სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, სიძულვილის ენა და დისკრიმინაცია საქართველოში, აგვისტო 2018

სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, სიძულვილის ენა და დისკრიმინაცია საქართველოში: საზოგადოების განწყობა და ინფორმირებულობა

 • კვლევა ჩატარდა CRRC საქართველოს მიერ პროექტისთვის „დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში“. მასში მოსაზრებები გამოთქმულია ავტორთა პასუხისმგებლობით და არ არის აუცილებელი, ასახავდეს ევროპის საბჭოს ოფიციალურ მოსაზრებებს.

პასუხების ანალიზი

სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, სიძულვილის ენა და დისკრიმინაცია საქართველოში, აგვისტო 2018

სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, სიძულვილის ენა და დისკრიმინაცია საქართველოში: საზოგადოების განწყობა და ინფორმირებულობა

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

STRATUM: სტრატა

შეკითხვის ტექსტი: სტრატა

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • ქალაქი
 • სოფლები
 • სომხები
 • აზერბაიჯანელები

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

MNMIND: როდესაც უმცირესობებზე ფიქრობთ საქართველოში, პირველად რომელი ჯგუფი გახსენდებათ?

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც უმცირესობებზე ფიქრობთ საქართველოში, პირველად რომელი ჯგუფი გახსენდებათ?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: თურქები, აფხაზები, ინდოელები, ჩინელები, რომა ხალხი/ბოშები, ქალები, აფრიკელები, ქრისტიანები, არაბები, ავარები/ხუნძები, თურქი მესხები, ბაპტისტები, პროტესტანტები და ირანელები გაერთიანდნენ სხვაში.

პასუხები:
 • ლგბტ ადამიანები/ჰომოსექსუალები
 • სომხები
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
 • აზერბაიჯანელები
 • ეთნიკური უმცირესობები
 • რუსები
 • იეჰოვას მოწმეები
 • მუსლიმები
 • რელიგიური უმცირესობები
 • ქისტები
 • ებრაელები
 • ოსები
 • სხვა
 • არ მახსენდება უმცირესობათა არცერთი ჯგუფი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DIVERST: რამდენად დადებითი ან უარყოფითი მოვლენაა მრავალფეროვნება ქვეყნისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველო მრავალფეროვანი ქვეყანაა. აქ უმცირესობათა სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლები ცხოვრობენ. სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს უარყოფითს, ხოლო 4 - დადებითს, როგორ ფიქრობთ, რამდენად დადებითი ან უარყოფითი მოვლენაა მრავალფეროვნება ქვეყნისთვის?

პასუხები:
 • უარყოფითი
 • უფრო უარყოფითი, ვიდრე დადებითი
 • უფრო დადებითი, ვიდრე უარყოფითი
 • დადებითი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DIVERSTN: რატომ არის მრავალფეროვნება უარყოფითი მოვლენა ქვეყნისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ ფიქრობთ, რომ მრავალფეროვნება უარყოფითი მოვლენაა ქვეყნისთვის. გთხოვთ მითხრათ, მთავარი მიზეზი თუ რატომ ფიქრობთ ასე?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მრავალფეროვნება უარყოფითი მოვლენაა ქვეყნისთვის.

პასუხები:
 • მრავალფეროვნება საფრთხეს უქმნის ჩვენს კულტურას და ტრადიციებს
 • მრავალფეროვნება ასუსტებს ეროვნულ ერთიანობას
 • მრავალფეროვნება ანაწევრებს ქვეყანას
 • მრავალფეროვნება რისკის ქვეშ აყენებს ქვეყნის უსაფრთხოებას
 • მრავალფეროვნება აფერხებს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას
 • მრავალფეროვნება საფრთხეს უქმნის ჩვენს რელიგიას
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DIVERSTP: რატომ არის მრავალფეროვნება დადებითი მოვლენა ქვეყნისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ ფიქრობთ, რომ მრავალფეროვნება დადებითი მოვლენაა ქვეყნისთვის. გთხოვთ მითხრათ, მთავარი მიზეზი თუ რატომ ფიქრობთ ასე?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მრავალფეროვნება დადებითი მოვლენაა ქვეყნისთვის.

პასუხები:
 • მრავალფეროვნება აზრთა სხვადასხვაობას წარმოშობს
 • მრავალფეროვნება ცხოვრებას უფრო საინტერესოს ხდის
 • მრავალფეროვნება თავისთავად დადებითი მოვლენაა
 • მრავალფეროვნება ხელს უწყობს ეკონომიკურ განვითარებას
 • მრავალფეროვნებას წვლილი შეაქვს ქვეყნის კულტურულ განვითარებაში
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EDIVERST: რამდენად დადებითი ან უარყოფითი მოვლენაა ეთნიკური მრავალფეროვნება ქვეყნისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი ცხოვრობს. სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს უარყოფითს, ხოლო 4 - დადებითს, როგორ ფიქრობთ, რამდენად დადებითი ან უარყოფითი მოვლენაა ეს ქვეყნისთვის?

პასუხები:
 • უარყოფითი
 • უფრო უარყოფითი, ვიდრე დადებითი
 • უფრო დადებითი, ვიდრე უარყოფითი
 • დადებითი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EDIVERSTN: რატომ არის ეთნიკური მრავალფეროვნება უარყოფითი მოვლენა ქვეყნისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ ფიქრობთ, რომ ეთნიკური მრავალფეროვნება უარყოფითი მოვლენაა ქვეყნისთვის. გთხოვთ მითხრათ, მთავარი მიზეზი თუ რატომ ფიქრობთ ასე?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეთნიკური მრავალფეროვნება უარყოფითი მოვლენაა ქვეყნისთვის.

პასუხები:
 • ეთნიკური მრავალფეროვნება საფრთხეს უქმნის ჩვენს კულტურასა და ტრადიციებს
 • ეთნიკური მრავალფეროვნება ასუსტებს ეროვნულ ერთიანობას
 • ეთნიკური მრავალფეროვნება ანაწევრებს ქვეყანას
 • ეთნიკური მრავალფეროვნება რისკის ქვეშ აყენებს ქვეყნის უსაფრთხოებას
 • ეთნიკური მრავალფეროვნება აფერხებს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას
 • ეთნიკური მრავალფეროვნება საფრთხეს უქმნის ჩვენს რელიგიას
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EDIVERSTP: რატომ არის ეთნიკური მრავალფეროვნება დადებითი მოვლენა ქვეყნისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ ფიქრობთ, რომ ეთნიკური მრავალფეროვნება დადებითი მოვლენაა ქვეყნისთვის. გთხოვთ მითხრათ, მთავარი მიზეზი თუ რატომ ფიქრობთ ასე?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეთნიკური მრავალფეროვნება დადებითი მოვლენაა ქვეყნისთვის.

პასუხები:
 • ეთნიკური მრავალფეროვნება აზრთა სხვადასხვაობას წარმოშობს
 • ეთნიკური მრავალფეროვნება ცხოვრებას უფრო საინტერესოს ხდის
 • ეთნიკური მრავალფეროვნება თავისთავად დადებითი მოვლენაა
 • ეთნიკური მრავალფეროვნება ხელს უწყობს ეკონომიკურ განვითარებას
 • ეთნიკურ მრავალფეროვნებას წვლილი შეაქვს ქვეყნის კულტურულ განვითარებაში
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDIVERST: რამდენად დადებითი ან უარყოფითი მოვლენაა რელიგიური მრავალფეროვნება ქვეყნისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი რელიგიის წარმომადგენელი ცხოვრობს. სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს უარყოფითს, ხოლო 4 - დადებითს, როგორ ფიქრობთ, რამდენად დადებითი ან უარყოფითი მოვლენაა ეს ქვეყნისთვის?

პასუხები:
 • უარყოფითი
 • უფრო უარყოფითი, ვიდრე დადებითი
 • უფრო დადებითი, ვიდრე უარყოფითი
 • დადებითი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDIVERSTN: რატომ არის რელიგიური მრავალფეროვნება უარყოფითი მოვლენა ქვეყნისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: ]თქვენ ფიქრობთ, რომ რელიგიური მრავალფეროვნება უარყოფითი მოვლენაა ქვეყნისთვის. გთხოვთ მითხრათ, მთავარი მიზეზი თუ რატომ ფიქრობთ ასე?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ რელიგიური მრავალფეროვნება უარყოფითი მოვლენაა ქვეყნისთვის.

პასუხები:
 • რელიგიური მრავალფეროვნება საფრთხეს უქმნის ჩვენს კულტურასა და ტრადიციებს
 • რელიგიური მრავალფეროვნება ასუსტებს ეროვნულ ერთიანობას
 • რელიგიური მრავალფეროვნება ანაწევრებს ქვეყანას
 • რელიგიური მრავალფეროვნება რისკის ქვეშ აყენებს ქვეყნის უსაფრთხოებას
 • რელიგიური მრავალფეროვნება აფერხებს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას
 • რელიგიური მრავალფეროვნება საფრთხეს უქმნის ჩვენს რელიგიას
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RDIVERSTP: რატომ არის რელიგიური მრავალფეროვნება დადებითი მოვლენა ქვეყნისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ ფიქრობთ, რომ რელიგიური მრავალფეროვნება დადებითი მოვლენაა ქვეყნისთვის. გთხოვთ მითხრათ, მთავარი მიზეზი თუ რატომ ფიქრობთ ასე?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ რელიგიური მრავალფეროვნება დადებითი მოვლენაა ქვეყნისთვის.

