კავკასიის ბარომეტრი 2017 საქართველო

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2017 წლის 22 სექტემბრიდან 2017 წლის 10 ოქტომბრამდე

პასუხების ანალიზი

კავკასიის ბარომეტრი 2017 საქართველო

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2017 წლის 22 სექტემბრიდან 2017 წლის 10 ოქტომბრამდე

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • ქალაქი
 • სოფელი

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში არსებული AGE ცვლადიდან

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

ACTCHORE: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: დაეხმარეთ მეზობელს ან მეგობარს საოჯახო საქმეებში ან ბავშვის მოვლაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - დაეხმარეთ მეზობელს ან მეგობარს საოჯახო საქმეებში ან ბავშვის მოვლაში.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTRESDT: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: დაეხმარეთ ვინმეს დავის მოგვარებაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - დაეხმარეთ ვინმეს დავის მოგვარებაში.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTCLEAN: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: მიიღეთ მონაწილეობა საზოგადოებრივი სივრცის დასუფთავებაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - მიიღეთ მონაწილეობა საზოგადოებრივი სივრცის დასუფთავებაში (სადარბაზოს, სკოლის ან ეკლესიის ეზოს, ან სხვა მსგავსი ადგილის).

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTTHEA: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: წახვედით თეატრში ან კინოში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - წახვედით თეატრში ან კინოში.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTREST: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: წახვედით რესტორანში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - წახვედით რესტორანში. მათ შორის – პიცერია, სახინკლე, მაკდონალდსი და ა.შ.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTVLNT: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: იყავით მოხალისე, ანუ შეასრულეთ რაიმე საზოგადოებრივი სამუშაო ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - იყავით მოხალისე, ანუ შეასრულეთ რაიმე საზოგადოებრივი სამუშაო ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTCOMM: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: ინტერნეტის მოხმარებისას გააკეთეთ კომენტარი მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - ინტერნეტის მოხმარებისას გააკეთეთ კომენტარი მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით (მაგალითად, Facebook-ში ან სხვა სოციალურ ქსელში).

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTDNCH: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: შეწირეთ ფული ეკლესიას ან მეჩეთს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - შეწირეთ ფული ეკლესიას ან მეჩეთს.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTNRCHN: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: შეწირეთ ფული არარელიგიური ქველმოქმედების მიზნით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - შეწირეთ ფული არარელიგიური ქველმოქმედების მიზნით, მათ შორის მოკლე ტექსტური შეტყობინების მეშვეობით, ან მიეცით ფული მათხოვარს. არ იგულისხმება ფულის შეწირვა ეკლესიისთვის ან მეჩეთისთვის.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTPBLM: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: დაესწარით საჯარო შეხვედრას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - დაესწარით საჯარო შეხვედრას. იგულისხმება მოსახლეობის შეკრება საზოგადოებისთვის ან ამა თუ იმ თემისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების/პრობლემების განხილვის მიზნით

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTSPET: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: ხელი მოაწერეთ პეტიციას ან მოთხოვნას, ონლაინ პეტიციის ჩათვლით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - ხელი მოაწერეთ პეტიციას ან მოთხოვნას, ონლაინ პეტიციის ჩათვლით.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RATEHAP: რამდენად ბედნიერი ხართ?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, რამდენად ბედნიერი ხართ?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ძალიან უბედური
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბედნიერი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GALLTRU: ადამიანების უმეტესობას შეიძლება ენდო

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, ზოგადად, ადამიანს შეუძლია ენდოს საქართველოში მცხოვრები ხალხის უმეტესობას, თუ, პირიქით, დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ხალხის უმეტესობას შეგვიძლია ვენდოთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HLTHRAT: როგორ შეაფასებდით თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, როგორ შეაფასებდით თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას? როგორც ...

პასუხები:
 • ძალიან ცუდი
 • ცუდი
 • საშუალო
 • კარგი
 • ძალიან კარგი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DISCPRPR: პირადი პრობლემების განხილვის სიხშირე ახლო ნათესავებთან და მეგობრებთან

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც ახლო ნათესავებს ან მეგობრებს ხვდებით, რამდენად ხშირად განიხილავთ ერთმანეთის პირად პრობლემებს? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი '1' ნიშნავს 'არასდროს', ხოლო კოდი '10' ნიშნავს 'ყოველთვის'. გთხოვთ, აირჩიოთ ნებისმიერი რიცხვი 1-დან 10-მდე, რაც ყველაზე უკეთ შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არასდროს
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყოველთვის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINUSA: ამერიკელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ამერიკელთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINARM: სომეხთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს სომეხთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINAZE: აზერბაიჯანელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს აზერბაიჯანელთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINITA: იტალიელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს იტალიელთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINARA: არაბთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს არაბთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINGEO: ქართველთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ქართველთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINIRA: ირანელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ირანელთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINJEW: ებრაელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ებრაელთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINKUR: ქურთთან, იეზიდთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ქურთთან, იეზიდთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINRUS: რუსთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს რუსთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINTUR: თურქთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს თურქთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINUKR: უკრაინელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს უკრაინელთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINABK: აფხაზთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს აფხაზთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINOSS: ოსთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ოსთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINARG: საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINAZG: საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWUSA: ამერიკელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ამერიკელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWARM: სომეხთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWAZE: აზერბაიჯანელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWITA: იტალიელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას იტალიელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWARA: არაბთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას არაბთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWGEO: ქართველთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ქართველთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWIRA: ირანელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ირანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWJEW: ებრაელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ებრაელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWKUR: ქურთთან, იეზიდთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ქურთთან, იეზიდთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWRUS: რუსთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას რუსსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWTUR: თურქთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას თურქთთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWUKR: უკრაინელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას უკრაინელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWABK: აფხაზთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას აფხაზთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWOSS: ოსთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ოსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWARG: საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWAZG: საქართველოში მცხროვრებ აზერბაიჯანელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMMIGATT: დამოკიდებულება საქართველოში ჩამოსული უცხოელების მიმართ, ვინც აქ 3 თვეზე მეტი დროით რჩება

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით თქვენს დამოკიდებულებას საქართველოში ჩამოსული უცხოელების მიმართ, ვინც აქ 3 თვეზე მეტი დროით რჩება?

პასუხები:
 • ძალიან ცუდი
 • ცუდი
 • ნეიტრალური
 • კარგი
 • ძალიან კარგი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMMIGCON: გაქვთ თუ არა ურთიერთობა საქართველოში ჩამოსულ უცხოელებთან, ვინც აქ 3 თვეზე მეტხანს იმყოფება?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა ურთიერთობა საქართველოში ჩამოსულ უცხოელებთან, ვინც აქ 3 თვეზე მეტხანს იმყოფება?

პასუხები:
 • დიახ, ხშირად მაქვს მათთან ურთიერთობა
 • დიახ, იშვიათად მაქვს მათთან ურთიერთობა
 • არა, არასოდეს მქონია მათთან ურთიერთობა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CLRLABR: გყავთ თუ არა საზღვარგარეთ მცხოვრები ახლო ნათესავი?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ახლო ნათესავი, რომელიც ამჟამად საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს? იგულისხმება საზღვარგარეთ ცხოვრება მინიმუმ 3 თვის მანძილზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CLFRDAB: გყავთ თუ არა საზღვარგარეთ მცხოვრები ახლო მეგობარი?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ახლო მეგობარი, რომელიც ამჟამად საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს? იგულისხმება საზღვარგარეთ ცხოვრება მინიმუმ 3 თვის მანძილზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FATEINLF: ფატალიზმის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ბარათზე მოყვანილი მოსაზრებებიდან რომელს უფრო ეთანხმებით? გთხოვთ, აირჩიოთ კოდი 1-დან 10-მდე, სადაც '1' ნიშნავს 'ცხოვრებაში ყველაფერი ბედისწერას ემორჩილება', ხოლო კოდი '10' ნიშნავს 'ადამიანები თავად განაგებენ საკუთარ ბედს'.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ცხოვრებაში ყველაფერი ბედისწერას ემორჩილება
 • 2
 • 3
 • 4
 • ადამიანები თავად განაგებენ საკუთარ ბედს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BORJCAUS: ბორჯომის ხეობაში მომხდარი ხანძრების მიზეზი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ბორჯომის ხეობაში ახლახან მომხდარი ხანძრების მიზეზი?

პასუხები:
 • ძალიან ცხელი ამინდი / გვალვა
 • ღვთის რისხვა
 • უპასუხისმგებლობა, დაუდევრობა რიგითი ადამიანების მხრიდან
 • დივერსია რუსეთის მხრიდან
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NEIGHBOR: ყველაზე მეტად ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი ადამიანებიდან, ყველაზე მეტად ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად?

შენიშვნა: საველე სამუშაების დროს მოხდა ბარათზე წარმოდგენილი პასუხის ვარიანტების როტაცია.

