კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

პასუხების ანალიზი

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში არსებული AGE ცვლადიდან.

პასუხები:
 • 18 - 35
 • 36 - 55
 • 56+

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • ქალაქი
 • სოფელი

RESPEDU: რესპონდენტის მიერ მიღებული განათლების უმაღლესი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რომელი შეესაბამება თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლების გარეშე', 'დაწყებითი განათლება', 'არასრული საშუალო განათლება', 'სრული საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც ' საშუალო ან დაბალი', არასრული უმაღლესი განათლება', 'უმაღლესი განათლება' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'.

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPMAR: რესპონდენტის ოჯახური მდგომარეობა

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი ამჟამინდელი ოჯახური მდგომარეობა?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'განქორწინებული' და 'დაშორებული' გაერთიანდა.

პასუხები:
 • დაოჯახებული: ქორწინება რეგისტრირებულია სახელმწიფოს მიერ, რელიგიური ცერემონიის გარეშე
 • არასდროს ვყოფილვარ ქორწინებაში
 • დაოჯახებული: სახელმწიფო რეგისტრაცია და რელიგიური ცერემონია
 • ქვრივი
 • დაოჯახებული: მხოლოდ რელიგიური ცერემონია, ქორწინება არ არის რეგისტრირებული სახელმწიფოს მიერ
 • ცხოვრობს პარტნიორთან ერთად სამოქალაქო და რელიგიური ქორწინების გარეშე
 • განქორწინებული/დაშორებული
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINABK: აფხაზთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს აფხაზთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINARM: სომეხთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINARG: საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINAZE: აზერბაიჯანელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINAZG: საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINGEO: ქართველთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ქართველთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINGRE: ბერძენთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ბერძენთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINJEW: ებრაელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ებრაელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINKUR: ქურთთან, იეზიდთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ქურთთან, იეზიდთან?

შენიშვნა: 2011 წლამდე შეკითხვა მხოლოდ ქურთების შესახებ დაისვა.

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINOSS: ოსთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ოსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINRUS: რუსთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს რუსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINTUR: თურქთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს თურქთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINUSA: ამერიკელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ამერიკელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINIRA: ირანელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ირანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINITA: იტალიელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს იტალიელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWABK: აფხაზთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას აფხაზთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWARM: სომეხთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWARG: საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWAZE: აზერბაიჯანელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWAZG: საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWGEO: ქართველთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ქართველთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWGRE: ბერძენთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ბერძენთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWJEW: ებრაელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ებრაელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWKUR: ქურთთან, იეზიდთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ქურთთან, იეზიდთან?

შენიშვნა: 2011 წლამდე შეკითხვა მხოლოდ ქურთების შესახებ დაისვა.

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWOSS: ოსთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ოსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWRUS: რუსთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას რუსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWTUR: თურქთთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას თურქთთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWUSA: ამერიკელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ამერიკელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWIRA: ირანელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ირანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWITA: იტალიელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას იტალიელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTCHAR: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: შეწირეთ ფული არარელიგიური ქველმოქმედების მიზნით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? შეწირეთ ფული არარელიგიური ქველმოქმედების მიზნით, მათ შორის მოკლე ტექსტური შეტყობინების მეშვეობით, ან მიეცით ფული მათხოვარს. არ იგულისხმება ფულის შეწირვა ეკლესიისთვის ან მეჩეთისთვის.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTPBLM: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: დაესწარით საჯარო შეხვედრას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? დაესწარით საჯარო შეხვედრას. იგულისხმება მოსახლეობის შეკრება საზოგადოებისთვის ან ამა თუ იმ თემისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების/პრობლემების განხილვის მიზნით.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTREST: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: წახვედით რესტორანში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? წახვედით რესტორანში. მათ შორის – პიცერია, სახინკლე, მაკდონალდსი და ა.შ.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ACTTHEA: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: წახვედით თეატრში ან კინოში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? წახვედით თეატრში ან კინოში.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTVLNT: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: იყავით მოხალისე, ანუ შეასრულეთ რაიმე საზოგადოებრივი სამუშაო ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? იყავით მოხალისე, ანუ შეასრულეთ რაიმე საზოგადოებრივი სამუშაო ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTCHORE: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: დაეხმარეთ მეზობელს ან მეგობარს საოჯახო საქმეებში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? დაეხმარეთ მეზობელს ან მეგობარს საოჯახო საქმეებში ან ბავშვის მოვლაში.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTCLEAN: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: მიიღეთ მონაწილეობა საზოგადოებრივი სივრცის დასუფთავებაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? მიიღეთ მონაწილეობა საზოგადოებრივი სივრცის დასუფთავებაში (სადარბაზოს, სკოლის ან ეკლესიის ეზოს, ან სხვა მსგავსი ადგილის).

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTDNCH: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: შეწირეთ ფული ეკლესიას ან მეჩეთს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? შეწირეთ ფული ეკლესიას ან მეჩეთს.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTINTNT: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: ინტერნეტის მოხმარებისას გააკეთეთ კომენტარი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? ინტერნეტის მეშვეობით გააკეთეთ კომენტარი ელექტრონული მედია პუბლიკაციის ან ვიდეოს შესახებ.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTMEDIA: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: გააგზავნეთ წერილი, ან დარეკეთ გაზეთში, ტელევიზიაში ან რადიოში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? გააგზავნეთ წერილი, ან დარეკეთ გაზეთში, ტელევიზიაში ან რადიოში.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTRESDT: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: დაეხმარეთ ვინმეს დავის მოგვარებაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? დაეხმარეთ ვინმეს დავის მოგვარებაში.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEELCLS: არსებობს ბევრი ადამიანი ვისთანაც ახლოს ვარ

შეკითხვის ტექსტი: ყოველ შემდეგ მოსაზრებასთან დაკავშირებით გთხოვთ, მითხრათ, ის რამდენად შეესაბამება თქვენს განწყობას, თუ არ შეესაბამება თქვენს განწყობას? არსებობს საკამოდ ბევრი ადამიანი ვისთანაც ახლოს ვარ.

პასუხები:
 • არ შეესაბამება
 • მეტ-ნაკლებად შეესაბამება
 • შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEELEMP: ზოგადად, სიცარიელის გრძნობას განვიცდი

შეკითხვის ტექსტი: ყოველ შემდეგ მოსაზრებასთან დაკავშირებით გთხოვთ, მითხრათ, ის რამდენად შეესაბამება თქვენს განწყობას, თუ არ შეესაბამება თქვენს განწყობას? ზოგადად, სიცარიელის გრძნობას განვიცდი.

პასუხები:
 • არ შეესაბამება
 • მეტ-ნაკლებად შეესაბამება
 • შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEELREJ: ხშირად გარიყულად ვგრძნობ თავს

შეკითხვის ტექსტი: ყოველ შემდეგ მოსაზრებასთან დაკავშირებით გთხოვთ, მითხრათ, ის რამდენად შეესაბამება თქვენს განწყობას, თუ არ შეესაბამება თქვენს განწყობას? ხშირად გარიყულად ვგრძნობ თავს.

პასუხები:
 • არ შეესაბამება
 • მეტ-ნაკლებად შეესაბამება
 • შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEELRLY: ძალიან ბევრი ადამიანია არსებობს, ვისი იმედიც შეიძლება მქონდეს გასაჭირში

შეკითხვის ტექსტი: ყოველ შემდეგ მოსაზრებასთან დაკავშირებით გთხოვთ, მითხრათ, ის რამდენად შეესაბამება თქვენს განწყობას, თუ არ შეესაბამება თქვენს განწყობას? ძალიან ბევრი ადამიანია არსებობს, ვისი იმედიც შეიძლება მქონდეს გასაჭირში.

პასუხები:
 • არ შეესაბამება
 • მეტ-ნაკლებად შეესაბამება
 • შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEELTRU: ბევრი ადამიანი არსებობს, ვისაც შემიძლია, სრულიად ვენდო

შეკითხვის ტექსტი: ყოველ შემდეგ მოსაზრებასთან დაკავშირებით გთხოვთ, მითხრათ, ის რამდენად შეესაბამება თქვენს განწყობას, თუ არ შეესაბამება თქვენს განწყობას? ბევრი ადამიანი არსებობს, ვისაც შემიძლია, სრულიად ვენდო.

