კავკასიის ბარომეტრი 2019 საქართველო

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2019 წლის 9 ოქტომბრიდან 2019 წლის 4 ნოემბრამდე

პასუხების ანალიზი

კავკასიის ბარომეტრი 2019 საქართველო

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2019 წლის 9 ოქტომბრიდან 2019 წლის 4 ნოემბრამდე

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • ქალაქი
 • სოფელი

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში არსებული AGE ცვლადიდან

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

ACTCHORE: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: დაეხმარეთ მეზობელს ან მეგობარს საოჯახო საქმეებში ან ბავშვის მოვლაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - დაეხმარეთ მეზობელს ან მეგობარს საოჯახო საქმეებში ან ბავშვის მოვლაში.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTRESDT: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: დაეხმარეთ ვინმეს დავის მოგვარებაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - დაეხმარეთ ვინმეს დავის მოგვარებაში.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ACTCLEAN: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: მიიღეთ მონაწილეობა საზოგადოებრივი სივრცის დასუფთავებაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - მიიღეთ მონაწილეობა საზოგადოებრივი სივრცის დასუფთავებაში (სადარბაზოს, სკოლის ან ეკლესიის ეზოს, ან სხვა მსგავსი ადგილის).

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

ACTTHEA: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: წახვედით თეატრში ან კინოში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - წახვედით თეატრში ან კინოში.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

ACTREST: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: წახვედით რესტორანში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - წახვედით რესტორანში. მათ შორის – პიცერია, სახინკლე, მაკდონალდსი და ა.შ.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

ACTVLNT: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: იყავით მოხალისე, ანუ შეასრულეთ რაიმე საზოგადოებრივი სამუშაო ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - იყავით მოხალისე, ანუ შეასრულეთ რაიმე საზოგადოებრივი სამუშაო ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ACTCOMM: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: ინტერნეტის მოხმარებისას გააკეთეთ კომენტარი მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - ინტერნეტის მოხმარებისას გააკეთეთ კომენტარი მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით (მაგალითად, Facebook-ში ან სხვა სოციალურ ქსელში).

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTDNCH: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: შეწირეთ ფული ეკლესიას ან მეჩეთს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - შეწირეთ ფული ეკლესიას ან მეჩეთს.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ACTNRCHN: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: შეწირეთ ფული არარელიგიური ქველმოქმედების მიზნით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - შეწირეთ ფული არარელიგიური ქველმოქმედების მიზნით, მათ შორის მოკლე ტექსტური შეტყობინების მეშვეობით, ან მიეცით ფული მათხოვარს. არ იგულისხმება ფულის შეწირვა ეკლესიისთვის ან მეჩეთისთვის.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ACTPBLM: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: დაესწარით საჯარო შეხვედრას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - დაესწარით საჯარო შეხვედრას. იგულისხმება მოსახლეობის შეკრება საზოგადოებისთვის ან ამა თუ იმ თემისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების/პრობლემების განხილვის მიზნით

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ACTSPET: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: ხელი მოაწერეთ პეტიციას ან მოთხოვნას, ონლაინ პეტიციის ჩათვლით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - ხელი მოაწერეთ პეტიციას ან მოთხოვნას, ონლაინ პეტიციის ჩათვლით.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

RATEHAP: რამდენად ბედნიერი ხართ?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, რამდენად ბედნიერი ხართ?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ძალიან უბედური
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბედნიერი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GALLTRU: ადამიანების უმეტესობას შეიძლება ენდო

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, ზოგადად, ადამიანს შეუძლია ენდოს საქართველოში მცხოვრები ხალხის უმეტესობას, თუ, პირიქით, დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ხალხის უმეტესობას შეგვიძლია ვენდოთ
 • არ ვიცი

CIGAVGD: ეწევით თუ არა?

შეკითხვის ტექსტი: დღეში რამდენ ღერ სიგარეტს ეწევით საშუალოდ?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

HLTHRAT: როგორ შეაფასებდით თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, როგორ შეაფასებდით თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას? როგორც ...

პასუხები:
 • ძალიან ცუდი
 • ცუდი
 • საშუალო
 • კარგი
 • ძალიან კარგი
 • არ ვიცი

DISCPRPR: პირადი პრობლემების განხილვის სიხშირე ახლო ნათესავებთან და მეგობრებთან

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც ახლო ნათესავებს ან მეგობრებს ხვდებით, რამდენად ხშირად განიხილავთ ერთმანეთის პირად პრობლემებს? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი '1' ნიშნავს 'არასდროს', ხოლო კოდი '10' ნიშნავს 'ყოველთვის'. გთხოვთ, აირჩიოთ ნებისმიერი რიცხვი 1-დან 10-მდე, რაც ყველაზე უკეთ შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არასდროს
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყოველთვის
 • არ ვიცი

BUSINUSA: ამერიკელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ამერიკელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINARM: სომეხთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINAZE: აზერბაიჯანელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BUSINITA: იტალიელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს იტალიელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINARA: არაბთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს არაბთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINGEO: ქართველთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ქართველთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINIRA: ირანელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ირანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINJEW: ებრაელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ებრაელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINKUR: ქურთთან, იეზიდთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ქურთთან, იეზიდთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BUSINRUS: რუსთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს რუსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINTUR: თურქთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს თურქთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINUKR: უკრაინელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს უკრაინელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSININD: ინდოელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ინდოელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BUSINABK: აფხაზთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს აფხაზთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINOSS: ოსთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ოსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BUSINARG: საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINAZG: საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINJW: იეჰოვას მოწმესთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს იეჰოვას მოწმესთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINGA: ჰომოსექსუალთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს ჰომოსექსუალთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWUSA: ამერიკელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ამერიკელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MARWARM: სომეხთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MARWAZE: აზერბაიჯანელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MARWITA: იტალიელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას იტალიელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MARWARA: არაბთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას არაბთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MARWGEO: ქართველთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ქართველთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MARWIRA: ირანელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ირანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MARWJEW: ებრაელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ებრაელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MARWKUR: ქურთთან, იეზიდთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ქურთთან, იეზიდთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MARWRUS: რუსთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას რუსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MARWTUR: თურქთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას თურქთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MARWUKR: უკრაინელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას უკრაინელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MARWIND: ინდოელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ინდოელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MARWABK: აფხაზთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას აფხაზთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MARWOSS: ოსთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ოსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MARWARG: საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MARWAZG: საქართველოში მცხროვრებ აზერბაიჯანელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MARWJW: იეჰოვას მოწმესთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს ქორწინებას იეჰოვას მოწმესთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CLRLABR: გყავთ თუ არა საზღვარგარეთ მცხოვრები ახლო ნათესავი?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ახლო ნათესავი, რომელიც ამჟამად საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს? იგულისხმება საზღვარგარეთ ცხოვრება მინიმუმ 3 თვის მანძილზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CLFRDAB: გყავთ თუ არა საზღვარგარეთ მცხოვრები ახლო მეგობარი?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ახლო მეგობარი, რომელიც ამჟამად საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს? იგულისხმება საზღვარგარეთ ცხოვრება მინიმუმ 3 თვის მანძილზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FATEINLF: ფატალიზმის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ბარათზე მოყვანილი მოსაზრებებიდან რომელს უფრო ეთანხმებით? გთხოვთ, აირჩიოთ კოდი 1-დან 10-მდე, სადაც '1' ნიშნავს 'ცხოვრებაში ყველაფერი ბედისწერას ემორჩილება', ხოლო კოდი '10' ნიშნავს 'ადამიანები თავად განაგებენ საკუთარ ბედს'.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ცხოვრებაში ყველაფერი ბედისწერას ემორჩილება
 • 2
 • 3
 • 4
 • ადამიანები თავად განაგებენ საკუთარ ბედს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NEIGHBOR: ყველაზე მეტად ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი ადამიანებიდან, ყველაზე მეტად ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად?

შენიშვნა: საველე სამუშაოების დროს მოხდა ბარათზე წარმოდგენილი პასუხის ვარიანტების როტაცია.

პასუხები:
 • კრიმინალებს
 • ნარკომანებს
 • ჰომოსექსუალებს
 • თქვენგან განსხვავებული რელიგიის მიმდევრებს
 • შავკანიანებს
 • უცხოელებს აზიის ქვეყნებიდან, ვინც საქართველოში საცხოვრებლად ჩამოდიან
 • თქვენგან განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანებს
 • უცხოელებს ევროპის ქვეყნებიდან, ვინც საქართველოში საცხოვრებლად ჩამოდიან
 • სხვა
 • ამ ჯგუფებიდან არცერთის წარმომადგენელს არ ვისურვებდი ჩემს მეზობლად
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ACCVODK: რომელი ასაკიდანაა მისაღები ქალისთვის ძლიერი ალკოჰოლური სასმელის დალევა?

შეკითხვის ტექსტი: ხანდახან ადამიანები ძალზე ახალგაზრდებად ითვლებიან გარკვეული ქმედებისათვის. თუ შეიძლება მითხარით, თქვენი აზრით, რომელი ასაკიდანაა მისაღები ქალისთვის ძლიერი ალკოჰოლური სასმელების დალევა?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • 18 წლამდე
 • 18-25
 • 26+
 • არ არის დასაშვები არც ერთ ასაკში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ACCTOBA: რომელი ასაკიდანაა მისაღები ქალისთვის სიგარეტის მოწევა?

