საქართველოს მომავალი 2020

საქართველოს მომავალი 2020

 • საქართველოს მომავალი 2020 მიზნად ისახავს საქართველოს უახლოეს მომავალში განვითარებული მნიშვნელოვანი საკითხების გაგების საფუძველზე დავადგინოთ, რა მიმართულებით მიდის საქართველო. პროექტი განხორციელდა კარნეგის ფონდის თანამშრომლობით ევროპის მშვიდობის საერთაშორისო ოფისისსა და ლევან მიქელაძის ფონდთან. პროექტი დაფინანსებულია შვედეთის მთავრობის მიერ.

პასუხების ანალიზი

საქართველოს მომავალი 2020

საქართველოს მომავალი 2020

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • ქალაქი
 • სოფელი

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

შენიშვნა: The variable is generated from AGE variable, present in the original dataset

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

IMPIDNTT: რომელი პიროვნული მახასიათებლებია თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი?

შეკითხვის ტექსტი: რომელი პიროვნული მახასიათებლებია (იდენტობა) თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი?

პასუხები:
 • საქართველოს მოქალაქეობა
 • ეთნიკური ჯგუფისადმი კუთვნილება
 • ორივე თანაბრად მნიშვნელოვანია
 • არცერთი არ არის მნიშვნელოვანი
 • არ ვიცი

GEOSPKGEO: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - საქართველოს მოქალაქეები ქართულად უნდა საუბრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - საქართველოს მოქალაქეები ქართულად უნდა საუბრობდნენ

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PROUDCITZN: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - მე ვამაყობ, რომ საქართველოს მოქალაქე ვარ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - მე ვამაყობ, რომ საქართველოს მოქალაქე ვარ

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEOBEORTH: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - საქართველოს მოქალაქეები მართლმადიდებელი ქრისტიანები უნდა იყვნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - საქართველოს მოქალაქეები მართლმადიდებელი ქრისტიანები უნდა იყვნენ

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEOBEGEO: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - მხოლოდ ეთნიკურად ქართველებს უნდა შეეძლოთ იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - მხოლოდ ეთნიკურად ქართველებს უნდა შეეძლოთ იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MINKNWGEO: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - თუ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელს სურს საჯარო სამსახურში მუშაობა, მან ქართული უნდა იცოდეს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - თუ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელს სურს საჯარო სამსახურში მუშაობა, მან ქართული უნდა იცოდეს

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEOISEU: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - იყო ქართველი, ნიშნავს იყო ევროპელი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - იყო ქართველი, ნიშნავს იყო ევროპელი

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VOTEOTHRELG: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - არჩევნებში მივცემდი ხმას ჩემგან განსხვავებული რელიგიის ადამიანს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - არჩევნებში მივცემდი ხმას ჩემგან განსხვავებული რელიგიის ადამიანს

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VOTEOTHETHN: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - არჩევნებში ხმას მივცემდი ჩემგან განსხვავებული ეთნიკური წარმომავლობის მქონე ადამიანს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - არჩევნებში ხმას მივცემდი ჩემგან განსხვავებული ეთნიკური წარმომავლობის მქონე ადამიანს

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VOTEOTHLANG: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - არჩევნებში ხმას მივცემდი იმას, ვინც არ იცის ქართული

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - არჩევნებში ხმას მივცემდი იმას, ვინც არ იცის ქართული

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ETHNTOLL: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - საქართველოში მომხდარი ომები გვაჩვენებს რომ ქვეყანა/მოსახლეობა ეთნიკური უმცირესობების მიმართ უფრო ტოლერანტული უნდა იყოს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - საქართველოში დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ მომხდარი ომები გვაჩვენებს, რომ ქვეყანა და მოსახლეობა ეთნიკური უმცირესობების მიმართ უფრო ტოლერანტული უნდა იყოს

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ETHNTHRT: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - საქართველოში მომხდარი ომები გვაჩვენებს რომ ეთნიკური/ენობრივი უმცირესობები ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის პოტენციურ საფრთხეს წარმოადგენენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - საქართველოში დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ მომხდარი სეპარატისტული ომები გვაჩვენებს, რომ ეთნიკური და ენობრივი უმცირესობების წარმომადგენლები ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის პოტენციურ საფრთხეს წარმოადგენენ

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMPISSUES: რა სახის საკითხებია თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი?

