საქონლის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის სისტემის შესახებ არსებული განწყობების შეფასება

საქართველოში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის სისტემის შესახებ არსებული განწყობების შეფასება საქართველოში, 2017 წლის აგვისტო

 • შეფასების პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა საქონლის მფლობელი სოფლის მოსახლეობის ცოდნისა და დამოკიდებულებების შესწავლას საქართველოში ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის მიმართ. აღნიშნული შეფასების პროექტი FAO-ს უფრო დიდი პროექტის „საქართველოში საქონლის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის სისტემის (NAITS) ტექნიკური ხელშეწყობა” (GCP/GEO/009/SWI) ნაწილია. პროექტი დაფინანსებულია შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) მიერ.გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

პასუხების ანალიზი

საქონლის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის სისტემის შესახებ არსებული განწყობების შეფასება

საქართველოში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის სისტემის შესახებ არსებული განწყობების შეფასება საქართველოში, 2017 წლის აგვისტო

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

STRATUMF: სტრატა

შეკითხვის ტექსტი: სტრატა

პასუხები:
 • კახეთი
 • აჭარა
 • სამეგრელო
 • ნინოწმინდა
 • ახალქალაქი
 • წალკა
 • მარნეული
 • დმანისი
 • დანარჩენი საქართველო

INTLANGF: ინტერვიუს ენა

შეკითხვის ტექსტი: ინტერვიუს ენა

პასუხები:
 • სომხური
 • აზერბაიჯანული
 • ქართული

RESPSEXF: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUPF: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

OWNCOW: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ძროხა/ხარი?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ძროხა/ხარი? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNBUFF: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას კამეჩი?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას კამეჩი? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNPIG: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ღორი?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ღორი? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNSHEP: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ცხვარი?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ცხვარი? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNGOAT: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას თხა?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰყავდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას თხა? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NMBCOW: რამდენი ძროხა/ხარი გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი ძროხა/ხარი გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ფლობენ ძროხას/ხარს
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა

პასუხები:
 • 1-10
 • 11-20
 • 20-ზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NMBBUFF: რამდენი კამეჩი გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი კამეჩი გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ფლობენ კამეჩს
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა

პასუხები:
 • 1-10
 • 11-20
 • 20-ზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NMBPIG: რამდენი ღორი გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი ღორი გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ფლობენ ღორს
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა

პასუხები:
 • 1-10
 • 11-20
 • 20-ზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NMBSHEP: რამდენი ცხვარი გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი ცხვარი გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ფლობენ ცხვარს
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა

პასუხები:
 • 1-10
 • 11-20
 • 20-ზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NMBGOAT: რამდენი თხა გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი თხა გყავდათ ბოლო 12 თვის განმავლობაში? იგულისხმება ნებისმიერი ასაკის ცხოველი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ფლობენ თხას
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა

პასუხები:
 • 1-10
 • 11-20
 • 20-ზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ISOSPACE: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისთვის განკუთვნილი სპეციალური სადგომის არსებობა ბოლო 12 თვის განმავლობაში

შეკითხვის ტექსტი: ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისთვის განკუთვნილი სპეციალური სადგომი ან სადგომები ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HHCONS: ბოლო 12 თვის განმავლობაში შინამეურნეობის მიერ მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელისა და მათგან წარმოებულ პროდუქტების მოხმარების პროცენტული მაჩვენებელი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენი პროცენტი მოიხმარა თქვენმა შინამეურნეობამ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა კვარტილების მიხედვით

პასუხები:
 • 0-25 %
 • 26-50 %
 • 51-75 %
 • 76-100 %
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLERS: საქონლის და საქონლის პროდუქტების უმეტესწილად გამყიდველები და უმეტესწილად მომხრამრებლები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენი პროცენტი გაყიდა თქვენმა შინამეურნეობამ ბოლო 12 თვის განმავლობაში? დაჯგუფებული მომხმარებლებად (შინამეურნებობები, რომლებიც თავიანთი საქონლის და საქონლისგან დამზადებული პროდუქტების მხოლოდ 0%-10% ყიდიან) და გამყიდვლებად (შინამეურნებობები, რომლებიც თავიანთი საქონლის და საქონლისგან დამზადებული პროდუქტების 11%-100% ყიდიან)

შენიშვნა: დაჯგუფებული მომხმარებლებად (შინამეურნებობები, რომლებიც თავიანთი საქონლის და საქონლისგან დამზადებული პროდუქტების მხოლოდ 0%-10% ყიდიან) და გამყიდვლებად (შინამეურნებობები, რომლებიც თავიანთი საქონლის და საქონლისგან დამზადებული პროდუქტების 11%-100% ყიდიან)

