კავკასიის ბარომეტრი 2021 სომხეთი

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: სომხეთი
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2021 წლის 18 დეკემბრიდან 2022 წლის 28 თებერვლამდე

პასუხების ანალიზი

კავკასიის ბარომეტრი 2021 სომხეთი

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: სომხეთი
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2021 წლის 18 დეკემბრიდან 2022 წლის 28 თებერვლამდე

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: Settlement type

შეკითხვის ტექსტი: Settlement type

პასუხები:
 • Capital
 • Urban
 • Rural

RESPSEX: Gender of the respondent

შეკითხვის ტექსტი: Gender of the respondent

პასუხები:
 • Male
 • Female

AGEGROUP: Age of the respondent

შეკითხვის ტექსტი: Age of the respondent

შენიშვნა: The variable is generated from AGE variable, present in the original dataset

პასუხები:
 • 18-34
 • 35-54
 • 55+

FEELTRU: There are many people I can trust completely

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are many people I can trust completely

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELEMP: I experience a general feeling of emptiness

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - I experience a general feeling of emptiness

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELCLS: There are enough people to whom I feel close

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are enough people to whom I feel close

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELRLY: There are plenty of people I can rely on when I have problems

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are plenty of people I can rely on when I have problems

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELREJ: I often feel rejected

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - I often feel rejected

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

GALLTRU: Most people can be trusted?

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, would you say that most people in Armenia can be trusted, or that you can't be too careful in dealing with people?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • You can't be too careful
 • 2
 • 3
 • 4
 • Most people can be trusted
 • DK
 • RA

LIFESAT: How satisfied are you with your own life as a whole nowadays?

შეკითხვის ტექსტი: All things considered, how satisfied are you with your own life as a whole nowadays?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not satisfied at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely satisfied
 • DK
 • RA

FATEINLF: Perception of fatalism

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which comes closest to your view on this CARD

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Everything in life is determined by fate
 • 2
 • 3
 • 4
 • People shape their fate themselves
 • DK/RA

BUSINUSA: Approval of doing business with American

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with American?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINAZE: Approval of doing business with Azerbaijani

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Azerbaijani?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINITA: Approval of doing business with Italian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Italian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINARA: Approval of doing business with Arab

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Arab?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINGEO: Approval of doing business with Georgian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Armenian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINIRA: Approval of doing business with Iranian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Iranian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINJEW: Approval of doing business with Jew

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Jew?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINKUR: Approval of doing business with Kurd, Yezidi

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Kurd, Yezidi?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINRUS: Approval of doing business with Russian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Russian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINTUR: Approval of doing business with Turk

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Turk?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINUKR: Approval of doing business with Ukrainian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Ukrainian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSININD: Approval of doing business with Indian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Indian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINMOL: Approval of doing business with Molokan

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Molokan?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINFRE: Approval of doing business with French

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with French?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINCHI: Approval of doing business with Chinese

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Chinese?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINGA: Approval of doing business with homosexual

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people like you doing business with a homosexual

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWUSA: Approval of women marrying American

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying American?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWAZE: Approval of women marrying Azerbaijani

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Azerbaijani?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWITA: Approval of women marrying Italian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Italian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWARA: Approval of women marrying Arab

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Arab?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWGEO: Approval of women marrying Georgian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Armenian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWIRA: Approval of women marrying Iranian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Iranian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWJEW: Approval of women marrying Jew

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Jew?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWKUR: Approval of women marrying Kurd, Yezidi

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Kurd, Yezidi?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWRUS: Approval of women marrying Russian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Russian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWTUR: Approval of women marrying Turk

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Turk?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWUKR: Approval of women marrying Ukrainian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Ukrainian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWIND: Approval of women marrying Indian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Indian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWMOL: Approval of women marrying Molokan

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Molokan?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWFRE: Approval of women marrying French

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying French?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWCN: Approval of women marrying Chinese

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Chinese?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

NEIGHBOR: Which of these people would you not wish to have your neighbors most?

შეკითხვის ტექსტი: Which of these people would you not wish to have your neighbors most?

შენიშვნა: Sequence of the answer options was rotated in the Show cards during the fieldwork. Answer options 'Asians who come to live in Armenia and want to stay' and 'Black people' were grouped to 'Other'.

პასუხები:
 • Criminals
 • Drugs addicts
 • Homosexuals
 • People following a religion that is different to yours
 • People having political views that are different to yours
 • Europeans who come to live in Armenia and want to stay
 • Other
 • I would not wish any of these people as my neighbors
 • DK/RA

INFSOU1: Main sources of information for receiving news about Armenia's current events?

შეკითხვის ტექსტი: What are your main sources of information for receiving news about Armenia's current events?

შენიშვნა: Answer options 'Newspapers, news magazines' and 'Radio' were grouped to 'Other'.

პასუხები:
 • Colleagues
 • Family members
 • Neighbors, friends
 • Internet, EXCEPT social media
 • Social media
 • TV
 • Other
 • DK/RA

INFSOU2: Second main sources of information for receiving news about Armenia's current events?

შეკითხვის ტექსტი: What is your second main source of information about Armenia's current events?

პასუხები:
 • Colleagues
 • Family members
 • Neighbors, friends
 • Internet, EXCEPT social media
 • Social media
 • Newspapers, news magazines
 • Radio
 • TV
 • Not applicable
 • DK/RA

TRUMTVINFO: Which TV station, if any, do you trust the most for news on politics and events in Armenia?

შეკითხვის ტექსტი: Which TV station, if any, do you trust the most for news on politics and events in Armenia?

შენიშვნა: Answer options: 'Armenia 2' 'Kentron', 'A-TV ', and 'Yerkir Media' were grouped to 'Other'.

პასუხები:
 • Armenia 1
 • Armenia 2
 • Armenia TV
 • Shant TV
 • Armnews
 • 5 TV
 • Other
 • I do not trust TV stations
 • I do not watch TV
 • DK
 • RA

QUALINF: How well TVs in Armenia inform the population

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how well do you think TVs in Armenia inform the population about what is actually going on in Armenia

პასუხები:
 • Very poorly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

TVSRVPP: TV journalists serve interests of people like you?

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, TV journalists in Armenia are serving interests of people like you?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

FRQINTR: Frequency of Internet usage

შეკითხვის ტექსტი: How often do you use the Internet?

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Less often
 • Never
 • I don’t know what the Internet is
 • DK/RA

INTACEM: Most frequent internet activities - Receive / send emails

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Receive / send emails

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTASKY: Most frequent internet activities - Use it for instant messaging and for calls

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Use it for instant messaging and for calls

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACFB: Most frequent internet activities - Use Facebook

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Use Facebook

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACSN: Most frequent internet activities - Use social media platform(s) other than Facebook (e.g. Instagram, Snapchat, VKontakte, Odnoklassniki, etc.)

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Use social media platform(s) other than Facebook (e.g. Instagram, Snapchat, VKontakte, Odnoklassniki, etc.)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACFD: Most frequent internet activities - Online training/webinars

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Online training/webinars

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACBL: Most frequent internet activities - Write a blog / read other's blogs

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Write a blog / read other's blogs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACIN: Most frequent internet activities - Search for information (Google, Wiki, etc.)

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Search for information (Google, Wiki, etc.)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACSH: Most frequent internet activities - Shop

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Shop

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACNW: Most frequent internet activities - Read, listen to or watch the news, including watching online TV, apart from news on social networking sites

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Read, listen to or watch the news, including watching online TV, apart from news on social networking sites

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACEN: Most frequent internet activities - Download / Listen to / Watch music/videos/movies

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Download / Listen to / Watch music/videos/movies

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTAGAME: Most frequent internet activities - Play online games, except gambling

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Play online games, except gambling

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTABET: Most frequent internet activities - Gamble, bet

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Gamble, bet

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACDW: Most frequent internet activities - Visit dating websites

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Visit dating websites

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACOT: Most frequent internet activities - Other

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACPH: Do you access the internet from a smartphone?

შეკითხვის ტექსტი: Do you access the internet from the following: From a smartphone?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

INTACCM: Do you access the internet from a computer or a laptop at home, at work or someone else’s place?

შეკითხვის ტექსტი: Do you access the internet from the following: From a computer or a laptop at home, at work or someone else’s place?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

INTACTB: Do you access the internet from a tablet computer?

შეკითხვის ტექსტი: Do you access the internet from the following: From a tablet computer?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

APPFB: Do you use Facebook?

შეკითხვის ტექსტი: Do you use the following social media platforms and applications: Facebook

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

APPINS: Do you use Instagram?

შეკითხვის ტექსტი: Do you use the following social media platforms and applications: Instagram

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

APPTW: Do you use Twitter?

შეკითხვის ტექსტი: Do you use the following social media platforms and applications: Twitter

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

APPYOUT: Do you use Youtube?

შეკითხვის ტექსტი: Do you use the following social media platforms and applications: Youtube

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

APPTIK: Do you use Tiktok?

შეკითხვის ტექსტი: Do you use the following social media platforms and applications: Tiktok

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

APPVKN: Do you use Vkontakte?

შეკითხვის ტექსტი: Do you use the following social media platforms and applications: Vkontakte

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

APPODN: Do you use Odnoklassniki?

