საქონლის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის სისტემის შესახებ არსებული განწყობების შეფასება

საქართველოში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის სისტემის შესახებ არსებული განწყობების შეფასება საქართველოში, 2017 წლის აგვისტო

 • შეფასების პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა საქონლის მფლობელი სოფლის მოსახლეობის ცოდნისა და დამოკიდებულებების შესწავლას საქართველოში ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის მიმართ. აღნიშნული შეფასების პროექტი FAO-ს უფრო დიდი პროექტის „საქართველოში საქონლის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის სისტემის (NAITS) ტექნიკური ხელშეწყობა” (GCP/GEO/009/SWI) ნაწილია. პროექტი დაფინანსებულია შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) მიერ.გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

პასუხების ანალიზი

საქონლის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის სისტემის შესახებ არსებული განწყობების შეფასება

საქართველოში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის სისტემის შესახებ არსებული განწყობების შეფასება საქართველოში, 2017 წლის აგვისტო

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

STRATUMF: სტრატა

შეკითხვის ტექსტი: სტრატა

პასუხები:
 • კახეთი
 • აჭარა
 • სამეგრელო
 • ნინოწმინდა
 • ახალქალაქი
 • წალკა
 • მარნეული
 • დმანისი
 • დანარჩენი საქართველო

INTLANGF: ინტერვიუს ენა

შეკითხვის ტექსტი: ინტერვიუს ენა

პასუხები:
 • სომხური
 • აზერბაიჯანული
 • ქართული

RESPSEXF: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUPF: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

OWNCOW: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ძროხა/ხარი?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ძროხა/ხარი? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNBUFF: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას კამეჩი?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას კამეჩი? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNPIG: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ღორი?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ღორი? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNSHEP: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ცხვარი?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ცხვარი? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNGOAT: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას თხა?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას თხა? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NMBCOW: რამდენი ძროხა/ხარი გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი ძროხა/ხარი გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ფლობენ ძროხას/ხარს
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა

პასუხები:
 • 1-10
 • 11-20
 • 20-ზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NMBBUFF: რამდენი კამეჩი გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი კამეჩი გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ფლობენ კამეჩს
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა

პასუხები:
 • 1-10
 • 11-20
 • 20-ზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NMBPIG: რამდენი ღორი გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი ღორი გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ფლობენ ღორს
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა

პასუხები:
 • 1-10
 • 11-20
 • 20-ზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NMBSHEP: რამდენი ცხვარი გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი ცხვარი გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ფლობენ ცხვარს
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა

პასუხები:
 • 1-10
 • 11-20
 • 20-ზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NMBGOAT: რამდენი თხა გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი თხა გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ფლობენ თხას
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა

პასუხები:
 • 1-10
 • 11-20
 • 20-ზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ISOSPACE: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისთვის განკუთვნილი სპეციალური სადგომის არსებობა ბოლო 12 თვის განმავლობაში

შეკითხვის ტექსტი: ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისთვის განკუთვნილი სპეციალური სადგომი ან სადგომები ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HHCONS: ბოლო 12 თვის განმავლობაში შინამეურნეობის მიერ მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელისა და მათგან წარმოებულ პროდუქტების მოხმარების პროცენტული მაჩვენებელი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენი პროცენტი მოიხმარა თქვენმა შინამეურნეობამ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა კვარტილების მიხედვით

პასუხები:
 • 0-25 %
 • 26-50 %
 • 51-75 %
 • 76-100 %
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLERS: საქონლის და საქონლის პროდუქტების უმეტესწილად გამყიდველები და უმეტესწილად მომხრამრებლები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენი პროცენტი გაყიდა თქვენმა შინამეურნეობამ ბოლო 12 თვის განმავლობაში? დაჯგუფებული მომხმარებლებად (შინამეურნებობები, რომლებიც თავიანთი საქონლის და საქონლისგან დამზადებული პროდუქტების მხოლოდ 0%-10% ყიდიან) და გამყიდვლებად (შინამეურნებობები, რომლებიც თავიანთი საქონლის და საქონლისგან დამზადებული პროდუქტების 11%-100% ყიდიან)

შენიშვნა: დაჯგუფებული მომხმარებლებად (შინამეურნებობები, რომლებიც თავიანთი საქონლის და საქონლისგან დამზადებული პროდუქტების მხოლოდ 0%-10% ყიდიან) და გამყიდვლებად (შინამეურნებობები, რომლებიც თავიანთი საქონლის და საქონლისგან დამზადებული პროდუქტების 11%-100% ყიდიან)

პასუხები:
 • გამყიდველი
 • მომხრამრებელი

HHSOLD: ბოლო 12 თვის განმავლობაში შინამეურნეობის მიერ მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელისა და მათგან წარმოებულ პროდუქტების გაყიდვის პროცენტული მაჩვენებელი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენი პროცენტი გაყიდა თქვენმა შინამეურნეობამ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა კვარტილების მიხედვით

პასუხები:
 • 0-25 %
 • 26-50 %
 • 51-75 %
 • 76-100 %
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLINC: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისა და მათგან წარმოებული პროდუქტების გაყიდვით მიღებული შემოსავალი ბოლო 12 თვის განმავლობაში

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი ლარის შემოსავალი მიიღო თქვენმა შინამეურნეობამ თქვენი მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისა და მათგან წარმოებული პროდუქტების გაყიდვით ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებს
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა

პასუხები:
 • 1600 ლარზე მეტი
 • 1201 – 1600 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 401 – 800 ლარი
 • 261 – 400 ლარი
 • 151 - 260 ლარი
 • 150 ლარამდე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLHOME: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელის გაყიდვის მეთოდი - პირდაპირ სახლიდან ვყიდი, დისტრიბუტორების გარდა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს? - პირდაპირ სახლიდან ვყიდი, დისტრიბუტორების გარდა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLMLMR: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელის გაყიდვის მეთოდი - თავად ვყიდი ჩემი დასახლებული პუნქტის ბაზარში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს? - თავად ვყიდი ჩემი დასახლებული პუნქტის ბაზარში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLMOMR: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელის გაყიდვის მეთოდი - თავად ვყიდი სხვა დასახლებული პუნქტის ბაზარში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს? - თავად ვყიდი სხვა დასახლებული პუნქტის ბაზარში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLDISTR: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელის გაყიდვის მეთოდი - ვყიდი დისტრიბუტორების საშუალებით, მათ შორის პირდაპირ სახლიდან

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს? - ვყიდი დისტრიბუტორების საშუალებით, მათ შორის პირდაპირ სახლიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLSLAUG: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელის გაყიდვის მეთოდი - ვაბარებ სასაკლაოზე ჩემს დასახლებულ პუნქტში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს? - ვაბარებ სასაკლაოზე ჩემს დასახლებულ პუნქტში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLOSLG: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელის გაყიდვის მეთოდი - ვაბარებ სასაკლაოზე სხვა დასახლებულ პუნქტში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს? - ვაბარებ სასაკლაოზე სხვა დასახლებულ პუნქტში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLABRD: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელის გაყიდვის მეთოდი - ვყიდი უცხოეთში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს? - ვყიდი უცხოეთში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLOTH: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელის გაყიდვის მეთოდი - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLDECS: ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის გაყიდვის შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს შინამეურნეობაზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის გაყიდვის შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELPHOME: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტების გაყიდვის მეთოდი - პირდაპირ სახლიდან ვყიდი, დისტრიბუტორის გარდა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენი მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს? - პირდაპირ სახლიდან ვყიდი, დისტრიბუტორის გარდა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELPMLMR: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტების გაყიდვის მეთოდი - თავად ვყიდი ჩემი დასახლებული პუნქტის ბაზარში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენი მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს? - თავად ვყიდი ჩემი დასახლებული პუნქტის ბაზარში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELPMOMR: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტების გაყიდვის მეთოდი - თავად ვყიდი სხვა დასახლებული პუნქტის ბაზარში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენი მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს? - თავად ვყიდი სხვა დასახლებული პუნქტის ბაზარში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELPDISTR: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტების გაყიდვის მეთოდი - ვყიდი დისტრიბუტორების საშუალებით, მათ შორის პირდაპირ სახლიდან

