დროითი მწკრივები (%)არ იყო გულწრფელისაშუალოგულწრფელი იყო
201572567
201762272
201942769
202132571
202452668

RESPSINC: რესპონდენტის გულწრფელობის დონე

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით რესპონდენტის გულწრფელობას?

შენიშვნა: 2024 წლამდე მონაცემებისთვის შეკითხვა გადაიკოდა 11-ქულიანი სკალიდან 3-ქულიან სკალაზე. 2024 წლიდან მონაცემებისთვის შეკითხვა გადაიკოდა 5-ქულიანი სკალიდან 3-ქულიან სკალაზე.

პასუხები:
  • არ იყო გულწრფელი
  • საშუალო
  • გულწრფელი იყო

RESPSINC სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.