შეკითხვის ტექსტი: Do you use the following social media platforms and applications: Odnoklassniki

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

APPOTH: Do you use the following social media platforms and applications: Other

შეკითხვის ტექსტი: Do you use the following social media platforms and applications: Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

NEWSSCM: Using social media platforms to get information about news and politics?

შეკითხვის ტექსტი: Do you use any of the social media platforms named by you to get information about news and politics?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use any of the social media platforms

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

MAPPFB: Do you use the following messenger platforms and applications: Facebook messenger

შეკითხვის ტექსტი: Do you use the following messenger platforms and applications:Facebook messenger

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

MAPPWTS: Do you use the following messenger platforms and applications: Whatsapp

შეკითხვის ტექსტი: Do you use the following messenger platforms and applications:Whatsapp

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

MAPPVB: Do you use the following messenger platforms and applications: Viber

შეკითხვის ტექსტი: Do you use the following messenger platforms and applications:Viber

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

MAPPTL: Do you use the following messenger platforms and applications: Telegram

შეკითხვის ტექსტი: Do you use the following messenger platforms and applications:Telegram

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

MAPPSIG: Do you use the following messenger platforms and applications: Signal

შეკითხვის ტექსტი: Do you use the following messenger platforms and applications:Signal

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

MAPPOT: Do you use the following messenger platforms and applications: Other

შეკითხვის ტექსტი: Do you use the following messenger platforms and applications:Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NEWSMSN: Do you use any of the messenger platforms named by you to get information about news and politics?

შეკითხვის ტექსტი: Do you use any of the messenger platforms named by you to get information about news and politics?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use any of the messenger platforms and applications

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

SMEFF: What effect online social media has on the way things are going in Armenia?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, what effect would you say online social media has on the way things are going in Armenia today?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mostly positive effect
 • Mostly negative effect
 • Neither positive nor negative effect
 • I do not know what online social media is
 • DK/RA

SMPSEFF: What is main reason online social media has a mostly positive effect in Armenia?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you think that online social media has a mostly positive effect on the way things are going in Armenia today?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who think that social media has mostly positive effect

პასუხები:
 • Helping people stay informed and aware
 • Communication/connection/community
 • Visibility for marginalized groups
 • Activism and social movements
 • Exposure to different opinions or viewpoints
 • Holding people or institutions accountable
 • Access to news
 • Other
 • DK/RA

SMNGEFF: What is main reason online social media has a mostly negative effect in Armenia?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you think that online social media has a mostly negative effect on the way things are going in Armenia today?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who think that social media has mostly negative effect
Answer options 'Sensationalism/exaggeration/clickbait', 'Censorship/bias' and 'Anti-government views' were grouped to 'Other'.

პასუხები:
 • Misinformation/made up news
 • Hate/harassment/extremism
 • People believing everything/not knowing what to believe
 • Too much negativity
 • Partisanship/polarization/division
 • Echo chambers/people getting one point of view
 • Vanity/drama/impacts on mental health
 • Privacy or data collection concerns/bad actors
 • Other
 • DK
 • RA

WRDISINF: How much do you worry about false information in Armenia's internet, social media?

შეკითხვის ტექსტი: Some people talk about false information, disinformation, or misleading information on the internet, including social media. Would you say that you are very much worried, somewhat worried, rather not worried or not worried at all about false information, disinformation, or misleading information in Armenia’s internet, including social media?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Very much worried
 • Somewhat worried
 • Rather not worried
 • Not worried at all
 • DK
 • RA

DSINFDOM: Misleading/false information in internet regarding: Armenia's domestic politics

შეკითხვის ტექსტი: Would you say that lately you have noticed misleading/false information in Armenia’s internet, including social media regarding: Armenia's domestic politics

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

DSINFGP: Misleading/false information in internet regarding: Global politics

შეკითხვის ტექსტი: Would you say that lately you have noticed misleading/false information in Armenia’s internet, including social media regarding: Global politics

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

DSINFCOV: Misleading/false information in internet regarding: The COVID-19 pandemic

შეკითხვის ტექსტი: Would you say that lately you have noticed misleading/false information in Armenia’s internet, including social media regarding: The COVID-19 pandemic

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

DSINFELC: Misleading/false information in internet regarding: Elections

შეკითხვის ტექსტი: Would you say that lately you have noticed misleading/false information in Armenia’s internet, including social media regarding: Elections

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

DSINFNKW: Misleading/false information in internet regarding: The 2020 War in Nagorno-Karabakh

შეკითხვის ტექსტი: Would you say that lately you have noticed misleading/false information in Armenia’s internet, including social media regarding: The 2020 War in Nagorno-Karabakh

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

RLINFPUBL: Accurate & reliable info in the internet: Must be true because it's published

შეკითხვის ტექსტი: How do you know if what you're reading on the internet, including social media, is accurate and reliable?-I assume what I'm reading must be true because it's published

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • I do not check whether it is accurate and reliable
 • DK
 • RA

RLINFINT: Accurate & reliable info in the internet: All things on the internet are accurate

შეკითხვის ტექსტი: How do you know if what you're reading on the internet, including social media, is accurate and reliable?-I don't question the validity of what I'm reading because all things on the internet are accurate

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • I do not check whether it is accurate and reliable
 • DK
 • RA

RLINFSRC: Accurate & reliable info in the internet: Reputable source of information

შეკითხვის ტექსტი: How do you know if what you're reading on the internet, including social media, is accurate and reliable?-I look at the name of the publisher to see if it is a reputable source of information.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • I do not check whether it is accurate and reliable
 • DK
 • RA

RLINFAUTH: Accurate & reliable info in the internet: Writer's name and publisher

შეკითხვის ტექსტი: How do you know if what you're reading on the internet, including social media, is accurate and reliable?-I look for other signs of authentic news reporting such as writer's name and publisher

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • I do not check whether it is accurate and reliable
 • DK
 • RA

RLINFTRS: Accurate & reliable info in the internet: Ask someone who I trust

შეკითხვის ტექსტი: How do you know if what you're reading on the internet, including social media, is accurate and reliable?-I ask someone who I trust if they think the news is real or fake

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • I do not check whether it is accurate and reliable
 • DK
 • RA

RLINFSKEP: Accurate & reliable info in the internet: Skeptical about everything

შეკითხვის ტექსტი: How do you know if what you're reading on the internet, including social media, is accurate and reliable?-I question everything all the time because I am skeptical about everything on the internet

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • I do not check whether it is accurate and reliable
 • DK
 • RA

RLINFPOST: Accurate & reliable info in the internet: Post on social media

შეკითხვის ტექსტი: How do you know if what you're reading on the internet, including social media, is accurate and reliable?-I immediately post on social media so I can share with all my networks

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • I do not check whether it is accurate and reliable
 • DK
 • RA

RLINFIGNR: Accurate & reliable info in the internet: Ignore most things

შეკითხვის ტექსტი: How do you know if what you're reading on the internet, including social media, is accurate and reliable?-I ignore most things I see because I realize most information is questionable.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • I do not check whether it is accurate and reliable
 • DK
 • RA

RLINFURL: Accurate & reliable info in the internet: Look at the URL address

შეკითხვის ტექსტი: How do you know if what you're reading on the internet, including social media, is accurate and reliable?-I look at the URL address to see if there is a clickbait tracker.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • I do not check whether it is accurate and reliable
 • DK
 • RA

RLINFOTH: Accurate & reliable info in the internet: Other

შეკითხვის ტექსტი: How do you know if what you're reading on the internet, including social media, is accurate and reliable?-other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • I do not check whether it is accurate and reliable
 • DK
 • RA

FLNWSENT: Why publish false news: To entertein people

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why do some people or organizations publish misleading/false news/disinformation?-To entertain people

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FLNWSPLAG: Why publish false news: push forward a specific political agenda or position

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why do some people or organizations publish misleading/false news/disinformation?-To push forward a specific political agenda or position

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FLNWSCNF: Why publish false news: To confuse people and distract from real problems

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why do some people or organizations publish misleading/false news/disinformation?-To confuse people and distract from real problems

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FLNWSPOW: Why publish false news: It serves to greater powers for their secret plans

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why do some people or organizations publish misleading/false news/disinformation?-It serves to greater powers for their secret plans

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FLNWSINFL: Why publish false news: To become an influencer on social media

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why do some people or organizations publish misleading/false news/disinformation?-To become an influencer on social media

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FLNWSVIEW: Why publish false news: To earn more clicks/share/views of their content

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why do some people or organizations publish misleading/false news/disinformation?-To earn more clicks/share/views of their content

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FLNWSOTH: Why publish false news: Other

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why do some people or organizations publish misleading/false news/disinformation?-Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

SUCCLTP: What was the largest success of the government from 1991-1998 (Levon Ter-Petrosyan)?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion what was the largest success of the government from 1991-1998 (Levon Ter-Petrosyan)?

შენიშვნა: Answer options: 'Adoption of the first Constitution of the Republic of Armenia (1995)’, ''Application for membership in the Council of Europe (1991)', 'Conducting a foreign policy to balance the interests of influential states', 'Membership in the Commonwealth of Independent States (CIS) (1993)', 'Introduction of national currency - dram - exchange rate stabilization', 'Privatization of land and state property', 'Membership in the World Trade Organization', 'Deployment of the Russian military base in Gyumri', 'Joining international infrastructure projects, such as TRACECA', and 'Internationalization of the recognition of the Armenian Genocide without putting it on the Armenia's foreign policy agenda' were grouped to ‘Other’.