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენი მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს? - ვყიდი დისტრიბუტორების საშუალებით, მათ შორის პირდაპირ სახლიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELPABRD: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტების გაყიდვის მეთოდი - ვყიდი უცხოეთში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენი მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს? - ვყიდი უცხოეთში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELPOTH: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტების გაყიდვის მეთოდი - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენი მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELPDECS: ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების გაყიდვის შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს შინამეურნეობაზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების გაყიდვის შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRSTRAN: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას წარმოქმნილი პრობლემები - ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული პრობლემები

შეკითხვის ტექსტი: რა პრობლემებს აწყდებოდა თქვენი შინამეურნეობა მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას ბოლო 12 თვის განმავლობაში? - ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული პრობლემები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვაწყდები პრობლემებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRSLIDT: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას წარმოქმნილი პრობლემები - საქონლის იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებული პრობლემები / საყურე ნიშანთან დაკავშირებული პრობლემები

შეკითხვის ტექსტი: რა პრობლემებს აწყდებოდა თქვენი შინამეურნეობა მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას ბოლო 12 თვის განმავლობაში? - საქონლის იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებული პრობლემები / საყურე ნიშანთან დაკავშირებული პრობლემები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვაწყდები პრობლემებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRSNPRS: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას წარმოქმნილი პრობლემები - არადამაკმაყოფილებელი ფასი

შეკითხვის ტექსტი: რა პრობლემებს აწყდებოდა თქვენი შინამეურნეობა მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას ბოლო 12 თვის განმავლობაში? - არადამაკმაყოფილებელი ფასი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვაწყდები პრობლემებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRSLCFRM: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას წარმოქმნილი პრობლემები - ინფორმაციის ნაკლებობა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვასთან დაკავშირებით

შეკითხვის ტექსტი: რა პრობლემებს აწყდებოდა თქვენი შინამეურნეობა მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას ბოლო 12 თვის განმავლობაში? - ინფორმაციის ნაკლებობა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვასთან დაკავშირებით

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვაწყდები პრობლემებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRSLCINFR: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას წარმოქმნილი პრობლემები - საქონლის ან მისგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისთვის შესაბამისი ადგილების სიმცირე / ინფრასტრუქტურული პრობლემები

შეკითხვის ტექსტი: რა პრობლემებს აწყდებოდა თქვენი შინამეურნეობა მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას ბოლო 12 თვის განმავლობაში? - საქონლის ან მისგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისთვის შესაბამისი ადგილების სიმცირე / ინფრასტრუქტურული პრობლემები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვაწყდები პრობლემებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRSOTH: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას წარმოქმნილი პრობლემები - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რა პრობლემებს აწყდებოდა თქვენი შინამეურნეობა მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას ბოლო 12 თვის განმავლობაში? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვაწყდები პრობლემებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SLGBLVS: მსხვილფეხა საქონლის დაკვლის შემთხვევაში მიგყავდათ სასაკლაოზე თუ თავად კლავდით?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, მსხვილფეხა საქონლის დაკვლის შემთხვევაში, როგორც წესი, მიგყავდათ სასაკლაოზე თუ თავად კლავდით?

პასუხები:
 • სასაკლაოზე მიჰყავდა
 • თავად კლავდა [ნებისმიერი პასუხი, რომელიც გულისხმობს არა სასაკლაოს ტერიტორიაზე საქონლის დაკვლას]
 • საერთოდ არ კლავს მსხვილფეხა საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SLGSLVS: წვრილფეხა საქონლის დაკვლის შემთხვევაში მიგყავდათ სასაკლაოზე თუ თავად კლავდით?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, წვრილფეხა საქონლის დაკვლის შემთხვევაში, როგორც წესი, მიგყავდათ სასაკლაოზე თუ თავად კლავდით? წვრილფეხა საქონელში ვგულისხმობთ ცხვარს, თხას, ღორს და ა.შ.

პასუხები:
 • სასაკლაოზე მიჰყავდა
 • თავად კლავდა [ნებისმიერი პასუხი, რომელიც გულისხმობს არა სასაკლაოს ტერიტორიაზე საქონლის დაკვლას]
 • საერთოდ არ კლავს წვრილფეხა საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SGLBDESC: ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს მსხვილფეხა საქონლის დაკვლის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს შინამეურნეობაზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს მსხვილფეხა საქონლის დაკვლის შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SGLSDESC: ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს წვრილფეხა საქონლის დაკვლის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს შინამეურნეობაზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს წვრილფეხა საქონლის დაკვლის შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRDSLAG: გსმენიათ თუ არა იმის შესახებ, რომ 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე ნებადართულია მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა იმის შესახებ, რომ 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე ნებადართულია მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა?

პასუხები:
 • დიახ, მსმენია
 • არა, არ მსმენია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ASSMSLAG: სასაკლაოზე მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლის შეფასება

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად დადებითად ან უარყოფითად შეაფასებდით ამ გადაწყვეტილებას? გთხოვთ გამოიყენოთ ბარათი.

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითად
 • უარყოფითად
 • ნეიტრალურად
 • დადებითად
 • ძალიან დადებითად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AFFSLAG: რამდენად შეგიქმნით პრობლემებს 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად შეგიქმნით პრობლემებს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე ნებადართულია მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა? გთხოვთ გამოიყენოთ ბარათი, სადაც 0 ნიშნავს „შემიქმნის ძალიან დიდ პრობლემებს“, ხოლო 10 ნიშნავს „საერთოდ არ შემიქმნის პრობლემებს“.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 11-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • შემიქმნის ძალიან დიდ პრობლემებს
 • 2
 • 3
 • 4
 • საერთოდ არ შემიქმნის პრობლემებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSLAGSM: მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა - გამიძნელდება ხორცის რეალიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: თუ ეს გადაწყვეტილება პრობლემებს შეგიქმნით, გთხოვთ დაასახელოთ ეს პრობლემები - გამიძნელდება ხორცის რეალიზაცია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა მათ გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSLAGINC: მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა - გაიზრდება საქონლის მოვლა-პატრონობის ხარჯი (ტრანსპორტირების ხარჯების გამოკლებით)

შეკითხვის ტექსტი: თუ ეს გადაწყვეტილება პრობლემებს შეგიქმნით, გთხოვთ დაასახელოთ ეს პრობლემები - გაიზრდება საქონლის მოვლა-პატრონობის ხარჯი (ტრანსპორტირების ხარჯების გამოკლებით)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა მათ გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSLAGTIN: მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა - საქონლის ტრანსპორტირება მნიშვნელოვნად გაზრდის ჩემს ხარჯებს

