კავკასიის ბარომეტრი 2009 სომხეთი

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: სომხეთი
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2009 წლის 16 სექტემბრიდან 2009 წლის 14 ოქტომბრამდე

პასუხების ანალიზი

კავკასიის ბარომეტრი 2009 სომხეთი

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: სომხეთი
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2009 წლის 16 სექტემბრიდან 2009 წლის 14 ოქტომბრამდე

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: Settlement type

შეკითხვის ტექსტი: Settlement type

პასუხები:
 • Capital
 • Urban
 • Rural

INTLANG: Interview language

შეკითხვის ტექსტი: Interview language

პასუხები:
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Georgian

RESPSEX: Respondent's gender

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's gender

პასუხები:
 • Male
 • Female

AGEGROUP: Age groups

შეკითხვის ტექსტი: Age groups

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

INFSOU1: First main source of information about current events in Armenia

შეკითხვის ტექსტი: What are your main sources of information for receiving news about current events in Armenia? Please tell me, which is your first main source of information

შენიშვნა: The question was recoded and differs from the original database. Options: Family members and Colleagues were grouped with Other

პასუხები:
 • TV
 • Neighbors, friends
 • Radio
 • Newspapers, news magazines
 • Internet
 • Other
 • DK
 • RA

INFSOU2: Second main source of information about current events in Armenia

შეკითხვის ტექსტი: What are your main sources of information for receiving news about current events in Armenia? Please tell me, which is your second main source of information

შენიშვნა: The question was recoded and differs from the original database. Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Neighbors, friends
 • Newspapers, news magazines
 • Family members
 • Radio
 • Colleagues
 • TV
 • Internet
 • Other
 • DK
 • RA

READPAP: Does respondent read a newspaper/newsmagazine at least once a week?

შეკითხვის ტექსტი: Do you usually read a newspaper or a news magazine at least once a week to obtain news about current events in Armenia?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WATCHTV: Does respondent watch at least one TV news program per day?

შეკითხვის ტექსტი: Do you usually watch at least one TV news program or one TV show per day to obtain news about current events in Armenia?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

RECEPTV: Number of TV channels respondent has reception for

შეკითხვის ტექსტი: How many of Armenia's TV channels that broadcast news and/or shows related to current events do you have reception for?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4 or more
 • None
 • DK/RA

NUMCHAN: Number of country's TV channels for watching news and talk shows

შეკითხვის ტექსტი: On how many of Armenia's TV channels do you usually watch news and/or shows related to current events?

შენიშვნა: The question was asked only to those respondents who has reception to two or more TV channels
Question was changed from open-ended and grouped

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4 or more
 • None
 • DK/RA

CHANPRS: TV channels present different perspectives on news?

შეკითხვის ტექსტი: In general, do you think that Armenia'sTV channels for which you have reception present different perspectives on news in Armenia?

შენიშვნა: The question was asked only to those respondents who has reception to two or more TV channels

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

QUALINF: How well TV journalists inform the population about what is going on?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how well do you think TV journalists in Armenia inform the population about what is actually going on in the country?

პასუხები:
 • Very poorly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK/RA

TVSRVPP: TV journalists serve interests of people like you?

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, TV journalists in Armenia are serving interests of people like you?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

TVSRVGV: TV determines what people think about the current events?

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, TV in Armenia determines what people in Armenia think about the current events?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

FEELTRU: There are many people I can trust completely

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are many people I can trust completely

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK

FEELEMP: I experience a general sense of emptyness

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - I experience a general feeling of emptiness

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELCLS: There are enough people I feel close to

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are enough people to whom I feel close

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

HLTHRAT: How would you rate your health?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how would you rate your health?

პასუხები:
 • Very poor
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very good
 • DK/RA

ILLHELP: Unpaid help from outside HH if ill

შეკითხვის ტექსტი: If you were ill, are there people besides those in this household who would help look after you, without expecting any compensation?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

BRRWABL: Ability to borrow money outside HH

შეკითხვის ტექსტი: If you needed to borrow money to cover your usual expenses for two weeks, could you borrow it from someone outside your household?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

BIGCER1: Biggest concern

შეკითხვის ტექსტი: Which of the issues from the list would you say is the biggest concern for you at this point in time?

პასუხები:
 • Basic expenditure reduction
 • Threat of forcible sale of car, home etc.
 • Loss of job
 • Not enough money when old
 • Personal spendings on leisure reduction
 • More dependence on government financial support
 • More dependence on family support
 • None
 • DK
 • RA

BIGCER2: Second biggest concern

შეკითხვის ტექსტი: Which of the issues from the list would you say is the second biggest concern for you at this point in time?

პასუხები:
 • Threat of forcible sale of car, home etc.
 • Basic expenditure reduction
 • More dependence on family support
 • Not enough money when old
 • More dependence on government financial support
 • Loss of job
 • Personal spendings on leisure reduction
 • None
 • DK
 • RA

FAMLGOV: Family member working for local government?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member or close relative who works for the local government?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMLPOF: Family member working for the police?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member or close relative who works for the police force?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMNGOV: Family member working for national government?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member or close relative who works for the national government in Yerevan?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMIORZ: Family member working for an international organization?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member or close relative who works for an international organization or company?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

JOBLOST: Any HH member lost job during the last 12 months?

შეკითხვის ტექსტი: Has anybody in your household lost his/her job during the last 12 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMCLAB: Family member currently living abroad?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member or close relative currently living abroad?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMCRRE: Family member returned from emigration?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member or close relative who had been living abroad for at least 12 months but returned to Armenia within the last 6 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CLFRDAB: Close friends living abroad?