პასუხები:
 • არ შეესაბამება
 • მეტ-ნაკლებად შეესაბამება
 • შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSABOR: ყოველთვის გამართლებულია თუ არა აბორტი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული - აბორტის გაკეთება?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ არის გამართლებული
 • 2
 • გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSDVRS: ყოველთვის გამართლებულია თუ არა განქორწინება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული - განქორწინება?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ არის გამართლებული
 • 2
 • გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSSPOUS: ყოველთვის გამართლებულია თუ არა მეუღლის ღალატი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული - მეუღლის ღალატი?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ არის გამართლებული
 • 2
 • გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITGOV: მნიშვნელოვანია, კარგი მოქალაქე ყოველთვის მხარს უჭერდეს მთავრობას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის ყოველთვის მხარი დაუჭიროს მთავრობას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • ნეიტრალური
 • მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITHELP: მნიშვნელოვანია, კარგი მოქალაქე ეხმარებოდეს თავისზე გაჭირვებულს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის დაეხმაროს თავისზე გაჭირვებულებს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • ნეიტრალური
 • მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITLAW: მნიშვნელოვანია, კარგი მოქალაქე ყოველთვის დაემორჩილოს კანონებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის ყოველთვის დაემორჩილოს კანონებს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • ნეიტრალური
 • მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITOPP: მნიშვნელოვანია, კარგი მოქალაქე კრიტიკული იყოს მთავრობის მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის იყოს კრიტიკული მთავრობის მიმართ?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • ნეიტრალური
 • მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITTRAD: მნიშვნელოვანია, კარგი მოქალაქე იცავდეს ტრადიციებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის დაიცვას ტრადიციები?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • ნეიტრალური
 • მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITVOTE: მნიშვნელოვანია, კარგი მოქალაქე მონაწილეობას იღებდეს არჩევნებში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • ნეიტრალური
 • მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPGCVW: მნიშვნელოვანია, კარგი მოქალაქე იყოს მოხალისე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის გააკეთოს საზოგადოებისთვის საჭირო საქმე როგორც მოხალისემ, ანუ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • ნეიტრალური
 • მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FAIRTRT: ხელისუფლება სამართლიანად ექცევა თქვენნაირ ადამიანებს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება სამართლიანად ექცევა თქვენნაირ ადამიანებს? თქვენ ამ მოსაზრებას სრულად ეთანხმებით, ძირითადად ეთანხმებით, ძირითადად არ ეთანხმებით თუ საერთოდ არ ეთანხმებით?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GOVTROL: მთავრობა, როგორც მშობელი VS მთავრობა, როგორც დაქირავებული

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ადამიანები ბავშვებივით არიან. მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე. მოსაზრება 2: მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. მთავრობა როგორც მშობელი - სრულიად ვეთანხმები 2. მთავრობა როგორც მშობელი - ვეთანხმები 3. მთავრობა როგორც დაქირავებული - ვეთანხმები 4. მთავრობა როგორც დაქირავებული - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'მშობელი', 3 და 4 დაჯგუფდა, როგორც 'დაქირავებული', 5 როგორც - 'არ ვიცი'.

პასუხები:
 • მშობელი
 • დაქირავებული
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OBJCOUR: სასამართლო სისტემა ერთნაირად არ ეპყრობა ყველა მოქალაქეს VS ერთნაირად ეპყრობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: საქართველოს სასამართლოები ერთნაირად არ ეპყრობა ყველა მოქალაქეს, ზოგს უპირატესობას ანიჭებს, ზოგს - არა. მოსაზრება 2: საქართველოს სასამართლოები ყველა მოქალაქეს სამართლიანად ექცევა და არავის არ ანიჭებს უპირატესობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. სასამართლო ერთნაირად არ ეპყობა ყველა მოქალაქეს - სრულიად ვეთანხმები 2. სასამართლო ერთნაირად არ ეპყობა ყველა მოქალაქეს - ვეთანხმები 3. სასამართლო ყველა მოქალაქეს ერთნაირად ეპყრობა -ვეთანხმები 4. სასამართლო ყველა მოქალაქეს ერთნაირად ეპყრობა - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები: 1 და 2 დაჯგუფდა, როგორც 'ერთნაირად არ ეპყრობა', 3 და 4 - როგორც 'ერთნაირად ეპყრობა', 5 როგორვ - 'არ ვიცი'.

პასუხები:
 • სასამართლო ზოგს უპირატესობას ანიჭებს, ზოგს - არა
 • სასამართლო ყველას ერთნაირად ეპყრობა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PROTEST: ხალხი უნდა მონაწილეობდეს საპროტესტო აქციებში VS არ უნდა მონაწილეობდეს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რათა უჩვენოს მთავრობას, რომ ხალხი არის მმართველი ძალა. მოსაზრება 2: ხალხმა არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რადგან ეს საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სტაბილურობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა - სრულიად ვეთანხმები 2. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა - ვეთანხმები 3. საპროტესტო აქციებში არმონაწილეობა - ვეთანხმები 4. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს ' 3 და 4 - როგორც 'ხალხმა მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს ', 5 როგორც - 'არ ვიცი'.

პასუხები:
 • ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს
 • ხალხმა მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNRSHP: ბიზნესი - კერძო საკუთრება VS ბიზნესი - სახელმწიფო საკუთრება

შეკითხვის ტექსტი: ბარათზე მოყვანილია ორი საპირისპირო მოსაზრება. სად მოათავსებდით თქვენს შეხედულებას ამ სკალაზე? მოსაზრება 1: უფრო ხშირი უნდა იყოს შემთხვევები, როდესაც ბიზნესი და საწარმოები კერძო საკუთრებაშია. მოსაზრება 2: უფრო ხშირი უნდა იყოს შემთხვევები, როდესაც ბიზნესი და საწარმოები სახელმწიფო საკუთრებაშია.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • უფრო ხშირი უნდა იყოს შემთხვევები, როდესაც ბიზნესი და საწარმოები კერძო საკუთრებაშია
 • ნაწილობრივ - კერძო, ხოლო ნაწილობრივ სახელმწიფო საკუთრებაში უნდა იყოს
 • უფრო ხშირი უნდა იყოს შემთხვევები, როდესაც ბიზნესი და საწარმოები სახელმწიფო საკუთრებაშია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IDEALNCH: შვილების იდეალური რაოდენობა ოჯახში

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მცხოვრებ ოჯახებზე თუ ვისაუბრებთ, თქვენი აზრით, რამდენია შვილების იდეალური რაოდენობა ოჯახში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი - 'რამდენსაც ღმერთი მოგვცემს' დაემატა 2013 წლიდან.
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • არცერთი
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი
 • რამდენსაც ღმერთი მოგვცემს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FATEINLF: ფატალიზმის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ბარათზე მოყვანილი მოსაზრებებიდან რომელს უფრო ეთანხმებით? გთხოვთ, აირჩიოთ კოდი 1-დან 10-მდე, სადაც '1' ნიშნავს 'ცხოვრებაში ყველაფერი ბედისწერას ემორჩილება', ხოლო კოდი '10' ნიშნავს 'ადამიანები თავად განაგებენ საკუთარ ბედს'.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე. პასუხის ვარიანტები: 1-4 დაჯგუფდა, როგორც 1, 5-6, როგორც - 2, 7-10 როგორც - 3.

პასუხები:
 • ცხოვრებაში ყველაფერი ბედისწერას ემორჩილება
 • ნეიტრალური
 • ადამიანები თავად განაგებენ საკუთარ ბედს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIFESAT: ცხოვრებით კმაყოფილება მთლიანობაში

შეკითხვის ტექსტი: ყველაფრის გათვალისწინებით, რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი ახლანდელი ცხოვრებით?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე. პასუხის ვარიანტები: 1-4 დაჯგუფდა, როგორც 1, 5-6 როგორც - 2, 7-10 როგორც - 3.

პასუხები:
 • სრულიად უკმაყოფილო
 • ნეიტრალური
 • სრულიად კმაყოფილი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RATEHAP: რამდენად ბედნიერი ხართ?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, რამდენად ბედნიერი ხართ?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე. პასუხის ვარიანტები: 1-4 დაჯგუფდა, როგორც 1, 5-6 როგორც - 2, 7-10 როგორც - 3.