შეკითხვის ტექსტი: ხანდახან ადამიანები ძალზე ახალგაზრდებად ითვლებიან გარკვეული ქმედებისათვის. თუ შეიძლება მითხარით, თქვენი აზრით, რომელი ასაკიდანაა მისაღები ქალისთვის სიგარეტის მოწევა?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • 18 წლამდე
 • 18-25
 • 26+
 • არ არის დასაშვები არც ერთ ასაკში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ACCSEPL: რომელი ასაკიდანაა მისაღები ქალისთვის მშობლებისგან ცალკე ცხოვრება ქორწინებამდე?

შეკითხვის ტექსტი: ხანდახან ადამიანები ძალზე ახალგაზრდებად ითვლებიან გარკვეული ქმედებისათვის. თუ შეიძლება მითხარით, თქვენი აზრით, რომელი ასაკიდანაა მისაღები ქალისთვის მშობლებისგან ცალკე ცხოვრება ქორწინებამდე?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • 18 წლამდე
 • 18-25
 • 26+
 • არ არის დასაშვები არც ერთ ასაკში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACCSEBM: რომელი ასაკიდანაა მისაღები ქალისთვის სექსი ქორწინებამდე?

შეკითხვის ტექსტი: ხანდახან ადამიანები ძალზე ახალგაზრდებად ითვლებიან გარკვეული ქმედებისათვის. თუ შეიძლება მითხარით, თქვენი აზრით, რომელი ასაკიდანაა მისაღები ქალისთვის სქესობრივი ურთიერთობის დამყარება ქორწინებამდე?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • 18 წლამდე
 • 18-25
 • 26+
 • არ არის დასაშვები არც ერთ ასაკში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ACCMARR: რომელი ასაკიდანაა მისაღები ქალისთვის გათხოვება?

შეკითხვის ტექსტი: ხანდახან ადამიანები ძალზე ახალგაზრდებად ითვლებიან გარკვეული ქმედებისათვის. თუ შეიძლება მითხარით, თქვენი აზრით, რომელი ასაკიდანაა მისაღები ქალისთვის გათხოვება?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • 18 წლამდე
 • 18-25
 • 26+
 • არ არის დასაშვები არც ერთ ასაკში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACCCOHB: რომელი ასაკიდანაა მისაღები ქალისთვის საწინააღმდეგო სქესის ადამიანთან თანაცხოვრება ქორწინებამდე?

შეკითხვის ტექსტი: ხანდახან ადამიანები ძალზე ახალგაზრდებად ითვლებიან გარკვეული ქმედებისათვის. თუ შეიძლება მითხარით, თქვენი აზრით, რომელი ასაკიდანაა მისაღები ქალისთვის საწინააღმდეგო სქესის ადამიანთან თანაცხოვრება ქორწინებამდე?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • 18 წლამდე
 • 18-25
 • 26+
 • არ არის დასაშვები არც ერთ ასაკში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GENBREA: ვინ უნდა იყოს ოჯახის მარჩენალი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, იდეალურ შემთხვევაში, ვინ უნდა იყოს საქართველოში ოჯახის მარჩენალი – კაცი თუ ქალი?

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი
 • თანაბრად
 • არ ვიცი

GENBRER: ვინ არის დღეს ოჯახის მარჩენალი?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მცხოვრებ ოჯახების უმეტესობაზე თუ ვისაუბრებთ, ვინ არის დღეს ოჯახის მარჩენალი - კაცი თუ ქალი?

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი
 • თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IDEALNCH: შვილების იდეალური რაოდენობა ოჯახში

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მცხოვრებ ოჯახებზე თუ ვისაუბრებთ, თქვენი აზრით, რამდენია შვილების იდეალური რაოდენობა ოჯახში?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5 ან მეტი
 • რამდენსაც ღმერთი მოგვცემს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GNDPREF: რომელი სქესის ბავშვი ჯობია ოჯახში

შეკითხვის ტექსტი: თუ ოჯახში მხოლოდ ერთი შვილია, რა სქესის აჯობებს, რომ იყოს ეს ბავშვი?

პასუხები:
 • გოგო
 • ბიჭი
 • არ აქვს მნიშვნელობა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CAREPRNTS: ვინ უნდა იზრუნოს მშობლებზე?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უფრო მეტად ვინ უნდა იზრუნოს მშობლებზე?

პასუხები:
 • ვაჟმა
 • ქალიშვილმა
 • ორივემ თანაბრად
 • არ ვიცი

APTINHERT: ვინ უნდა მიიღოს ბინა მემკვიდრეობით?

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც ოჯახში გოგო და ბიჭი იზრდება, და ოჯახს მხოლოდ ერთი საცხოვრებელი ბინა აქვს, როგორ ფიქრობთ, ვის საკუთრებაში უნდა გადავიდეს ეს ბინა - გოგოსი თუ ბიჭის?

პასუხები:
 • გოგოს საკუთრებაში
 • ბიჭის საკუთრებაში
 • თანაბრად უნდა განაწილდეს
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPOLLRN: ენდობით თუ არ ენდობით მოსახლეობის გამოკითხვების შედეგებს საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო დროს განსხვავებული მოსაზრებების მოსმენა შეიძლება საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის შესახებ ისეთი გამოკითხვების მეშვეობით, როგორსაც ახლა ჩვენ ვატარებთ. ზოგადად, ენდობით თუ არ ენდობით მოსახლეობის გამოკითხვების შედეგებს საქართველოში?

პასუხები:
 • ვენდობი / ძირითადად ვენდობი
 • არ ვენდობი / ძირითადად არ ვენდობი
 • არც ვენდობი, არც არ ვენდობი
 • არ მიესადაგება - არაფერი მსმენია ასეთი გამოკითხვების შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

POLDIRN: როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველოს საშინაო პოლიტიკა?

შეკითხვის ტექსტი: არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება იმის შესახებ, თუ როგორი მიმართულებით მიდის საქართველოს საშინაო პოლიტიკა. ამ ჩამონათვალიდან რომელს ეთანხმებით?

პასუხები:
 • პოლიტიკა უეჭველად არასწორი მიმართულებით მიდის
 • პოლიტიკა ძირითადად არასწორი მიმართულებით მიდის
 • პოლიტიკა საერთოდ არ იცვლება
 • პოლიტიკა ძირითადად სწორი მიმართულებით მიდის
 • პოლიტიკა უეჭველად სწორი მიმართულებით მიდის
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CNTPROS: გაუმჯობესდება თუ არა სიტუაცია საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ მოსაზრებას ეთანხმებით, და რამდენად? მოსაზრება 1: საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება, მოსაზრება 2: საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება - სრულიად ვეთანხმები 2. საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება - ვეთანხმები 3. საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება - ვეთანხმები 4. საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება ', 3 და 4 როგორც 'საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება', 5 - არ ვიცი / უარი პასუხზე

პასუხები:
 • საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება.
 • საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება.
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPISS1: ქვეყნაში არსებული პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: პრობლემური ურთიერთობები რუსეთთან, არჩევნები არ არის სამართლიანი, ადამიანის უფლებების დარღვევები, კორუფცია, ემიგრაცია (ხალხის გამგზავრება საქართველოდან), სასამართლოები არ არის სამართლიანი, ეროვნული ტრადიციების დაკარგვის საფრთხე, საკუთრების უფლების დარღვევები, გენდერული უთანასწორობა, იმიგრაცია (უცხოელები რომ ჩამოდიან საქართველოში საცხოვრებლად), პროფესიული ან უმაღლესი განათლება არ არის ხელმისაწვდომი, რელიგიური შეუწყნარებლობა დაჯგუფდა როგორც სხვა კატეგორია.

პასუხები:
 • უმუშევრობა
 • სიღარიბე
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • ფასების ზრდა / ინფლაცია
 • განათლების დაბალი ხარისხი
 • პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში
 • დაბალი პენსიები
 • ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი
 • დაბალი ხელფასები
 • ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPISS2: ქვეყანაში არსებული მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: და რომელი პრობლემაა მნიშვნელობით მეორე ადგილზე?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
პასუხის ვარიანტები: ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე, სასამართლოები არ არის სამართლიანი, კორუფცია, არჩევნები არ არის სამართლიანი, ეროვნული ტრადიციების დაკარგვის საფრთხე, იმიგრაცია (უცხოელები რომ ჩამოდიან საქართველოში საცხოვრებლად), საკუთრების უფლების დარღვევები, რელიგიური შეუწყნარებლობა, ნატო-ში გაწევრიანება, პროფესიული ან უმაღლესი განათლება არ არის ხელმისაწვდომი, გენდერული უთანასწორობა დაჯგუფდა როგორც სხვა კატეგორია.