პასუხები:
 • Armenia's independence and international recognition
 • Victory in the First Karabakh War (1994)
 • Economy / price liberalization
 • Other
 • The government had no successes
 • DK
 • RA

FAILLTP: What was the largest failure of the government from 1991-1998 (Levon Ter-Petrosyan)?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion what was the largest failure of the government from 1991-1998 (Levon Ter-Petrosyan)?

შენიშვნა: Answer options: 'Inability to eradicate the Russian influence', 'Expansion of the Russian military base', 'Lack of law and order, crimes', and ‘The outset of the tradition of election fraud’ were grouped to ‘Other’.

პასუხები:
 • Economic downturn / collapse
 • Energy crisis and shortage of consumer goods
 • The failure to come to a political settlement of the military victory in the first Karabakh war
 • The lack of control over the country
 • Inability to build strong state institutions
 • Corruption
 • Other
 • The government had no failures
 • DK
 • RA

SUCCRK: What was the largest success of the government from 1998-2008 (Robert Kocharyan)?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion what was the largest success of the government from 1998-2008 (Robert Kocharyan)?

შენიშვნა: Answer options: ‘Elimination of petty bribery’, 'Laying ground for the system of joint entrance exams (2010-2012)', and ‘Health care system reform’ were grouped to ‘Other’.

პასუხები:
 • Holding a constitutional referendum (2005) and adoption of the institution of dual citizenship
 • Complementary foreign policy
 • Strengthening the state apparatus
 • Construction growth
 • Lifting the ban on the activities of the Armenian Revolutionary Federation
 • Membership to the Council of Europe (2001), strengthening relations with European institutions
 • Joining the Collective Security Treaty Organization (2002)
 • Judicial reform and abolition of the death penalty
 • Continuing the process of economic liberalization and alienation of strategically important enterprises and / or handing over to concession management
 • Economic growth
 • Expanding the regulation and improved control over public services
 • other
 • The government had no successes
 • DK
 • RA

FAILRK: What was the largest failure of the government from 1998-2008 (Robert Kocharyan)?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion what was the largest failure of the government from 1998-2008 (Robert Kocharyan)?

შენიშვნა: Answer options: ‘The opposition demonstrations were violently suppressed the night of April 12-13, 2004’, 'The termination of Millennium Challenges and the Lincy Foundation programs', and ‘Neglecting the scientific and cultural elite’ were grouped to ‘Other’.

პასუხები:
 • Human rights violations
 • The October 27, 1999 terrorist attack on the National Assembly and the assassination of the legislative and executive authorities of the country
 • Property - debt settlement - the transfer of Armenia's strategic assets to Russia
 • Withdrawal of the NKR authorities from the negotiations on the settlement of the Karabakh conflict, bargaining for the sovereign territories of Armenia in the NKR negotiations
 • The bloody events of March 1, 2008
 • Not listening to the voice of public and spreading atmosphere of fear
 • Widespread violation of property rights
 • Electoral fraud
 • The mysterious murders of high-ranking officials
 • Other
 • The government had no failures
 • DK
 • RA

SUCCSS: What was the largest success of the government from 2008-2018 (Serj Sargsyan)?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion what was the largest success of the government from 2008-2018 (Serj Sargsyan)?

შენიშვნა: Answer options: ‘Attempts to normalize Armenian-Turkish relations, football diplomacy (2009-2010)’, 'Negotiations on the signing of the Association Agreement with the European Union (2010-2013)', 'Negotiations and signing of the Comprehensive Extended Partnership Agreement (CEPA) with the European Union (2014-2017)', 'Constitutional reform and transition to a parliamentary system', 'Efforts to fight corruption and monopolies', 'Introduction of Compulsory Pension Insurance System (2015)', 'The rise of civic activism, improved human rights protection', 'Electoral system reform' and 'Activation of dialogue with the civil society' were grouped to ‘Other’.

პასუხები:
 • The “and…and” foreign policy
 • Armenia's membership in the Customs Union and the Eurasian Economic Union (2014)
 • The celebration of the centennial of the Armenian Genocide, the Global Forum «Against the Crime of Genocide» Yerevan Declaration
 • Improving the business environment
 • Political stability
 • Other
 • The government had no successes
 • DK
 • RA

FAILSS: What was the largest failure of the government from 2008-2018 (Serj Sargsyan)?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion what was the largest failure of the government from 2008-2018 (Serj Sargsyan)?

შენიშვნა: Answer options: ‘Failure to prevent Ramil Safarov's extradition to Azerbaijan and suspension of diplomatic relations and all official ties with Hungary (2012)’ and 'Political persecution' were grouped to ‘Other’.

პასუხები:
 • April (2016) war and territorial losses of the NKR
 • The inability or lack of desire for a political solution to the Nagorno-Karabakh conflict
 • Weakening of the public administration system - internal political unrest
 • Scandalous criminal cases
 • Deepening poverty and a new wave of emigration
 • The inability to investigate the events of March 1
 • Attempt to become a Prime Minister
 • Abuse of human rights
 • Disproportionate economic growth
 • The falsifications of elections
 • Not listening to the voice of the public
 • Other
 • The government had no failures
 • DK
 • RA

SUCCNP: What was the largest success of the government from 2018-2021 (Nikol Pashinyan)?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion what was the largest success of the government from 2018-2021 (Nikol Pashinyan)?

შენიშვნა: Answer options: 'Implementation of programs to eliminate Covid-19 consequences', 'Sustaining the macroeconomic stability given the current challenges', and 'Reorganization of the Constitutional Court'

პასუხები:
 • Giving the hope of democratic development of Armenia in 2018
 • Reducing corruption
 • Holding free and fair elections
 • Construction of infrastructure, especially roads
 • Suspension of projects containing environmental risks in the mining sector (Amulsar)
 • Public property management and public procurement system reforms
 • Strengthening democracy
 • Attempts to uncover the illegal cases of the previous authorities
 • Elimination of the atmosphere of fear ensuring the realization of the right to freedom of speech
 • Other
 • The government had no successes
 • DK
 • RA

FAILNP: What was the largest failure of the government from 2018-2021 (Nikol Pashinyan)?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion what was the largest failure of the government from 2018-2021 (Nikol Pashinyan)?

შენიშვნა: Answer options: 'Decreased dialogue with the civil society', 'The indefinite postponement of the referendum scheduled for April 5 due to the Covid-19 and the state of emergency in the country', and 'Insufficient effectiveness of Covid-19 prevention efforts'

პასუხები:
 • Insufficient diplomatic efforts to prevent the Second Artsakh War
 • Losing in the Second Artsakh War
 • Weakening of the public administration system and poor recruitment
 • Uncertainty of the country's development prospects
 • Failure to administer transitional justice reforms
 • Unfinished scandalous court cases (for example R. Kocharyan)
 • Failure to adopt the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence
 • Insufficient cooperation with the political opposition
 • Populism and manipulation of public speech
 • Other
 • The government had no failures
 • DK
 • RA

USSRDISS: Was the dissolution of the Soviet Union a good thing or a bad thing for Armenia?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, was the dissolution of the Soviet Union a good thing or a bad thing for Armenia?

პასუხები:
 • A good thing
 • A bad thing
 • DK/RA

USSRPOIN: Dissolution of USSR a good thing: Armenia became independent

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - Armenia became independent

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOWE: Dissolution of USSR a good thing: We have a chance to get closer to the West

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - Now we have a chance to get closer to the West

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOCU: Dissolution of USSR a good thing: Opportunity for our culture to flourish

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - There is an opportunity for our culture to flourish

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOHR: Dissolution of USSR a good thing: Human rights are protected

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - Human rights are protected

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOCM: Dissolution of USSR a good thing: People can start business/commertial activity

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - People can start a business for his/her own or engage in commercial activities

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOFO: Dissolution of USSR a good thing: Wider selection of consumer goods and food

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - There is a wider selection of consumer goods and food

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOEL: Dissolution of USSR a good thing: We can elect our own government

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - We can elect our own government

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOEX: Dissolution of USSR a good thing: People can openly express their opinions

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - People can openly express their opinions and will not be persecuted because of this.

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOTR: Dissolution of USSR a good thing: We can travel abroad

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - We can travel abroad

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOLN: Dissolution of USSR a good thing: We can better sustain our language and uniqueness

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - We can better sustain our language and uniqueness

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOOT: Dissolution of USSR a good thing: Other

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - Other

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRNEEC: Dissolution of USSR a bad thing: People's economic situation has worsened

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a bad thing for Armenia? - People's economic situation has worsened

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was bad thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRNETI: Dissolution of USSR a bad thing: Ties with friends and relatives were severed

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a bad thing for Armenia? - Ties with friends and relatives were severed

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was bad thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

USSRNEGHA: Dissolution of USSR a bad thing: People started judging others according to their ethnic identity and/or religion

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a bad thing for Armenia? - People started judging others according to their ethnic identity and/or religion

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was bad thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

USSRNTRA: Dissolution of USSR a bad thing: Harder to travel in republics of former Soviet Union

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a bad thing for Armenia? - Harder to travel in republics of former Soviet Union

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was bad thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

USSRNEWA: Dissolution of USSR a bad thing: War started in Nagorno-Karabakh

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a bad thing for Armenia? - War started in Nagorno-Karabakh

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was bad thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

USSRNESS: Dissolution of USSR a bad thing: Services such healthcare and education are not free anymore

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a bad thing for Armenia? - Services such healthcare and education are not free anymore

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was bad thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

USSRNEWK: Dissolution of USSR a bad thing: The number of workplaces has declined

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a bad thing for Armenia? - The number of workplaces has declined

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was bad thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

USSRNEIN: Dissolution of USSR a bad thing: The gap between rich and poor has deepened

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a bad thing for Armenia? - The gap between rich and poor has deepened

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was bad thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

USSRNEOT: Dissolution of USSR a bad thing: Other

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a bad thing for Armenia? - Other

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was bad thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

LIFEUSSR: How people live in Armenia now, compared to the Soviet Union?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, would you say that people like you in Armenia in general live better, worse, or the same now compared to the Soviet Union?