შეკითხვის ტექსტი: Now, let me ask about your friends. Do you have any close friends currently living abroad?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CLFRDRE: Close friends returned from emigration?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have any close friends who had been living abroad for at least 12 months but have returned to Armenia within the last 6 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FEELMSS: I miss having people around

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - I miss having people around

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELRLY: There are plenty of people I can rely on

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are plenty of people I can rely on when I have problems

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELREJ: I often feel rejected

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - I often feel rejected

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

RELPLMB: Trust towards repair people, masters

შეკითხვის ტექსტი: How much could you trust the following people to deal honestly with people like you while performing their jobs? - Plumbers, builders, car mechanics, and other repair people

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

RELFINC: Trust towards financial/insurance companies

შეკითხვის ტექსტი: How much could you trust the following people to deal honestly with people like you while performing their jobs? - Financial companies such as banks and insurance agencies

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

RELPRIV: Trust towards private sector employers

შეკითხვის ტექსტი: How much could you trust the following people to deal honestly with people like you while performing their jobs? - Private sector employers

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

RELPUBL: Trust towards public officials

შეკითხვის ტექსტი: How much could you trust the following people to deal honestly with people like you while performing their jobs? - Public officials

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

FRNDGRE: Approval of friendship with Greeks

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity being friends with Greeks?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINGRE: Approve doing business with Greeks?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Greeks?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWGRE: Approval of women marring Greeks

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Greeks?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

FRNDJEW: Approval of friendship with Jews

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity being friends with Jews?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINJEW: Approve doing business with Jews?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Jews?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWJEW: Approval of women marring Jews

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Jews?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

FRNDSWE: Approval of friendship with Swedes

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity being friends with Swedes?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINSWE: Approve doing business with Swedes?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Swedes?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWSWE: Approval of women marring Swedes

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Swedes?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

FRNDTUR: Approval of friendship with Turks

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity being friends with Turks?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA
 • RA

BUSINTUR: Approve doing business with Turks?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Turks?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWTUR: Approval of women marring Turks

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Turks?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

FRNDITA: Approval of friendship with Italians

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity being friends with Italians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINITA: Approve doing business with Italians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Italians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWITA: Approval of women marring Italians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Italians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

FRNDRUS: Approval of friendship with Russians

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity being friends with Russians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINRUS: Approve doing business with Russians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Russians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWRUS: Approval of women marring Russians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Russians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

FRNDARM: Approval of friendship with Armenians

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity being friends with Armenians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINARM: Approve doing business with Armenians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Armenians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWARM: Approval of women marring Armenians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Armenians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

FRNDCHI: Approval of friendship with Chinese

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity being friends with Chinese?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINCHI: Approve doing business with Chinese?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Chinese?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWCHI: Approval of women marring Chinese

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Chinese?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

FRNDAZE: Approval of friendship with Azerbaijanis

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity being friends with Azerbaijanis?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINAZE: Approve doing business with Azerbaijanis?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Azerbaijanis?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWAZE: Approval of women marring Azerbaijanis

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Azerbaijanis?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

FRNDGER: Approval of friendship with Germans

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity being friends with Germans?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINGER: Approve doing businesswith Germans?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Germans?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWGER: Approval of women marring Germans

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Germans?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

FRNDGEO: Approval of friendship with Georgians

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity being friends with Georgians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINGEO: Approve doing business with Georgians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Georgians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWGEO: Approval of women marring Georgians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Georgians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

FRNDKUR: Approval of friendship with Kurds

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity being friends with Kurds?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINKUR: Approve doing business with Kurds?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Kurds?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWKUR: Approval of women marring Kurds

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Kurds?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

FRNDUSA: Approval of friendship with Americans

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity being friends with Americans?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINUSA: Approve doing business with Americans?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Americans?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWUSA: Approval of women marring Americans

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Americans?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

HAVEJOB: Do you have a job?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a job? This job may be part-time or full-time, or you may be officially employed, informally employed, or self-employed, but it brings you monetary income

პასუხები:
 • Yes
 • No

WORKYRS: Duration of employment

შეკითხვის ტექსტი: From which year have you been working at this workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
The question was changed from open-ended

პასუხები:
 • Less than 1 year
 • 1-5
 • 6-10
 • 11+
 • DK/RA

WORKSEC: Primary employment sector

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your primary place of employment only, which of the following best describes the sector in which you work?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed.
Following options were grouped to Other: Fishing, Mining and Quarrying, Hotels, Restaurants, Cafes, Financial Intermediation / Banking, Real Estate, Property and Renting Related business and Civil society / NGO

პასუხები:
 • Agriculture, Hunting and Forestry
 • Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles, Motorc
 • Construction
 • Education
 • Government, Public Administration and Defense
 • Transport, Storage and Communication
 • Healthcare and Social Work
 • Manufacturing
 • Electricity, gas, and/or water supply
 • Hotels, Restaurants, Cafes
 • Other
 • DK/RA

WORKTYP: Status and type of primary workplace

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your primary place of employment only, which of the following best describes your status and the type of workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed.
Employee in a local or international non-governmental or non-profit organization was grouped with Other

პასუხები:
 • Own business without employees
 • Employee in a state organization
 • Employee in a medium / big private organization
 • Own business with employees
 • Employee in small family business
 • Employee in a foreign or international organization
 • Other
 • DK/RA

UNEMTYP: Type of unemployment

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following best describes your situation?