პასუხები:
 • გამყიდველი
 • მომხრამრებელი

HHSOLD: ბოლო 12 თვის განმავლობაში შინამეურნეობის მიერ მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელისა და მათგან წარმოებულ პროდუქტების გაყიდვის პროცენტული მაჩვენებელი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენი პროცენტი გაყიდა თქვენმა შინამეურნეობამ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა კვარტილების მიხედვით

პასუხები:
 • 0-25 %
 • 26-50 %
 • 51-75 %
 • 76-100 %
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLINC: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისა და მათგან წარმოებული პროდუქტების გაყიდვით მიღებული შემოსავალი ბოლო 12 თვის განმავლობაში

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი ლარის შემოსავალი მიიღო თქვენმა შინამეურნეობამ თქვენი მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისა და მათგან წარმოებული პროდუქტების გაყიდვით ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებს
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა

პასუხები:
 • 1600 ლარზე მეტი
 • 1201 – 1600 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 401 – 800 ლარი
 • 261 – 400 ლარი
 • 151 - 260 ლარი
 • 150 ლარამდე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLHOME: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელის გაყიდვის მეთოდი - პირდაპირ სახლიდან ვყიდი, დისტრიბუტორების გარდა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს? - პირდაპირ სახლიდან ვყიდი, დისტრიბუტორების გარდა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLMLMR: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელის გაყიდვის მეთოდი - თავად ვყიდი ჩემი დასახლებული პუნქტის ბაზარში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს? - თავად ვყიდი ჩემი დასახლებული პუნქტის ბაზარში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLMOMR: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელის გაყიდვის მეთოდი - თავად ვყიდი სხვა დასახლებული პუნქტის ბაზარში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს? - თავად ვყიდი სხვა დასახლებული პუნქტის ბაზარში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLDISTR: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელის გაყიდვის მეთოდი - ვყიდი დისტრიბუტორების საშუალებით, მათ შორის პირდაპირ სახლიდან

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს? - ვყიდი დისტრიბუტორების საშუალებით, მათ შორის პირდაპირ სახლიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLSLAUG: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელის გაყიდვის მეთოდი - ვაბარებ სასაკლაოზე ჩემს დასახლებულ პუნქტში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს? - ვაბარებ სასაკლაოზე ჩემს დასახლებულ პუნქტში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLOSLG: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელის გაყიდვის მეთოდი - ვაბარებ სასაკლაოზე სხვა დასახლებულ პუნქტში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს? - ვაბარებ სასაკლაოზე სხვა დასახლებულ პუნქტში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLABRD: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელის გაყიდვის მეთოდი - ვყიდი უცხოეთში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს? - ვყიდი უცხოეთში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLOTH: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელის გაყიდვის მეთოდი - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELLDECS: ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის გაყიდვის შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს შინამეურნეობაზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის გაყიდვის შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELPHOME: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტების გაყიდვის მეთოდი - პირდაპირ სახლიდან ვყიდი, დისტრიბუტორის გარდა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენი მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს? - პირდაპირ სახლიდან ვყიდი, დისტრიბუტორის გარდა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELPMLMR: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტების გაყიდვის მეთოდი - თავად ვყიდი ჩემი დასახლებული პუნქტის ბაზარში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენი მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს? - თავად ვყიდი ჩემი დასახლებული პუნქტის ბაზარში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELPMOMR: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტების გაყიდვის მეთოდი - თავად ვყიდი სხვა დასახლებული პუნქტის ბაზარში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენი მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს? - თავად ვყიდი სხვა დასახლებული პუნქტის ბაზარში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELPDISTR: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტების გაყიდვის მეთოდი - ვყიდი დისტრიბუტორების საშუალებით, მათ შორის პირდაპირ სახლიდან

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენი მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს? - ვყიდი დისტრიბუტორების საშუალებით, მათ შორის პირდაპირ სახლიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELPABRD: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტების გაყიდვის მეთოდი - ვყიდი უცხოეთში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენი მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს? - ვყიდი უცხოეთში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELPOTH: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტების გაყიდვის მეთოდი - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, სად ჰყიდდა თქვენი შინამეურნეობა თქვენი მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და/ან მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვყიდი საქონლისგან დამზადებულ პროდუქტებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELPDECS: ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების გაყიდვის შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს შინამეურნეობაზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების გაყიდვის შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRSTRAN: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას წარმოქმნილი პრობლემები - ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული პრობლემები