პასუხები:
 • უბედური
 • საშუალო
 • ბედნიერი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EXPREPN: მოლოდინი: ახლო ადამიანები დაგეხმარებიან თქვენი სახლის ან ბინის რემონტის დროს?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მოსალოდნელია, ან რამდენად არ არის მოსალოდნელი, რომ თქვენი ახლო ნათესავები, მეგობრები და მეზობლები დაგეხმარებიან თქვენი სახლის ან ბინის რემონტის დროს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე. პასუხის ვარიანტები: 1-4 დაჯგუფდა, როგორც 1, 5-6 როგორც - 2, 7-10 როგორც - 3.

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მოსალოდნელი
 • 3
 • სავსებით მოსალოდნელია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EXPILL: მოლოდინი: ახლო ადამიანები მოგივლიან, თუ ავად გახდებით?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მოსალოდნელია, ან რამდენად არ არის მოსალოდნელი, რომ თქვენი ახლო ნათესავები, მეგობრები და მეზობლები მოგივლიან, თუ ავად გახდებით?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე. პასუხის ვარიანტები: 1-4 დაჯგუფდა, როგორც 1, 5-6 როგორც - 2, 7-10 როგორც - 3.

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მოსალოდნელი
 • 3
 • სავსებით მოსალოდნელია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EXPMON: მოლოდინი: ახლო ადამიანები გასესხებენ ფულს ერთი თვით თქვენი ჩვეულებრივი ხარჯებისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მოსალოდნელია, ან რამდენად არ არის მოსალოდნელი, რომ თქვენი ახლო ნათესავები, მეგობრები და მეზობლები გასესხებენ ფულს ერთი თვით თქვენი ჩვეულებრივი ხარჯებისთვის?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე. პასუხის ვარიანტები: 1-4 დაჯგუფდა, როგორც 1, 5-6 როგორც - 2, 7-10 როგორც - 3.

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მოსალოდნელი
 • 3
 • სავსებით მოსალოდნელია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FREESPK: ხალხს აქვს უფლება ღიად თქვან, რასაც ფიქრობენ

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრებ თქვენნაირ ადამიანებს აქვთ თუ არა უფლება, რომ ღიად თქვან, რასაც ფიქრობენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GALLTRU: ადამიანების უმეტესობას შეიძლება ენდო

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, ზოგადად, ადამიანს შეუძლია ენდოს საქართველოში მცხოვრები ხალხის უმეტესობას, თუ, პირიქით, დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე. პასუხის ვარიანტები: 1-4 დაჯგუფდა, როგორც 1, 5-6 როგორც - 2, 7-10 როგორც - 3.

პასუხები:
 • ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას
 • ნეიტრალური
 • ხალხის უმეტესობას შეგვიძლია ვენდოთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUARMY: ნდობა - ჯარი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯარს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUBANK: ნდობა - საქართველოში მომუშავე ბანკები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოში მომუშავე ბანკებს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUCRTS: ნდობა - სასამართლო სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სასამართლო სისტემას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა-5 ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUEDUC: ნდობა - საქართველოს განათლების სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს განათლების სისტემას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUEXEC: ნდობა - აღმასრულებელი ხელისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას (პრემიერ მინისტრსა და მინისტრებს)?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUHLTH: ნდობა - ჯანდაცვის სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRULOCG: ნდობა - ადგილობრივი მთავრობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ადგილობრივ ხელისუფლებას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUMEDI: ნდობა - მასმედია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს მასმედიას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUNGOS: ნდობა - არასამთავრობო ორგანიზაციები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUOMB: ნდობა - სახალხო დამცველი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სახალხო დამცველს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPARL: ნდობა - პარლამენტი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პარლამენტს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPOLI: ნდობა - პოლიცია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პოლიციას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPRES: ნდობა - პრეზიდენტი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პრეზიდენტს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRURELI: ნდობა - რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტი, რომელსაც რესპონდენტი მიეკუთვნება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტებს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPPS: ნდობა- პოლიტიკური პარტიები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ პარტიებს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTEU: ნდობა - ევროკავშირი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ევროკავშირს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTUN: ნდობა - გაერო

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას (გაეროს)?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DISCPOL: როდესაც მეგობრებთან და ახლო ნათესავებთან ერთად ხართ, რამდენად ხშირად განიხილავთ პოლიტიკას და მიმდინარე მოვლენებს?

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც მეგობრებთან და ახლო ნათესავებთან ერთად ხართ, რამდენად ხშირად განიხილავთ პოლიტიკას და მიმდინარე მოვლენებს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე. პასუხის ვარიანტები 1-დამ 4-მდე დაჯგუფდა, როგორც 1, 5-6 როგორც - 2, 7-10 როგორც - 3.

პასუხები:
 • არასდროს
 • 2
 • ყოველთვის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DISCPRPR: პირადი პრობლემების განხილვის სიხშირე ახლო ნათესავებთან და მეგობრებთან

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც ახლო ნათესავებს ან მეგობრებს ხვდებით, რამდენად ხშირად განიხილავთ ერთმანეთის პირად პრობლემებს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე. პასუხის ვარიანტები 1-დამ 4-მდე დაჯგუფდა, როგორც 1, 5-6 როგორც - 2, 7-10 როგორც - 3.

პასუხები:
 • არასდროს
 • 2
 • ყოველთვის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CNTRDEM: რამდენად დემოკრატიულია საქართველო დღეს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად დემოკრატიულია საქართველო დღეს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის დემოკრატიული
 • დემოკრატიულია, დიდი პრობლემებით
 • დემოკრატიულია, პატარა პრობლემებით
 • სრულიად დემოკრატიულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ELCOND: ბოლო არჩევნების ჩატარების სამართლიანობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ბოლო არჩევნები საქართველოში ჩატარდა ...

პასუხები:
 • სრულიად უსამართლოდ
 • ნაწილობრივ სამართლიანად
 • სრულიად სამართლიანად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

QUALINF: რამდენად კარგად აწვდიან ქართველი ტელეჟურნალისტები მოსახლეობას ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად კარგად აწვდიან ქართველი ტელეჟურნალისტები მოსახლეობას ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ცუდად
 • საშუალოდ
 • კარგად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TVSRVPP: ქართველი ტელეჟურნალისტები თქვენნაირი ხალხის ინტერესებს ემსახურებიან

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ, ზოგადად, ქართველი ტელეჟურნალისტები თქვენნაირი ხალხის ინტერესებს ემსახურებიან?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები, ნაწილობრივ - არა
 • ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VOTLELE: მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა ბოლო არჩევნებში?

შეკითხვის ტექსტი: მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა ბოლო არჩევნებში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VOTPRCP: მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას არჩევნებში შემდეგ კვირას?

შეკითხვის ტექსტი: შემდეგ კვირას რომ ტარდებოდეს არჩევნები, მიიღებდით თუ არა მონაწილოებას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUSUPP: ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდაჭერა

შეკითხვის ტექსტი: ამ სკალის გამოყენებით, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საერთოდ არ ვუჭერ მხარს”, ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „სრულად ვუჭერ მხარს”, რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვუჭერ მხარს
 • ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ – არა
 • ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATOSUPP: ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა

შეკითხვის ტექსტი: ამ სკალის გამოყენებით, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საერთოდ არ ვუჭერ მხარს”, ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „სრულად ვუჭერ მხარს”, რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვუჭერ მხარს
 • ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ – არა
 • ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPISS1: ქვეყნაში არსებული პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხები, რომლებიც დაბალი სიხშირით დასახელდა დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.

პასუხები:
 • უმუშევრობა
 • სიღარიბე
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • რუსეთთან პრობლემური ურთიერთობა
 • ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
 • დაბალი პენსიები
 • ფასების ზრდა/ინფლაცია
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPISS2: ქვეყანაში არსებული მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: და რომელი პრობლემაა მნიშვნელობით მეორე ადგილზე?

შენიშვნა: პასუხები დათვლილია 'არ შეესაბამება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.
შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხები, რომლებიც დაბალი სიხშირით დასახელდა დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.