პასუხები:
 • The same
 • Worse
 • Better
 • DK/RA

INTLPOL: Interest in international politics

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you say you are in international politics?

პასუხები:
 • Very interested
 • Quite interested
 • Hardly interested
 • Not at all interested
 • DK/RA

NATLPOL: Interest in Armenia's politics

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you say you are in Armenia's politics?

პასუხები:
 • Very interested
 • Quite interested
 • Hardly interested
 • Not at all interested
 • DK/RA

IMPISS1: Most important issue facing the country

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Armenia at the moment

შენიშვნა: Answer options: 'Unaffordability of healthcare', 'Low pensions', 'Violation of property rights', 'Unaffordability of professional or higher education', 'Problematic relations with Russia', 'Low wages', 'Religious intolerance', 'Gender inequality', 'Threat to national traditions', 'Emigration (people leaving Armenia)', and 'COVID-19' were grouped to 'Other'.

პასუხები:
 • Corruption
 • Unfairness of courts
 • Unfairness of elections
 • Violation of human rights
 • Unemployment
 • Not having NATO membership
 • Lack of peace in the country
 • Political instability in the country
 • Poverty
 • Low quality of education
 • Rising prices / Inflation
 • Unsolved territorial conflicts
 • State borders, demarcation, delimation
 • Other
 • DK/RA

IMPISS2: Second most important issue facing the country

შეკითხვის ტექსტი: And tell me the second most important issue facing Armenia at the moment

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option
Answer options: 'Unfairness of elections', 'Not having NATO membership', 'Violation of property rights', 'Unaffordability of professional or higher education', 'Problematic relations with Russia', 'Religious intolerance', 'Gender inequality', and 'Immigration (foreigners coming to Armenia)' were grouped to 'Other'.

პასუხები:
 • Unaffordability of healthcare
 • Corruption
 • Unfairness of courts
 • Violation of human rights
 • Unemployment
 • Lack of peace in the country
 • Low pensions
 • Political instability in the country
 • Poverty
 • Low quality of education
 • Rising prices / Inflation
 • Unsolved territorial conflicts
 • Low wages
 • Emigration (people leaving Armenia)
 • Threat to national traditions
 • COVID-19
 • State borders, demarcation, delimation
 • Other
 • DK/RA

POLDIRN: Direction in which the country's domestic politics are going

შეკითხვის ტექსტი: There are different opinions regarding the direction in which Armenia's domestic politics are going. Which of the following would you personally agree with?

პასუხები:
 • Politics is definitely going in the wrong direction
 • Politics is going mainly in the wrong direction
 • Politics does not change at all
 • Politics is going mainly in the right direction
 • Politics is definitely going in the right direction
 • DK
 • RA

UNDPOL: Agree/disagree: Have a good understanding of politics

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the following statements? - I have a good understanding of the important political issues facing our country

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Rather disagree
 • Neither agree, nor disagree
 • Rather agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

QUALIF: Agree/disagree: Consider myself well qualified to participate in politics

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the following statements? - I consider myself well qualified to participate in politics, if I want to do so

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Rather disagree
 • Neither agree, nor disagree
 • Rather agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

PPLNOSAY: Agree/disagree: Have no say in what the government does

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the following statements? - People like me don’t have any say in what the government does

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Rather disagree
 • Neither agree, nor disagree
 • Rather agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

VTNODIF: Agree/disagree: No difference in whom I vote

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the following statements? - No matter whom I vote it won’t make a difference

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Rather disagree
 • Neither agree, nor disagree
 • Rather agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

OFFPPLTH: Agree/disagree: Public officials don't care what people think

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the following statements? - Public officials don't care much what people like me think

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Rather disagree
 • Neither agree, nor disagree
 • Rather agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

POLNOTUND: Agree/disagree: Politics and government seem too complicated too understand

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the following statements? - Sometimes politics and government seem so complicated that a person like me can't really understand what's going on

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Rather disagree
 • Neither agree, nor disagree
 • Rather agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

TRUHLTH: Trust - Healthcare system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Healthcare system?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust, nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUBANK: Trust - Banks

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Banks?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust, nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUEDUC: Trust - Educational system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Educational system?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust, nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUARMY: Trust - Army

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Army?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust, nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUCRTS: Trust - Court system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Court system?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust, nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUNGOS: Trust - NGOs

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust NGOs working in Armenia?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust, nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPARL: Trust - Parliament

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Parliament?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust, nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUEXEC: Trust - Executive government

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Executive government (Prime minister and ministers)?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust, nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPRES: Trust - President

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's President?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust, nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPOLI: Trust - Police

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Police?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust, nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUPPS: Trust - Political parties

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Political parties?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust, nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUMEDI: Trust - Media

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Media?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust, nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRULOCG: Trust - Local government

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Local government?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust, nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRURELI: Trust - Religious institution respondent belongs to

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust religious institution to which you belong?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust, nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUOMB: Trust - Ombudsman

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Ombudsman?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust, nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUSTEU: Trust - European Union

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust European Union?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust, nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUSTUN: Trust - United Nations

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust United Nations?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust, nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

FREESPK: People have the right to openly say what they think

შეკითხვის ტექსტი: In Armenia today, do you think or not that people like yourself have the right to openly say what they think?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

FAIRTRT: People like yourself are treated fairly by the government

შეკითხვის ტექსტი: Under the present government in Armenia, do you completely agree, somewhat agree, somewhat disagree, or completely disagree that people like yourself are treated fairly by the government?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

GOVTROL: Government should be like a parent VS Government should be like an employee

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: people are like children, the government should take care of them like a parent. Statement 2: government is like an employee, the people should be the bosses who control the government

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Government as parent - Strongly agree 2. Government as parent - Agree 3. Government as employee - Agree 4. Government as employee - Strongly agree 5. Agree with neither. Options 1 and 2 were grouped to Parent, 3 and 4 to Employee, 5 to DK/RA

პასუხები:
 • Parent
 • Employee
 • DK/RA

OBJCOUR: Court system favors some citizens VS treats all equally

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements do you agree with? Statement 1: The court system in Armenia favors some citizens over others. Statement 2: The court system in Armenia treats all citizens equally, rather than favoring some over others

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Court favours some citizens - Strongly agree 2. Court favours some citizens - Agree 3. Court treats everyone equally - Agree 4. Court treats everyone equally - Strongly agree 5. Agree with neither. Options 1 and 2 were grouped to Partial 3 and 4 to Impartial, 5 to DK

პასუხები:
 • Favors some citizens
 • Treats all equally
 • DK
 • RA

PROTEST: People should VS People should not participate in protest actions

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements do you agree with? Statement 1: people should participate in protest actions against the government, as this shows the government that the people are in charge. Statement 2: people should not participate in protest actions against the government, as it threatens stability in our country.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Participation in protests - Strongly agree 2. Participation in protests - Agree 3. Non-participation in protests - Agree 4. Non-participation in protests - Strongly agree 5. Agree with neither. Options 1 and 2 were grouped to 'People should participate' 3 and 4 to 'People should not participate', 5 to DK

პასუხები:
 • People should participate
 • People should not participate
 • DK
 • RA

VOTLELE: Did you vote in the parliamentary elections?

შეკითხვის ტექსტი: Did you participate in the parliamentary elections, which were held on June 20, 2021?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ELCOND2: Would you say that parliament elections were conducted …

შეკითხვის ტექსტი: Would you say that those elections were conducted …

პასუხები:
 • Not at all fairly
 • To some extent fairly
 • Completely fairly
 • DK/RA

NATOSUPP: To what extent you support Armenia's membership in-NATO?

შეკითხვის ტექსტი: Using a scale of 1 to 5, where code ‘1’ means no support and code ‘5’ means your full support, to what extent would you support Armenia's membership in NATO?

პასუხები:
 • Don’t support at all
 • Rather not support
 • Partially support, partially don’t support
 • Rather support
 • Fully support
 • DK/RA

NATNSUPW: What is the main reason you would not support Armenia's membership in NATO?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would not support Armenia's membership in NATO?

შენიშვნა: This question was asked for those, who sad that 'Don’t support at all' or 'Rather not support' Armenia's membership in NATO

პასუხები:
 • NATO membership will not benefit Armenia
 • Membership in NATO would restrict Armenia's independence
 • Membership in NATO would harm Armenia's culture and traditions
 • People’s economic conditions in Armenia would worsen
 • Membership in NATO would hinder Armenia's relations with Russia
 • Armenia would be less protected from foreign treats
 • There would be less of a chance to restore Armenia's territorial integrity
 • People’s everyday life in Armenia will become more dangerous, less safe
 • Neutrality is the best choice for Armenia
 • Other
 • DK/RA

NATOSUPW: What is the main reason you would support Armenia's membership in NATO?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would support Armenia's membership in NATO?

