სიხშირის განაწილება (%)
არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები32
მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში33
სრულიად მისაღებია14
სულ ერთია2
არ ვიცი20
უარი პასუხზე1

ABKGCONF: მისაღებია თუ არ არის მისაღები შეიქმნას კონფედერაცია აფხაზეთისა და საქართველოს შემადგელობით?

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს საქართველო-აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - შეიქმნას კონფედერაცია აფხაზეთისა და საქართველოს შემადგელობით

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვისაც სმენია აფხაზეთის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
  • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
  • მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში
  • სრულიად მისაღებია
  • სულ ერთია
  • არ ვიცი
  • უარი პასუხზე

კავკასიის ბარომეტრი 2019 საქართველო

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2019 წლის 9 ოქტომბრიდან 2019 წლის 4 ნოემბრამდე

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.