კავკასიის ბარომეტრი 2011 სომხეთი

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: სომხეთი
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2011 წლის 26 ოქტომბრიდანნ 2011 წლის 25 ნოემბრამდე

პასუხების ანალიზი

კავკასიის ბარომეტრი 2011 სომხეთი

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: სომხეთი
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2011 წლის 26 ოქტომბრიდანნ 2011 წლის 25 ნოემბრამდე

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: Settlement type

შეკითხვის ტექსტი: Settlement type

პასუხები:
 • Capital
 • Urban
 • Rural

RESPSEX: Respondent's gender

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's gender

პასუხები:
 • Male
 • Female

AGEGROUP: Age group

შეკითხვის ტექსტი: Age group

შენიშვნა: Generated from variable RESPAGE

პასუხები:
 • 18 - 35
 • 36 - 55
 • 56+

ACTFRND: Activities during last 6 months: Spent time with friends

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Spent time with friends

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTPBLM: Activities during last 6 months: Attended a public meeting

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Attended a public meeting

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTDISC: Activities during last 6 months: Discussed politics with friends/colleagues

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Discussed politics with friends/colleagues

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTBOOK: Activities during last 6 months: Read a book

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Read a book

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTNWP: Activities during last 6 months: Read a print newspaper/news magazine

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Read a print newspaper/news magazine

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTBIRJ: Activities during last 6 months: Spent time at 'birja'/chaikhane

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Spent time at 'birja'/chaikhane

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTMUSC: Activities during last 6 months: Listened to music

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Listened to music

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTTV: Activities during last 6 months: Watched TV

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Watched TV

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTSGHT: Activities during last 6 months: Did some sightseeing

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Did some sightseeing

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTREST: Activities during last 6 months: Went to a restaurant

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Went to a restaurant

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTCLUB: Activities during last 6 months: Went to a bar/club/disco

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Went to a bar/club/disco

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTCHAR: Activities during last 6 months: Made a contribution to a charity

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Made a contribution to a charity, including donations by sms and giving money to beggars.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTVLNT: Activities during last 6 months: Volunteered without compensation

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Volunteered without compensation

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTORGN: Activities during last 6 months: Went to a meeting of a club/civic organization

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Went to a meeting of a club/civic organization

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTGARD: Activities during last 6 months: Did some gardening

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Did some gardening

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTSPOR: Activities during last 6 months: Did sports/exercise/hiking

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Did sports/exercise/hiking

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTARTS: Activities during last 6 months: Did arts and crafts/played musical instrument

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Did arts and crafts/played musical instrument

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTTHEA: Activities during last 6 months: Went to a theatre/cinema

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Went to a theatre/cinema

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTMUSM: Activities during last 6 months: Went to a museum/art gallery

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? -Went to a museum/art gallery

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTINTN: Activities during last 6 months: Played Internet, video, phone, computer games

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Played Internet, video, phone, computer games

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTWALK: Activities during last 6 months: Went for a walk to a park/boulevard

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Went for a walk to a park/boulevard

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FEELTRU: There are many people I can trust completely

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are many people I can trust completely.

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELEMP: I experience a general sense of emptiness

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - I experience a general feeling of emptiness.

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK

FEELCLS: There are enough people to whom I feel close

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are enough people to whom I feel close.

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK

FEELRLY: There are plenty of people I can rely on

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are plenty of people I can rely on when I have problems.

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK

FEELREJ: I often feel rejected

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - I often feel rejected.

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK

RATEHAP: How happy would you say you are?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how happy would you say you are?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Extremely unhappy
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely happy
 • DK/RA

HLTHRAT: How would you rate your health?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how would you rate your health? Would you describe it as ...

პასუხები:
 • Very poor
 • Poor
 • Fair
 • Good
 • Very good
 • DK/RA

FAMCLAB: Family member currently living abroad?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member or close relative currently living abroad, outside the borders of Armenia?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CLFRDAB: Close friends currently living abroad?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have any close friends currently living abroad, outside the borders of Armenia?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIFESAT: Overall life satisfaction

შეკითხვის ტექსტი: All things considered, how satisfied are you with your own life as a whole nowadays?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not satisfied at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely satisfied
 • DK

GALLTRU: Most people can be trusted?

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, would you say that most people in Armenia can be trusted, or that you can't be too careful in dealing with people?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • You can't be too careful
 • 2
 • 3
 • 4
 • Most people can be trusted
 • DK/RA

BUSINJEW: Approval of doing business with Jews

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Jews?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINUSA: Approval of doing business with Americans

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Americans?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINAZE: Approval of doing business with Azerbaijanis

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Azerbaijanis?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINGRE: Approval of doing business with Greeks

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Greeks?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINRUS: Approval of doing business with Russians

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Russians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINARM: Approval of doing business with Armenians

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Armenians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINTUR: Approval of doing business with Turks

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Turks?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINGEO: Approval of doing business with Georgians

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Georgians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINKUR: Approval of doing business with Kurds, Yezidis

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Kurds, Yezidis?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINENG: Approval of doing business with English

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with English?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWJEW: Approval of women marrying Jews

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Jews?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWUSA: Approval of women marrying Americans

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Americans?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWAZE: Approval of women marrying Azerbaijanis

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Azerbaijanis?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWGRE: Approval of women marrying Greeks

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Greeks?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWRUS: Approval of women marrying Russians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Russians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWARM: Approval of women marrying Armenians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Armenians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWTUR: Approval of women marrying Turks

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Turks?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWGEO: Approval of women marrying Georgians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Georgians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWKUR: Approval of women marrying Kurds, Yezidis

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Kurds, Yezidis?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWENG: Approval of women marrying English

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying English?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

FATEINLF: Perception of life

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which comes closest to your view on this CARD, where '1' means Everything in life is determined by fate and '10' means People shape their fate themselves.

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Everything in life is determined by fate
 • 2
 • 3
 • 4
 • People shape their fate themselves
 • DK/RA

DONBHEAR: Have you seen/heard anything about donating blood, during last 2 years?

შეკითხვის ტექსტი: During the last two years, have you seen or heard anything about donating blood?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DONBEVER: Have you ever donated blood?