შენიშვნა: This question was asked for those, who sad that 'Rather support' or 'Fully support' Armenia's membership in NATO

პასუხები:
 • Membership in NATO would help strengthen Armenia's relations with the West
 • Armenia would have a better chance to restore its territorial integrity
 • People’s economic conditions in Armenia would improve
 • Armenia would be better protected from foreign treats
 • Membership in NATO would result in improved safety in everyday life in Armenia
 • Other
 • DK

EUSUPP: To what extent would you support Armenia's membership in the European Union?

შეკითხვის ტექსტი: Using a scale of 1 to 5, where code ‘1’ means no support and code ‘5’ means your full support, to what extent would you support Armenia's membership in the European Union?

პასუხები:
 • Don’t support at all
 • Rather not support
 • Partially support, partially don’t support
 • Rather support
 • Fully support
 • DK
 • RA

EUNSUPW: What is the main reason you would not support Armenia's membership in the European Union?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would not support Armenia's membership in the European Union?

შენიშვნა: This question was asked for those, who sad that 'Don’t support at all' or 'Rather not support' Armenia's membership in EU

პასუხები:
 • EU membership will not benefit Armenia
 • Membership in EU would restrict Armenia's independence
 • Membership in EU would harm Armenia's culture and traditions
 • People’s economic conditions in Armenia would worsen
 • Membership in EU would hinder Armenia's relations with Russia
 • Armenia would be less protected from foreign treats
 • There would be less of a chance to restore Armenia's territorial integrity
 • People’s everyday life in Armenia will become more dangerous, less safe
 • Other
 • DK/RA

EUSUPWHY: What is the main reason you would support Armenia's membership in the European Union?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would support Armenia's membership in the European Union?

შენიშვნა: This question was asked for those, who sad that 'Rather support' or 'Fully support' Armenia's membership in EU

პასუხები:
 • Membership in the European Union would help strengthen Armenia's relations with the Western countries
 • Armenia would have a better chance to restore its territorial integrity
 • People’s economic conditions in Armenia would improve
 • Armenia would be better protected from foreign treats
 • Membership in the European Union would result in improved safety in everyday life in Armenia
 • I would be able to travel to the European Union countries without a visa
 • The countries of the European Union would get to know Armenia's culture and traditions better
 • Other
 • DK/RA

EEUSUPNA: To what extent do you support Armenia's membership in the Eurasian Economic Union led by the Russian Federation?

შეკითხვის ტექსტი: Using a scale of 1 to 5, where code ‘1’ means no support and code ‘5’ means your full support, to what extent do you support Armenia's membership in the Eurasian Economic Union led by the Russian Federation?

პასუხები:
 • Don’t support at all
 • Rather not support
 • Partially support, partially don’t support
 • Rather support
 • Fully support
 • DK
 • RA

EEUNSUW: What is the main reason you would not support Armenia's membership in the Eurasian Union?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would not support Armenia's membership in the Eurasian Union?

შენიშვნა: This question was asked for those, who sad that 'Don’t support at all' or 'Rather not support' Armenia's membership in Eurasian Union

პასუხები:
 • EEU membership does not benefit Armenia
 • Membership in the Eurasian Union restricts Armenia's independence
 • Membership in the Eurasian Union harms Armenia's culture and traditions
 • People’s economic conditions in Armenia worsen
 • Membership in the Eurasian Union hinders Armenia's relations with the Western countries
 • Armenia is less protected from foreign treats
 • There is less of a chance to restore Armenia's territorial integrity
 • People’s everyday life in Armenia become more dangerous, less safe
 • Other
 • DK
 • RA

EEUSUPW: What is the main reason you would support Armenia's membership in the Eurasian Union?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would support Armenia's membership in the Eurasian Union?

შენიშვნა: This question was asked for those, who sad that 'Rather support' or 'Fully support' Armenia's membership in Eurasion Union

პასუხები:
 • Membership in the Eurasian Union would help strengthen Armenia's relations with Russia
 • Armenia would have a better chance to restore its territorial integrity
 • People’s economic conditions in Armenia would improve
 • Armenia would be better protected from foreign treats
 • Membership in the Eurasian Union would result in improved safety in everyday life in Giorgia
 • I would be able to travel to the Eurasian Union countries without a visa 6
 • Other
 • DK/RA

MAINFRN: In your opinion, which country is currently the main friend of Armenia?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which country is currently the main friend of Armenia?

შენიშვნა: Answer options: 'Greece', 'China', and 'India', 'Turkey', 'UAE', 'Germany', and 'Italy' were grouped with 'Other'.

პასუხები:
 • Russia
 • France
 • USA
 • Iran
 • Georgia
 • Other
 • None
 • DK/RA

MAINENEM: In your opinion, which country is currently the main enemy of Armenia?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which country is currently the main enemy of Armenia?

შენიშვნა: Answer options: 'Israel', 'USA', 'Great Britain' and 'All of them' were grouped with 'Other'.

პასუხები:
 • Turkey
 • Azerbaijan
 • Russia
 • Other
 • None
 • DK/RA

MAINMOD: In your opinion, which country is a model for development for Armenia?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which country is a model for development for Armenia?

შენიშვნა: Answer options: 'Azerbaijan', 'Japan', 'Great Britain', 'The Netherlands', 'Austria', 'Greece', and 'Sweden' were grouped with 'Other'.

პასუხები:
 • Singapore
 • Israel
 • Russia
 • USA
 • France
 • China
 • Germany
 • Georgia
 • Iran
 • Switzerland
 • Italy
 • UAE
 • Other
 • None
 • DK
 • RA

CNTRDEM: how much of a democracy is Armenia today?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much of a democracy is Armenia today? Is it …

პასუხები:
 • Not a democracy
 • A democracy but with major problems
 • A democracy but with minor problems
 • A full democracy
 • DK/RA

ATTDEM: Which of these three statements is closest to your opinion?

შეკითხვის ტექსტი: Which of these three statements is closest to your opinion?

პასუხები:
 • Democracy is preferable to any other kind of government
 • In some circumstances, a non-democratic government can be preferable
 • For someone like me, it doesn’t matter what kind of government we have
 • DK
 • RA

CNTPROS: Situation in Armenia will never improve vs everything will be fine in Armenia

შეკითხვის ტექსტი: Situation in Armenia will never improve vs everything will be fine in Armenia

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Situation in Armenia will never improve - Strongly agree 2. Situation in Armenia will never improve - Agree 3. Eventually, everything will be fine in Armenia - Agree 4. Eventually, everything will be fine in Armenia - Strongly agree 5. Agree with neither. Options 1 and 2 were grouped to Situation in Armenia will never improve, 3 and 4 to Eventually, everything will be fine in Armenia, 5 to DK/RA

პასუხები:
 • Situation in Armenia will never improve
 • Eventually, everything will be fine in Armenia
 • DK/RA

PARTYSUPP: Which political party is closest to you?

შეკითხვის ტექსტი: There are a number of political parties in Armenia. Which political party is closest to you?

პასუხები:
 • Civil Contract
 • Armenia Alliance
 • I Have Honor Alliance
 • Prosperous Armenia
 • Hanrapetutyun Party
 • Armenian National Congress
 • Shirinyan-Babajanyan Alliance of Democrats
 • National Democratic Pole
 • Bright Armenia
 • Other
 • There is no such party
 • DK
 • RA

PARTYSUPF: Towards which political party do you have the most sympathy for?

შეკითხვის ტექსტი: Despite that /answer to the previous question/, towards which political party do you have the most sympathy for?

შენიშვნა: This question was asked for those respondents who answered 'Don’t know', 'Refuse to answer' or 'There is no such party' to the previous question
Answer options: 'Armenia Alliance', 'I Have Honor Alliance', 'Prosperous Armenia', 'Hanrapetutyun Party', 'Shirinyan-Babajanyan Alliance of Democrats', 'National Democratic Pole', and 'Bright Armenia' were grouped to 'other'.

პასუხები:
 • Civil Contract
 • Other
 • There is no such party
 • DK
 • RA

REVEXP1: Expectations from the events of “Velvet Revolution”

შეკითხვის ტექსტი: What kind of expectations did you have from the events of April 2018, also known as “Velvet Revolution” as it happened? Did you have positive, or negative expectations?