პასუხები:
 • რელიგიური მრავალფეროვნება აზრთა სხვადასხვაობას წარმოშობს
 • რელიგიური მრავალფეროვნება ცხოვრებას უფრო საინტერესოს ხდის
 • რელიგიური მრავალფეროვნება თავისთავად დადებითი მოვლენაა
 • რელიგიური მრავალფეროვნება ხელს უწყობს ეკონომიკურ განვითარებას
 • რელიგიურ მრავალფეროვნებას წვლილი შეაქვს ქვეყნის კულტურულ განვითარებაში
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINUSA: ამერიკელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს ამერიკელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINARM: სომეხთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINAZE: აზერბაიჯანელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINWE: დასავლეთ ევროპელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს დასავლეთ ევროპელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINEE: აღმოსავლეთ ევროპელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს აღმოსავლეთ ევროპელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINRUS: რუსთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს რუსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINGEO: ქართველთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს ქართველთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINIRA: ირანელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს ირანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINARA: არაბთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს არაბთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINJEW: ებრაელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს ებრაელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINKUR: ქურთთან ან იეზიდთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს ქურთთან ან იეზიდთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINAVR: ავართან/ხუნძთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს ავართან/ხუნძთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINKST: ქისტთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს ქისტთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINTUR: თურქთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს თურქთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINAFR: აფრიკელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს აფრიკელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINABK: აფხაზთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს აფხაზთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINOSS: ოსთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს ოსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINTMS: თურქ მესხთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს თურქ მესხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINHOM: ჰომოსექსუალთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს ჰომოსექსუალთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINCHI: ჩინელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს ჩინელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINRMNI: რომა/ბოშასთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს რომა/ბოშასთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSININD: ინდოელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს ინდოელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINJHW: იეჰოვას მოწმესთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს იეჰოვას მოწმესთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINMSL: მუსლიმთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს მუსლიმთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINPWD: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით სხვადასხვა ჯგუფს. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებ
 • არ მოვუწონებ
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NEIGBRE: ვის არ ისურვებდით მეზობლად - ჩემგან განსხვავებული ეთნიკური წარმომავლობის მქონე ადამიანებს

შეკითხვის ტექსტი: ბარათზე ჩამოთვლილთაგან ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად? - ჩემგან განსხვავებული ეთნიკური წარმომავლობის მქონე ადამიანებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ამ ჯგუფებიდან არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NEIGBRR: ვის არ ისურვებდით მეზობლად - ჩემგან განსხვავებული რელიგიის მქონე ადამიანებს

შეკითხვის ტექსტი: ბარათზე ჩამოთვლილთაგან ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად? - ჩემგან განსხვავებული რელიგიის მქონე ადამიანებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ამ ჯგუფებიდან არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NEIGBRPA: ვის არ ისურვებდით მეზობლად - შეზღუდული ფიზიკური შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს

შეკითხვის ტექსტი: ბარათზე ჩამოთვლილთაგან ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად? - შეზღუდული ფიზიკური შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ამ ჯგუფებიდან არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NEIGBRMA: ვის არ ისურვებდით მეზობლად - შეზღუდული გონებრივი შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს

შეკითხვის ტექსტი: ბარათზე ჩამოთვლილთაგან ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად? - შეზღუდული გონებრივი შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ამ ჯგუფებიდან არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NEIGBRDA: ვის არ ისურვებდით მეზობლად - ნარკოდამოკიდებულ ადამიანებს

შეკითხვის ტექსტი: ბარათზე ჩამოთვლილთაგან ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად? - ნარკოდამოკიდებულ ადამიანებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ამ ჯგუფებიდან არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NEIGBRLG: ვის არ ისურვებდით მეზობლად - ლგბტ ადამიანებს

შეკითხვის ტექსტი: ბარათზე ჩამოთვლილთაგან ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად? - ლგბტ ადამიანებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ამ ჯგუფებიდან არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NEIGBRMU: ვის არ ისურვებდით მეზობლად - მიგრანტებს ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან

შეკითხვის ტექსტი: ბარათზე ჩამოთვლილთაგან ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად? - მიგრანტებს ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ამ ჯგუფებიდან არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NEIGBRME: ვის არ ისურვებდით მეზობლად - მიგრანტებს ახლო აღმოსავლეთიდან

შეკითხვის ტექსტი: ბარათზე ჩამოთვლილთაგან ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად? - მიგრანტებს ახლო აღმოსავლეთიდან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ამ ჯგუფებიდან არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NEIGBRMS: ვის არ ისურვებდით მეზობლად - მიგრანტებს აზიიდან

შეკითხვის ტექსტი: ბარათზე ჩამოთვლილთაგან ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად? - მიგრანტებს აზიიდან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ამ ჯგუფებიდან არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NEIGBRCR: ვის არ ისურვებდით მეზობლად - კრიმინალებს

შეკითხვის ტექსტი: ბარათზე ჩამოთვლილთაგან ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად? - კრიმინალებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ამ ჯგუფებიდან არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NEIGBRCD: ვის არ ისურვებდით მეზობლად - ინფექციური დაავადებების მქონე ადამიანებს

შეკითხვის ტექსტი: ბარათზე ჩამოთვლილთაგან ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად? - ინფექციური დაავადებების მქონე ადამიანებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ამ ჯგუფებიდან არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MNRACM: უმცირესობათა უფლებები - მიიღონ ინფორმაცია ქართულის გარდა სხვა ენაზე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლებს კანონით აქვთ თუ არა უფლება მიიღონ ინფორმაცია ქართულის გარდა სხვა ენაზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MNRAPM: უმცირესობათა უფლებები - ჩანდნენ ეროვნულ მედიასაშუალებებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლებს კანონით აქვთ თუ არა უფლება ჩანდნენ ეროვნულ მედიასაშუალებებში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MNRPOO: უმცირესობათა უფლებები - ეწეოდნენ მართლმადიდებლურის გარდა სხვა რელიგიის მსახურებას

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლებს კანონით აქვთ თუ არა უფლება ეწეოდნენ მართლმადიდებლურის გარდა სხვა რელიგიის მსახურებას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MNRACE: უმცირესობათა უფლებები - ხელი მიუწვდებოდეთ განათლებაზე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლებს კანონით აქვთ თუ არა უფლება ხელი მიუწვდებოდეთ განათლებაზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MNRPNI: უმცირესობათა უფლებები - მონაწილეობა მიიღონ ეროვნული საკითხების გადაწყვეტაში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლებს კანონით აქვთ თუ არა უფლება მონაწილეობა მიიღონ ეროვნული საკითხების გადაწყვეტაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MNRBEL: უმცირესობათა უფლებები - წამოაყენონ საკუთარი კანდიდატურა არჩევნებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლებს კანონით აქვთ თუ არა უფლება წამოაყენონ საკუთარი კანდიდატურა არჩევნებში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MNRPPF: უმცირესობათა უფლებები - მონაწილეობა მიიღონ სახალხო ფესტივალებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლებს კანონით აქვთ თუ არა უფლება მონაწილეობა მიიღონ სახალხო ფესტივალებში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MNRSBGP: უმცირესობათა უფლებები - საჯარო სივრცეში ისაუბრონ ქართულის გარდა სხვა ენაზე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლებს კანონით აქვთ თუ არა უფლება საჯარო სივრცეში ისაუბრონ ქართულის გარდა სხვა ენაზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MNRVTE: უმცირესობათა უფლებები - მისცენ ხმა არჩევნებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლებს კანონით აქვთ თუ არა უფლება მისცენ ხმა არჩევნებში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MNRWPS: უმცირესობათა უფლებები - დასაქმდნენ საჯარო სამსახურში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლებს კანონით აქვთ თუ არა უფლება დასაქმდნენ საჯარო სამსახურში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MNRSBG: უმცირესობათა უფლებები - წამოიწყონ საკუთარი ბიზნესი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლებს კანონით აქვთ თუ არა უფლება წამოიწყონ საკუთარი ბიზნესი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MNRWPC: უმცირესობათა უფლებები - დასაქმდნენ კერძო კომპანიაში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლებს კანონით აქვთ თუ არა უფლება დასაქმდნენ კერძო კომპანიაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MNRHPP: უმცირესობათა უფლებები - მოაწყონ საპროტესტო აქციები საჯარო სივრცეში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლებს კანონით აქვთ თუ არა უფლება მოაწყონ საპროტესტო აქციები საჯარო სივრცეში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MNRTRC: უმცირესობათა უფლებები - უფასოდ მიიღონ თარჯიმნის მომსახურება სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავების შემთხვევაში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლებს კანონით აქვთ თუ არა უფლება ქართული ენის არცოდნის შემთხვევაში, უფასოდ მიიღონ თარჯიმნის მომსახურება სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავების შემთხვევაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPRIMR: მნიშვნელოვანია თუ არ არის მნიშვნელოვანი - იმიგრანტების უფლებების დაცვა?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა საქართველოს განვითარებისათვის იმიგრანტების უფლებების დაცვა?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • არც მნიშვნელოვანია, არც უმნიშვნელო
 • მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPREMR: მნიშვნელოვანია თუ არ არის მნიშვნელოვანი - ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა საქართველოს განვითარებისათვის ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • არც მნიშვნელოვანია, არც უმნიშვნელო
 • მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPRRMR: მნიშვნელოვანია თუ არ არის მნიშვნელოვანი - რელიგიური უმცირესობების უფლებების დაცვა?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა საქართველოს განვითარებისათვის რელიგიური უმცირესობების უფლებების დაცვა?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • არც მნიშვნელოვანია, არც უმნიშვნელო
 • მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPRIDP: მნიშვნელოვანია თუ არ არის მნიშვნელოვანი - დევნილების უფლებების დაცვა?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა საქართველოს განვითარებისათვის დევნილების უფლებების დაცვა?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • არც მნიშვნელოვანია, არც უმნიშვნელო
 • მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPRWR: მნიშვნელოვანია თუ არ არის მნიშვნელოვანი - ქალების უფლებების დაცვა?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა საქართველოს განვითარებისათვის ქალების უფლებების დაცვა?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • არც მნიშვნელოვანია, არც უმნიშვნელო
 • მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPRLGB: მნიშვნელოვანია თუ არ არის მნიშვნელოვანი - ლგბტ ადამიანების უფლებების დაცვა?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა საქართველოს განვითარებისათვის ლგბტ ადამიანების უფლებების დაცვა?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • არც მნიშვნელოვანია, არც უმნიშვნელო
 • მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPRPWD: მნიშვნელოვანია თუ არ არის მნიშვნელოვანი - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებების დაცვა?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა საქართველოს განვითარებისათვის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებების დაცვა?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • არც მნიშვნელოვანია, არც უმნიშვნელო
 • მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPRPDR: მნიშვნელოვანია თუ არ არის მნიშვნელოვანი - განსხვავებული რასის წარმომადგენლების უფლებების დაცვა?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა საქართველოს განვითარებისათვის განსხვავებული რასის წარმომადგენლების უფლებების დაცვა?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • არც მნიშვნელოვანია, არც უმნიშვნელო
 • მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPRETG: მნიშვნელოვანია თუ არ არის მნიშვნელოვანი - ეთნიკური ქართველების უფლებების დაცვა?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა საქართველოს განვითარებისათვის ეთნიკური ქართველების უფლებების დაცვა?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • არც მნიშვნელოვანია, არც უმნიშვნელო
 • მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EMIEMP: ეთნიკური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - დამსაქმებლებს ურჩევნიათ, არ დაასაქმონ ისინი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ეთნიკური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - დამსაქმებლებს ურჩევნიათ, არ დაასაქმონ ისინი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EMIADC: ეთნიკური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - აწყდებიან კარიერული წინსვლის პრობლემებს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ეთნიკური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - აწყდებიან კარიერული წინსვლის პრობლემებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EMILRP: ეთნიკური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - პოლიტიკაში სათანადოდ წარმოდგენილნი არ არიან