შენიშვნა: The question was asked to those respondents who were unemployed.
The question was recoded and options Unemployed and interested, NOT looking and Unemployed and NOT interested, NOT looking were grouped to Unemployed and not looking for a job, options: Retired, looking for a job, Retired and interested, NOT looking, Retired and NOT interested, Disabled to Retired, option Other to DK

პასუხები:
 • Unemployed, looking for a job
 • Unemployed, NOT looking
 • Student
 • Housewife
 • Retired
 • DK/RA

UNEMYRS: Duration of unemployment

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's years of unemployment

შენიშვნა: The question was asked to those respondents who were unemployed.
The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Never had a job
 • Less than 5 years
 • 6-10
 • 11-15
 • 16 - 20
 • 20 years or longer
 • DK/RA

INFWRKE: Engaged in informal work while unemployed?

შეკითხვის ტექსტი: From the time you have not had a job, have you engaged in any informal, temporary, or seasonal labor which brought you monetary income?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PERSINC: Personal income last month

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your personal monetary income last month, after all taxes are paid, to which of the following groups do you belong? Please think of all sources of income that you had last month.

შენიშვნა: Following options were grouped to More than USD 400: USD 401 - 800, USD 801 - 1200, More than USD 1200

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51 - 100
 • USD 101 - 250
 • USD 251 - 400
 • More than USD 400
 • None
 • DK
 • RA

LOANNUM: Number of loans more than USD 100

შეკითხვის ტექსტი: How many times have you taken out a loan or had a debt or a line of credit, including instant credit, of more than 100 USD[2] in the last 12 months?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • 1-5
 • Six or more
 • Never
 • DK
 • RA

NUMJOBS: Change in the number of jobs available

შეკითხვის ტექსტი: Compared to the situation 12 months ago, do you think that the number of jobs available in Armenia has decreased, remained the same, or increased?

პასუხები:
 • Decreased
 • Remained the same
 • Increased
 • DK/RA

GETJOBN1: Most important factor for getting a good job

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following factors do you consider most important for getting a good job in Armenia?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Talent and Appearance were grouped with Other

პასუხები:
 • Connections
 • Education
 • Professional abilities
 • Hard work
 • Luck
 • Work experience
 • Age
 • Other
 • DK/RA

GETJOBN2: Second most important factor for getting a good job

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following factors do you consider second most important for getting a good job in Armenia?

შენიშვნა: The question was recoded. Option Talant was grouped to Other. Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Education
 • Professional abilities
 • Connections
 • Hard work
 • Work experience
 • Luck
 • Appearance
 • Age
 • Other
 • DK/RA

PROTEUI: Our way of life needs to be protected against European influences

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the statement: Our way of life needs to be protected against European influences?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

PROTRUI: Our way of life needs to be protected against Russian influences

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the statement: Our way of life needs to be protected against Russian influences?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

PROTAMI: Our way of life needs to be protected against American influences

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the statement: Our way of life needs to be protected against American influences?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

OBAMPOL: Obama's policies towards Armenia compared to Bush's

შეკითხვის ტექსტი: Compared to the policies of the Bush administration, in your opinion, how favorable are policies of Obama administration towards Armenia?

პასუხები:
 • Much less favorable
 • 2
 • 3
 • 4
 • Much more favorable
 • DK/RA

MEMBREU: Is Armenia a member of the European Union?

შეკითხვის ტექსტი: Is Armenia currently a member of the European Union?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MEMBRCE: Is Armenia a member of the Council of Europe?

შეკითხვის ტექსტი: Is Armenia currently a member of the Council of Europe?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MEMBOED: Is Armenia a member of the Organization for European Development?

შეკითხვის ტექსტი: Is Armenia currently a member of the Organization for European Development?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EUKNOWL: How much do you know about the EU?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much you feel you know about the European Union, its policies, and its institutions?

შენიშვნა: The question was recoded. 10-point scale was used in the original dataset

პასუხები:
 • Nothing at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A great deal
 • DK/RA

CISKNWL: How much do you know about CIS?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much you feel you know about the Commonwealth of Independent States (CIS)?

შენიშვნა: The question was recoded. 10-point scale was used in the original dataset

პასუხები:
 • Nothing at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A great deal
 • DK/RA

MEMBCIS: Is Armenia a member of the CIS?

შეკითხვის ტექსტი: Is Armenia currently a member of the Commonwealth of Independent States (CIS)?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

COOPCIS: Cooperation with the CIS VS cooperation with the EU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me with which of the following statements you agree: 1. Armenia should focus on closer cooperation with the Commonwealth of Independent States, because that's where we belong 2. Armenia should focus on closer cooperation with the European Union, because this will help us develop in the right direction

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Closer cooperation with CIS: Strongly agree 2. Closer cooperation with CIS: Agree 3. Closer cooperation with EU: Agree 4. Closer cooperation with EU: Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to CIS, 3 and 4 to EU, 5 - DK

პასუხები:
 • CIS
 • EU
 • DK/RA

NATOSUPP: Support of Armenia's membership in NATO

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you support Armenia's membership in NATO?

პასუხები:
 • Don't support at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully support
 • DK/RA

TREAWRL: Greatest threat to the world

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following, in your opinion, poses the greatest threat to the world?

პასუხები:
 • Spread of nuclear weapons
 • Poverty
 • AIDS and other infectious diseases
 • Pollution and other environmental problems
 • Religious and ethnic hatred
 • Globalization
 • Other
 • DK/RA

INTERFP: Interest in foreign policy

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you say you are in Armenia's foreign policy?

პასუხები:
 • Not at all interested
 • Hardly interested
 • Quite interested
 • Very interested
 • DK/RA

INTERDP: Interest in domestic policy

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you say you are in Armenia's domestic policy?