შეკითხვის ტექსტი: Have you ever donated blood?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NDBDOCT: Why never donated blood: Not in good health/doctor advised against it

შეკითხვის ტექსტი: Can you tell me why you have never donated blood? Here are some possible reasons. Please tell me which most apply to you - I am not in good health / My doctor advised against it

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who never donated blood

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NDBTIME: Why never donated blood: Don't have time

შეკითხვის ტექსტი: Can you tell me why you have never donated blood? Here are some possible reasons. Please tell me which most apply to you - I Do not have time

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who never donated blood

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NDBWHERE: Why never donated blood: Don't know where to go

შეკითხვის ტექსტი: Can you tell me why you have never donated blood? Here are some possible reasons. Please tell me which most apply to you - I Do not know where to go

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who never donated blood

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NDBBADEX: Why never donated blood: Relative/friend has had a bad experience

შეკითხვის ტექსტი: Can you tell me why you have never donated blood? Here are some possible reasons. Please tell me which most apply to you - My relative / friend has had a bad experience

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who never donated blood

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NDBINFEC: Why never donated blood: Afraid of possible infection

შეკითხვის ტექსტი: Can you tell me why you have never donated blood? Here are some possible reasons. Please tell me which most apply to you - I am afraid of possible infection

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who never donated blood

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NDBWEAK: Why never donated blood: Giving blood may make me weak

შეკითხვის ტექსტი: Can you tell me why you have never donated blood? Here are some possible reasons. Please tell me which most apply to you - I think giving blood may make me weak

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who never donated blood

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NDBAIDS: Why never donated blood: Afraid of AIDS

შეკითხვის ტექსტი: Can you tell me why you have never donated blood? Here are some possible reasons. Please tell me which most apply to you - I am afraid of AIDS

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who never donated blood

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NDBUSAGE: Why never donated blood: My blood may not be used properly

შეკითხვის ტექსტი: Can you tell me why you have never donated blood? Here are some possible reasons. Please tell me which most apply to you - I think my blood may not be used properly

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who never donated blood

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NDBNEEDL: Why never donated blood: Afraid of needles in general

შეკითხვის ტექსტი: Can you tell me why you have never donated blood? Here are some possible reasons. Please tell me which most apply to you - I am afraid of needles in general

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who never donated blood

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NDBIDEA: Why never donated blood: Don't like the idea of donating blood

შეკითხვის ტექსტი: Can you tell me why you have never donated blood? Here are some possible reasons. Please tell me which most apply to you - I Do not like the idea of donating blood

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who never donated blood

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NDBRELIG: Why never donated blood: For religious reasons

შეკითხვის ტექსტი: Can you tell me why you have never donated blood? Here are some possible reasons. Please tell me which most apply to you - For religious reasons

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who never donated blood

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NDBREJEC: Why never donated blood: My attempt to give blood was rejected

შეკითხვის ტექსტი: Can you tell me why you have never donated blood? Here are some possible reasons. Please tell me which most apply to you - My attempt to give blood was rejected

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who never donated blood

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NDBOTHER: Why never donated blood: Other

შეკითხვის ტექსტი: Can you tell me why you have never donated blood? Here are some possible reasons. Please tell me which most apply to you - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who never donated blood

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

DONBPERS: Has anyone you know personally donated blood in the last 10 years?

შეკითხვის ტექსტი: Do you know anyone personally in Armenia who has donated blood in the last 10 years?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DONBREL: Close relatives/friends received blood in the last 10 years?

შეკითხვის ტექსტი: Had any of your close relatives or close friends received blood in the last 10 years?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DONBFUT: Possibility of donating blood in next 12 months

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me how possible it is that you will donate blood in the next 12 months?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • It will never happen
 • 2
 • 3
 • 4
 • It is highly expected
 • DK/RA

DONBPAY: People donating blood should be paid

შეკითხვის ტექსტი: Do you think people donating blood should be paid any money, or they should only do it for free?

პასუხები:
 • Should be paid
 • Should do it for free
 • DK/RA

HAVEJOB: Do you have a job?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a job?

შენიშვნა: Generated from variable EMPLSIT

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EMPLSIT: Primary activity or situation

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following best describes your situation? Please think about the activity or situation which is primary for you.

პასუხები:
 • Retired, not working
 • Student, not working
 • Housewife, not working
 • Unemployed
 • Have a job
 • Self-employed
 • Disabled
 • Other
 • DK/RA

UNEMYRS: Duration of unemployment

შეკითხვის ტექსტი: From which year have you not had a job?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed

პასუხები:
 • Never had a job
 • Less than 5 years
 • 6-10
 • 11-15
 • 16-20
 • Longer than 20 years
 • DK

INTSTJOB: Interested in a job

შეკითხვის ტექსტი: Are you currently interested in a job, or not?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LOOKJOB: Looking for a job during the past 4 weeks

შეკითხვის ტექსტი: Have you been looking for a job during the past four weeks, or not?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed and were interested in finding a job

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA
 • RA

JOBSTART: Able to start working within the next 14 days

შეკითხვის ტექსტი: If a suitable job were available, would you be able to start working within the next 14 days?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed, were interested in and were looking for the job

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

WORKTYP: Status and type of primary workplace

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your primary place of employment only, which of the following best describes your status and the type of workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
Following options were grouped to Other: Own business with employees, Employee in a foreign organization / bussiness and Employee in a local/international NGO.

პასუხები:
 • Employee in a state organization
 • Employee in a medium / big private organization
 • Own business without employees
 • Employee in small family business
 • Other
 • DK/RA

WORKYRS: Duration of employment

შეკითხვის ტექსტი: From which year have you been working at this workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
In the original dataset, the variable contains year since the respondent has job

პასუხები:
 • Less than 1 year
 • 1-5
 • 6-10
 • 11+
 • DK/RA

WORKSEC: Primary employment sector

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following best describes the sector in which you work?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
The question was asked to the respondents who were employed Options Mining, Quarrying, Hotels, Restaurents, Cafes, Financial Intermediation / Banking, Real Estate, Property, Renting, Civil society / NGO, Mass media were grouped with Other

პასუხები:
 • Agriculture, Hunting, Forestry
 • Government, Public Administration, Defense
 • Education
 • Construction
 • Trade, Repair of vehicles
 • Healthcare, Social Work
 • Transport, Storage, Communication
 • Electricity, gas, water supply
 • Manufacturing
 • Other
 • RA

JOBSATF: Overall job satisfaction

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how satisfied are you with your job?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Very dissatisfied
 • Somewhat dissatisfied
 • In the middle
 • Somewhat satisfied
 • Very satisfied

WORKPOS: I feel positive most of the time I am working

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement - I feel positive most of the time I am working

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK

WORKVAL: I feel valued at work

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement - I feel valued at work

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

FAIRCOM: I am fairly compensated

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement - I am fairly compensated

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK

JBNEEDED: I am doing something that many people need

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement - I am doing something that many people need

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK

SAVPERS: Do you currently have any personal savings?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have any personal savings?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PERSINC: Personal income last month

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your personal monetary income last month, after all taxes are paid, to which of the following groups do you belong? Please think of all sources of income that you had last month

შენიშვნა: The question was recoded. Following options were grouped to More than USD 400: USD 401 - 800, USD 801 - 1200, More than USD 1200

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51- 100
 • USD 101 - 250
 • USD 251 - 400
 • More than USD 400
 • No personal income
 • DK
 • RA

DEBTPERS: Do you have any personal debts?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have any personal debts?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWEMON: Does anybody owe you money?