პასუხები:
 • კრიმინალებს
 • ჰომოსექსუალებს
 • ნარკომანებს
 • თქვენგან განსხვავებული რელიგიის მიმდევრებს
 • უცხოელებს ევროპის ქვეყნებიდან, ვინც საქართველოში საცხოვრებლად ჩამოდიან
 • უცხოელებს აზიის ქვეყნებიდან, ვინც საქართველოში საცხოვრებლად ჩამოდიან
 • შავკანიანებს
 • თქვენგან განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანებს
 • სხვა
 • ამ ჯგუფებიდან არცერთის წარმომადგენელს არ ვისურვებდი ჩემს მეზობლად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSDVRS: ყოველთვის გამართლებულია თუ არა განქორწინება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული - განქორწინება?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არასდროს არის გამართლებული
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSABOR: ყოველთვის გამართლებულია თუ არა აბორტი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული - აბორტის გაკეთება?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არასდროს არის გამართლებული
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSSPOUS: ყოველთვის გამართლებულია თუ არა მეუღლის ღალატი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული - მეუღლის ღალატი?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არასდროს არის გამართლებული
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPOLLRN: ენდობით თუ არ ენდობით მოსახლეობის გამოკითხვების შედეგებს საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო დროს განსხვავებული მოსაზრებების მოსმენა შეიძლება საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის შესახებ ისეთი გამოკითხვების მეშვეობით, როგორსაც ახლა ჩვენ ვატარებთ. ზოგადად, ენდობით თუ არ ენდობით მოსახლეობის გამოკითხვების შედეგებს საქართველოში?

პასუხები:
 • ვენდობი / ძირითადად ვენდობი
 • არ ვენდობი / ძირითადად არ ვენდობი
 • არც ვენდობი, არც არ ვენდობი
 • არ მიესადაგება - არაფერი მსმენია ასეთი გამოკითხვების შესახებ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPOLLON: რამდენად ენდობა თქვენს გარშემო მყოფი ადამიანების უმრავლესობა მოსახლეობის გამოკითხვების შედეგებს საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ენდობა თუ არ ენდობა თქვენს გარშემო მყოფი ადამიანების უმრავლესობა მოსახლეობის გამოკითხვების შედეგებს საქართველოში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებმაც იცოდნენ რაიმე მოსახლეობის გამოკითხვების შესახებ

პასუხები:
 • ენდობა / ძირითადად ენდობა
 • არ ენდობა / ძირითადად არ ენდობა
 • არც ენდობა, არც არ ენდობა

PLSKNOWN: მოსახლეობის გამოკითხვები ყველას გვაძლევს საშუალებას, მეტი ცოდნა მივიღოთ იმ საზოგადოების შესახებ, სადაც ვცხოვრობთ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: მოსახლეობის გამოკითხვები ყველას გვაძლევს საშუალებას, მეტი ცოდნა მივიღოთ იმ საზოგადოების შესახებ, სადაც ვცხოვრობთ.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებმაც იცოდნენ რაიმე მოსახლეობის გამოკითხვების შესახებ

პასუხები:
 • ვეთანხმები / ძირითადად ვეთანხმები
 • ვეთანხმები / ძირითადად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PLLIKEOPN: ჩვეულებრივი ადამიანები მხოლოდ მაშინ ენდობიან მოსახლეობის გამოკითხვების შედეგებს, როდესაც მათ ეს შედეგები მოსწონთ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: ჩვეულებრივი ადამიანები მხოლოდ მაშინ ენდობიან მოსახლეობის გამოკითხვების შედეგებს, როდესაც მათ ეს შედეგები მოსწონთ.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებმაც იცოდნენ რაიმე მოსახლეობის გამოკითხვების შესახებ

პასუხები:
 • ვეთანხმები / ძირითადად ვეთანხმები
 • ვეთანხმები / ძირითადად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PLSDEMON: მოსახლეობის გამოკითხვების სათანადოდ ჩატარება მხოლოდ განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნებშია შესაძლებელი, მაგრამ არა ისეთ ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: მოსახლეობის გამოკითხვების სათანადოდ ჩატარება მხოლოდ განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნებშია შესაძლებელი, მაგრამ არა ისეთ ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებმაც იცოდნენ რაიმე მოსახლეობის გამოკითხვების შესახებ

პასუხები:
 • ვეთანხმები / ძირითადად ვეთანხმები
 • ვეთანხმები / ძირითადად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PLSGVRNMN: პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას მთავრობამ უნდა გაითვალისწინოს მოსახლეობის გამოკითხვების შედეგები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას მთავრობამ უნდა გაითვალისწინოს მოსახლეობის გამოკითხვების შედეგები.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებმაც იცოდნენ რაიმე მოსახლეობის გამოკითხვების შესახებ

პასუხები:
 • ვეთანხმები / ძირითადად ვეთანხმები
 • ვეთანხმები / ძირითადად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PLLIKEPON: პოლიტიკოსები მხოლოდ მაშინ ენდობიან მოსახლეობის გამოკითხვების შედეგებს, როდესაც ეს შედეგები ხელსაყრელია მათთვის ან მათი პარტიისთვის

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: პოლიტიკოსები მხოლოდ მაშინ ენდობიან მოსახლეობის გამოკითხვების შედეგებს, როდესაც ეს შედეგები ხელსაყრელია მათთვის ან მათი პარტიისთვის.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებმაც იცოდნენ რაიმე მოსახლეობის გამოკითხვების შესახებ

პასუხები:
 • ვეთანხმები / ძირითადად ვეთანხმები
 • ვეთანხმები / ძირითადად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PLSUNDSTN: ვფიქრობ, საკმაოდ კარგად მესმის, თუ როგორ ტარდება მოსახლეობის გამოკითხვები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: ვფიქრობ, საკმაოდ კარგად მესმის, თუ როგორ ტარდება მოსახლეობის გამოკითხვები.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებმაც იცოდნენ რაიმე მოსახლეობის გამოკითხვების შესახებ

პასუხები:
 • ვეთანხმები / ძირითადად ვეთანხმები
 • ვეთანხმები / ძირითადად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HAVEJOB: გაქვთ თუ არა სამსახური?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა სამსახური?

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში არსებული EMPLSIT ცვლადიდან

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

UNEMYRS: უმუშევრობის ხანგრძლივობა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წლიდან არ გაქვთ სამსახური?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დაუსაქმებელი
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • არასოდეს მქონია სამსახური
 • 5 წელზე ნაკლები
 • 06.???
 • ???.15
 • 16-20
 • 20 წელზე მეტი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INTSTJOB: სამსახურით დაინტერესება

შეკითხვის ტექსტი: ამჟამად ხართ თუ არა დაინტერესებული სამსახურის პოვნით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დაუსაქმებელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LOOKJOB: სამსახურის ძებნა ბოლო 4 კვირის მანძილზე

შეკითხვის ტექსტი: ეძებდით თუ არა სამსახურს ბოლო 4 კვირის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დაუსაქმებელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JOBSTART: მუშაობის დაწყების შესაძლებლობა მომდევნო 14 დღის მანძილზე

შეკითხვის ტექსტი: სათანადო სამსახურის გამოჩენის შემთხვევაში, შეძლებდით თუ არა სამსახურის დაწყებას მომავალი 14 დღის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დაუსაქმებელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WORKTYP: მიმდინარე სამსახურის ტიპი და სამსახურში დაკავებული პოზიციის სტატუსი

შეკითხვის ტექსტი: თუ ვისაუბრებთ, რა უფრო შეესაბამება თქვენს სამსახურებრივ სტატუსს და სამსახურის ტიპს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული
პასუხის ვარიანტი: 'ვარ დაქირავებული მუშაკი ადგილობრივ/საერთაშორისო არასამთავრობო / არაკომერციულ ორგანიზაციაში' და 'ვარ დასაქმებული უცხოურ ორგანიზაციაში/ბიზნესში' დაჯგუფდა, როგორც 'ვარ დასაქმებული უცხოურ ორგანიზაციაში/ბიზნესში'.

პასუხები:
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში.
 • ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის ჩათვლით.
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი საშუალო ან დიდი ზომის ადგილობრივ კერძო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში.
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი მცირე ადგილობრივ საოჯახო ბიზნესში / საოჯახო საწარმოში.
 • ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული და მყავს დაქირავებული თანამშრომლები, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის ჩათვლით.
 • ვარ დასაქმებული უცხოურ ორგანიზაციაში/ბიზნესში
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WORKYRS: დასაქმების ხანგრძლივობა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წლიდან მუშაობთ ამ სამსახურში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • ერთ წელზე ნაკლები
 • 01.???
 • 06.???
 • 11+
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

JOBSARFN: ზოგადად რამდენად კმაყოფილი, ან რამდენად უკმაყოფილო ხართ თქვენი სამსახურით?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ზოგადად რამდენად კმაყოფილი, ან რამდენად უკმაყოფილო ხართ თქვენი სამსახურით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული

პასუხები:
 • ძალიან უკმაყოფილო ვარ
 • საკმაოდ უკმაყოფილო ვარ
 • საშუალოდ
 • საკმაოდ კმაყოფილი ვარ
 • ძალიან კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PERSINC: პირადი შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს პირად ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება თქვენი შემოსავალი? გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შემოსავლის ყველა წყარო, რაც გასულ თვეში გქონდათ.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'USD 401 - 800', 'USD 801 - 1200' და 'USD 1200-ზე მეტი' დაჯგუფდა, როგორც 'USD 400-ზე მეტი'

პასუხები:
 • USD 50-მდე
 • USD 51– 100
 • USD 101 – 250
 • USD 251 – 400
 • USD 400+
 • არ მაქვს პირადი შემოსავალი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SAVPERS: გაქვთ თუ არა პირადი დანაზოგი?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა ამჟამად პირადი დანაზოგი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEBTPERS: გაქვთ თუ არა ვალი?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა ამჟამად ვალი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWEMON: მართებს თუ არა ვინმეს თქვენი ფული?