პასუხები:
 • Not at all interested
 • Hardly interested
 • Quite interested
 • Very interested
 • DK/RA

INTERLP: Interest in local policy

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you say you are in local policy on the regional, municipal, or village levels?

პასუხები:
 • Not at all interested
 • Hardly interested
 • Quite interested
 • Very interested
 • DK/RA

TRUARMY: Trust towards Army

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Army

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUBANK: Trust towards Banks

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Banks

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUEDUC: Trust towards Educational system

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Educational system

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUHLTH: Trust towards Healthcare system

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Healthcare system

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUCRTS: Trust towards Courts

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Court system

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUNGOS: Trust towards NGOs

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - NGOs

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUPARL: Trust towards Parliament

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Parliament

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUEXEC: Trust towards Executive government

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Executive government (Prime minister and ministers)

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPRES: Trust towards President

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - President

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPOLI: Trust towards Police

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Police

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUMEDI: Trust towards Media

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Media

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRULOCG: Trust towards Local government

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Local government

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRURELI: Trust towards Religious institutions

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Religious institutions to which respondent belongs

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUOMB: Trust towards Ombudsman

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Ombudsman

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUSTEU: Trust towards EU

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - European Union

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUSTUN: Trust towards UN

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - United Nations

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

POLDIRN: Direction of national politics in Armenia

შეკითხვის ტექსტი: There are different opinions regarding the direction in which Armenia's domestic politics are going. Which of the following would you personally agree with?

პასუხები:
 • Wrong direction
 • 2
 • 3
 • 4
 • Right direction
 • DK/RA

IMPISS1: Most important issue facing Armenia

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Armenia at the moment?

შენიშვნა: The question was recoded. Following options were grouped to Other: Court system, Human rights / Freedom of speech, NATO membership, Property rights, Quality of education, Relations with Russia, Rising prices / Inflation

პასუხები:
 • Unemployment
 • Corruption
 • Poverty
 • Peace
 • Territorial integrity
 • Affordable healthcare
 • Fairness of elections
 • Pensions
 • Political stability in the country
 • Wages
 • Other
 • DK/RA

IMPISS2: Second most important issue facing Armenia

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the second most important issue facing Armenia at the moment?

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option. The question was recoded. Following options were grouped to Other: Court system, NATO membership, Property rights, Relations with Russia, Human rights / Freedom of speech, Fairness of elections.

პასუხები:
 • Unemployment
 • Poverty
 • Corruption
 • Peace
 • Wages
 • Rising prices / Inflation
 • Quality of education
 • Pensions
 • Affordable healthcare
 • Territorial integrity
 • Other
 • DK/RA

FAIRTRT: People are treated fairly by the government?

შეკითხვის ტექსტი: Under the present system of government in Armenia, do you completely agree, somewhat agree, somewhat disagree, or completely disagree that people like yourself are treated fairly by the government?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

FREESPK: People have the right to openly say what they think?

შეკითხვის ტექსტი: In Armenia today, do you think or not that people like yourself have the right to openly say what they think?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GOVTROL: Government as parent vs government as employee

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? 1. People are like children, the government should take care of them like a parent 2. Government is like an employee, the people should be the bosses who control the government

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Government as parent - Strongly agree 2. Government as parent - Agree 3. CloGovernment as employee - Agree 4. Government as employee - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Parent, 3 and 4 to Employee, 5 - DK

პასუხები:
 • Parent
 • Employee
 • DK/RA

OBJCOUR: Is Armenia's court system partial or impartial?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? 1. The court system in Armenia favors some citizens over others 2. The court system in Armenia treats all citizens equally, rather than favoring some over others

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Court favours some citizens - Strongly agree 2. Court favours some citizens - Agree 3. Court treats everyone equally - Agree 4. Court treats everyone equally - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Partial 3 and 4 to Impartial, 5 - DK

პასუხები:
 • Partial
 • Impartial
 • DK/RA

PROTEST: People should VS People should not participate in protest actions

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? 1. People should participate in protest actions against the government, as this shows the government that the people are in charge. 2. People should not participate in protest actions against the government, as it threatens stability in our country

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Participation in protests - Strongly agree 2. Participation in protests - Agree 3. Non-participation in protests - Agree 4. Non-participation in protests - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Yes 3 and 4 to No, 5 - DK

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

VOTLELE: Did you vote in the last national elections?

შეკითხვის ტექსტი: Did you vote in the the most recent national elections?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ELCOND: Fairness of the most recent elections

შეკითხვის ტექსტი: Would you say that the most recent national elections were conducted completely fairly, to some extent fairly, or not at all fairly?

პასუხები:
 • Not at all fair
 • To some extent fair
 • Completely fair
 • DK/RA

ELECRUN: Every adult citizen had the right to run for office?

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the most recent national elections , to what extent do you agree or disagree with each of the following statements? - Every adult citizen had the right to run for office

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

ELECSEC: The ballot was secret?

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the most recent national elections , to what extent do you agree or disagree with each of the following statements? - The ballot was secret

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

ELECNOP: Voters were not intimidated?

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the most recent national elections , to what extent do you agree or disagree with each of the following statements? - Voters were not intimidated or pressured

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

ELECEQU: All parties had equal opportunities

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the most recent national elections , to what extent do you agree or disagree with each of the following statements? - All parties/candidates had equal opportunities to campaign

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

ELECMED: Each party had equal access to the media?

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the most recent national elections , to what extent do you agree or disagree with each of the following statements? - Each party/candidate had equal access to the media

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

ELECADM: Election administration was politically impartial?