შეკითხვის ტექსტი: Does anybody currently owe you any money?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

BANKACC: Do you have a bank account?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have a bank account?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NEWHHJOB: Anyone in the HH started a new job in the last 12 months?

შეკითხვის ტექსტი: Has anybody in your household started a new job during the last 12 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

JOBLOST: Anyone in the HH lost job in the last 12 month?

შეკითხვის ტექსტი: Has anybody in your household lost his/her job during the last 12 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

WORKRLT: Done unpaid or paid work for your family's or close relatives' business?

შეკითხვის ტექსტი: Have you done any unpaid or paid work for your family's or close relative's business for at least one hour within the past week?

პასუხები:
 • Yes, I did unpaid work
 • Yes, I did paid work
 • No
 • DK/RA

GETJOBF: The most important factor for getting a good job

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following factors do you consider most important for getting a good job in Armenia?

პასუხები:
 • Connections
 • Education
 • Age
 • Professional abilities, work experience
 • Doing favour for the 'right' people
 • Hard work
 • Appearance
 • Luck
 • Talent
 • Other
 • DK/RA

POLDIRN: Direction in which the country's domestic politics are going

შეკითხვის ტექსტი: There are different opinions regarding the direction in which Armenia's domestic politics are going. Which of the following would you personally agree with?

პასუხები:
 • Politics is definitely going in the wrong direction
 • Politics is going mainly in the wrong direction
 • Politics does not change at all
 • Politics is going mainly in the right direction
 • Politics is definitely going in the right direction
 • DK
 • RA

QUALINF: How well TV journalists inform the population

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how well do you think TV journalists in Armenia inform the population about what is actually going on in Armenia?

პასუხები:
 • Very poorly
 • Quite poorly
 • In the middle
 • Quite well
 • Very well
 • DK/RA

TVSRVPP: TV journalists are serving interests of people like you

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, TV journalists in Armenia are serving interests of people like you?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Neutral
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

TRUHLTH: Trust - Healthcare system

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Healthcare system?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUBANK: Trust - Banks

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Banks?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUEDUC: Trust - Educational system

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Educational system?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUARMY: Trust - Army

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Army?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUCRTS: Trust - Court system

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Court system?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUNGOS: Trust - NGOs

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - NGOs?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPARL: Trust - Parliament

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Parliament?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUEXEC: Trust - Executive government

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Executive government (Prime minister and ministers)?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPRES: Trust - President

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - President?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPOLI: Trust - Police

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Police?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUMEDI: Trust - Media

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Media?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRULOCG: Trust - Local government

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Local government?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRURELI: Trust - Religious institutions respondent belongs to

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Religious institutions to which you belong?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUOMB: Trust - Ombudsman

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Ombudsman?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUSTEU: Trust - EU

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - European Union?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUSTUN: Trust - UN

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - United Nations?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

IMPISS1: Most important issue facing the country

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Armenia at the moment?

შენიშვნა: Following options were grouped to Other: Unaffordability of healthcare, Unfairness of courts, Unfairness of elections, Violation of human rights, Lack of peace in country, Not having NATO membership, Political instability in the country, Violation of property rights, Low quality of education, Relations with Russia and Religious intolerance.

პასუხები:
 • Unemployment
 • Poverty
 • Rising prices / Inflation
 • Corruption
 • Low wages
 • Low pensions
 • Unsolved territorial conflicts
 • Other
 • DK/RA

IMPISS2: Second most important issue facing the country

შეკითხვის ტექსტი: And tell me the second most important issue facing Armenia at the moment

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.
Following options were grouped to Other: Unaffordability of healthcare, Unfairness of courts, Unfairness of elections, Not having NATO membership, Lack of peace in the country, Political instability in the country, Violation of property rights, Relations with Russia, Unsolved territorial conflicts, Religious intolerance.

პასუხები:
 • Poverty
 • Unemployment
 • Rising prices / Inflation
 • Low wages
 • Corruption
 • Low pensions
 • Low quality of education
 • Violation of human rights
 • Other
 • DK/RA

FAIRTRT: People are treated fairly by the government

შეკითხვის ტექსტი: Under the present government in Armenia, do you completely agree, somewhat agree, somewhat disagree, or completely disagree that people like yourself are treated fairly by the government?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

FREESPK: People have the right to openly say what they think

შეკითხვის ტექსტი: In Armenia today, do you think or not that people like yourself have the right to openly say what they think?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GOVTROL: Government should be like a parent VS Government should be like an employee

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: people are like children, the government should take care of them like a parent. Statement 2: government is like an employee, the people should be the bosses who control the government.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Government as parent - Strongly agree 2. Government as parent - Agree 3. Government as employee - Agree 4. Government as employee - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Parent, 3 and 4 to Employee, 5 - DK

პასუხები:
 • Parent
 • Employee
 • DK/RA

COMPETIT: Competition is good VS Competition is harmful

შეკითხვის ტექსტი: On this CARD, you see two opposite views. How would you place your views on this scale? Statement 1: competition is good. It stimulates people to work hard and develop new ideas. Statement 2: competition is harmful, it brings out the worst in people.

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Competition is good
 • 2
 • 3
 • 4
 • Competition is harmful
 • DK/RA

OWNRSHP: Private ownership of business VS Government ownership of business

შეკითხვის ტექსტი: And how would you place your views on this scale? Statement 1: private ownership increased. Statement 2: government ownership increased.