შეკითხვის ტექსტი: მართებს თუ არა ამჟამად ვინმეს თქვენი ფული?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BANKACC: გაქვთ თუ არა ანგარიში ბანკში ან საბანკო ბარათი?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა ამჟამად ანგარიში ბანკში ან საბანკო ბარათი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GETJOBF: სამსახურის შოვნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი

შეკითხვის ტექსტი: ამ პირობებიდან რომელი მიგაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვნად საქართველოში კარგი სამსახურის საშოვნელად?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'გარეგნობა' დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.

პასუხები:
 • ნაცნობობა
 • განათლება
 • პროფესიონალიზმი, სამუშაო გამოცდილება
 • შრომისმოყვარეობა
 • გამართლება
 • ნიჭი
 • ასაკი
 • საჭირო ხალხის პატივისცემა
 • სხვა
 • არ ვიცი

NEWHHJOB: დაიწყო თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა ახალი სამსახური ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: დაიწყო თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა ახალი სამსახური ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JOBLOST: დაკარგა თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა სამსახური ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: დაკარგა თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა სამსახური ბოლო 12 თვის განამვლობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

POLDIRN: როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველოს საშინაო პოლიტიკა?

შეკითხვის ტექსტი: არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება იმის შესახებ, თუ როგორი მიმართულებით მიდის საქართველოს საშინაო პოლიტიკა. ამ ჩამონათვალიდან რომელს ეთანხმებით?

პასუხები:
 • პოლიტიკა უეჭველად არასწორი მიმართულებით მიდის
 • პოლიტიკა ძირითადად არასწორი მიმართულებით მიდის
 • პოლიტიკა საერთოდ არ იცვლება
 • პოლიტიკა ძირითადად სწორი მიმართულებით მიდის
 • პოლიტიკა უეჭველად სწორი მიმართულებით მიდის
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CNTPROS: გაუმჯობესდება თუ არა სიტუაცია საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ მოსაზრებას ეთანხმებით, და რამდენად? მოსაზრება 1: საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება, მოსაზრება 2: საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება - სრულიად ვეთანხმები 2. საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება - ვეთანხმები 3. საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება - ვეთანხმები 4. საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება ', 3 და 4 როგორც 'საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება', 5 - არ ვიცი / უარი პასუხზე

პასუხები:
 • საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება.
 • საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება.
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

QUALINF: რამდენად კარგად აწვდიან ქართველი ტელეჟურნალისტები მოსახლეობას ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად კარგად აწვდიან ქართველი ტელეჟურნალისტები მოსახლეობას ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ?

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • საკმაოდ ცუდად
 • საშუალოდ
 • საკმაოდ კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUHLTH: ნდობა - ჯანდაცვის სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUBANK: ნდობა - ბანკები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ბანკებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUEDUC: ნდობა - საგანმანათლებლო სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUARMY: ნდობა - ჯარი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯარს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUCRTS: ნდობა - სასამართლო სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სასამართლო სისტემას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUNGOS: ნდობა - არასამთავრობო ორგანიზაციები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPARL: ნდობა - პარლამენტი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პარლამენტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUEXEC: ნდობა - აღმასრულებელი ხელისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას (პრემიერ მინისტრსა და მინისტრებს) ?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPRES: ნდობა - პრეზიდენტი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პრეზიდენტს?

პასუხები:
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPOLI: ნდობა - პოლიცია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პოლიციას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPPS: ნდობა- პოლიტიკური პარტიები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUMEDI: ნდობა - მასმედია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს მასმედიას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRULOCG: ნდობა - ადგილობრივი მთავრობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ადგილობრივ მთავრობას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRURELI: ნდობა - რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტი რომელსაც რესპონდენტი მიეკუთვნება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUOMB: ნდობა - სახალხო დამცველი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სახალხო დამცველს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUSTEU: ნდობა - ევროკავშირი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ევროკავშირს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTUN: ნდობა - გაერო

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას (გაეროს)?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPISS1: ქვეყნაში არსებული პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: პრობლემური ურთიერთობები რუსეთთან, დაბალი ხელფასები, კორუფცია, არჩევნები არ არის სამართლიანი, ნატო-ში გაწევრიანება, ეროვნული ტრადიციების დაკარგვის საფრთხე, რელიგიური შეუწყნარებლობა, ემიგრაცია (ხალხის გამგზავრება საქართველოდან) პროფესიული ან უმაღლესი განათლება არ არის ხელმისაწვდომი, სასამართლოები არ არის სამართლიანი, საკუთრების უფლების დარღვევები, იმიგრაცია (უცხოელები რომ ჩამოდიან საქართველოში საცხოვრებლად) და გენდერული უთანასწორობა დაჯგუფდა როგორც სხვა კატეგორია.

პასუხები:
 • უმუშევრობა
 • სიღარიბე
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • განათლების დაბალი ხარისხი
 • დაბალი პენსიები
 • ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი
 • ფასების ზრდა / ინფლაცია
 • პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში
 • ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე
 • ადამიანის უფლებების დარღვევები
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPISS2: ქვეყანაში არსებული მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: და რომელი პრობლემაა მნიშვნელობით მეორე ადგილზე?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
პასუხის ვარიანტები: კორუფცია, სასამართლოების სამართლიანობის უზრუნველყოფა, არჩევნების სამართლიანობის უზრუნველყოფა, ადამიანის უფლებების დარღვევები, ნატო-ში გაწევრიანება, საკუთრების უფლების დარღვევა, პროფესიული ან უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა, რელიგიური შეუწყნარებლობა, გენდერული უთანასწორობა და ემიგრაცია დაჯგუფდა როგორც სხვა კატეგორია.

პასუხები:
 • სიღარიბე
 • უმუშევრობა
 • ფასების ზრდა / ინფლაცია
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • დაბალი პენსიები
 • ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი
 • განათლების დაბალი ხარისხი
 • დაბალი ხელფასები
 • პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში
 • ადამიანის უფლებების დარღვევები
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DISCPOL: როდესაც მეგობრებთან და ახლო ნათესავებთან ერთად ხართ, რამდენად ხშირად განიხილავთ პოლიტიკას და მიმდინარე მოვლენებს?

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც მეგობრებთან და ახლო ნათესავებთან ერთად ხართ, რამდენად ხშირად განიხილავთ პოლიტიკას და მიმდინარე მოვლენებს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არასდროს
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყოველთვის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLTRAVL: რამდენ ადამიანს იცნობთ, ვინც საქართველოს მოქალაქეა და ვინც 2017 წლის 28 მარტის შემდეგ იმოგზაურა უვიზოდ შენგენის ზონის ქვეყნებში?

შეკითხვის ტექსტი: 2017 წლის 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებს უვიზოდ შეუძლიათ მოგზაურობა ევროპის შენგენის ზონის ქვეყნებში. რამდენ ადამიანს იცნობთ, ვინც საქართველოს მოქალაქეა და ვინც 2017 წლის 28 მარტის შემდეგ იმოგზაურა უვიზოდ შენგენის ზონის ქვეყნებში? თუ თქვენ თავად იმოგზაურეთ, გთხოვთ, თქვენი თავიც გაითვალისწინოთ.

პასუხები:
 • 0
 • 01.???
 • 06.???
 • 10-დან 20 ადამიანამდე
 • 20 ადამიანზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLBNFST: ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა - საქართველოში მცხოვრებ სტუდენტებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა შენგენის ზონის ქვეყნებთან? - საქართველოში მცხოვრებ სტუდენტებს.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის
 • ყველას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLBNFUNE: ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა - საქართველოში მცხოვრებ უმუშევრებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა შენგენის ზონის ქვეყნებთან? - საქართველოში მცხოვრებ უმუშევრებს.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის
 • ყველას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLBNFMOV: ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა - საქართველოში მცხოვრებ იმ ადამიანებს, ვისაც ევროკავშირის ქვეყნებში საცხოვრებლად წასვლა უნდა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა შენგენის ზონის ქვეყნებთან? - საქართველოში მცხოვრებ იმ ადამიანებს, ვისაც ევროკავშირის ქვეყნებში საცხოვრებლად წასვლა უნდა.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის
 • ყველას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLBNFWRK: ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა - საქართველოში მცხოვრებ იმ ადამიანებს, ვისაც ევროკავშირის ქვეყნებში მუშაობა უნდა გარკვეული დროის მანძილზე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა შენგენის ზონის ქვეყნებთან? - საქართველოში მცხოვრებ იმ ადამიანებს, ვისაც ევროკავშირის ქვეყნებში მუშაობა უნდა გარკვეული დროის მანძილზე.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის
 • ყველას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLBNFTOU: ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა - საქართველოში მცხოვრებ იმ ადამიანებს, ვისაც ევროკავშირის ქვეყნებში ხანმოკლე ვიზიტით უნდა წასვლა (მაგ., ტურიზმის მიზნით ან ნათესავების მოსანახულებლად)

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა შენგენის ზონის ქვეყნებთან? - საქართველოში მცხოვრებ იმ ადამიანებს, ვისაც ევროკავშირის ქვეყნებში ხანმოკლე ვიზიტით უნდა წასვლა (მაგ., ტურიზმის მიზნით ან ნათესავების მოსანახულებლად).