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the most recent national elections , to what extent do you agree or disagree with each of the following statements? - Election administration was politically impartial

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

ELECCRT: Courts handled disputes impartially?

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the most recent national elections , to what extent do you agree or disagree with each of the following statements? - Courts handled election disputes impartially

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

ELECCNT: Votes were counted correctly?

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the most recent national elections , to what extent do you agree or disagree with each of the following statements? - Votes were counted correctly

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

VOTPRCP: Would you participate if national elections were next Sunday?

შეკითხვის ტექსტი: If national elections were held next Sunday, would you participate in the elections or not?

პასუხები:
 • Certainly not participate
 • Most probably not participate
 • Most probably participate
 • Certainly participate
 • DK/RA

POLUNIO: Citizens can form or join political parties

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with following statement? - Citizens can form or join political parties without any restrictions

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

POLNGOS: Citizens can form or join NGOs

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with following statement? - Citizens can form or join non-governmental organizations without any restrictions

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

POLSAY: Citizens can openly say what they think

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with following statement? - Citizens can publicly and openly say what they think

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

POLMNR: Ethnic and religious minorities are excluded from running for political office

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with following statement? - Ethnic and religious minorities are excluded from running for political office

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

POLPRES: The winner of elections in entitled to govern as s/he sees fit

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with following statement? - Whoever wins the presidential elections is entitled to govern as he/she sees fit

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

POLCOUR: Courts are free from governmental influence

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with following statement? - Courts are free from government influence

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

POLRLAW: Country is governed by the rule of law

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with following statement? - Armenia is governed by the rule of law

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

POLPUN: High officials are punished for unlawful actions

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with following statement? - High officials are punished for unlawful actions

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

POLMEDI: TV is independent from the government

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with following statement? - Major TV channels are independent from the government

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

ETHNIC: Respondent's ethnicity

შეკითხვის ტექსტი: There are a number of ethnic groups living in Armenia. Which ethnic group do you consider yourself a part of?

შენიშვნა: The question was recoded and differs from the original dataset. Options Other and Other Caucasian ethnicity were grouped

პასუხები:
 • Armenian
 • Russian
 • Other ethnicity

NATLANG: Main language spoken at home as child

შეკითხვის ტექსტი: Which language did you mainly speak at home when you were a child?

პასუხები:
 • Armenian
 • Russian
 • Other language

KNOWRUS: Knowledge of Russian

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in Russian

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK

KNOWENG: Knowledge of English

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in English

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK

KNOWOTH: Knowledge of other foreign language

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in other foreign language (except Russian or English)

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK/RA

COMPABL: Knowledge of computer

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in computer (Microsoft Office programs, excluding games)

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK/RA

FLMANDSC: Which foreign language should be mandatory in schools?

შეკითხვის ტექსტი: Which foreign language, if any, do you think should be mandatory in secondary schools of Armenia?

პასუხები:
 • No foreign language should be mandatory
 • English
 • Russian
 • Turkish
 • Other foreign language
 • DK/RA

KNOWLEG: Important to know legislation?

შეკითხვის ტექსტი: How important do you think it is for people like you to know the legislation of Armenia?

შენიშვნა: The question was recoded. 10-point scale was used in the original dataset

პასუხები:
 • Nothing at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A great deal
 • DK/RA

KNOWCNS: Knowledge of Constitution

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how well you feel you know the Constitution of Armenia?

შენიშვნა: The question was recoded. 10-point scale was used in the original dataset

პასუხები:
 • Nothing at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A great deal
 • DK/RA

KNOWEDL: Knowledge of Laws regulating secondary education

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how well you feel you know Armenia's laws regulating secondary education?

შენიშვნა: The question was recoded. 10-point scale was used in the original dataset

პასუხები:
 • Nothing at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A great deal
 • DK/RA

KNOWDIV: Knowledge of Laws regulating family life

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how well do you feel you know Armenia's laws regulating family life, rights and obligations of the spouses, and divorce?

შენიშვნა: The question was recoded. 10-point scale was used in the original dataset

პასუხები:
 • Nothing at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A great deal
 • DK/RA

KNOWTAX: Knowledge of Laws regulating taxation

შეკითხვის ტექსტი: How well do you feel you know Armenia's laws regulating taxation of personal income?|

შენიშვნა: The question was recoded. 10-point scale was used in the original dataset

პასუხები:
 • Nothing at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A great deal
 • DK/RA

KNOWEMP: Knowledge of Laws regulating employment

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how well you feel you know Armenia's laws regulating rights and obligations of the employees?

შენიშვნა: The question was recoded. 10-point scale was used in the original dataset

პასუხები:
 • Nothing at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A great deal
 • DK/RA

FRQINTR: How frequently do you use the Internet?

შეკითხვის ტექსტი: How frequently do you use the Internet?

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Less often
 • Never
 • I don't know what the Internet is
 • DK/RA

RELGION: Respondent's religion

შეკითხვის ტექსტი: Which religion or denomination, if any, do you consider yourself to belong to?

შენიშვნა: The question was recoded. Following options were grouped to Other: Roman Catholic Church, Other Protestant Church, Other Christian Church or Sect, Judaism

პასუხები:
 • Armenian Apostolic Church
 • Georgian, Russian or Greek Orthodox Church
 • Other
 • None
 • DK/RA

RELHELP: Religion helping in everyday life?

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do your own religious beliefs help you to make decisions in daily life?