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის საკითხებია თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? თქვენ ყველზე მეტად გადარდებთ. . .

პასუხები:
 • ადგილობრივი
 • რეგიონული
 • ეროვნული
 • საერთაშორისო
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ETHNLANGSERV: მხარს დავუჭერდი/არ დავუჭერდი: სახელმწიფო მომსახურების მიწოდებას ქართულ და ეთნიკური უმცირესობების ენებზე

შეკითხვის ტექსტი: დაუჭერდით თუ არა მხარს შემდეგს ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ ადგილებში? - სახელმწიფო მომსახურების მიწოდებას ქართულ და ეთნიკური უმცირესობების ენებზე

პასუხები:
 • მხარს დავუჭერდი
 • არ დავუჭერდი მხარს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

STRNETHNLANG: მხარს დავუჭერდი/არ დავუჭერდი: საგზაო ნიშნების დამონტაჟებას ეთნიკური უმცირესობების ენებზე

შეკითხვის ტექსტი: დაუჭერდით თუ არა მხარს შემდეგს ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ ადგილებში? - საგზაო ნიშნების დამონტაჟებას ეთნიკური უმცირესობების ენებზე

პასუხები:
 • მხარს დავუჭერდი
 • არ დავუჭერდი მხარს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CRTETHNLANG: მხარს დავუჭერდი/არ დავუჭერდი: ეთნიკურ უმცირესობებს შორის სამოქალაქო დავების განხილვისას/სასამართლო პროცესის წარმართვას მათ ენებზე

შეკითხვის ტექსტი: დაუჭერდით თუ არა მხარს შემდეგს ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ ადგილებში? - ეთნიკურ უმცირესობებს შორის სამოქალაქო დავების განხილვისას, სასამართლო პროცესის წარმართვას მათ ენებზე

პასუხები:
 • მხარს დავუჭერდი
 • არ დავუჭერდი მხარს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEMMPS: ცოტაა თუ ბევრი პარლამენტში 150 წევრიდან 21 წევრი ქალი?

შეკითხვის ტექსტი: ამჟამად საქართველოს პარლამენტში 150 წევრიდან 21 წევრი ქალია. თქვენი აზრით ეს. . .

პასუხები:
 • ძალიან ცოტაა
 • ძალიან ბევრია
 • საკმარისია
 • არ აქვს მნიშვნელობა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEMMPSIMP: რა გავლენა ექნებოდა, პარლამენტში მეტი ქალი დეპუტატის ყოლას საქართველოზე?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით რა გავლენა ექნებოდა, პარლამენტში მეტი ქალი დეპუტატის ყოლას საქართველოზე? ამას ექნებოდა . . .

პასუხები:
 • დადებითი გავლენა
 • უარყოფითი გავლენა
 • არანაირი გავლენა
 • არ აქვს მნიშვნელობა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ETHNMPS: ცოტაა თუ ბევრი პარლამენტში 150 წევრიდან 11 ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი?

შეკითხვის ტექსტი: ამჟამად საქართველოს პარლამენტში 150 წევრიდან 11 წევრი არის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი. თქვენი აზრით ეს. . .

პასუხები:
 • ძალიან ცოტაა
 • ძალიან ბევრია
 • საკმარისია
 • არ აქვს მნიშვნელობა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ETHNMPSIMP: რა გავლენა ექნებოდა, პარლამენტში მეტი ეთნიკურ უმცირესობის წარმომადგენლების ყოლას?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით რა გავლენა ექნებოდა, პარლამენტში მეტი ეთნიკურ უმცირესობის წარმომადგენლების ყოლას საქართველოზე? ამას ექნებოდა . . .

პასუხები:
 • დადებითი გავლენა
 • უარყოფითი გავლენა
 • არანაირი გავლენა
 • არ აქვს მნიშვნელობა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LGBTMPSIMP: რა გავლენა ექნებოდა, პარლამენტში მეტი ლგბტ დეპუტატის ყოლას საქართველოზე?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით რა გავლენა ექნებოდა, პარლამენტში მეტი ლგბტ დეპუტატის ყოლას საქართველოზე? ამას ექნებოდა . . .