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის
 • ყველას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLBNFBMG: ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა - ბიზნესმენებს, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა შენგენის ზონის ქვეყნებთან? - ბიზნესმენებს, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის
 • ყველას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLBNFBME: ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა - ბიზნესმენებს, რომლებიც ევროკავშირში ცხოვრობენ

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა შენგენის ზონის ქვეყნებთან? - ბიზნესმენებს, რომლებიც ევროკავშირში ცხოვრობენ.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის
 • ყველას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLBNFPOG: ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა - პოლიტიკოსებს და/ან მაღალჩინოსნებს, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა შენგენის ზონის ქვეყნებთან? - პოლიტიკოსებს და/ან მაღალჩინოსნებს, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის
 • ყველას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLBNFPOE: ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა - პოლიტიკოსებს და/ან მაღალჩინოსნებს, რომლებიც ევროკავშირში ცხოვრობენ

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა შენგენის ზონის ქვეყნებთან? - პოლიტიკოსებს და/ან მაღალჩინოსნებს, რომლებიც ევროკავშირში ცხოვრობენ.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის
 • ყველას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLBNFNGO: ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა - მათ, ვინც არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობს საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა შენგენის ზონის ქვეყნებთან? - მათ, ვინც არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობს საქართველოში.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის
 • ყველას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLBNFJOU: ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა - ჟურნალისტებს საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა შენგენის ზონის ქვეყნებთან? - ჟურნალისტებს საქართველოში.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის
 • ყველას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLBNFRIC: ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა - მდიდარ ადამიანებს საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა შენგენის ზონის ქვეყნებთან? - მდიდარ ადამიანებს საქართველოში.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის
 • ყველას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLBNFOTH: ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვის მოუტანს ყველაზე მეტ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა შენგენის ზონის ქვეყნებთან? - სხვა.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის
 • ყველას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRAGSME: ვინ მიიღებს ყველაზე მეტ სარგებელს ევროკავშირთან სავაჭრო შეთანხმებისგან? - მცირე მეწარმეები საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: 2016 წლის შემდეგ საქართველოს განსაკუთრებული სავაჭრო შეთანხმება აქვს ევროკავშირთან. ევროკავშირის სტანდარტების დაცვის შემთხვევაში ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობა გამარტივდება. თვენი აზრით, ვინ მიიღებს ყველაზე მეტ სარგებელს ამ შეთანხმებისგან? - მცირე მეწარმეები საქართველოში.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ მიიღებს სარგებელს
 • ყველა მიიღებს სარგებელს
 • არაფერი მსმენია ამ შეთანხმების შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRAGLGE: ვინ მიიღებს ყველაზე მეტ სარგებელს ევროკავშირთან სავაჭრო შეთანხმებისგან? - მსხვილი მეწარმეები საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: 2016 წლის შემდეგ საქართველოს განსაკუთრებული სავაჭრო შეთანხმება აქვს ევროკავშირთან. ევროკავშირის სტანდარტების დაცვის შემთხვევაში ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობა გამარტივდება. თვენი აზრით, ვინ მიიღებს ყველაზე მეტ სარგებელს ამ შეთანხმებისგან? - მსხვილი მეწარმეები საქართველოში.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ მიიღებს სარგებელს
 • ყველა მიიღებს სარგებელს
 • არაფერი მსმენია ამ შეთანხმების შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRAGBME: ვინ მიიღებს ყველაზე მეტ სარგებელს ევროკავშირთან სავაჭრო შეთანხმებისგან? - ბიზნესმენები ევროკავშირში

შეკითხვის ტექსტი: 2016 წლის შემდეგ საქართველოს განსაკუთრებული სავაჭრო შეთანხმება აქვს ევროკავშირთან. ევროკავშირის სტანდარტების დაცვის შემთხვევაში ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობა გამარტივდება. თვენი აზრით, ვინ მიიღებს ყველაზე მეტ სარგებელს ამ შეთანხმებისგან? - ბიზნესმენები ევროკავშირში.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ მიიღებს სარგებელს
 • ყველა მიიღებს სარგებელს
 • არაფერი მსმენია ამ შეთანხმების შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRAGPOG: ვინ მიიღებს ყველაზე მეტ სარგებელს ევროკავშირთან სავაჭრო შეთანხმებისგან? - პოლიტიკოსები და/ან მაღალჩინოსნები საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: 2016 წლის შემდეგ საქართველოს განსაკუთრებული სავაჭრო შეთანხმება აქვს ევროკავშირთან. ევროკავშირის სტანდარტების დაცვის შემთხვევაში ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობა გამარტივდება. თვენი აზრით, ვინ მიიღებს ყველაზე მეტ სარგებელს ამ შეთანხმებისგან? - პოლიტიკოსები და/ან მაღალჩინოსნები საქართველოში.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ მიიღებს სარგებელს
 • ყველა მიიღებს სარგებელს
 • არაფერი მსმენია ამ შეთანხმების შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRAGPOE: ვინ მიიღებს ყველაზე მეტ სარგებელს ევროკავშირთან სავაჭრო შეთანხმებისგან? - პოლიტიკოსები და/ან მაღალჩინოსნები ევროკავშირში

შეკითხვის ტექსტი: 2016 წლის შემდეგ საქართველოს განსაკუთრებული სავაჭრო შეთანხმება აქვს ევროკავშირთან. ევროკავშირის სტანდარტების დაცვის შემთხვევაში ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობა გამარტივდება. თვენი აზრით, ვინ მიიღებს ყველაზე მეტ სარგებელს ამ შეთანხმებისგან? - პოლიტიკოსები და/ან მაღალჩინოსნები ევროკავშირში.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ მიიღებს სარგებელს
 • ყველა მიიღებს სარგებელს
 • არაფერი მსმენია ამ შეთანხმების შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRAGRIC: ვინ მიიღებს ყველაზე მეტ სარგებელს ევროკავშირთან სავაჭრო შეთანხმებისგან? - მდიდარი ადამიანები საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: 2016 წლის შემდეგ საქართველოს განსაკუთრებული სავაჭრო შეთანხმება აქვს ევროკავშირთან. ევროკავშირის სტანდარტების დაცვის შემთხვევაში ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობა გამარტივდება. თვენი აზრით, ვინ მიიღებს ყველაზე მეტ სარგებელს ამ შეთანხმებისგან? - მდიდარი ადამიანები საქართველოში.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ მიიღებს სარგებელს
 • ყველა მიიღებს სარგებელს
 • არაფერი მსმენია ამ შეთანხმების შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRAGFAR: ვინ მიიღებს ყველაზე მეტ სარგებელს ევროკავშირთან სავაჭრო შეთანხმებისგან? - რიგითი ჩვეულებრივი ადამიანები / გლეხები საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: 2016 წლის შემდეგ საქართველოს განსაკუთრებული სავაჭრო შეთანხმება აქვს ევროკავშირთან. ევროკავშირის სტანდარტების დაცვის შემთხვევაში ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობა გამარტივდება. თვენი აზრით, ვინ მიიღებს ყველაზე მეტ სარგებელს ამ შეთანხმებისგან? - რიგითი, ჩვეულებრივი ადამიანები / გლეხები საქართველოში.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ მიიღებს სარგებელს
 • ყველა მიიღებს სარგებელს
 • არაფერი მსმენია ამ შეთანხმების შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRAGOTH: ვინ მიიღებს ყველაზე მეტ სარგებელს ევროკავშირთან სავაჭრო შეთანხმებისგან? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: 2016 წლის შემდეგ საქართველოს განსაკუთრებული სავაჭრო შეთანხმება აქვს ევროკავშირთან. ევროკავშირის სტანდარტების დაცვის შემთხვევაში ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობა გამარტივდება. თვენი აზრით, ვინ მიიღებს ყველაზე მეტ სარგებელს ამ შეთანხმებისგან? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავინ მიიღებს სარგებელს
 • ყველა მიიღებს სარგებელს
 • არაფერი მსმენია ამ შეთანხმების შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEVGOVT: ყველაზე მეტად შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - საქართველოს მთავრობას