პასუხები:
 • სიღარიბე
 • უმუშევრობა
 • ფასების ზრდა / ინფლაცია
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი
 • დაბალი ხელფასები
 • დაბალი პენსიები
 • პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში
 • განათლების დაბალი ხარისხი
 • ადამიანის უფლებების დარღვევები
 • პრობლემური ურთიერთობები რუსეთთან
 • ემიგრაცია (ხალხის გამგზავრება საქართველოდან)
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUHLTH: ნდობა - ჯანდაცვის სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUBANK: ნდობა - საქართველოში მომუშავე ბანკები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოში მომუშავე ბანკებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUEDUC: ნდობა - საქართველოს განათლების სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს განათლების სისტემას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUARMY: ნდობა - ჯარი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯარს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUCRTS: ნდობა - სასამართლო სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სასამართლო სისტემას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUNGOS: ნდობა - არასამთავრობო ორგანიზაციები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPARL: ნდობა - პარლამენტი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პარლამენტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUEXEC: ნდობა - აღმასრულებელი ხელისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას (პრემიერ მინისტრსა და მინისტრებს) ?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPRES: ნდობა - პრეზიდენტი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პრეზიდენტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPOLI: ნდობა - პოლიცია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პოლიციას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPPS: ნდობა- პოლიტიკური პარტიები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ პარტიებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUMEDI: ნდობა - მასმედია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს მასმედიას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRULOCG: ნდობა - ადგილობრივი მთავრობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ადგილობრივ ხელისუფლებას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRURELI: ნდობა - რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტი რომელსაც რესპონდენტი მიეკუთვნება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUOMB: ნდობა - სახალხო დამცველი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სახალხო დამცველს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUSTEU: ნდობა - ევროკავშირი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ევროკავშირს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUSTUN: ნდობა - გაერო

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას (გაეროს)?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

QUALINF: რამდენად კარგად აწვდიან ქართველი ტელეჟურნალისტები მოსახლეობას ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად კარგად აწვდიან ქართველი ტელეჟურნალისტები მოსახლეობას ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ?

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • საკმაოდ ცუდად
 • საშუალოდ
 • საკმაოდ კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FREESPK: ხალხს აქვს უფლება ღიად თქვან, რასაც ფიქრობენ

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრებ თქვენნაირ ადამიანებს აქვთ თუ არა უფლება, რომ ღიად თქვან, რასაც ფიქრობენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FAIRTRT: ხელისუფლება სამართლიანად ექცევა თქვენნაირ ადამიანებს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება სამართლიანად ექცევა თქვენნაირ ადამიანებს? თქვენ ამ მოსაზრებას სრულად ეთანხმებით, ძირითადად ეთანხმებით, ძირითადად არ ეთანხმებით თუ საერთოდ არ ეთანხმებით?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ძირითადად არ ვეთანხმები
 • ძირითადად ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GOVTROL: მთავრობა, როგორც მშობელი VS მთავრობა, როგორც დაქირავებული

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ადამიანები ბავშვებივით არიან. მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე. მოსაზრება 2: მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. მთავრობა როგორც მშობელი - სრულიად ვეთანხმები 2. მთავრობა როგორც მშობელი - ვეთანხმები 3. მთავრობა როგორც დაქირავებული - ვეთანხმები 4. მთავრობა როგორც დაქირავებული - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'მშობელი', 3 და 4 როგორც 'დაქირავებული', 5 - არ ვიცი / უარი პასუხზე

პასუხები:
 • მშობელი
 • დაქირავებული
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OBJCOUR: სასამართლო სისტემა ერთნაირად არ ეპყრობა ყველა მოქალაქეს VS ერთნაირად ეპყრობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: საქართველოს სასამართლოები ერთნაირად არ ეპყრობა ყველა მოქალაქეს, ზოგს უპირატესობას ანიჭებს, ზოგს - არა. მოსაზრება 2: საქართველოს სასამართლოები ყველა მოქალაქეს სამართლიანად ექცევა და არავის არ ანიჭებს უპირატესობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. სასამართლო ერთნაირად არ ეპყობა ყველა მოქალაქეს - სრულიად ვეთანხმები 2. სასამართლო ერთნაირად არ ეპყობა ყველა მოქალაქეს - ვეთანხმები 3. სასამართლო ყველა მოქალაქეს ერთნაირად ეპყრობა -ვეთანხმები 4. სასამართლო ყველა მოქალაქეს ერთნაირად ეპყრობა - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა, როგორც 'ერთნაირად არ ეპყრობა' 3 და 4 - როგორც 'ერთნაირად ეპყრობა' 5 როგორც 'არ ვიცი'

პასუხები:
 • სასამართლო ზოგს უპირატესობას ანიჭებს, ზოგს - არა.
 • სასამართლო ყველას ერთნაირად ეპყრობა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PROTEST: ხალხი უნდა მონაწილეობდეს საპროტესტო აქციებში VS არ უნდა მონაწილეობდეს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რათა უჩვენოს მთავრობას, რომ ხალხი არის მმართველი ძალა. მოსაზრება 2: ხალხმა არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რადგან ეს საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სტაბილურობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა - სრულიად ვეთანხმები 2. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა - ვეთანხმები 3. საპროტესტო აქციებში არმონაწილეობა - ვეთანხმები 4. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს ' 3 და 4 - როგორც 'ხალხმა მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს ', 5 როგორც 'არ ვიცი'

პასუხები:
 • ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს
 • ხალხმა მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PARTYSUPP: რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა მე თქვენ გადმოგცემთ პლანშეტს, რომელის მეშვეობითაც მომდევნო კითხვაზე პასუხს თავად მონიშნავთ. მას შემდეგ, რაც პასუხს მონიშნავთ, გთხოვთ, დააჭიროთ თითი ღილაკს „შემდეგი.“ საქართველოში მრავალი პოლიტიკური პარტია არსებობს. რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს?

შენიშვნა: საველე სამუშაოების დროს მოხდა ბარათზე წარმოდგენილი პასუხის ვარიანტების როტაცია.

პასუხები:
 • ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო [ბიძინა ივანიშვილი]
 • ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
 • ლეიბორისტული პარტია [შალვა ნათელაშვილი]
 • ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის [დავით ბაქრაძე, გიგი უგულავა]
 • საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი [ირმა ინაშვილი, დავით თარხან-მოურავი]
 • პოლიტიკური პლატფორმა - ახალი საქართველო [გიორგი ვაშაძე]
 • ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი [ზურაბ ჯაფარიძე]
 • დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო [ნინო ბურჯანაძე]
 • თავისუფალი საქართველო [კახა კუკავა]
 • სხვა
 • ასეთი პარტია არ არსებობს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PARTYSUPS: რომელი პარტიის მიმართ ხართ ყველაზე მეტი სიმპათიით განწყობილი?

შეკითხვის ტექსტი: მიუხედავად იმისა, რომ /პასუხი წინა კითხვაზე/, სხვებთან შედარებით, რომელი პარტიის მიმართ ხართ ყველაზე მეტი სიმპათიით განწყობილი? მე თქვენ გადმოგცემთ პლანშეტს, რომელის მეშვეობითაც მომდევნო კითხვაზე პასუხს თავად მონიშნავთ. მას შემდეგ, რაც პასუხს მონიშნავთ, გთხოვთ, დააჭიროთ თითი ღილაკს „შემდეგი.“

შენიშვნა: კითხვა დაეხვა იმ რესპონდენტებს, რომლთა შეხედულებებთან ახლოს არც ერთი პარტია არ დგას.
პასუხის ვარიანტები: საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი [ირმა ინაშვილი, დავით თარხან-მოურავი], ლეიბორისტული პარტია [შალვა ნათელაშვილი], დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო [ნინო ბურჯანაძე], პოლიტიკური პლატფორმა - ახალი საქართველო [გიორგი ვაშაძე], ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი [ზურაბ ჯაფარიძე], თავისუფალი საქართველო [კახა კუკავა] დაჯგუფდა როგორც სხვა კატეგორია.

პასუხები:
 • ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო [ბიძინა ივანიშვილი]
 • ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
 • ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის [დავით ბაქრაძე, გიგი უგულავა]
 • სხვა
 • ასეთი პარტია არ არსებობს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

VOTPRCP: მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას საპარლამენტო არჩევნებში მომავალ კვირას?

შეკითხვის ტექსტი: მომავალ კვირას რომ ტარდებოდეს საპარლამენტო არჩევნები, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას?

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ მიიღებდით მონაწილეობას
 • ალბათ, არ მიიღებდით მონაწილეობას
 • ალბათ, მიიღებდით მონაწილეობას
 • აუცილებლად მიიღებდით მონაწილეობას
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

VOTLEL1: მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2018 წლის 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში?

შეკითხვის ტექსტი: მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2018 წლის 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VOTLEL2: მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2018 წლის 28 ნოემბერს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში?

შეკითხვის ტექსტი: მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2018 წლის 28 ნოემბერს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ELCOND: ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარების სამართლიანობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ეს საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში ჩატარდა ...

პასუხები:
 • სრულიად უსამართლოდ
 • ნაწილობრივ სამართლიანად
 • სრულიად სამართლიანად
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NATOSUPP: ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა

შეკითხვის ტექსტი: ამ სკალის გამოყენებით, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საერთოდ არ ვუჭერ მხარს”, ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „სრულად ვუჭერ მხარს”, რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვუჭერ მხარს
 • ძირითადად არ ვუჭერ მხარს
 • ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ – არა
 • ძირითადად ვუჭერ მხარს
 • სრულად ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NATNSUPW: მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ დაუჭერდნენ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში

პასუხები:
 • ნატოში გაწევრიანება სარგებელს ვერ მოუტანს საქართველოს / არაფრის მომცემი იქნება.
 • ნატოში გაწევრიანება გამოიწვევს ურთიერთობების გაუარესებას რუსეთთან.
 • ნატოში გაწევრიანება საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს კულტურასა და ტრადიციებს.
 • ნატოში გაწევრიანება შეზღუდავს საქართველოს დამოუკიდებლობას.
 • საქართველოსთვის ნეიტრალიტეტი საუკეთესო არჩევანია.
 • საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდება.
 • უფრო ნაკლები შანსი იქნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად.
 • საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება უფრო საშიში, ნაკლებად უსაფრთხო გახდება.
 • საქართველო ნაკლებად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან.
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NATOSUPW: მთავარი მიზეზი, თუ რატომ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც დაუჭერდნენ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში

პასუხები:
 • საქართველო მეტად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან
 • გაუმჯობესდება საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა
 • გაიზრდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი
 • ნატოში გაწევრიანება ხელს შეუწყობს საქართველოს ურთიერთობის გაღრმავებას დასავლეთთან
 • საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება უფრო უსაფრთხო იქნება
 • სხვა
 • არ ვიცი

EUSUPP: ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდაჭერა

შეკითხვის ტექსტი: ამ სკალის გამოყენებით, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საერთოდ არ ვუჭერ მხარს”, ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „სრულად ვუჭერ მხარს”, რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვუჭერ მხარს
 • ძირითადად არ ვუჭერ მხარს
 • ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ – არა
 • ძირითადად ვუჭერ მხარს
 • სრულად ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUNSUPW: მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ დაუჭერდნენ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში

პასუხები:
 • ევროკავშირში გაწევრიანება სარგებელს ვერ მოუტანს საქართველოს / არაფრის მომცემი იქნება.
 • ევროკავშირში გაწევრიანება გამოიწვევს ურთიერთობების გაუარესებას რუსეთთან.
 • ევროკავშირში გაწევრიანება საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს კულტურასა და ტრადიციებს.
 • ევროკავშირში გაწევრიანება შეზღუდავს საქართველოს დამოუკიდებლობას.
 • საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდება.
 • საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება უფრო საშიში, ნაკლებად უსაფრთხო გახდება.
 • უფრო ნაკლები შანსი იქნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად.
 • საქართველო ნაკლებად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან.
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUSUPWHY: მთავარი მიზეზი, თუ რატომ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც დაუჭერდნენ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა.
 • ევროკავშირში გაწევრიანება ხელს შეუწყობს საქართველოს ურთიერთობის გაღრმავებას დასავლეთთან.
 • საქართველო მეტად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან.
 • გაიზრდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი.
 • საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება უფრო უსაფრთხო იქნება.
 • ვიზის გარეშე შევძლებ ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობას.
 • ევროკავშირის ქვეყნები უკეთ გაიცნობენ საქართველოს კულტურას და ტრადიციებს.
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RUBETEUN: საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს, თუ რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობის სანაცვლოდ უარს იტყვის ევროკავშირსა და ნატოზე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას: „საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს, თუ რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობის სანაცვლოდ უარს იტყვის ევროკავშირსა და ნატოზე.“

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • არც არ ვეთანხმები, არც ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MAINFRN: ქვეყნის მთავარი მეგობარი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა ამჟამად საქართველოს მთავარი მეგობარი?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: ისრაელი, იტალია, საბერძნეთი, ლატვია, ლიეტუვა, ბალიისპირეტთის ქვეყნები, საქართველო თვითონ, ბელგია, მოლდოვა, ყველა, ჩეხეთი, ესპანეთი, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, რუსეთის გარდა ყველა, ბელარუსი, ავსტრია დაჯგუფდა როგორც სხვა კატეგორია.

პასუხები:
 • აშშ
 • უკრაინა
 • აზერბაიჯანი
 • თურქეთი
 • რუსეთი
 • სომხეთი
 • გერმანია
 • ვროკავშირი
 • პოლონეთი
 • საფრანგეთი
 • სხვა
 • არც ერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MAINENEM: ქვეყნის მთავარი მტერი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა ამჟამად საქართველოს მთავარი მტერი?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: აზერბაიჯანი, ირანი, მუსლიმური ქვეყნები, ბევრი, ადგილობრივი მთავრობა, საქართველო, ოსეთი, მეზობელი ქვეყნები, უცხოელები, აფხაზეთი, უკრაინა, ევროკავშირი, ვენესუელა, გერმანია დაჯგუფდა როგორც სხვა კატეგორია.

პასუხები:
 • რუსეთი
 • თურქეთი
 • აშშ
 • სომხეთი
 • ყველა
 • სხვა
 • არც ერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

USSRDISS: ზოგადად, თქვენი აზრით, საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა იყო თუ ცუდი?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, თქვენი აზრით, საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა იყო თუ ცუდი?

პასუხები:
 • კარგი მოვლენა
 • ცუდი მოვლენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

USSRPOIN: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

USSRPOWE: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - შეგვიძლია, დასავლეთს დავუახლოვდეთ

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - შეგვიძლია, დასავლეთს დავუახლოვდეთ

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

USSRPOCU: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - გვაქვს ჩვენი კულტურის აღორძინების შესაძლებლობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - გვაქვს ჩვენი კულტურის აღორძინების შესაძლებლობა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

USSRPOHR: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - ადამიანის უფლებები დაცულია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - ადამიანის უფლებები დაცულია

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

USSRPOCM: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - ადამიანს შეუძლია, თავად დაიწყოს ან ჩაებას ბიზნეს-საქმიანობაში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - ადამიანს შეუძლია, თავად დაიწყოს ან ჩაებას ბიზნეს-საქმიანობაში

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

USSRPOFO: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - მოხმარების საგნების და საკვების უფრო დიდი არჩევანი არსებობს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - მოხმარების საგნების და საკვების უფრო დიდი არჩევანი არსებობს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

USSRPOEL: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - შეგვიძლია, თავად ავირჩიოთ ჩვენი ხელისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - შეგვიძლია, თავად ავირჩიოთ ჩვენი ხელისუფლება

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

USSRPOEX: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - ადამიანს შეუძლია, გამოთქვას მოსაზრებები და ამის გამო არ დაისაჯოს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - ადამიანს შეუძლია, გამოთქვას მოსაზრებები და ამის გამო არ დაისაჯოს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

USSRPOTR: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - შეგვიძლია საზღვარგარეთ მოგზაურობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - შეგვიძლია საზღვარგარეთ მოგზაურობა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

USSRPOLN: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - შეგვიძლია, უკეთ დავიცვათ ჩვენი ენა და თვითმყოფადობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - შეგვიძლია, უკეთ დავიცვათ ჩვენი ენა და თვითმყოფადობა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

USSRPOOT: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

USSRNEEC: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - გაუარესდა მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - გაუარესდა მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRNETI: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - გაწყდა ახლობლებთან და ნათესავებთან კავშირი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - გაწყდა ახლობლებთან და ნათესავებთან კავშირი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRNEGHA: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - დაიწყო ადამიანების გარჩევა ეთნიკური და/ან რელიგიური ნიშნით

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - დაიწყო ადამიანების გარჩევა ეთნიკური და/ან რელიგიური ნიშნით

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRNTRA: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - გართულდა მიმოსვლა საბჭოთა კავშირის სხვა ყოფილ რესპუბლიკებს შორის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - გართულდა მიმოსვლა საბჭოთა კავშირის სხვა ყოფილ რესპუბლიკებს შორის

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRNEWA: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - მოხდა ომი აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - მოხდა ომი აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRNECC: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - მოხდა სამოქალაქო დაპირისპირება საქართველოს შიგნით

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - მოხდა სამოქალაქო დაპირისპირება საქართველოს შიგნით

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRNESS: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - უფასო აღარ არის ისეთი მომსახურება, როგორიცაა მაგალითად, ჯანდაცვა და განათლება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - უფასო აღარ არის ისეთი მომსახურება, როგორიცაა მაგალითად, ჯანდაცვა და განათლება

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRNEWK: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - შემცირდა სამუშაო ადგილები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - შემცირდა სამუშაო ადგილები

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRNETR: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - დავკარგეთ ტერიტორიები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - დავკარგეთ ტერიტორიები

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRNEIN: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - გაიზარდა უთანასწორობა მდიდრებსა და ღარიბებს შორის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - გაიზარდა უთანასწორობა მდიდრებსა და ღარიბებს შორის

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRNEOT: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CNTRDEM: რამდენად დემოკრატიულია საქართველო დღეს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად დემოკრატიულია საქართველო დღეს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის დემოკრატიული
 • დემოკრატიულია, დიდი პრობლემებით
 • დემოკრატიულია, პატარა პრობლემებით
 • სრულიად დემოკრატიულია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ATTDEM: დემოკრატიისადმი დამოკიდებულება

შეკითხვის ტექსტი: მოყვანილი მოსაზრებებიდან, რომელია ყველაზე ახლოს თქვენს შეხედულებებთან?

პასუხები:
 • დემოკრატია ყველა სხვა პოლიტიკურ წყობაზე უკეთესია
 • ზოგ შემთხვევაში არადემოკრატიული მთავრობა უფრო კარგია, ვიდრე დემოკრატიული
 • ჩემნაირი ადამიანისთვის არა აქვს მნიშვნელობა, როგორი მთავრობა გვეყოლება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRGEBRN: ადამიანი რომ ჭეშმარიტ ქართველად ჩაითვალოს, მნიშვნელოვანია დაიბადოს საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით დებულებებს, რომლებიც ზოგიერთის აზრით, მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ადამიანი ჭეშმარიტ ქართველად ჩაითვალოს. სხვების აზრით, ეს დებულებები უმნიშვნელოა. როგორ ფიქრობთ, ადამიანი ჭეშმარიტ ქართველად რომ ჩაითვალოს, რამდენად მნიშვნელოვანია ან უმნიშვნელოა, რომ საქართველოში დაიბადოს?