პასუხები:
 • Positive
 • Negative
 • No expectations
 • DK/RA

REVEXP2: Did your expectations regarding the Velvet Revolution met…

შეკითხვის ტექსტი: Did your expectations regarding the Velvet Revolution met…

შენიშვნა: This question was not asked for those respondents who answered 'No expectations' to the previous question

პასუხები:
 • Completely
 • To some extent
 • A little bit
 • Not at all
 • DK
 • RA

GOVSAT1: Satisfied/Dissatisfied: The outcomes of the June 20 Snap Parliamentary Elections

შეკითხვის ტექსტი: To what extent are you satisfied or dissatisfied with the following: The outcomes of the June 20 Snap Parliamentary Elections

პასუხები:
 • Not satisfied at all
 • Rather not satisfied
 • Rather satisfied
 • Completely satisfied
 • DK
 • RA

GOVSAT2: Satisfied/Dissatisfied: The work of the newly elected National Assembly of Armenia

შეკითხვის ტექსტი: To what extent are you satisfied or dissatisfied with the following: The work of the newly elected National Assembly of Armenia

პასუხები:
 • Not satisfied at all
 • Rather not satisfied
 • Rather satisfied
 • Completely satisfied
 • DK
 • RA

GOVSAT3: Satisfied/Dissatisfied: How high-ranking officials in the Armenian government are appointed

შეკითხვის ტექსტი: To what extent are you satisfied or dissatisfied with the following: How high-ranking officials in the Armenian government are appointed

პასუხები:
 • Not satisfied at all
 • Rather not satisfied
 • Rather satisfied
 • Completely satisfied
 • DK
 • RA

NKWARAV: Do you think that the 44-day War in Nagorno-Karabakh/Artsakh was avoidable?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the 44-day War in Nagorno-Karabakh/Artsakh was avoidable?

შენიშვნა: This question was asked for those respondents who have heard about Nagorno-karabakh war

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NKWLJ: During in Nagorno-Karabakh war, has any of your hh members lost a job to war

შეკითხვის ტექსტი: Thinking about the 44-Day War in Nagorno-Karabakh, has any of your household members lost a job to war

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NKWLP: During in Nagorno-Karabakh war, has any of your hh members lost a property to war

შეკითხვის ტექსტი: Thinking about the 44-Day War in Nagorno-Karabakh, has any of your household members lost a property to war

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NKWPART: During in Nagorno-Karabakh war, has any of your hh members participated in combat

შეკითხვის ტექსტი: Thinking about the 44-Day War in Nagorno-Karabakh, has any of your household members participated in combat

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NKWMED: During in Nagorno-Karabakh war, has any of your hh members participated in combat as a medical specialist

შეკითხვის ტექსტი: Thinking about the 44-Day War in Nagorno-Karabakh, has any of your household members participated in combat as a medical specialist

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NKWWND: During in Nagorno-Karabakh war, has any of your hh members injured in war and was rehabilitated

შეკითხვის ტექსტი: Thinking about the 44-Day War in Nagorno-Karabakh, has any of your household members injured in war and was rehabilitated

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NKWDIS: During in Nagorno-Karabakh war, has any of your hh members injured in war and became disabled

შეკითხვის ტექსტი: Thinking about the 44-Day War in Nagorno-Karabakh, has any of your household members injured in war and became disabled

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NKWFL: During in Nagorno-Karabakh war, has any of your hh members fell in war

შეკითხვის ტექსტი: Thinking about the 44-Day War in Nagorno-Karabakh, has any of your household members fell in war

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MKWMA: During in Nagorno-Karabakh war, has any of your hh members is missing in action

შეკითხვის ტექსტი: Thinking about the 44-Day War in Nagorno-Karabakh, has any of your household members is missing in action

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NKWIMPSE: Worried or not about - The 44-Day War will have a negative socio-economic impact on Armenia

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read out several sentences regarding the 44-Day War. Using this card, where 0 means “I’m not worried about it at all” and 10 means “I’m extremely worried” please tell me to what extent you are worried or not about the following… The 44-Day War will have a negative socio-economic impact on Armenia

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not worried at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely worried
 • Not aplicable
 • DK/RA

NKWIMPFI: Worried or not about - The 44-Day War will have a negative impact on my / my family members' work / income

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read out several sentences regarding the 44-Day War. Using this card, where 0 means “I’m not worried about it at all” and 10 means “I’m extremely worried” please tell me to what extent you are worried or not about the following… The 44-Day War will have a negative impact on my / my family members' work / income

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not worried at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely worried
 • Not aplicable
 • DK/RA

NKWIMPFD: Worried or not about - Disagreements with family members / relatives over domestic policy issues

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read out several sentences regarding the 44-Day War. Using this card, where 0 means “I’m not worried about it at all” and 10 means “I’m extremely worried” please tell me to what extent you are worried or not about the following… Disagreements with family members / relatives over domestic policy issues

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not worried at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely worried
 • Not aplicable
 • DK/RA

NKWIMPPS: Worried or not about - My and my family’s physical safety

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read out several sentences regarding the 44-Day War. Using this card, where 0 means “I’m not worried about it at all” and 10 means “I’m extremely worried” please tell me to what extent you are worried or not about the following… My and my family’s physical safety

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not worried at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely worried
 • Not aplicable
 • DK/RA

NKWIMPUF: Worried or not about - Uncertainty about my and my family’s future

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read out several sentences regarding the 44-Day War. Using this card, where 0 means “I’m not worried about it at all” and 10 means “I’m extremely worried” please tell me to what extent you are worried or not about the following… Uncertainty about my and my family’s future

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not worried at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely worried
 • Not aplicable
 • DK/RA

NKWARRN: In your opinion, is there a risk of renewed war in Nagorno-Karabakh?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, is there a risk of renewed war in Nagorno-Karabakh?

შენიშვნა: This question was asked for those respondents who have heard about Nagorno-karabakh war

პასუხები:
 • Yes, in less than one year’s time
 • Yes, in 1-4 years
 • Yes, in 5-10 years
 • Yes, in 11 years time or later
 • There is no risk of resuming the war in a foreseeable future
 • The war in Nagorno-Karabakh has never ended
 • DK/RA

NK2FPA: Have Nagorno-Karabakh as a formal part of Armenia, without autonomy

შეკითხვის ტექსტი: please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it: Have Nagorno-Karabakh as a formal part of Armenia, without autonomy

შენიშვნა: This question was asked for those respondents who have heard about Nagorno-karabakh war

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • Indifferent
 • DK/RA

NK2IC: Have Nagorno-Karabakh as an independent country

შეკითხვის ტექსტი: please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it: Have Nagorno-Karabakh as an independent country

შენიშვნა: This question was asked for those respondents who have heard about Nagorno-karabakh war

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • Indifferent
 • DK/RA

NK2JG: Create a special administrative region that will be jointly governed by Azerbaijan and Armenia

შეკითხვის ტექსტი: please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it: Create a special administrative region that will be jointly governed by Azerbaijan and Armenia

შენიშვნა: This question was asked for those respondents who have heard about Nagorno-karabakh war

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • Indifferent
 • DK
 • RA

NK2AA: Have Nagorno-Karabakh with a high degree of autonomy within Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it: Have Nagorno-Karabakh with a high degree of autonomy within Azerbaijan

შენიშვნა: This question was asked for those respondents who have heard about Nagorno-karabakh war

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • Indifferent
 • DK
 • RA

NK2AWA: Have Nagorno-Karabakh in Azerbaijan without autonomy

შეკითხვის ტექსტი: please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it: Have Nagorno-Karabakh in Azerbaijan without autonomy

შენიშვნა: This question was asked for those respondents who have heard about Nagorno-karabakh war

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • Indifferent
 • DK/RA

NK2WRF: Have Nagorno-Karabakh within Russian Federation

შეკითხვის ტექსტი: please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it: Have Nagorno-Karabakh within Russian Federation

შენიშვნა: This question was asked for those respondents who have heard about Nagorno-karabakh war

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • Indifferent
 • DK/RA

NKPRTRLN: Attitude towards opening the direct transportation links between Armenia and Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: As a result of the November 9, 2020 trilateral Ceasefire agreement, direct transportation links between Armenia and Azerbaijan should be opened. Do you perceive opening direct transportation links between Armenia and Azerbaijan completely positively, somewhat positively, neutrally, somewhat negatively, or completely negatively?

შენიშვნა: This question was asked for those respondents who have heard about Nagorno-karabakh war

პასუხები:
 • Completely positively
 • Somewhat positively
 • Neutrally
 • Somewhat negatively
 • Completely negatively
 • DK/RA

NKTLNS: Agree/disagree: The operation of Meghri corridor is a threat to Armenia’s national security

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent do you agree or disagree with each of the statements? The operation of Meghri corridor is a threat to Armenia’s national security

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Somewhat disagree
 • Neither agree, nor disagree
 • Somewhat agree
 • Fully agree
 • DK
 • RA

NKTLED: Agree/disagree: The operation of Meghri corridor creates a basis for economic developmen

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent do you agree or disagree with each of the statements? The operation of Meghri corridor creates a basis for economic development

პასუხები:
 • Fully disagree
 • Somewhat disagree
 • Neither agree, nor disagree
 • Somewhat agree
 • Fully agree
 • DK/RA

NKCRES: What should be the general goal of Armenia in terms of the territories of Nagorno-Karabakh?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what should be the general goal of Armenia in terms of the territories of Nagorno-Karabakh?

პასუხები:
 • Recovering all territories controlled by Nagorno-Karabakh prior to the 44-Day War
 • Recovering territories comprising the borders of the former Nagorno-Karabakh Autonomous Oblasts
 • Maintain current status-quo in terms of borders.
 • Other/specify
 • DK
 • RA

PASTCONF: Necessary to forget VS impossible to forget the past

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: Sometimes it is necessary to forget what happened in the past between peoples or Statement 2: It is impossible to forget what was in the past between peoples?

