საქართველოს მომავალი 2020

საქართველოს მომავალი 2020

ინფორმაცია გამოკითხვის შესახებ

საქართველოს მომავალი 2020 მიზნად ისახავს საქართველოს უახლოეს მომავალში განვითარებული მნიშვნელოვანი საკითხების გაგების საფუძველზე დავადგინოთ, რა მიმართულებით მიდის საქართველო. პროექტი განხორციელდა კარნეგის ფონდის თანამშრომლობით ევროპის მშვიდობის საერთაშორისო ოფისისსა და ლევან მიქელაძის ფონდთან. პროექტი დაფინანსებულია შვედეთის მთავრობის მიერ.

მოსახლეობა: საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობა (18 წელი და ზემოთ), ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის გარდა (სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი). მონაცემები არის არამარტო ქვეყნის მასშტაბით წარმომადგენლობითი, არამედ მისი განზოგადება შესაძლებელია თბილისის, სხვა ურბანული სტატუსის მქონე დასახლებების და სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობაზე.

შერჩევის დიზაინი: სტრატიფიცირებული მრავალსაფეხურიანი კლასტერული შერჩევა. br />
შერჩევის ზომა: 1 928 რესპონდენტი

გამოპასუხების რაოდენობა: 32%

გამოკითხვის მეთოდი: კომპიუტერის მეშვეობით პირისპირი გამოკითხვა (CAPI).

ინტერვიუს ენები: ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული.

საველე სამუშაოების თარიღები: სექტემბერი 10, 2020 - სექტემბერი 28, 2020.

შედეგები შეწონილია.

საქართველოს მომავალი 2020

საქართველოს მომავალი 2020

  • საქართველოს მომავალი 2020 მიზნად ისახავს საქართველოს უახლოეს მომავალში განვითარებული მნიშვნელოვანი საკითხების გაგების საფუძველზე დავადგინოთ, რა მიმართულებით მიდის საქართველო. პროექტი განხორციელდა კარნეგის ფონდის თანამშრომლობით ევროპის მშვიდობის საერთაშორისო ოფისისსა და ლევან მიქელაძის ფონდთან. პროექტი დაფინანსებულია შვედეთის მთავრობის მიერ.

პასუხების ანალიზი