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Private ownership of business should be increased
 • 2
 • 3
 • 4
 • Government ownership of business should be increased
 • DK/RA

OBJCOUR: Court system favors some citizens VS treats all equally

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements do you agree with? Statement 1: The court system in Armenia favors some citizens over others. Statement 2: The court system in Armenia treats all citizens equally, rather than favoring some over others

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Court favours some citizens - Strongly agree 2. Court favours some citizens - Agree 3. Court treats everyone equally - Agree 4. Court treats everyone equally - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Partial 3 and 4 to Impartial, 5 - DK

პასუხები:
 • Favors some citizens
 • Treats all equally
 • DK
 • RA

PROTEST: People should VS People should not participate in protest actions

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements do you agree with? Statement 1: people should participate in protest actions against the government, as this shows the government that the people are in charge. Statement 2: people should not participate in protest actions against the government, as it threatens stability in our country.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Participation in protests - Strongly agree 2. Participation in protests - Agree 3. Non-participation in protests - Agree 4. Non-participation in protests - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Yes 3 and 4 to No, 5 - DK

პასუხები:
 • People should participate
 • People should not participate
 • DK
 • RA

COURTINV: Bringing a case to the court will make the problem worse

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the opinion: Bringing a case to the court will make the problem worse

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

VOTPRCP: Would you participate in presidential elections next Sunday?

შეკითხვის ტექსტი: If presidential elections were held next Sunday, would you participate in the elections or not?

პასუხები:
 • Certainly not participate
 • Most probably not participate
 • Most probably participate
 • Certainly participate
 • DK/RA

VOTLELE: Did you vote in the last parliamentary elections?

შეკითხვის ტექსტი: Did you vote in the last parliamentary elections election?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ELCOND: Fairness of the most recent parliamentary elections

შეკითხვის ტექსტი: Would you say that the most recent parliamentary election was conducted…

პასუხები:
 • Not at all fairly
 • To some extent fairly
 • Completely fairly
 • DK
 • RA

ICITOPIN: Important for a good citizen - form their own opinion

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to form their own opinion independently of others?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITLAW: Important for a good citizen - always obey laws

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen always obey laws?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITGOV: Important for a good citizen - support the government on every occasion

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to support the government on every occasion?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITVOTE: Important for a good citizen - vote in elections

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to vote in elections?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITTRAD: Important for a good citizen - follow traditions

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to follow traditions?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

IMPGCVW: Important for a good citizen - do volunteer work

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to do volunteer work meeting the needs of the community without expecting any compensation?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITHELP: Important for a good citizen - support people who are worse off

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to support people who are worse off than themselves?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITOPP: Important for a good citizen - be critical towards the government

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to be critical towards the government?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

CNTRDEM: How much of a democracy is Armenia today?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much of a democracy is Armenia today? Is it ...

პასუხები:
 • Not a democracy
 • A democracy but with major problems
 • A democracy but with minor problems
 • A full democracy
 • DK/RA

ATTDEM: Attitude towards democracy

შეკითხვის ტექსტი: Which of these three statements is closest to your own opinion?

პასუხები:
 • Democracy is preferable to any other kind of government
 • In some circumstances, a non-democratic government can be preferrable
 • For someone like me, it doesn't matter what kind of government we have
 • DK/RA

PRESFEM: Would vote for a women candidate in presidential elections

შეკითხვის ტექსტი: All things being equal, would you vote for a woman candidate for president?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATOSUPP: Support of Armenia's membership in NATO

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you support Armenia's membership in NATO?

პასუხები:
 • Don't support at all
 • Rather not support
 • Equally support and don't support
 • Rather support
 • Fully support
 • DK/RA

EUSUPP: Support of Armenia's membership in EU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent would you support Armenia's membership in the European Union?

პასუხები:
 • Don't support at all
 • Rather not support
 • Equally support and don't support
 • Rather support
 • Fully support
 • DK/RA

FRNDCNTR: Biggest friend of the country

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which country is currently the biggest friend of Armenia?

შენიშვნა: Following options were grouped to Other: USA, No one, Azerbaijan, Greece, Turkey, Ukraine, Estonia, Germany, Armenia, Iran, Belgium, Kazakhstan.

პასუხები:
 • Russia
 • France
 • Georgia
 • Other
 • DK/RA

ENEMCNTR: Biggest enemy of the country

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which country is currently the biggest enemy of Armenia?

შენიშვნა: Following options were grouped to Other: USA,No one, Russia, Great Britain, Germany, Israel, Armenia, Georgia, Iran.

პასუხები:
 • Azerbaijan
 • Turkey
 • Other
 • DK/RA

REF1: Which of the statements about refugees in Armenia do you agree with most?

შეკითხვის ტექსტი: With which of the following statements about refugees in Armenia do you agree most?

პასუხები:
 • Government assistance to refugees is excessive
 • Government assistance to refugees is enough
 • Government assistance to refugees is not enough
 • DK/RA

REF2_1: Majority of refugees in Armenia feel part of Armenia's society

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you agree or disagree with the following statements about the majority of refugees in Armenia? - Majority of refugees in Armenia feel part of Armenia's society

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

REF2_2: Majority of refugees in Armenia will immediately move back to their land when possible

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you agree or disagree with the following statements about the majority of refugees in Armenia? - Majority of refugees in Armenia will immediately move back to their land when possible

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

REF2_3: Majority of refugees in Armenia are different from Armenia's society

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you agree or disagree with the following statements about the majority of refugees in Armenia? - Majority of refugees in Armenia are different from Armenia's society that are not refugees

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

REF2_4: Majority of refugees in Armenia are disadvantaged because of their refugee status

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you agree or disagree with the following statements about the majority of refugees in Armenia? - Majority of refugees in Armenia are disadvantaged because of their refugee status

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

REF3: Do you currently have official refugee status?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have official refugee status?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

ETHNIC: Respondent's ethnicity

შეკითხვის ტექსტი: There are a number of ethnic groups living in Azerbaijan. Which ethnic group do you consider yourself a part of?

შენიშვნა: Following options: Other Caucasian and Rusian were grouped with Other ethnicity

პასუხები:
 • Armenian
 • Other ethnicity
 • DK

KNOWRUS: Knowledge of Russian

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in the following: Russian

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK

KNOWENG: Knowledge of English

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in the following: English

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK

COMPABL: Knowledge of computer

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in the following: computer (Microsoft Office programs, excluding games)

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK

FRQINTR: Frequency of internet usage

შეკითხვის ტექსტი: How often do you use the Internet?

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Less often
 • Never
 • I don't know what the Internet is
 • DK

NOINTWHY: Main reason for not using Internet

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason why you do not use the Internet?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who never use the internet
Following options were grouped to Other: Internet is too expensive, Connection is too slow, The Internet is distasteful or immoral, No access to the Internet .