პასუხები:
 • დადებითი გავლენა
 • უარყოფითი გავლენა
 • არანაირი გავლენა
 • არ აქვს მნიშვნელობა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CHRCHSTAT: მხარს უჭერთ თუ არა საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის განსაკუთრებულ იურიდიულ სტატუსს?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას აქვს საკონსტიტუციო შეთანხმებით მინიჭებული უფლება, რომელიც მას საქართველოში განსაკუთრებულ იურიდიულ სტატუსს აძლევს. მხარს უჭერთ თუ არა საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის განსაკუთრებულ იურიდიულ სტატუსს?

პასუხები:
 • მხარს ვუჭერ
 • არ ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRSRVAL: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია ხელს უწყობს მორალური ღირებულებების შენარჩუნებას საზოგადოებაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია ხელს უწყობს მორალური ღირებულებების შენარჩუნებას საზოგადოებაში

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CLSTORUS: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია ხელს უწყობს საქართველოს რუსეთთან დაახლოებას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია ხელს უწყობს საქართველოს რუსეთთან დაახლოებას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FOUNDIDNTT: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია ჩვენი თვითმყოფადობის საფუძველია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია ჩვენი თვითმყოფადობის საფუძველია

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMPFORFAML: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი ოჯახისათვის

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი ოჯახისათვის

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUINTECON: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: ევროკავშირში ინტეგრაციის შემდეგ საქართველოს უკეთესი ეკონომიკა ექნება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის შესაძლო შედეგების შესახებ: საქართველოს უკეთესი ეკონომიკა ექნება

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUINTTRDEM: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: ევროკავშირში ინტეგრაციის შემდეგ საქართველოში უფრო მეტი დემოკრატიული ინსტიტუტი და ღირებულება დამკვიდრდება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის შესაძლო შედეგების შესახებ: საქართველოში უფრო მეტი დემოკრატიული ინსტიტუტი და ღირებულება დამკვიდრდება

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUINTTRVL: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: ევროკავშირში ინტეგრაციის შემდეგ ქართველებს ექნებათ შესაძლებლობა უფრო იოლად წავიდნენ ევროკავშირში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის შესაძლო შედეგების შესახებ: ქართველებს ექნებათ შესაძლებლობა, უფრო იოლად წავიდნენ ევროკავშირში სასწავლებლად ან - სამუშაოდ

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINTHR: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: ევროკავშირში ინტეგრაციის შემდეგ ადამიანის უფლებები უკეთ იქნება დაცული საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის შესაძლო შედეგების შესახებ: ადამიანის უფლებები უკეთ იქნება დაცული საქართველოში

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINTSAFERUS: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: ევროკავშირში ინტეგრაციის შემდეგ საქართველო რუსეთისგან უკეთ იქნება დაცული

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის შესაძლო შედეგების შესახებ: საქართველო რუსეთისგან უკეთ იქნება დაცული

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINTBETGOV: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: ევროკავშირში ინტეგრაციის შემდეგ საქართველოს უფრო საქმიანი მთავრობა ეყოლება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის შესაძლო შედეგების შესახებ: საქართველოს უფრო საქმიანი მთავრობა ეყოლება

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUINTEUPEAN: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: ევროკავშირში ინტეგრაციის შემდეგ საქართველო უფრო ევროპული გახდება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის შესაძლო შედეგების შესახებ: საქართველო უფრო ევროპული გახდება

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINTCLSRELG: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: ევროპული ინტეგრაცია საქართველოს სხვა ქრისტიანულ სახელმწიფოებთან დააახლოებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის შესაძლო შედეგების შესახებ: ევროპული ინტეგრაცია საქართველოს სხვა ქრისტიანულ სახელმწიფოებთან დააახლოებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CLSEUBRXT: საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებაში დაეხმარა/ზიანი მიაყენა - გაერთიანებული სამეფოს მიერ ევროკავშირის დატოვება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილი საკითხები საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებაში დაეხმარა, ზიანი მიაყენა, თუ არ უმოქმედია? - გაერთიანებული სამეფოს მიერ ევროკავშირის დატოვებამ

პასუხები:
 • დაეხმარა
 • არ უმოქმედია
 • ზიანი მიაყენა
 • არ გამიგია ამის შესახებ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CLSEURUPROP: საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებაში დაეხმარა/ზიანი მიაყენა - რუსეთის ანტიდასავლური პროპაგანდა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილი საკითხები საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებაში დაეხმარა, ზიანი მიაყენა, თუ არ უმოქმედია? - რუსეთის ანტიდასავლურმა პროპაგანდამ

