დროითი მწკრივები (%)არასწორი მიმართულებითსაერთოდ არ იცვლებასწორი მიმართულებითარ ვიციუარი პასუხზე
2008282325231
2009202828222
2010201744181
2011171146233
201271350291
2013142935211
2015382615192
2017323221132
2019432915121

POLDIRN: როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველოს საშინაო პოლიტიკა?

შეკითხვის ტექსტი: არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება იმის შესახებ, თუ როგორი მიმართულებით მიდის საქართველოს საშინაო პოლიტიკა. ამ ჩამონათვალიდან რომელს ეთანხმებით?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 3-ბალიან სკალაზე. პასუხის ვარიანტები: 'პოლიტიკა უეჭველად არასწორი მიმართულებით მიდის' და 'პოლიტიკა ძირითადად არასწორი მიმართულებით მიდის' დაჯგუფდა, როგორც 'არასწორი მიმართულებით', ვარიანტები: 'პოლიტიკა ძირითადად სწორი მიმართულებით მიდის' და 'პოლიტიკა უეჭველად სწორი მიმართულებით მიდის' დაჯგუფდა, როგორც 'სწორი მიმართულებით'.

პასუხები:
  • არასწორი მიმართულებით
  • საერთოდ არ იცვლება
  • სწორი მიმართულებით
  • არ ვიცი
  • უარი პასუხზე

POLDIRN სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.