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილთაგან რომელს შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ყველაზე მეტად? - საქართველოს მთავრობას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEVUNA: ყველაზე მეტად შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას (გაეროს) და მის სააგენტოებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილთაგან რომელს შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ყველაზე მეტად? - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას (გაეროს) და მის სააგენტოებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEVEU: ყველაზე მეტად შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - ევროკავშირს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილთაგან რომელს შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ყველაზე მეტად? - ევროკავშირს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEVEEU: ყველაზე მეტად შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილთაგან რომელს შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ყველაზე მეტად? - ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEVUS: ყველაზე მეტად შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - ამერიკის შეერთებულ შტატებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილთაგან რომელს შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ყველაზე მეტად? - ამერიკის შეერთებულ შტატებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEVRUS: ყველაზე მეტად შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - რუსეთს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილთაგან რომელს შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ყველაზე მეტად? - რუსეთს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEVWBIMF: ყველაზე მეტად შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - მსოფლიო ბანკს ან საერთაშორისო სავალუტო ფონდს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილთაგან რომელს შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ყველაზე მეტად? - მსოფლიო ბანკს ან საერთაშორისო სავალუტო ფონდს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEVNGO: ყველაზე მეტად შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - არასამთავრობო ორგანიზაციებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილთაგან რომელს შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ყველაზე მეტად? - არასამთავრობო ორგანიზაციებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEVPRC: ყველაზე მეტად შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - კერძო კომპანიებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილთაგან რომელს შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ყველაზე მეტად? - კერძო კომპანიებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEVREL: ყველაზე მეტად შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - რელიგიურ ორგანიზაციებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილთაგან რომელს შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ყველაზე მეტად? - რელიგიურ ორგანიზაციებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEVOTH: ყველაზე მეტად შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილთაგან რომელს შეუძლია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ყველაზე მეტად? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FREESPK: ხალხს აქვს უფლება ღიად თქვან, რასაც ფიქრობენ

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრებ თქვენნაირ ადამიანებს აქვთ თუ არა უფლება, რომ ღიად თქვან, რასაც ფიქრობენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FAIRTRT: ხელისუფლება სამართლიანად ექცევა თქვენნაირ ადამიანებს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება სამართლიანად ექცევა თქვენნაირ ადამიანებს? თქვენ ამ მოსაზრებას სრულად ეთანხმებით, ძირითადად ეთანხმებით, ძირითადად არ ეთანხმებით თუ საერთოდ არ ეთანხმებით?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ძირითადად არ ვეთანხმები
 • ძირითადად ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GOVTROL: მთავრობა, როგორც მშობელი VS მთავრობა, როგორც დაქირავებული

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ადამიანები ბავშვებივით არიან. მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე. მოსაზრება 2: მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. მთავრობა როგორც მშობელი - სრულიად ვეთანხმები 2. მთავრობა როგორც მშობელი - ვეთანხმები 3. მთავრობა როგორც დაქირავებული - ვეთანხმები 4. მთავრობა როგორც დაქირავებული - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'მშობელი', 3 და 4 როგორც 'დაქირავებული', 5 - არ ვიცი / უარი პასუხზე

პასუხები:
 • მშობელი
 • დაქირავებული
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OBJCOUR: სასამართლო სისტემა ერთნაირად არ ეპყრობა ყველა მოქალაქეს VS ერთნაირად ეპყრობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: საქართველოს სასამართლოები ერთნაირად არ ეპყრობა ყველა მოქალაქეს, ზოგს უპირატესობას ანიჭებს, ზოგს - არა. მოსაზრება 2: საქართველოს სასამართლოები ყველა მოქალაქეს სამართლიანად ექცევა და არავის არ ანიჭებს უპირატესობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. სასამართლო ერთნაირად არ ეპყობა ყველა მოქალაქეს - სრულიად ვეთანხმები 2. სასამართლო ერთნაირად არ ეპყობა ყველა მოქალაქეს - ვეთანხმები 3. სასამართლო ყველა მოქალაქეს ერთნაირად ეპყრობა -ვეთანხმები 4. სასამართლო ყველა მოქალაქეს ერთნაირად ეპყრობა - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა, როგორც 'ერთნაირად არ ეპყრობა' 3 და 4 - როგორც 'ერთნაირად ეპყრობა' 5 - არ ვიცი / უარი პასუხზე

პასუხები:
 • სასამართლო ზოგს უპირატესობას ანიჭებს, ზოგს - არა.
 • სასამართლო ყველას ერთნაირად ეპყრობა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PROTEST: ხალხი უნდა მონაწილეობდეს საპროტესტო აქციებში VS არ უნდა მონაწილეობდეს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რათა უჩვენოს მთავრობას, რომ ხალხი არის მმართველი ძალა. მოსაზრება 2: ხალხმა არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რადგან ეს საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სტაბილურობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა - სრულიად ვეთანხმები 2. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა - ვეთანხმები 3. საპროტესტო აქციებში არმონაწილეობა - ვეთანხმები 4. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს ' 3 და 4 - როგორც 'ხალხმა მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს ', 5 - არ ვიცი / უარი პასუხზე

პასუხები:
 • ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს
 • ხალხმა მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VOTPRCP: მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას საპრეზიდენტო არჩევნებში მომავალ კვირას?

შეკითხვის ტექსტი: მომავალ კვირას რომ ტარდებოდეს საპრეზიდენტო არჩევნები, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას?

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ მიიღებდით მონაწილეობას
 • ალბათ, არ მიიღებდით მონაწილეობას
 • ალბათ, მიიღებდით მონაწილეობას
 • აუცილებლად მიიღებდით მონაწილეობას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VOTLELE: მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში?

შეკითხვის ტექსტი: მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ELCOND: ბოლო საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების სამართლიანობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში ჩატარდა ...

პასუხები:
 • სრულიად უსამართლოდ
 • ნაწილობრივ სამართლიანად
 • სრულიად სამართლიანად
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ICITGOV: მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქე ყოველთვის მხარს უჭერდეს მთავრობას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის ყოველთვის მხარი დაუჭიროს მთავრობას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITVOTE: მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქე მონაწილეობას იღებდეს არჩევნებში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITTRAD: მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქე იცავდეს ტრადიციებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის დაიცვას ტრადიციები?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPGCVW: მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქე იყოს მოხალისე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის გააკეთოს საზოგადოებისთვის საჭირო საქმე როგორც მოხალისემ, ანუ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITHELP: მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქე ეხმარებოდეს თავისზე გაჭირვებულს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის დაეხმაროს თავისზე გაჭირვებულებს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITOPP: მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქე კრიტიკული იყოს მთავრობის მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის იყოს კრიტიკული მთავრობის მიმართ?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CNTRDEM: რამდენად დემოკრატიულია საქართველო დღეს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად დემოკრატიულია საქართველო დღეს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის დემოკრატიული
 • დემოკრატიულია, დიდი პრობლემებით
 • დემოკრატიულია, პატარა პრობლემებით
 • სრულიად დემოკრატიულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ATTDEM: დემოკრატიისადმი დამოკიდებულება

შეკითხვის ტექსტი: მოყვანილი მოსაზრებებიდან, რომელია ყველაზე ახლოს თქვენს შეხედულებებთან?

პასუხები:
 • დემოკრატია ყველა სხვა პოლიტიკურ წყობაზე უკეთესია
 • ზოგ შემთხვევაში არადემოკრატიული მთავრობა უფრო კარგია, ვიდრე დემოკრატიული
 • ჩემნაირი ადამიანისთვის არა აქვს მნიშვნელობა, როგორი მთავრობა გვეყოლება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NATOSUPP: ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა

შეკითხვის ტექსტი: ამ სკალის გამოყენებით, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საერთოდ არ ვუჭერ მხარს”, ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „სრულად ვუჭერ მხარს”, რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვუჭერ მხარს
 • ძირითადად არ ვუჭერ მხარს
 • ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ – არა
 • ძირითადად ვუჭერ მხარს
 • სრულად ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATNSUPW: მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ დაუჭერდნენ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში

პასუხები:
 • ნატოში გაწევრიანება სარგებელს ვერ მოუტანს საქართველოს / არაფრის მომცემი იქნება
 • ნატოში გაწევრიანება გამოიწვევს ურთიერთობების გაუარესებას რუსეთთან
 • ნატოში გაწევრიანება შეზღუდავს საქართველოს დამოუკიდებლობას
 • ნატოში გაწევრიანება საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს კულტურასა და ტრადიციებს
 • უფრო ნაკლები შანსი იქნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად
 • საქართველო ნაკლებად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან
 • საქართველოსთვის ნეიტრალიტეტი საუკეთესო არჩევანია
 • საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდება
 • საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება უფრო საშიში, ნაკლებად უსაფრთხო გახდება
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATOSUPW: მთავარი მიზეზი, თუ რატომ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც დაუჭერდნენ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში

პასუხები:
 • საქართველო მეტად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან
 • გაიზრდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი
 • გაუმჯობესდება საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა
 • ნატოში გაწევრიანება ხელს შეუწყობს საქართველოს ურთიერთობის გაღრმავებას დასავლეთთან
 • საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება უფრო უსაფრთხო იქნება
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUSUPP: ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდაჭერა

შეკითხვის ტექსტი: ამ სკალის გამოყენებით, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საერთოდ არ ვუჭერ მხარს”, ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „სრულად ვუჭერ მხარს”, რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვუჭერ მხარს
 • ძირითადად არ ვუჭერ მხარს
 • ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ – არა
 • ძირითადად ვუჭერ მხარს
 • სრულად ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUNSUPW: მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ დაუჭერდნენ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში
პასუხის ვარიანტები: საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება უფრო საშიში, ნაკლებად უსაფრთხო გახდება და საქართველო ნაკლებად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან გაერთიანდა 'სხვა'-სთან.