შენიშვნა: The question was asked to the respondent who identified themselves as the member of any religious denomination

პასუხები:
 • Not helping at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Helping very much
 • DK/RA
 • RA

RELSERV: Attendance of religious services

შეკითხვის ტექსტი: Apart from special occasions such as weddings and funerals, about how often do you attend religious services nowadays?

შენიშვნა: The question was asked to the respondent who identified themselves as the member of any religious denomination

პასუხები:
 • Once a week or more often
 • At least once a month
 • Only on special holidays
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

RELFAST: How often do you fast?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you fast when it is required by your religious traditions?

შენიშვნა: The question was asked to the respondent who identified themselves as the member of any religious denomination
Frequency is calculated without Fasting is not required in my religion/Not applicable option.

პასუხები:
 • Always fast
 • Often fast
 • Sometimes fast
 • Rarely fast
 • Never fast
 • DK/RA

CAPTRIP: Number of trips to the capital

შეკითხვის ტექსტი: How many times did you travel to Yerevan within the last 2 months?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Once
 • Twice or more
 • Never
 • DK/RA

FORTRIP: Number of trips outside the country

შეკითხვის ტექსტი: How many times have you been outside Armenia in the last five years?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Once
 • Twice or more
 • Never
 • DK

MIGSHRT: Would you leave Armenia for a certain period?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Armenia for a certain period of time to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

EMIGRAT: Would you leave Armenia forever?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Armenia forever to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

DWELOWN: Ownership status of the dwelling

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about this dwelling where your household lives, do you own, rent, live free of charge there or the dwelling belongs to the state/company?

პასუხები:
 • Own it
 • Rent it
 • Live for free with owner's permission
 • Owned by state/company
 • DK/RA

WATRACC: HH connected to pipline tap water?

შეკითხვის ტექსტი: Is this dwelling connected to the following public utilities? - Pipeline tap water

პასუხები:
 • Yes
 • No

WATRFRQ: Frequency of access - pipeline tap water

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, on average, how consistently does this dwelling have access to each of these services? - Pipeline tap water

შენიშვნა: Following options were recoded: Most of the day, A few hours a day were grouped to Several times a day, Several times a month and Less frequent access - to Several times a month or less frequently

პასუხები:
 • 24 hours per day
 • Several times a day
 • Several times a week
 • Several times a month or less frequently

ELECACC: HH connected to electricity?

შეკითხვის ტექსტი: Is this dwelling connected to the following public utilities? - Electricity

პასუხები:
 • Yes
 • No

ELECFRQ: Frequency of access - electricity

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, on average, how consistently does this dwelling have access to each of these services? - Electricity

შენიშვნა: The question was asked to only those respondents whose households are connected to electricity.
Following options were recoded: Most of the day, A few hours a day were grouped to Several times a day, Several times a month and Less frequent access - to Several times a month or less frequently

პასუხები:
 • 24 hours per day
 • Several times a day
 • Several times a week
 • Several times a month or less frequently

ELECDBT: Disconnected from electricity because you owed money?

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the last 6 months, have you been disconnected from electricity because you owed money?

შენიშვნა: The question was asked to only those respondents whose households are connected to electricity.

პასუხები:
 • Yes
 • No

GASPACC: HH connected to pipline gas?

შეკითხვის ტექსტი: Is this dwelling connected to the following public utilities? - Pipeline gas

პასუხები:
 • Yes
 • No

GASPFRQ: Frequency of access to pipeline gas

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, on average, how consistently does this dwelling have access to each of these services? - Pipeline gas

შენიშვნა: The question was asked to only those respondents whose households are connected to pipeline gas.
Following options were recoded: Most of the day, A few hours a day were grouped to Several times a day, Several times a month and Less frequent access - to Several times a month or less frequently

პასუხები:
 • 24 hours per day
 • Several times a day
 • Several times a week
 • Several times a month or less frequently

GASPDBT: Disconnected from gas because you owed money?

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the last 6 months, have you been disconnected from pipeline gas because you owed money?

შენიშვნა: The question was asked to only those respondents whose households are connected to pipeline gas.

პასუხები:
 • Yes
 • No

TRSHACC: HH connected to trash removal?

შეკითხვის ტექსტი: Is this dwelling connected to the following public utilities? - Trash removal

პასუხები:
 • Yes
 • No

TRSHFRQ: Frequency of access - trash removal

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, on average, how consistently does this dwelling have access to each of these services? - Trash removal

შენიშვნა: The question was asked to only those respondents whose households are connected to trash removal service.
Following options were recoded: Most of the day, A few hours a day were grouped to Several times a day, Several times a month and Less frequent access - to Several times a month or less frequently

პასუხები:
 • 24 hours per day
 • Several times a day
 • Several times a week
 • Several times a month or less frequently
 • DK

SEWGACC: HH connected to public sewage system?

შეკითხვის ტექსტი: Is this dwelling connected to the following public utilities? - Public sewage system

პასუხები:
 • Yes
 • No

HEATCCS: Heating with climate control system?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Climate control system

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATCKS: Heating with coal / kerosene stove?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Coal / kerosene stove

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATELH: Heating with electric heater?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Electric heater

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATGS: Heating with gas stove?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Gas stove

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATGH: Heating with gas heater?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Gas heater

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATPUCH: Heating with public central heating system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Public central heating system

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATPRCH: Heating with private central heating system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? -Private central heating system

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATWBS: Heating with wood burning stove

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Wood-burning stove

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATOTH: Heating with other means of heating?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Other

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GETARND: Means of daily transportation

შეკითხვის ტექსტი: How do you usually get around for your everyday activities?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Bike and Horse / Donkey were grouped to Other

პასუხები:
 • Minibus
 • Walk
 • Personal car
 • Bus
 • Taxi
 • Subway / Metro
 • Other
 • DK/RA

ECONSTN: HH economic sutation

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements best describes the current economic situation of your household?

