დროითი მწკრივები (%)დიახარაარ ვიცი/უარი პასუხზე
200841591
200937620
201041590
201150500
201249500
201353470

FAMCLAB: გყავთ თუ არა ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს საქართველოს ფარგლებს გარეთ?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს საქართველოს ფარგლებს გარეთ?

პასუხები:
  • დიახ
  • არა
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FAMCLAB სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.