პასუხები:
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • ნაკლებად მნიშვნელოვანია
 • საკმაოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRGECIT: ადამიანი რომ ჭეშმარიტ ქართველად ჩაითვალოს, მნიშვნელოვანია ჰქონდეს საქართველოს მოქალაქეობა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით დებულებებს, რომლებიც ზოგიერთის აზრით, მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ადამიანი ჭეშმარიტ ქართველად ჩაითვალოს. სხვების აზრით, ეს დებულებები უმნიშვნელოა. როგორ ფიქრობთ, ადამიანი ჭეშმარიტ ქართველად რომ ჩაითვალოს, რამდენად მნიშვნელოვანია ან უმნიშვნელოა, რომ ჰქონდეს საქართევლოს მოქალაქეობა?

პასუხები:
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • ნაკლებად მნიშვნელოვანია
 • საკმაოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRGELIV: ადამიანი რომ ჭეშმარიტ ქართველად ჩაითვალოს, მნიშვნელოვანია ცხოვრების უდიდესი ნაწილი საქართველოში ჰქონდეს გატარებული

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით დებულებებს, რომლებიც ზოგიერთის აზრით, მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ადამიანი ჭეშმარიტ ქართველად ჩაითვალოს. სხვების აზრით, ეს დებულებები უმნიშვნელოა. როგორ ფიქრობთ, ადამიანი ჭეშმარიტ ქართველად რომ ჩაითვალოს, რამდენად მნიშვნელოვანია ან უმნიშვნელოა, რომ ცხოვრების უდიდესი ნაწილი საქართველოში ჰქონდეს გატარებული?

პასუხები:
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • ნაკლებად მნიშვნელოვანია
 • საკმაოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRGESPK: ადამიანი რომ ჭეშმარიტ ქართველად ჩაითვალოს, მნიშვნელოვანია შეეძლოს ქართულად საუბარი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით დებულებებს, რომლებიც ზოგიერთის აზრით, მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ადამიანი ჭეშმარიტ ქართველად ჩაითვალოს. სხვების აზრით, ეს დებულებები უმნიშვნელოა. როგორ ფიქრობთ, ადამიანი ჭეშმარიტ ქართველად რომ ჩაითვალოს, რამდენად მნიშვნელოვანია ან უმნიშვნელოა, რომ შეეძლოს ქართულად საუბარი?

პასუხები:
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • ნაკლებად მნიშვნელოვანია
 • საკმაოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRGEORTH: ადამიანი რომ ჭეშმარიტ ქართველად ჩაითვალოს, მნიშვნელოვანია იყოს ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის მრევლი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით დებულებებს, რომლებიც ზოგიერთის აზრით, მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ადამიანი ჭეშმარიტ ქართველად ჩაითვალოს. სხვების აზრით, ეს დებულებები უმნიშვნელოა. როგორ ფიქრობთ, ადამიანი ჭეშმარიტ ქართველად რომ ჩაითვალოს, რამდენად მნიშვნელოვანია ან უმნიშვნელოა, რომ იყოს ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის მრევლი?

პასუხები:
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • ნაკლებად მნიშვნელოვანია
 • საკმაოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRGEINST: ადამიანი რომ ჭეშმარიტ ქართველად ჩაითვალოს, მნიშვნელოვანია პატივს სცემდეს საქართველოს ინსტიტუციებს და კანონებს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით დებულებებს, რომლებიც ზოგიერთის აზრით, მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ადამიანი ჭეშმარიტ ქართველად ჩაითვალოს. სხვების აზრით, ეს დებულებები უმნიშვნელოა. როგორ ფიქრობთ, ადამიანი ჭეშმარიტ ქართველად რომ ჩაითვალოს, რამდენად მნიშვნელოვანია ან უმნიშვნელოა, რომ პატივს სცემდეს საქართველოს ინსტიტუციებს და კანონებს?

პასუხები:
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • ნაკლებად მნიშვნელოვანია
 • საკმაოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRGEETHN: ადამიანი რომ ჭეშმარიტ ქართველად ჩაითვალოს, მნიშვნელოვანია საკუთარ თავს თვლიდეს ქართველად

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით დებულებებს, რომლებიც ზოგიერთის აზრით, მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ადამიანი ჭეშმარიტ ქართველად ჩაითვალოს. სხვების აზრით, ეს დებულებები უმნიშვნელოა. როგორ ფიქრობთ, ადამიანი ჭეშმარიტ ქართველად რომ ჩაითვალოს, რამდენად მნიშვნელოვანია ან უმნიშვნელოა, რომ საკუთარ თავს ქართველად თვლიდეს?

პასუხები:
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • ნაკლებად მნიშვნელოვანია
 • საკმაოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRGEANCE: ადამიანი რომ ჭეშმარიტ ქართველად ჩაითვალოს, მნიშვნელოვანია ჰყავდეს ქართველი წინაპრები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით დებულებებს, რომლებიც ზოგიერთის აზრით, მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ადამიანი ჭეშმარიტ ქართველად ჩაითვალოს. სხვების აზრით, ეს დებულებები უმნიშვნელოა. როგორ ფიქრობთ, ადამიანი ჭეშმარიტ ქართველად რომ ჩაითვალოს, რამდენად მნიშვნელოვანია ან უმნიშვნელოა, რომ ჰყავდეს ქართველი წინაპრები?

პასუხები:
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • ნაკლებად მნიშვნელოვანია
 • საკმაოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GERUAVO: ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით, რომ შესაძლებელი იყო 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის თავიდან არიდება?

შეკითხვის ტექსტი: ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ შესაძლებელი იყო 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის თავიდან არიდება?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მსმენია ამ ომის შესახებ' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ, შესაძლებელი იყო თავიდან არიდება
 • არა, არ იყო შესაძლებელი თავიდან არიდება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WARSTRT: რომელმა მხარემ დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს ომი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელმა მხარემ დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს ომი?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვისაც სმენია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ
ვარიანტი აფხაზეთი დაჯგუფდა სხვაში

პასუხები:
 • რუსეთმა
 • საქართველომ
 • სამხრეთ ოსეთმა
 • ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESABKH: გსმენიათ თუ არა აფხაზეთის კონფლიქტის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა აფხაზეთის კონფლიქტის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ABKGNOA: მისაღებია თუ არ არის მისაღები აფხაზეთი იყოს საქართველოს ნაწილი, ავტონომიის გარეშე?

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს საქართველო-აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - აფხაზეთი იყოს საქართველოს ნაწილი, ავტონომიის გარეშე

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვისაც სმენია აფხაზეთის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ABKGHIA: მისაღებია თუ არ არის მისაღები აფხაზეთი იყოს საქართველოს ნაწილი და ჰქონდეს მნიშვნელოვანი ავტონომია?

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს საქართველო-აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - აფხაზეთი იყოს საქართველოს ნაწილი და ჰქონდეს მნიშვნელოვანი ავტონომია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვისაც სმენია აფხაზეთის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ABKGCONF: მისაღებია თუ არ არის მისაღები შეიქმნას კონფედერაცია აფხაზეთისა და საქართველოს შემადგელობით?

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს საქართველო-აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - შეიქმნას კონფედერაცია აფხაზეთისა და საქართველოს შემადგელობით

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვისაც სმენია აფხაზეთის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ABKGIND: მისაღებია თუ არ არის მისაღები აფხაზეთი იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო?

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს საქართველო-აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - აფხაზეთი იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვისაც სმენია აფხაზეთის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ABKGRUS: მისაღებია თუ არ არის მისაღები აფხაზეთი იყოს რუსეთის ნაწილი?

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს საქართველო-აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - აფხაზეთი იყოს რუსეთის ნაწილი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვისაც სმენია აფხაზეთის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESRSOC: გსმენიათ თუ არა სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SOGNOA: მისაღებია თუ არ არის მისაღები სამხრეთ ოსეთი იყოს საქართველოს ნაწილი, ავტონომიის გარეშე?

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს საქართველო-სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - სამხრეთ ოსეთი იყოს საქართველოს ნაწილი, ავტონომიის გარეშე

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვისაც სმენია სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SOGHIA: მისაღებია თუ არ არის მისაღები სამხრეთ ოსეთი იყოს საქართველოს ნაწილი და ჰქონდეს მნიშვნელოვანი ავტონომია?

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს საქართველო-სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - სამხრეთ ოსეთი იყოს საქართველოს ნაწილი და ჰქონდეს მნიშვნელოვანი ავტონომია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვისაც სმენია სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SOGCONF: მისაღებია თუ არ არის მისაღები შეიქმნას კონფედერაცია სამხრეთ ოსეთისა და საქართველოს შემადგელობით?

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს საქართველო-სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - შეიქმნას კონფედერაცია სამხრეთ ოსეთისა და საქართველოს შემადგელობით

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვისაც სმენია სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SOGIND: მისაღებია თუ არ არის მისაღები სამხრეთ ოსეთი იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო?

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს საქართველო-სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - სამხრეთ ოსეთი იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვისაც სმენია სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SOGRUS: მისაღებია თუ არ არის მისაღები სამხრეთ ოსეთი იყოს რუსეთის ნაწილი?

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს საქართველო-სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - სამხრეთ ოსეთი იყოს რუსეთის ნაწილი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვისაც სმენია სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

HAVEJOB: გაქვთ თუ არა სამსახური?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა სამსახური?