პასუხები:
 • უმუშევრობა
 • სიღარიბე
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • რუსეთთან პრობლემური ურთიერთობა
 • ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
 • დაბალი პენსიები
 • ფასების ზრდა/ინფლაცია
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ATTDEM: დემოკრატიისადმი დამოკიდებულება

შეკითხვის ტექსტი: მოყვანილი მოსაზრებებიდან, რომელია ყველაზე ახლოს თქვენს შეხედულებებთან?

პასუხები:
 • დემოკრატია ყველა სხვა პოლიტიკურ წყობაზე უკეთესია
 • ზოგ შემთხვევაში არადემოკრატიული მთავრობა უფრო კარგია, ვიდრე დემოკრატიული
 • ჩემნაირი ადამიანისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი მთავრობა გვეყოლება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

POLDIRN: როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველოს საშინაო პოლიტიკა?

შეკითხვის ტექსტი: არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება იმის შესახებ, თუ როგორი მიმართულებით მიდის საქართველოს საშინაო პოლიტიკა. ამ ჩამონათვალიდან რომელს ეთანხმებით?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 3-ბალიან სკალაზე. პასუხის ვარიანტები: 'პოლიტიკა უეჭველად არასწორი მიმართულებით მიდის' და 'პოლიტიკა ძირითადად არასწორი მიმართულებით მიდის' დაჯგუფდა, როგორც 'არასწორი მიმართულებით', ვარიანტები: 'პოლიტიკა ძირითადად სწორი მიმართულებით მიდის' და 'პოლიტიკა უეჭველად სწორი მიმართულებით მიდის' დაჯგუფდა, როგორც 'სწორი მიმართულებით'.

პასუხები:
 • არასწორი მიმართულებით
 • საერთოდ არ იცვლება
 • სწორი მიმართულებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MAINFRN: ქვეყნის მთავარი მეგობარი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა ამჟამად საქართველოს მთავარი მეგობარი?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხები, რომლებიც დაბალი სიხშირით დასახელდა დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.

პასუხები:
 • აშშ
 • აზერბაიჯანი
 • უკრაინა
 • თურქეთი
 • რუსეთი
 • სომხეთი
 • სხვა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MAINENEM: ქვეყნის მთავარი მტერი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა ამჟამად საქართველოს მთავარი მტერი?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხები, რომლებიც დაბალი სიხშირით დასახელდა დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.

პასუხები:
 • რუსეთი
 • თურქეთი
 • აშშ
 • ყველა ქვეყანა
 • სხვა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ECONSTN: შინამეურნეობის ეკონომიკური მდგომარება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა უფრო კარგად აღწერს თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას?

პასუხები:
 • ფული არ გვყოფნის საკვებზე
 • ფული გვყოფნის მხოლოდ საკვებზე, მაგრამ არ გვყოფნის ტანსაცმელზე
 • ფული გვყოფნის საკვებზეც და ტანსაცმელზეც, მაგრამ არ გვაქვს საშუალება, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები
 • საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა
 • საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ყველაფერი, რაც გვჭირდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHLDFIN: შვილების ფინანსური მდგომარეობის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, თქვენ ასაკში თქვენი შვილები ფინანსურად თქვენზე უკეთესად იქნებიან თუ უარესად?

შენიშვნა: პასუხები დათვლილია 'არ შეესაბამება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • გაუარესდება
 • იგივე დარჩება
 • გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HAVEJOB: გაქვთ თუ არა სამსახური?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა სამსახური?

შენიშვნა: 2011 წლიდან ცვლადი გამოყვანილია EMPLIST ცვლადიდან, რომელიც მოიცავს დასაქმებისა და უმუშევრობის სხვადასხვა სახეს.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WORKSEC: დასაქმების სფერო

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რა უფრო შეესაბამება იმ სფეროს, რომელშიც მუშაობთ?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული.
შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხები, რომლებიც დაბალი სიხშირით დასახელდა დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.

პასუხები:
 • სოფლის მეურნეობა, ნადირობა მეტყევეობა ან მეთევზეობა
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, საავტომობილო საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების შეკეთება
 • განათლება
 • მშენებლობა
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WORKTYP: მიმდინარე სამსახურის ტიპი და სამსახურში დაკავებული პოზიციის სტატუსი

შეკითხვის ტექსტი: თუ ვისაუბრებთ, რა უფრო შეესაბამება თქვენს სამსახურებრივ სტატუსს და სამსახურის ტიპს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული.
შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხები, რომლებიც დაბალი სიხშირით დასახელდა დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.

პასუხები:
 • საკუთარი ბიზნესი დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში
 • დაქირავებული მუშაკი საშუალო ან დიდი ზომის ადგილობრივ კერძო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი მცირე საოჯახო ბიზნესში
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WORKYRS: დასაქმების ხანგრძლივობა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წლიდან მუშაობთ ამ სამსახურში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული.
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • ერთ წელზე ნაკლები
 • 1-5
 • 6-10
 • 11+
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JOBSATF: სამსახურით კმაყოფილება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ზოგადად რამდენად კმაყოფილი, ან რამდენად უკმაყოფილო ხართ თქვენი სამსახურით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული.
შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • უკმაყოფილო
 • საშუალოდ
 • კმაყოფილი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WORKVAL: ვგრძნობ, რომ სამსახურში ჩემს შრომას აფასებენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას - ვგრძნობ, რომ სამსახურში ჩემს შრომას აფასებენ?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული.
შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FAIRCOM: მაქვს სათანადო ანაზღაურება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას - მაქვს სათანადო ანაზღაურება?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული.
შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JBNEEDED: ვაკეთებ საქმეს, რომელიც ბევრ ადამიანს სჭირდება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას - ვაკეთებ საქმეს, რომელიც ბევრ ადამიანს სჭირდება?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული.
შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WORKRLT: ბოლო ერთი თვის განმავლობაში რაიმე სამუშაოს შესრულება ოჯახის ან ახლო ნათესავის ბიზნესისთვის

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, შეგისრულებიათ თუ არა რაიმე სამუშაო ერთი საათი მაინც თქვენი ოჯახის ან ახლო ნათესავის კერძო ბიზნესისთვის?

შენიშვნა: პასუხები დათვლილია 'არ შეესაბამება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ, ვიმუშავე ანაზღაურების გარეშე
 • დიახ, ვიმუშავე და მივიღე ანაზღაურება
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

UNEMTYP: უმუშევრობის ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყვნენ დასაქმებული.
შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხის ვარიანტები: 'ვარ უმუშევარი და დაინტერესებული ვარ სამსახურის პოვნით, მაგრამ ამჟამად არ ვეძებ სამსახურს' და 'ვარ უმუშევარი და არ ვარ დაინტერესებული სამსახურის პოვნით' დაჯგუფდა, როგორც 'ვარ უმუშევარი და არ ვეძებ სამსახურს'. ვარიანტები: 'ვარ პენსიონერი და ვეძებ სამსახურს', 'ვარ პენსიონერი და დაინტერესებული ვარ სამსახურის პოვნით, მაგრამ ამჟამად არ ვეძებ სამსახურს' და 'ვარ პენსიონერი და არ ვარ დაინტერესებული სამსახურის პოვნით' დაჯგუფდა, როგორც ' ვარ პენსიონერი'. ვარიანტები: 'ვარ სტუდენტი' და 'ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი' დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.

პასუხები:
 • ვარ უმუშევარი და ვეძებ სამსახურს
 • ვარ უმუშევარი და არ ვეძებ სამსახურს
 • ვარ პენსიონერი
 • ვარ დიასახლისი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

UNEMYRS: უმუშევრობის ხანგრძლივობა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წლიდან არ გაქვთ სამსახური?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყვნენ დასაქმებული.
შეკითხვა გადაიკოდა ღია ცვლადიდან.