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ეთნიკური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - პოლიტიკაში სათანადოდ წარმოდგენილნი არ არიან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EMILGL: ეთნიკური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - ქართული ენა საკმარისად არ იციან

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ეთნიკური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - ქართული ენა საკმარისად არ იციან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EMIPAS: ეთნიკური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი სახელმწიფოს სოციალურ სერვისებზე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ეთნიკური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი სახელმწიფოს სოციალურ სერვისებზე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EMILED: ეთნიკური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი განათლებაზე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ეთნიკური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი განათლებაზე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EMILDF: ეთნიკური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - სამართალდამცავი ორგანოები სათანადოდ არ იცავენ მათ უფლებებს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ეთნიკური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - სამართალდამცავი ორგანოები სათანადოდ არ იცავენ მათ უფლებებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EMISPG: ეთნიკური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - მათ მიმართ იყენებენ სიძულვილის ენას

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ეთნიკური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - მათ მიმართ იყენებენ სიძულვილის ენას, რაც გულისხმობს მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების გამოხატვას მათი ეთნიკური კუთვნილების გამო

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EMIHTC: ეთნიკური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - დანაშაულის მსხვერპლი ხდებიან მათი ეთნიკური კუთვნილების გამო

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ეთნიკური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - დანაშაულის მსხვერპლი ხდებიან მათი ეთნიკური კუთვნილების გამო

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EMIOTH: ეთნიკური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ეთნიკური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RMIEMP: რელიგიური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - დამსაქმებლებს ურჩევნიათ, არ დაასაქმონ ისინი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს რელიგიური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - დამსაქმებლებს ურჩევნიათ, არ დაასაქმონ ისინი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RMIADC: რელიგიური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - აწყდებიან კარიერული წინსვლის პრობლემებს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს რელიგიური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - აწყდებიან კარიერული წინსვლის პრობლემებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RMILRP: რელიგიური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - პოლიტიკაში სათანადოდ წარმოდგენილნი არ არიან

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს რელიგიური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - პოლიტიკაში სათანადოდ წარმოდგენილნი არ არიან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RMILGL: რელიგიური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი რელიგიურ დაწესებულებებზე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს რელიგიური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი რელიგიურ დაწესებულებებზე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RMIPAS: რელიგიური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი სახელმწიფოს სოციალურ სერვისებზე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს რელიგიური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი სახელმწიფოს სოციალურ სერვისებზე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RMILED: რელიგიური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი განათლებაზე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს რელიგიური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი განათლებაზე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RMILDF: რელიგიური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - სამართალდამცავი ორგანოები სათანადოდ არ იცავენ მათ უფლებებს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს რელიგიური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - სამართალდამცავი ორგანოები სათანადოდ არ იცავენ მათ უფლებებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RMISPG: რელიგიური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - მათ მიმართ იყენებენ სიძულვილის ენას

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს რელიგიური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - მათ მიმართ იყენებენ სიძულვილის ენას, რაც გულისხმობს მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების გამოხატვას მათი რელიგიური კუთვნილების გამო.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RMIHTC: რელიგიური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - დანაშაულის მსხვერპლი ხდებიან მათი რელიგიური კუთვნილების გამო

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს რელიგიური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - დანაშაულის მსხვერპლი ხდებიან მათი რელიგიური კუთვნილების გამო

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RMIOTH: რელიგიური უმცირესობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს რელიგიური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DMIEMP: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - დამსაქმებლებს ურჩევნიათ, არ დაასაქმონ ისინი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - დამსაქმებლებს ურჩევნიათ, არ დაასაქმონ ისინი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DMIADC: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - აწყდებიან კარიერული წინსვლის პრობლემებს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - აწყდებიან კარიერული წინსვლის პრობლემებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DMILRP: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - პოლიტიკაში სათანადოდ წარმოდგენილნი არ არიან

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - პოლიტიკაში სათანადოდ წარმოდგენილნი არ არიან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DMILPF: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი საჯარო დაწესებულებებზე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი საჯარო დაწესებულებებზე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DMIDM: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ხდებიან

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ხდებიან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DMIPAS: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - სახელმწიფოს სოციალურ სერვისებზე ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - სახელმწიფოს სოციალურ სერვისებზე ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DMILAD: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - განათლებაზე ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - განათლებაზე ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DMILER: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - სამართალდამცავი ორგანოები სათანადოდ არ იცავენ მათ უფლებებს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - სამართალდამცავი ორგანოები სათანადოდ არ იცავენ მათ უფლებებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DMIHTS: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - მათ მიმართ იყენებენ სიძულვილის ენას

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - მათ მიმართ იყენებენ სიძულვილის ენას, რაც გულისხმობს მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების გამოხატვას იმის გამო, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არიან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DMIBSD: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - დანაშაულის მსხვერპლი ხდებიან იმის გამო, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არიან

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - დანაშაულის მსხვერპლი ხდებიან იმის გამო, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არიან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DMIOTH: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WMIEMP: ქალებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - დამსაქმებლებს ურჩევნიათ, არ დაასაქმონ ისინი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ქალებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - დამსაქმებლებს ურჩევნიათ, არ დაასაქმონ ისინი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WMIADC: ქალებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - აწყდებიან კარიერული წინსვლის პრობლემებს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ქალებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - აწყდებიან კარიერული წინსვლის პრობლემებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WMILRP: ქალებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - პოლიტიკაში სათანადოდ წარმოდგენილნი არ არიან

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ქალებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - პოლიტიკაში სათანადოდ წარმოდგენილნი არ არიან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WMILPF: ქალებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ხდებიან

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ქალებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ხდებიან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WMIDM: ქალებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - სახელმწიფოს სოციალურ სერვისებზე ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ქალებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - სახელმწიფოს სოციალურ სერვისებზე ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WMIPAS: ქალებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - განათლებაზე ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ქალებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - განათლებაზე ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WMILAD: ქალებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - სამართალდამცავი ორგანოები სათანადოდ არ იცავენ მათ უფლებებს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ქალებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - სამართალდამცავი ორგანოები სათანადოდ არ იცავენ მათ უფლებებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WMILER: ქალებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - სექსუალური შევიწროვების მსხვერპლი ხდებიან

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ქალებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - სექსუალური შევიწროვების მსხვერპლი ხდებიან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WMIHTS: ქალებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - მათ მიმართ იყენებენ სიძულვილის ენას

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ქალებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - მათ მიმართ იყენებენ სიძულვილის ენას, რაც გულისხმობს მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების გამოხატვას იმის გამო, რომ ქალები არიან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WMIBSD: ქალებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - დანაშაულის მსხვერპლი ხდებიან იმის გამო, რომ ქალები არიან

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ქალებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - დანაშაულის მსხვერპლი ხდებიან იმის გამო, რომ ქალები არიან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WMIOTH: ქალებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ქალებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SMIEMP: ლგბტ ადამიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - დამსაქმებლებს ურჩევნიათ, არ დაასაქმონ ისინი

შეკითხვის ტექსტი: ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ლგბტ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - დამსაქმებლებს ურჩევნიათ, არ დაასაქმონ ისინი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SMIADC: ლგბტ ადამიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - აწყდებიან კარიერული წინსვლის პრობლემებს

შეკითხვის ტექსტი: ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ლგბტ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - აწყდებიან კარიერული წინსვლის პრობლემებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SMILRP: ლგბტ ადამიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - პოლიტიკაში სათანადოდ წარმოდგენილნი არ არიან

შეკითხვის ტექსტი: ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ლგბტ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - პოლიტიკაში სათანადოდ წარმოდგენილნი არ არიან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SMILPF: ლგბტ ადამიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ხდებიან

შეკითხვის ტექსტი: ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ლგბტ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ხდებიან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SMIDM: ლგბტ ადამიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - სახელმწიფოს სოციალურ სერვისებზე ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი

შეკითხვის ტექსტი: ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ლგბტ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - სახელმწიფოს სოციალურ სერვისებზე ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SMIPAS: ლგბტ ადამიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - განათლებაზე ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი

შეკითხვის ტექსტი: ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ლგბტ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - განათლებაზე ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SMILAD: ლგბტ ადამიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - სამართალდამცავი ორგანოები სათანადოდ არ იცავენ მათ უფლებებს

შეკითხვის ტექსტი: ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ლგბტ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - სამართალდამცავი ორგანოები სათანადოდ არ იცავენ მათ უფლებებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SMILER: ლგბტ ადამიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - სექსუალური შევიწროვების მსხვერპლი ხდებიან

შეკითხვის ტექსტი: ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ლგბტ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - სექსუალური შევიწროვების მსხვერპლი ხდებიან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SMIFAD: ლგბტ ადამიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - ეზღუდებათ შეკრების უფლება

შეკითხვის ტექსტი: ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ლგბტ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - ეზღუდებათ შეკრების უფლება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SMIHTS: ლგბტ ადამიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - მათ მიმართ იყენებენ სიძულვილის ენას

შეკითხვის ტექსტი: ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ლგბტ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - მათ მიმართ იყენებენ სიძულვილის ენას, რაც გულისხმობს მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების გამოხატვას მათი სექსუალური ორიენტაციის ან გენდერული იდენტობის გამო

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SMIBSD: ლგბტ ადამიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - დანაშაულის მსხვერპლი ხდებიან მათი სექსუალური ორიენტაციის ან გენდერული იდენტობის გამო

შეკითხვის ტექსტი: ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ლგბტ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - დანაშაულის მსხვერპლი ხდებიან მათი სექსუალური ორიენტაციის ან გენდერული იდენტობის გამო

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SMIOTH: ლგბტ ადამიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს ლგბტ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს საქართველოში? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ აქვთ პრობლემები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

HATPRB: რამდენად წარმოადგენს სიძულვილის ენა პრობლემას საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: სიძულვილის ენა არის სიტყვიერი გამოხატვის ფორმა, რომელიც ხელს უწყობს მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების დამკვიდრებას ადამიანისა და ჯგუფების მიმართ, მათი რასის, რელიგიის, სქესის, ეთნიკურობის, ეროვნების, სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობის ნიშნით. სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს საერთოდ არ წარმოადგენს პრობლემას, ხოლო 5 ნიშნავს ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს, როგორ ფიქრობთ, რამდენად წარმოადგენს სიძულვილის ენა პრობლემას საქართველოში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ წარმოადგენს პრობლემას,
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HATGRT: რომელი ჯგუფის მიმართ გამოიყენება სიძულვილის ენა ყველაზე ხშირად საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში რომელი ჯგუფის მიმართ გამოიყენება სიძულვილის ენა ყველაზე ხშირად?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: ირანელები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ჩინელები, აფრიკელები, ინდოელები, ქალები, არაბები, ოსები, ქურთები ან იეზიდები, ებრაელები, ქრისტიანები, ქისტები, აფხაზები, ბაპტისტები, პროტესტანტები, თურქი მესხები და ავარები/ხუნძები გაერთიანდნენ სხვაში

პასუხები:
 • ლგბტ ადამიანები/ჰომოსექსუალები
 • რუსები
 • თურქები
 • იეჰოვას მოწმეები
 • სომხები
 • აზერბაიჯანელები
 • მუსლიმები
 • რელიგიური უმცირესობები
 • ეთნიკური უმცირესობები
 • სხვა
 • არ მახსენდება არც ერთი უმცირესობათა ჯგუფი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTARM: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - სომხები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - სომხები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTAZE: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - აზერბაიჯანელები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - აზერბაიჯანელები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTRSUS: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - რუსები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - რუსები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTIRI: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - ირანელები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - ირანელები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTIND: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - ინდოელები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - ინდოელები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTCHN: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - ჩინელები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - ჩინელები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTARB: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - არაბები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - არაბები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTJWP: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - ებრაელები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - ებრაელები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTKRD: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - ქურთები ან იეზიდები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - ქურთები ან იეზიდები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTAVR: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - ავარები/ხუნძები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - ავარები/ხუნძები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTKST: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - ქისტები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - ქისტები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTTRK: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - თურქები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - თურქები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTAFR: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - აფრიკელები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - აფრიკელები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTABK: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - აფხაზები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - აფხაზები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTOSS: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - ოსები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - ოსები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTLGB: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - ლგბტ ადამიანები/ჰომოსექსუალები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - ლგბტ ადამიანები/ჰომოსექსუალები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTRMN: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - რომა ხალხის/ბოშები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - რომა ხალხის/ბოშები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTJHW: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - იეჰოვას მოწმეები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - იეჰოვას მოწმეები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTMSL: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - მუსლიმები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - მუსლიმები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTWMN: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - ქალები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - ქალები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSTPWD: სიძულვილის ენის მსხვერპლები - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ჯგუფების მიმართ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად გამოიყენება სიძულვილის ენა საქართველოში? - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSPVCT: გამოუყენებიათ თუ არა თქვენ მიმართ სიძულვილის ენა?

შეკითხვის ტექსტი: გამოუყენებიათ თუ არა თქვენ მიმართ სიძულვილის ენა?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCRPRB: რამდენად წარმოადგენს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული პრობლემას საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: სიძულვილით ჩადენილი დანაშაული, ესაა კრიმინალური აქტი რაიმე ნიშნით განსხვავებული ადამიანების ან ადამიანთა ჯგუფების მიმართ, რომელიც გამოწვეულია მათი განსხვავებულობით. სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს საერთოდ არ წარმოადგენს პრობლემას, ხოლო 5 ნიშნავს ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს, როგორ ფიქრობთ, რამდენად წარმოადგენს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული პრობლემას საქართველოში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ წარმოადგენს პრობლემას,
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCRGRT: რომელი ჯგუფის წარმომადგენლები ხდებიან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი ყველაზე ხშირად საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე ხშირად რომელი ჯგუფის წარმომადგენლები ხდებიან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: მუსლიმები, ირანელები, რელიგიური უმცირესობები, აფრიკელები, ეთნიკური უმცირესობები, ჩინელები, არაბები, ქურთები ან იეზიდები, ქრისტიანები, ქისტები, ინდოელები, რომა ხალხი/ბოშები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ებრაელები, პროტესტანტები, ოსები, ავარები/ხუნძები და აფხაზები გაერთიანდა სხვაში

პასუხები:
 • ლგბტ ადამიანები/ჰომოსექსუალები
 • ქალები
 • რუსები
 • იეჰოვას მოწმეები
 • სომხები
 • აზერბაიჯანელები
 • თურქები
 • სხვა
 • არ მახსენდება არც ერთი უმცირესობათა ჯგუფი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTARM: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - სომხები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - სომხები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTAZE: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - აზერბაიჯანელები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - აზერბაიჯანელები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTRSUS: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - რუსები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - რუსები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTIRI: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - ირანელები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - ირანელები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTIND: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - ინდოელები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - ინდოელები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTCHN: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - ჩინელები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - ჩინელები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTARB: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - არაბები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - არაბები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTJWP: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - ებრაელები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - ებრაელები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTKRD: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - ქურთები ან იეზიდები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - ქურთები ან იეზიდები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTAVR: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - ავარები/ხუნძები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - ავარები/ხუნძები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTKST: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - ქისტები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - ქისტები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTTRK: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - თურქები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - თურქები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTAFR: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - აფრიკელები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - აფრიკელები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTABK: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - აფხაზები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - აფხაზები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTOSS: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - ოსები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - ოსები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTLGB: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - ლგბტ ადამიანები / ჰომოსექსუალები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - ლგბტ ადამიანები / ჰომოსექსუალები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTRMN: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - რომა ხალხი/ბოშები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - რომა ხალხი/ბოშები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTJHW: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - იეჰოვას მოწმეები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - იეჰოვას მოწმეები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTMSL: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - მუსლიმები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - მუსლიმები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTWMN: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - ქალები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - ქალები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCTPWD: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლები - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდებიან შემდეგი ჯგუფების წარმომადგენლები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი საქართველოში? - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხანდახან
 • ხშირად
 • არ მსმენია ამ ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRDTRS: გსმენიათ თუ არა 2014 წელს თბილისში ტრანსგენდერი ქალის საკუთარ სახლში მკვლელობის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: 2014 წელს თბილისში საკუთარ სახლში მოკლეს ტრანსგენდერი ქალი, რომელიც შემდეგ დაწვეს. გსმენიათ თუ არა ამ ამბის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRSHCR: მიაკუთვნებდით თუ არა 2014 წელს თბილისში ტრანსგენდერი ქალის საკუთარ სახლში მკვლელობას სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს?

შეკითხვის ტექსტი: მიაკუთვნებდით თუ არა ამ ინციდენტს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ 2014 წელს თბილისში ტრანსგენდერი ქალის საკუთარ სახლში მკვლელობის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRDPMS: გსმენიათ თუ არა იმის შესეხებ, რომ 2014 წელს ქობულეთში ადამიანთა ჯგუფმა მუსლიმთა სკოლის კარზე ღორის თავი მიაჭედა?

შეკითხვის ტექსტი: 2014 წელს ქობულეთში ადამიანთა ჯგუფმა ღორის თავი მიაჭედა მუსლიმთა სკოლის კარს. გსმენიათ თუ არა ამ ინციდენტის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PMSHCR: მიაკუთვნებდით თუ არა მუსლიმთა სკოლის კარზე ღორის თავის მიჭედებას სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს?