პასუხები:
 • დაეხმარა
 • არ უმოქმედია
 • ზიანი მიაყენა
 • არ გამიგია ამის შესახებ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CLSEUAWR: საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებაში დაეხმარა/ზიანი მიაყენა - საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ანტიდასავლური რიტორიკა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილი საკითხები საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებაში დაეხმარა, ზიანი მიაყენა, თუ არ უმოქმედია? - საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ანტიდასავლურმა რიტორიკამ

პასუხები:
 • დაეხმარა
 • არ უმოქმედია
 • ზიანი მიაყენა
 • არ გამიგია ამის შესახებ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CLSEUCNFRT: საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებაში დაეხმარა/ზიანი მიაყენა - აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სტატუსთან დაკავშირებით საქართველო-რუსეთის დაპირისპირება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილი საკითხები საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებაში დაეხმარა, ზიანი მიაყენა, თუ არ უმოქმედია? - აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სტატუსთან დაკავშირებით საქართველო-რუსეთის დაპირისპირებამ

პასუხები:
 • დაეხმარა
 • არ უმოქმედია
 • ზიანი მიაყენა
 • არ გამიგია ამის შესახებ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUTHRTTRAD: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ევროკავშირი საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას? ევროკავშირი საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BESTSUP: ვის შეუძლია საქართველოსთვის მეტი დახმარების გაწევა - ევროკავშირს, ამერიკას თუ რუსეთს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვის შეუძლია ამჟამად საქართველოსთვის მეტი დახმარების გაწევა - ევროკავშირს, ამერიკას თუ რუსეთს?

პასუხები:
 • ევროკავშირს
 • ამერიკას
 • რუსეთს
 • სხვა
 • არც ერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUSUPP: უჭერთ თუ არა მხარს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას?

შეკითხვის ტექსტი: უჭერთ თუ არა მხარს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ABOSVSEU: რომელს აირჩევდით აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დაბრუნებასა და ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას შორის?

შეკითხვის ტექსტი: არჩევანის გაკეთება რომ მოგიწიოთ ერთი მხრივ, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დაბრუნებასა და მეორე მხრივ, ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას შორის, რომელს აირჩევდით?

პასუხები:
 • აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დაბრუნებას
 • ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

APNINENEG: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - 1989 წლის 9 აპრილი იყო ტრაგედია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას? 1989 წლის 9 აპრილი იყო ტრაგედია

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

APNINEPOS: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - 1989 წლის 9 აპრილმა ხელი შეუწყო საქართველოს დამოუკიდებლობის გზაზე დადგომას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას? 1989 წლის 9 აპრილი დადებით მოვლენა იყო, რადგან ხელი შეუწყო საქართველოს დამოუკიდებლობის გზაზე დადგომას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WARAVDBL: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში 90-იან წლებში მომხდარი ომების თავიდან არიდება შეიძლებოდა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას? აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში 90-იანი წლებში მომხდარი ომების თავიდან არიდება შეიძლებოდა

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OSWARAVD: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ყველაფერი გაკეთდა, რათა 2008 წლის აგვისტოს ომი თავიდან აგვეცილებინა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას? ყველაფერი გაკეთდა, რათა 2008 წლის აგვისტოს ომი თავიდან აგვეცილებინა

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

COLSUPOS: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა იყო

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას? 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა იყო.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ZVIADPATRT: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ზვიად გამსახურდია საქართველოს ჭეშმარიტი პატრიოტი იყო

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას? ზვიად გამსახურდია საქართველოს ჭეშმარიტი პატრიოტი იყო

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ZVDINDP: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ზვიად გამსახურდიას გარეშე საქართველო ვერ გახდებოდა დამოუკიდებელი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას? ზვიად გამსახურდიას გარეშე საქართველო ვერ გახდებოდა დამოუკიდებელი

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ZVDWARSS: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ზვიად გამსახურდია არის პასუხისმგებელი სამხრეთ ოსეთში ომის დაწყებაზე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას? ზვიად გამსახურდია არის პასუხისმგებელი სამხრეთ ოსეთში ომის დაწყებაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ZVSWARAB: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ზვიად გამსახურდია არის პასუხისმგებელი აფხაზეთში ომის დაწყებაზე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას? ზვიად გამსახურდია არის პასუხისმგებელი აფხაზეთში დაწყებაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OVERZVD: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ზვიად გამსახურდიას დამხობა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა იყო