პასუხები:
 • I do not have access to computer
 • I am not interested in / I do not want to use the Internet
 • I do not need the Internet
 • I do not know how to use it
 • I don't have time
 • I don't have a phone line or modem or way to connect
 • Other
 • DK/RA

INTACCPL: Places of most frequent internet access for last 30 days

შეკითხვის ტექსტი: From which of the following places have you accessed the Internet most frequently during the last 30 days?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • At home from my computer / laptop
 • From my cell phone
 • At work
 • From my friends' computer / laptop
 • In Internet cafes
 • Other

INTACEM: Most frequent Internet activity - Receive / send emails

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Receive / send emails

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACFB: Most frequent internet activities - Use Facebook

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Use Facebook

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACSN: Most frequent internet activities - Use other social networking sites

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Use other social networking sites, except Facebook (e.g. Odnoklassniki, My Space, etc.)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACFD: Most frequent Internet activity - Engage in forum discussions

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Engage in forum discussions

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACBL: Most frequent Internet activity - Write / read other's blogs

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Write a blog / read other's blogs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACIN: Most frequent Internet activity - Search for information

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Search for information (Google, Wiki, etc.)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACSH: Most frequent Internet activity - Shop

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Shop

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACBK: Most frequent internet activities - Use Internet banking

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Use Internet banking

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACNW: Most frequent Internet activity - Read / listen to / watch the news

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Read / listen to / watch the news apart from social networking sites

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACEN: Most frequent Internet activity - Download / Listen / Watch music/videos

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Download / Listen to / Watch music/videos/movies

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACSK: Most frequent internet activities - Use instant messenger

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Use instant messenger (Skype, ICQ, MSN)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACGM: Most frequent Internet activity - Play online games

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Play online games

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACDW: Most frequent Internet activity - Visit dating websites

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Visit dating websites

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACOT: Most frequent Internet activity - Other

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FLMANDSC: Any foreign language mandatory at schools?

შეკითხვის ტექსტი: Which foreign language, if any, do you think should be mandatory in secondary schools of Armenia?

პასუხები:
 • No foreign language should be mandatory
 • English
 • Russian
 • Other foreign language
 • DK

QUALSCH: During the last 5 years, quality of secondary education ...

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how has the quality of education in Armenia's public secondary schools changed during the last 5 years?

პასუხები:
 • Worsened a lot
 • Worsened
 • Remained the same
 • Improved
 • Improved a lot
 • DK

KINDERG: Kindergarten is necessary vs. Kindergarten is waste of time and money

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: it's necessary for kids to go to kindergarten because that's where they learn things they can't learn elsewhere. Statement 2: nowadays, there is no need for kids to go to kindergarten. Sending them there is only a waste of time and money

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Kindergartens are necessary - Strongly agree 2. Kindergartens are necessary - Agree 3. There is no need in kindergartens nowadays - Agree 4. There is no need in kindergartens nowadays - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Necessary, 3 and 4 to Unnecessary, 5 - DK and RA

პასუხები:
 • Attending kindergartens is necessary
 • Attending kindergartens is waste of time and money
 • DK

KINDBAB: Public, private kindergarten or babysitter for a child?

შეკითხვის ტექსტი: magine you have a 4-year old child. If you had a choice, would you prefer to send your child to a public kindergarten, private kindergarten, or have a babysitter for him/her?

პასუხები:
 • Public kindergarten
 • Private kindergarten
 • Babysitter
 • None
 • Other
 • DK

IDEALNCH: Ideal number of children per family?

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the ideal number of children per family in Azerbaijan?

შენიშვნა: Answers more than 6 were grouped into 6 or more

პასუხები:
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more
 • DK
 • RA

RELGION: Respondent's religion

შეკითხვის ტექსტი: Which religion or denomination, if any, do you consider yourself belong to?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable
Options Roman Catholic Church, Georgian, Russian or Greek Orthodox Church, Protestant Church, Other Christian Church or group, Judaism were grouped with Other.

პასუხები:
 • Armenian Apostolic Church
 • None
 • Other

RELIMP: How important is religion in your daily life?

შეკითხვის ტექსტი: How important is religion in your daily life?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who consider themselves as the members of any religious denomination

პასუხები:
 • Not at all important
 • Not very important
 • Rather important
 • Very important
 • DK

RELSERV: Frequency of attendance of religious services

შეკითხვის ტექსტი: Apart from special occasions such as weddings and funerals, about how often do you attend religious services nowadays?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who consider themselves as the members of any religious denomination

პასუხები:
 • Once a week or more often
 • At least once a month
 • Only on special holidays
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

RELFAST: Frequency of fasting when required by religious traditions

შეკითხვის ტექსტი: How often do you fast when it is required by your religious traditions?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who consider themselves as the members of any religious denomination

პასუხები:
 • Always fast
 • Often fast
 • Sometimes fast
 • Rarely fast
 • Never fast
 • DK

RLGIOUS: How religious would you say you are?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how religious would you say you are?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who consider themselves as the members of any religious denomination
The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not at all religious
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very religious
 • DK/RA

JAPQUAK: Was recent earthquake in Japan God's wrath?

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you agree or disagree with the opinion that the recent earthquake in Japan was God's wrath?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

CAPTRIP: Number of trips to the capital within the past 12 months

შეკითხვის ტექსტი: How many times did you travel to Capital within the last 2 months?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents living outside the capital The question was changed from open-ended

პასუხები:
 • Once
 • Twice or more
 • Never
 • DK/RA

FORTRI: Number of trips outside the country within the last 5 years

შეკითხვის ტექსტი: How many times have you been outside the country in the last five years?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended

პასუხები:
 • Once
 • Twice or more
 • Never
 • DK/RA

MIGSHRT: Interested in temporary emigration?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Armenia for a certain period of time to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

EMIGRAT: Interested in permanent emigration?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Armenia forever to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

PAYBRIB: Paid a bribe during the last 12 months

შეკითხვის ტექსტი: Have you or any member of your household been in a situation during the last 12 months when you/they had to pay a bribe in order to get a service or to obtain preferential treatment or consideration?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

TIOWNTV: Can get information from government: owner of TV station

შეკითხვის ტექსტი: In respect to each of these topics, do you think you can get information from the government, if you wanted to?Who owns television stations I have reception for

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

TIDONPP: Can get information from government: companies donating money to political parties

შეკითხვის ტექსტი: In respect to each of these topics, do you think you can get information from the government, if you wanted to - Which companies have donated money to any of the /country's/ political parties

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

TIGOVBUY: Can get information from government: companies government buys goods/services

