Cross tabulation (%)Հավանություն եմ տալիսՀավանություն չեմ տալիսՉԳ/ՀՊ
Բոլորովին խելացի չէր0964
Ոչ շատ խելացի2971
Միջին3952
Խելացի7912
Շատ խելացի22781

BUSINGA: Հավանությունը համասեռամոլների հետ բիզնես անելուն

Question text: Ասեք խնդրեմ, հավանություն տալի՞ս եք, երբ Ձեր ազգակիցները բիզնես են անում համասեռամոլների հետ։

Values:
 • Հավանություն եմ տալիս
 • Հավանություն չեմ տալիս
 • ՉԳ/ՀՊ

BUSINGA in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան

RESPINL: Հարցվողի մտավոր կարողությունները

Question text: 1-ից 5 սանդղակով ինչպե՞ս կգնահատեիք հարցվողի ինտելեկտը:

Values:
 • Բոլորովին խելացի չէր
 • Ոչ շատ խելացի
 • Միջին
 • Խելացի
 • Շատ խելացի

RESPINL in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.