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას? ზვიად გამსახურდიას დამხობა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა იყო

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SUCCBEFREV: საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარმატება 1992-2003 წლებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარმატება 1992-დან 2003 წლებში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი მოსახლეობის დონეზე ქართულ-ოსური შერიგების ხელშეწყობა გაერთიანდა სხვა კატეგორიასთან

პასუხები:
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის საერთაშორისო აღიარება
 • აღმოსავლეთ-დასავლეთ ენერგეტიკული დერეფნის შექმნა
 • თბილისის ომის/სამოქალაქო ომის დასრულება
 • ლარის შემოტანა/გაცვლითი კურსის სტაბილიზაცია
 • საგარეო პოლიტიკაში დასავლური ორიენტაციის არჩევა
 • კონფლიქტების სტაბილიზაცია/დარეგულირება
 • ევროპის საბჭოში გაწევრიანება
 • ვაზიანში რუსული სამხედრო ბაზის დახურვა
 • მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანება
 • სხვა
 • მთავრობას არ ჰქონია წარმატება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FAILBEFREV: საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარუმატებლობა 1992-2003 წლებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარუმატებლობა 1992-დან 2003 წლებში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი დაუშვა ჩეჩენი მეომრების გადმოსვლა პანკისშიგაერთიანდა სხვა კატეგორიასთან

პასუხები:
 • დაუშვა ეკონომიკური კოლაფსი
 • არაფერი გააკეთა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ომების თავიდან აცილების მიზნით
 • ვერ აღმოფხვრა ელექტროენერგიის დეფიციტი/უშუქობა
 • ეფექტურად ვერ მართა მთელი ქვეყანა
 • დაუშვა 1998 წელს მომხდარი სამხედრო დაპირისპირება აფხაზეთში/გალის მოვლენები
 • დაუშვა კრიმინოგენული სიტუაციის გაუარესებას/კანონის და წესრიგის ნაკლებობა
 • დაუშვა კორუფცია
 • რუსეთს დაშორდა
 • ვერ შექმნა ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტები
 • ვერ შეძლო დასავლეთის ჩართვა კონფლიქტების მოგვარებაში
 • ვერ დახურა რუსეთის სამხედრო ბაზები
 • სხვა
 • მთავრობას არ ჰქონია წარუმატებლობა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SUCCAFREV: საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარმატება 2003-2012 წლებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარმატება 2003-დან 2012-წლებში?

პასუხები:
 • კრიმინალთან ბრძოლა/კანონი და წესრიგი
 • ეკონომიკური ზრდა
 • საზოგადოებრივი მომსახურების გაუმჯობესება
 • წვრილმანი კორუფციის აღმოფხვრა
 • საქართველოს დაახლოება ევროკავშირთან, ნატოსთან და დასავლეთთან
 • ჯანდაცვის სისტემის რეფორმა
 • ეკონომიკის დერეგულაცია
 • ერთიანი ეროვნული გამოცდები
 • არჩევნების ხარისხის გაუმჯობესება
 • რუსეთის სამხედრო ბაზების დახურვა
 • სასამართლო რეფორმა
 • სხვა
 • მთავრობას არ ჰქონია წარმატება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FAILAFREV: საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარუმატებლობა 2003-2012 წლებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარუმატებლობა 2003-დან 2012-წლებში?

პასუხები:
 • ადამიანის უფლებების დარღვევა
 • ვერ შეძლო 2008 წლის ომის თავიდან აცილება
 • არ უსმენდა ხალხს
 • მომიტინგეების დარბევა
 • საკუთრების უფლებების დარღვევა
 • უთანასწორო ეკონომიკური ზრდა
 • სამეცნიერო და კულტურული ინტელიგენციისადმი უპატივცემულობა
 • სხვა
 • მთავრობას არ ჰქონია წარუმატებლობა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SUCCNOW: საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარმატება 2012 წლიდან დღემდე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარმატება 2012 წლიდან დღემდე?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი საარჩევნო სისტემის რეფორმაგაერთიანდა სხვა კატეგორიასთან