შეკითხვის ტექსტი: მიაკუთვნებდით თუ არა ამ ინციდენტს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ 2014 წელს ქობულეთში მუსლიმთა სკოლის კარზე ღორის თავის მიჭედების შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRDAFB: გსმენიათ თუ არა 2018 წელს სპორტულ მოედანზე ქართველებსა და აფრიკელებს შორის მომხდარი დაპირისპირების შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: 2018 წელს თბილისის ერთ-ერთ უბანში სპორტულ მოედანზე ქართველმა მამაკაცებმა დაარბიეს აფრიკელები, რომლებიც ფეხბურთს თამაშობდნენ. გსმენიათ თუ არა ამ ინციდენტის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AFBHCR: მიაკუთვნებდით თუ არა სპორტულ მოედანზე ქართველებსა და აფრიკელებს შორის მომხდარ დაპირისპირებას სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს?

შეკითხვის ტექსტი: მიაკუთვნებდით თუ არა ამ ინციდენტს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ 2018 წელს სპორტულ მოედანზე ქართველებსა და აფრიკელებს შორის მომხდარი დაპირისპირების შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRDRLG: გსმენიათ თუ არა 2013 წლის 17 მაისს ლგბტ მხარდამჭერთა აქციის დარბევის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: 2013 წლის 17 მაისს ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, ათასობით ადამიანმა დაარბია ლგბტ მხარდამჭერთა მცირე ჯგუფის მიერ გამართული აქცია. გსმენიათ თუ არა ამ ინციდენტის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RLGHCR: მიაკუთვნებდით თუ არა 2013 წლის 17 მაისს ლგბტ მხარდამჭერთა აქციის დარბევას სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს?

შეკითხვის ტექსტი: მიაკუთვნებდით თუ არა ამ ინციდენტს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ 2013 წლის 17 მაისს ლგბტ მხარდამჭერთა აქციის დარბევის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRDPDO: გსმენიათ თუ არა საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LGMVE: კანონიერია თუ არა - მედიის მიერ ისეთი ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც ხალხს ეთნიკური ნიშნით ძალადობისკენ მოუწოდებს

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, კანონიერია თუ არა საქართველოში შემდეგი? - მედიის მიერ ისეთი ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც ხალხს ეთნიკური ნიშნით ძალადობისკენ მოუწოდებს

პასუხები:
 • კანონიერია
 • არაკანონიერია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LGMRS: კანონიერია თუ არა - მედიის მიერ ისეთი ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც ერთი რასის მეორეზე უპირატესობას ამართლებს

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, კანონიერია თუ არა საქართველოში შემდეგი? - მედიის მიერ ისეთი ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც ერთი რასის მეორეზე უპირატესობას ამართლებს

პასუხები:
 • კანონიერია
 • არაკანონიერია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LGMHSP: კანონიერია თუ არა - პოლიტიკოსების მიერ სიძულვილის ენის გამოყენება საჯარო გამოსვლებში

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, კანონიერია თუ არა საქართველოში შემდეგი? - პოლიტიკოსების მიერ სიძულვილის ენის გამოყენება საჯარო გამოსვლებში

პასუხები:
 • კანონიერია
 • არაკანონიერია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SLGMVE: უნდა იკრძალებოდეს თუ არა - მედიის მიერ ეთნიკური ნიშნით ძალადობისკენ მოწოდება

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, როგორ ფიქრობთ, საქართველოს კანონმდებლობით უნდა იკრძალებოდეს თუ არა შემდგი? - მედიის მიერ ეთნიკური ნიშნით ძალადობისკენ მოწოდება

პასუხები:
 • უნდა იკრძალებოდეს
 • არ უნდა იკრძალებოდეს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SLGMRS: უნდა იკრძალებოდეს თუ არა - მედიის მიერ ისეთი ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც ერთი რასის მეორეზე უპირატესობას ამართლებს

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, როგორ ფიქრობთ, საქართველოს კანონმდებლობით უნდა იკრძალებოდეს თუ არა შემდგი? - მედიის მიერ ისეთი ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც ერთი რასის მეორეზე უპირატესობას ამართლებს

პასუხები:
 • უნდა იკრძალებოდეს
 • არ უნდა იკრძალებოდეს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SLGHSP: უნდა იკრძალებოდეს თუ არა - პოლიტიკოსების მიერ სიძულვილის ენის გამოყენება საჯარო გამოსვლებში

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, როგორ ფიქრობთ, საქართველოს კანონმდებლობით უნდა იკრძალებოდეს თუ არა შემდგი? - პოლიტიკოსების მიერ სიძულვილის ენის გამოყენება საჯარო გამოსვლებში

პასუხები:
 • უნდა იკრძალებოდეს
 • არ უნდა იკრძალებოდეს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

STRLVD: ვალდებულია თუ არა სახელმწიფო, იურიდიული დახმარება გაუწიოს დისკრიმინაციის მსხვერპლებს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ვალდებულია თუ არა სახელმწიფო, იურიდიული დახმარება გაუწიოს დისკრიმინაციის მსხვერპლებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ზოგიერთ შემთხვევაში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

STSLVD: უნდა იყოს თუ არა სახელმწიფო ვალდებული, იურიდიული დახმარება გაუწიოს დისკრიმინაციის მსხვერპლებს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა სახელმწიფო ვალდებული, იურიდიული დახმარება გაუწიოს დისკრიმინაციის მსხვერპლებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ზოგიერთ შემთხვევაში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACPCMM: არსებობს თუ არა საქართველოში დამატებითი სასჯელი დანაშაულისთვის, რომლის მიზეზიც ისაა, რომ მსხვერპლი რომელიმე უმცირესობის ჯგუფის წარმომადგენელია?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, არსებობს თუ არა საქართველოში დამატებითი სასჯელი დანაშაულისთვის, რომლის მიზეზიც ისაა, რომ მსხვერპლი რომელიმე უმცირესობის ჯგუფის წარმომადგენელია?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ზოგიერთ შემთხვევაში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACPSCMM: უნდა არსებობდეს თუ არა დამატებითი სასჯელი დანაშაულისთვის, რომლის მიზეზიც ისაა, რომ მსხვერპლი რომელიმე უმცირესობის ჯგუფის წარმომადგენელია?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უნდა არსებობდეს თუ არა დამატებითი სასჯელი დანაშაულისთვის, რომლის მიზეზიც ისაა, რომ მსხვერპლი რომელიმე უმცირესობის ჯგუფის წარმომადგენელია?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ზოგიერთ შემთხვევაში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACPIRM: არსებობს თუ არა დამატებითი სასჯელი შეურაცხყოფისთვის, თუკი ამ შეურაცხყოფის შინაარსი რომელიმე უმცირესობის ჯგუფს უკავშირდება?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, არსებობს თუ არა დამატებითი სასჯელი შეურაცხყოფისთვის, თუკი ამ შეურაცხყოფის შინაარსი რომელიმე უმცირესობის ჯგუფს უკავშირდება?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ზოგიერთ შემთხვევაში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACPSIRM: უნდა არსებობდეს თუ არა დამატებითი სასჯელი შეურაცხყოფისთვის, თუკი ამ შეურაცხყოფის შინაარსი რომელიმე უმცირესობის ჯგუფს უკავშირდება?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უნდა არსებობდეს თუ არა დამატებითი სასჯელი შეურაცხყოფისთვის, თუკი ამ შეურაცხყოფის შინაარსი რომელიმე უმცირესობის ჯგუფს უკავშირდება?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ზოგიერთ შემთხვევაში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRDADL: გსმენიათ თუ არა ანტიდისკრიმინაციული კანონის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: 2014 წელს საქართველოში მიიღეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი. გსმენიათ თუ არა ამ კანონის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ADLASS: რამდენად დადებითად ან უარყოფითად შეაფასებდით ანტიდისკრიმინაციულ კანონს?

შეკითხვის ტექსტი: სკალაზე 1-დან 5-მდე, სადაც 1 ნიშნავს ძალიან უარყოფითს, ხოლო 5 ძალიან დადებითს, რამდენად დადებითად ან უარყოფითად შეაფასებდით ანტიდისკრიმინაციულ კანონს?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ანტიდისკრიმინაციული კანონი შესახებ

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან დადებითი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GOGPLEU: საქართველოს მთავრობამ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღო, პირველ რიგში, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გასაფორმებლად

შეკითხვის ტექსტი: ანტიდისკრიმინაციული კანონის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - საქართველოს მთავრობამ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღო, პირველ რიგში, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გასაფორმებლად.

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ანტიდისკრიმინაციული კანონის შესახებ

პასუხები:
 • სრულად ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GOGEDM: საქართველოს მთავრობამ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღო, პირველ რიგში, იმისათვის, რომ აღმოეფხვრა დისკრიმინაციის ყველა ფორმა ქვეყანაში

შეკითხვის ტექსტი: ანტიდისკრიმინაციული კანონის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - საქართველოს მთავრობამ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღო, პირველ რიგში, იმისათვის, რომ აღმოეფხვრა დისკრიმინაციის ყველა ფორმა ქვეყანაში.