შეკითხვის ტექსტი: თუ ეს გადაწყვეტილება პრობლემებს შეგიქმნით, გთხოვთ დაასახელოთ ეს პრობლემები - საქონლის ტრანსპორტირება მნიშვნელოვნად გაზრდის ჩემს ხარჯებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა მათ გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSLAGBR: მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა - გაიზრდება ბიუროკრატიული პროცედურები / დიდ დროს წაიღებს შესაბამისი საბუთების შეგროვება

შეკითხვის ტექსტი: თუ ეს გადაწყვეტილება პრობლემებს შეგიქმნით, გთხოვთ დაასახელოთ ეს პრობლემები - გაიზრდება ბიუროკრატიული პროცედურები / დიდ დროს წაიღებს შესაბამისი საბუთების შეგროვება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა მათ გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSLAGDID: მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა - გამიძნელდება საქონლის იდენტიფიკაცია საყურე ნიშნის დაკარგვის შემთხვევაში

შეკითხვის ტექსტი: თუ ეს გადაწყვეტილება პრობლემებს შეგიქმნით, გთხოვთ დაასახელოთ ეს პრობლემები - გამიძნელდება საქონლის იდენტიფიკაცია საყურე ნიშნის დაკარგვის შემთხვევაში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა მათ გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSLAGOTH: მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა - სხვა პრობლემები

შეკითხვის ტექსტი: თუ ეს გადაწყვეტილება პრობლემებს შეგიქმნით, გთხოვთ დაასახელოთ ეს პრობლემები - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა მათ გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SLAGASSM: როგორ შეაფასებენ ამ გადაწვეტილებას [სასაკლაოებში მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა ] თქვენს დასახლებულ პუნქტში მცხოვრები ადამიანები?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეაფასებენ ამ გადაწვეტილებას თქვენს დასახლებულ პუნქტში მცხოვრები ადამიანები? გთხოვთ გამოიყენოთ ბარათი.

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითად
 • უარყოფითად
 • ნეიტრალურად
 • დადებითად
 • ძალიან დადებითად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRDNAITS: გსმენიათ თუ არა ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ, რომლის ფარგლებშიც მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ, რომლის ფარგლებშიც მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSW: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - თანამშრომლებისგან

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - თანამშრომლებისგან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSF: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - ოჯახის წევრებისგან

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - ოჯახის წევრებისგან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSN: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - მეზობლებისგან, მეგობრებისგან

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - მეზობლებისგან, მეგობრებისგან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSI: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - ინტერნეტით

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - ინტერნეტით

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSM: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - გაზეთებიდან, ჟურნალებიდან

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - გაზეთებიდან, ჟურნალებიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITST: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - ტელევიზიით

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - ტელევიზიით

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSR: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - რადიოთი

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - რადიოთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSS: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - ფერმერთა მომსახურების ცენტრში

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - ფერმერთა მომსახურების ცენტრში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSP: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - საჯარო შეხვედრებზე

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - საჯარო შეხვედრებზე

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSV: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - ვეტერინარისგან

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - ვეტერინარისგან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSA: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან/მინისტრისგან

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან/მინისტრისგან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSH: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - ჯანდაცვის სამინისტროდან/მინისტრისგან

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - ჯანდაცვის სამინისტროდან/მინისტრისგან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSD: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSO: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSAT: დამოკიდებულება ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის მიმართ, რომლის ფარგლებშიც მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი დამოკიდებულება ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის მიმართ, რომლის ფარგლებშიც მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ?

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითი
 • უარყოფითი
 • ნეიტრალური
 • დადებითი
 • ძალიან დადებითი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGLVH: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - ცხოველთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - ცხოველთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGHH: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - ადამიანთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - ადამიანთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGSLP: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - ცხოველების და ცხოველებისგან წარმოებული პროდუქტების რეალიზაციის გამარტივება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - ცხოველების და ცხოველებისგან წარმოებული პროდუქტების რეალიზაციის გამარტივება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGQLP: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - ცხოველებისგან წარმოებული პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - ცხოველებისგან წარმოებული პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGFI: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - პროგრამაში ჩართული ადამიანების ფინანსური წახალისება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - პროგრამაში ჩართული ადამიანების ფინანსური წახალისება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGSLO: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - ცხოველთა საკუთრების მტკიცების გაიოლება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - ცხოველთა საკუთრების მტკიცების გაიოლება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGCWL: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - სახელმწიფოს მხრიდან შინამეურნეობის შემოსავლის/კეთილდღეობის კონტროლი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - სახელმწიფოს მხრიდან შინამეურნეობის შემოსავლის/კეთილდღეობის კონტროლი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGPSA: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური დახმარების გაცემის კონტროლი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური დახმარების გაცემის კონტროლი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGTST: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - სახელმწიფოს მხრიდან დამატებითი გადასახადების დაწესება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - სახელმწიფოს მხრიდან დამატებითი გადასახადების დაწესება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGBPO: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - ცხოველის მხრიდან საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის შემთხვევაში დაჯარიმება (მაგალითად, ავარია გზაზე, ქალაქში საქონლის ყოფნა)

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - ცხოველის მხრიდან საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის შემთხვევაში დაჯარიმება (მაგალითად, ავარია გზაზე, ქალაქში საქონლის ყოფნა)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGCRL: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველების აღრიცხვა / დათვლა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველების აღრიცხვა / დათვლა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGOTH: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVSCR: ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა დაეხმარება გლეხებს, უკეთ მოუარონ თავიანთ საქონელს.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე დებულებას ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს. გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბარათი. - ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა დაეხმარება გლეხებს, უკეთ მოუარონ თავიანთ საქონელს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVPRD: ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა აუცილებელია საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე დებულებას ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს. გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბარათი. - ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა აუცილებელია საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVDDR: ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა მკვეთრად შეამცირებს დაავადებულ ცხოველთა გაყიდვას.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე დებულებას ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს. გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბარათი. - ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა მკვეთრად შეამცირებს დაავადებულ ცხოველთა გაყიდვას.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVRDD: ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა შეამცირებს ცხოველებში დაავადებების გავრცელების რისკს.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე დებულებას ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს. გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბარათი. - ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა შეამცირებს ცხოველებში დაავადებების გავრცელების რისკს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVPPD: ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა დაიცავს ადამიანებს ცხოველებისგან გადამდები დაავადებებისგან.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე დებულებას ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს. გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბარათი. - ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა დაიცავს ადამიანებს ცხოველებისგან გადამდები დაავადებებისგან.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVCTR: ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა გაზრდის საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების მიმართ მომხმარებელთა ნდობას.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე დებულებას ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს. გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბარათი. - ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა გაზრდის საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების მიმართ მომხმარებელთა ნდობას.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVPRF: ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნულ სისტემაში დარეგისტრირებული ცხოველებისა და მათგან წარმოებული პროდუქტების გაყიდვა უფრო მომგებიანი იქნება.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე დებულებას ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს. გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბარათი. - ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნულ სისტემაში დარეგისტრირებული ცხოველებისა და მათგან წარმოებული პროდუქტების გაყიდვა უფრო მომგებიანი იქნება.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWNT: ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ ცოდნის შეფასება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ცოდნა ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ. გამოიყენეთ სკალა, სადაც 0 ნიშნავს „საერთოდ არაფერი ვიცი ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ“, ხოლო 10 ნიშნავს „ყველაფერი ვიცი ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ“.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 11-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არაფერი ვიცი ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყველაფერი ვიცი ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRDPASP: გსმენიათ თუ არა საქონლის პასპორტიზაციის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა საქონლის პასპორტიზაციის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSTRLV: პასპორტიზაცია საჭიროა - საქონლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის აღსარიცხად