პასუხები:
 • Not enough money for food
 • Enough money for food
 • Enough money for food & clothes
 • Enough money for some durables
 • Enough money for everything needed
 • DK/RA

OWNCOTV: Does HH own Color TV?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns color television

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNDVDP: Does HH own DVD player?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns DVD player

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNWASH: Does HH own Automatic washing machine?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns automatic washing machine

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNFRDG: Does HH own Refrigerator?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns refrigerator

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNAIRC: Does HH own air conditioner?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns air conditioner

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCARS: Does HH own Car?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns car

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCELL: Does HH own Cell phone?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns cell phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCOMP: Does HH own Personal computer?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns personal computer, including laptop

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WEBHOME: HH has Internet access

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household has Internet access from home computer

შენიშვნა: The question was asked to those respondents whose households owned computer

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLANBUY: HH appliance the HH is planning to buy

შეკითხვის ტექსტი: Which household appliance, if any, is your household planning to buy in the next 6 months?

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option. The question was recoded. Following options were grouped to Other: Video camera, Dishwasher, Climate control system / Air conditioner, Microwave, Vacuum cleaner, Electric or gas water heater, Range hood, Outdoor grill

პასუხები:
 • Automatic washing machine
 • Refrigerator / Freezer
 • Personal computer, including laptop
 • Gas stove
 • Satellite dish
 • Gas heater
 • Color television
 • Electric or gas water heater
 • DVD player
 • Cell phone
 • Dishwasher
 • Other
 • DK
 • RA

LIMBRED: Does HH limit consumption of bread, pasta?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Bread, pasta

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMMILK: Does HH limit consumption of butter, milk?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Butter, milk

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMMEAT: Does HH limit consumption of meat?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Meat

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMVEGS: Does HH limit consumption of fruit, vegetables?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Fruit, vegetables, EXCEPT potatoes

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMPOTA: Does HH limit consumption of potatoes?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Potatoes

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMELEC: Does HH limit consumption of electricity?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Electricity

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMGASS: Does HH limit consumption of gas?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Gas

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMTRAN: Does HH limit consumption of transportation?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Transportation

შენიშვნა: Frequency is calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SAVINGS: Does HH have any savings?

შეკითხვის ტექსტი: Does your household currently have any savings?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DEBTSHH: Does HH have any debts?

შეკითხვის ტექსტი: Does your household currently have any debts?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HHMNLOT: Did any of the HH members participate in money lottery?

შეკითხვის ტექსტი: During the last 12 months, have you or any other member of your household participated in the money lottery?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FINAN12: Financial situation - last 12 month

შეკითხვის ტექსტი: In the last 12 months, has your household saved money, just got by, spent some savings, borrowed money, or spent savings AND borrowed money?

პასუხები:
 • Saved money
 • Just got by
 • Spent some savings
 • Borrowed money
 • Spent savings AND borrowed money
 • DK
 • RA

MONYTOT: HH total monetary income last month

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about monetary income of all your household members last month, to which of the following groups does your household belong?

შენიშვნა: The question was recoded. Following options were grouped to More than USD 400: USD 401 - 800, USD 801 - 1200, More than USD 1200

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51 - 100
 • USD 101 - 250
 • USD 251 - 400
 • More than USD 400
 • DK
 • RA

SPENDMO: HH spending last month

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me your household's spending last month?

შენიშვნა: The question was recoded. Following options were grouped to More than USD 400: USD 401 - 800, USD 801 - 1200, More than USD 1200

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51 - 100
 • USD 101 - 250
 • USD 251 - 400
 • More than USD 400
 • DK
 • RA

PCTFOOD: Percentage of income spent on food

შეკითხვის ტექსტი: What is the approximate percentage of your household's monthly monetary income that is spent on food?

პასუხები:
 • 25% or less
 • 26% to 50%
 • 51% to 75%
 • 76% to 100%
 • DK/RA

FOODDBT: Frequency of borrowing money for food

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to buy food?

პასუხები:
 • Each month
 • Every other month
 • Less frequently
 • Never
 • DK/RA

PCTUTIL: Percentage of income spent on utilities

შეკითხვის ტექსტი: What is the approximate percentage of your household's monthly monetary income that is spent on utilities?

პასუხები:
 • 25% or less
 • 26% to 50%
 • 51% to 75%
 • 76% to 100%
 • DK/RA

UTILDBT: Frequency of borrowing money for utilities

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to pay for utilities?

პასუხები:
 • Each month
 • Every other month
 • Less frequently
 • Never
 • DK/RA

CYRRLPR: 2008 income relative to 2007

შეკითხვის ტექსტი: Excluding income from sales of property or vehicles, compared to 2007, was your household's income in 2008 higher than in 2007, about the same as in 2007, or lower than in 2007?

პასუხები:
 • Lower
 • About the same
 • Higher
 • DK
 • RA

NYRRLPR: Expected income in 2009 relative to 2008

შეკითხვის ტექსტი: Compared to 2008, excluding income from sales of property or vehicles, do you believe your household's income in 2009 will be higher than in 2008, about the same as in 2008, or lower than in 2008?

პასუხები:
 • Lower
 • About the same
 • Higher
 • DK
 • RA

CURRUNG: Current perceived economic rung

შეკითხვის ტექსტი: Let's imagine there is a 5-step ladder reflecting the economic standing of all households in Armenia today. The first rung of this ladder corresponds to the lowest possible economic position in society, while the 5th rung corresponds to the highest possible position. On which rung of this ladder do you think your household currently stands?

