ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში, 2015

კვლევა სწავლობს საზოგადოებრივ წარმოდგენებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისკენ მისწრაფების შესახებ, ხალხის მოლოდინსა და საზოგადოების აზრს ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ღირებულებებისა შესახებ, 2015

ინფორმაცია გამოკითხვის შესახებ

Knowledge of and attitudes toward the EU in Georgia survey was conducted by Caucasus Research Resource Centers (CRRC) in 2015. It intended to gauge Georgia's residents' knowledge of and attitudes toward the European Union.

Population: Adults (18 years old and over), excluding the populations living in territories affected by military conflict (South Ossetia and Abkhazia).

Sample Design: Multi-stage cluster sampling with preliminary stratification. Representative on Capital, Urban Georgian-speaking, urban Georgian-speaking, Armenian and Azerbaijani minorities residing in Samtkhe-Javakheti, Kvemo Kartli and Kakheti

Sample Size: 2462 respondents.

Response rate: 75%.

Survey mode: Computer-assisted personal interview (CAPI).

Interview languages: Armenian, Azerbaijani, Georgian

Fieldwork Dates: May 14, 2015 to May 29, 2015.

Results are weighted.

Downloads: STATA dataset, SPSS dataset, Georgian questionnaire

Contact for more Information: crrc-geo@crrccenters.org

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში, 2015

კვლევა სწავლობს საზოგადოებრივ წარმოდგენებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისკენ მისწრაფების შესახებ, ხალხის მოლოდინსა და საზოგადოების აზრს ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ღირებულებებისა შესახებ, 2015

პასუხების ანალიზი