ტექნიკური. არასრული ბაკალავრიატი, ბაკალავრიატი, არასრული მაგისტრატურა (ან არასრული 5-წლიანი დიპლომი), მაგისტრატურა (5-წლიანი დიპლომის ჩათვლით), არასრული დოქტორანტურა და დოქტორანტურა - უმაღლესი.

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • უმაღლესი
 • არ ვიცი

RSDFED: რესპონდენტის მამის განათლება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რა არის/იყო მამათქვენის განათლება?

შენიშვნა: კითხვის საწყისი პასუხის ვარიანტები დაჯგუფთა შემდეგნაირად: არანაირი ან სკოლამდელი განათლება, დაწყებითი განათლება (1-დან 6 კლასის ჩათვლით დასრულებული ან დაუსრულებელი), საბაზო საფეხურის განათლება (7-დან 9 კლასის ჩათვლით, დასრულებული ან დაუსრულებელი) და სრული საშუალო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი) დაჯგუფთა როგორც საშუალო ან დაბალი. საშუალო პროფესიული განათლება (9 კლასის დასრულების შემდეგ პროფესიული/ტექნიკური განათლება) და უმაღლესი პროფესიული განათლება (სრული საშუალო განათლების შემდეგ მიღებული პროფესიული/ტექნიკური განათლება) დაჯგუფთა როგორც საშუალო ტექნიკური. არასრული ბაკალავრიატი, ბაკალავრიატი, არასრული მაგისტრატურა (ან არასრული 5-წლიანი დიპლომი), მაგისტრატურა (5-წლიანი დიპლომის ჩათვლით), არასრული დოქტორანტურა და დოქტორანტურა - უმაღლესი.

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • უმაღლესი
 • არ ვიცი

HVCHLD: გყავთ/გყოლიათ თუ არა შვილები?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ/გყოლიათ თუ არა შვილები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

NMRCH: რამდენი შვილი გყავთ/გყოლიათ?

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, რამდენი შვილი გყავთ/გყოლიათ?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც აღნიშნეს რომ ჰყავთ/ჰყოლიათ შვილები
ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში ღია კითხვიდან

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი და მეტი

BNMRD: ყოფილხართ თუ არა ოდესმე ქორწინებაში?

შეკითხვის ტექსტი: ყოფილხართ თუ არა ოდესმე ქორწინებაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

MRAGE: რა ასაკში დაქორწინდით პირველად?

შეკითხვის ტექსტი: რა ასაკში დაქორწინდით პირველად?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებაც აღნიშნეს რომ არიან/იყვნენ დაქორწინებულნი
ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში ღია კითხვიდან

პასუხები:
 • 25 წლის ჩათვლით
 • 26 - 35 წლის
 • 36 წლის და უფრო უფროსი

MARTL: როგორია თქვენი ოჯახური მდგომარეობა?

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი ოჯახური მდგომარეობა?

პასუხები:
 • დაქორწინებული
 • ვთანაცხოვრობ ქორწინების გარეშე
 • განქორწინებული
 • დაშორებული
 • ქვრივი
 • არასდროს ვყოფილვარ ქორწინებაში
 • სხვა

OWNFRDG: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მაცივარს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მაცივარს?

პასუხები:
 • ვფლობთ
 • არ ვფლობთ

OWNCOTV: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ფერად ტელევიზორს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ფერად ტელევიზორს?

პასუხები:
 • ვფლობთ
 • არ ვფლობთ

OWNCELL: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მობილურ ტელეფონს (სმარტფონის ჩათვლით)?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მობილურ ტელეფონს (სმარტფონის ჩათვლით)?

პასუხები:
 • ვფლობთ
 • არ ვფლობთ

OWNTBLT: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი პლანშეტს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი პლანშეტს (მაგ.iPad, Galaxy Tab, Lenovo დაა.შ.)

პასუხები:
 • ვფლობთ
 • არ ვფლობთ

OWNCARS: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომობილს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომობილს

პასუხები:
 • ვფლობთ
 • არ ვფლობთ

OWNAIRC: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი კონდიციონერს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი კონდიციონერს

პასუხები:
 • ვფლობთ
 • არ ვფლობთ

OWNWASH: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომატურ სარეცხ მანქანას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომატურ სარეცხ მანქანას

პასუხები:
 • ვფლობთ
 • არ ვფლობთ

OWNCOMP: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი კომპიუეტრს ან ლეპტოპს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი კომპიუეტრს ან ლეპტოპს

პასუხები:
 • ვფლობთ
 • არ ვფლობთ

OWNHWT: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ცხელ წყალს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ცხელ წყალს

პასუხები:
 • ვფლობთ
 • არ ვფლობთ

OWNCHTG: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ცენტრალურ გათბობას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ცენტრალურ გათბობას

პასუხები:
 • ვფლობთ
 • არ ვფლობთ

FRQINT: რამდენად ხშირად იყენებთ ინტერნეტს?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ინტერნეტს? თქვენ ინტერნეტს იყენებთ …

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს

მოიძებნა: 234 შედეგი