დროითი მწკრივები (%)დიახარა
20084753
20095743
20105644

FRQCLAR: გთხოვათ თუ არა რესპონდენტმა დასმული კითხვების განმარტება?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად გთხოვათ რესპონდენტმა დასმული კითხვების განმარტება?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების)', 'რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (დაახლოებთ 10-დან 20-მდე)', 'საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში', 'კითხვების უმრავლესობის ან ყველა კითხვის შემთხვევაში' დაჯგუფდა, როგორც 'დიახ', ხოლო პასუხის ვარიანტი - 'არასდროს' დაჯგუფდა, როგორც 'არა'.

პასუხები:
  • დიახ
  • არა

FRQCLAR სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.