პასუხები:
 • ევროკავშირში გაწევრიანება სარგებელს ვერ მოუტანს საქართველოს / არაფრის მომცემი იქნება
 • ევროკავშირში გაწევრიანება გამოიწვევს ურთიერთობების გაუარესებას რუსეთთან
 • ევროკავშირში გაწევრიანება საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს კულტურასა და ტრადიციებს
 • საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდება
 • ევროკავშირში გაწევრიანება შეზღუდავს საქართველოს დამოუკიდებლობას
 • უფრო ნაკლები შანსი იქნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUSUPWHY: მთავარი მიზეზი, თუ რატომ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც დაუჭერდნენ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა
 • ევროკავშირში გაწევრიანება ხელს შეუწყობს საქართველოს ურთიერთობის გაღრმავებას დასავლეთთან
 • გაიზრდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი
 • საქართველო მეტად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან
 • საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება უფრო უსაფრთხო იქნება
 • ვიზის გარეშე შევძლებ ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობას
 • ევროკავშირის ქვეყნები უკეთ გაიცნობენ საქართველოს კულტურას და ტრადიციებს
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EEUSUPN: ქვეყნის ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების მხარდაჭერა

შეკითხვის ტექსტი: ამ სკალის გამოყენებით, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საერთოდ არ ვუჭერ მხარს”, ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „სრულად ვუჭერ მხარს”, რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში, რომელიც დაარსებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვუჭერ მხარს
 • ძირითადად არ ვუჭერ მხარს
 • ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ – არა
 • ძირითადად ვუჭერ მხარს
 • სრულად ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EEUNSUW: მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ კავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ კავშირში?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ დაუჭერდნენ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში

პასუხები:
 • ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანება სარგებელს ვერ მოუტანს საქართველოს / არაფრის მომცემი იქნება
 • ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანება შეზღუდავს საქართველოს დამოუკიდებლობას
 • უფრო ნაკლები შანსი იქნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად
 • ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანება გამოიწვევს ურთიერთობების გაუარესებას დასავლეთის ქვეყნებთან
 • საქართველო ნაკლებად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან
 • საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება უფრო საშიში, ნაკლებად უსაფრთხო გახდება
 • ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანება საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს კულტურასა და ტრადიციებს
 • საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდება
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EEUSUPW: მთავარი მიზეზი, თუ რატომ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ კავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ კავშირში?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც დაუჭერდნენ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა
 • ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანება ხელს შეუწყობს საქართველოს ურთიერთობის გაღრმავებას რუსეთთან
 • გაიზრდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი
 • საქართველო მეტად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან
 • საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება უფრო უსაფრთხო იქნება
 • ვიზის გარეშე შევძლებ ევრაზიული კავშირის ქვეყნებში მოგზაურობას
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MAINFRN: ქვეყნის მთავარი მეგობარი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა ამჟამად საქართველოს მთავარი მეგობარი?

შენიშვნა: პასუხები პოლონეთი, გერმანია, ლიტვა, საფრანგეთი, ისრაელი, ევროპე, ყველა ქვეყანა, საბერძნეთი, ბალტიის ქვეყნები, ლატვია, იტალია, დასავლეთის ქვეყნები, ჩინეთი, ამიერკავკასიის ქვეყნები და ინგუშეთი დაჯგუფდა როგორც 'სხვა' კატეგორია.

პასუხები:
 • აშშ
 • აზერბაიჯანი
 • უკრაინა
 • თურქეთი
 • რუსეთი
 • სომხეთი
 • სხვა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MAINENEM: ქვეყნის მთავარი მტერი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა ამჟამად საქართველოს მთავარი მტერი?

შენიშვნა: პასუხები სომხეთი, საქართველო, მუსლიმური ქვეყნები, აზერბაიჯანი, ირანი, კორეა, მეზობელი ქვეყნები, გერმანია, ავღანეთი, ჩინეთი, დსთ, უკრაინა და ევროპა დაჯგუფდა როგორც 'სხვა' კატეგორია.

პასუხები:
 • რუსეთი
 • თურქეთი
 • ამერიკის შეერთებული შტატები
 • ყველა ქვეყანა
 • სხვა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RAND1: დაძაბულობა რუსეთსა და, მეორე მხრივ, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებსა და აშშ-ს შორის საზიანოა საქართველოსთვის

შეკითხვის ტექსტი: კიდევ რამდენიმე კითხვას დაგისვამთ საერთაშორისო საკითხებზე და სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაზე. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას: „დაძაბულობა რუსეთსა და, მეორე მხრივ, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებსა და აშშ-ს შორის საზიანოა საქართველოსთვის.“ თქვენ ...

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • გარკვეულწილად ეთანხმებით
 • გარკვეულწილად არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RAND2: ნეიტრალურობა vs რომელიმე ბლოკის წევრობა

შეკითხვის ტექსტი: ზოგ ადამიანს მიაჩნია, რომ საქართველო ნეიტრალური თუ იქნება, ეს შეიძლება დაგვეხმაროს კონფლიქტების მოგვარებასა და უსაფრთხოების გაძლიერებაში. სხვებს კი მიაჩნიათ, რომ რომელიმე ბლოკში გაწევრიანება მეტ სარგებელს მოუტანს საქართველოს. ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს უფრო ეთანხმებით?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. საქართველო ნეიტრალური თუ იქნება, ეს შეიძლება დაგვეხმაროს კონფლიქტების მოგვარებასა და უსაფრთხოების გაძლიერებაში - სრულიად ვეთანხმები 2.საქართველო ნეიტრალური თუ იქნება, ეს შეიძლება დაგვეხმაროს კონფლიქტების მოგვარებასა და უსაფრთხოების გაძლიერებაში - ვეთანხმები 3. რომელიმე ბლოკში გაწევრიანება მეტ სარგებელს მოუტანს საქართველოს - ვეთანხმები 4.რომელიმე ბლოკში გაწევრიანება მეტ სარგებელს მოუტანს საქართველოს - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'საქართველო ნეიტრალური თუ იქნება, ეს შეიძლება დაგვეხმაროს კონფლიქტების მოგვარებასა და უსაფრთხოების გაძლიერებაში.', 3 და 4 როგორც 'რომელიმე ბლოკში გაწევრიანება მეტ სარგებელს მოუტანს საქართველოს.', 5 - არ ვიცი

პასუხები:
 • საქართველო ნეიტრალური თუ იქნება, ეს შეიძლება დაგვეხმაროს კონფლიქტების მოგვარებასა და უსაფრთხოების გაძლიერებაში
 • რომელიმე ბლოკში გაწევრიანება მეტ სარგებელს მოუტანს საქართველოს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RAND3G: საუკეთესო არჩევანი საქართველოს მომავალი ეკონომიკური და პოლიტიკური განვითარებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა იქნებოდა საუკეთესო არჩევანი საქართველოს მომავალი ეკონომიკური და პოლიტიკური განვითარებისთვის?

პასუხები:
 • გაწევრიანება ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში, რომელსაც უძღვება რუსეთი
 • გაწევრიანება ევროკავშირში, რომელსაც უძღვებიან დასავლეთ ევროპის ქვეყნები
 • ორივე კავშირთან თანაბრად ახლო ურთიერთობების ქონა
 • არცერთ კავშირში გაწევრიანება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RAND4G: საუკეთესო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა იქნებოდა საუკეთესო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით?

პასუხები:
 • გაწევრიანება კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში, რომელსაც უძღვება რუსეთი
 • გაწევრიანება ნატოში, რომელსაც უძღვებიან დასავლეთ ევროპის ქვეყნები და აშშ
 • ორივე ორგანიზაციასთან თანაბრად ახლო ურთიერთობების ქონა
 • არცერთ ორგანიზაციაში გაწევრიანება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RAND5: უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით, ამ ქვეყნებიდან რომელი უნდა იყოს სამაგალითო საქართველოსთვის?

შეკითხვის ტექსტი: უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით, ამ ქვეყნებიდან რომელი უნდა იყოს სამაგალითო საქართველოსთვის?

პასუხები:
 • პოლონეთი
 • შვეიცარია
 • ბელარუსი
 • ფინეთი
 • ამ ქვეყნებიდან არცერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PAYBRIB: ბოლო 12 თვის განმავლობაში გადაგიხდიათ თუ არა ქრთამი?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში, თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს თუ გადაგიხდიათ ქრთამი უკეთესი მომსახურების ან რაიმე სახის უპირატესობის მიღების მიზნით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ETHNIC: რესპონდენტის ეროვნება

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენლები ცხოვრობენ. თქვენ რომელ ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: ვარიანტები 'სხვა კავკასიური ეთნიკური ჯგგუფი', 'რუსი', 'იეზიდი ან ქურთი' დაჯგუფდა 'სხვაში'.