შენიშვნა: The question was recoded. 10-point scale was used in the original dataset

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest
 • DK/RA

FUTRUNG: Perceived econoomic rung in 5 years

შეკითხვის ტექსტი: Let's imagine there is a 5-step ladder reflecting the economic standing of all households in Armenia today. The first rung of this ladder corresponds to the lowest possible economic position in society, while the 5th rung corresponds to the highest possible position. On which rung of this ladder do you think your household will be standing 5 years from now?

შენიშვნა: The question was recoded. 10-point scale was used in the original dataset

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest
 • DK/RA

RELCOND: Perceived relative economic condition

შეკითხვის ტექსტი: Relative to most of the households around you, would you describe the current economic condition of your household as very good, good, fair, poor or very poor?

პასუხები:
 • Very poor
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very good
 • DK/RA

MININCN: Desired minimal monthly income for normal life (USD)

შეკითხვის ტექსტი: What is the minimal monthly income that would enable your household live a normal life?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • 250 or less
 • 251-500
 • 501-1000
 • 1001-2500
 • 2501 or more
 • DK/RA

CHLDFIN: Perceived financial sitation of children

შეკითხვის ტექსტი: Do you think your children will be better off or worse off financially than you are when they are your age?

შენიშვნა: Frequency is calculated without No children/Not applicable option

პასუხები:
 • Worse off
 • The same
 • Better off
 • DK/RA

RESPPOB: Respondent's place of birth

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's place of birth

პასუხები:
 • In this settlement, where the interview is now conducted
 • In another settlement, but in the same region of the country
 • In a settlement in another region of the country
 • Outside the , but inside the Former Soviet Union
 • Outside the Former Soviet Union

RESPEDU: Respondent's education

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's education

შენიშვნა: The question was recoded. Options No primary education, Primary education, Incomplete secondary education, Secondary education were grouped to Secondary or lower, Incomplete higher education, Completed higher education and Post-graduate degree were grouped to Higher than secondary

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary

RESYREM: Respondent's length of employment (since 1992)

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's length of employment (since 1992)

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • 1-5 years
 • 6-10 years
 • 11 or longer
 • Never employed

RESPMAR: Respondent's marital status

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's marital status

შენიშვნა: The question was recoded. Options Separated and Divorced were grouped.

პასუხები:
 • Never married
 • Married: official state marriage only, no religious ceremony
 • Married: religious ceremony only, not registered with state
 • Married: both religious ceremony and state marriage
 • Cohabiting without civil or religious marriage
 • Divorced / Separated
 • Widow / Widower

RESSPHH: Respondent's spouse living in the HH?

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's spouse living in the HH?

პასუხები:
 • Yes
 • No

LISTENO: Anybody able to listen to the answers?

შეკითხვის ტექსტი: Anybody able to listen to the answers?

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent

პასუხები:
 • Yes, during the entire interview
 • Yes, most of the time
 • Yes, while answering questions of section A/C
 • Yes, for less than half of the interview, except section A/C
 • Yes, for only a few questions, except section A/C
 • No

RESPINT: Respondent was interested, involved

შეკითხვის ტექსტი: Respondent was interested, involved

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent

პასუხები:
 • Yes
 • No

RESPFRN: Respondent was friendly

შეკითხვის ტექსტი: Respondent was friendly

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent

პასუხები:
 • Yes
 • No

RESPIMP: Respondent was impatient

შეკითხვის ტექსტი: Respondent was impatient

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent

პასუხები:
 • Yes
 • No

RESPWOR: Respondent was worried, nervous

შეკითხვის ტექსტი: Respondent was worried, nervous

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent

პასუხები:
 • Yes
 • No

RESPHOS: Respondent was hostile

შეკითხვის ტექსტი: Respondent was hostile

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent

პასუხები:
 • Yes
 • No

FRQCLAR: Frequency of asking clarifications

შეკითხვის ტექსტი: Frequency of asking clarifications

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (less than ten)
 • For some questions
 • For a substantial number of questions
 • Throughout most of the interview

FRQDIST: Frequency of the respondent being disrupted

შეკითხვის ტექსტი: Frequency of the respondent being distructed

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (less than ten)
 • For some questions
 • For a substantial number of questions
 • Throughout most of the interview

FRQKNOW: Frequency the respondent seemed to lack knowledge

შეკითხვის ტექსტი: Frequency the respondent seemed to lack knowledge

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (less than ten)
 • For some questions
 • For a substantial number of questions
 • Throughout most of the interview

FRQRLCT: Frequency of the respondent being reluctant

შეკითხვის ტექსტი: Frequency of the respondent being reluctant

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (less than ten)
 • For some questions
 • For a substantial number of questions
 • Throughout most of the interview

RESPSIN: Respondent's honesty

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's honesty

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent

პასუხები:
 • Completely honest
 • Mostly honest
 • Mostly dishonest

RESPCOM: Respondent's behavior

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's behavior

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent

პასუხები:
 • Comfortable
 • Neutral
 • Nervous

RESPINL: Respondent's intelligence

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's intelligence

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent

პასუხები:
 • Not intelligent at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very intelligent

HHSIZE: Number of HH members

შეკითხვის ტექსტი: Number of HH members

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more

HHASIZE: Number of adult HH members

შეკითხვის ტექსტი: Number of adult HH members

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more

მოიძებნა: 249 შედეგი