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რისთვის არის საჭირო საქონლის პასპორტიზაცია? - საქონლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის აღსარიცხად

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ საქონლის პასპორტიზაციის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ არის საჭირო პასპორტიზაცია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSCDLV: პასპორტიზაცია საჭიროა - საქონლის აღწერილობის შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რისთვის არის საჭირო საქონლის პასპორტიზაცია? - საქონლის აღწერილობის შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ საქონლის პასპორტიზაციის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ არის საჭირო პასპორტიზაცია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSIQLP: პასპორტიზაცია საჭიროა - საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების ხარისხის გასაუმჯობესებლად

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რისთვის არის საჭირო საქონლის პასპორტიზაცია? - საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების ხარისხის გასაუმჯობესებლად

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ საქონლის პასპორტიზაციის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ არის საჭირო პასპორტიზაცია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSESLP: პასპორტიზაცია საჭიროა - გლეხებისთვის საქონლის/ საქონლის პროდუქტების რეალიზაციის გასაიოლებლად

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რისთვის არის საჭირო საქონლის პასპორტიზაცია? - გლეხებისთვის საქონლის/ საქონლის პროდუქტების რეალიზაციის გასაიოლებლად

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ საქონლის პასპორტიზაციის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ არის საჭირო პასპორტიზაცია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSCAI: პასპორტიზაცია საჭიროა - სახელმწიფოს მიერ დამატებითი შემოსავლის მისაღებად

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რისთვის არის საჭირო საქონლის პასპორტიზაცია? - სახელმწიფოს მიერ დამატებითი შემოსავლის მისაღებად

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ საქონლის პასპორტიზაციის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ არის საჭირო პასპორტიზაცია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSCFA: პასპორტიზაცია საჭიროა - სახელმწიფოს მიერ გლეხების საქმიანობის გასაკონტროლებლად

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რისთვის არის საჭირო საქონლის პასპორტიზაცია? - სახელმწიფოს მიერ გლეხების საქმიანობის გასაკონტროლებლად

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ საქონლის პასპორტიზაციის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ არის საჭირო პასპორტიზაცია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSPLVO: პასპორტიზაცია საჭიროა - საკუთრების დადასტურებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რისთვის არის საჭირო საქონლის პასპორტიზაცია? - საკუთრების დადასტურებისთვის

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ საქონლის პასპორტიზაციის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ არის საჭირო პასპორტიზაცია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSIAT: პასპორტიზაცია საჭიროა - სახელმწიფოს მხრიდან დამატებითი გადასახადების დასაწესებლად

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რისთვის არის საჭირო საქონლის პასპორტიზაცია? - სახელმწიფოს მხრიდან დამატებითი გადასახადების დასაწესებლად

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ საქონლის პასპორტიზაციის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ არის საჭირო პასპორტიზაცია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSFPLV: პასპორტიზაცია საჭიროა - ცხოველის მხრიდან საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის შემთხვევაში დაჯარიმებისთვის (მაგალითად, ავარია გზაზე, ქალაქში საქონლის ყოფნა)

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რისთვის არის საჭირო საქონლის პასპორტიზაცია? - ცხოველის მხრიდან საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის შემთხვევაში დაჯარიმებისთვის (მაგალითად, ავარია გზაზე, ქალაქში საქონლის ყოფნა)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ საქონლის პასპორტიზაციის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ არის საჭირო პასპორტიზაცია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSOTH: პასპორტიზაცია საჭიროა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რისთვის არის საჭირო საქონლის პასპორტიზაცია? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ საქონლის პასპორტიზაციის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ არის საჭირო პასპორტიზაცია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EARTAG: აქვს თუ არა თქვენს საქონელს იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის პროგრამის ფარგლებში დამაგრებული საყურე ნიშანი?

შეკითხვის ტექსტი: აქვს თუ არა თქვენს საქონელს იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის პროგრამის ფარგლებში დამაგრებული საყურე ნიშანი?

პასუხები:
 • დიახ, ყველას
 • ზოგს აქვს, ზოგს არ აქვს
 • არა, არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PLANTAG: აპირებთ თუ არა თქვენი საქონლისთვის საყურე ნიშნის დამაგრებას?

შეკითხვის ტექსტი: აპირებთ თუ არა თქვენი საქონლისთვის საყურე ნიშნის დამაგრებას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა ფლობელობაში არსებული ცხოველების ნაწილს არ აქვს საყურე ნიშანი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WPAYTAG: შეიძენთ თუ არა საყურე ნიშანს თუ ის ფასიანი გახდება?

შეკითხვის ტექსტი: საქონლის რეგისტრაცია / საყურე ნიშნის დამაგრება ამჟამად სრულიად უფასოა. თუმცა, თუ გარკვეული დროის შემდეგ აღნიშნული პროგრამა ფასიანი გახდება, შეიძენთ თუ არა საყურე ნიშანს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PAYTAG: დაახლოებით რა თანხას გადაიხდიდით ერთ საყურე ნიშანში?

შეკითხვის ტექსტი: დაახლოებით რა თანხას გადაიხდიდით ერთ საყურე ნიშანში?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა

პასუხები:
 • 0 (არაფერს)
 • 1 ლარის ჩათვლით
 • 2 ლარი
 • 3 ლარი
 • 4 ლარი და მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TAGAHI: რამდენად მნიშვნელოვანია საქონლის საყურე ნიშნის დამაგრება საქონლის ჯანმრთელობისათვის?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია საქონლის საყურე ნიშნის დამაგრება საქონლის ჯანმრთელობისათვის? გამოიყენეთ ბარათი.

პასუხები:
 • ძალიან უმნიშვნელო
 • უმნიშვნელო
 • არც მნიშვნელოვანი, არც უმნიშვნელო
 • მნიშვნელოვანი
 • ძალიან მნიშვნელოვანი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TAGHHI: რამდენად მნიშვნელოვანია საქონლის საყურე ნიშნის დამაგრება ადამიანის ჯანმრთელობისათვის?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია საქონლის საყურე ნიშნის დამაგრება ადამიანის ჯანმრთელობისათვის? გამოიყენეთ იგივე ბარათი.

პასუხები:
 • ძალიან უმნიშვნელო
 • უმნიშვნელო
 • არც მნიშვნელოვანი, არც უმნიშვნელო
 • მნიშვნელოვანი
 • ძალიან მნიშვნელოვანი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LVHCR: რამდენად ხშირად აღრიცხავთ ცხოველის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში რამდენად ხშირად აღრიცხავდით ცხოველის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს - ყოველთვის, ზოგჯერ კი, ზოგჯერ არა თუ არასდროს?

პასუხები:
 • ყოველთვის
 • ზოგჯერ კი, ზოგჯერ - არა
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VACCLV: ბოლო 12 თვის განმავლობაში აცერით თუ არა თქვენი მსხვილფეხა ან წვრილფეხა საქონელი?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში აცერით თუ არა თქვენი მსხვილფეხა ან წვრილფეხა საქონელი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ყოფილა ამის საჭიროება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VETSERV: რამდენად ხელმისაწვდომია ან არ არის ხელმისაწვდომი ვეტერინარული მომსახურება თქვენთვის?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ხელმისაწვდომია ან არ არის ხელმისაწვდომი ვეტერინარული მომსახურება თქვენთვის? ვგულისხმობთ როგორც ფინანსურ მხარეს, აგრეთვე ფიზიკურ ხელმისაწვდომობას. გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი.

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის ხელმისაწვდომი
 • არ არის ხელმისაწვდომი
 • [საშუალოდ]
 • ხელმისაწვდომია
 • ძალიან ხელმისაწვდომია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQVET: რამდენად ხშირად გადიხართ კონსულტაციას ვეტერინართან?