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ანტიდისკრიმინაციული კანონის შესახებ

პასუხები:
 • სრულად ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MDMDRM: უკანონოა თუ არა მედიისთვის რელიგიური უმცირესობების მიმართ დისკრიმინაციის შემცველი მასალის გავრცელება?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიხედვით უკანონოა თუ არა მედიისთვის რელიგიური უმცირესობების მიმართ დისკრიმინაციის შემცველი მასალის გავრცელება?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ანტიდისკრიმინაციული კანონის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ზოგიერთ შემთხვევაში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RHPSID: უკანონოა თუ არა დამსაქმებლების მიერ ადამიანებისთვის დასაქმებაზე უარის თქმა მათი სექსუალური იდენტობის გამო?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიხედვით უკანონოა თუ არა დამსაქმებლების მიერ ადამიანებისთვის დასაქმებაზე უარის თქმა მათი სექსუალური იდენტობის გამო?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ანტიდისკრიმინაციული კანონის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ზოგიერთ შემთხვევაში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RHPCOS: უკანონოა თუ არა დამსაქმებლების მიერ ადამიანებისთვის დასაქმებაზე უარის თქმა მათი კანის ფერის გამო?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიხედვით უკანონოა თუ არა დამსაქმებლების მიერ ადამიანებისთვის დასაქმებაზე უარის თქმა მათი კანის ფერის გამო?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ანტიდისკრიმინაციული კანონის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ზოგიერთ შემთხვევაში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GAYMRG: კანონიერია თუ არა ერთნაირსქესიანთა ქორწინება?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიხედვით კანონიერია თუ არა ერთნაირსქესიანთა ქორწინება?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ანტიდისკრიმინაციული კანონის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ზოგიერთ შემთხვევაში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DCDPOD: დისკრიმინაციის შემთხვევაში შეძლებდით თუ არა სახალხო დამცველის ოფისისთვის მიმართვას?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ რომ იყოთ დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენის ან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი, შეძლებდით თუ არა სახალხო დამცველის ოფისისთვის მიმართვას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DCDCRT: დისკრიმინაციის შემთხვევაში შეძლებდით თუ არა სასამართლოსთვის მიმართვას?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ რომ იყოთ დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენის ან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი, შეძლებდით თუ არა სასამართლოსთვის მიმართვას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DCDPLS: დისკრიმინაციის შემთხვევაში შეძლებდით თუ არა პოლიციისთვის მიმართვას?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ რომ იყოთ დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენის ან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი, შეძლებდით თუ არა პოლიციისთვის მიმართვას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DCDNGO: დისკრიმინაციის შემთხვევაში შეძლებდით თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის მიმართვას?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ რომ იყოთ დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენის ან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი, შეძლებდით თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის მიმართვას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DWDPED: ვის მიმართავდით დისკრიმინაციის შემთხვევაში? - სახალხო დამცველის ოფისს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ რომ იყოთ დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენის ან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი, ჩამოთვლილთაგან რომელს მიმართავდით? - სახალხო დამცველის ოფისს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის მივმართავდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DWDCRT: ვის მიმართავდით დისკრიმინაციის შემთხვევაში? - სასამართლოს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ რომ იყოთ დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენის ან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი, ჩამოთვლილთაგან რომელს მიმართავდით? - სასამართლოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის მივმართავდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DWDPLC: ვის მიმართავდით დისკრიმინაციის შემთხვევაში? - პოლიციას

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ რომ იყოთ დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენის ან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი, ჩამოთვლილთაგან რომელს მიმართავდით? - პოლიციას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის მივმართავდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DWDFNF: ვის მიმართავდით დისკრიმინაციის შემთხვევაში? - მეგობრებს, მეზობლებს ან ოჯახის წევრებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ რომ იყოთ დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენის ან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი, ჩამოთვლილთაგან რომელს მიმართავდით? - მეგობრებს, მეზობლებს ან ოჯახის წევრებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის მივმართავდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DWDNGO: ვის მიმართავდით დისკრიმინაციის შემთხვევაში? - არასამთავრობო ორგანიზაციებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ რომ იყოთ დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენის ან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი, ჩამოთვლილთაგან რომელს მიმართავდით? - არასამთავრობო ორგანიზაციებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის მივმართავდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DWDOTH: ვის მიმართავდით დისკრიმინაციის შემთხვევაში? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ რომ იყოთ დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენის ან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი, ჩამოთვლილთაგან რომელს მიმართავდით? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის მივმართავდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HSPADIN: შეატყობინებდით თუ არა რომელიმე ორგანოს მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: იმ შემთხვევაში, თუ შეამჩნიეთ, რომ რომელიმე მედიასაშუალება ავრცელებს სიძულვილის ენას, შეატყობინებთ თუ არა რომელიმე ორგანოს ამის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MDCDPOD: მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შემთხევაში შეძლებდით თუ არა მიგემართათ სახალხო დამცველის ოფისისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: იმ შემთხვევაში, თუ შეამჩნიეთ, რომ რომელიმე მედიასაშუალება ავრცელებს სიძულვილის ენას, შეძლებდით თუ არა მიგემართათ სახალხო დამცველის ოფისისთვის?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ შეატყობინებდნენ რომელიმე ორგანოს მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MDCDCRT: მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შემთხევაში შეძლებდით თუ არა მიგემართათ სასამართლოსთვის?

შეკითხვის ტექსტი: იმ შემთხვევაში, თუ შეამჩნიეთ, რომ რომელიმე მედიასაშუალება ავრცელებს სიძულვილის ენას, შეძლებდით თუ არა მიგემართათ სასამართლოსთვის?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ შეატყობინებდნენ რომელიმე ორგანოს მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MDCDPLS: მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შემთხევაში შეძლებდით თუ არა მიგემართათ პოლიციისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: იმ შემთხვევაში, თუ შეამჩნიეთ, რომ რომელიმე მედიასაშუალება ავრცელებს სიძულვილის ენას, შეძლებდით თუ არა მიგემართათ პოლიციისთვის?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ შეატყობინებდნენ რომელიმე ორგანოს მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MDCDCMM: მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შემთხევაში შეძლებდით თუ არა მიგემართათ მაუწყებლის თვითმარეგულირებელი ორგანოსთვის?

შეკითხვის ტექსტი: იმ შემთხვევაში, თუ შეამჩნიეთ, რომ რომელიმე მედიასაშუალება ავრცელებს სიძულვილის ენას, შეძლებდით თუ არა მიგემართათ მაუწყებლის თვითმარეგულირებელი ორგანოსთვის?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ შეატყობინებდნენ რომელიმე ორგანოს მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MDCDCJE: მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შემთხევაში შეძლებდით თუ არა მიგემართათ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: იმ შემთხვევაში, თუ შეამჩნიეთ, რომ რომელიმე მედიასაშუალება ავრცელებს სიძულვილის ენას, შეძლებდით თუ არა მიგემართათ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიისთვის?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ შეატყობინებდნენ რომელიმე ორგანოს მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MDWDPED: ვის მიმართავდით მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შემთხევაში - სახალხო დამცველის ოფისს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ორგანოს მიმართავდით? - სახალხო დამცველის ოფისს

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ შეატყობინებდნენ რომელიმე ორგანოს მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის მივმართავდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MDWDCRT: ვის მიმართავდით მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შემთხევაში - სასამართლოს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ორგანოს მიმართავდით? - სასამართლოს

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ შეატყობინებდნენ რომელიმე ორგანოს მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის მივმართავდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MDWDPLC: ვის მიმართავდით მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შემთხევაში - პოლიციას

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ორგანოს მიმართავდით? - პოლიციას

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ შეატყობინებდნენ რომელიმე ორგანოს მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის მივმართავდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MDWDFNF: ვის მიმართავდით მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შემთხევაში - მეგობრებს, მეზობლებს ან ოჯახის წევრებს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ორგანოს მიმართავდით? - მეგობრებს, მეზობლებს ან ოჯახის წევრებს

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ შეატყობინებდნენ რომელიმე ორგანოს მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის მივმართავდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MDWDNGO: ვის მიმართავდით მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შემთხევაში - არასამთავრობო ორგანიზაციებს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ორგანოს მიმართავდით? - არასამთავრობო ორგანიზაციებს

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ შეატყობინებდნენ რომელიმე ორგანოს მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის მივმართავდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MDWDCM: ვის მიმართავდით მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შემთხევაში - მაუწყებლის თვითმარეგულირებელ ორგანოს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ორგანოს მიმართავდით? - მაუწყებლის თვითმარეგულირებელ ორგანოს

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ შეატყობინებდნენ რომელიმე ორგანოს მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის მივმართავდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MDWDJE: ვის მიმართავდით მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შემთხევაში - საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ორგანოს მიმართავდით? - საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ შეატყობინებდნენ რომელიმე ორგანოს მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის მივმართავდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MDWDOTH: ვის მიმართავდით მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შემთხევაში - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ორგანოს მიმართავდით? - სხვა

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ შეატყობინებდნენ რომელიმე ორგანოს მედიასაშუალების მიერ სიძულვილის ენის გავრცელების შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არავის მივმართავდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PDRADS: აქვს თუ არა სახალხო დამცველს როლი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში?

შეკითხვის ტექსტი: აქვს თუ არა სახალხო დამცველს როლი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ სახალხო დამცველის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ზოგიერთ შემთხვევაში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PDRDCRT: საქართველოს კანონმდებლობით, აქვს თუ არა სახალხო დამცველს უფლება, სასამართლოში საქმე აღძრას დისკრიმინაციულ შემთხვევებზე?

შეკითხვის ტექსტი:

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ სახალხო დამცველის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ზოგიერთ შემთხვევაში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PDRRCRT: თქვენი აზრით, საქართველოს კანონმდებლობით უნდა ჰქონდეს თუ არა სახალხო დამცველს უფლება, სასამართლოში საქმე აღძრას?

შეკითხვის ტექსტი:

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ სახალხო დამცველის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ზოგიერთ შემთხვევაში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PDRRGP: საქართველოს კანონმდებლობით, აქვს თუ არა სახალხო დამცველს უფლება, მიმართოს ხელისუფლების სხვა ორგანოებს დისკრიმინაციის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული რეკომენდაციებით?

შეკითხვის ტექსტი:

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ სახალხო დამცველის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ზოგიერთ შემთხვევაში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PDRGPD: თქვენი აზრით, საქართველოს კანონმდებლობით უნდა ჰქონდეს თუ არა სახალხო დამცველს უფლება, მიმართოს ხელისუფლების სხვა ორგანოებს დისკრიმინაციის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული რეკომენდაციებით?