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში არსებული EMPLSIT ცვლადიდან

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

UNEMYRS: უმუშევრობის ხანგრძლივობა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წლიდან არ გაქვთ სამსახური?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყვნენ დასაქმებული
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • არასოდეს მქონია სამსახური
 • 5 წელზე ნაკლები
 • 6-10
 • 11-15
 • 16-20
 • 20 წელზე მეტი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INTSTJOB: სამსახურით დაინტერესება

შეკითხვის ტექსტი: ამჟამად ხართ თუ არა დაინტერესებული სამსახურის პოვნით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დაუსაქმებელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

LOOKJOB: სამსახურის ძებნა ბოლო 4 კვირის მანძილზე

შეკითხვის ტექსტი: ეძებდით თუ არა სამსახურს ბოლო 4 კვირის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დაუსაქმებელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

JOBSTART: მუშაობის დაწყების შესაძლებლობა მომდევნო 14 დღის მანძილზე

შეკითხვის ტექსტი: სათანადო სამსახურის გამოჩენის შემთხვევაში, შეძლებდით თუ არა სამსახურის დაწყებას მომავალი 14 დღის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დაუსაქმებელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

WORKTYP: მიმდინარე სამსახურის ტიპი და სამსახურში დაკავებული პოზიციის სტატუსი

შეკითხვის ტექსტი: თუ ვისაუბრებთ, რა უფრო შეესაბამება თქვენს სამსახურებრივ სტატუსს და სამსახურის ტიპს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული
პასუხის ვარიანტი: 'ვარ დაქირავებული მუშაკი ადგილობრივ/საერთაშორისო არასამთავრობო / არაკომერციულ ორგანიზაციაში' და 'ვარ დასაქმებული უცხოურ ორგანიზაციაში/ბიზნესში' დაჯგუფდა, როგორც 'ვარ დასაქმებული უცხოურ ორგანიზაციაში/ბიზნესში'.

პასუხები:
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი საშუალო ან დიდი ზომის ადგილობრივ კერძო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში.
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში.
 • ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის ჩათვლით.
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი მცირე ადგილობრივ საოჯახო ბიზნესში / საოჯახო საწარმოში.
 • ვარ დასაქმებული უცხოურ ორგანიზაციაში/ბიზნესში
 • ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული და მყავს დაქირავებული თანამშრომლები, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის ჩათვლით.
 • სხვა
 • უარი პასუხზე

WORKYRS: დასაქმების ხანგრძლივობა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წლიდან მუშაობთ ამ სამსახურში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • ერთ წელზე ნაკლები
 • 1-5
 • 6-10
 • 11+
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WORKSEC: დასაქმების სფერო

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რა უფრო შეესაბამება იმ სფეროს, რომელშიც მუშაობთ?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული

პასუხები:
 • განათლება
 • სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობა
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, საავტომობილო საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების შეკეთება
 • მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა
 • მშენებლობა
 • ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა, ფოსტა
 • სასტუმროები, რესტორნები ან კაფეები
 • ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა
 • მრეწველობა
 • ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე
 • ელექტრომომარაგება, გაზმომარაგება ან წყალმომარაგება
 • სამოქალაქო საზოგადოება / არასამთავრობო ორგანიზაციები
 • სამთო მრეწველობა
 • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა
 • მასმედია
 • მეთევზეობა
 • სხვა (მიუთითეთ)
 • უარი პასუხზე

JOBSARFN: ზოგადად რამდენად კმაყოფილი, ან რამდენად უკმაყოფილო ხართ თქვენი სამსახურით?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ზოგადად რამდენად კმაყოფილი, ან რამდენად უკმაყოფილო ხართ თქვენი სამსახურით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული

პასუხები:
 • ძალიან უკმაყოფილო ვარ
 • საკმაოდ უკმაყოფილო ვარ
 • საშუალოდ
 • საკმაოდ კმაყოფილი ვარ
 • ძალიან კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი

ILOLFC1: ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, ანაზღაურების გარეშე, დაეხმარეთ თუ არა თქვენს ოჯახს რაიმე ტიპის ბიზნეს-საქმიანობაში?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, ანაზღაურების გარეშე, დაეხმარეთ თუ არა თქვენს ოჯახს რაიმე ტიპის ბიზნეს-საქმიანობაში, თუნდაც მხოლოდ ერთი საათით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ILOLFC2: ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, გიმუშავიათ თუ არა ნებისმიერი სახის ანაზღაურების სანაცვლოდ?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, გიმუშავიათ თუ არა ნებისმიერი სახის ანაზღაურების სანაცვლოდ, თუნდაც ერთი საათით? ანაზღაურება შეიძლება მოიცავდეს ნებისმიერი სახის ხელფასს ან საკომისიო თანხას, ნატურით ანგარიშსწორებას, ან - ანაზღაურებად საოჯახო, საყოფაცხოვრებო საქმიანობას.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PERSINC: პირადი შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს პირად ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება თქვენი შემოსავალი? გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შემოსავლის ყველა წყარო, რაც გასულ თვეში გქონდათ.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'USD 401 - 800', 'USD 801 - 1200' და 'USD 1200-ზე მეტი' დაჯგუფდა, როგორც 'USD 400-ზე მეტი'

პასუხები:
 • USD 50-მდე
 • USD 51– 100
 • USD 101 – 250
 • USD 251 – 400
 • USD 400+
 • არ მაქვს პირადი შემოსავალი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GETJOBF: სამსახურის შოვნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი

შეკითხვის ტექსტი: ამ პირობებიდან რომელი მიგაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვნად საქართველოში კარგი სამსახურის საშოვნელად?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'გარეგნობა' დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.

პასუხები:
 • განათლება
 • ნაცნობობა
 • პროფესიონალიზმი, სამუშაო გამოცდილება
 • შრომისმოყვარეობა
 • ნიჭი
 • გამართლება
 • საჭირო ხალხის პატივისცემა
 • ასაკი
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NEWHHJOB: დაიწყო თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა ახალი სამსახური ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: დაიწყო თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა ახალი სამსახური ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

JOBLOST: დაკარგა თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა სამსახური ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: დაკარგა თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა სამსახური ბოლო 12 თვის განამვლობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEELDEBR: როგორ აფასებთ მთავრობის მიერ წარმოდგენილ პროგრამას, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეთა გარკვეულ ნაწილს ვალები გაუნულდა?

შეკითხვის ტექსტი: 2018 წლის დეკემბერში საქართველოს მთავრობამ წარმოადგინა ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეთა გარკვეულ ნაწილს ვალები გაუნულდა. თქვენ როგორ აფასებთ ამ პროგრამას?

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითად
 • უარყოფითად
 • დადებითად
 • ძალიან დადებითად
 • არ მსმენია ამ პროგრამის შესახებ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BENFDEBY: სარგებლობა ვალების ჩამოწერის პროგრამით - თქვენ

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ მითხრათ, ისარგებლეთ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა ან ნაცნობმა ვალების ჩამოწერის პროგრამით? - თქვენ

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვისაც სმენიათ ვალების ჩამოწერის პროგრამის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არავინ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BENFDEBF: სარგებლობა ვალების ჩამოწერის პროგრამით - თქვენი ოჯახის წევრმა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ მითხრათ, ისარგებლეთ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა ან ნაცნობმა ვალების ჩამოწერის პროგრამით? - თქვენი ოჯახის წევრმა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვისაც სმენიათ ვალების ჩამოწერის პროგრამის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არავინ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BENFDEBA: სარგებლობა ვალების ჩამოწერის პროგრამით - თქვენმა ახლობელმა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ მითხრათ, ისარგებლეთ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა ან ნაცნობმა ვალების ჩამოწერის პროგრამით? ადამიანმა, რომელსაც ვიცნობ, თუმცა ჩემი ოჯახის წევრი არ არის

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვისაც სმენიათ ვალების ჩამოწერის პროგრამის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არავინ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ETHNIC: რესპონდენტის ეროვნება

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენლები ცხოვრობენ. თქვენ რომელ ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: ვარიანტები 'სხვა კავკასიური ეთნიკური ჯგგუფი', 'რუსი', 'იეზიდი ან ქურთი' დაჯგუფდა 'სხვაში'.

პასუხები:
 • ქართველი
 • აზერბაიჯანელი
 • სომეხი
 • სხვა ეროვნების
 • არ ვიცი

RESPEDU: რესპონდენტის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რომელი შეესაბამება თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლების გარეშე', 'დაწყებითი განათლება', 'არასრული საშუალო განათლება', 'სრული საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც ' საშუალო ან დაბალი', არასრული უმაღლესი განათლება', 'უმაღლესი განათლება' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი

RFAEDUC: რესპონდენტის მამის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: რომელი შეესაბამება მამათქვენის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლების გარეშე', 'დაწყებითი განათლება', 'არასრული საშუალო განათლება', 'საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალო ან საშუალოზე დაბალი', 'არასრული უმაღლესი განათლება', 'უმაღლესი განათლება' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RMOEDUC: რესპონდენტის დედის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: რომელი შეესაბამება დედათქვენის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლების გარეშე', 'დაწყებითი განათლება', 'არასრული საშუალო განათლება', 'საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალო ან საშუალოზე დაბალი', 'არასრული უმაღლესი', 'უმაღლესი განათლება' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLMANDSC: სავალდებული ენა საშუალო სკოლებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი უცხო ენა უნდა იყოს სავალდებულო საქართველოს საშუალო სკოლებში?

პასუხები:
 • არც ერთი უცხო ენა არ უნდა იყოს სავალდებულო
 • ინგლისური
 • რუსული
 • სხვა უცხო ენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWRUS: რუსული ენის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე რუსულში?

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი

KNOWENG: ინგლისური ენის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე ინგლისურში?

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი

KNOWOTH: სხვა უცხო ენის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე სხვა უცხო ენაში გარდა რუსული და ინგლისური ენებისა?

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMPABL: კომპიუტერის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი კომპიუტერის (Microsof Office-ის პროგრამები, თამაშების გარდა) ცოდნის დონე?