პასუხები:
 • ქართველი
 • აზერბაიჯანელი
 • სომეხი
 • სხვა ეროვნების
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPEDU: რესპონდენტის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რომელი შეესაბამება თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლების გარეშე', 'დაწყებითი განათლება', 'არასრული საშუალო განათლება', 'სრული საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც ' საშუალო ან დაბალი', არასრული უმაღლესი განათლება', 'უმაღლესი განათლება' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RFAEDUC: რესპონდენტის მამის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: რომელი შეესაბამება მამათქვენის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლების გარეშე', 'დაწყებითი განათლება', 'არასრული საშუალო განათლება', 'საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალო ან საშუალოზე დაბალი', 'არასრული უმაღლესი განათლება', 'უმაღლესი განათლება' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RMOEDUC: რესპონდენტის დედის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: რომელი შეესაბამება დედათქვენის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლების გარეშე', 'დაწყებითი განათლება', 'არასრული საშუალო განათლება', 'საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალო ან საშუალოზე დაბალი', 'არასრული უმაღლესი', 'უმაღლესი განათლება' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWRUS: რუსული ენის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე რუსულში?

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWENG: ინგლისური ენის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე ინგლისურში?

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWOTH: სხვა უცხო ენის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე სხვა უცხო ენაში გარდა რუსული და ინგლისური ენებისა?

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMPABL: კომპიუტერის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი კომპიუტერის (Microsof Office-ის პროგრამები, თამაშების გარდა) ცოდნის დონე?

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLMANDSC: სავალდებული ენა საშუალო სკოლებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი უცხო ენა უნდა იყოს სავალდებულო საქართველოს საშუალო სკოლებში?

პასუხები:
 • არც ერთი უცხო ენა არ უნდა იყოს სავალდებულო
 • ინგლისური
 • რუსული
 • სხვა უცხო ენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQINTR: ინტერნეტით სარგებლობის სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით?

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი რა არის ინტერნეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACEM: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვიღებ და ვაგზავნი ელექტრონულ წერილებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვიღებ და ვაგზავნი ელექტრონულ წერილებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTASKY: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვიყენებ სკაიპს (Skype) ჩატის ან სატელეფონო ზარებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვიყენებ სკაიპს (Skype) ჩატის ან სატელეფონო ზარებისთვის

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACFB: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვიყენებ Facebook-ს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვიყენებ Facebook-ს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACSN: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვიყენებ სხვა სოციალურ ქსელებს, Facebook-ის გარდა (მაგ., Одноклассники, MySpace, Google+ და სხვა)

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვიყენებ სხვა სოციალურ ქსელებს, Facebook-ის გარდა (მაგ., Одноклассники, MySpace, Google+ და სხვა)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACFD: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - მონაწილეობას ვიღებ დისკუსიებში, რომლებიც სხვადასხვა ფორუმზე იმართება

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - მონაწილეობას ვიღებ დისკუსიებში, რომლებიც სხვადასხვა ფორუმზე იმართება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACBL: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვწერ ბლოგებს / ვკითხულობ სხვების მიერ დაწერილ ბლოგებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვწერ ბლოგებს / ვკითხულობ სხვების მიერ დაწერილ ბლოგებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACIN: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვეძებ ინფორმაციას (Google, Wiki და სხვა)

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვეძებ ინფორმაციას (Google, Wiki და სხვა)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACSH: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვყიდულობ სხვადასხვა საქონელს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვყიდულობ სხვადასხვა საქონელს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACNW: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვკითხულობ, ვუსმენ ან ვუყურებ ახალ ამბებს ან სატელევიზიო გადაცემებს ონლაინ, სოციალურ ქსელებზე განთავსებული სიახლეების გარდა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვკითხულობ, ვუსმენ ან ვუყურებ ახალ ამბებს ან სატელევიზიო გადაცემებს ონლაინ, სოციალურ ქსელებზე განთავსებული სიახლეების გარდა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACEN: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვტვირთავ / ვუსმენ / ვუყურებ ფილმებს, მუსიკას, ვიდეოებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვტვირთავ / ვუსმენ / ვუყურებ ფილმებს, მუსიკას, ვიდეოებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTAGAME: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვთამაშობ ონლაინ-თამაშებს, აზარტული თამაშების გარდა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვთამაშობ ონლაინ-თამაშებს, აზარტული თამაშების გარდა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTABET: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვთამაშობ აზარტულ თამაშებს ონლაინ, ტოტალიზატორის ჩათვლით

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვთამაშობ აზარტულ თამაშებს ონლაინ, ტოტალიზატორის ჩათვლით

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACDW: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვნახულობ პაემნების ვებ-გვერდებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვნახულობ პაემნების ვებ-გვერდებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACOT: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IDEALNCH: შვილების იდეალური რაოდენობა ოჯახში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენია შვილების იდეალური რაოდენობა ოჯახში?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • არცერთი
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი
 • რამდენსაც ღმერთი მოგვცემს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELGION: რესპონდენტის რელიგია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თქვენს თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: კათოლიკური ეკლესია, პროტესტანტული ეკლესია, სხვა ქრისტიანული აღმსარებლობა ან სექტა და იუდაიზმი დაჯგუფდა სხვაში. სუნიტური ისლამი, შიიტური ისლამი და ისლამის სხვა მიმართულება დაჯგუფდა ისლამში.

პასუხები:
 • მართმადიდებლური ეკლესია
 • ისლამი
 • სომხური სამოციქულო ეკლესია
 • სხვა
 • არცერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELSERV: რელიგიურ მსახურებაზე დასწრების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: განსაკუთრებული ღონისძიებების გარდა, როგორებიცაა ქორწინება ან გასვენება, რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც საკუთარ თავს რომელიმე რელიგიას მიაკუთვნებენ
პასუხის ვარიანტები ყოველდღე, უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ და კვირაში ერთხელ დაჯგუფდა, როგორც უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ.

პასუხები:
 • კვირაში ერთხელ ან უფრო ხშირად
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELFAST: მარხვის სიხშირე, როდესაც ამას მოითხოვს რელიგია

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად მარხულობთ, როცა ამას მოითხოვს თქვენი რელიგია?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც საკუთარ თავს რომელიმე რელიგიას მიაკუთვნებენ
სიხშირეები დათვლილია 'ჩემი რელიგია არ მოითხოვს მარხვის დაცვას' ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • ყოველთვის მარხულობთ
 • ხშირად მარხულობთ
 • ხანდახან მარხულობთ
 • იშვიათად მარხულობთ
 • არასდროს არ მარხულობთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EMIGRAT: დაინტერესებული ხართ თუ არა სამუდამო ემიგრაციით?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან სამუდამოდ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MIGSHRT: დაინტერესებული ხართ თუ არა დროებითი ემიგრაციით?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან, რათა გარკვეული დროის მანძილზე სხვა ქვეყანაში გეცხოვრათ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPMAR: რესპონდენტის ოჯახური მდგომარეობა

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი ამჟამინდელი ოჯახური მდგომარეობა?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები განქორწინებული და დაშორებული გაერთიანდა

პასუხები:
 • დაოჯახებული: ქორწინება რეგისტრირებულია სახელმწიფოს მიერ, რელიგიური ცერემონიის გარეშე
 • დაოჯახებული: სახელმწიფო რეგისტრაცია და რელიგიური ცერემონია
 • არასდროს ვყოფილვარ ქორწინებაში
 • ქვრივი
 • დაოჯახებული: მხოლოდ რელიგიური ცერემონია, ქორწინება არ არის რეგისტრირებული სახელმწიფოს მიერ
 • ცხოვრობს პარტნიორთან ერთად სამოქალაქო და რელიგიური ქორწინების გარეშე
 • განქორწინებული / დაშორებული
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ECONSTN: შინამეურნეობის ეკონომიკური მდგომარება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა უფრო კარგად აღწერს თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას?

პასუხები:
 • ფული არ გვყოფნის საკვებზე
 • ფული გვყოფნის მხოლოდ საკვებზე, მაგრამ არ გვყოფნის ტანსაცმელზე
 • ფული გვყოფნის საკვებზეც და ტანსაცმელზეც, მაგრამ არ გვაქვს საშუალება, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები
 • საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა
 • საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ყველაფერი, რაც გვჭირდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCOTV: შინამეურნეობის საკუთრება - ფერადი ტელევიზორი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ფერად ტელევიზორს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNDIGC: შინამეურნეობის საკუთრება - ციფრული ფოტო კამერა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ციფრულ ფოტო კამერას

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNWASH: შინამეურნეობის საკუთრება - სარეცხი მანქანა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი სარეცხ მანქანას

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNFRDG: შინამეურნეობის საკუთრება - მაცივარი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მაცივარს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNAIRC: შინამეურნეობის საკუთრება - კონდიციონერი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი კონდიციონერს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCARS: შინამეურნეობის საკუთრება - ავტომანქანა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომანქანას

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNLNDP: შინამეურნეობის საკუთრება - სახლის ტელეფონი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი სახლის ტელეფონს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCELL: შინამეურნეობის საკუთრება - მობილური ტელეფონი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მობილურ ტელეფონს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CELLINTH: შინამეურნეობის საკუთრება - მობილური ტელეფონიდან ინტერნეტთან კავშირი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, სარგებლობს თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრი ინტერნეტით თავისი მობილური ტელეფონიდან?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც ფლობენ მობილურ ტელეფონს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCOMP: შინამეურნეობის საკუთრება - პერსონალური კომპიუტერი ან ლეპტოპი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი პერსონალურ კომპიტერს, ლეპტოპის ჩათვლით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WEBHOMEH: შინამეურნეობას აქვს ინტერნეტი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, სარგებლობს თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრი ინტერნეტით თქვენი სახლის კომპიუტერიდან ან ლეპტოპიდან?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც ფლობენ პერსონალურ კომპიუტერს, ლეპტოპის ჩათვლით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NOMONFD: ბოლო 12 თვის მანძილზე არ გქონდათ ფული საკვების საყიდლად

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, რამდენჯერ მოხდა ისე, რომ არ გქონდათ ფული თქვენთვის ან თქვენი ოჯახისათვის საჭირო საკვების საყიდლად?