შეკითხვის ტექსტი: In respect to each of these topics, do you think you can get information from the government, if you wanted to - From which companies the government is buying goods or services

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

TISALPM: Can get information from government: official salary of the Prime Minister

შეკითხვის ტექსტი: In respect to each of these topics, do you think you can get information from the government, if you wanted to - How much the official salary of the Prime Minister is

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

TISPENML: Can get information from government: expenditure on military/defense in 2010

შეკითხვის ტექსტი: In respect to each of these topics, do you think you can get information from the government, if you wanted to - How much the government spent on military and defense in 2010

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

TISPENES: Can get information from government: expenditure on education in 2010

შეკითხვის ტექსტი: In respect to each of these topics, do you think you can get information from the government, if you wanted to - How much the government spent on education in 2010

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

TIOWNBLD: Can get information from government: owner of a certain building in neighborhood

შეკითხვის ტექსტი: In respect to each of these topics, do you think you can get information from the government, if you wanted to - Who the official owner of a certain building in your neighborhood is

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

TIINTISS: Most interesting issue to learn about

შეკითხვის ტექსტი: Which one issue would you be most interested in learning about?

პასუხები:
 • Government spendings on military
 • Government spendings on education
 • The Prime Minister's official salary
 • Who owns officially a building in your neighborhood
 • Owners of TV stations
 • Companies the government buys goods
 • Companies donating money to politicians
 • None
 • DK
 • RA

TIISSNOT: Least interesting issue to learn about

შეკითხვის ტექსტი: And which one issue would you be least interested in learning about?

პასუხები:
 • The Prime Minister's official salary
 • Official owner of a building in your neighborhood
 • Companies donating money to politicians
 • Owners of TV stations
 • Companies the government buys goods
 • Government spendings on education
 • Government spendings on military
 • None
 • DK
 • RA

TIACCINF: Public should have free access to statistical data collected by government

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree that statistical data collected by the government, such as the numbers of crimes committed annually, should be accessible to the public free of charge?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

TIWRTREQ: Request of official information from the government

შეკითხვის ტექსტი: According to the law, all people can request information from the government that is officially available to the public, such as information on state officials' salaries or budget spending. Would you write such a request letter or e-mail in order to get information in which you are interested?

პასუხები:
 • Yes
 • Maybe
 • No
 • DK/RA

RESPEDU: Respondent's education

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's education

შენიშვნა: The question was recoded. Options No primary education, Primary education, Incomplete secondary education, Secondary education were grouped to Secondary or lower, Incomplete higher education, Completed higher education and Post-graduate degree were grouped to Higher than secondary

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary

RESPMAR: Respondent's marital status

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's marital status

შენიშვნა: The question was recoded. Options Separated and Divorced were grouped.

პასუხები:
 • Never married
 • Married: official state marriage only
 • Married: religious ceremony only
 • Married: both state marriage and religious ceremony
 • Cohabiting without civil or religious marriage
 • Divorced/Separated
 • Widow/Widower

HEATCCS: Heating last winter - Climate control system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter - Climate control system(s)

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HEATCKS: Heating last winter - Coal/Kerosene stove

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter - Coal / kerosene stove(s)

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HEATELH: Heating last winter - Electric heater

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter - Electric heater(s)

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HEATGS: Heating last winter - Gas stove

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter - Gas stove(s)

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HEATGH: Heating last winter - Gas heater

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter - Gas heater(s)

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HEATPUCH: Heating last winter - Public central heating system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter - Public central heating system

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HEATPRCH: Heating last winter - Private central heating system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter - Private central heating system

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HEATWBS: Heating last winter - Wood-burning stove

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter - Wood-burning stove(s)

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HEATOTH: Heating last winter - Other

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter - Other

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

ECONSTN: Assessment of HH's economic situation

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements best describes the current economic situation of your household?

პასუხები:
 • Not enough money for food
 • Enough money for food only
 • Enough money food and clothes
 • Enough money for some durables
 • Enough money for everything needed
 • DK

DWELOWN: Ownership of HH dwelling

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about this dwelling, where your household lives, do you...

პასუხები:
 • Own it
 • Rent it
 • Live free of charge with the owner's permission
 • Dwelling is owned by state / by a company
 • DK/RA

OWNCOTV: HH owns - Color television

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns color television

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNDIGC: HH owns - Digital photo camera

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns digital photo camera

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNWASH: HH owns - Automatic washing machine

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns automatic washing machine

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNDVDP: HH owns - DVD player

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns DVD player

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNFRDG: HH owns - Refrigerator

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns refrigerator

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNAIRC: HH owns - Air conditioner

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns air conditioner

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCARS: HH owns - Car

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns car

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNLNDP: HH owns - Landline phone

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns land line phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCELL: HH owns - Cell phone

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns cell phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CELLINT: HH owns - Activated Internet access from cell phone

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns activated Internet access from your personal cell phone

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who owned cell phones

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCOMP: HH owns - Personal computer

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns personal computer, including laptop

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WEBHOME: HH has internet access from the home computer/laptop

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns Internet access from your home computer

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who owned personal computers

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNCARIN: Does any HH member have car insurance?

შეკითხვის ტექსტი: Does anyone in your household currently have a car insurance?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMBRED: Does HH limit consumption of bread, pasta?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Bread, pasta

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMMILK: Does HH limit consumption of butter, milk?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Butter, milk

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMPOUL: Does HH limit consumption of poultry?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Poultry / Chicken meat

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMBEEF: Does HH limit consumption of beef?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Beef

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMPORK: Does HH limit consumption of pork?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Pork

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMFISH: Does HH limit consumption of fish?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Fish

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMVEGS: Does HH limit consumption of fruit, vegetables?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Fruit, vegetables, EXCEPT potatoes

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMPOTA: Does HH limit consumption of potatoes?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Potatoes

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMSWEE: Does HH limit consumption of sweets and chocolates?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Sweets and chocolates

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMELEC: Does HH limit consumption of electricity?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Electricity

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMGASS: Does HH limit consumption of gas?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Gas

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMTRAN: Does HH limit consumption of transportation?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Transportation

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NOMONFD: Not enough money to buy food for past 12 months

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the past 12 months, how often did it happen that you did not have enough money to buy the food you or your family needed?