შეკითხვის ტექსტი: როგორც წესი, რამდენად ხშირად გადიხართ კონსულტაციას ვეტერინართან ...?

პასუხები:
 • არასდროს
 • თითქმის არასდროს
 • იშვიათად
 • ხშირად
 • ძალიან ხშირად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TGLVSF: როგორ გავლენას ახდენს საყურე ნიშნის დამაგრება თქვენს მიერ წარმოებული სურსათის უვნებლობაზე?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ გავლენას ახდენს თქვენი საქონლისთვის საყურე ნიშნის დამაგრება თქვენს მიერ წარმოებული სურსათის უვნებლობაზე? გამოიყენეთ ბარათი.

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითს
 • უარყოფითს
 • ნეიტრალურს
 • დადებითს
 • ძალიან დადებითს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HHPFLV: ვინ ზრუნავდა ცხოველების საკვების მოტანაზე-მომარაგებაზე?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს შინამეურნეობაზე თუ ვისაუბრებთ, ვინ იყო ჩართული საქონლის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებულ შემდეგ საკითხებში ბოლო 12 თვის განმავლობაში? თითოეული ჩამოთვლილისთვის გთხოვთ, მიპასუხოთ ცალ-ცალკე. - ვინ ზრუნავდა ცხოველების საკვების მოტანაზე-მომარაგებაზე?

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • ძირითადად დაქირავებული კაცები
 • ძირითადად დაქირავებული ქალები
 • დაქირავებული ქალები და კაცები თანაბრად
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HHFDLV: ვინ კვებავდა ცხოველებს ყოველდღიურად?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს შინამეურნეობაზე თუ ვისაუბრებთ, ვინ იყო ჩართული საქონლის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებულ შემდეგ საკითხებში ბოლო 12 თვის განმავლობაში? თითოეული ჩამოთვლილისთვის გთხოვთ, მიპასუხოთ ცალ-ცალკე. - ვინ კვებავდა ცხოველებს ყოველდღიურად?

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • ძირითადად დაქირავებული კაცები
 • ძირითადად დაქირავებული ქალები
 • დაქირავებული ქალები და კაცები თანაბრად
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HHTAP: ვის მიჰყავდა ცხოველები საძოვარზე?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს შინამეურნეობაზე თუ ვისაუბრებთ, ვინ იყო ჩართული საქონლის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებულ შემდეგ საკითხებში ბოლო 12 თვის განმავლობაში? თითოეული ჩამოთვლილისთვის გთხოვთ, მიპასუხოთ ცალ-ცალკე. - ვის მიჰყავდა ცხოველები საძოვარზე?

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • ძირითადად დაქირავებული კაცები
 • ძირითადად დაქირავებული ქალები
 • დაქირავებული ქალები და კაცები თანაბრად
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HHMLA: ვინ წველიდა ცხოველებს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს შინამეურნეობაზე თუ ვისაუბრებთ, ვინ იყო ჩართული საქონლის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებულ შემდეგ საკითხებში ბოლო 12 თვის განმავლობაში? თითოეული ჩამოთვლილისთვის გთხოვთ, მიპასუხოთ ცალ-ცალკე. - ვინ წველიდა ცხოველებს?

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • ძირითადად დაქირავებული კაცები
 • ძირითადად დაქირავებული ქალები
 • დაქირავებული ქალები და კაცები თანაბრად
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HHCBLV: ვინ ზრუნავდა ცხოველების გაკრეჭვაზე/დავარცხნაზე?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს შინამეურნეობაზე თუ ვისაუბრებთ, ვინ იყო ჩართული საქონლის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებულ შემდეგ საკითხებში ბოლო 12 თვის განმავლობაში? თითოეული ჩამოთვლილისთვის გთხოვთ, მიპასუხოთ ცალ-ცალკე. - ვინ ზრუნავდა ცხოველების გაკრეჭვაზე/დავარცხნაზე?

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • ძირითადად დაქირავებული კაცები
 • ძირითადად დაქირავებული ქალები
 • დაქირავებული ქალები და კაცები თანაბრად
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HHCAGS: ვინ უვლიდა ცხოველებს, როცა ისინი ავად ხდებოდნენ?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს შინამეურნეობაზე თუ ვისაუბრებთ, ვინ იყო ჩართული საქონლის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებულ შემდეგ საკითხებში ბოლო 12 თვის განმავლობაში? თითოეული ჩამოთვლილისთვის გთხოვთ, მიპასუხოთ ცალ-ცალკე. - ვინ უვლიდა ცხოველებს, როცა ისინი ავად ხდებოდნენ?

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • ძირითადად დაქირავებული კაცები
 • ძირითადად დაქირავებული ქალები
 • დაქირავებული ქალები და კაცები თანაბრად
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LVCMN: დღის განმავლობაში დაახლოებით რა დროს უთმობდით ცხოველების მოვლას ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: დღის განმავლობაში დაახლოებით რა დროს უთმობდით ცხოველების მოვლას ბოლო 12 თვის განმავლობაში? გთხოვთ, მიპასუხოთ დრო წუთებში.

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა

პასუხები:
 • 60 წუთის ჩათვლით
 • 61 - 120 წუთი
 • 121 - 180 წუთი
 • 181 წუთი და მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HHDSLV: ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს საქონლის გაყიდვის შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს შინამეურნეობაზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს საქონლის გაყიდვის შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HHDSLP: ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების გაყიდვის შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს შინამეურნეობაზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების გაყიდვის შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HHDILS: ვინ განკარგავდა საქონლისა და საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალს ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს შინამეურნეობაზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, ვინ განკარგავდა საქონლისა და საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალს ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HHDVRL: ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს თქვენს ოჯახში საქონლის ვაქცინაციის ან რეგისტრაციის შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს შინამეურნეობაზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს თქვენს ოჯახში საქონლის ვაქცინაციის ან რეგისტრაციის შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFSOU1F: ძირითადად რომელი წყაროდან იღებთ ხოლმე ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: ძირითადად რომელი წყაროდან იღებთ ხოლმე ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ? პირველ რიგში, გთხოვთ, დამისახელოთ ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო.

პასუხები:
 • ტელევიზია
 • მეზობლები, მეგობრები
 • ინტერნეტი
 • ოჯახის წევრები
 • თანამშრომლები
 • გაზეთები, ჟურნალები
 • რადიო
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFSOU2F: რომელია თქვენთვის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?

შეკითხვის ტექსტი: და რომელია თქვენთვის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?