შეკითხვის ტექსტი: რა პრობლემებს აწყდებოდა თქვენი შინამეურნეობა მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას ბოლო 12 თვის განმავლობაში? - ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული პრობლემები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვაწყდები პრობლემებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRSLIDT: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას წარმოქმნილი პრობლემები - საქონლის იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებული პრობლემები / საყურე ნიშანთან დაკავშირებული პრობლემები

შეკითხვის ტექსტი: რა პრობლემებს აწყდებოდა თქვენი შინამეურნეობა მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას ბოლო 12 თვის განმავლობაში? - საქონლის იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებული პრობლემები / საყურე ნიშანთან დაკავშირებული პრობლემები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვაწყდები პრობლემებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRSNPRS: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას წარმოქმნილი პრობლემები - არადამაკმაყოფილებელი ფასი

შეკითხვის ტექსტი: რა პრობლემებს აწყდებოდა თქვენი შინამეურნეობა მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას ბოლო 12 თვის განმავლობაში? - არადამაკმაყოფილებელი ფასი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვაწყდები პრობლემებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRSLCFRM: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას წარმოქმნილი პრობლემები - ინფორმაციის ნაკლებობა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვასთან დაკავშირებით

შეკითხვის ტექსტი: რა პრობლემებს აწყდებოდა თქვენი შინამეურნეობა მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას ბოლო 12 თვის განმავლობაში? - ინფორმაციის ნაკლებობა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვასთან დაკავშირებით

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვაწყდები პრობლემებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRSLCINFR: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას წარმოქმნილი პრობლემები - საქონლის ან მისგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისთვის შესაბამისი ადგილების სიმცირე / ინფრასტრუქტურული პრობლემები

შეკითხვის ტექსტი: რა პრობლემებს აწყდებოდა თქვენი შინამეურნეობა მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას ბოლო 12 თვის განმავლობაში? - საქონლის ან მისგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისთვის შესაბამისი ადგილების სიმცირე / ინფრასტრუქტურული პრობლემები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვაწყდები პრობლემებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRSOTH: მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას წარმოქმნილი პრობლემები - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რა პრობლემებს აწყდებოდა თქვენი შინამეურნეობა მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ან მათგან დამზადებული პროდუქტების გაყიდვისას ბოლო 12 თვის განმავლობაში? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა შინამეურნეობებიც ყიდიან მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელსა და მათგან წარმოებულ პროდუქტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ ვაწყდები პრობლემებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SLGBLVS: მსხვილფეხა საქონლის დაკვლის შემთხვევაში მიგყავდათ სასაკლაოზე თუ თავად კლავდით?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, მსხვილფეხა საქონლის დაკვლის შემთხვევაში, როგორც წესი, მიგყავდათ სასაკლაოზე თუ თავად კლავდით?

პასუხები:
 • სასაკლაოზე მიჰყავდა
 • თავად კლავდა [ნებისმიერი პასუხი, რომელიც გულისხმობს არა სასაკლაოს ტერიტორიაზე საქონლის დაკვლას]
 • საერთოდ არ კლავს მსხვილფეხა საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SLGSLVS: წვრილფეხა საქონლის დაკვლის შემთხვევაში მიგყავდათ სასაკლაოზე თუ თავად კლავდით?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, წვრილფეხა საქონლის დაკვლის შემთხვევაში, როგორც წესი, მიგყავდათ სასაკლაოზე თუ თავად კლავდით? წვრილფეხა საქონელში ვგულისხმობთ ცხვარს, თხას, ღორს და ა.შ.

პასუხები:
 • სასაკლაოზე მიჰყავდა
 • თავად კლავდა [ნებისმიერი პასუხი, რომელიც გულისხმობს არა სასაკლაოს ტერიტორიაზე საქონლის დაკვლას]
 • საერთოდ არ კლავს წვრილფეხა საქონელს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SGLBDESC: ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს მსხვილფეხა საქონლის დაკვლის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს შინამეურნეობაზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს მსხვილფეხა საქონლის დაკვლის შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SGLSDESC: ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს წვრილფეხა საქონლის დაკვლის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს შინამეურნეობაზე თუ ვისაუბრებთ, როგორც წესი, ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს წვრილფეხა საქონლის დაკვლის შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

პასუხები:
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი კაცები
 • ძირითადად შინამეურნეობის წევრი ქალები
 • შინამეურნეობის კაცი და ქალი წევრები თანაბრად
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRDSLAG: გსმენიათ თუ არა იმის შესახებ, რომ 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე ნებადართულია მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა იმის შესახებ, რომ 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე ნებადართულია მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა?