პასუხები:
 • არასდროს მქონია სამსახური
 • 5 წელზე ნაკლები
 • 6-10
 • 11-15
 • 16-20
 • 20 წელზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LOOKJOB: სამსახურის ძებნა ბოლო 4 კვირის მანძილზე

შეკითხვის ტექსტი: ეძებდით თუ არა სამსახურს ბოლო 4 კვირის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყვნენ დასაქმებული.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTSTJOB: სამსახურით დაინტერესება

შეკითხვის ტექსტი: ამჟამად ხართ თუ არა დაინტერესებული სამსახურის პოვნით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყვნენ დასაქმებული.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JOBSTART: მუშაობის დაწყების შესაძლებლობა მომდევნო 14 დღის მანძილზე

შეკითხვის ტექსტი: სათანადო სამსახურის გამოჩენის შემთხვევაში, შეძლებდით თუ არა სამსახურის დაწყებას მომავალი 14 დღის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყვნენ დასაქმებული.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NOMONFD: ბოლო 12 თვის მანძილზე არ გქონდათ ფული საკვების საყიდლად

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, რამდენჯერ მოხდა ისე, რომ არ გქონდათ ფული თქვენთვის ან თქვენი ოჯახისათვის საჭირო საკვების საყიდლად?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა დიახ/არა ვარიანტებად. ვარიანტები: 'ყოველდღე', 'ყოველკვირა', 'ყოველთვე', 'უფრო იშვიათად' დაჯგუფდა, როგორც 'დიახ'. ხოლო ვარიანტი 'არასდროს' დაჯგუფდა როგორც 'არა'.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWEMON: მართებს თუ არა ვინმეს თქვენი ფული?

შეკითხვის ტექსტი: მართებს თუ არა ამჟამად ვინმეს თქვენი ფული?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEBTPERS: გაქვთ თუ არა ვალი?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა ამჟამად ვალი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEBTSHH: აქვს თუ არა თქვენს ოჯახს ვალი?

შეკითხვის ტექსტი: აქვს თუ არა თქვენს ოჯახს ვალი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HEATCCS: გასათბობად იყენებდით თუ არა კლიმატ კონტროლის სისტემას (კონდიციონერს)?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელი იყო თქვენი ბინის (სახლის) გათბობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საშუალება გასულ ზამთარს? - კლიმატ კონტროლის სისტემა (კონდიციონერი)

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HEATCKS: გასათბობად იყენებდით თუ არა ნახშირის/ნავთის ღუმელს?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელი იყო თქვენი ბინის (სახლის) გათბობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საშუალება გასულ ზამთარს? - ნახშირის/ნავთის ღუმელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HEATELH: გასათბობად იყენებდით თუ არა ელექტრო გამათბობელს?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელი იყო თქვენი ბინის (სახლის) გათბობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საშუალება გასულ ზამთარს? - ელექტრო გამათბობელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HEATGH: გასათბობად იყენებდით თუ არა გაზის ქურას/გაზის ღუმელს?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელი იყო თქვენი ბინის (სახლის) გათბობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საშუალება გასულ ზამთარს? - გაზის ქურა/გაზის ღუმელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HEATGS: გასათბობად იყენებდით თუ არა ქარხნული წარმოების გაზის გამათბობელს?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელი იყო თქვენი ბინის (სახლის) გათბობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საშუალება გასულ ზამთარს? - ქარხნული წარმოების გაზის გამათბობელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HEATPRCH: გასათბობად იყენებდით თუ არა კერძო ცენტრალურ გათბობას?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელი იყო თქვენი ბინის (სახლის) გათბობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საშუალება გასულ ზამთარს? - კერძო ცენტრალური გათბობა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HEATPUCH: გასათბობად იყენებდით თუ არა სახელმწიფო ცენტრალურ გათბობას?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელი იყო თქვენი ბინის (სახლის) გათბობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საშუალება გასულ ზამთარს? - სახელმწიფო ცენტრალური გათბობა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HEATWBS: გასათბობად იყენებდით თუ არა შეშის ღუმელს?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელი იყო თქვენი ბინის (სახლის) გათბობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საშუალება გასულ ზამთარს? - შეშის ღუმელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HEATOTH: გასათბობად იყენებდით თუ არა სხვა საშუალებას?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელი იყო თქვენი ბინის (სახლის) გათბობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საშუალება გასულ ზამთარს? - სხვა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FOODDBT: საკვებისთვის ფულის სესხება

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ მოუწია თქვენს ოჯახს ფულის სესხება საკვების შესაძენად? სესხებაში არ იგულისხმება ბანკის ვალი/კრედიტი, თუმცა ითვლება ნისია ადგილობრივ მაღაზიაში.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა დიახ/არა ვარიანტებად. ვარიანტები: 'ყოველკვირეულად', 'ყოველთვიურად', 'ყოველ მეორე თვეს', 'უფრო იშვიათად' დაჯგუფდა, როგორც 'დიახ', ხოლო პასუხის ვარიანტი 'არასდროს' - როგორც 'არა'.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GETJOBF: სამსახურის შოვნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი

შეკითხვის ტექსტი: ამ პირობებიდან რომელი მიგაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვნად საქართველოში კარგი სამსახურის საშოვნელად?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'ასაკი', 'ტალანტი' და 'გარეგნობა' დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.

პასუხები:
 • განათლება
 • კავშირები
 • პროფესიონალიზმი, სამუშაო გამოცდილება
 • საჭირო ხალხის პატივისცემა
 • შრომისმოყვარეობა
 • გამართლება
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JOBLOST: დაკარგა თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა სამსახური ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: დაკარგა თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა სამსახური ბოლო 12 თვის განამვლობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMBEEF: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა საქონლის ხორცის მოხმარებას?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - საქონლის ხორცი

შენიშვნა: პასუხები დათვლილია 'არ შეესაბამება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMBRED: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა პურის, მაკარონის მოხმარებას?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - პური, მაკარონი

შენიშვნა: პასუხები დათვლილია 'არ შეესაბამება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMELEC: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა ელექტროენერგიის მოხმარებას?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - ელექტროენერგია

შენიშვნა: პასუხები დათვლილია 'არ შეესაბამება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMFISH: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა თევზის მოხმარებას?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - თევზი

შენიშვნა: პასუხები დათვლილია 'არ შეესაბამება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMGASS: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა ბუნებრივი აირის მოხმარებას?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - ბუნებრივი აირი

შენიშვნა: პასუხები დათვლილია 'არ შეესაბამება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMMEAT: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა ხორცის მოხმარებას?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - ხორცი

შენიშვნა: პასუხები დათვლილია 'არ შეესაბამება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMMILK: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა კარაქის,რძის მოხმარებას?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - კარაქი, რძე

შენიშვნა: პასუხები დათვლილია 'არ შეესაბამება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMPORK: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა ღორის ხორცის მოხმარებას?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - ღორის ხორცი

შენიშვნა: პასუხები დათვლილია 'არ შეესაბამება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMPOTA: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა კარტოფილის მოხმარებას?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - კარტოფილი

შენიშვნა: პასუხები დათვლილია 'არ შეესაბამება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMPOUL: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა ფრინველის/ქათმის ხორცის მოხმარებას?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - ფრინველის/ქათმის ხორცი

შენიშვნა: პასუხები დათვლილია 'არ შეესაბამება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMSWEE: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა ტკბილეულის და შოკოლადის მოხმარებას?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - ტკბილეული, შოკოლადი

შენიშვნა: პასუხები დათვლილია 'არ შეესაბამება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMTRAN: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა ტრანსპორტით სარგებლობას?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - გადაადგილება(მგზავრობა)

შენიშვნა: პასუხები დათვლილია 'არ შეესაბამება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMVEGS: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა ხილის, ბოსტნეულის მოხმარებას?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - ხილი, ბოსტნეული (კარტოფილის გარდა)

შენიშვნა: პასუხები დათვლილია 'არ შეესაბამება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LOANNUM: აგიღიათ 170 ლარზე მეტი ოდენობის სესხი?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის მანძილზე, რამდენჯერ აგიღიათ კერძო პირისგან ან ბანკიდან 170 ლარზე მეტი ოდენობების სესხი, ვალი ან საბანკო კრედიტი, მომენტალური განვადების ჩათვლით?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა ღია ცვლადიდან.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNAIRC: შინამეურნეობის საკუთრება - კონდიციონერი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი კონდიციონერს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCARS: შინამეურნეობის საკუთრება - ავტომანქანა