პასუხები:
 • ადამიანის უფლებების დაცვა
 • COVID-19 პანდემიის რისკების ეფექტური მართვა
 • საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის შემოღება
 • ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლა
 • C ჰეპატიტის აღმოფხვრის პროგრამის განხორციელება
 • არანაირი მიმდინარე ომი
 • გაუმჯობესებული ბიზნეს-გარემო
 • პოლიტიკური სტაბილურობა
 • სამართლიანობის აღდგენა
 • ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება
 • რუსეთთან ურთიერთობაში რისკების შემცირება
 • მმართველობის საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლა
 • სასჯელაღსრულების სისტემის გაუმჯობესება
 • სხვა
 • მთავრობას არ ჰქონია წარმატება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FAILNOW: საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარუმატებლობა 2012 წლიდან დღემდე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარუმატებლობა 2012 წლიდან დღემდე?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი ვერ მოახერხა საჰაერო თავდაცვის სისტემების დაყენება გაერთიანდა სხვა კატეგორიასთან

პასუხები:
 • სუსტი ეკონომიკური ზრდა
 • წინასაარჩევნო დაპირებების შეუსრულებლობა
 • „გავრილოვის ღამე“
 • ვერ შეასრულა სამართლიანობის აღდგენის დაპირება
 • გადაწყვეტილების მიღების არაეფექტური სისტემა
 • პროკურატურისა და სასამართლო სისტემის დეპოლიტიზირების შეუსრულებლობა
 • ვერ მოახერხა ქართველებისა და აფხაზების / ოსების სოციალური გაუცხოების შემცირება
 • ვერ მოახერხა სოხუმთან და ცხინვალთან პირდაპირი დიალოგის პლატფორმების შექმნა
 • არაეფექტური პიარი როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ
 • პროპორციული საარჩევნო სისტემის შემოღების პირობის დარღვევა
 • სხვა
 • მთავრობას არ ჰქონია წარუმატებლობა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CONSQWAR: აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციის გარდა 2008 წლის ომის ყველაზე უარყოფითი შედეგი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციის გარდა რა იყო 2008 წლის ომის ყველაზე უარყოფითი შედეგი?

პასუხები:
 • ადამიანების დაღუპვა
 • რუსეთთან ურთიერთობების გაუარესება
 • ეკონომიკური განვითარების დაზარალება
 • ქართველებსა და აფხაზებს/ოსებს შორის გაუცხოების გაღრმავება
 • კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებული სამშვიდობო პროცესის ჩაშლა
 • ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის ხელის შეშლა
 • ნატოში ინტეგრაციისთვის ხელის შეშლა
 • სხვა
 • არ იყო სხვა უარყოფითი შედეგი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GEODEM: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - საქართველო წამყვანი დემოკრატიაა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას? საქართველო წამყვანი დემოკრატიაა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NTDEVLP: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - დამოუკიდებლობის შემდეგ საქართველო არასოდეს განვითარებულა სწორი მიმართულებით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას? დამოუკიდებლობის შემდეგ საქართველო არასოდეს განვითარებულა სწორი მიმართულებით

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MRFAILS: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, საქართველოს ისტორიაში უფრო მეტი წარუმატებლობაა, ვიდრე წარმატება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას? დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, საქართველოს ისტორიაში უფრო მეტი წარუმატებლობაა, ვიდრე წარმატება

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRVSSTATE: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ამჟამინდელი მთავრობა სახელმწიფოს მოდერნიზაციაზე მეტად უპირატესობას ადამიანის უფლებების დაცვას ანიჭებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას? ამჟამინდელი მთავრობა სახელმწიფოს მოდერნიზაციაზე მეტად უპირატესობას ადამიანის უფლებების დაცვას ანიჭებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRSVSINST: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - საქართველოს უახლეს ისტორიას ძირითადად ცალკეული ადამიანები წარმართავენ, ვიდრე ინსტიტუტები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას? საქართველოს უახლესი ისტორიას ძირითადად ცალკეული ადამიანები წარმართავენ, ვიდრე ინსტიტუტები

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ეთანხმებით
 • ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PARTSUPP: რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს?