პასუხები:
 • Every day
 • Every week
 • Every month
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

NOEATBR: Respondent would never eat - Bread, pasta

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Bread, pasta

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NOEATBM: Respondent would never eat - Butter, milk

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Butter, milk

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NOEATCH: Respondent would never eat - Poultry

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Poultry / Chicken meat

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NOEATBEE: Respondent would never eat - Beef

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Beef

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NOEATPRK: Respondent would never eat - Pork

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Pork

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NOEATFI: Respondent would never eat - Fish

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Fish

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NOEATFR: Respondent would never eat - Fruit

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Fruit

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NOEATVE: Respondent would never eat - Vegetables, except potatoes

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Vegetables, except potatoes

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NOEATPO: Respondent would never eat - Potatoes

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Potatoes

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NOEATSWE: Respondent would never eat - Sweets and Chocolate

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Sweets and Chocolate

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

MONYTOT: HH monetary income last month

შეკითხვის ტექსტი: Household income is a sum of monetary income of all household members. Speaking about monetary income of all your household members last month, to which of the following groups does your household belong?

შენიშვნა: The question was recoded. Following options were grouped to More than USD 400: USD 401 - 800, USD 801 - 1200, More than USD 1200

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51- 100
 • USD 101 - 250
 • USD 251 - 400
 • More than USD 400
 • DK
 • RA

SPENDMO: HH spending last month

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me your household's spending last month?

შენიშვნა: The question was recoded. Following options were grouped to More than USD 400: USD 401 - 800, USD 801 - 1200, More than USD 1200

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51- 100
 • USD 101 - 250
 • USD 251 - 400
 • More than USD 400
 • DK
 • RA

LNNUMHH: HH member taking a loan/debt of more than 100USD in last 12 months

შეკითხვის ტექსტი: How many times has anyone in your household taken out a loan or had a debt or a line of credit, including instant credit, of more than 100 USD in the last 12 months?

პასუხები:
 • 1-5
 • Six or more
 • Never
 • DK
 • RA

FOODDBT: Frequency of borrowing money for food

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to buy food? Have you borrowed money ...

შენიშვნა: Option Each week was grouped to Each month

პასუხები:
 • Each month
 • Every other month
 • Less frequently
 • Never
 • DK/RA

UTILDBT: Frequency of borrowing money for utilities

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to pay for utilities? Have you borrowed money ...

პასუხები:
 • Each month
 • Every other month
 • Less frequently
 • Never
 • DK/RA

CURRUNG: Current perceived economic rung

შეკითხვის ტექსტი: Let's imagine there is a 10-step ladder reflecting the economic standing of all households in Armenia today. The first rung of this ladder corresponds to the lowest possible economic position in society, while the 10th rung corresponds to the highest possible position. On which rung of this ladder do you think your household currently stands?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest
 • DK/RA

FUTRUNG: Perceived economic rung in 5 years

შეკითხვის ტექსტი: On which rung of this ladder do you think your household will be standing 5 years from now?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest
 • DK/RA

RELCOND: Perceived relative economic condition

შეკითხვის ტექსტი: Relative to most of the households around you, would you describe the current economic condition of your household as ...

პასუხები:
 • Very poor
 • Poor
 • Fair
 • Good
 • Very good
 • DK/RA

MININCN: Minimal monthly income for normal life (in USD)

შეკითხვის ტექსტი: What is the minimal monthly income that would enable your household live a normal life?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended

პასუხები:
 • 250 or less
 • 251-500
 • 501-1000
 • 1001-2500
 • 2501 or more
 • DK/RA

CHLDFIN: Perceived financial situation of children

შეკითხვის ტექსტი: Do you think your children will be better off or worse off financially than you are when they are your age?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Worse off
 • The same
 • Better off
 • DK/RA

NK1_1: Should Russia be ... in finding a solution for the Nagorno-Karabakh conflict?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, should the following countries or organizations be more involved less involved or not involved at all in finding a solution for the Nagorno Karabakh conflict? - Russia

პასუხები:
 • Not involved at all
 • Less involved
 • More involved
 • DK
 • RA

NK1_2: Should the United States be ... in finding a solution for the Nagorno-Karabakh conflict?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, should the following countries or organizations be more involved less involved or not involved at all in finding a solution for the Nagorno Karabakh conflict? - United States

პასუხები:
 • Not involved at all
 • Less involved
 • More involved
 • DK
 • RA

NK1_3: Should France be ... in finding a solution for the Nagorno-Karabakh conflict?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, should the following countries or organizations be more involved less involved or not involved at all in finding a solution for the Nagorno Karabakh conflict? - France

პასუხები:
 • Not involved at all
 • Less involved
 • More involved
 • DK
 • RA

NK1_4: Should Turkey be ... in finding a solution for the Nagorno-Karabakh conflict?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, should the following countries or organizations be more involved less involved or not involved at all in finding a solution for the Nagorno Karabakh conflict? - Turkey

პასუხები:
 • Not involved at all
 • Less involved
 • More involved
 • DK
 • RA

NK1_5: Should EU be ... in finding a solution for the Nagorno-Karabakh conflict?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, should the following countries or organizations be more involved less involved or not involved at all in finding a solution for the Nagorno Karabakh conflict? - European Union

პასუხები:
 • Not involved at all
 • Less involved
 • More involved
 • DK
 • RA

NK2: When will the Nagorno-Karabakh conflict be resolved?

შეკითხვის ტექსტი: When do you think the Nagorno Karabakh conflict will be resolved?

პასუხები:
 • It has already been resolved
 • Within the next year
 • In 2-5 years
 • In 6-10 years
 • In more than 10 years
 • Never
 • DK/RA

NK3: Prospects of Nagorno-Karabakh becoming an integral part of Azerbaijan ... since May 1994

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, have the prospects of Nagorno Karabakh becoming an integral part of Azerbaijan increased, stayed the same, or decreased since the ceasefire agreement in May 1994?

პასუხები:
 • Decreased
 • Stayed the same
 • Increased
 • DK/RA

NK4_1: A solution to the Nagorno-Karabakh conflict within the next 5 years by peaceful negotiation?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how likely is it to find a solution to the Nagorno Karabakh conflict within the next 5? - by peaceful negotiation

პასუხები:
 • Very unlikely
 • Rather unlikely
 • Rather likely
 • Very likely
 • DK
 • RA

NK4_2: A solution to the Nagorno-Karabakh conflict within the next 5 years by force?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how likely is it to find a solution to the Nagorno Karabakh conflict within the next 5? - by force

პასუხები:
 • Very unlikely
 • Rather unlikely
 • Rather likely
 • Very likely
 • DK
 • RA

NK5AR_1: Ideas for settling the Nagorno-Karabakh conflict: Have Nagorno-Karabakh as a formal part of Armenia

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling the Nagorno Karabakh conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it might accept it under certain circumstances or would never accept it. - Have Nagorno-Karabakh as a formal part of Armenia.