შეკითხვის ტექსტი: თხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომანქანას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCELL: შინამეურნეობის საკუთრება - მობილური ტელეფონი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მობილურ ტელეფონს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CELLINTH: შინამეურნეობის საკუთრება - მობილური ტელეფონიდან ინტერნეტთან კავშირი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, სარგებლობს თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრი ინტერნეტით თავისი მობილური ტელეფონიდან?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მათ, ვინც თქვა, რომ აქვთ მობილური ტელეფონი.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCOMP: შინამეურნეობის საკუთრება - პერსონალური კომპიუტერი ან ლეპტოპი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი პერსონალურ კომპიტერს, ლეპტოპის ჩათვლით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCOTV: შინამეურნეობის საკუთრება - ფერადი ტელევიზორი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ფერად ტელევიზორს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNDIGC: შინამეურნეობის საკუთრება - ციფრული ფოტო კამერა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ციფრულ ფოტო კამერას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNDVDP: შინამეურნეობის საკუთრება - DVD ფლეიერი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი DVD ფლეიერს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNFRDG: შინამეურნეობის საკუთრება - მაცივარი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მაცივარს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNLNDP: შინამეურნეობის საკუთრება - სახლის ტელეფონი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი სახლის ტელეფონს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNWASH: შინამეურნეობის საკუთრება - სარეცხი მანქანა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი სარეცხ მანქანას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CELLINT: შინამეურნეობის საკუთრება - მობილური ტელეფონიდან ინტერნეტთან კავშირი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, სარგებლობს თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრი ინტერნეტით თავისი მობილური ტელეფონიდან?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მათ, ვინც თქვა, რომ აქვთ მობილური ტელეფონი.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WEBHOME: შინამეურნეობას აქვს ინტერნეტი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, სარგებლობს თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრი ინტერნეტით თქვენი სახლის კომპიუტერიდან ან ლეპტოპიდან?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მათ, ვინც თქვა, რომ აქვთ პერსონალური კომპიუტერი.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PAYBRIB: ბოლო 12 თვის განმავლობაში გადაგიხდიათ თუ არა ქრთამი?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში, თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს თუ გადაგიხდიათ ქრთამი უკეთესი მომსახურების ან რაიმე სახის უპირატესობის მიღების მიზნით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PERSINC: პირადი შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს პირად ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება თქვენი შემოსავალი? გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შემოსავლის ყველა წყარო, რაც გასულ თვეში გქონდათ.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'USD 401 - 800', 'USD 801 - 1200' და 'USD 1200-ზე მეტი' დაჯგუფდა, როგორც 'USD 400-ზე მეტი'.

პასუხები:
 • USD 50-მდე
 • USD 51– 100
 • USD 101 – 250
 • USD 251 – 400
 • USD 400+
 • არ მაქვს პირადი შემოსავალი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SAVINGS: აქვს თუ არა თქვენს ოჯახს დანაზოგი?

შეკითხვის ტექსტი: აქვს თუ არა თქვენს ოჯახს დანაზოგი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SAVPERS: გაქვთ თუ არა პირადი დანაზოგი?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა პირადი დანაზოგი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELCOND: შედარებითი ეკონომიკური მდგომარეობის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს ირგვლივ მცხოვრები ოჯახების უმრავლესობასთან შედარებით, როგორ შეაფასებდით თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას ამჟამად როგორც...

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ცუდი
 • საშუალო
 • კარგი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SPENDMO: შინამეურნეობის ხარჯები გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რა იყო თქვენი ოჯახის დანახარჯი გასულ თვეში?

პასუხები:
 • USD 50-მდე
 • USD 51– 100
 • USD 101 – 250
 • USD 251 – 400
 • USD 401-800
 • USD 800+
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CURRUNG: ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ არსებობს საქართველოს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი 10-საფეხურიანი კიბე. ამ „კიბის“ პირველი საფეხური შეესაბამება საზოგადოებაში არსებულ ყველაზე დაბალ ეკონომიკურ მდგომარეობას, ხოლო მე-10 საფეხური შეესაბამება ყველაზე მაღალ ეკონომიკურ მდგომარეობას. თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფუხურზე დგას თქვენი ოჯახი ამჟამად?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • 1-4 საფეხური
 • 5-6 საფეხური
 • 7-10 საფეხური
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FUTRUNG: მომდევნო 5 წელში ეკონომიკური საფეხურის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფეხურზე იდგება თქვენი ოჯახი 5 წლის შემდეგ?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • 1-4 საფეხური
 • 5-6 საფეხური
 • 7-10 საფეხური
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NYRRLPR: მომავალი წლის მოსალოდნელი შემოსავალი

შეკითხვის ტექსტი: უძრავი ქონებისა და სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვით შემოსულ თანხას თუ გამოვაკლებთ, თქვენი აზრით, მომავალ წელს თქვენი შემოსავალი იქნება უფრო მაღალი ვიდრე წინა წელს, დაახლოებით იგივე, თუ უფრო დაბალი, ვიდრე წინა წელს?

პასუხები:
 • უფრო დაბალი, ვიდრე წინა წელს
 • დაახლოებით იგივე
 • უფრო მაღალი, ვიდრე წინა წელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CYRRLPR: მიმდინარე წლის შემოსავლის წინა წლის შემოსავალთან შედარება

შეკითხვის ტექსტი: უძრავი ქონებისა და სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვით შემოსულ თანხას თუ გამოვაკლებთ, თქვენი აზრით, მიმდინარე წელს თქვენი შემოსავალი იყო უფრო მაღალი ვიდრე წინა წელს, დაახლოებით იგივე, თუ უფრო დაბალი, ვიდრე წინა წელს?

პასუხები:
 • უფრო დაბალი, ვიდრე წინა წელს
 • დაახლოებით იგივე
 • უფრო მაღალი, ვიდრე წინა წელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DWELOWN: საცხოვრებლის მესაკუთრეობის სტატუსი

შეკითხვის ტექსტი: ამ საცხოვრებელზე თუ ვისაუბრებთ, სადაც თქვენი ოჯახი ამჟამად ცხოვრობს, თქვენ საცხოვრებელს ...

შენიშვნა: შეკითხვა დაჯგუფდა დიახ/არა პასუხებად. პასუხის ვარიანტები: 'ფლობთ', 'ქირაობთ' და 'ამ საცხოვრებელში ცხოვრობთ უფასოდ მეპატრონის ნებართვით' დაჯგუფდა როგორც 'დიახ', ხოლო პასუხის ვარიანტი - 'საცხოვრებელი არის სახელმწიფოს/კომპანიის საკუთრებაში' დაჯგუფდა, როგორც - 'არა'.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BANKACC: გაქვთ თუ არა ანგარიში ბანკში ან საბანკო ბარათი?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა ანგარიში ბანკში ან საბანკო ბარათი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

UTILDBT: კომუნალური გადასახადების გადასახდელად ფულის სესხების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ მოუწია თქვენს ოჯახს ფულის სესხება კომუნალური გადასახადების გადასახდელად?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა დიახ/არა ვარიანტებად. ვარიანტები: 'ყოველკვირეულად', 'ყოველთვიურად', 'უფრო იშვიათად' დაჯგუფდა, როგორც 'დიახ', ხოლო პასუხის ვარიანტი 'არასდროს' - როგორც 'არა'.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MININCN: მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი ნორმალური ცხოვრებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: რამდენია მინიმალური თვიური შემოსავალი, რაც თქვენს ოჯახს საშუალებას მისცემს, ნორმალურად იცხოვროს?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • USD 250 ან ნაკლები
 • USD 251 – 400
 • USD 401 – 800
 • USD 801 – 1200
 • USD 1200-ზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONYTOT: შინამეურნეობის ფულადი შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, რომელ ჯგუფში ექცევა ეს შემოსავალი?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'USD 801-1200' და '1200-ზე მეტი' დაჯგუფდა, როგორც 'USD 800-ზე მეტი'.

პასუხები:
 • USD 800-ზე მეტი
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 101 – 250
 • USD 51– 100
 • USD 50-მდე
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ETHNIC: რესპონდენტის ეროვნება

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენლები ცხოვრობენ. თქვენ რომელ ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'სხვა ეროვნება', 'სხვა კავკასიური ეთნიკური ჯგგუფი', 'რუსი', 'იეზიდი ან ქურთი' დაჯგუფდა 'სხვა ეროვნებასთან'-თან.