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAAP: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - აფხაზური

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - აფხაზური

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAAR: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - არაბული

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - არაბული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAHY: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - სომხური

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - სომხური

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAAS: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - ასირიული

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ასირიული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAAZ: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - აზერბაიჯანული

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - აზერბაიჯანული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAAV: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - ავარული

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ავარული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLANGKA: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - ქართული

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ქართული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLANHE: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - ბერძნული

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ბერძნული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAEN: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - ინგლისური

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ინგლისური

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAZA: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - ქურთული ენები (ზაზაკი, ქურმანჯი, სხვა.)

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ქურთული ენები (ზაზაკი, ქურმანჯი, სხვა.)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAMR: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - მეგრული (და ლაზური)

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - მეგრული (და ლაზური)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAOS: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - ოსური

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ოსური

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLARU: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - რუსული

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - რუსული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLASV: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - სვანური

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - სვანური

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLATR: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - თურქული

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - თურქული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAOT: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQINTR: ინტერნეტით სარგებლობის სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით?

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი რა არის ინტერნეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACEM: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვიღებ და ვაგზავნი ელექტრონულ წერილებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვიღებ და ვაგზავნი ელექტრონულ წერილებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTASKY: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვიყენებ სკაიპს (Skype) ჩატის ან სატელეფონო ზარებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვიყენებ სკაიპს (Skype) ჩატის ან სატელეფონო ზარებისთვის

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACFB: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვიყენებ Facebook-ს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვიყენებ Facebook-ს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACSN: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვიყენებ სხვა სოციალურ ქსელებს, Facebook-ის გარდა (მაგ., Одноклассники, MySpace, Google+ და სხვა)

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვიყენებ სხვა სოციალურ ქსელებს, Facebook-ის გარდა (მაგ., Одноклассники, MySpace, Google+ და სხვა)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACFD: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - მონაწილეობას ვიღებ დისკუსიებში, რომლებიც სხვადასხვა ფორუმზე იმართება

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - მონაწილეობას ვიღებ დისკუსიებში, რომლებიც სხვადასხვა ფორუმზე იმართება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACBL: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვწერ ბლოგებს / ვკითხულობ სხვების მიერ დაწერილ ბლოგებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვწერ ბლოგებს / ვკითხულობ სხვების მიერ დაწერილ ბლოგებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACIN: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვეძებ ინფორმაციას (Google, Wiki და სხვა)

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვეძებ ინფორმაციას (Google, Wiki და სხვა)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACSH: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვყიდულობ სხვადასხვა საქონელს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვყიდულობ სხვადასხვა საქონელს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACNW: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვკითხულობ, ვუსმენ ან ვუყურებ ახალ ამბებს ან სატელევიზიო გადაცემებს ონლაინ, სოციალურ ქსელებზე განთავსებული სიახლეების გარდა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვკითხულობ, ვუსმენ ან ვუყურებ ახალ ამბებს ან სატელევიზიო გადაცემებს ონლაინ, სოციალურ ქსელებზე განთავსებული სიახლეების გარდა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACEN: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვტვირთავ / ვუსმენ / ვუყურებ ფილმებს, მუსიკას, ვიდეოებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვტვირთავ / ვუსმენ / ვუყურებ ფილმებს, მუსიკას, ვიდეოებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTAGAME: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვთამაშობ ონლაინ-თამაშებს, აზარტული თამაშების გარდა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვთამაშობ ონლაინ-თამაშებს, აზარტული თამაშების გარდა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTABET: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვთამაშობ აზარტულ თამაშებს ონლაინ, ტოტალიზატორის ჩათვლით

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვთამაშობ აზარტულ თამაშებს ონლაინ, ტოტალიზატორის ჩათვლით

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACDW: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვნახულობ პაემნების ვებ-გვერდებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვნახულობ პაემნების ვებ-გვერდებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACOT: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELGION: რესპონდენტის რელიგია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თქვენს თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: კათოლიკური ეკლესია, პროტესტანტული ეკლესია, სხვა ქრისტიანული აღმსარებლობა ან სექტა დაჯგუფდა სხვაში. სუნიტური ისლამი, შიიტური ისლამი და ისლამის სხვა მიმართულება დაჯგუფდა ისლამში.

პასუხები:
 • მართმადიდებლური ეკლესია
 • ისლამი
 • სომხური სამოციქულო ეკლესია
 • სხვა
 • არცერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELSERV: რელიგიურ მსახურებაზე დასწრების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: განსაკუთრებული ღონისძიებების გარდა, როგორებიცაა ქორწინება ან გასვენება, რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც საკუთარ თავს რომელიმე რელიგიას მიაკუთვნებენ
პასუხის ვარიანტები ყოველდღე, უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ და კვირაში ერთხელ დაჯგუფდა, როგორც უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ.

პასუხები:
 • კვირაში ერთხელ ან უფრო ხშირად
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELFAST: მარხვის სიხშირე, როდესაც ამას მოითხოვს რელიგია

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად მარხულობთ, როცა ამას მოითხოვს თქვენი რელიგია?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც საკუთარ თავს რომელიმე რელიგიას მიაკუთვნებენ
სიხშირეები დათვლილია 'ჩემი რელიგია არ მოითხოვს მარხვის დაცვას' ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • ყოველთვის მარხულობთ
 • ხშირად მარხულობთ
 • ხანდახან მარხულობთ
 • იშვიათად მარხულობთ
 • არასდროს არ მარხულობთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELIMP: რამდენად მნიშვნელოვანია რელიგია თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად მნიშვნელოვანია რელიგია თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? გთხოვთ, გამოიყენეთ ბარათი.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც საკუთარ თავს რომელიმე რელიგიას მიაკუთვნებენ

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • არ არის ძალინ მნიშვნელოვანი
 • საკმაოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EMIGRAT: დაინტერესებული ხართ თუ არა სამუდამო ემიგრაციით?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან სამუდამოდ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

MIGSHRT: დაინტერესებული ხართ თუ არა დროებითი ემიგრაციით?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან, რათა გარკვეული დროის მანძილზე სხვა ქვეყანაში გეცხოვრათ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

LIVEREG: ხართ თუ არა ჩაწერილი იმავე მისამართზე, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ?

შეკითხვის ტექსტი: ხართ თუ არა ჩაწერილი იმავე მისამართზე, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPMAR: რესპონდენტის ოჯახური მდგომარეობა

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი ამჟამინდელი ოჯახური მდგომარეობა?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები განქორწინებული და დაშორებული გაერთიანდა

პასუხები:
 • არასდროს ვყოფილვარ ქორწინებაში
 • დაოჯახებული: ქორწინება რეგისტრირებულია სახელმწიფოს მიერ, რელიგიური ცერემონიის გარეშე
 • დაოჯახებული: მხოლოდ რელიგიური ცერემონია, ქორწინება არ არის რეგისტრირებული სახელმწიფოს მიერ
 • დაოჯახებული: სახელმწიფო რეგისტრაცია და რელიგიური ცერემონია
 • ცხოვრობს პარტნიორთან ერთად სამოქალაქო და რელიგიური ქორწინების გარეშე
 • განქორწინებული
 • დაშორებული
 • ქვრივი
 • უარი პასუხზე

ECONSTN: შინამეურნეობის ეკონომიკური მდგომარება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა უფრო კარგად აღწერს თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას?

პასუხები:
 • ფული არ გვყოფნის საკვებზე
 • ფული გვყოფნის მხოლოდ საკვებზე, მაგრამ არ გვყოფნის ტანსაცმელზე
 • ფული გვყოფნის საკვებზეც და ტანსაცმელზეც, მაგრამ არ გვაქვს საშუალება, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები
 • საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა
 • საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ყველაფერი, რაც გვჭირდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCOTV: შინამეურნეობის საკუთრება - ფერადი ტელევიზორი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ფერად ტელევიზორს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNDIGC: შინამეურნეობის საკუთრება - ციფრული ფოტო კამერა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ციფრულ ფოტო კამერას

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNWASH: შინამეურნეობის საკუთრება - სარეცხი მანქანა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი სარეცხ მანქანას

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNFRDG: შინამეურნეობის საკუთრება - მაცივარი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მაცივარს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNAIRC: შინამეურნეობის საკუთრება - კონდიციონერი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი კონდიციონერს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNCARS: შინამეურნეობის საკუთრება - ავტომანქანა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომანქანას

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNLNDP: შინამეურნეობის საკუთრება - სახლის ტელეფონი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი სახლის ტელეფონს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNCELL: შინამეურნეობის საკუთრება - მობილური ტელეფონი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მობილურ ტელეფონს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNPCELL: თქვენ თავად ფლობთ მობილურ ტელეფონს, რომელსაც მხოლოდ თქვენ იყენებთ?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ თავად ფლობთ მობილურ ტელეფონს, რომელსაც მხოლოდ თქვენ იყენებთ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CELLINTH: შინამეურნეობის საკუთრება - მობილური ტელეფონიდან ინტერნეტთან კავშირი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, სარგებლობს თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრი ინტერნეტით თავისი მობილური ტელეფონიდან?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც ფლობენ მობილურ ტელეფონს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCOMP: შინამეურნეობის საკუთრება - პერსონალური კომპიუტერი ან ლეპტოპი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი პერსონალურ კომპიტერს, ლეპტოპის ჩათვლით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WEBHOMEH: შინამეურნეობას აქვს ინტერნეტი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, სარგებლობს თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრი ინტერნეტით თქვენი სახლის კომპიუტერიდან ან ლეპტოპიდან?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც ფლობენ პერსონალურ კომპიუტერს, ლეპტოპის ჩათვლით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NOMONFD: ბოლო 12 თვის მანძილზე არ გქონდათ ფული საკვების საყიდლად

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, რამდენჯერ მოხდა ისე, რომ არ გქონდათ ფული თქვენთვის ან თქვენი ოჯახისათვის საჭირო საკვების საყიდლად?