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • DK
 • RA

NK5AR_2: Ideas for settling the Nagorno-Karabakh conflict: Have Nagorno-Karabakh as an independent country

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling the Nagorno Karabakh conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it might accept it under certain circumstances or would never accept it. - Have Nagorno-Karabakh as an independent country.

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • DK
 • RA

NK5AR_3: Ideas for settling the Nagorno-Karabakh conflict: Create a special administrative region that will be jointly governed by Azerbaijan and Armenia

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling the Nagorno Karabakh conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it might accept it under certain circumstances or would never accept it. - Create a special administrative region that will be jointly governed by Azerbaijan and Armenia.

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • DK
 • RA

NK5AR_4: Ideas for settling the Nagorno-Karabakh conflict: Have Nagorno-Karabakh with a high degree of autonomy within Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling the Nagorno Karabakh conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it might accept it under certain circumstances or would never accept it. - Have Nagorno-Karabakh with a high degree of autonomy within Azerbaijan.

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • DK
 • RA

NK5AR_5: Ideas for settling the Nagorno-Karabakh conflict: Have Nagorno-Karabakh in Azerbaijan without autonomy

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling the Nagorno Karabakh conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it might accept it under certain circumstances or would never accept it. - Have Nagorno-Karabakh in Azerbaijan without autonomy.

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • DK
 • RA

JUSTRAN: Justified or not - Avoiding a fare on public transport

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me for each of the following actions whether you think it can be justified or not? Some of the questions here may be difficult, but please tell me honestly what do you think - Avoiding a fare on public transport

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option
The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Can never be justified
 • 2
 • 3
 • 4
 • Can always be justified
 • DK/RA

JUSBENF: Justified or not - Receiving undeserved government benefits

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me for each of the following actions whether you think it can be justified or not? Some of the questions here may be difficult, but please tell me honestly what do you think - Receiving government benefits to which you is not entitled

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option
The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Can never be justified
 • 2
 • 3
 • 4
 • Can always be justified
 • DK/RA

JUSDVRS: Justified or not - Getting a divorce

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me for each of the following actions whether you think it can be justified or not? Some of the questions here may be difficult, but please tell me honestly what do you think - Getting a divorce

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option
The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Can never be justified
 • 2
 • 3
 • 4
 • Can always be justified
 • DK/RA

JUSBRBA: Justified or not - Accepting a bribe/present

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me for each of the following actions whether you think it can be justified or not? Some of the questions here may be difficult, but please tell me honestly what do you think - Accepting a bribe or a valuable present in the course of someone's duties

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option
The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Can never be justified
 • 2
 • 3
 • 4
 • Can always be justified
 • DK/RA

JUSBRBG: Justified or not - Giving a bribe/present for treatment / service

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me for each of the following actions whether you think it can be justified or not? Some of the questions here may be difficult, but please tell me honestly what do you think - Paying a bribe or giving a valuable present to someone in order to get preferential treatment / service

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option
The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Can never be justified
 • 2
 • 3
 • 4
 • Can always be justified
 • DK/RA

JUSSPOUS: Justified or not - Cheating on one's spouse

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me for each of the following actions whether you think it can be justified or not? Some of the questions here may be difficult, but please tell me honestly what do you think - Cheating on one's spouse

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option
The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Can never be justified
 • 2
 • 3
 • 4
 • Can always be justified
 • DK/RA

JUSTAXES: Justified or not - Cheating on taxes

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me for each of the following actions whether you think it can be justified or not? Some of the questions here may be difficult, but please tell me honestly what do you think - Cheating on taxes if one has a chance

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option
The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Can never be justified
 • 2
 • 3
 • 4
 • Can always be justified
 • DK/RA

JUSABOR: Justified or not - Having an abortion

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me for each of the following actions whether you think it can be justified or not? Some of the questions here may be difficult, but please tell me honestly what do you think - Having an abortion

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option
The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Can never be justified
 • 2
 • 3
 • 4
 • Can always be justified
 • DK/RA

JUSHOMO: Justified or not - Homosexuality

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me for each of the following actions whether you think it can be justified or not? Some of the questions here may be difficult, but please tell me honestly what do you think - Homosexuality

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option
The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Can never be justified
 • 2
 • 3
 • 4
 • Can always be justified
 • DK/RA

LISTENO: Did anybody else listen the interview?

შეკითხვის ტექსტი: Was anybody but you and the respondent him/herself able to listen to the respondent's answers during the interview?

პასუხები:
 • During the entire interview
 • Most of the time
 • While answering questions for section A or C
 • Not less than half of the interview except section A or C
 • For only a few questions except for section A or C
 • No

FRQDIST: Frequency of respondent being distracted

შეკითხვის ტექსტი: How often was the respondent distracted during the interview?

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (fewer than ten)
 • For some questions
 • For a substantial number of questions
 • Throughout most of the interview

FRQKNOW: Respondent lacking knowledge in questions asked

შეკითხვის ტექსტი: How often did you feel that the respondent lacked knowledge about the questions you asked?

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (fewer than ten)
 • For some questions
 • For a substantial number of questions
 • Throughout most of the interview

FRQRLCT: Frequency of respondent being reluctant

შეკითხვის ტექსტი: How often did you feel the respondent was reluctant to answer the questions?

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (fewer than ten)
 • For some questions
 • For a substantial number of questions
 • Throughout most of the interview

RESPINL: Respondent's level of intelligence

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, how would you rate the respondent's level of intelligence?

პასუხები:
 • Not at all intelligent
 • Not very intelligent
 • Average
 • Intelligent
 • Very intelligent

RESPTIR: How tired was respondent at the end of the interview?

შეკითხვის ტექსტი: How tired was the respondent in the end of the interview?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Very tired
 • 2
 • 3
 • 4
 • Not at all tired

INTLANG: Interview language

შეკითხვის ტექსტი: Interview language

პასუხები:
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Georgian

HHSIZE: Total number of people per household

შეკითხვის ტექსტი: Total number of people per household

შენიშვნა: The question was changed from open-ended
Generated from variable V4

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more

HHASIZE: Total number of adults per household

შეკითხვის ტექსტი: Total number of adults per household

შენიშვნა: The question was changed from open-ended
Generated from variable NADHH

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more

მოიძებნა: 290 შედეგი