სიხშირის განაწილება (%)
USD 1200-ზე მეტი1
USD 801 – 12002
USD 401 – 8008
USD 251 – 40016
USD 101 – 25031
USD 51– 10020
USD 50-მდე2
შემოსავლის გარეშე1
არ ვიცი8
უარი პასუხზე11

MONYTOT: შინამეურნეობის ფულადი შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, რომელ ჯგუფში ექცევა ეს შემოსავალი?

შენიშვნა: ვარიანტები USD 1200-2000 და 2000-ზე მეტი დაჯგუფდა USD 1200 და მეტში

პასუხები:
  • USD 1200-ზე მეტი
  • USD 801 – 1200
  • USD 401 – 800
  • USD 251 – 400
  • USD 101 – 250
  • USD 51– 100
  • USD 50-მდე
  • შემოსავლის გარეშე
  • არ ვიცი
  • უარი პასუხზე

MONYTOT სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრი 2019 საქართველო

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2019 წლის 9 ოქტომბრიდან 2019 წლის 4 ნოემბრამდე

პასუხების ანალიზი