დროითი მწკრივები (%)დიახარაარ ვიცი/უარი პასუხზე
200931635
201032662
201135622

CAPTRIP: იყავით თუ არა თბილისში ბოლო 2 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენჯერ იყავით თბილისში ბოლო 2 თვის განმავლობაში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა დიახ/არა ვარიანტებად.

პასუხები:
  • დიახ
  • არა
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CAPTRIP სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.