პასუხები:
 • დიახ, მსმენია
 • არა, არ მსმენია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ASSMSLAG: სასაკლაოზე მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლის შეფასება

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად დადებითად ან უარყოფითად შეაფასებდით ამ გადაწყვეტილებას? გთხოვთ გამოიყენოთ ბარათი.

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითად
 • უარყოფითად
 • ნეიტრალურად
 • დადებითად
 • ძალიან დადებითად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AFFSLAG: რამდენად შეგიქმნით პრობლემებს 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად შეგიქმნით პრობლემებს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე ნებადართულია მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა? გთხოვთ გამოიყენოთ ბარათი, სადაც 0 ნიშნავს „შემიქმნის ძალიან დიდ პრობლემებს“, ხოლო 10 ნიშნავს „საერთოდ არ შემიქმნის პრობლემებს“.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 11-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • შემიქმნის ძალიან დიდ პრობლემებს
 • 2
 • 3
 • 4
 • საერთოდ არ შემიქმნის პრობლემებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSLAGSM: მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა - გამიძნელდება ხორცის რეალიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: თუ ეს გადაწყვეტილება პრობლემებს შეგიქმნით, გთხოვთ დაასახელოთ ეს პრობლემები - გამიძნელდება ხორცის რეალიზაცია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა მათ გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSLAGINC: მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა - გაიზრდება საქონლის მოვლა-პატრონობის ხარჯი (ტრანსპორტირების ხარჯების გამოკლებით)

შეკითხვის ტექსტი: თუ ეს გადაწყვეტილება პრობლემებს შეგიქმნით, გთხოვთ დაასახელოთ ეს პრობლემები - გაიზრდება საქონლის მოვლა-პატრონობის ხარჯი (ტრანსპორტირების ხარჯების გამოკლებით)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა მათ გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSLAGTIN: მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა - საქონლის ტრანსპორტირება მნიშვნელოვნად გაზრდის ჩემს ხარჯებს

შეკითხვის ტექსტი: თუ ეს გადაწყვეტილება პრობლემებს შეგიქმნით, გთხოვთ დაასახელოთ ეს პრობლემები - საქონლის ტრანსპორტირება მნიშვნელოვნად გაზრდის ჩემს ხარჯებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა მათ გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSLAGBR: მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა - გაიზრდება ბიუროკრატიული პროცედურები / დიდ დროს წაიღებს შესაბამისი საბუთების შეგროვება

შეკითხვის ტექსტი: თუ ეს გადაწყვეტილება პრობლემებს შეგიქმნით, გთხოვთ დაასახელოთ ეს პრობლემები - გაიზრდება ბიუროკრატიული პროცედურები / დიდ დროს წაიღებს შესაბამისი საბუთების შეგროვება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა მათ გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSLAGDID: მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა - გამიძნელდება საქონლის იდენტიფიკაცია საყურე ნიშნის დაკარგვის შემთხვევაში

შეკითხვის ტექსტი: თუ ეს გადაწყვეტილება პრობლემებს შეგიქმნით, გთხოვთ დაასახელოთ ეს პრობლემები - გამიძნელდება საქონლის იდენტიფიკაცია საყურე ნიშნის დაკარგვის შემთხვევაში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა მათ გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSLAGOTH: მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა - სხვა პრობლემები

შეკითხვის ტექსტი: თუ ეს გადაწყვეტილება პრობლემებს შეგიქმნით, გთხოვთ დაასახელოთ ეს პრობლემები - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ 2018 წლის იანვრის შემდეგ სასაკლაოზე მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა მათ გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SLAGASSM: როგორ შეაფასებენ ამ გადაწვეტილებას [სასაკლაოებში მხოლოდ საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული მსხვილფეხა პირუტყვის დაკვლა ] თქვენს დასახლებულ პუნქტში მცხოვრები ადამიანები?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეაფასებენ ამ გადაწვეტილებას თქვენს დასახლებულ პუნქტში მცხოვრები ადამიანები? გთხოვთ გამოიყენოთ ბარათი.