პასუხები:
 • ქართველი
 • სომეხი
 • აზერბაიჯანელი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CAPTRIP: იყავით თუ არა თბილისში ბოლო 2 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენჯერ იყავით თბილისში ბოლო 2 თვის განმავლობაში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა დიახ/არა ვარიანტებად.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORTRIP: იყავით თუ არა საქართველოს ფარგლებს გარეთ?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენჯერ იყავით საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა დიახ/არა ვარიანტებად.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FAMCLAB: გყავთ თუ არა ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს საქართველოს ფარგლებს გარეთ?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს საქართველოს ფარგლებს გარეთ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CLFRDAB: გყავთ თუ არა საზღვარგარეთ მცხოვრები ახლო მეგობარი?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ახლო მეგობარი, რომელიც ამჟამად საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს? იგულისხმება საზღვარგარეთ ცხოვრება მინიმუმ 3 თვის მანძილზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CLRLABR: გყავთ თუ არა საზღვარგარეთ მცხოვრები ახლო ნათესავი?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ახლო ნათესავი, რომელიც ამჟამად საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს? იგულისხმება საზღვარგარეთ ცხოვრება მინიმუმ 3 თვის მანძილზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MIGSHRT: დაინტერესებული ხართ თუ არა დროებითი ემიგრაციით?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან, რათა გარკვეული დროის მანძილზე სხვა ქვეყანაში გეცხოვრათ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EMIGRAT: დაინტერესებული ხართ თუ არა სამუდამო ემიგრაციით?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან სამუდამოდ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLMANDSC: სავალდებული ენა საშუალო სკოლებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი უცხო ენა უნდა იყოს სავალდებულო საქართველოს საშუალო სკოლებში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი - 'თურქული' დაჯგუფდა 'სხვას'-თან.

პასუხები:
 • ინგლისური
 • რუსული
 • სხვა ენა
 • არცერთი უცხო ენა არ უნდა იყოს სავალდებულო
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQINTR: სარგებლობთ ინტერნეტით?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა დიახ/არა ვარიანტებად. ვარიანტები: 'ყოველდღე', 'კვირაში ერთხელ მაინც', 'თვეში ერთხელ მაინც', 'უფრო იშვიათად' დაჯგუფდა, როგორც 'დიახ', ხოლო პასუხის ვარიანტი 'არასდროს' - როგორც 'არა'.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NOINTWHY: ინტერნეტის გამოუყენებლობის მთავარი მიზეზი

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც არ სარგებლობთ ინტერნეტით?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყენებენ ინტერნეტს.
პასუხის ვარიანტები, რომელიც დაბალი სიხშირით დასახელდა დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.

პასუხები:
 • ხელი არ მიმიწვდება კომპიუტერზე
 • მე არ მჭირდება ინტერნეტი
 • არ მაინტერსებს/არ მინდა ინტერნეტის გამოყენება
 • არ ვიცი, როგორ უნდა გამოვიყენო ინტერნეტი
 • არ მაქვს სატელეფონო ხაზი, ან მოდემი, ან სხვა ტექნიკური საშუალება, რომ შევიდე ინტერნეტში
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACFB: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვიყენებ Facebook-ს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვიყენებ Facebook-ს

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყენებენ ინტერნეტს.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACSN: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვიყენებ სხვა სოციალურ ქსელებს, Facebook-ის გარდა (მაგ., Одноклассники, MySpace, Google+ და სხვა)

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვიყენებ სხვა სოციალურ ქსელებს, Facebook-ის გარდა (მაგ., Одноклассники, MySpace, Google+ და სხვა)

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყენებენ ინტერნეტს.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACBL: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვწერ ბლოგებს / ვკითხულობ სხვების მიერ დაწერილ ბლოგებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვწერ ბლოგებს / ვკითხულობ სხვების მიერ დაწერილ ბლოგებს

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყენებენ ინტერნეტს.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACDW: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვნახულობ პაემნების ვებ-გვერდებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვნახულობ პაემნების ვებ-გვერდებს

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყენებენ ინტერნეტს.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACEM: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვიღებ და ვაგზავნი ელექტრონულ წერილებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვიღებ და ვაგზავნი ელექტრონულ წერილებს

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყენებენ ინტერნეტს.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACEN: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვტვირთავ / ვუსმენ / ვუყურებ ფილმებს, მუსიკას, ვიდეოებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვტვირთავ / ვუსმენ / ვუყურებ ფილმებს, მუსიკას, ვიდეოებს

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყენებენ ინტერნეტს.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACFD: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - მონაწილეობას ვიღებ დისკუსიებში, რომლებიც სხვადასხვა ფორუმზე იმართება

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - მონაწილეობას ვიღებ დისკუსიებში, რომლებიც სხვადასხვა ფორუმზე იმართება

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყენებენ ინტერნეტს.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACGM: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ონლაინ-თამაშების მოხმარება

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვთამაშობ ინტერნეტ თამაშებს

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყენებენ ინტერნეტს.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACIN: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვეძებ ინფორმაციას (Google, Wiki და სხვა)

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვეძებ ინფორმაციას (Google, Wiki და სხვა)

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყენებენ ინტერნეტს.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACNW: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვკითხულობ, ვუსმენ ან ვუყურებ ახალ ამბებს ან სატელევიზიო გადაცემებს ონლაინ, სოციალურ ქსელებზე განთავსებული სიახლეების გარდა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვკითხულობ, ვუსმენ ან ვუყურებ ახალ ამბებს ან სატელევიზიო გადაცემებს ონლაინ, სოციალურ ქსელებზე განთავსებული სიახლეების გარდა

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყენებენ ინტერნეტს.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACSH: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვყიდულობ სხვადასხვა საქონელს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვყიდულობ სხვადასხვა საქონელს

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყენებენ ინტერნეტს.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTAIMSG: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ჩატით სარგებლობა (გარდა სკაიპისა)

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვიყენებს რომელიმე სხვა ჩატს (სკაიპის გარდა)

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყენებენ ინტერნეტს.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTASCNA: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - სხვა სოციალური ქსელებით სარგებლობა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვსარგებლობ სოციალური ქსელებით

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყენებენ ინტერნეტს.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTASKY: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვიყენებ სკაიპს (Skype) ჩატის ან სატელეფონო ზარებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვიყენებ სკაიპს (Skype) ჩატის ან სატელეფონო ზარებისთვის

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყენებენ ინტერნეტს.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACOT: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - სხვა

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყენებენ ინტერნეტს.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATLANG: ბავშვობაში ძირითადად რომელ ენაზე საუბრობდით ხოლმე სახლში?

შეკითხვის ტექსტი: ბავშვობაში ძირითადად რომელ ენაზე საუბრობდით ხოლმე სახლში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი - 'რუსული' დაჯგუფდა 'სხვას'-თან.

პასუხები:
 • ქართული
 • აზერბაიჯანული
 • სომხური
 • სხვა ენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NEWHHJOB: დაიწყო თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა ახალი სამსახური ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: დაიწყო თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა ახალი სამსახური ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELGION: რესპონდენტის რელიგია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თქვენს თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები, რომელიც დაბალი სიხშირით დასახელდა დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.

პასუხები:
 • ქართულ, რუსულ ან ბერძნულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას
 • ისლამს
 • სომხურ სამოციქულო ეკლესიას
 • სხვა
 • არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELFAST: იცავთ თუ არა მარხვას, როდესაც ამას მოითხოვს რელიგია?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად მარხულობთ, როცა ამას მოითხოვს თქვენი რელიგია?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია ''ჩემი რელიგია არ მოითხოვს მარხვის დაცვას' პასუხის ვარიანტის გარეშე.
კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც საკუთარ თავს რომელიმე რელიგიას მიაკუთვნებენ. ვარიანტები დაჯგუფდა დიახ/არა პასუხებად. ვარიანტები: 'ყოველთვის მარხულობთ', 'ხშირად მარხულობთ', 'ხანდახან მარხულობთ', 'იშვიათად მარხულობთ' დაჯგუფდა, როგორც 'დიახ', ხოლო პასუხის ვარიანტი - 'არასდროს არ მარხულობთ' დაჯგუფდა, როგორც 'არა'.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELIMP: რამდენად მნიშვნელოვანია რელიგია თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად მნიშვნელოვანია რელიგია თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? გთხოვთ, გამოიყენეთ ბარათი.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • მნიშვნელოვანია
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELSERV: რელიგიურ მსახურებაზე დასწრების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: განსაკუთრებული ღონისძიებების გარდა, როგორებიცაა ქორწინება ან გასვენება, რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'ყოველდღე', 'უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ', 'კვირაში ერთხელ' და 'თვეში ერთხელ მაინც' დაჯგუფდა, როგორც 'უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ'.

