სიხშირის განაწილება (%)
შემოსავლის გარეშე14
1-1802
181-30016
301-50018
501-80011
801-12007
1201-16003
1601+4
უარი პასუხზე14
არ ვიცი12

MONYTOT: ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულად შემოსავალი გასულ თვეში

შეკითხვის ტექსტი: ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, რამდენი იყო ეს შემოსავალი?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა საწყისი ღია კითხვიდან.

პასუხები:
 • შემოსავლის გარეშე
 • 1-180
 • 181-300
 • 301-500
 • 501-800
 • 801-1200
 • 1201-1600
 • 1601+
 • უარი პასუხზე
 • არ ვიცი

MONYTOT სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

Covid-19 მონიტორი 2020, ტალღა 3

საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2020 წლის 14 მაისიდან 2020 წლის 17 მაისის ჩათვლით.

პასუხების ანალიზი

 • პროექტის განხორციელება შესაძლებელი გახდა საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური დახმარებით. ქვემოთ მოცემული მოსაზრებები გამოხატავს მხოლოდ ავტორების პოზიციებს.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.