შეკითხვის ტექსტი: რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო [ნინო ბურჯანაძე], მოქალაქეები [ალეკო ელისაშვილი], ახალი მემარჯვენეები [მამუკა კაციტაძე], რესპუბლიკური პარტია [ხათუნა სამნიძე, თამარ კორძაია], საქართველოს კონსერვატიული პარტია [ზვიად ძიძიგური], სამართლიანობისათვის [ეკა ბესელია] დაჯგუფდა როგორც სხვა კატეგორია

პასუხები:
 • ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო
 • ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
 • საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი
 • ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის
 • ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი
 • ლეიბორისტული პარტია
 • ლელო
 • თავისუფალი საქართველო
 • პოლიტიკური პლატფორმა - ახალი საქართველო
 • სხვა
 • ასეთი პარტია არ არსებობს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ETHNIC: რესპონდენტის ეთნიკური მიკუთვნებულობა

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ბევრი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ საკუთარ თავს რომელ მათგანს მიაკუთვნებთ?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები რუსი და აფხაზი დაჯგუფდა როგორც სხვა კატეგორია

პასუხები:
 • ქართველი
 • აზერბაიჯანელი
 • სომეხი
 • ოსი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGAP: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - აფხაზურს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ინტერვიუს ენის გარდა სხვა რა ენებს იყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან და მეზობლებთან საუბრისას ან სამსახურში? - აფხაზურს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიყენებ სხვა ენას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGHY: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - სომხურს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ინტერვიუს ენის გარდა სხვა რა ენებს იყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან და მეზობლებთან საუბრისას ან სამსახურში? - სომხურს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიყენებ სხვა ენას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGAS: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - ასირიულს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ინტერვიუს ენის გარდა სხვა რა ენებს იყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან და მეზობლებთან საუბრისას ან სამსახურში? - ასირიულს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიყენებ სხვა ენას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGAZ: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - აზერბაიჯანულს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ინტერვიუს ენის გარდა სხვა რა ენებს იყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან და მეზობლებთან საუბრისას ან სამსახურში? - აზერბაიჯანულს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიყენებ სხვა ენას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGAV: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - ავარულს/ხუნძურს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ინტერვიუს ენის გარდა სხვა რა ენებს იყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან და მეზობლებთან საუბრისას ან სამსახურში? - ავარულს/ხუნძურს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიყენებ სხვა ენას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANKGKIST: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - ქისტურს/ჩეჩნურს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ინტერვიუს ენის გარდა სხვა რა ენებს იყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან და მეზობლებთან საუბრისას ან სამსახურში? - ქისტურს/ჩეჩნურს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიყენებ სხვა ენას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGKA: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - ქართულს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ინტერვიუს ენის გარდა სხვა რა ენებს იყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან და მეზობლებთან საუბრისას ან სამსახურში? - ქართულს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიყენებ სხვა ენას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGHE: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - ბერძნულს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ინტერვიუს ენის გარდა სხვა რა ენებს იყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან და მეზობლებთან საუბრისას ან სამსახურში? - ბერძნულს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიყენებ სხვა ენას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGEN: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - ინგლისურს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ინტერვიუს ენის გარდა სხვა რა ენებს იყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან და მეზობლებთან საუბრისას ან სამსახურში? - ინგლისურს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიყენებ სხვა ენას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGZA: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - ქურთულს (ზაზაქი, ქურმანჯი და სხვ.)

შეკითხვის ტექსტი: ამ ინტერვიუს ენის გარდა სხვა რა ენებს იყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან და მეზობლებთან საუბრისას ან სამსახურში? - ქურთულს (ზაზაქი, ქურმანჯი და სხვ.)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიყენებ სხვა ენას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGMR: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - მეგრულს (და ლაზურს)

შეკითხვის ტექსტი: ამ ინტერვიუს ენის გარდა სხვა რა ენებს იყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან და მეზობლებთან საუბრისას ან სამსახურში? - მეგრულს (და ლაზურს)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიყენებ სხვა ენას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGOS: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - ოსურს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ინტერვიუს ენის გარდა სხვა რა ენებს იყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან და მეზობლებთან საუბრისას ან სამსახურში? - ოსურს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიყენებ სხვა ენას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANDRU: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - რუსულს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ინტერვიუს ენის გარდა სხვა რა ენებს იყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან და მეზობლებთან საუბრისას ან სამსახურში? - რუსულს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიყენებ სხვა ენას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGSV: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - სვანურს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ინტერვიუს ენის გარდა სხვა რა ენებს იყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან და მეზობლებთან საუბრისას ან სამსახურში? - სვანურს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიყენებ სხვა ენას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGTR: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - თურქულს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ინტერვიუს ენის გარდა სხვა რა ენებს იყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან და მეზობლებთან საუბრისას ან სამსახურში? - თურქულს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიყენებ სხვა ენას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGOT: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - სხვას

შეკითხვის ტექსტი: ამ ინტერვიუს ენის გარდა სხვა რა ენებს იყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან და მეზობლებთან საუბრისას ან სამსახურში? - სხვას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიყენებ სხვა ენას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELGION: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თქვენს თავს?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ბევრი რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ საკუთარ თავს რომელ მათგანს მიაკუთვნებთ?