პასუხები:
 • მეზობლები, მეგობრები
 • ინტერნეტი
 • ოჯახის წევრები
 • გაზეთები, ჟურნალები
 • ტელევიზია
 • რადიო
 • თანამშრომლები
 • სხვა
 • ინფორმაციას მხოლოდ ერთი წყაროდან ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTRST2: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - რუსთავი 2

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - რუსთავი 2

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTIMD: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - იმედი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - იმედი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTGPB1: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTGPB2: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTTVPR: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - პირველი TV

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - პირველი TV

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTGDS: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - GDS

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - GDS

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTIBR: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - იბერია TV

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - იბერია TV

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTMST: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - მაესტრო

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - მაესტრო

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTVABK: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - აფხაზეთის ხმა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - აფხაზეთის ხმა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTOBQ: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - ობიექტივი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - ობიექტივი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTPLT: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - პალიტრა ნიუს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - პალიტრა ნიუს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTKAVK: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - კავკასია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - კავკასია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTADJ: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - აჭარა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - აჭარა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTSPR: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - საფერავი ტვ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - საფერავი ტვ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTJKH: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - ჯიხა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - ჯიხა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTBRJ: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - ტელე-რადიო კომპანია ბორჯომი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - ტელე-რადიო კომპანია ბორჯომი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTNTHW: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - მეცხრე ტალღა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - მეცხრე ტალღა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTKLX: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - კოლხეთი 89

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - კოლხეთი 89

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTPRV: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - ფარვანა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - ფარვანა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTATV: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - ATV12

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - ATV12

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTCHN9: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - მე-9 არხი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - მე-9 არხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTTNM: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - თანამგზავრი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - თანამგზავრი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTBOLN: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - ბოლნელი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - ბოლნელი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTKART: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - ქართული TV

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - ქართული TV

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTAKSQ: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - ახალი საქართველო

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - ახალი საქართველო

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTMMAV: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - მომავალი TV

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - მომავალი TV

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTZAR: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - ზარი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - ზარი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTEGR: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - ეგრისი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - ეგრისი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTTRIA: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - თრიალეთი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - თრიალეთი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTTV12: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - TV 12

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - TV 12

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTRION: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - რიონი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - რიონი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTDIATV: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - დია TV

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - დია TV

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTMARN: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - მარნეული TV

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - მარნეული TV

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTMEGA: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - Mega TV

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - Mega TV

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTBTM: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - ბათუმი TV

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - ბათუმი TV

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTTV25: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - TV 25

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - TV 25

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTIMR: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - იმერვიზია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - იმერვიზია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTGRJ: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - გურჯაანი TV

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - გურჯაანი TV

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTGUR: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - გურია TV

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - გურია TV

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTRUS: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - რუსეთის რომელიმე სატელევიზიო არხი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - რუსეთის რომელიმე სატელევიზიო არხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTAZE: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - აზერბაიჯანის ან თურქეთის რომელიმე სატელევიზიო არხი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - აზერბაიჯანის ან თურქეთის რომელიმე სატელევიზიო არხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTARM: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - სომხეთის რომელიმე სატელევიზიო არხი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - სომხეთის რომელიმე სატელევიზიო არხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTOTH: რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ყველაზე ხშირად - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად რომელ სატელევიზიო არხებს უყურებთ ხოლმე? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული არხები. - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDRZN: რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რეზონანსი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ, რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული გამოცემები. - რეზონანსი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვკითხულობ გაზეთებს/ჟურნალებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDKVR: რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - კვირის პალიტრა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ, რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული გამოცემები. - კვირის პალიტრა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვკითხულობ გაზეთებს/ჟურნალებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDVRS: რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - ვერსია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ, რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული გამოცემები. - ვერსია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვკითხულობ გაზეთებს/ჟურნალებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDASD: რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - ასავალ-დასავალი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ, რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული გამოცემები. - ასავალ-დასავალი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვკითხულობ გაზეთებს/ჟურნალებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDKRN: რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - ქრონიკა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ, რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული გამოცემები. - ქრონიკა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვკითხულობ გაზეთებს/ჟურნალებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDAKT: რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - ახალი თაობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ, რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული გამოცემები. - ახალი თაობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვკითხულობ გაზეთებს/ჟურნალებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDALI: რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - ალია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ, რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული გამოცემები. - ალია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვკითხულობ გაზეთებს/ჟურნალებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDSMK: რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - სამხრეთის კარიბჭე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ, რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული გამოცემები. - სამხრეთის კარიბჭე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვკითხულობ გაზეთებს/ჟურნალებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDSDM: რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - საქართველო და მსოფლიო

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ, რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული გამოცემები. - საქართველო და მსოფლიო

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვკითხულობ გაზეთებს/ჟურნალებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDGRM: რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - გურიის მოამბე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ, რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული გამოცემები. - გურიის მოამბე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვკითხულობ გაზეთებს/ჟურნალებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDNWR: რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - გაზეთი რუსთავი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ, რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული გამოცემები. - გაზეთი რუსთავი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვკითხულობ გაზეთებს/ჟურნალებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDAKG: რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - ახალი გაზეთი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ, რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული გამოცემები. - ახალი გაზეთი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვკითხულობ გაზეთებს/ჟურნალებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDVKH: რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - კახეთის ხმა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ, რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული გამოცემები. - კახეთის ხმა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვკითხულობ გაზეთებს/ჟურნალებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDHDR: რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - ჰო და არა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ, რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული გამოცემები. - ჰო და არა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვკითხულობ გაზეთებს/ჟურნალებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDLNP: რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - ლანჩხუთი პლუს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ, რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული გამოცემები. - ლანჩხუთი პლუს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვკითხულობ გაზეთებს/ჟურნალებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDALN: რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - ალიონი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ, რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული გამოცემები. - ალიონი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვკითხულობ გაზეთებს/ჟურნალებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDLKH: რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - ლიახვის ხეობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ, რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული გამოცემები. - ლიახვის ხეობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვკითხულობ გაზეთებს/ჟურნალებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDOTH: რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გვითხრათ, რომელ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული გამოცემები. - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვკითხულობ გაზეთებს/ჟურნალებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRUTS: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო უცნობი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო უცნობი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRGPB: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - საზოგადოებრივი რადიო 1

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - საზოგადოებრივი რადიო 1

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRPRV: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - პირველი რადიო

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - პირველი რადიო

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRFRT: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო ფორტუნა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო ფორტუნა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRGRW: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო მწვანე ტალღა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო მწვანე ტალღა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRGPB2: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - საზოგადოებრივი რადიო 2

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - საზოგადოებრივი რადიო 2

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRVABK: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - აფხაზეთის ხმა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - აფხაზეთის ხმა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRRDP: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო პალიტრა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო პალიტრა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRRDOB: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო ობიექტივი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო ობიექტივი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRIMD: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო იმედი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო იმედი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRTAV: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო თავისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო თავისუფლება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRFRP: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო ფორტუნა პლუს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო ფორტუნა პლუს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRPST: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო პოზიტივი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო პოზიტივი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HROK: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - OK FM

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - OK FM

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRTNM: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო თანამგზავრი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო თანამგზავრი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRTBL: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო თბილისი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო თბილისი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRSTR: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - Star FM

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - Star FM

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRGIP: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო ჯიპა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო ჯიპა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRMST: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო მაესტრო

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო მაესტრო

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRCOMR: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო კომერსანტი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო კომერსანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRJKO: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო Jako FM

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო Jako FM

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRIVR: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო ივერია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო ივერია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRHRT: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო ჰერეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო ჰერეთი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRADJ: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო აჭარა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო აჭარა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRATIN: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო ათინათი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო ათინათი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRODS: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო ოდიში+

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო ოდიში+

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRTRL: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო თრიალეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო თრიალეთი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRDVK: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო ძველი ქალაქი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო ძველი ქალაქი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRMRN: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - რადიო მარნეული

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - რადიო მარნეული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRTVO: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - ტელე-რადიო კომპანია ოდიში

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - ტელე-რადიო კომპანია ოდიში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HROTH: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რადიოსადგურებს უსმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? იგულისხმება როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული რადიო სადგურები. - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQINTRF: რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით? თქვენ სარგებლობთ ინტერნეტით . . .

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი, როგორ გამოვიყენო ინტერნეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACEMF: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა: ვიღებ და ვაგზავნი ელექტრონულ წერილებს.