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითად
 • უარყოფითად
 • ნეიტრალურად
 • დადებითად
 • ძალიან დადებითად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRDNAITS: გსმენიათ თუ არა ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ, რომლის ფარგლებშიც მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ, რომლის ფარგლებშიც მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSW: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - თანამშრომლებისგან

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - თანამშრომლებისგან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSF: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - ოჯახის წევრებისგან

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - ოჯახის წევრებისგან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSN: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - მეზობლებისგან, მეგობრებისგან

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - მეზობლებისგან, მეგობრებისგან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSI: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - ინტერნეტით

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - ინტერნეტით

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSM: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - გაზეთებიდან, ჟურნალებიდან

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - გაზეთებიდან, ჟურნალებიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITST: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - ტელევიზიით

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - ტელევიზიით

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSR: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - რადიოთი

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - რადიოთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSS: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - ფერმერთა მომსახურების ცენტრში

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - ფერმერთა მომსახურების ცენტრში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSP: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - საჯარო შეხვედრებზე

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - საჯარო შეხვედრებზე

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSV: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - ვეტერინარისგან

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - ვეტერინარისგან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSA: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან/მინისტრისგან

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან/მინისტრისგან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSH: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - ჯანდაცვის სამინისტროდან/მინისტრისგან

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - ჯანდაცვის სამინისტროდან/მინისტრისგან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSD: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSO: საიდან გაიგეთ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლთაც სმენოდათ ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის (NAITS) შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAITSAT: დამოკიდებულება ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის მიმართ, რომლის ფარგლებშიც მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი დამოკიდებულება ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის მიმართ, რომლის ფარგლებშიც მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ?

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითი
 • უარყოფითი
 • ნეიტრალური
 • დადებითი
 • ძალიან დადებითი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGLVH: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - ცხოველთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - ცხოველთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGHH: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - ადამიანთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - ადამიანთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGSLP: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - ცხოველების და ცხოველებისგან წარმოებული პროდუქტების რეალიზაციის გამარტივება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - ცხოველების და ცხოველებისგან წარმოებული პროდუქტების რეალიზაციის გამარტივება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGQLP: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - ცხოველებისგან წარმოებული პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - ცხოველებისგან წარმოებული პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGFI: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - პროგრამაში ჩართული ადამიანების ფინანსური წახალისება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - პროგრამაში ჩართული ადამიანების ფინანსური წახალისება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGSLO: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - ცხოველთა საკუთრების მტკიცების გაიოლება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - ცხოველთა საკუთრების მტკიცების გაიოლება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGCWL: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - სახელმწიფოს მხრიდან შინამეურნეობის შემოსავლის/კეთილდღეობის კონტროლი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - სახელმწიფოს მხრიდან შინამეურნეობის შემოსავლის/კეთილდღეობის კონტროლი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGPSA: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური დახმარების გაცემის კონტროლი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური დახმარების გაცემის კონტროლი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGTST: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - სახელმწიფოს მხრიდან დამატებითი გადასახადების დაწესება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - სახელმწიფოს მხრიდან დამატებითი გადასახადების დაწესება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGBPO: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - ცხოველის მხრიდან საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის შემთხვევაში დაჯარიმება (მაგალითად, ავარია გზაზე, ქალაქში საქონლის ყოფნა)

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - ცხოველის მხრიდან საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის შემთხვევაში დაჯარიმება (მაგალითად, ავარია გზაზე, ქალაქში საქონლის ყოფნა)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGCRL: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველების აღრიცხვა / დათვლა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველების აღრიცხვა / დათვლა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NTGOTH: რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა, რომლის ფარგლებში მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს საყურე ნიშანს უმაგრებენ? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVSCR: ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა დაეხმარება გლეხებს, უკეთ მოუარონ თავიანთ საქონელს.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე დებულებას ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს. გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბარათი. - ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა დაეხმარება გლეხებს, უკეთ მოუარონ თავიანთ საქონელს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVPRD: ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა აუცილებელია საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე დებულებას ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს. გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბარათი. - ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა აუცილებელია საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVDDR: ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა მკვეთრად შეამცირებს დაავადებულ ცხოველთა გაყიდვას.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე დებულებას ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს. გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბარათი. - ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა მკვეთრად შეამცირებს დაავადებულ ცხოველთა გაყიდვას.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVRDD: ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა შეამცირებს ცხოველებში დაავადებების გავრცელების რისკს.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე დებულებას ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს. გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბარათი. - ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა შეამცირებს ცხოველებში დაავადებების გავრცელების რისკს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVPPD: ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა დაიცავს ადამიანებს ცხოველებისგან გადამდები დაავადებებისგან.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე დებულებას ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს. გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბარათი. - ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა დაიცავს ადამიანებს ცხოველებისგან გადამდები დაავადებებისგან.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVCTR: ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა გაზრდის საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების მიმართ მომხმარებელთა ნდობას.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე დებულებას ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს. გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბარათი. - ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემა გაზრდის საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების მიმართ მომხმარებელთა ნდობას.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVPRF: ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნულ სისტემაში დარეგისტრირებული ცხოველებისა და მათგან წარმოებული პროდუქტების გაყიდვა უფრო მომგებიანი იქნება.