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • ყოველკვირა
 • ყოველთვე
 • უფრო იშვიათად
 • არასოდეს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUCO: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: საქართველოში მცხოვრები ნათესავები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - საქართველოში მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავებისა ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი თანხა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUAB: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: უცხოეთში მცხოვრები ნათესავები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - საზღვარგარეთ მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავებისა ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი თანხა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUAG: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვა

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUSL: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: ხელფასები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - ოჯახის ყველა წევრის ხელფასი, სასოფლო-სამეურნეო გაყიდვებით მიღებული შემოსავლის გამოკლებით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUGO: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები : პენსიები და სახელმწიფო დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - პენსიები და სახელმწიფო დახმარება

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOURE: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: შეგროვებული ქირა

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალების ან ტექნიკის გაქირავებისგან მიღებულო შემოსავალი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUPR: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: გაყიდული ქონება

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალების ან ტექნიკის გაყიდვისგან მიღებული შემოსავალი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUIN: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები : საბანკო დეპოზიტები/ფასიანი ქაღალდები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - შემოსავლები საბანკო დეპოზიტებისა ან ფასიანი ქაღალდებისგან.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUOT: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები : სხვა წყარო

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - შემოსავლის სხვა წყაროები.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONYTOT: შინამეურნეობის ფულადი შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, რომელ ჯგუფში ექცევა ეს შემოსავალი?

პასუხები:
 • USD 1200-ზე მეტი
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 101 – 250
 • USD 51– 100
 • USD 50-მდე
 • შემოსავლის გარეშე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SPENDMO: შინამეურნეობის ხარჯები გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რა იყო თქვენი ოჯახის დანახარჯი გასულ თვეში?

პასუხები:
 • USD 1200-ზე მეტი
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 101 – 250
 • USD 51– 100
 • USD 50-მდე
 • ხარჯის გარეშე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FOODDBT: საკვებისთვის ფულის სესხების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ მოუწია თქვენს ოჯახს ფულის სესხება საკვების შესაძენად? სესხებაში არ იგულისხმება ბანკის ვალი/კრედიტი, თუმცა ითვლება ნისია ადგილობრივ მაღაზიაში.

პასუხები:
 • ყოველკვირეულად
 • ყოველთვიურად
 • ყოველ მეორე თვეს
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UTILDBT: კომუნალური გადასახადების გადასახდელად ფულის სესხების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ მოუწია თქვენს ოჯახს ფულის სესხება კომუნალური გადასახადების გადასახდელად?

პასუხები:
 • ყოველკვირეულად
 • ყოველთვიურად
 • ყოველ მეორე თვეს
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CURRUNG: ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ არსებობს საქართველოს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი 10-საფეხურიანი კიბე. ამ „კიბის“ პირველი საფეხური შეესაბამება საზოგადოებაში არსებულ ყველაზე დაბალ ეკონომიკურ მდგომარეობას, ხოლო მე-10 საფეხური შეესაბამება ყველაზე მაღალ ეკონომიკურ მდგომარეობას. თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფუხურზე დგას თქვენი ოჯახი ამჟამად?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ყველაზე დაბალი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყველაზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FUTRUNG: მომდევნო 5 წელში ეკონომიკური საფეხურის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფეხურზე იდგება თქვენი ოჯახი 5 წლის შემდეგ?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ყველაზე დაბალი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყველაზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELCOND: შედარებითი ეკონომიკური მდგომარეობის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს ირგვლივ მცხოვრები ოჯახების უმრავლესობასთან შედარებით, როგორ შეაფასებდით თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას ამჟამად როგორც...

პასუხები:
 • ძალიან ცუდი
 • ცუდი
 • საშუალო
 • კარგი
 • ძალიან კარგი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MININCR: მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი ნორმალური ცხოვრებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: რამდენია მინიმალური თვიური შემოსავალი, რაც თქვენს ოჯახს საშუალებას მისცემს, ნორმალურად იცხოვროს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'USD 51– 100' და 'USD 50-მდე' დაჯგუფდა ' USD 250-მდე'-სთან ერთად

პასუხები:
 • USD 250-მდე
 • USD 251 – 400
 • USD 401 – 800
 • USD 801 – 1200
 • USD 1200-ზე მეტი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LISTENO: უსმენდა თუ არა ვინმე სხვა ინტერვიუს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი და რესპონდენტის გარდა, შეეძლო თუ არა კიდევ ვინმეს რესპონდენტის პასუხების მოსმენა?

პასუხები:
 • დიახ, მთელი ინტერვიუს დროს
 • დიახ, უმეტესი დროის განმავლობაში
 • დიახ, ინტერვიუს მსვლელობის ნახევარზე ნაკლები დროის განმავლობაში, გარდა კითხვებისა ოჯახის შესახებ (ნაწილები 5 და/ან 6)
 • დიახ, სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში, გარდა კითხვებისა ოჯახის შესახებ (ნაწილები 5 და/ან 6)
 • დიახ, მხოლოდ მაშინ, როდესაც რესპონდენტი პასუხობდა კითხვებს ოჯახის შესახებ (ნაწილები 5 და/ან 6)
 • არა

FRQDIST: რამდენად ხშირად შეუშალეს ხელი რესპონდენტს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად შეუშალეს ხელი რესპონდენტს ინტერვიუს მსვლელობისას - მაგალითად, მას მოუწია სატელეფონო ზარზე პასუხის გაცემა ან დარეკვა, ოჯახის წევრისთვის ან მეზობლისთვის რამის თქმა და ა.შ.?

პასუხები:
 • არასდროს
 • სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების)
 • არც ისე ბევრი კითხვის შემთხვევაში (დაახლოებით 10-დან 20-მდე)
 • საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში
 • კითხვების უმრავლესობის, ან ყველა კითხვის შემთხვევაში

FRQUNDST: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ ესმოდა, რას ეკითხებოდით?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ ესმოდა, რას ეკითხებოდით?

პასუხები:
 • არასდროს
 • სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების)
 • არც ისე ბევრი კითხვის შემთხვევაში (დაახლოებით 10-დან 20-მდე)
 • საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში
 • კითხვების უმრავლესობის, ან ყველა კითხვის შემთხვევაში

FRQSHCD: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ სურდა ბარათების გამოყენება (თავად წაკითხვა)?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ სურდა ბარათების გამოყენება (თავად წაკითხვა)?

პასუხები:
 • ასეთი რამ არ მომხდარა, რესპონდენტი სულ იყენებდა ბარათებს
 • მხოლოდ რამდენიმე ბარათის შემთხვევაში (10-ზე ნაკლების)
 • რამდენიმე ბარათის შემთხვევაში, მაგრამ არა ბევრის (ბარათების დაახლოებით 25%-ის)
 • ბარათების საკმაოდ დიდი რაოდენობის შემთხვევაში, თუმცა ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში
 • ბარათების ნახევარზე მეტის, ან ყველა ბარათის შემთხვევაში

RESPINL: რესპონდენტის ინტელექტის დონე

შეკითხვის ტექსტი: სკალაზე ‘1'-დან ‘5'-მდე, როგორ შეაფასებდით რესპონდენტის ინტელექტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ იყო ჭკვიანი
 • არც ისე ჭკვიანი
 • საშუალო
 • ჭკვიანი
 • ძალიან ჭკვიანი

RESPSINC: რესპონდენტის გულწრფელობის დონე

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით რესპონდენტის გულწრფელობას?

შენიშვნა: კითხვა 11-ბალიანი სკალიდან გადაიკოდა 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ იყო გულწრფელი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულიად გულწრფელი იყო

RESPTIR: რამდენად დაღლილი იყო რესპონდენტი ინტერვიუს ბოლოს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი შეფასებით, რამდენად დაღლილი იყო რესპონდენტი ინტერვიუს ბოლოს?

შენიშვნა: კითხვა 11-ბალიანი სკალიდან გადაიკოდა 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ძალიან დაღლილი იყო
 • 2
 • 3
 • 4
 • საერთოდ არ იყო დაღლილი

INTNUM: რამდენი ადამიანი ესწრებოდა ინტერვიუს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი ადმიანი ესწრებოდა ინტერვიუს?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა. სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

INTLANG: ინტერვიუს ენა

შეკითხვის ტექსტი: ინტერვიუს ენა

პასუხები:
 • სომხური
 • აზერბაიჯანული
 • ქართული

HHSIZE: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

HHASIZE: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

მოიძებნა: 245 შედეგი