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Sometimes it is necessary to forget what happened in the past between peoples - Strongly agree 2. Sometimes it is necessary to forget what happened in the past between peoplest - Agree 3. It is impossible to forget what was in the past between peoples - Agree 4. It is impossible to forget what was in the past between peoples - Strongly agree 5. Agree with neither. Options 1 and 2 were grouped to Sometimes it is necessary to forget what happened in the past between peoples, 3 and 4 toIt is impossible to forget what was in the past between peoples, 5 to DK/RA

პასუხები:
 • Sometimes it is necessary to forget what happened in the past between peoples
 • It is impossible to forget what was in the past between peoples
 • DK/RA

HAVEJOB: Do you have a job?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a job?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

UNEMYRS: Years of unemployment

შეკითხვის ტექსტი: From which year have you not had a job?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed
The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Less than 5 years
 • 6-10
 • 11-15
 • 16-20
 • Longer than 20 years
 • Never had a job
 • DK/RA

INTSTJOB: Interested in a job

შეკითხვის ტექსტი: Are you currently interested in a job, or not?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LOOKJOB: Looking for a job during the past 4 weeks

შეკითხვის ტექსტი: Have you been looking for a job during the past four weeks, or not?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

JOBSTART: Able to start working within the next 14 days

შეკითხვის ტექსტი: If a suitable job were available, would you be able to start working within the next 14 days?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

WORKTYP: Status and type of primary workplace

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your primary place of employment only, which of the following best describes your status and the type of workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
Answer options: Employee in a foreign or international organization, company, enterprise, or joint venture and Employee in a local or international non-governmental or non-profit organization were grouped as Employee in a foreign organization / company.

პასუხები:
 • Run my own business / Self-employed without employees, including working on a land plot
 • Run my own business / Self-employed with employees, including working on a land plot
 • Employee in a small local family business / household production
 • Employee in a medium-sized or big local private organization, company, or enterprise
 • Employee in a state organization, company, or enterprise
 • Employee in a foreign or international organization, company, enterprise, or joint venture
 • Employee in a local or international non-governmental or non-profit organization
 • Other
 • DK/RA

WORKYRS: Years of employment

შეკითხვის ტექსტი: From which year have you been working at this workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • Less than 1 year
 • 1-5
 • 6-10
 • 11+
 • DK
 • RA

WORKSEC: Sector of working

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following best describes the sector in which you work?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Agriculture , hunting, and forestry
 • Fishing
 • Mining and quarrying
 • Manufacturing
 • Electricity, gas, or water supply
 • Construction
 • Wholesale and retail trade
 • Hotels, restaurants, or cafes
 • Transport, storage, communication
 • Financial intermediation / Banking
 • Real estate, property- and pent-related activities
 • Government, public administration and defense
 • Education
 • Healthcare and social work
 • Civil society / NGOs
 • Mass media
 • Other
 • RA

JOBSATFN: Overall, how satisfied or dissatisfied are you with your job?

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me, overall, how satisfied or dissatisfied are you with your job?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Very dissatisfied
 • Somewhat dissatisfied
 • Average satisfaction
 • Somewhat satisfied
 • Very satisfied

PERSINC: Personal income last month

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your personal monetary income last month, after all taxes are paid, to which of the following groups do you belong? Please think of all sources of income that you had last month.

შენიშვნა: Options: USD 401 - 800, USD 801 - 1200 and More than USD 1200 were grouped to More than USD 400

პასუხები:
 • More than USD 2000
 • USD 1201 - 2000
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • No personal income
 • DK
 • RA

GETJOBF: The most important factor for getting a good job

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following factors do you consider most important for getting a good job in Armenia?

პასუხები:
 • Age
 • Appearance
 • Connections
 • Education
 • Hard work
 • Luck
 • Talent
 • Professional abilities, work experience
 • Doing favors for the ‘right’ people
 • DK/RA

NEWHHJOB: Anyone in the HH started a new job in the last 12 months?

შეკითხვის ტექსტი: Has anybody in your household started a new job during the last 12 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

JOBLOST: Anyone in the HH lost job in the last 12 month?

შეკითხვის ტექსტი: Has anybody in your household lost his/her job during the last 12 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

BANKACC: Do you have a bank account or a bank card?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a bank account or a bank card?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ETHNIC: Respondent's ethnicity

შეკითხვის ტექსტი: There are a number of ethnic groups living in Armenia. Which ethnic group do you consider yourself a part of?

შენიშვნა: Answer options: 'Georgian', ' Russian', and 'Yezid or Kurd' were grouped to 'Other'.

პასუხები:
 • Armenian
 • Other ethnicity

RESPEDU: Highest level of education you have achieved

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education you have achieved to date?

შენიშვნა: Options No primary education, Primary education, Incomplete secondary education, Secondary education were grouped to Secondary or lower, Incomplete higher education, Completed higher education and Post-graduate degree were grouped to Higher than secondary

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary

RFAEDUC: Highest level of education your father has achieved

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education your father has achieved?

შენიშვნა: Options No primary education, Primary education, Incomplete secondary education, Secondary education were grouped to Secondary or lower, Incomplete higher education, Completed higher education and Post-graduate degree were grouped to Higher than secondary

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary
 • DK/RA

RMOEDUC: Highest level of education your mother has achieved

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education your mother has achieved?

შენიშვნა: Options No primary education, Primary education, Incomplete secondary education, Secondary education were grouped to Secondary or lower, Incomplete higher education, Completed higher education and Post-graduate degree were grouped to Higher than secondary

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary
 • DK/RA

FLMANDSC: Any foreign language mandatory at schools?

შეკითხვის ტექსტი: Which foreign language, if any, do you think should be mandatory in secondary schools of Armenia?

პასუხები:
 • No foreign language should be mandatory
 • English
 • Russian
 • Other foreign language
 • DK/RA

KNOWRUS: Knowledge of Russian

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in Russian

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK/RA

KNOWENG: Knowledge of English

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in English

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK/RA

KNOWOTH: Knowledge of other foreign language

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in Other foreign language, except English and Russian

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK
 • RA

COMPABL: Knowledge of computer

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in Computer (Microsoft Office programs, excluding games)

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK/RA

SECNDLAAR: Second language used in everyday life - Arabic

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than /interview language/ do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - Arabic

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

SECNDLAAZ: Second language used in everyday life - Azerbaijani

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than /interview language/ do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - Azerbaijani

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

SECNDLANGKA: Second language used in everyday life - Georgian

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than /interview language/ do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - Georgian

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

SECNDLANHE: Second language used in everyday life - Greek

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than /interview language/ do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - Greek

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

SECNDLAEN: Second language used in everyday life - English

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than /interview language/ do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - English

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

SECNDLAZA: Second language used in everyday life - Kurdish languages

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than /interview language/ do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - Kurdish languages

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

SECNDLAFA: Second language used in everyday life - Persian

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than /interview language/ do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - Persian

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

SECNDLARU: Second language used in everyday life - Russian

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than /interview language/ do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - Russian

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

SECNDLATR: Second language used in everyday life - Turkish

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than /interview language/ do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - Turkish

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

SECNDLAOT: Second language used in everyday life - Other

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than /interview language/ do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

RELGNEW: Which religion or denomination, if any, do you consider yourself belong to?

შეკითხვის ტექსტი: Which religion or denomination, if any, do you consider yourself belong to?

შენიშვნა: Answer options 'Roman Catholic Church', 'Protestant Church', 'Sunni Islam', and 'Shia Islam' were grouped to 'Other'.

პასუხები:
 • Armenian Apostolic Church
 • Roman Catholic Church
 • Orthodox Church
 • Protestant Church
 • Other Christian Church or group (Jehovah’s Witness, Mormons, etc.)
 • Sunni Islam
 • Shia Islam
 • Other Islamic branches
 • Judaism
 • Other
 • None
 • DK/RA

RELFAST: Frequency of fasting when required by religious tradition

შეკითხვის ტექსტი: How often do you fast when it is required by your religion?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who consider themselves as the members of any religious denomination.
Frequencies are calculated without option 'Fasting is not required in my religion'

პასუხები:
 • Always fast
 • Often fast
 • Sometimes fast
 • Rarely fast
 • Never fast
 • DK/RA

EMIGRAT: Interested in permanent emigration?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Armenia forever to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MIGSHRT: Interested in temporary emigration?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Armenia for a certain period of time to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIVEREG: Are you registered in a place where you live now?

შეკითხვის ტექსტი: Are you registered in a place where you live now?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

RESPMAR: Respondent's marital status

შეკითხვის ტექსტი: What is your current marital status?

პასუხები:
 • Never married
 • Married: official state marriage only, no religious ceremony
 • Married: religious ceremony only, not registered with state
 • Married: both religious ceremony and state marriage
 • Cohabiting without civil or religious marriage
 • Divorced
 • Separated
 • Widow / widower
 • RA

C19TEST: Did you get tested for COVID-19, at least once?

შეკითხვის ტექსტი: Since February 2020, did you get tested for COVID-19, at least once?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

C19POS: Were any of these tests positive?

შეკითხვის ტექსტი: Were any of these tests positive?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who got tested for COVID19

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

C19MEDH: Did you seek medical help for COVID-19?

შეკითხვის ტექსტი: In any time since February 2020, did you seek medical help for COVID-19? Medical help means contacting any medical professional or institution EXCLUDING PHARMACIES, either in person or remotely.

