სიხშირის განაწილება (%)
საქართველო ნეიტრალური თუ იქნება, ეს შეიძლება დაგვეხმაროს კონფლიქტების მოგვარებასა და უსაფრთხოების გაძლიერებაში51
რომელიმე ბლოკში გაწევრიანება მეტ სარგებელს მოუტანს საქართველოს32
არ ვიცი16
უარი პასუხზე2

RAND2: ნეიტრალურობა vs რომელიმე ბლოკის წევრობა

შეკითხვის ტექსტი: ზოგ ადამიანს მიაჩნია, რომ საქართველო ნეიტრალური თუ იქნება, ეს შეიძლება დაგვეხმაროს კონფლიქტების მოგვარებასა და უსაფრთხოების გაძლიერებაში. სხვებს კი მიაჩნიათ, რომ რომელიმე ბლოკში გაწევრიანება მეტ სარგებელს მოუტანს საქართველოს. ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს უფრო ეთანხმებით?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. საქართველო ნეიტრალური თუ იქნება, ეს შეიძლება დაგვეხმაროს კონფლიქტების მოგვარებასა და უსაფრთხოების გაძლიერებაში - სრულიად ვეთანხმები 2.საქართველო ნეიტრალური თუ იქნება, ეს შეიძლება დაგვეხმაროს კონფლიქტების მოგვარებასა და უსაფრთხოების გაძლიერებაში - ვეთანხმები 3. რომელიმე ბლოკში გაწევრიანება მეტ სარგებელს მოუტანს საქართველოს - ვეთანხმები 4.რომელიმე ბლოკში გაწევრიანება მეტ სარგებელს მოუტანს საქართველოს - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'საქართველო ნეიტრალური თუ იქნება, ეს შეიძლება დაგვეხმაროს კონფლიქტების მოგვარებასა და უსაფრთხოების გაძლიერებაში.', 3 და 4 როგორც 'რომელიმე ბლოკში გაწევრიანება მეტ სარგებელს მოუტანს საქართველოს.', 5 - არ ვიცი

პასუხები:
  • საქართველო ნეიტრალური თუ იქნება, ეს შეიძლება დაგვეხმაროს კონფლიქტების მოგვარებასა და უსაფრთხოების გაძლიერებაში
  • რომელიმე ბლოკში გაწევრიანება მეტ სარგებელს მოუტანს საქართველოს
  • არ ვიცი
  • უარი პასუხზე

RAND2 სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრი 2017 საქართველო

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2017 წლის 22 სექტემბრიდან 2017 წლის 10 ოქტომბრამდე

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.