საქართველოს მომავალი 2020

საქართველოს მომავალი 2020

ფაილები

ქართული კითხვარი

ბაზები:
STATA ბაზა
SPSS ბაზა

საქართველოს მომავალი 2020

საქართველოს მომავალი 2020

  • საქართველოს მომავალი 2020 მიზნად ისახავს საქართველოს უახლოეს მომავალში განვითარებული მნიშვნელოვანი საკითხების გაგების საფუძველზე დავადგინოთ, რა მიმართულებით მიდის საქართველო. პროექტი განხორციელდა კარნეგის ფონდის თანამშრომლობით ევროპის მშვიდობის საერთაშორისო ოფისისსა და ლევან მიქელაძის ფონდთან. პროექტი დაფინანსებულია შვედეთის მთავრობის მიერ.

პასუხების ანალიზი