დროითი მწკრივები (%)დიახარაარ ვიცი/უარი პასუხზე
200890100
200989100
201188120

DWELOWN: საცხოვრებლის მესაკუთრეობის სტატუსი

შეკითხვის ტექსტი: ამ საცხოვრებელზე თუ ვისაუბრებთ, სადაც თქვენი ოჯახი ამჟამად ცხოვრობს, თქვენ საცხოვრებელს ...

შენიშვნა: შეკითხვა დაჯგუფდა დიახ/არა პასუხებად. პასუხის ვარიანტები: 'ფლობთ', 'ქირაობთ' და 'ამ საცხოვრებელში ცხოვრობთ უფასოდ მეპატრონის ნებართვით' დაჯგუფდა როგორც 'დიახ', ხოლო პასუხის ვარიანტი - 'საცხოვრებელი არის სახელმწიფოს/კომპანიის საკუთრებაში' დაჯგუფდა, როგორც - 'არა'.

პასუხები:
  • დიახ
  • არა
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DWELOWN სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.