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვიღებ და ვაგზავნი ელექტრონულ წერილებს.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTASCNAF: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა: ვიყენებ სოციალურ ქსელებს მეგობრებთან/ნაცნობებთან საკომუნიკაციოდ.

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვიყენებ სოციალურ ქსელებს (მაგ., Одноклассники, Facebook, My Space, Google+ და სხვა) მეგობრებთან/ნაცნობებთან საკომუნიკაციოდ.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTASCNBF: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა: ვიყენებ სოციალურ ქსელებს ახალი ამბების გასაგებად მომხმარებლების მიერ გაზიარებული ვებგვერდების მეშვეობით

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვიყენებ სოციალურ ქსელებს (მაგ., Одноклассники, Facebook, My Space, Google+ და სხვა) ახალი ამბების გასაგებად მომხმარებლების მიერ გაზიარებული ვებგვერდების მეშვეობით

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTASKYF: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა: ვიყენებ სკაიპს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვიყენებ სკაიპს (Skype) (ჩატი და სატელეფონო ზარები).

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTAIMSGF: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა: ვიყენებ რომელიმე სხვა ჩატს (არა Skype–ს).

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვიყენებ რომელიმე სხვა ჩატს – Google Talk, ICQ, MSN ან სხვა პროგრამა (არა Skype–ს).

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACFDF: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა: მონაწილეობას ვიღებ დისკუსიებში, რომლებიც სხვადასხვა ფორუმზე იმართება.

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - მონაწილეობას ვიღებ დისკუსიებში, რომლებიც სხვადასხვა ფორუმზე იმართება.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACBLF: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა: ვწერ ბლოგებს / ვკითხულობ სხვების მიერ დაწერილ ბლოგებს.

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვწერ ბლოგებს / ვკითხულობ სხვების მიერ დაწერილ ბლოგებს.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACINF: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა: ვეძებ ინფორმაციას

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვეძებ ინფორმაციას (Google, Wiki და სხვა).

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACSHF: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა: ვყიდულობ სხვადასხვა საქონელს.

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვყიდულობ სხვადასხვა საქონელს.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACNWF: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა: ვკითხულობ / ვუსმენ / ვუყურებ ახალ ამბებს / სატელევიზიო გადაცემებს ონლაინ, სოციალურ ქსელებზე განთავსებული სიახლეების გარდა.

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვკითხულობ / ვუსმენ / ვუყურებ ახალ ამბებს / სატელევიზიო გადაცემებს ონლაინ, სოციალურ ქსელებზე განთავსებული სიახლეების გარდა.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACENF: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა: ვტვირთავ / ვუსმენ / ვუყურებ ფილმებს, მუსიკას, ვიდეოებს.

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვტვირთავ / ვუსმენ / ვუყურებ ფილმებს, მუსიკას, ვიდეოებს.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACGMF: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა: ვთამაშობ ინტერნეტ–თამაშებს.

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვთამაშობ ინტერნეტ–თამაშებს.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACDWF: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა: ვნახულობ პაემნების ვებ-გვერდებს.

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვნახულობ პაემნების ვებ-გვერდებს.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACOTF: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა: სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBMDN: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - Medianews.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - Medianews.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBNF9: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - info9.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - info9.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBIPN: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - ipn.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ipn.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBTBL: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - tabula.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - tabula.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBNWS: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - News.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - News.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBONG: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - On.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - On.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBFRG: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - For.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - For.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBCSO: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - csogeorgia.org

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - csogeorgia.org

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBSZG: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - Sazogadoeba.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - Sazogadoeba.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBPGE: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - Presa.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - Presa.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBPRS: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - iverioni.com.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - iverioni.com.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBNWP: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - newposts.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - newposts.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBIVR: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - Iveria.biz

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - Iveria.biz

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBGRB: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - garb.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - garb.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBNWG: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - newsgeorgia.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - newsgeorgia.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBFRB: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - forbes.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - forbes.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBIPR: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - ipress.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ipress.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBITV: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - itv.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - itv.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBNTG: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - netgazeti.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - netgazeti.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBLBR: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - liberali.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - liberali.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBCVL: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - civil.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - civil.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBGHN: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - ghn.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ghn.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBBTM: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - batumelebi.netgazeti.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - batumelebi.netgazeti.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBNSP: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - Newpress.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - Newpress.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBZGD: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - zugdidelebi.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - zugdidelebi.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBLVPR: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - livepress.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - livepress.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBGRN: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - gurianews.com

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - gurianews.com

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBKNW: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - knews.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - knews.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBQZK: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - qiziki.blogspot.com

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - qiziki.blogspot.com

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBFB: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - Facebook.com

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - Facebook.com

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBFOG: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - Forum.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - Forum.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBODNK: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - Odnoklasniki.ru

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - Odnoklasniki.ru

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBYTB: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - YouTube

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - YouTube

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBMVD: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - Myvideo.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - Myvideo.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBIMV: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - Imovies.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - Imovies.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBADJ: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - Adjaranet.com

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - Adjaranet.com

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBAMB: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - Ambebi.ge

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - Ambebi.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WBOTH: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვებსაიტი - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორც წესი, რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობთ ხოლმე, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ შევდივარ ვებგვერდებზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VSTMVD: სტუმრობთ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრები Myvideo.ge-ს

შეკითხვის ტექსტი: სტუმრობთ თუ არა შემდეგ ვებგვერდებს თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრები ფილმების/ვიდეოების/სერიალების/გადაცემების საყურებლად? - Myvideo.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQMVD: თუ სტუმრობთ Myvideo.ge-ს, რამდენად ხშირად?

შეკითხვის ტექსტი: თუ სტუმრობთ Myvideo.ge-ს, რამდენად ხშირად?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც სტუმობენ Myvideo.ge-ს

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VSTIMV: სტუმრობთ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრები Imovies.ge-ს

შეკითხვის ტექსტი: სტუმრობთ თუ არა შემდეგ ვებგვერდებს თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრები ფილმების/ვიდეოების/სერიალების/გადაცემების საყურებლად? - Imovies.ge

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQIMV: თუ სტუმრობთ Imovies.ge-ს, რამდენად ხშირად?

შეკითხვის ტექსტი: თუ სტუმრობთ Imovies.ge-ს, რამდენად ხშირად?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც სტუმობენ Imovies.ge-ს

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VSTADJ: სტუმრობთ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრები Adjaranet.com-ს

შეკითხვის ტექსტი: სტუმრობთ თუ არა შემდეგ ვებგვერდებს თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრები ფილმების/ვიდეოების/სერიალების/გადაცემების საყურებლად? - Adjaranet.com

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQADJ: თუ სტუმრობთ Adjaranet.com-ს, რამდენად ხშირად?

შეკითხვის ტექსტი: თუ სტუმრობთAdjaranet.com-ს, რამდენად ხშირად?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც სტუმობენ Adjaranet.com-ს

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRULVC: ვის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას ენდობით ყველაზე მეტად საქონლის მოვლა-პატრონობის საკითხებთან დაკავშირებით?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, ვის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას ენდობით ყველაზე მეტად საქონლის მოვლა-პატრონობის საკითხებთან დაკავშირებით?

შენიშვნა: კითხვა გადაიკოდა. პასუხის ვარიანტები ადგილობრივი სპეციალისტები, სასულიერო პირები, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, ჯანდაცვის სამინისტრო/მინისტრი, უცხოელი სპეციალისტები, სოფლის მასწავლებელი, პოლიტიკოსები და ცნობადი სახეები დაჯგუფდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • ვეტერინარი
 • მეზობლები
 • სხვა გლეხები
 • ჟურნალისტები
 • სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/მინისტრი
 • სოფლის უხუცესები
 • ფერმერთა მომსახურების ცენტრის წარმომადგენელი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CNVINF: ინფორმაციის მიღების ყველაზე მისაღები საშუალება საქონლის მოვლა-პატრონობის შესახებ

შეკითხვის ტექსტი: საქონლის მოვლა-პატრონობის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, ინფორმაციის მიღების რა საშუალებაა თქვენთვის ყველაზე მისაღები?