შეკითხვის ტექსტი:

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ სახალხო დამცველის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ზოგიერთ შემთხვევაში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PDRLACR: საქართველოს კანონმდებლობით, აქვს თუ არა სახალხო დამცველს უფლება, იურიდიული დახმარება გაუწიოს სასამართლოში მომჩივანებს?

შეკითხვის ტექსტი:

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ სახალხო დამცველის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ზოგიერთ შემთხვევაში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PDRLACC: თქვენი აზრით, საქართველოს კანონმდებლობით უნდა ჰქონდეს თუ არა სახალხო დამცველს უფლება, იურიდიული დახმარება გაუწიოს სასამართლოში მომჩივანებს?

შეკითხვის ტექსტი:

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ სახალხო დამცველის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ზოგიერთ შემთხვევაში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFPOD: გსურთ თუ არა მიიღოთ მეტი ინფორმაცია სახალხო დამცველის ოფისის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გსურთ თუ არა მიიღოთ მეტი ინფორმაცია სახალხო დამცველის ოფისის შესახებ?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ სახალხო დამცველის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFPODW: საიდან გსურთ მიიღოთ ინფორმაცია სახალხო დამცველის ოფისის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: საიდან გსურთ მიიღოთ ინფორმაცია სახალხო დამცველის ოფისის შესახებ?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურთ მეტი ინფორმაციის მიღება სახალხო დამცველის ოფისის შესახებ

პასუხები:
 • ტელევიზიიდან
 • სოციალური მედიიდან
 • სახალხო დამცველის ვებ-გვერდიდან
 • ბროშურებიდან
 • არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან
 • რადიოდან
 • გაზეთებიდან
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUMJST: ნდობა იუსტიციის სამინისტროს მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ სკალაზე 1-დან 5-მდე, სადაც 1 ნიშნავს „საერთოდ არ ვენდობი“ და 5 ნიშნავს „სრულად ვენდობი“. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით იუსტიციის სამინისტროს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUMIA: ნდობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ სკალაზე 1-დან 5-მდე, სადაც 1 ნიშნავს „საერთოდ არ ვენდობი“ და 5 ნიშნავს „სრულად ვენდობი“. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUCRTS: ნდობა სასამართლო სისტემას მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ სკალაზე 1-დან 5-მდე, სადაც 1 ნიშნავს „საერთოდ არ ვენდობი“ და 5 ნიშნავს „სრულად ვენდობი“. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით სასამართლო სისტემას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUNGOS: ნდობა არასამთავრობო ორგანიზაციები ს მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ სკალაზე 1-დან 5-მდე, სადაც 1 ნიშნავს „საერთოდ არ ვენდობი“ და 5 ნიშნავს „სრულად ვენდობი“. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით არასამთავრობო ორგანიზაციებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPARL: ნდობა პარლამენტის მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ სკალაზე 1-დან 5-მდე, სადაც 1 ნიშნავს „საერთოდ არ ვენდობი“ და 5 ნიშნავს „სრულად ვენდობი“. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით პარლამენტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPOLI: ნდობა პოლიციის მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ სკალაზე 1-დან 5-მდე, სადაც 1 ნიშნავს „საერთოდ არ ვენდობი“ და 5 ნიშნავს „სრულად ვენდობი“. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით პოლიციას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSSSG: ნდობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ სკალაზე 1-დან 5-მდე, სადაც 1 ნიშნავს „საერთოდ არ ვენდობი“ და 5 ნიშნავს „სრულად ვენდობი“. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPRSC: ნდობა პროკურატურის მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ სკალაზე 1-დან 5-მდე, სადაც 1 ნიშნავს „საერთოდ არ ვენდობი“ და 5 ნიშნავს „სრულად ვენდობი“. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით პროკურატურას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUOMB: ნდობა სახალხო დამცველის მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ სკალაზე 1-დან 5-მდე, სადაც 1 ნიშნავს „საერთოდ არ ვენდობი“ და 5 ნიშნავს „სრულად ვენდობი“. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით სახალხო დამცველს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUCOER: ნდობა ევროსაბჭოს მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ სკალაზე 1-დან 5-მდე, სადაც 1 ნიშნავს „საერთოდ არ ვენდობი“ და 5 ნიშნავს „სრულად ვენდობი“. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ევროსაბჭოს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTEU: ნდობა ევროკავშირის მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ სკალაზე 1-დან 5-მდე, სადაც 1 ნიშნავს „საერთოდ არ ვენდობი“ და 5 ნიშნავს „სრულად ვენდობი“. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ევროკავშირს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSLAS: ნდობა სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურის მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ სკალაზე 1-დან 5-მდე, სადაც 1 ნიშნავს „საერთოდ არ ვენდობი“ და 5 ნიშნავს „სრულად ვენდობი“. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPRLW: ნდობა კერძო ადვოკატების მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ სკალაზე 1-დან 5-მდე, სადაც 1 ნიშნავს „საერთოდ არ ვენდობი“ და 5 ნიშნავს „სრულად ვენდობი“. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით კერძო ადვოკატებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AFDMJST: საქმიანობის შეფასება დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით - იუსტიციის სამინისტრო

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით ამ ინსტიტუტების საქმიანობას დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით? სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს „ძალიან ცუდად“, ხოლო 5 ნიშნავს „ძალიან კარგად“. - იუსტიციის სამინისტრო

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • ცუდად
 • არც კარგად და არც ცუდად
 • კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AFDMIA: საქმიანობის შეფასება დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით - შინაგან საქმეთა სამინისტრო

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით ამ ინსტიტუტების საქმიანობას დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით? სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს „ძალიან ცუდად“, ხოლო 5 ნიშნავს „ძალიან კარგად“. - შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • ცუდად
 • არც კარგად და არც ცუდად
 • კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AFDCRTS: საქმიანობის შეფასება დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით - სასამართლო სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით ამ ინსტიტუტების საქმიანობას დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით? სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს „ძალიან ცუდად“, ხოლო 5 ნიშნავს „ძალიან კარგად“. - სასამართლო სისტემა

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • ცუდად
 • არც კარგად და არც ცუდად
 • კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AFDNGOS: საქმიანობის შეფასება დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით - არასამთავრობო ორგანიზაციები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით ამ ინსტიტუტების საქმიანობას დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით? სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს „ძალიან ცუდად“, ხოლო 5 ნიშნავს „ძალიან კარგად“. - არასამთავრობო ორგანიზაციები

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • ცუდად
 • არც კარგად და არც ცუდად
 • კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AFDPARL: საქმიანობის შეფასება დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით - პარლამენტი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით ამ ინსტიტუტების საქმიანობას დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით? სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს „ძალიან ცუდად“, ხოლო 5 ნიშნავს „ძალიან კარგად“. - პარლამენტი

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • ცუდად
 • არც კარგად და არც ცუდად
 • კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AFDPOLI: საქმიანობის შეფასება დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით - პოლიცია

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით ამ ინსტიტუტების საქმიანობას დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით? სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს „ძალიან ცუდად“, ხოლო 5 ნიშნავს „ძალიან კარგად“. - პოლიცია

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • ცუდად
 • არც კარგად და არც ცუდად
 • კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AFDSSSG: საქმიანობის შეფასება დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით - სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით ამ ინსტიტუტების საქმიანობას დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით? სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს „ძალიან ცუდად“, ხოლო 5 ნიშნავს „ძალიან კარგად“. - სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • ცუდად
 • არც კარგად და არც ცუდად
 • კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AFDPRSC: საქმიანობის შეფასება დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით - პროკურატური

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით ამ ინსტიტუტების საქმიანობას დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით? სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს „ძალიან ცუდად“, ხოლო 5 ნიშნავს „ძალიან კარგად“. - პროკურატური

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • ცუდად
 • არც კარგად და არც ცუდად
 • კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AFDOMB: საქმიანობის შეფასება დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით - სახალხო დამცველი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით ამ ინსტიტუტების საქმიანობას დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით? სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს „ძალიან ცუდად“, ხოლო 5 ნიშნავს „ძალიან კარგად“. - სახალხო დამცველი

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • ცუდად
 • არც კარგად და არც ცუდად
 • კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AFDCOER: საქმიანობის შეფასება დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით - ევროსაბჭო

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით ამ ინსტიტუტების საქმიანობას დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით? სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს „ძალიან ცუდად“, ხოლო 5 ნიშნავს „ძალიან კარგად“. - ევროსაბჭო

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • ცუდად
 • არც კარგად და არც ცუდად
 • კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AFDSTEU: საქმიანობის შეფასება დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით - ევროკავშირი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით ამ ინსტიტუტების საქმიანობას დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით? სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს „ძალიან ცუდად“, ხოლო 5 ნიშნავს „ძალიან კარგად“. - ევროკავშირი

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • ცუდად
 • არც კარგად და არც ცუდად
 • კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AFDSLAS: საქმიანობის შეფასება დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით - სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახური

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით ამ ინსტიტუტების საქმიანობას დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით? სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს „ძალიან ცუდად“, ხოლო 5 ნიშნავს „ძალიან კარგად“. - სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახური

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • ცუდად
 • არც კარგად და არც ცუდად
 • კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AFDPRLW: საქმიანობის შეფასება დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით - კერძო ადვოკატები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით ამ ინსტიტუტების საქმიანობას დისკრიმინაციასთან, სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით? სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს „ძალიან ცუდად“, ხოლო 5 ნიშნავს „ძალიან კარგად“. - კერძო ადვოკატები

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • ცუდად
 • არც კარგად და არც ცუდად
 • კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ მსმენია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRDNHTE: გსმენიათ თუ არა კამპანიის შესახებ „არა სიძულვილს“?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა კამპანიის შესახებ „არა სიძულვილს“?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACCNHTE: როგორ შეაფასებდით კამპანიის არა სიძულვილს საქმიანობას?