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ მაინც ან უფრო ხშირად
 • მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RLGIOUS: რამდენად რელიგიური ხართ?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, რამდენად რელიგური ადამიანი ხართ?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არარელიგიური
 • საშუალოდ
 • რელიგიური
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HLTHRAT: როგორ შეაფასებდით თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, როგორ შეაფასებდით თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას? როგორც ...

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ცუდი
 • საშუალო
 • კარგი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CIGAVGD: ეწევით თუ არა?

შეკითხვის ტექსტი: დღეში რამდენ ღერ სიგარეტს ეწევით საშუალოდ?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

KNOWENG: ინგლისური ენის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე ინგლისურში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი', 'საშუალო' და 'მაღალი' დაჯგუფდა, როგორც 'მაქვს გარკვეული ცოდნა'.

პასუხები:
 • მაქვს გარკვეული ცოდნა
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWRUS: რუსული ენის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე რუსულში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი', 'საშუალო' და 'მაღალი' დაჯგუფდა, როგორც 'მაქვს გარკვეული ცოდნა'.

პასუხები:
 • მაქვს გარკვეული ცოდნა
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWOTH: სხვა უცხო ენის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე სხვა უცხო ენაში გარდა რუსული და ინგლისური ენებისა?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი', 'საშუალო' და 'მაღალი' დაჯგუფდა, როგორც 'მაქვს გარკვეული ცოდნა'.

პასუხები:
 • მაქვს გარკვეული ცოდნა
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMPABL: კომპიუტერის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი კომპიუტერის (Microsof Office-ის პროგრამები, თამაშების გარდა) ცოდნის დონე?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი', 'საშუალო' და 'მაღალი' დაჯგუფდა, როგორც 'მაქვს გარკვეული ცოდნა'.

პასუხები:
 • მაქვს გარკვეული ცოდნა
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPCOM: რესპონდენტის ქცევა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი შეფასებით, რესპონდენტის ქცევა ინტერვიუს დროს იყო ...

პასუხები:
 • კომფორტული
 • ნეიტრალური
 • ნერვიული

RESPFRN: რესპონდენტი იყო მეგობრული

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, რესპონდენტის დამოკიდებულება ინტერვიუსადმი იყო: მეგობრული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

RESPHOS: რესპონდენტი იყო აგრესიული

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, რესპონდენტის დამოკიდებულება ინტერვიუსადმი იყო: აგრესიული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

RESPIMP: რესპონდენტი იყო მოუთმენელი

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, რესპონდენტის დამოკიდებულება ინტერვიუსადმი იყო: მოუთმენელი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

RESPINL: რესპონდენტის ინტელექტის დონე

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით რესპონდენტის ინტელექტს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ იყო ჭკვიანი
 • საშუალო
 • ჭკვიანი

RESPINT: რესპონდენტი იყო დაინტერესებული

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, რესპონდენტის დამოკიდებულება ინტერვიუსადმი იყო: დაინტერესებული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

RESPSIN: რესპონდენტის გულახდილობის დონე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ინტერვიუს მსვლელობისას რესპონდენტი იყო გულახდილი?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე. 2013 წელს გამოყენებული იყო 10-ბალიანი სკალა.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

RESPSINC: რესპონდენტის გულწრფელობის დონე

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით რესპონდენტის გულწრფელობას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 11-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ იყო გულწრფელი
 • საშუალო
 • გულწრფელი იყო

RESPWOR: რესპონდენტი იყო ნერვიული

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, რესპონდენტის დამოკიდებულება ინტერვიუსადმი იყო: ნერვიული, შეწუხებული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

FRQCLAR: გთხოვათ თუ არა რესპონდენტმა დასმული კითხვების განმარტება?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად გთხოვათ რესპონდენტმა დასმული კითხვების განმარტება?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების)', 'რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (დაახოებთ 10-დან 20-მდე)', 'საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში', 'კითხვების უმრავლესობის ან ყველა კითხვის შემთხვევაში' დაჯგუფდა, როგორც 'დიახ', ხოლო პასუხის ვარიანტი - 'არასდროს' დაჯგუფდა, როგორც 'არა'.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

FRQDIST: შეუშალეს თუ არა ხელი რესპონდენტს ინტერვიუს მსვლელობისას?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად შეუშალეს ხელი რესპონდენტს ინტერვიუს მსვლელობისას - მაგალითად, მას მოუწია სატელეფონო ზარზე პასუხის გაცემა ან დარეკვა, ოჯახის წევრისთვის ან მეზობლისთვის რამის თქმა და ა.შ.?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების)', 'რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (დაახოებთ 10-დან 20-მდე)', 'საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში', 'კითხვების უმრავლესობის ან ყველა კითხვის შემთხვევაში' დაჯგუფდა, როგორც 'დიახ', ხოლო პასუხის ვარიანტი - 'არასდროს' დაჯგუფდა, როგორც 'არა'.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

FRQKNOW: იცოდა თუ არა რესპონდენტმა საკითხები?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტმა არ იცოდა კარგად ის საკითხები, რის შესახებაც ეკითხებოდით?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების)', 'რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (დაახოებთ 10-დან 20-მდე)', 'საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში', 'კითხვების უმრავლესობის ან ყველა კითხვის შემთხვევაში' დაჯგუფდა, როგორც 'დიახ', ხოლო პასუხის ვარიანტი - 'არასდროს' დაჯგუფდა, როგორც 'არა'.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

FRQRLCT: სურდა თუ არა რესპონდენტს კითხვაზე პასუხის გაცემა?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად გქონდათ შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ სურდა დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების)', 'რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (დაახოებთ 10-დან 20-მდე)', 'საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში', 'კითხვების უმრავლესობის ან ყველა კითხვის შემთხვევაში' დაჯგუფდა, როგორც 'დიახ', ხოლო პასუხის ვარიანტი - 'არასდროს' დაჯგუფდა, როგორც 'არა'.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

LISTENO: უსმენდა თუ არა ვინმე სხვა ინტერვიუს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი და რესპონდენტის გარდა, შეეძლო თუ არა კიდევ ვინმეს რესპონდენტის პასუხების მოსმენა?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დიახ, მთელი ინტერვიუს დროს', 'დიახ, უმეტესი დროის განმავლობაში', 'დიახ, ინტერვიუს მსვლელობის ნახევარზე ნაკლები დროის განმავლობაში, გარდა კითხვებისა ოჯახის შესახებ', 'დიახ, სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში, გარდა კითხვებისა ოჯახის შესახებ' და 'დიახ, მხოლოდ მაშინ, როდესაც რესპონდენტი პასუხობდა კითხვებს ოჯახის შესახებ' დაჯგუფდა, როგორც 'დიახ'.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

RESPTIR: რამდენად დაღლილი იყო რესპონდენტი ინტერვიუს ბოლოს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი შეფასებით, რამდენად დაღლილი იყო რესპონდენტი ინტერვიუს ბოლოს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 3-ბალიან სკალაზე. 2011, 2012, 2013 წლებში გამოყენებული იყო 10-ბალიანი სკალა, ხოლო 2015, 2017 და 2019 წლებში - 11-ბალიანი სკალა.

პასუხები:
 • არ იყო დაღლილი
 • საშუალო
 • დაღლილი იყო

INTLANG: ინტერვიუს ენა

შეკითხვის ტექსტი: ინტერვიუს ენა

პასუხები:
 • ქართული
 • აზერბაიჯანული
 • სომხური

INTNUM: რამდენი ადამიანი ესწრებოდა ინტერვიუს?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი ადამიანი ესწრებოდა ინტერვიუს?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

HHASIZE: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

HHSIZE: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

მოიძებნა: 240 შედეგი