შენიშვნა: კითხვა გადაიკოდა. პასუხის ვარიანტები საგაზეთო სტატიები, ცხელი ხაზი, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/მინისტრი, რადიო გადაცემები და ჯანდაცვის სამინისტრო/მინისტრი დაჯგუფდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • პირისპირ შეხვედრები
 • სატელევიზიო გადაცემები
 • საჯარო შეხვედრები
 • დაავადებათა კონტროლის ცენტრი
 • საინფორმაციო ბუკლეტები
 • სოციალური ქსელები
 • ინტერნეტ-ფორუმები
 • ფერმერთა მომსახურების ცენტრი
 • SMS-ის მიღება მობილურზე
 • სხვა
 • სულერთია, საიდან მივიღებ ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPEDUF: რესპონდენტის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან რომელი შეესაბამება თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლების გარეშე', 'დაწყებითი განათლება', 'არასრული საშუალო განათლება', 'სრული საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც ' საშუალო ან დაბალი', არასრული უმაღლესი განათლება', 'უმაღლესი განათლება' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HAVEJOBF: თვლით თუ არა თავს დასაქმებულად?

შეკითხვის ტექსტი: თვლით თუ არა თავს დასაქმებულად? აქ იგულისხმება ნახევარი ან სრული განაკვეთის თანამშრომელი, ოფიციალური ან არაოფიციალური თანამშრომელი, თვითდასაქმებული, მთავარია თქვენს საქმიანობას მოჰქონდეს შემოსავალი.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

UNEMTYPF: უმუშევრობის ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ჩამონათვალიდან რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ უმუშევარ რესპოდენტებს

პასუხები:
 • ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ
 • ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ
 • ვუვლი ბავშვებს და სახლს
 • ვარ უმუშევარი და ვეძებ სამუშაოს
 • ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და მუშაობა არ შემიძლია
 • სხვა [სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ჩათვლით]
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WORKTYPF: მიმდინარე სამსახურის ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ჩამონათვალიდან რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ დასქმებულ რესპოდენტებს

პასუხები:
 • ვმუშაობ სრულ განაკვეთზე (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით
 • ვმუშაობ ნახევარ განაკვეთზე (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით
 • ვარ თვითდასაქმებული, არ იგულისხმება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა საკუთარ მფლობელობაში მყოფ, იჯარით აღებულ ან ნათხოვარ მიწაზე (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიონერი/ სტუდენტი), სეზონური სამუშაოს ჩათვლი
 • ვარ თვითდასაქმებული, იგულისხმება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა საკუთარ მფლობელობაში მყოფ, იჯარით აღებულ ან ნათხოვარ მიწაზე (მაშინაც კი, როდესაც ვარ პენსიონერი / სტუდენტი), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCTVF: შინამეურნეობას აქვს - ფერადი ტელევიზორი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში ფერადი ტელევიზორი? გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNSPHF: შინამეურნეობას აქვს - სმარტფონი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში სმარტფონი (ტელეფონი ფერადი ეკრანით და ინტერნეტის წვდომით)? გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNTBLF: შინამეურნეობას აქვს - ტაბლეტური კომპიუტერი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში ტაბლეტი (მაგ. აიპადი, გალაქსი ტაბი, ლენოვო და ა.შ.)? გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCOMF: შინამეურნეობას აქვს - პერსონალური კომპიუტერი, ლეპტოპის ჩათვლით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში პერსონალური კომპიუტერი, ლეპტოპის ჩათვლით? გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONTOTF: შინამეურნეობის შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება თქვენი ოჯახის (შინამეურნეობის) შემოსავალი? გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ყველა წყარო, რაც თქვენი ოჯახის ყველა წევრს ჰქონდა გასულ თვეში.

პასუხები:
 • 1600 ლარზე მეტი
 • 1201 – 1600 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 501 – 800 ლარი
 • 301 – 500 ლარი
 • 181 - 300 ლარი
 • 180 ლარამდე
 • 0
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ETHICF: რესპონდენტის ეროვნება

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ რომელ ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: სხვა კავკასიური ეთნიკური ჯგგუფი, რუსი და იეზიდი ან ქურთი გაერთიანდა სხვაში.

პასუხები:
 • ქართველი
 • აზერბაიჯანელი
 • სომეხი
 • სხვა ეროვნება

FRQKNWF: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტმა არ იცოდა კარგად ის საკითხები, რის შესახებაც ეკითხებოდით?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტმა არ იცოდა კარგად ის საკითხები, რის შესახებაც ეკითხებოდით?

პასუხები:
 • არასდროს
 • სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების)
 • არც ისე ბევრი კითხვის შემთხვევაში (დაახლოებით 10-დან 20-მდე)
 • საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში
 • კითხვების უმრავლესობის ან ყველა კითხვის შემთხვევაში

HLPSC2: ვინ ეხმარებოდა რესპონდენტს კითხვებზე პასუხის გაცემაში - სექცია 2: ინფორმაცია შინამეურნეობის საქონლის შესახებ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მიუთითოთ, კითხვარის თითოეულ ჩამოთვლილ სექციაში ვინ ეხმარებოდა რესპონდენტს კითხვებზე პასუხის გაცემაში? - სექცია 2: ინფორმაცია შინამეურნეობის საქონლის შესახებ

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • არავინ ეხმარებოდა

HLPSC3: ვინ ეხმარებოდა რესპონდენტს კითხვებზე პასუხის გაცემაში - სექცია 3: იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მიუთითოთ, კითხვარის თითოეულ ჩამოთვლილ სექციაში ვინ ეხმარებოდა რესპონდენტს კითხვებზე პასუხის გაცემაში? - სექცია 3: იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • არავინ ეხმარებოდა

HLPSC4: ვინ ეხმარებოდა რესპონდენტს კითხვებზე პასუხის გაცემაში - სექცია 4: ჯანმრთელობა და სურსათის უვნებლობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მიუთითოთ, კითხვარის თითოეულ ჩამოთვლილ სექციაში ვინ ეხმარებოდა რესპონდენტს კითხვებზე პასუხის გაცემაში? - სექცია 4: ჯანმრთელობა და სურსათის უვნებლობა

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • არავინ ეხმარებოდა

HLPSC5: ვინ ეხმარებოდა რესპონდენტს კითხვებზე პასუხის გაცემაში - სექცია 5: გენდერული როლები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მიუთითოთ, კითხვარის თითოეულ ჩამოთვლილ სექციაში ვინ ეხმარებოდა რესპონდენტს კითხვებზე პასუხის გაცემაში? - სექცია 5: გენდერული როლები

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • არავინ ეხმარებოდა

HLPSC6: ვინ ეხმარებოდა რესპონდენტს კითხვებზე პასუხის გაცემაში - სექცია 6: ინფორმაციის მიღების წყაროები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მიუთითოთ, კითხვარის თითოეულ ჩამოთვლილ სექციაში ვინ ეხმარებოდა რესპონდენტს კითხვებზე პასუხის გაცემაში? - სექცია 6: ინფორმაციის მიღების წყაროები

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • არავინ ეხმარებოდა

HHSIZE: შინამეურნეობის ყველა წევრის რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობის წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

მოიძებნა: 296 შედეგი