შენიშვნა: The questions was asked to the respondents who were tested positive for COVID-19

პასუხები:
 • Yes
 • No

C19GTVAC: Did you get vaccinated against COVID-19?

შეკითხვის ტექსტი: Did you get vaccinated against COVID-19?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

C19VACCD: Did you get ...

შეკითხვის ტექსტი: Did you get ...

შენიშვნა: The question was asked to the respondens who got vaccinated against COVID-19

პასუხები:
 • One shot of a vaccine
 • Two shots of a vaccine
 • Additional booster shot of a vaccine
 • DK

C19VC: Which vaccine or vaccines did you get?

შეკითხვის ტექსტი: Which vaccine or vaccines did you get?

შენიშვნა: The question was asked to the respondens who got vaccinated against COVID-19

პასუხები:
 • Pfizer
 • Oxford/Astra Zeneca (COVISHIELD)
 • SINOVAC
 • SINOPHARM
 • Sputnik V
 • Moderna
 • Other
 • DK/RA

ECONSTN: HH economic situation

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements best describes the current economic situation of your household?

პასუხები:
 • Money is not enough for food
 • Money is enough for food only, but not for clothes
 • Money is enough for food and clothes, but not enough for expensive durables like a refrigerator or washing machine
 • We can afford to buy some expensive durables like a refrigerator or washing machine
 • We can afford to buy anything we need
 • DK
 • RA

OWNCOTV: HH owns - Color television

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Color television

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

OWNDIGC: HH owns - Digital photo camera

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Digital photo camera

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNWASH: HH owns - Automatic washing machine

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Automatic washing machine

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

OWNFRDG: HH owns - Refrigerator

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Refrigerator

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

OWNAIRC: HH owns - Air conditioner

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Air conditioner

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

OWNCARS: HH owns - Car

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Car

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

OWNLNDP: HH owns - Land line phone

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Land line phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

OWNTAB: HH owns - Tablet computer

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Tablet computer

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

OWNHWT: HH owns - Hot water

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Hot water

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

OWNCHTG: HH owns - Central heating

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Central heating

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

OWNMCR: HH owns - Microwave

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Microwave

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNDISH: HH owns - Dishwasher

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Dishwasher

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

OWNCELL: HH owns - Cell phone

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Cell phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

OWNPCELL: Do you personally own a cell phone?

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Do you personally own a cell phone, which is not of any other household members?

შენიშვნა: This question was asked to those who said their household owns a cell phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

CELLINTH: Does any of your household members have Internet access from his/her cell phone?

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Does any of your household members have Internet access from his/her cell phone?

შენიშვნა: This question was asked to those who said their household owns a cell phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCOMP: HH owns - Personal computer

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Personal computer, including laptop

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

WEBHOMEH: HH has internet access

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Does any of your household members access the Internet from your home computer or laptop?

შენიშვნა: The question was asked only to the respondents, who own personal computer, including laptop

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

TVACCESS: HH owns - Cabel TV

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Cabel TV

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

NOMONFD: Not enough money to buy food for past 12 months

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the past 12 months, how often did it happen that you did not have enough money to buy the food you or your family needed? Please tell me which of the options on this CARD reflect your situation best?

პასუხები:
 • Every day
 • Every week
 • Every month
 • Less often
 • Never
 • DK
 • RA

INCSOUCO: Sources of HH income: Money from relatives living in the country

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Money from family members, relatives, or friends living elsewhere in this country.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUAB: Sources of HH income: Money from relatives living abroad

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Money from family members, relatives, or friends living in another country.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUAG: Sources of HH income: Sales of agricultural products

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Cash sales from agricultural products.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUSL: Sources of HH income: Salaries

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Aggregated earned income (salary) of all household members, except sales of agricultural products.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUGO: Sources of HH income: Pensions and government benefits

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Pensions and government benefits.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOURE: Sources of HH income: Rent collected

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Income from renting of property, vehicles, or appliances.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUPR: Sources of HH income: Sold property

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Income from sale of property, vehicles, or appliances.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUIN: Sources of HH income: Interest/Investment returns

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Interest or earnings on deposits or securities.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUOT: Sources of HH income: Other source

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Other sources of income.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MONYTOT: HH monetary income last month

შეკითხვის ტექსტი: Household income is a sum of monetary income of all household members. Speaking about monetary income of all your household members last month, to which of the following groups does your household belong?

პასუხები:
 • More than USD 2000
 • USD 1200 - 2000
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 101 – 250
 • USD 51– 100
 • Up to USD 50
 • None
 • DK
 • RA

SPENDMO: HH spending last month

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me your household's spending last month?

პასუხები:
 • More than USD 2000
 • USD 1200 - 2000
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 101 – 250
 • USD 51– 100
 • Up to USD 50
 • None
 • DK
 • RA

SAVINGS: Does your household currently have any savings?

შეკითხვის ტექსტი: Does your household currently have any savings?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

DEBTSHH: Does your household currently have any debts?

შეკითხვის ტექსტი: Does your household currently have any debts?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FOODDBT: Frequency of borrowing money for food

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to buy food? By ‘borrowing', we do not mean a bank loan. However, we do mean, for instance, a credit in a local shop.

პასუხები:
 • Each week
 • Each month
 • Every other month
 • Less frequently
 • Never
 • DK
 • RA

UTILDBT: Frequency of borrowing money for utilities

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to pay for utilities?

პასუხები:
 • Each week
 • Each month
 • Every other month
 • Less frequently
 • Never
 • DK
 • RA

CURRUNG: Current perceived economic rung

შეკითხვის ტექსტი: Let's imagine there is a 10-step ladder reflecting the economic standing of all households in Armenia today. The first rung of this ladder corresponds to the lowest possible economic position in society, while the 10th rung corresponds to the highest possible position. On which rung of this ladder do you think your household currently stands?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest
 • DK
 • RA

FUTRUNG: Perceived economic rung in 5 years

შეკითხვის ტექსტი: On which rung of this ladder do you think your household will be standing 5 years from now?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest
 • DK/RA

RELCOND: Perceived relative economic condition

შეკითხვის ტექსტი: Relative to most of the households around you, would you describe the current economic condition of your household as …

პასუხები:
 • Very poor
 • Poor
 • Fair
 • Good
 • Very good
 • DK/RA

MININCR: Minimal monthly income for normal life

შეკითხვის ტექსტი: What minimal monthly income would enable your household live a normal life?

შენიშვნა: Options USD 51– 100, Up to USD 50, and 0 were grouped with USD 250 or less

პასუხები:
 • More than USD 2000
 • USD 1200 - 2000
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 250 or less
 • DK
 • RA

LISTENO: Did anybody else listen the interview?

შეკითხვის ტექსტი: Was anybody but you and the respondent him/herself able to listen to the respondent's answers during the interview?

პასუხები:
 • Yes, during the entire interview
 • Yes, most of the time
 • Yes, for less than half of the interview, except the sections about the household (Parts A and/or C)
 • Yes, for only a few questions, except questions from the sections about the household (Parts A and/or C)
 • Yes, only while the respondent was answering questions from the sections about the household (Parts A and/or C)
 • No

FRQDIST: Frequency of respondent being distracted

შეკითხვის ტექსტი: How often was the respondent distracted during the interview – e.g. had to receive or make a phone call, talk to a household member or a neighbor, etc.?

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (fewer than ten)
 • For some questions, but not that many (approximately between 10 and 20 questions)
 • For a substantial number of questions, but less than half the interview
 • Throughout most of the interview, or through the entire interview

FRQUNDST: How often did you feel that the respondent did not understand the questions?

შეკითხვის ტექსტი: How often did you feel that the respondent did not understand the questions?

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (fewer than ten)
 • For some questions, but not that many (approximately between 10 and 20 questions)
 • For a substantial number of questions, but less than half the interview
 • Throughout most of the interview, or through the entire interview

FRQSHCD: How often did you feel the respondent was reluctant to use the Show Cards?

შეკითხვის ტექსტი: How often did you feel the respondent was reluctant to use the Show Cards?

პასუხები:
 • Never, the respondent was always reading the Show Cards
 • Just for a few show cards (less than ten)
 • For some show cards, but not that many (approximately 25% of the show cards)
 • For a substantial number of show cards, but less than half them
 • For more than half / for all show cards

RESPINL: Respondent's level of intelligence

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, how would you rate the respondent's level of intelligence?

პასუხები:
 • Not at all intelligent
 • Not very intelligent
 • Average
 • Intelligent
 • Very intelligent

RESPSINC: Level of sincerity of the respondent

შეკითხვის ტექსტი: How would you evaluate sincerity of respondent's answers?

შენიშვნა: The question was recoded from 11-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Not at all sincere
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely sincere

RESPTIR: How tired was respondent at the end of the interview?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how tired was the respondent in the end of the interview?

შენიშვნა: The question was recoded from 11-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Very tired
 • 2
 • 3
 • 4
 • Not tired at all

ATTEND: Number of people present at the interview

შეკითხვის ტექსტი: If you think about the most of the length of the interview, how many people were present at the interview, including you and the respondent?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more

HHSIZE: Total number of people per household

შეკითხვის ტექსტი: Total number of people per household

პასუხები:
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more

HHASIZE: Total number of adults per household

შეკითხვის ტექსტი: Total number of adults per household

პასუხები:
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more

მოიძებნა: 315 შედეგი