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • ყოველკვირა
 • ყოველთვე
 • უფრო იშვიათად
 • არასოდეს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUCO: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: საქართველოში მცხოვრები ნათესავები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - საქართველოში მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავებისა ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი თანხა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUAB: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: უცხოეთში მცხოვრები ნათესავები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - საზღვარგარეთ მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავებისა ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი თანხა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUAG: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვა

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUSL: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: ხელფასები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - ოჯახის ყველა წევრის ხელფასი, სასოფლო-სამეურნეო გაყიდვებით მიღებული შემოსავლის გამოკლებით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUGO: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები : პენსიები და სახელმწიფო დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - პენსიები და სახელმწიფო დახმარება

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOURE: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: შეგროვებული ქირა

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალების ან ტექნიკის გაქირავებისგან მიღებულო შემოსავალი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUPR: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: გაყიდული ქონება

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალების ან ტექნიკის გაყიდვისგან მიღებული შემოსავალი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUIN: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები : საბანკო დეპოზიტები/ფასიანი ქაღალდები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - შემოსავლები საბანკო დეპოზიტებისა ან ფასიანი ქაღალდებისგან.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUOT: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები : სხვა წყარო

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - შემოსავლის სხვა წყაროები.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONYTOT: შინამეურნეობის ფულადი შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, რომელ ჯგუფში ექცევა ეს შემოსავალი?

შენიშვნა: ვარიანტები USD 1200-2000 და 2000-ზე მეტი დაჯგუფდა USD 1200 და მეტში

პასუხები:
 • USD 1200-ზე მეტი
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 101 – 250
 • USD 51– 100
 • USD 50-მდე
 • შემოსავლის გარეშე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SPENDMO: შინამეურნეობის ხარჯები გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რა იყო თქვენი ოჯახის დანახარჯი გასულ თვეში?

შენიშვნა: ვარიანტები USD 1200-2000 და 2000-ზე მეტი დაჯგუფდა USD 1200 და მეტში

პასუხები:
 • USD 1200-ზე მეტი
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 101 – 250
 • USD 51– 100
 • USD 50-მდე
 • ხარჯის გარეშე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SAVINGS: აქვს თუ არა თქვენს ოჯახს დანაზოგი?

შეკითხვის ტექსტი: აქვს თუ არა თქვენს ოჯახს დანაზოგი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DEBTSHH: აქვს თუ არა თქვენს ოჯახს ვალი?

შეკითხვის ტექსტი: აქვს თუ არა თქვენს ოჯახს ვალი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FOODDBT: საკვებისთვის ფულის სესხების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ მოუწია თქვენს ოჯახს ფულის სესხება საკვების შესაძენად? სესხებაში არ იგულისხმება ბანკის ვალი/კრედიტი, თუმცა ითვლება ნისია ადგილობრივ მაღაზიაში.

პასუხები:
 • ყოველკვირეულად
 • ყოველთვიურად
 • ყოველ მეორე თვეს
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UTILDBT: კომუნალური გადასახადების გადასახდელად ფულის სესხების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ მოუწია თქვენს ოჯახს ფულის სესხება კომუნალური გადასახადების გადასახდელად?

პასუხები:
 • ყოველკვირეულად
 • ყოველთვიურად
 • ყოველ მეორე თვეს
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CURRUNG: ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ არსებობს საქართველოს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი 10-საფეხურიანი კიბე. ამ „კიბის“ პირველი საფეხური შეესაბამება საზოგადოებაში არსებულ ყველაზე დაბალ ეკონომიკურ მდგომარეობას, ხოლო მე-10 საფეხური შეესაბამება ყველაზე მაღალ ეკონომიკურ მდგომარეობას. თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფუხურზე დგას თქვენი ოჯახი ამჟამად?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ყველაზე დაბალი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყველაზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FUTRUNG: მომდევნო 5 წელში ეკონომიკური საფეხურის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფეხურზე იდგება თქვენი ოჯახი 5 წლის შემდეგ?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ყველაზე დაბალი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყველაზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELCOND: შედარებითი ეკონომიკური მდგომარეობის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს ირგვლივ მცხოვრები ოჯახების უმრავლესობასთან შედარებით, როგორ შეაფასებდით თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას ამჟამად როგორც...

პასუხები:
 • ძალიან ცუდი
 • ცუდი
 • საშუალო
 • კარგი
 • ძალიან კარგი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MININCR: მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი ნორმალური ცხოვრებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: რამდენია მინიმალური თვიური შემოსავალი, რაც თქვენს ოჯახს საშუალებას მისცემს, ნორმალურად იცხოვროს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'USD 51– 100' და 'USD 50-მდე' დაჯგუფდა ' USD 250-მდე'-სთან ერთად

პასუხები:
 • USD 250-მდე
 • USD 251 – 400
 • USD 401 – 800
 • USD 801 – 1200
 • USD 1200-ზე მეტი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LISTENO: უსმენდა თუ არა ვინმე სხვა ინტერვიუს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი და რესპონდენტის გარდა, შეეძლო თუ არა კიდევ ვინმეს რესპონდენტის პასუხების მოსმენა?

პასუხები:
 • დიახ, მთელი ინტერვიუს დროს
 • დიახ, უმეტესი დროის განმავლობაში
 • დიახ, ინტერვიუს მსვლელობის ნახევარზე ნაკლები დროის განმავლობაში, გარდა კითხვებისა ოჯახის შესახებ (ნაწილები 5 და/ან 6)
 • დიახ, სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში, გარდა კითხვებისა ოჯახის შესახებ (ნაწილები 5 და/ან 6)
 • დიახ, მხოლოდ მაშინ, როდესაც რესპონდენტი პასუხობდა კითხვებს ოჯახის შესახებ (ნაწილები 5 და/ან 6)
 • არა

FRQDIST: რამდენად ხშირად შეუშალეს ხელი რესპონდენტს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად შეუშალეს ხელი რესპონდენტს ინტერვიუს მსვლელობისას - მაგალითად, მას მოუწია სატელეფონო ზარზე პასუხის გაცემა ან დარეკვა, ოჯახის წევრისთვის ან მეზობლისთვის რამის თქმა და ა.შ.?

პასუხები:
 • არასდროს
 • სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების)
 • არც ისე ბევრი კითხვის შემთხვევაში (დაახლოებით 10-დან 20-მდე)
 • საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში
 • კითხვების უმრავლესობის, ან ყველა კითხვის შემთხვევაში

FRQUNDST: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ ესმოდა, რას ეკითხებოდით?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ ესმოდა, რას ეკითხებოდით?

პასუხები:
 • არასდროს
 • სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების)
 • არც ისე ბევრი კითხვის შემთხვევაში (დაახლოებით 10-დან 20-მდე)
 • საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში
 • კითხვების უმრავლესობის, ან ყველა კითხვის შემთხვევაში

FRQSHCD: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ სურდა ბარათების გამოყენება (თავად წაკითხვა)?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ სურდა ბარათების გამოყენება (თავად წაკითხვა)?

პასუხები:
 • ასეთი რამ არ მომხდარა, რესპონდენტი სულ იყენებდა ბარათებს
 • მხოლოდ რამდენიმე ბარათის შემთხვევაში (10-ზე ნაკლების)
 • რამდენიმე ბარათის შემთხვევაში, მაგრამ არა ბევრის (ბარათების დაახლოებით 25%-ის)
 • ბარათების საკმაოდ დიდი რაოდენობის შემთხვევაში, თუმცა ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში
 • ბარათების ნახევარზე მეტის, ან ყველა ბარათის შემთხვევაში

RESPINL: რესპონდენტის ინტელექტის დონე

შეკითხვის ტექსტი: სკალაზე ‘1'-დან ‘5'-მდე, როგორ შეაფასებდით რესპონდენტის ინტელექტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ იყო ჭკვიანი
 • არც ისე ჭკვიანი
 • საშუალო
 • ჭკვიანი
 • ძალიან ჭკვიანი

RESPSINC: რესპონდენტის გულწრფელობის დონე

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით რესპონდენტის გულწრფელობას?

შენიშვნა: კითხვა 11-ბალიანი სკალიდან გადაიკოდა 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ იყო გულწრფელი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულიად გულწრფელი იყო

RESPTIR: რამდენად დაღლილი იყო რესპონდენტი ინტერვიუს ბოლოს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი შეფასებით, რამდენად დაღლილი იყო რესპონდენტი ინტერვიუს ბოლოს?

შენიშვნა: კითხვა 11-ბალიანი სკალიდან გადაიკოდა 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ძალიან დაღლილი იყო
 • 2
 • 3
 • 4
 • საერთოდ არ იყო დაღლილი

INTNUM: რამდენი ადამიანი ესწრებოდა ინტერვიუს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი ადამიანი ესწრებოდა ინტერვიუს?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა. სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

INTLANG: ინტერვიუს ენა

შეკითხვის ტექსტი: ინტერვიუს ენა

პასუხები:
 • სომხური
 • აზერბაიჯანული
 • ქართული

HHSIZE: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

HHASIZE: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded. Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

მოიძებნა: 273 შედეგი