პასუხები:
 • მართლმადიდებელი
 • მუსლიმი
 • სომხური სამოციქულო ეკლესია
 • სხვა ქრისტიანული ეკლესიები
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELSERV: რელიგიურ მსახურებაზე დასწრების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: განსაკუთრებული ღონისძიებების გარდა, როგორებიცაა ქორწინება ან გასვენება, რამდენად ხშირად ესწრებოდით რელიგიურ მსახურებას?

პასუხები:
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQINTR: ინტერნეტით სარგებლობის სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ინტერნეტს?

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი რა არის ინტერნეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EMPLSIT: ძირითადი საქმიანობა

შეკითხვის ტექსტი: მოდით, ვისაუბროთ თქვენი საქმიანობის შესახებ. ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, შეარჩიეთ ის საქმიანობა, რომელიც თქვენთვის ძირითადია.

პასუხები:
 • ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ
 • ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ
 • ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ
 • ვარ უმუშევარი
 • ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე
 • ვარ თვითდასაქმებული
 • ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და მუშაობა არ შემიძლია
 • სხვა
 • უარი პასუხზე

RESPEDU: რა არის თქვენი განათლების უმაღლესი საფეხური?

შეკითხვის ტექსტი: ჩამოთვლილთაგან რომელი შეესაბამება თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'სრული ან არასრული ზოგადი განათლება' და 'სრული ზოგადი განათლება' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალო ან დაბალი', არასრული უმაღლესი განათლება' და 'სრული უმაღლესი განათლება' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • უმაღლესი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNFRDG: შინამეურნეობა ფლობს - მაცივარი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - მაცივარი

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • უარი პასუხზე

OWNCOTV: შინამეურნეობა ფლობს - ფერადი ტელევიზორი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - ფერადი ტელევიზორი

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCELL: შინამეურნეობა ფლობს - სმარტფონი (ტელეფონი ფერადი ეკრანით და ინტერნეტის წვდომით)?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - სმარტფონი (ტელეფონი ფერადი ეკრანით და ინტერნეტის წვდომით)?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNTBLT: შინამეურნეობა ფლობს - ტაბლეტი (მაგ. აიპადი, გალაქსი ტაბი, ლენოვო და ა.შ.)

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - ტაბლეტი (მაგ. აიპადი, გალაქსი ტაბი, ლენოვო და ა.შ.)

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCARS: შინამეურნეობა ფლობს - მანქანა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - მანქანა

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNAIRC: შინამეურნეობა ფლობს - კონდიციონერი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - კონდიციონერი

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • უარი პასუხზე

OWNWASH: შინამეურნეობა ფლობს - ავტომატური სარეცხი მანქანა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - ავტომატური სარეცხი მანქანა

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCOMP: შინამეურნეობა ფლობს - პერსონალური კომპიუტერი, ლეპტოპის ჩათვლით

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - პერსონალური კომპიუტერი, ლეპტოპის ჩათვლით

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNHWT: შინამეურნეობა ფლობს - ცხელი წყალი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - ცხელი წყალი

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCHTG: შინამეურნეობა ფლობს - ცენტრალური გათბობა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - ცენტრალური გათბობა

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CONFLMV: საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა 1989 წლიდან დღემდე საქართველოში მომხდარი კონფლიქტების გამო

შეკითხვის ტექსტი: 1989 წლის შემდეგ მოგიწიათ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს საცხოვრებელი ადგილის დატოვება საქართველოში არსებული კონფლიქტის გამო?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTLANG: ინტერვიუს ენა

შეკითხვის ტექსტი: ინტერვიუს ენა

პასუხები:
 • სომხური
 • აზერბაიჯანული
 • ქართული

HHSIZE: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი და მეტი

HHASIZE: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი და მეტი

მოიძებნა: 104 შედეგი