შეკითხვის ტექსტი: საერთო ჯამში, როგორ შეაფასებდით ამ კამპანიის („არა სიძულვილს“) საქმიანობას? გთხოვთ შეაფასოთ მათი საქმიანობა სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს 'ძალიან ცუდად', ხოლო 5 ნიშნავს 'ძალიან კარგად'.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ კამპანიის 'არა სიძულვილს' შესახებ

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • ცუდად
 • არც კარგად და არც ცუდად
 • კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ECONSTN: შინამეურნეობის ეკონომიკური მდგომარება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა უფრო კარგად აღწერს თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას?

პასუხები:
 • ფული არ გვყოფნის საკვებზე.
 • ფული გვყოფნის მხოლოდ საკვებზე, მაგრამ არ გვყოფნის ტანსაცმელზე.
 • ფული გვყოფნის საკვებზეც და ტანსაცმელზეც, მაგრამ არ გვაქვს საშუალება, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა.
 • საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა.
 • საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ყველაფერი, რაც გვჭირდება.
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONYTOT: შინამეურნეობის ფულადი შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფში ექცევა ეს შემოსავალი?

პასუხები:
 • 2000 ლარზე მეტი
 • 1601 - 2000 ლარი
 • 1201 - 1600 ლარი
 • 801 - 1200 ლარი
 • 361 - 800 ლარი
 • 181 - 360 ლარი
 • 180 ლარის ჩათვლით
 • 0
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FOODDBT: საკვებისთვის ფულის სესხების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ მოუწია თქვენს ოჯახს ფულის სესხება საკვების შესაძენად? ეს ხდებოდა ...

პასუხები:
 • ყოველკვირეულად
 • ყოველთვიურად
 • ყოველ მეორე თვეს
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPEDU: რესპონდენტის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რომელი შეესაბამება თქვენ მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: არანაირი ან სკოლამდელი განათლება, დაწყებითი განათლება (1-დან 6 კლასის ჩათვლით დასრულებული ან დაუსრულებელი), საბაზო საფეხურის განათლება (7-დან 9 კლასის ჩათვლით, დასრულებული ან დაუსრულებელი) და სრული საშუალო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი) გაერთიან პასუხის ვარიანტში საშუალო ან დაბალი. საშუალო პროფესიული განათლება (9 კლასის დასრულების შემდეგ პროფესიული/ტექნიკური განათლება) და უმაღლესი პროფესიული განათლება (სრული საშუალო განათლების შემდეგ მიღებული პროფესიული/ტექნიკური განათლება) გაერთიანდა საშუალო ტექნიკურში, ხოლო არასრული ბაკალავრიატი, ბაკალავრიატი, არასრული მაგისტრატურა (ან არასრული 5-წლიანი დიპლომი,) მაგისტრატურა (5-წლიანი დიპლომის ჩათვლით) და დოქტორანტურა უმაღლესში.

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • უმაღლესი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RFAEDUC: რესპონდენტის მამის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: რომელი შეესაბამება მამათქვენის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: არანაირი ან სკოლამდელი განათლება, დაწყებითი განათლება (1-დან 6 კლასის ჩათვლით დასრულებული ან დაუსრულებელი), საბაზო საფეხურის განათლება (7-დან 9 კლასის ჩათვლით, დასრულებული ან დაუსრულებელი) და სრული საშუალო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი) გაერთიან პასუხის ვარიანტში საშუალო ან დაბალი. საშუალო პროფესიული განათლება (9 კლასის დასრულების შემდეგ პროფესიული/ტექნიკური განათლება) და უმაღლესი პროფესიული განათლება (სრული საშუალო განათლების შემდეგ მიღებული პროფესიული/ტექნიკური განათლება) გაერთიანდა საშუალო ტექნიკურში, ხოლო არასრული ბაკალავრიატი, ბაკალავრიატი, არასრული მაგისტრატურა (ან არასრული 5-წლიანი დიპლომი,) მაგისტრატურა (5-წლიანი დიპლომის ჩათვლით) და დოქტორანტურა უმაღლესში.

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • უმაღლესი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RMOEDUC: რესპონდენტის დედის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: რომელი შეესაბამება დედათქვენის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: არანაირი ან სკოლამდელი განათლება, დაწყებითი განათლება (1-დან 6 კლასის ჩათვლით დასრულებული ან დაუსრულებელი), საბაზო საფეხურის განათლება (7-დან 9 კლასის ჩათვლით, დასრულებული ან დაუსრულებელი) და სრული საშუალო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი) გაერთიან პასუხის ვარიანტში საშუალო ან დაბალი. საშუალო პროფესიული განათლება (9 კლასის დასრულების შემდეგ პროფესიული/ტექნიკური განათლება) და უმაღლესი პროფესიული განათლება (სრული საშუალო განათლების შემდეგ მიღებული პროფესიული/ტექნიკური განათლება) გაერთიანდა საშუალო ტექნიკურში, ხოლო არასრული ბაკალავრიატი, ბაკალავრიატი, არასრული მაგისტრატურა (ან არასრული 5-წლიანი დიპლომი,) მაგისტრატურა (5-წლიანი დიპლომის ჩათვლით) და დოქტორანტურა უმაღლესში.

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • უმაღლესი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ETHNIC: რომელ ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ რომელ ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები ოსი, ქისტი, რუსი და ქურთი/იეზედი გაერთიანთა სხვაში.

პასუხები:
 • ქართველი
 • აზერბაიჯანელი
 • სომეხი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELGION: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თავს?

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები არცერთი, სხვა ისლამური ჯგუფები, კათოლიკურ ეკლესია, პროტესტანტულ ეკლესია და სხვა ქრისტიანული ჯგუფები გაერთიანდა სხვაში.

პასუხები:
 • მართლმადიდებელ ეკლესიას
 • სუნიტური ისლამი
 • შიიტური ისლამი
 • სომხურ სამოციქულო ეკლესიას
 • იეჰოვას მოწმეები
 • სხვა
 • არცერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELIMPR: რამდენად მნიშვნელოვანია რელიგია თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ მითხრათ რამდენად მნიშვნელოვანია რელიგია თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • არ არის მნიშვნელოვანი
 • არც მნიშვნელოვანია, არც უმნიშვნელო
 • მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HVCHLD: გყავთ თუ არა შვილი?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა შვილი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPMAR: როგორია თქვენი ამჟამინდელი ოჯახური მდგომარეობა?

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი ამჟამინდელი ოჯახური მდგომარეობა?

პასუხები:
 • დაქორწინებული
 • ცხოვრობს პარტნიორთან ერთად
 • განქორწინებული
 • დაშორებული
 • ქვრივი
 • არასდროს ყოფილა ქორწინებაში
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LNGSPK: ძირითადად რა ენაზე საუბრობთ სახლში?

შეკითხვის ტექსტი: ძირითადად რა ენაზე საუბრობთ სახლში?

პასუხები:
 • ქართულად
 • სომხურად
 • აზერბაიჯანულად
 • რუსულად
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DSPCGCS: მოგიწიათ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრს იძულებით გადაადგილება საქართველოში ან კავკასიაში მომხდარი რომელიმე კონფლიქტის შედეგად?

შეკითხვის ტექსტი: მოგიწიათ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრს იძულებით გადაადგილება საქართველოში ან კავკასიაში მომხდარი რომელიმე კონფლიქტის შედეგად?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNFRDG: შინამეურნეობა ფლობს - მაცივარი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - მაცივარი

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCOTV: შინამეურნეობა ფლობს - ფერადი ტელევიზორი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - ფერადი ტელევიზორი

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNMBL: შინამეურნეობა ფლობს -მობილური ტელეფონი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - მობილური ტელეფონი

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNTBLT: შინამეურნეობა ფლობს - ტაბლეტი (მაგ. აიპადი, გალაქსი ტაბი, ლენოვო და ა.შ.)

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - ტაბლეტი (მაგ. აიპადი, გალაქსი ტაბი, ლენოვო და ა.შ.)

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCARS: შინამეურნეობა ფლობს - მანქანა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - მანქანა

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNAIRC: შინამეურნეობა ფლობს - კონდიციონერი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - კონდიციონერი

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNWASH: შინამეურნეობა ფლობს - ავტომატური სარეცხი მანქანა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - ავტომატური სარეცხი მანქანა

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCOMP: შინამეურნეობა ფლობს - პერსონალური კომპიუტერი, ლეპტოპის ჩათვლით

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - პერსონალური კომპიუტერი, ლეპტოპის ჩათვლით

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNHWT: შინამეურნეობა ფლობს - ცხელი წყალი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - ცხელი წყალი

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCHTG: შინამეურნეობა ფლობს - ცენტრალური გათბობა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში - ცენტრალური გათბობა

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WRKDSC: ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს ამჟამინდელ მდგომარეობას?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს ამჟამინდელ მდგომარეობას?

პასუხები:
 • ვარ დასაქმებული
 • ვარ თვითდასაქმებული
 • სხვა ტიპის დასაქმებული
 • ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ
 • ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ
 • ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ
 • ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და მუშაობა არ შემიძლია
 • ვარ უმუშევარი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTLANG: ინტერვიუს ენა

შეკითხვის ტექსტი: ინტერვიუს ენა

პასუხები:
 • ქართული
 • სომხური
 • აზერბაიჯანული

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • ქალაქი
 • სოფელი

HHSIZE: შინამეურნეობის ყველა წევრის რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობის წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 ან მეტი

HHASIZE: შინამეურნეობის ყველა ზრდასრული წევრის რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობის ზრდასრულ წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 ან მეტი

მოიძებნა: 291 შედეგი